Artikler om arbeidsrett

Her finnner du artikler om arbeidsrett skrevet av Advokat Bjørn Bråthen

/share/mime/48/pdf.png Virksomhetsoverdragelse
(virksomhetsoverdragelse-juni2016.pdf, 337kB)

/share/mime/48/pdf.png Arbeidsgivers styringsrett ved omorganisering
(arbeidsgivers-styringsrett-ved-omorganisering.pdf, 66kB)

/share/mime/48/pdf.png Gangen i en oppsigelsesak
(gangen-i-en-oppsigelsessak.pdf, 229kB)

/share/mime/48/pdf.png Hvordan varsle i arbeidsforhold
(hvordan-varsle-i-arbeidsforhold.pdf, 226kB)

/share/mime/48/pdf.png Lojalitetsplikt
(lojalitetsplikt.pdf, 228kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppsigelsevern ved sykdom
(oppsigelsesvern-ved-sykdom.pdf, 52kB)

/share/mime/48/pdf.png Overtallighet
(overtallighet.pdf, 50kB)

/share/mime/48/pdf.png Rett til dokumentinnsyn i tilsettingssaker i offentlig sektor
(rett-til-dokumentinnsyn-i-tilsettingssaker-i-offentlig-sektor.pdf, 230kB)

/share/mime/48/pdf.png Tilsetting i offentlig sektor
(tilsetting-i-offentlig-sektor.pdf, 329kB)

/share/mime/48/pdf.png Vernetjenesten
(vernetjenesten.pdf, 227kB)

/share/mime/48/pdf.png Fleksibilitet i arbeidslivet
(fleksibilitet-i-arbeidslivet.pdf, 229kB)

/share/mime/48/pdf.png Ansattes rett til å drive egen virksomhet
(ansattes-rett-til-a-drive-egen-virksomhet.pdf, 283kB)

/share/mime/48/pdf.png Endringer i Arbeidsmiljøloven
(endringer-i-arbeidsmiljoloven.pdf, 358kB)

/share/mime/48/pdf.png Hvordan oppnå tariffavtale i privat sektor
(hvordan-oppna-tariffavtale-i-privat-sektor.pdf, 224kB)

/share/mime/48/pdf.png Leders utfordringer i forhold til midlertidige stillinger og bruk av vikarer
(lederes-utfordringer-i-forhold-til-midlertidige-stillinger-og-bruk-av-vikarer.pdf, 284kB)

/share/mime/48/pdf.png Midlertidig tilsetting i staten
(midlertidig-tilsetting-i-staten.pdf, 283kB)

/share/mime/48/pdf.png Oversikt over diskrimineringslovgivning i Norge
(oversikt-over-diskrimineringslovgivningen-i-norge.pdf, 274kB)

/share/mime/48/pdf.png Permisjonsrettigheter i offentlig sektor ved deltagelse på kurs
(permisjonsrettigheter-i-offentlig-sektor-ved-deltakelse-pa-kurs.pdf, 226kB)

/share/mime/48/pdf.png Tillitsvalgtes rettigheter til informasjon og drøfting i virksomheter uten tariffavtale
(tillitsvalgtes-rettigheter-til-informasjon-og-drofting-i-virksomheter-uten-tariffavtale.pdf, 229kB)

/share/mime/48/pdf.png Trakassering
(trakassering.pdf, 226kB)

/share/mime/48/pdf.png Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven
(forslag-til-endringer-i-arbeidsmiljoloven.pdf, 288kB)

/share/mime/48/pdf.png Ferieloven
(ferieloven.pdf, 271kB)