Artikler om arbeidsrett

Her finnner du artikler om arbeidsrett skrevet av Advokat Bjørn Bråthen

Sammenslåing av likestillingsloven og diskrimineringslovene - konsekvenser

Ny lov vedtatt i juni
Stortinget vedtok i midten av juni i år en ny likestillings- og diskrimineringslov. Loven innebærer en sammenslåing av den tidligere likestillingsloven og diskrimineringslovene for hhv. seksuell orientering, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Barne- og likestillingsdepartementet ønsket en sammenslåing av lovene for å styrke diskrimineringsvernet. Departementet mente også at en sammenslåing av lovene vil gjøre disse mer tilgjengelige for de som har rettigheter og plikter etter loven, samt at en felles lov vil gi et mer enhetlig vern.

Sammenslåing av likestillingsloven og diskrimineringslovene - konsekvenser - les mer/share/mime/48/pdf.png Ansattes rett til å drive egen virksomhet
(ansattes-rett-til-a-drive-egen-virksomhet.pdf, 283kB)

/share/mime/48/pdf.png Endringer i Arbeidsmiljøloven
(endringer-i-arbeidsmiljoloven.pdf, 358kB)

/share/mime/48/pdf.png Hvordan oppnå tariffavtale i privat sektor
(hvordan-oppna-tariffavtale-i-privat-sektor.pdf, 224kB)

/share/mime/48/pdf.png Leders utfordringer i forhold til midlertidige stillinger og bruk av vikarer
(lederes-utfordringer-i-forhold-til-midlertidige-stillinger-og-bruk-av-vikarer.pdf, 284kB)

/share/mime/48/pdf.png Midlertidig tilsetting i staten
(midlertidig-tilsetting-i-staten.pdf, 283kB)

/share/mime/48/pdf.png Oversikt over diskrimineringslovgivning i Norge
(oversikt-over-diskrimineringslovgivningen-i-norge.pdf, 274kB)

/share/mime/48/pdf.png Permisjonsrettigheter i offentlig sektor ved deltagelse på kurs
(permisjonsrettigheter-i-offentlig-sektor-ved-deltakelse-pa-kurs.pdf, 226kB)

/share/mime/48/pdf.png Tillitsvalgtes rettigheter til informasjon og drøfting i virksomheter uten tariffavtale
(tillitsvalgtes-rettigheter-til-informasjon-og-drofting-i-virksomheter-uten-tariffavtale.pdf, 229kB)

/share/mime/48/pdf.png Trakassering
(trakassering.pdf, 226kB)

/share/mime/48/pdf.png Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven
(forslag-til-endringer-i-arbeidsmiljoloven.pdf, 288kB)

/share/mime/48/pdf.png Ferieloven
(ferieloven.pdf, 271kB)

Har endringene i arbeidsmiljøloven ført til økt bruk av midlertidighet?

1. juli 2015 trådte nye regler om midlertidige tilsettinger i arbeidsmiljøloven i kraft. Det ble bl.a. åpnet for å tilsette midlertidig i inntil 12 måneder uten særskilt begrunnelse. Loven forutsetter imidlertid at maksimalt 15 % av de ansatte kan tilsettes midlertidig etter disse reglene. Videre inneholder loven også en regel som innebærer at arbeidsgiver får en karensperiode på 12 måneder for ansettelse av ny midlertidig arbeidstaker, dersom den tidligere midlertidig ansatte ikke har fått fast stilling i virksomheten.

Har endringene i arbeidsmiljøloven ført til økt bruk av midlertidighet? - les mer


/share/mime/48/pdf.png Virksomhetsoverdragelse
(virksomhetsoverdragelse-juni2016.pdf, 337kB)

/share/mime/48/pdf.png Arbeidsgivers styringsrett ved omorganisering
(arbeidsgivers-styringsrett-ved-omorganisering.pdf, 66kB)

/share/mime/48/pdf.png Gangen i en oppsigelsesak
(gangen-i-en-oppsigelsessak.pdf, 229kB)

/share/mime/48/pdf.png Hvordan varsle i arbeidsforhold
(hvordan-varsle-i-arbeidsforhold.pdf, 226kB)

/share/mime/48/pdf.png Lojalitetsplikt
(lojalitetsplikt.pdf, 228kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppsigelsevern ved sykdom
(oppsigelsesvern-ved-sykdom.pdf, 52kB)

/share/mime/48/pdf.png Overtallighet
(overtallighet.pdf, 50kB)

/share/mime/48/pdf.png Rett til dokumentinnsyn i tilsettingssaker i offentlig sektor
(rett-til-dokumentinnsyn-i-tilsettingssaker-i-offentlig-sektor.pdf, 230kB)

/share/mime/48/pdf.png Tilsetting i offentlig sektor
(tilsetting-i-offentlig-sektor.pdf, 329kB)

/share/mime/48/pdf.png Vernetjenesten
(vernetjenesten.pdf, 227kB)

/share/mime/48/pdf.png Fleksibilitet i arbeidslivet
(fleksibilitet-i-arbeidslivet.pdf, 229kB)