/share/mime/48/pdf.png Hovedavtalen mellom Spekter og Unio
(hovedavtale_unio_spekter_2013_2016.pdf, 118kB)

/share/mime/48/pdf.png B-overenskomst sykehus innlandet HF
(unio-gruppen-b-overenskomst-2014-2016-060614-original.pdf, 4MB)

/share/mime/48/pdf.png Spekter Sosiale bestemmelser
(a1_2012_lo_ys_san_unio_-20akademikerne.pdf, 25kB)

/share/mime/48/msword.png Kravskjema lokale forhandlinger Spekter
(kravskjemaspekter.doc, 151kB)