/share/mime/48/pdf.png Paralellavtale for Virke
(parallellavtale-2014-2017.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png LOK studentsamskipnaden
(studentsamskipnaden-2014-2016-endelig.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png LOK virksomheter
(lok-virksomheter-2014-2016-endelig.pdf, 6MB)

/share/mime/48/pdf.png LOK utdanning
(lok-utdanning-2014-2016-endelig.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png LOK for museer
(lok-museer-2014-2016-endelig.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png LOK for høyskoler
(lok-hoyskoler-2014-2016-endelig.pdf, 6MB)

/share/mime/48/pdf.png LOK for helse og sosial
(lok-helse-og-sosial-2014-2016-endelig.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png LOK for Hotell og Rest.
(lok-for-hotell-og-rest.-fellesforbundet-2014-2016-endelig-ny.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png LOK Barnehager
(lok-barnehager-2014-2016-endelig.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png HUK Spesialist
(huk-spesialist-2014-2016-endelig.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landsovrenskomst for kinoer
(landsoverenskomst-for-kinoer-virke-fagforbundet-2014-2016.pdf, 4MB)

/share/mime/48/pdf.png Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner
(landsoverenskomst-for-museer-og-andre-kulturinstitusjoner-virke-huk-2012-2014.pdf, 2MB)