Konflikthåndtering på arbeidsplassen I

Sted: Thon Hotel Opera, OsloTid: 13.09.2017 - 14.09.2017

Målgruppe / deltakerforutsetninger: TV og medlemmer i Akademikerforbundet

Formål: Gjøre tillitsvalgte og medlemmer bedre rustet til å håndtere ev. konflikter på arbeidsplassen.

Læringsmål for deltakere: Deltakerne får innsikt i sentrale temaer innenfor konflikter og konfliktbehandling, samt verktøy som kan benyttes for å håndtere tillitsvalgtrollen på en konstruktiv måte
•    å gi deltakerne en oversikt over aktuelle bestemmelser i lov- og avtaleverket, samt tillitsvalgtrollen
•    å gi deltakerne en grunnleggende kunnskap om hvordan man kan håndtere konflikter på best mulig måte og involvere seg der dette er ønskelig eller forventet.

Tema/innhold: Tillitsvalgtes rolle ved konfliktbehandling
•    Hva er en konflikt?
•    Årsaker til konflikter på en arbeidsplass
•    Konflikters utviklingsstadier
•    Rollen til den tillitsvalgte i konfliktsituasjoner
•    Effektiv kommunikasjon i konfliktsituasjoner
•    Modell for konfliktbehandling
•    Konfliktbehandling – konfliktløsning
•    Konsekvenser for arbeidstaker ved overprøving av konfliktsaker i nemnd og domstoler m.v.
•    Kommunikasjon i konflikter
•    Trygghet og autoritet i tillitsvalgtrollen i konfliktsituasjoner


Meld deg på via min side innen 15. august.

Oppdatert: 05.03.2018 14:07
av Imaker as