Omstilling og omorganisering 2017

Sted: Hotel BristolTid: 25.10.2017 - 26.10.2017

Formål: å gi de tillitsvalgte kompetanse slik at de kan håndtere en omstillingsprosess
Læringsmål: skal kunne utøve rollen som tillitsvalgt i en omstillingssituasjon
Målgruppe / deltakerforutsetninger: Tillitsvalgte og medlemmer i Akademikerforbundet
Tema/innhold:
•    Hva er omstilling
•    Styringsretten
•    Den tillitsvalgtes rolle og oppgaver
•    Hovedavtaler i off. sektor, sett i et omstillingsperspektiv
•    De som blir og de som går, arbeidsmiljølovens regler
•    Kommunikasjon

Påmelding via min side innen 15. september.

Oppdatert: 05.03.2018 14:07
av Imaker as