Kalender

 • feb.
  10
  Grunnkurs tillitsvalgte I
  10.02 - 11.02 Les mer

 • feb.
  26
  Årsmøte region Øst 2015
  kl. 18:00 - 20:00 Les mer

 • feb.
  27
  Forskningsrådets konferanse om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken
  kl. 09:30 - 15:30 Les mer

 • mars
  03
  Medl.- og årsmøte region Hedmark/Oppland 2015
  03.03 - 06.03 Les mer

 • mars
  10
  UH-konferansen 2015
  10.03 - 11.03 Les mer

 • mars
  11
  Medl.- og årsmøte region Vest 2015
  kl. 13:00 - 20:00 Les mer

 • mars
  17
  Arbeidsrett trinn II 2015
  17.03 - 18.03 Les mer

 • mars
  25
  Unios konferanse for høyere utdanning og forskning
  25.03 - 26.03 Les mer

 • april
  15
  Grunnkurs tillitsvalgte II
  15.04 - 16.04 Les mer

Ekspertgruppe foreslår forbedringer i NAV

Brukere med mange utfordringer bør få en fast kontaktperson og informasjonen fra NAV må forenkles slik at den blir lettere å forstå. Dette er to av forslagene fra ekspertgruppen som har vurdert forbedringer i NAV.

Akademikerforbundet engasjerer seg i hverdagen til NAV-ansatte

NAVs utfordringer er mange. Vold og trusler om vold fra klienter er en krevende utfordring som organisasjonen må håndtere. Videre har brukere i pressen avdekket alvorlig svikt i oppfølging av klienter. På begge områder vil Akademikerforbundet følge opp hverdagen til deg som arbeider i NAV.

Sikkerhet for de ansatte i NAV

Mandag 5. august ble en kvinnelig NAV-ansatt på Grorud i Oslo knivstukket av en bruker av tjenestene mens hun var på jobb. Påfølgende fredag ble alle landets NAV-kontorer oppfordret til å holde ett minutts stillhet til minne om deres drepte kollega.

Mer fornøyd med Nav

FRAMGANG: Nav-direktør Joakim Lystad tror det endelig har løsnet for utskjelte Nav.

Myter om sykefraværsrapportering via Altinn

Er det vanskeligere for en stor bedrift enn for en liten å rapportere i Altinn? Eller er opplysningene du gir i Altinn tilgjengelig for andre? Her får du svar på seks myter om elektronisk sykefraværsrapportering.

NAV

- status ved inngangen til et nytt år

Hovedtillitsvalgt Perly Paulsen og forbundsleder Alfred Sørbø gratulerer NAV Kristiansand

Akademikerforbundet ønsker å gratulere NAV Kristiansand med en viktig dag 12. april. Den er viktig for alle brukere og ansatte i Kristiansand - og den er viktig fordi den setter punktum for etableringene av alle NAV-kontor i landet.

Det siste NAV-kontoret er åpnet

Det siste av 457 NAV-kontor er åpnet. - Dette er en milepæl i NAV-reformen, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. På vegne av regjeringen ga hun en halv millio