Kalender

 • juni
  01
  Kvotering og positive særtiltak - når er det lov og når er det lurt?
  kl. 09:00 - 11:00 Les mer

 • juni
  11
  Politisk Råd
  11.06 - 13.06 Les mer

 • aug.
  26
  Kurs i forhandlingsarbeid
  26.08 - 27.08 Les mer

Pensjonistene taper 1700 kroner

20.05.2015. Den gjennomsnittlige alderspensjonist fikk 1700 kroner mindre i trygdeoppgjøret enn de burde ha hatt i forhold til den generelle lønnsveksten. - Hadde vi fått gjennomslag for vårt krav om at pensjonistene skulle opprettholde realinntekten, skulle en gjennomsnittlig alderspensjon på 300.000 kroner økt med 5200 kroner fra 1. mai, sier Unios forhandlingsleder og sjeføkonom Erik Orskaug.

Revidert nasjonalbudsjett 2015: - Smålig av regjeringen å straffe kommunene for lønnsveksten

12.05.2015. Regjeringen vil ikke kompensere kommunesektoren fullt ut for skattesvikten. - Det er smålig av regjeringen å legge skylda på partene i kommunal sektor for at lønnsveksten i år blir noe høyere enn det som ellers er avtalt, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug.

I mål i Spekter

08.05.2015. Spekter og NSF ble i dag enige om et oppgjør for 36.000 sykepleiere i spesialisthelsetjenesten.

Løsning i lønnsoppgjøret i Oslo

30.04.2015. Alle ansatte i Oslo kommune får et generelt tillegg på 1,7 prosent, minimum 6500 kroner. - Dette er et oppgjør som treffer Unios medlemsgrupper godt, sier Aina Skjefstad Andersen, forhandlingsleder i Unio Oslo kommune.

Unio kommune: - Resultat som forventet i KS-området

30.04.2015. Lønnsoppgjøret i KS-området er ferdig. Unio kommune og KS kom i dag fram til en forhandlingsløsning i årets mellomoppgjør. - Med utgangspunkt i de økonomiske forutsetningene, er resultatet i kommunesektoren som forventet. Den totale rammen i årets KS-oppgjør ble om lag tre prosent, sier forhandlingsleder for Unio kommune, Ragnhild Lied.

Enighet i mellomoppgjøret for statsansatte

30.04.2015. Partene i det statlige tariffområdet kom i natt til enighet i årets mellomoppgjør, med en ramme på 2,7 prosent. Dette betyr et prosentvis tillegg til alle ansatte i staten på 0,19 prosent, dog minimum 700 kroner. Dette skyldes hovedsakelig høyt overheng.

Lønnsoppgjøret i Oslo: - Oslo kommune må satse på utdanning og kompetanse

24.04.2015. - Utfordringene som helse- og utdanningssektoren står overfor betyr at Oslo kommune trenger flere godt kvalifiserte ansatte. I årets lønnsoppgjør må kommunen benytte muligheten til å gi bedre lønnsmessig uttelling for utdanning og kompetanse, sier Aina Skjefstad Andersen, forhandlingsleder for Unio Oslo kommune. Akademikerforbundet har ca. 300 medlemmer innen tariffområdet Oslo kommune.

Unio kommune: Høyere utdanning må lønne seg bedre

23.04.2015. - Skal kommunene få den kompetansen de trenger for å løse sine oppgaver, må høyere utdanning gi bedre lønn, sier Unio kommunes forhandlingsleder, Ragnhild Lied ved oppstarten av tariffoppgjøret i KS-sektoren i dag. Akademikerforbundet har ca. 1600 medlemmer innen kommunal sektor.

Likt prosentvis tillegg til ansatte i staten

20.04.2015. I årets mellomoppgjør krever Unio et likt prosentvis tillegg til alle ansatte i staten.

Startet forhandlingene i Spekter

17.04.2015. Unio og Spekter startet fredag forhandlingene om mellomoppgjøret for 44.000 ansatte i Spekter-området. Akademikerforbundet har 734 medlemmer innen dette tariffområdet.

Oppstart forhandlinger i staten

14.04.2015. Mandag 20.4.2015 klokken 10:00 overleverer Unio stat sine krav til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Akademikerforbundet har 859 medlemmer innen statlig sektor.

Unio om TBU-tallene: Gjenstridig likelønnsgap

30.03.2015. - Det ble tilnærmet status quo for likelønnsutviklingen i fjor. Samlet er det en hårfin reduksjon av likelønnsgapet, men avstanden i årslønn mellom kvinner og menn er mer enn 73 200 kroner. For grupper med inntil fire års høyere utdanning er avstanden enda større, og det øker. Dette viser enda en gang at utdanning lønner seg for dårlig. For å redusere likelønnsgapet slik at det monner trengs et tydelig lønnsløft for utdanningsgruppene i offentlig sektor, sier Unio-leder Anders Folkestad i en kommentar til e tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) som ble lagt fram i dag.

LO-NHO-oppgjøret i havn uten mekling

27.03.2015. I går kveld ble LO og NHO enige om en løsning i mellomoppgjøret for industrien. Resultatet endte uten et generelt tillegg, og rammen for årslønnsveksten beregnes til 2,7 prosent. Frontfagsresultatet kjenner vi derimot ikke før lokale forhandlinger, inkludert for funksjonærene, er klart. - Resultatet så langt er svært nøkternt, og arbeidsgiverne har god grunn til å være fornøyd. LO har fått gjennomslag for en lavtlønnsprofil. Denne skal ikke kopieres til offentlig sektor, sier Unio-leder Anders Folkestad i en kommentar til forhandlingsresultatet.

Utdanning skal lønne seg!

«Akademikerforbundet jobber for et lønnsoppgjør som fremmer rekruttering av universitet- og høyskoleutdannet personell til offentlig sektor. Akademikerforbundet har forståelse for at det må være et moderat oppgjør og ser at frontfaget må være toneangivende», sier hovedstyret i Akademikerforbundet.

- Renta må ned i Statens pensjonskasse

10.03.2015. Mange banker tilbyr nå lånevilkår som er bedre enn tilbudet i Statens pensjonskasse (SPK). Unio, LO-Stat, YS-Stat og Akademikerne krever derfor at regjeringen raskt må ta initiativ til å senke boligrenta i SPK.

- Kunnskap skal trumfe alt

05.03.2015. - Vårt utgangspunkt i lønnsoppgjøret er at kunnskap skal lønne seg. Kunnskap skal trumfe alt, sa Unio-leder Anders Folkestad i sitt åpningsforedrag på Unios inntektspolitiske konferanse.

Varsler tøffere lønnskamp neste år

19.02.2015. Mens årets oppgjør blir nøkternt, varsler Unio-leder Anders Folkestad tøffere lønnsslag i 2016 og framover. - SSB anslår at Norge om ti år vil mangle nærmere 40.000 lærere og 35.000 helsepersonell. Hovedoppgjøret i 2016 blir en lønnskamp for konkurransekraft og kvalitet, sier han.

Månedslønna økte med 1 400 kroner

Heltidsansatte i staten hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 44 900 kroner per 1. oktober 2014. Dette er 1 400 kroner, eller 3,2 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Klemet Rønning-Aaby ny forhandlingssjef i Unio

07.11.2014. Daglig leder i LO Kommune, Klemet Rønning-Aaby, blir Unios nye forhandlingssjef. - Jeg er veldig glad for at jeg fikk dette tilbudet, og ser med glede og spenning fram til arbeidet med å oppnå gode resultater i tariffoppgjør og forhandlinger, sier Rønning-Aaby.

Tjener mindre på høyere utdanning

12.09.2014. Av alle landene i OECD er Norge landet der høyere utdanning gir nest lavest økonomisk gevinst. - Hindrer rekruttering til sentrale yrker i velferdssamfunnet, og lønna må opp, sier Petter Aaslestad i Forskerforbundet og Unio-leder Anders Folkestad til forskning.no.

Unio prioriterer høyskole- og universitetsutdannede i Oslo

25.08.2014. I årets hovedtariffoppgjør ble det satt av penger til lokale lønnsmessige tiltak i Oslo kommune, også kalt justeringer. I dag begynner disse forhandlingene. Unio fremmer krav som vil gi bedre lønnsutvikling og høyere lønnsnivå for høyskole- og universitetsutdannede.

Ny leder for Unio stat

20.08.2014. Petter Aaslestad, Forskerforbundet, ble på Unios styremøte tirsdag valgt som ny forhandlingsleder i Unio stat i denne valgperioden, ut 2015. Sigve Bolstad, Politiets Fellesforbundet, fortsetter som nestleder i forhandlingsutvalget.

Enighet om ny Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten

15.08.2014. Unio-forbundene og Virke møttes 14. juni til forhandlinger av landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten. Partene kom til enighet om et anbefalt forslag som nå skal formelt vedtas av den enkelte forening.

Lærerne i streik!

26.06.2014. - Lærerne har gitt et kraftig signal til KS. Nå blir det streik, sier Utdanningsforbundets leder, Ragnhild Lied. Akademikerforbundet har sammen med de øvrige Unioforbundene godkjent oppgjøret i KS.

TBU-rapport om inntektsoppgjørene 2014

Hovedpunkter fra rapporten etter hovedoppgjøret

Partene i KA-oppgjøret kom til enighet

20.06.2014. Torsdag kveld kom partene i oppgjøret mellom Unio og Kirkens arbeidsgiverorganisasjon til enighet. Resultatet er parallelt med øvrige oppgjør i offentlig sektor.

Lønnsoppgjøret akseptert: medlemmene sa ja

20.06.2014. Unios medlemmer i staten har sagt ja til resultatet av lønnsoppgjøret. Dermed er årets tarifforhandlinger avsluttet og det blir ingen streik.

Årets lokale forhandlinger starter nå!

For at du som medlem i Akademikerforbundet skal få uttelling i de lokale forhandlingene, må forberedelsene være grundige. Dette gjelder for den enkelte ansatte, tillitsvalgte og forhandlere. Akademikerforbundet har som høyeste prioritet å gjennomføre gode lokale lønnsforhandlinger denne høsten, da det i år er satt av betydelige milder til denne delen av oppgjøret. Noen har allerede forhandlet, men de aller fleste forhandlingene gjennomføres i høst.

Løsning i Virke-HUK

13.06.2014. Partene i tariffområdet Virke-HUK kom i dag til enighet i hovedtariffoppgjøret i fem av seks områder. Det ble oppnådd omlag samme resultat som i korrisponderende områder i staten og KS.

Forhandlingsstart Virke-HUK

12.06.2014. I dag - 12. juni - åpner forhandlingene mellom Unio-forbundene og Virke på HUK-området.

Lokale lønnsforhandlinger

-Vi er nå i mål med de sentrale forhandlingene for statlig sektor, kommunal sektor og Oslo kommune etter bistand fra riksmekleren. For Akademikerforbundets medlemmer er det viktig å være oppmerksom på de forestående lokale forhandlingene som skal gjennomføres innen disse tariffområdene, sier forbundesleder Alfred Sørbø.

God avsetning til lokale forhandlinger i Oslo kommune

De sentrale forhandlingene i Oslo kommune er nå avsluttet etter mekling. Akademikerforbundets medlemmer har med gode avsetninger til lokale forhandlinger en anledning til å påvirke sin årslønn gjennom lokale forhandlinger.

God avsetning til lokale forhandlinger i statlig sektor

De sentrale forhandlingene i statlig sektor er nå avsluttet etter mekling. Akademikerforbundets medlemmer har med gode avsetninger til lokale forhandlinger en anledning til å påvirke sin årslønn gjennom lokale forhandlinger.

God avsetning til lokale forhandlinger i kommunal sektor

De sentrale forhandlingene i kommunal sektor er nå avsluttet etter mekling. Akademikerforbundets medlemmer har med gode avsetninger til lokale forhandlinger en anledning til å påvirke sin årslønn gjennom lokale forhandlinger.

Løsning også i staten

Heller ingen storstreik i staten.

Unio Kommune: Det blir ikke streik

26.05.2014. - Det har vært en svært krevende mekling med trang ramme og mange vanskelige temaer. Ut fra en helhetsvurdering kunne vi likevel ikke kaste kommunene ut i en storstreik i fjerde hovedoppgjør på rad, sier forhandlingsleder Ragnhild Lied.

Enighet i kommuneoppgjøret

Partene i kommuneoppgjøret er blitt enige, etter åtte timers mekling på overtid. Dermed blir det ikke streik i skoler og barnehager.

Innspurt i meklingen startet i dag

15.5.2014 I dag møttes partene i lønnsforhandlingene i kommunesektoren hos Riksmekleren. - Jeg håper meklingen fører fram og at vi kommer fram til et bra resultat for medlemmene våre, sier forhandlingsleder Ragnhild Lied.

Unio kommune: - Dette er en invitasjon til brudd

30.4.14 Stor avstand i tilbudet om lønn førte i dag til brudd i lønnsforhandlingene mellom KS og Unio.
- Det økonomiske tilbudet fra KS er uakseptabelt, sier Ragnhild Lied, forhandlingsleder i Unio kommune.

Lønnsgapet må reduseres

29.04.2014. Unio krever et lønnsoppgjør i staten på totalt 3,8 prosent for å ta igjen fjorårets etterslep til industrien. - Det er nødvendig for at staten skal få tak i de kunnskapsrike folkene den trenger for å levere de tjenestene den skal, sier Sigrid Lem, forhandlingsleder i Unio stat.

Unio krever en ramme på 3,8 prosent

29.04.2014. - Vi har tatt utgangspunkt i resultatet i frontfaget og kompensert for etterslepet. Dermed har vi prioritert våre medlemmer med høyere utdanning, sier forhandlingsleder for Unio kommune, Ragnhild Lied, som i dag overleverte de økonomiske kravene til KS.

Forhandlingene med KS fortsetter

10.04.2014. Torsdag leverte Unio kommune sitt andre krav til KS. Nå blir det pause i forhandlingene til over påske. Unio kommune forhandler med KS i årets hovedoppgjør og leverte sitt andre krav den 10. april. Nå tar partene pause i forhandlingene til over påske.

Lønnsgapet må reduseres

I dag går startskuddet for lønnsforhandlingene i staten. Unio krever et lønnsoppgjør i staten som reduserer lønnsgapet til privat sektor.

- Høyt utdannede må lønnes bedre

03.04.2014. I dag startet forhandlingene i hovedoppgjøret i KS-området. Unio kommune har levert sine første krav. - Vi krever at høyere utdanning skal lønne seg mer enn det gjør i dag. Det vil også lønne seg for kommunene fremover, sier forhandlingsleder Ragnhild Lied.

Resultatet i industrien: - Bra grunnlag for offentlig sektor

02.04.2014. - Resultatet fra industriforhandlingene blir anslått til en ramme på 3,3 prosent. Det bør legge et bra grunnlag for tariffoppgjørene i offentlig sektor og i andre tariffområder, men profilen skal ikke overføres. I offentlig sektor må det være en tydelig satsing på utdanning og kompetanse, sier Unio-leder Anders Folkestad i en kommentar til resultatet i forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.

Bra med enstemmighet om Holden III, men det er store utfordringer for frontfaget

20.03.2014. Unio slutter seg til hovedtrekkene i Holden III-utvalgets innstilling. - Det er en styrke at utvalget er enstemmig og at alle arbeidslivets parter står bak innstillingen, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug som også var Unios medlem i utvalget.

TBSK: Lønnsvekst i KS' tariffområde 2013

Her ligger den årlige rapporten fra det Tekniske Beregnings- og Statistikkutvalget for Kommunesektoren (TBSK). Den viser en årslønnsvekst fra 2012 til 2013 på 3,7%.

Lønnsgapet øker mellom offentlig og privat

17.02.2014. Lønnsforskjellene mellom utdanningsgruppene i industrien og i det offentlige øker. Lønnstillegget til en industriarbeider er nesten 80 prosent prosent over tillegget til en kommuneansatt. - Lønnsgapet øker tross i NHOs forsikringer om at deres prognoser er riktige, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Utdanning skal lønne seg bedre

Akademikerforbundets tariffkonferanse som ble avholdt 29.-30. januar markerer startskuddet for årets hovedtariffoppgjør. Rådgivende utvalg for tariff, hovedstyre og regionledere drøftet hvilke krav som skal fremmes i vårens oppgjør. «Selv om årets oppgjør vil bli krevende, er mulig å komme fram til en løsning», sa forbundsleder Alfred Sørbø under konferansen.

Hvordan bygge kunnskapssamfunnet?

27.01.2014. Kunnskap er fremtidens olje for Norge, sa Statsminister Erna Solberg i sin tale på NHOs årskonferanse. Hun snakket videre om hva kunnskapssamfunnet innebærer. I kjent stil har næringslivsledere og politikere i ettertid kappes om å være mest for å satse på kunnskap. Det er for så vidt bra, men vi blir bare delvis imponerte av hva vi hører.

Forhandlinger om Hovedavtalen i KS

09.01.2014. I dag startet forhandlingene om Hovedavtalen i kommunesektoren (KS-området). Unios krav til KS er overlevert.

Hovedoppgjøret 2014

Våren 2014 er det igjen tid for et nytt hovedoppgjør, hvor vi skal forhandle om økonomiske rammer og reforhandle hovedtariffavtalene og overenskomstene i kommunal sektor, statlig sektor, Oslo kommune, Spekter, Virke og Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA).

Holden-utvalget: Avviser innskrenking i frontfaget

03.12.2013. - Flere av de som tok til orde for å sette ned Holden-utvalget for vel et år siden ønsket å ta den lønnsomme leverandørindustrien ut av frontfaget for å dempe lønnsveksten generelt. Disse kreftene på arbeidsgiversiden har ikke fått gjennomslag i utvalget. Dette er vi er godt fornøyd med, sier Unio-leder Anders Folkestad i en kommentar til Holden III-utvalgets innstilling som ble lagt frem i dag.

Lønnssamtalen

Har du benyttet muligheten som ligger i å be om en lønnssamtale?

Riksmekler Kari Gjesteby går av

Riksmekler Kari Gjesteby går av. Mekler og sorenskriver Nils Dalseide skal overta stillingen.

Virke-forhandlingene 2013 i havn

12.06.2013. I dag - den 12. juni - ble forhandlingene på HUK-området (Helse, Utdanning og Kultur) i Virke gjennomført.

Mellomoppgjøret 2013

Tirsdag 30. april 2013 kom Unio til enighet med Stat, KS og Oslo kommune i lønnsoppgjøret 2013.

Løsning i Oslo kommune

01.05.2013. Unio kom i dag til enighet med Oslo kommune i lønnsoppgjøret. - Oppgjøret gir de fleste av våre medlemmer en lønnsøkning på 2,55 %. Ingen får mindre enn 9 700 kroner, sier forhandlingsleder Silje Naustvik i Unio Oslo kommune.

Løsning i kommuneoppgjøret

30.04.2013. Unio kommune og KS er enige om et resultat i lønnsoppgjøret for de kommuneansatte. Oppgjøret gir et generelt tillegg på 0,75 prosent til alle, minimum 3100 kroner.

Forhandlingsløsning i staten

30.04.2013. Partene i det statlige tariffoppgjøret kom tirsdag kveld til enighet. - Alle får reallønnsvekst. Det generelle tillegget er på minimum 4 200 kroner, sier forhandlingsleder for Unio i staten, Arne Johannessen.

Tror på forhandlingsløsning

30.04.2013. I innspurten av lønnsforhandlingene har Unios forhandlingsledere tro på at det blir en løsning uten at oppgjøret går til mekling. Fristen går ut ved midnatt.

Tredje krav levert i kveld

29.04.2013. I kveld, mandag 29.april, kl. 20.00 leverte Unio kommune krav 3 i de pågående lønnsforhandlingene med KS. - Det er vanskelige forhandlinger, men vi har fortsatt tro på en forhandlingsløsning, sier forhandlingsleder Ragnhild Lied i Unio kommune.

Lønnsforhandlinger i sluttfasen

29.04.2013. Lønnsforhandlingene i mellomoppgjøret 2013 fortsetter i dag på KS-området, Staten og Oslo kommune. Fristen for å komme til enighet er 1. mai. Gjør ikke partene det går oppgjøret til mekling.

Må gjøre mer for å sikre gode tjenester

25.04.2013. - Det må gjøres mer for å rekruttere og beholde dyktige ansatte med høyere utdanning, sier forhandlingsleder Silje Naustvik i Unio Oslo kommune. I dag leverte hun første krav i årets lønnsoppgjør.

- Høyere utdanning må lønnes bedre

18.04.2013. - Alle vil få dårligere kommunale tjenester dersom kommunene taper konkurransen om folk med høyere utdanning, sier forhandlingsleder i Unio kommune, Ragnhild Lied.

Forhandlinger med Spekter i gang

10.04.2013. I dag startet de innledende de forhandlingene mellom Unio og Spekter for tariffoppgjøret 2013. Forhandlingsleder Eli Gunhild By overleverte krav på vegne av medlemmene i Spekterområdet. Frist for forhandlingene utenom helse er satt til 26. april.

Innføring i tariff

Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne oversikten gir en kortfattet innføring til deg som er fersk i spørsmål om lønn og tariff.

For alfabetisk "tariffordbok" klikk her
For video om lønnsoppgjøret her.

Enige om lønnsoppgjøret

Arbeidsgiverforeningen Spekter og motparten YS ble tirsdag enige om årets lønnsoppgjør. Løsningen er i tråd med avtalen mellom NHO og LO/YS.

Unio forberedt på krevende forhandlinger

08.04.2013. - Det foreløpige resultatet fra frontfaget er et utgangspunkt, ikke fasiten for oppgjøret i offentlig sektor, sier Unio-leder Anders Folkestad etter at LO, YS og NHO ble enige natt til mandag. Rammen for oppgjøret skal være på om lag 3,5 prosent.

- Gapet til industrien øker

25.03.2013. Industrien fikk en lønnsvekst på 4,2 prosent, viser TBUs endelige hovedrapport. - Dette er klart over det industrien selv sa for noen måneder siden. Industrien bør slutte å skylde på andre for at Norge stadig taper internasjonal konkurransekraft, sier Unio-leder Anders Folkestad.

SSB: 3,8 prosent lønnsvekst

11.03.2013. I dag begynner lønnsforhandlingene mellom LO og NHO. TBU-leder Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå (SSB) tror lønnsveksten i 2013 blir 3,8 prosent, melder NRK Dagsnytt.

Lønnsstatistikk for kommunesektoren er klar

07.03.2013. TBSK-rapporten for 2012 viser en årslønnsvekst på 4,1 prosent for hele KS-området. - I 2012 ble det noe mer lønnsomt med utdanning, sier forhandlingsleder Ragnhild Lied i Unio kommune.

1 400 kroner mer i månedslønn

Heltidsansatte i personlige tjenester hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 36 400 kroner per 1. oktober 2012. Dette er 1 400 kroner, eller 4 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Avtalt lønn opp 3,1 prosent i olje og gass

Foreløpig lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift viser en økning på 3,1 prosent fra 3. kvartal 2012 til 4. kvartal 2012. Tilsvarende økning i 4. kvartal 2011 var 0,8 prosent.

Staten treng kompetanse

25.02.2013. "Vi bruker for mye penger på å kjøpe ikt-kompetanse". Det seier statsråd Rigmor Aasrud til Dagens Næringsliv (23.2.). Ho vil opprette ei eiga doktorgradsordning for ikt i det offentlege. Målet er å auke ikt-kompetansen i det offentlege - og å halde på den, understrekar statsråden.

YS-sjef blir arbeidsgiverdirektør

Tore Eugen Kvalheim går av som YS-leder på dagen og bytter side ved forhandlingsbordet. Etter karantenetid blir han direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter.

Folkestad nøktern optimist foran lønnsoppgjøret

23.01.2013. - Det er gode utsikter for dette lønnsoppgjøret når det varsles 4 prosent lønnsvekst i nasjonalbudsjettet, og DnBs anslag for 2012 var 4,3 prosent, sa Unio-leder Anders Folkestad i sin avslutningshilsen på Unios tariffkonferanse i dag. Det ligger dermed an til en god reallønnsvekst også i 2013.

1 300 kroner mer i månedslønn

Heltidsansatte i industri hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 39 800 kroner per oktober 2012. Dette er en økning på 1 300 kroner, eller 3,4 prosent, fra samme tidspunkt i 2011.

Inntekt viktigere for menns utdanningsvalg

Menn er mer opptatt av inntekt enn kvinner når de skal velge utdanning, og de unngår ikke utdanninger med inntektsusikkerhet i like stor grad som kvinner. Dette bidrar sterkt til inntektsforskjeller i mennenes favør.

3 av 4 forventer lønnsøkning i 2013

3 av 4 nordmenn fikk lønnsøkning i fjor. Enda flere venter enda mer i lønningsposen i 2013.

SV støtter viktig Unio-krav

-Jeg er tilfreds med at SV støtter Unios krav om at offentlig ansatte får lovfestet rett til å beholde pensjonsordningen dersom jobben blir privatisert, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Orskaug i Holden III

Sjeføkonom i Unio, Erik Orskaug, ble fredag oppnevnt som medlem i Holden III-utvalget. Utvalget skal vurdere hvordan lønnsdannelsen i Norge kan fornyes og utvikles.

1 300 kroner mer i oljesektoren

Heltidsansatte i olje- og gassutvinning hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 61 900 kroner per 1. oktober 2012. Dette er en økning på 1 300 kroner, eller 2,1 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Industrilønnsvekst på 4,2 prosent

29.11.2012. De første tre kvartalene i år har industrien en lønnsvekst på 4,2 prosent, viser lønnsstatistikken per 1. september fra SSB. - Det er høyere enn Norsk Industri mente lønnsveksten ville bli, sier Unio-leder Anders Folkestad.

- Unio foreslår bare tull

20.11.2012. Fellesforbundets leder Arve Bakke sparer ikke på kruttet når han i dag langer ut mot Unios ønske om et utvidet frontfag. «Bare tull» og «meningsløst» er karakteristikker han bruker. Unio Stats Arne Johannessen slår tilbake. - Hadde rammen vært høyere, ville det ikke blitt konflikt, sier han.

Lønna opp 2,8 prosent i bank og forsikring

Gjennomsnittleg månadslønn eksklusive overtidsgodtgjersle for heiltidstilsette i bank og forsikring utgjorde 51 100 kroner per september 2012. Dette er ein auke på 1 400 kroner, eller 2,8 prosent, frå same tid i fjor.

Forsiktig budsjett med oppjustert lønnsvekst

08.10.2012. - Jeg registrerer at regjeringen oppjusterer lønnsveksten til 4,1 prosent, sier Unio-leder Anders Folkestad, som minner om at regjeringa i vår nedjusterte lønnsanslaget fra 4 til 3 ¾ prosent. Det skapte kraftige reaksjoner inn i den pågående meklingen og bidro til at det ble konflikt.

Lønnsvekst på 20.000 kroner neste år

Den gode lønnsveksten forsetter. Regjeringen spår 20 000 ekstra lønnskroner for en gjennomsnittlig lønn neste år. Renten vil trolig bli enda litt lavere.

Krever uavhengig utvalg

11.09.2012. I dagens møte hos statsminister Jens Stoltenberg kom det fram at regjeringen setter ned et utvalg som skal se nærmere på hvordan lønnsdannelsen i Norge fungerer. - Utvalget må bestå av uavhengige eksperter, krever Unio-leder Anders Folkestad.

Frontfagsmodellen under press

07.09.2012. Frontfagsmodellen angripes og kritiseres fra flere hold. Unio har vært en pådriver for en utvidet frontfagsmodell der også funksjonærenes lønn inngår. Uten en slik forståelse og praktisering vil modellen forvitre, skriver sjeføkonom i Unio, Erik Orskaug, i et nytt notat.

Industrien rykker fra

30.08.2012. Industrien hadde en lønnsvekst på 5 prosent i første halvår. - Tallene viser at industrien går godt. Lønnsveksten første halvår ser ut til å bli høyere enn anslaget for frontfaget, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Unios streik i staten i vår: - Urimelig straff fra Rikslønnsnemnda

29.08.2012. - Dette er en urimelig straff. Unio gjennomførte en nødvendig streik for at kompetanse skal lønne seg i staten. Unio straffes av nemda for å ha gjennomført en lovlig streik, sier forhandlingsleder, Arne Johannessen, i Unio stat.

Gjesteby i tre nye år

27.08.2012. Kari Gjesteby (65) ble i statsråd 24. august beskikket som riksmekler for en ny treårsperiode, fra 1. september 2012 til 31. august 2015.

Frivillig lønnsnemnd 28. august

I juni ble Unio-streiken i staten avsluttet ved at partene, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Unio, ble enige om å legge tvisten fram for en frivillig lønnsnemnd.

Lokale forhandlinger i staten pr. 1 september 2012

06.07.2012. FAD har sendt ut brev til virksomhetene/forhandlingsstedene om gjennomføringen av de lokale forhandlingene med virkning per 1. september 2012. Det kan ikke føres formelle lokale forhandlinger før kjennelsen fra Rikslønnsnemnda foreligger for de Unio-organiserte. Kjennelsen forventes å foreligge medio september.

Tariffguide for nybegynnere

Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne oversikten gir en kortfattet innføring til deg som er fersk i spørsmål om lønn og tariff.

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 - 30. april 2014

Stortinget samtykket den 14. juni 2012 i at det med virkning fra l. mai 2012 foretas lønnsendring mv. for arbeidstakere i det statlige tariffområdet i samsvar med Riksmeklerens møtebok av 2. juni 2012 for medlemmer av hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Akademikerne.

Virke-HUK er i havn

02.07.2012. I dag undertegnet Unio-forbundene den siste av de syv overenskomstene i HUK-området i Virke, landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten.

Hybriden, den nye tjenestepensjonsordningen

28.06.2012. - Maksimalsatsene i den nye hybriden er satt for lavt til å gi like gode pensjoner som dagens ytelsesordninger, sier sjeføkonom Erik Orskaug som er Unios medlem i Banklovkommisjonen.

Folkestad svarer Aaserud

Unio-leder Anders Folkestad svarer på statsråd Rigmor Aasruds kritikk av arbeidstakerorganisasjonene etter årets lønnsoppgjør. - Aasrud bortforklarer, sier han til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

TBU med rapport etter inntektsoppgjørene

22.06.2012. - Industrien vil ikke komme under 4 prosent i år. Jeg tror resultatet vil ligge nærmere 4 1/2 prosent, sier sjeføkonom Erik Orskaug, som er Unios medlem i Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU).

KA-oppgjøret i havn

20.06.2012. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) ble i formiddag dag enige med Unio om et resultat for årets forhandlinger. Unio er godt fornøyd.

Virke-forhandlingene i havn

13.06.2012. 12. og 13. juni ble forhandlingene på HUK-området (Helse, Utdanning og Kultur) i Virke gjennomført. Seks av syv landsoverenskomster ble forhandlet. Det økonomiske resultatet ble tilsvarende resultatet i det statlige og kommunale tariffområdet.

Usikkert tidspunkt for stat-resultat

11.06.2012. Det er usikkert når det endelige resultatet for det statlige tariffområdet foreligger. Det kan gå over sommeren før Rikslønnsnemda konkluderer.

Stor takk til flinke folk

08.06.2012. Ei stor takk til alle Unio-medlemmer som har stått i streiken både i kommunal sektor og i staten. De har vist styrke og engasjement. Det er de - kvar og ein og i fellesskap - som har gjort den aller viktigaste jobben.

Streiken i staten slutt - konflikten til frivillig nemndsbehandling

07.06.2012. - Vi har tatt ansvar for å sette universitets- og høgskoleutdannede på dagsorden. Nå tar vi ansvar ved å avslutte streiken. Denne streiken har skapt problemer for folk i hverdagen deres, vi oppretter en normal situasjon, sier forhandlingsleder i Unio på det statlige tariffområdet, Arne Johannessen.

Streiken fortsetter i staten

06.06.2012. Streiken i staten pågår for fullt. Unio har i dag vært i samtaler hos riksmekleren. - Vi har gjort alt vi kan for å få til en løsning som kunne gjøre slutt på streiken, men vi har ikke lykkes, sier forhandlingsleder for Unio i det statlige tariffområdet, Arne Johannessen.

Oslo kommune: Streiken over - partene enige

06.06.2012. Også i tariffområdet Oslo kommune kom partene til enighet. - Streiken har gitt oss samme økonomisk ramme som i resten av kommunene i Norge, sier fungerende forhandlingsleder Silje Naustvik i Unio.

Løsning i KS-området: Streiken har gitt resultater

05.06.2012. - Vi har, gjennom streik og mekling, fått gjennomslag for vårt viktigste krav om at utdanning skal lønnes bedre, sier Mimi Bjerkestrand, forhandlingsleder i Unio kommune.

Stort oppmøte for Unio og LO i Asker

Det ble folksomt på Bakerløkka da Sykepleierforbundet, Fysioterapiforbundet, Utdanningsforbundet og Akademikerforbundet holdt appeller tirsdag. Kampviljen er fortsatt stor.

Skisse lagt frem i kommunal sektor

05.06.2012. Riksmekleren la frem en skisse for partene i kommunal sektor klokka 17. . Partene vurderer nå skissa.

Mekling i kommunesektoren

05.06.2012. Det foregår mekling i KS-oppgjøret for øyeblikket. Partene i Oslo kommune startet også frivillig mekling kl. 15.15.

- Streiker for fremtidige oppgjør

05.06.2012. Unio streiker videre i staten. Arne Johannessen forklarer hvorfor i Aftenposten og Bergens Tidende i dag.

Mekling i kommunesektoren

05.06.2012. Mekleren for lønnsoppgjøret i kommunesektoren har i dag kalt inn partene til frivillig mekling kl. 11.

Bekrefter samtaler i kommunesektoren

04.06.2012. Det er fortsatt ingen avklaring i konflikten i kommunesektoren. Unio bekrefter at det mandag har vært samtaler mellom partene og mekleren. Tirsdag vil det bli avklart om det er grunnlag for en frivillig mekling.

Stor streikevilje i Akademikerforbundet

04.06.2012. Et av Unios mindre medlemsforbund, Akademikerforbundet, slår ring om Unio. - Streiken er viktig for oss og vi støtter det arbeidet Unio gjør i forbindelse med den, sier forbundsleder Alfred Sørbø i forbundet.

Nødvendig å si tydelig ifra!

04.06.2012. - Det blir vanskelig å få et bedre resultat i år, men vi kan ikke stå stille og se på at lønnsgapet mellom privat og offentlig sektor øker, sier Arne Johannessen, streikeleder i Unio stat.

Her streiker Unio

04.06.2012. Unio har over 16.000 medlemmer i streik

Sonderingsmøte i Oslo kommune

03.06.2012. Klokken 15.00 søndag møttes partene i Oslo kommune for sonderinger på om man igjen ønsker å møte til mekling. Oslo kommune er et eget tariffområde som er uavhengig av resten av kommune Norge.

Streiken i kommunesektoren fortsetter

03.06.2012. Det har vært spekulasjoner i media gjennom hele dagen om at partene på KS-området skal møtes til et meklingsmøte på søndag. Det avkreftes. Det er ikke avtalt noe meklingsmøte mellom partene. Streiken i kommunesektoren forsetter.

Unio sier nei - streiken trappes opp

02.06.2012. Unio brøt tidlig lørdag morgen den frivillige meklingen i staten. Statens tilbud var ut fra en samlet vurdering ikke godt nok. Verken ramme eller profil var slik at Unio kunne godta det. Dette viser at Regjeringen ikke verdsetter den kompetanse Unios medlemmer har og de tjenester de leverer.

Unio trapper opp streiken

Mens statsansatte fra LO og YS går tilbake på jobb, utvider Unio streiken.

Skivebom av Spekter

01.06.2012. - Funksjonærene skal regnes med når man beregner lønnsveksten i industrien. Det er direkte ulogisk av Spekter å utelukke nær halvparten av de ansatte i lønnsberegningene, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Unio i frivillig mekling - streiken fortsetter

31.05.2012. Forhandlingsutvalget i Unio stat har i kveld hatt møte. Utvalget sier ja til å gå i frivillig megling hos riksmekleren. Dermed stiller Unio-stat til oppstartsmøte hos riksmekleren klokka 09.00 i morgen.

Unio med nye uttak i Oslo

31.05.2012. I dag har Unio varslet Oslo kommune at nye 545 arbeidstakere tas ut i streik. Total vil Unio da ha rundt 1100 medlemmer i streik i Oslo.

Streiken i staten pågår for fullt

31.05.2012. - Det er fortsatt fullt trøkk på streiken i staten. Men det har vært et sonderingsmøte mellom partene hos Riksmekleren i formiddag. Det bekrefter streikeleder Arne Johannessen i Unio stat.

Møte hos riksmekleren

31.05.2012. Riksmekleren har invitert partene i staten til et møte kl. 10 torsdag 31. mai.

- Regjeringen har ansvaret

30.05.2012. Tusenvis av streikende og sympatisører møtte opp i hele Norge i ettermidag. I Oslo møttes folkemassen på Universitetsplassen for å markere sitt syn på den pågående streiken. Det sto Anders Folkestad på scenen. - Regjeringen har ansvaret, var hans klare budskap.

- Real skivebom av regjeringen!

30.05.2012. Ferske tall fra SSB viser at lønnsveksten i industrien fra første kvartal i fjor til første kvartal i år var på hele 5,9 prosent. - Dette viser at regjeringen bommer kraftig, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Streik også i Oslo kommune

30.05.2012. Partene i tariffområdet Oslo kommune kom ikke til enighet. Det betyr at Unio også er i streik i Oslo. Det er allerede streik i tariffområdene for staten og for KS-området. I tariffområdet Oslo kommune kunne streik vært unngått hvis Unio hadde fått et tilbud som hadde gitt ansatte i kommunen en lønnsutvikling på linje med det andre grupper i samfunnet får.

Derfor streiker Unio

28.05.2012. I årets oppgjør nekter regjeringen og KS Unios medlemmer en lønnsutvikling på linje med resten av arbeidslivet. Det kan vi ikke gå med på.

Streikearrangementer onsdag 30. mai

26.05.2012. Onsdag 30. mai vil Unio ha streikearrangementer over hele landet. Vi oppfordrer både streikende og ikke streikende til å møte opp og vise sin støtte til de som streiker.

Arne Strand: Det er forskjell på moderasjon og det å være gjerrig.

26.05.2012. Unio har bladd i lørdagsavisene. Der finnes det mange stemmer som støtter streiken.

Fortsetter meklingen i Oslo kommune etter pinsen

25.05.2012. Partene i meklingen i tariffområdet Oslo kommune er enige om å fortsette meklingen, og skal møtes igjen etter pinse. Partene møtes tirsdag 29. mai kl. 1200.

Siste: Meklingen fortsetter i Oslo kommune

23.05.2012. Fredag kveld pågår det fortsatt meklingen i tariffområdet Oslo kommune.

Unio trapper opp streiken

25.05.2012. Rundt 7300 nye Unio-medlemmer i stat og kommune tas ut i streik fra onsdag 30. mai. Da vil Unio ha totalt nesten 16.000 medlemmer i streik.

7 av 10 støtter Unios streik

25.05.2012. Hele 7 av 10 nordmenn støtter Unios streik. - Unio har befolkningen med oss i kampen mot regjeringen. Det er helt urimelige hvis offentlig ansatte blir avspist med langt lavere lønnsvekst enn ansatte i privat sektor, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Unio får støtte fra økonomene

25.05.2012. Unio streiker i stat og kommune for å få samme lønnsramme som i privat sektor. Økonomene er enige om at denne blir på minst 4 prosent.

Meklingen fortsetter i Oslo kommune

Partene i meklingen i tariffområdet Oslo kommune er enige om å fortsette meklingen og har avtalt nytt møte i morgen, fredag 25. mai kl. 1400.

Nytt møte i Oslo kommune

Partene i tariffområdet i Oslo kommune har avtalt nytt møte kl. 1700 i dag.

Til deg som er rammet av streik

24.05.2012. Tredjepart vil alltid rammes når et tariffoppgjør ender med konflikt og streik. Dette er sterkt beklagelig, men vi håper på forståelse for at vi bruker dette virkemiddelet i kampen for bedre arbeidsvilkår og mer rettferdig lønn.

Derfor streiker Unio i staten

24.05.2012. Statsråd Rigmor Aasrud hevder at regjeringen ville gi 20.000 kroner i lønnstillegg. Fakta er at kun en håndfull ville fått så mye. 100.000 ansatte i staten måtte ha nøyd seg med 9.000 til 10.500 kroner i lønnsøkning fra regjeringen. Det er langt mindre enn i privat sektor.

Regjeringen har ansvar for storstreik

24.05.2012. Regjeringen har kastet Norge ut i storstreik fra torsdag morgen.

Unio i streik

Pause i meklingen i Oslo kommune

23.05.2012. Partene i lønnsoppgjøret i Oslo kommune er blitt enige om å ta pause i meglingen til torsdag 24. mai kl 09.00.

Meklingsfristen nærmer seg

23.05.2012. Unio-leder Anders Folkestad sier de siste timene før meklingsfristen går ut blir både krevende og spennende. Se video!

- Folk skal ha gode offentlige tilbud

22.05.2012. Norge plasserer seg år etter år på toppen av FNs statistikker for livskvalitet. Skal det fortsette slik?

Unio.no på mobil

21.05.2012. Alt om tariffoppgjøret finner du på Unios nettsider, som nå er optimalisert for mobil.

Nå går vi inn i de siste timene

21.05.2012. Meklingen i tariffoppgjøret i offentlig sektor går nå inn i siste fase. Hvis ikke meklingen fører frem vil over 8.500 Unio-medlemmer stå klare til å streike fra torsdag 24. mai kl. 06:00.

Streikeuttak i staten

18.05.2012. Meklingen i det statlige tariffoppgjøret pågår. Unio varslet i dag Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet om det første streikeuttaket. Dersom meklingen ikke fører fram, blir det streik i staten fra torsdag 24.mai. I staten tar Unio i første omgang ut drøyt 2100 medlemmer i Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Drammen, Kristiansand og Oslo.

Streikeuttakene for KS og Oslo er klare

16.05.2012. Unio varslet i dag KS og Oslo-kommune om det første streikeuttaket. Dersom meklingen ikke fører til enighet mellom partene, kan det bli streik fra torsdag i neste uke, 24.mai.

Feil kurs i revidert nasjonalbudsjett

15.05.2012. - Det mest overraskende og provoserende er det reduserte anslaget på lønnsveksten for 2012. Vi vet at grupper i industrien ligger an til å få et resultat på 4-tallet. Anslaget til regjeringen er på 3,75%, ned fra 4% i statsbudsjettet i fjor høst, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Krever garantilønn på 435.000

Lærere, sykepleiere og andre ansatte i kommunene i stillinger med krav om minimum tre år universitets- eller høyskoleutdannelse skal tjene minimum 435.000 kroner etter 20 års ansiennitet.

Mekling hos riksmekleren er i gang

02.05.2012. I dag startet mekling for Unios medlemmer ansatt i kommunene, statlig område og Oslo kommune. Fristen for alle områdene er 23. mai klokken 24.00.

Omsorgsfri er ikke ferie

02.05.2012. VG skrev 1. mai at arbeidstakerorganisasjonen krever en solid utvidelse av antallet "fridager". Det er ikke korrekt. Unio, LO Stat og YS Stat vil fastslå hva de i fellesskap har krevd i årets tariffoppgjør.

Bryter lønnsforhandlingene i Oslo

30.04.2012. Også i Oslo går årets lønnsoppgjør til mekling etter at Unio Oslo i dag sammen med de andre hovedsammenslutningene, brøt forhandlingene med Oslo kommune.

Brudd i lønnsoppgjøret i kommunesektoren

27.04.2012. Det ble brudd i lønnsforhandlingene mellom KS og Unio. Oppgjøret går nå til mekling. - Unio er opptatt av at folk skal få gode kommunale tjenester, og derfor krever vi økt lønn for de med høy kompetanse, sier forhandlingleder for Unio i kommunesektoren, Mimi Bjerkestrand.

Unio Oslo: Krav 3 levert

26.04.2012. Unio Oslo har i dag levert nytt krav til Oslo kommune. Kravet tar for seg den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret. I tillegg tar kravet for seg lønnsmessig uttelling for etter- og videreutdanning og bruk av midlertidig og innleid arbeidskraft.

Brudd i tariffoppgjøret i staten

26.04.2012. -Når staten viser så liten forhandlingsvilje, får de det som de vil: Vi møtes til mekling hos Riksmekleren. Dette sier forhandlingslederne i LO Stat, YS Stat og Unio, Tone Rønoldtangen, Pål N. Arnesen og Arne Johannessen. Torsdag formiddag brøt de forhandlingene med staten.

Færre eldre med lavinntekt

Antall eldre med vedvarende lavinntekt fortsetter å gå ned. Det ble nesten 9 000 færre eldre i lavinntektsgruppen fra treårsperioden 2007-2009 til 2008-2010. I samme periode ble det flere unge med inntekt under lavinntektsgrensen.

Tariff og taktikk

23.04.2012. Fleire av tariffoppgjera i privat sektor er i hamn. Dei fleste, men ikkje alle, har gått vegen om riksmeklaren. Så er det opp til medlemmene å vurdere gjennom uravrøysting.

Styrket håp om lønnsløft i offentlig sektor

Meklingsresultatene i privat sektor er langt bedre enn LO hadde ventet på forhånd. Det vil få følger for lønnsoppgjøret for ansatte i stat og kommune.

Unio-Oslo: Krav 2 levert

19.04.2012. Unio-Oslo har i dag levert krav 2 til Oslo kommune. Kravet tar for seg endringer av bestemmelser i overenskomsten. De økonomiske kravene fremmes senere i forhandlingene.

De sentrale forhandlingene er i gang

Kravet er reallønnsvekst for alle. I dag leverte Unio stat sine lønnskrav til FAD sammen med de øvrige hovedorganisasjonene og forhandlingene er dermed i gang.

Pressemelding 12.april 2012: Krever reallønnsvekst for alle

LO Stat, YS Stat og Unio leverer i dag likelydende krav i årets tariffoppgjør. De tre, som representerer rundt 100.000 medlemmer, mener statstilsatte henger etter sammenlignbare grupper i industrien og krever reallønnsvekst for alle.

Industrien rykker fra

For andre år på rad rykker industrien lønnsmessig fra offentlig sektor, viser nye tall fra TBU. - Dette underbygger at vi må få til et resultat godt opp på fire-tallet i år for å henge med, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Lønnsoppgjør 2012: - Utdanning må lønne seg

29.03.2012. - Kunnskapen vår gir folk trygghet og gode offentlige tjenester. Nå må utdanningen vår lønnes bedre, sier forhandlingsleder i Unio-kommune, Mimi Bjerkestrand.

Månedslønna økte med 3,8 prosent

Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for alle ansatte utgjorde 38 100 kroner per 3. kvartal 2011. Det er 1 400 kroner, eller 3,8 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Bakgrunn tariff 2012

Industrien fikk nest mest i lønnstillegg i 2011 med 4 ½ prosent, bare slått av finansnæringen. Ansatte i staten, helsevesenet og skoleverket fikk i snitt om lag 4 prosent, mens kommuneansatte i snitt fikk 4 ½ prosent mer i lønn, viser tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), som ble presentert 20. februar.

1000 kroner mer til kommuneansatte

Heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 36 400 kroner per 1. desember 2011. Det tilsvarte en økning på 1 000 kroner, eller 2,8 prosent, fra samme tid året før melder SSB.

Lønnsstatistikk for KS-området klar

Den årlige TBSK-rapporten viser en årslønnsvekst for 2011 på 4,3 prosent for hele KS-området. Veksten er omtrent den samme for alle grupper med sentral lønnsdannelse.

Renten settes ned til 1,5 prosent

Sentralbanksjef Øystein Olsen setter overraskende ned renten.

Merethe Foss Liverud ny personaldirektør i staten

12.03.2012. Merethe Foss Liverud (50) er i statsråd utnevnt til ny personaldirektør i staten og ekspedisjonssjef i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Frontfaget klart

Fire overenskomster utgjør frontfaget i tariffoppgjøret i år. Kravene overlev