/share/mime/48/excel.png Reiseregningsskjema
(reiseregning-i-akademikerforbundet.xlsx, 26kB)

/share/mime/48/msword.png Kravskjema lokale lønnsforhandlinger Spekter
(kravskjemaspekter.doc, 151kB)

/share/mime/48/excel.png Godtgjørelse til forhandlere i Akademikerforbundet
(godtgjorelse-for-lonnsforhandlinger.xlsx, 28kB)

/share/mime/48/msword.png Kravskjema lokale forhandlinger i Statlig sektor
(kravskjema-stat.doc, 152kB)

/share/mime/48/pdf.png Retningslinjer for godtgjørelse i Akademikerforbundet
(retningslinjer_godtjgjorelse-ved-forhandlinger-rev-30.1.13.pdf, 299kB)

/share/mime/48/msword.png Kravskjema lokale forhandlinger kommunal sektor
(kravskjema-kommunal-sektor1.doc, 152kB)