Akademikerforbundets Håndbok for organisasjonstillitsvalgte

Om håndboken

Om håndboken

Om håndboken

Håndboken skal være et oppslagsverk for forbundets regionstyremedlemmer. Den skal gi deg den veiledning og lenker til de dokumentene du trenger i vervet som regionstyremedlem.

Innledning

I forbindelse med Politisk råd, Tariffkonferansen, Landsmøte eller andre organisasjonsstyrende møteplasser vil regionstyrene få tilsendt en rekke saksdokumenter til styrebehandling. Det forventes at regionene stiller på møteplassene godt forberedt og at de har tatt stilling til saksdokumentene. I tillegg vil regionstyrene til enhver tid ha tilgang på referat fra hovedstyremøter, ferdigbehandlede høringer, plandokumenter og annen relevant organisasjonsrettet informasjon.

Det er også opprettet faste digitale møteplasser for regionlederne. Hensikten med disse møteplassene er å holde en åpen to-veis kanal iht. hva som skjer i forbundet sentralt og regionalt. Slike møteplasser vil være med på å sikre at forbundet nasjonalt er informert om viktige bevegelser. Det vil også være en svært viktig arena for regionledere å dra nytte av hverandres erfaringer.

Her er noen aktuelle lenker:

Retningslinjer for regioner
Vedtekter 2023-2025
Tillitvalgthåndboken