Arbeidsrett I

Sted: Radisson Blu ScandinaviaTid: 10.04.2018 - 11.04.2018

Formål: Formålet er å gi en forståelse for det arbeidsrettslige system, samt gi en oversikt over innholdet på noen av de viktigste arbeidsrettslige områdene

Læringsmål for deltakere: Målet er at deltakerne skal få en oversikt over arbeidsretten og dens kilder.

Innhold:
Oversikt over sentrale temaer i arbeidsretten, herunder;

Metode: Forelesning, gruppearbeid

Læringsressurser: Advokat Bjørn Bråthen

Målgruppe / deltakerforutsetninger: tillitsvalgte og medlemmer i Akademikerforbundet

Tidsrammer: 2 dager, totalt 14,5 timer

Ev. forberedelse: Nei

Pris: Gratis for medlemmer i Akademikerforbundet

Påmelding via min side innen 1. mars 2018.

Oppdatert: 05.03.2018 14:07
av Imaker as