Barnevernspedagogen i samarbeid med barnet

Sted: BristolTid: 16.04.2018 - 17.04.2018

Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) ønsker med dette velkommen til nasjonal konferanse for alle BiA-medlemmer 16-17 april!

BiAs slagord er å «tenke stort om de som er minst», og 16.-17. april 2018 samles vi i Oslo til en konferanse som setter fokus på «Barnevernspedagogen i samarbeid med barnet».

Barnevernspedagoger står på hver eneste dag i samfunnets viktigste, mest komplekse og meningsfylte jobber. Det at Norge har en egen utdanning som kvalifiserer for arbeid med barn og ungdom i en utsatt livssituasjon forteller noe om Norge, om våre verdier og hvordan vi erkjenner barndommens egenverdi.

Barnevernspedagoger har i dag den mest etterspurte kompetansen i tjenester for utsatte barn og unge. Barnevernspedagoger kjennetegnes av et genuint engasjement, stolthet og et krystallklart fokus på å sikre det som er til barnets beste.

Barnevernspedagoger befinner seg i mange roller og funksjoner der barn og unge er. Gjennom samfunnsmandatet vårt og FNs barnekonvensjonen er vi forpliktet til å løfte frem barnas og ungdommenes stemme, og sikre at de kan medvirke i eget liv. Barnevernspedagogen har også et ansvar for å løfte frem barns stemmer på systemnivå, for stadig å forbedre barnevernspedagogenes kommunikasjon med barn og unge og for å styrke det faglige arbeidet. Derfor vil vi sette barnevernspedagogens samarbeid med barn og unge på dagsorden i årets konferanse.

-    Bli med disse dagene for å sette søkelys på hvordan vi som barnevernspedagoger kan styrke vår faglighet og utfordre oss selv knyttet til vårt samarbeid med barn og unge i vår arbeidshverdag.

Gjennom dagene får vi presentert både teoretiske og praktiske innfallsvinkler til temaet «samarbeid med barn», og vi skal lære av hverandres erfaringer. Vi er også veldig glade for å barnevernspedagogen og BiA-medlem Veronika Paulsen kommer for å forelese for oss. Hun har nylig avlagt en doktorgrad ved NTNU om overgang til voksenlivet for ungdom i barnevernet, og har jobbet mye med medvirkning, og har også forsket på minoriteters erfaringer med barnevernet. Vi skal også i løpet av dagene tematisere BiAs profesjonspolitiske arbeid, der fokus på både utdanningen og fagfeltets strukturer, rammer og ressurser er sentrale tema. Videre vil vi få høre om hvordan Akademikerforbundet arbeider for å ivareta medlemmene, med fokus på hvordan vi også kan arbeide lokalt.  

Utgifter knyttet til reise og opphold dekkes av Akademikerforbundet. Konferansen er rettet mot barnevernspedagoger og barnevernspedagogstudenter, men alle medlemmer i Akademikerforbundet med interesse for barnevernsfeltet er velkomne!

Meld deg på via min side innen 15. mars

/share/mime/48/pdf.png Program
(program-bia-2018.pdf, 589kB)

Oppdatert: 05.03.2018 14:07
av Imaker as

Legg til i kalender 2018-04-16 11:00:00 2018-04-17 14:00:00 Europe/Amsterdam Barnevernspedagogen i samarbeid med barnet Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) ønsker med dette velkommen til nasjonal konferanse for alle BiA-medlemmer 16-17 april! BiAs slagord er å «tenke stort om de som er minst», og 16.-17. april 2018 samles vi i Oslo til en konferanse som setter fokus på «Barnevernspedagogen i samarbeid med barnet». Barnevernspedagoger står på hver eneste dag i samfunnets viktigste, mest komplekse og meningsfylte jobber. Det at Norge har en egen utdanning som kvalifiserer for arbeid med barn og ungdom i en utsatt livssituasjon forteller noe om Norge, om våre verdier og hvordan vi erkjenner barndommens egenverdi. Barnevernspedagoger har i dag den mest etterspurte kompetansen i tjenester for utsatte barn og unge. Barnevernspedagoger kjennetegnes av et genuint engasjement, stolthet og et krystallklart fokus på å sikre det som er til barnets beste. Barnevernspedagoger befinner seg i mange roller og funksjoner der barn og unge er. Gjennom samfunnsmandatet vårt og FNs barnekonvensjonen er vi forpliktet til å løfte frem barnas og ungdommenes stemme, og sikre at de kan medvirke i eget liv. Barnevernspedagogen har også et ansvar for å løfte frem barns stemmer på systemnivå, for stadig å forbedre barnevernspedagogenes kommunikasjon med barn og unge og for å styrke det faglige arbeidet. Derfor vil vi sette barnevernspedagogens samarbeid med barn og unge på dagsorden i årets konferanse. -    Bli med disse dagene for å sette søkelys på hvordan vi som barnevernspedagoger kan styrke vår faglighet og utfordre oss selv knyttet til vårt samarbeid med barn og unge i vår arbeidshverdag. Gjennom dagene får vi presentert både teoretiske og praktiske innfallsvinkler til temaet «samarbeid med barn», og vi skal lære av hverandres erfaringer. Vi er også veldig glade for å barnevernspedagogen og BiA-medlem Veronika Paulsen kommer for å forelese for oss. Hun har nylig avlagt en doktorgrad ved NTNU om overgang til voksenlivet for ungdom i barnevernet, og har jobbet mye med medvirkning, og har også forsket på minoriteters erfaringer med barnevernet. Vi skal også i løpet av dagene tematisere BiAs profesjonspolitiske arbeid, der fokus på både utdanningen og fagfeltets strukturer, rammer og ressurser er sentrale tema. Videre vil vi få høre om hvordan Akademikerforbundet arbeider for å ivareta medlemmene, med fokus på hvordan vi også kan arbeide lokalt.   Utgifter knyttet til reise og opphold dekkes av Akademikerforbundet. Konferansen er rettet mot barnevernspedagoger og barnevernspedagogstudenter, men alle medlemmer i Akademikerforbundet med interesse for barnevernsfeltet er velkomne! Meld deg på via min side innen 15. mars Bristol 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as