Grunnkurs for tillitsvalgte trinn II

Sted: Scandic St. OlavsplassTid: 07.02.2018 - 08.02.2018

Formål: bygge kompetanse blant tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte i Akademikerforbundet

Læringsmål for deltakere:

Tema/innhold:

Målgruppe / deltakerforutsetninger: Tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte i Akademikerforbundet

Meld deg på via min side innen 17. desember

Vi minner om Akademikerforbundets betingelser for deltagelse på kurs. Ved å melde deg på bekrefter du at du er inneforstått med disse.

Oppdatert: 05.03.2018 14:07
av Imaker as

Legg til i kalender 2018-02-07 09:00:00 2018-02-08 16:00:00 Europe/Amsterdam Grunnkurs for tillitsvalgte trinn II Formål : bygge kompetanse blant tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte i Akademikerforbundet Læringsmål for deltakere : å gi innføring i Akademikerforbundets styringsdokumenter (vedtekter - politisk plattform - politiske prioriteringer). å gi deltakerne en innføring i tillitsvalgtes plikter og rettigheter i forhold til hovedavtalene. å gi deltakerne en oversikt over de mest sentrale og viktigste bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. å informere om likestilling og seniorpolitikk i arbeidslivet. å gi en innføring i IA - avtalen (inkluderende arbeidsliv): Formål med avtalen Inngåelse av avtalen Partene i IA – avtalen Tema/innhold : Info om Akademikerforbundet og Unio Akademikerforbundets organisatorisk oppbygging  Akademikerforbundets lønn- og personalpolitikk Hva er en hovedavtale og hva er en hovedtariffavtale Ord og uttrykk Hva innebærer det å være tillitsvalgte for Akademikerforbundet Sentrale bestemmelser (lov- og avtaleverk) som regulerer lønns- og arbeidsvilkår Målgruppe / deltakerforutsetninge r: Tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte i Akademikerforbundet Meld deg på via min side innen 17. desember Vi minner om Akademikerforbundets  betingelser for deltagelse på kurs . Ved å melde deg på bekrefter du at du er inneforstått med disse. Scandic St. Olavsplass