Grunnkurs tillitsvalgte I

Sted: Hotel BristolTid: 21.11.2018 - 22.11.2018

Formål: bygge kompetanse blant tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte i Akademikerforbundet

Læringsmål for deltakere:
•    å gi innføring i Akademikerforbundets styringsdokumenter (vedtekter - politisk plattform - politiske prioriteringer).
•    å gi deltakerne en innføring i tillitsvalgtes plikter og rettigheter i forhold til hovedavtalene.
•    å gi deltakerne en oversikt over de mest sentrale og viktigste bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.
•    å informere om likestilling og seniorpolitikk i arbeidslivet.
•    å gi en innføring i IA - avtalen (inkluderende arbeidsliv):

o    Formål med avtalen
o    Inngåelse av avtalen
o    Partene i IA – avtalen

Tema/innhold:
•    Info om Akademikerforbundet og Unio:
o    Akademikerforbundets organisatorisk oppbygging
o    Akademikerforbundets lønn- og personalpolitikk
•    Hva er en hovedavtale og hva er en hovedtariffavtale
o    Ord og uttrykk
•    Hva innebærer det å være tillitsvalgte for Akademikerforbundet
•    Sentrale bestemmelser (lov- og avtaleverk) som regulerer lønns- og arbeidsvilkår

Meld deg på via min side innen  1. oktober

Oppdatert: 05.03.2018 14:07
av Imaker as


Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as