Politisk råd 2018

Sted: Scandic HellTid: 14.06.2018 - 15.06.2018

De som inviteres til å delta er:
Hovedstyrets medlemmer, lederne for rådgivende utvalg, regionlederne samt ytterligere inntil fire representanter fra hver region, valgkomitéens medlemmer, ordfører, varaordfører og æresmedlemmer.

Oppdatert: 05.03.2018 14:07
av Imaker as