Lovdata

Arbeidsmiljøloven

Folketrygdloven

Forvaltningsloven

Lov om ferie

Lov om offentlighet

Tjenestemannsloven

Tjenestetvistloven

Tvisteloven

Skatteloven

MKD - Statens Personalhåndbok