Advokatforsikring

Med virkning fra 1. januar 2023 får yrkesaktive (ordinært medlemskap og redusert stilling) medlemmer av Akademikerforbundet advokatforsikring inkludert i kontingenten.

Hva dekker den:

*Ved tvist påløper det en egenandel på kr 3 000. Dekningen for tvist gjelder utvalgte rettsområder.

Hvem hjelper deg:

Advokatene i Legal24 Advokatfirma er spesialister på de saksområdene som er dekket under forsikringen, og hjelper medlemmer daglig med ulike juridiske spørsmål. Under er rettsområdene opplistet med konkrete eksempler på hva som er dekket (listen er ikke uttømmende).

Familierett

Barnerett

Arverett

Vergemålsrett

Kjøpsrett

Forbrukerkjøp

Håndverkertjenestesaker

Fast eiendoms rettsforhold:

Førerkortbeslag

Id Tyveri, herunder websafe
 

Dersom du har et juridisk spørsmål innenfor de overnevnte rettsområdene kan du fra 1. januar ta kontakt med Legal24 Advokatfirma, dette uten å måtte betale timespris. Dette for saker hvor rettshjelpsbehovet oppstod etter 1. januar. 

Legal24 Advokatforsikring treffer du på telefon 21 51 98 30, eller på e-post advokathjelp@legal24.no
 

Dersom medlemmet dør, eller melder seg ut av Forbundet opphører forsikringen automatisk ved utløpet av den kalendermåned medlemmet har betalt premie for.

For medlemmer som melder seg inn i Akademikerforbundet 1. januar 2023 eller senere, vil det påløpe en karenstid før advokatforsikringen kan tas i bruk. Før rådgivning kan benyttes gjelder en karenstid på 3 måneder.
I familiesaker knyttet til samlivsbrudd, og i saker etter barneloven, gjelder en karenstid på 6 måneder.

Det presiseres at for studenter som endrer sitt medlemskap fra student til ordinært medlemskap, ikke vil ha karenstid for å kunne benytte seg av forsikringen som en del av medlemskapet gjennom Akademikerforbundet.

 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as