Rådgivning privatrett

Alle medlemmer i Akademikerforbundet har ett gratis rettsråd i året (inntil 1 time) hos advokat Bjørn Bråthen i spørsmål/saker av privatrettslig karakter.

Arv/skifte
Ved separasjon/skilsmisse vil du kunne få opplysninger om framgangsmåte i slike prosesser og hvilke rettigheter/plikter du har. Du vil også kunne få hjelp til å utarbeide en skifteavtale eller et testament.

Avtale/kontrakt
Du kan få hjelp ved kontraktinngåelser og tvister som oppstår i ulike typer avtaleforhold, for eksempel ved kjøp og salg, forsikrings- og erstatningsforhold m.m..

Egne forberedelser

Før du kontakter advokat Bråthen, bør du ha samlet nødvendige dokumenter og opplysninger om det saken dreier seg om. Er saken/spørsmålet omfattende, kan det også være lurt om du på forhånd har satt opp et kort resymé av saken, gjerne i stikkords form.  I din kontakt med advokat Bråthen kan du på denne måten spare tid og dialogen blir målrettet fra første stund.

 

Du kan ta direkte kontakt med advokat Bråthen

I saker/spørsmål av privatrettslig karakter, kan du ta direkte kontakt med advokat Bjørn Bråthen uten å gå veien om sekretariatet i Akademikerforbundet.

Han treffes på tlf. 23 32 60 60, mobiltelefon 958 05 925 og e-post: braathen@cyrusross.no

 

Pris
Ut over ett gratis rettsråd per år, er timeprisen for juridisk hjelp hos advokat Bråthen 1.150,- kr ekskl. mva. for Akademikerforbundets medlemmer.


Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as