Å komme i uløkka?

Begrepet ble tidligere ofte brukt om ugifte mødre som var blitt gravide. Selv om begrepet ikke lenger er brukt, kan man lett «komme i uløkka», i hvertfall hvis du jobber som frilans tegnspråktolk for NAV. Det fikk Akademikerforbunds-medlem Kristin Øhrn Øvregaard oppleve.

Tekst: Carl-Erik Christoffersen

Om fire uker går Kristin Øhrn Øvregaard ut i mammapermisjon. Det straffer seg.

- Sammenlignet med i fjor, er de fleste oppdrag nå borte, forteller hun. Fra og med 1. januar 2019 regner NAV foreldrepenger ut fra de siste tre måneders inntekt før termin eller de siste 12 måneder, dersom inntekten de siste tre måneder har vært spesielt dårlig. At de siste 12 måneder har vært spesielt dårlig, kan hun skrive under på.

- Hele 2020 har vil framstå som et år nesten uten inntekt, slår hun fast. Med to barn fra før og huslån, blir dette vanskelig, understreker Kristin Øhrn Øvregaard.

Tidligere var beregningsreglene slik at gjennomsnittsinntekten ble beregnet ut fra de siste tre år. Den 1. januar 2019 ble reglene endret, og 12. mars i år fikk vi frilansere merke effekten av de nye reglene. Hun forteller at etter den dato har det vært minimalt med oppdrag.

Gledelig oppgang

Kristin Øhrn Øvregaard kan fortelle at den siste tiden har det vært en liten, men gledelig oppgang i oppdragsmengden.

- Vel, det forutsetter at jeg omtrent ikke bevilger meg fritid. Hvis jeg skal til legekontroll en dag, vil det vanligvis føre til at et eventuelt oppdrag den dagen utgår. Da må jeg ta ofte ta oppdrag både helger og på kvelder for å kompensere for de oppdrag som måtte falle bort, forteller hun. I tillegg til dette, vil hun oftemåtte ta oppdrag som medfører spesielt lang kjøring. Jeg strekker meg ekstra langt i denne perioden, forteller hun. Ofte under protester fra de hjemme, som mener hun heller burde ta det litt roligere i denne perioden.

Kristin Øhrn Øvregaard forteller at hvis hun, som gravid, jobber mange ganger mer enn det hun normalt gjør fram til terminen, vil hun kanskje kunne få utbetalt foreldrepenger som hun kan leve av. Dette er ikke positivt i en periode der den gravide kanskje skal heller forberede seg på det som skal skje.

- Heldigvis har jeg ikke hatt noen problemer i den perioden jeg har vært gravid, forteller hun. Men det er slett ikke uvanlig at gravide får ulike problemer i løpet av graviditeten.

Milliardstøtte til næringslivet

Norske myndigheter har de siste måneder gitt milliarder i støtte til næringslivet. Likevel har NHO-leder Ole Erik Almlid klaget en rekke ganger at støtten fra regjeringen ikke treffer riktig.

Selv om NAV melder at også frilansere som mister inntektsgrunnlaget på grunn av koronasituasjonen kan søke om støtte, må vi kunne si at i dette tilfellet er støttetiltaket fra NAV skivebom.
Gjelder mange

Leder for Tolkene i Akademikerforbundet (TiA), Mariann Eidberg, forteller at denne situasjonen gjelder mange.

- Av 120 medlemmer i TiA er det 75 frilansere, forteller hun. Denne saken gjelder jo spesielt de som skal ut i foreldrepermisjon, men vi ser jo at inntektsgrunnlaget ble borte for alle våre frilanser-medlemmer etter 12. mars. Og slik er situasjonen for alle typer frilansere – ikke bare tegnspråktolker, understreker hun.

- Men de næringsdrivende har fått beholde regelen om de siste tre år. Hvorfor ikke frilansere – de har jo en næringsvirksomhet de også?

- Ja, dette er titusenkroners spørsmålet, medgir Mariann Eidberg. Det er et faktum at næringsdrivende har fått beholde de gamle ordningene, mens frilansere fikk nye regler for halvannet år siden.

De fleste tegnspråktolker har NAV som eneste eller største oppdragsgiver. Frilansere blir regnet som lønnsmottakere av NAV og får betalt fra innleverte timelister.

- Da kan vel frilanserne bare etablere sitt enkeltmannsforetak og levere faktura til NAV?

- Nei, det går dårlig fordi NAV ikke tillater det. Frilansere har i alle år blitt betraktet som lønnsmottakere, og får ikke lov til å levere faktura. NAV benytter en rekke andre tolker for fremmedspråk. De er vanligvis tilknyttet et firma som leverer faktura etter oppdrag. Men det får ikke tegnspråktolkene lov til.

Løsningen er enkel

Det finnes en svært enkel løsning på denne floken, mener Mariann Eidberg. Dette året og høyst sannsynlig neste år er og vil være helt spesielle. Hvis derfor NAV med departementets godkjenning innrømmer det og beslutter at den regelendringen som kom 1. januar 2019 utsettes for i år og neste år, så ville alle problemer være løst.

 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as