Foto: Shutterstock

Bruk av drosje som kontaktreduserende tiltak ved oppmøtetolking

Etter henvendelse fra Tolkene i Akademikerforbunet (TiA) har styringsenheten for Nav Hjelpemidler og tilrettelegging bedt tolketjenestene om å vurdere bruk av drosje som et godt tiltak for å redusere smittefaren ved oppmøtetolking.

I vår henvendelse til styringsenheten pekte TiA på at bruk av drosje vil være et godt kontaktreduserende tiltak i henhold til FHI sine anbefalinger om å holde avstand og i størst mulig grad unngå å ta kollektivtransport når dette ikke er strengt nødvendig. Dette gjelder spesielt for reise til tolkeoppdrag der noen av primærdeltakerne er i risikogruppen, eller ved tolking på sykehjem, sykehus, legekontor og lignende.  

I sitt svar til TiA sier styringsenheten at de er enige i at bruk av drosje kan være et fornuftig tiltak for å redusere smitte, og at dette vil være en koronarelatert utgift som kan belastes en egen pott som Nav har avsatt til dette. Det er fortsatt de lokale tolketjenestene som skal vurdere om drosje kan benyttes.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as