Individuell garanti for årskullene 1959-1962

Unio har utarbeidet et faktaark om det siste årskullene som beholder dagens bruttoordning.

 Årskullene 1959-1962 er de siste årskullene som beholder dagens bruttoordning.
Disse årskullene får en levealdersjustert bruttoordning i bunn pluss et garantitillegg som utgjør en andel av den garantien som er gitt til og med 1958-kullet.
Andelen påvirkes blant annet av hvor mange år du har opptjening før 2011 da levealdersjusteringen ble innført.

Her er faktaarket.


Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as