Ny HTV i Oslo kommune som setter medlemmene i fokus

Han er ny hovedtillitsvalgt i Oslo kommune, frikjøpt i 50 % for å gjøre jobben   helst ville han vært hovedtillitsvalgt på heltid. Han er glad i Akademikerforbundet og mener dette er et forbund man kan ta med seg gjennom hele karrieren, og at forbundet også er en styrke for Unio.

Poul-Herman D. Bülow | HTV Oslo kommune Tlf.: 957 77 737 e-post: poul-herman.d.bulow@akademikerforbundet.no

Navn: Poul-Herman Deniz Bülow
Alder: 33 år
Medlem i: Akademikerforbundet
Verv: Hovedtillitsvalgt i Oslo kommune
Interesser: Familie, venner, musikk, politikk

-Jeg ser store muligheter for flere medlemmer i Akademikerforbundet i Oslo kommune, og jeg vil gjerne fortsette å bidra når det gjelder rekruttering og skolering av tillitsvalgte og etablere flere avdelinger, sier Poul-Herman Deniz Bülow.

Med mastergrad i filosofi, religion og samfunnsfag, samt tysk-tyrkisk familiebakgrunn, er dette en mann som er godt egnet for å representere og kommunisere med personer som har forskjellige etniske og kulturelle ståsted.  Det gjør han daglig - både i rollen som tillitsvalgt og i jobben som boligkonsulent i bydel Frogner

-Når det gjelder HTV-rollen, er det 3 «påler» som utmerker seg for meg, og det er først og fremst å ta vare på medlemmene som trenger bistand. Dernest har jeg en visjon om å bygge opp lokallaget og få på plass flere tillitsvalgte i avdelingene, og selvfølgelig vektlegger jeg forhandlinger og tariffspørsmål, sier Poul-Herman.

Forskjellige forhold på arbeidsplassene

- Hvilke spørsmål og problemstillinger får du fra dine medlemmer?

Lønn er et sentralt tema, med spørsmål om resultater fra sentrale og lokale forhandlinger. Men også forholdene på arbeidsplassene rundt om er et tema som i stor grad blir diskutert og problematisert med den hovedtillitsvalgte. Mange medlemmer føler at arbeidsgiver krever mye, at god utdanning blir tatt for gitt, og at man ikke får iden anerkjennelsen man trenger.
-  Dette kan føre til at mange ansatte får dårlig mestringsfølelse, sier Poul-Herman og uttrykker bekymring for at det er mange som sliter med stort arbeidspress, og at dette går utover kvaliteten på det arbeidet som blir gjort. Når det er for lav bemanning i.f.t. de arbeidsoppgavene som skal utføres, kan arbeidstakerne føle seg utilstrekkelige og at de ikke mestrer jobben sin. Dette kan medføre til sykdom, og ødelegge det psyko-sosiale arbeidsmiljøet. Alle trenger og bli sett og anerkjent i den jobben man gjør, sier han.

Fra prosjektarbeider til fast jobb

Med sin ruvende, trygge skikkelse (197 cm.), er det lett å forstå at han er en mann som inngir tillit, og som man lett kan ønske å betro seg til. Poul-Herman sier at det alltid har vært slik. Folk kommer til ham.
-  Og det folk forteller til meg, kommer aldri videre, sier han beskjedent, men med ettertrykk.
Poul-Herman jobber som boligkonsulent i bydel Frogner. Arbeidsoppgavene består i formidling av kommunale leiligheter, råd og veiledning til brukere om
Husbankens bostøtte, startlånordninger mv.. I utgangspunktet fikk han jobb i bydel Frogner som prosjektarbeider, et prosjekt som dreide seg om boligfremskaffing i perioden fra mars til august 2012. Prosjektet førte til gode resultater og ble forlenget. Han har nå jobbet i fast stilling som boligkonsulent i over 2 år

-Hvordan fungerer din utdanning for denne jobben?

- Det viser seg at jeg har en utdanningsbakgrunn som passer utmerket i denne jobben. Men å komme inn på arbeidsmarkedet var hardt. Jeg søkte 200 jobber før jeg omsider fikk prosjektjobben. I mitt arbeid samhandler jeg med alle slags mennesker med forskjellig ståsted, og da er det viktig at kommunikasjonen flyter godt. Jeg er født og oppvokst i Oslo, men har en tysk-tyrkisk familiebakgrunn - et utgangspunkt som ga meg en innsikt i at ikke en type tenkning nødvendigvis må være den riktige bestandig. Studiene i kristendom, filosofi og samfunnsfag har forsterket denne innsikten på et dypere plan. Jeg har også en koreansk kone, smiler Poul-Herman.

Takhøyde for politisk uenighet

-Hva var bakgrunnen for at du valgte å bli medlem av Akademikerforbundet?

-Det var et bevisst valg. For det første var det viktig for meg at forbundet er partipolitisk og ideologisk uavhengig, og at det innad er takhøyde for politisk uenighet. For det andre synes jeg det er en styrke at det ikke er et reint profesjonsforbund. Det er en fordel å kunne samarbeide med medlemmer som både har ulik profesjonsbakgrunn, og/eller annen høyere utdanning. På den måten ser man bedre helheten i arbeidslivet, mener Poul-Herman. Han påpeker hvor viktig han synes det er å være organisert – og i det riktige forbund for seg selv. - Dette er den muligheten man som ansatt har til å påvirke i vårt samfunn, sier han.
Han mener det er mange arbeidstakere som er medlem i feil forbund, eller som ikke er organisert fordi de ikke ser at de passer inn noe sted. Han mener at Akademikerforbundet kunne passe for flere av disse, og dette har han lyst til å gjøre noe med. -Akademikerforbundet følger med i tida, mener Poul-Herman.

Ønsker skikkelig satsing i Oslo

Akademikerforbundet har pr. 1.1.16 325 medlemmer i Oslo kommune, og med 55.000 ansatte mener Poul-Herman at det er et stort potensiale for ytterligere medlemsvekst - her kommer oppbyggingen av lokallaget inn.
-Jeg ble konstituert som HTV i november 2015, og jeg vil gjøre mitt beste som representant for medlemmene, understreker han. Han mener at man som tillitsvalgt må ha forståelse for både arbeidsgiver og arbeidstaker, men hele tiden søke etter hva medlemmene ønsker. -Man må kunne se ulike perspektiver og møte arbeidsgiver med åpenhet.
Det er mange og krevende oppgaver som HTV, og det viser seg at det er nødvendig å bruke både mye av fritida, både kvelder og helger, for å få gjort unna alt arbeidet som MÅ gjøres. 50 % i jobb og 50 % som HTV krever god planlegging og struktur.
Han understreker at han ikke vil klage -Arbeidet som HTV er kjempeinteressant og engasjerende!

Akademikerforbundet - en styrke for Unio

Akademikerforbundet er et forbund man kan ta med seg gjennom hele karrieren, mener Poul-Herman. Nettopp det at det er et mangfold av profesjoner i forbundet, mener han er en styrke for Unio som ellers består av profesjonsforbund.
- I Akademikerforbundet har Unio en mulighet for å vokse i miljøene utenom de profesjonene som allerede er i sammenslutningen, sier han.


Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as