Vi vil ønske alle gode barnevernspedagoger og våre medlemmer et riktig GODT NYTT ÅR!

Vi ser frem til et 2018 fylt med mye aktivitet og engasjement for profesjonen vår og for tjenestene vi arbeider i. Et engasjement som vi mener skal komme barn og unge til gode aller mest: i BiA tenker vi stort om de som er minst.  

Vi har lagt bak oss et aktivt år og en aktiv høst. BiA har vært representert i ulike sammenhenger på møter, høringer og konferanser. Det var morsomt at vi var mange fra BiA tilstede på norsk Barnevernkongress i september. BiA har laget ulike uttalelser og høringer på aktuelle tema, og i nyhetsbrevet følger informasjon om noen av sakene som har vært viktige for oss.

Den viktigste saken denne gangen er selvsagt at vi arrangerer en nasjonal konferanse for BiA-medlemmene 16.-17. april. Der er vi så heldige å få besøk av den nye barnevernspedagogdoktoren (se egen sak), og vi håper også at så mange som mulig av dere har lyst til å komme og bidra på arrangementet som vi har kalt «Barnevernspedagogen i samarbeid med barnet».
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as