Unio Oslo: - Nødvendig med særskilte lønnsmessige tiltak

-I år har kommunen mulighet til å minske lønnsforskjellen mellom utdanningsgruppene i offentlig og privat sektor. Innretningen i dette oppgjøret blir viktig for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft, sier Poul-Herman Bülow, hovedtillitsvalgt for Akademikerforbundet i Oslo kommune.

Unio krever at utdanning og kompetanse må gi økt økonomisk uttelling. I dag ble det første kravet i årets lønnsoppgjør i Oslo kommune overlevert. - Særskilte lønnsmessige tiltak er nødvendig for at kommunen skal kunne tiltrekke seg, utvikle og beholde den arbeidskraften den er avhengig av, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Den nye byrådserklæringen inneholder høye målsettinger og ambisjoner for Oslo kommunes politikk de neste fire årene. Ikke minst når det gjelder kvaliteten på byens velferdstjenester.

- For å nå disse målsettingene er det avgjørende at det tilbys konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår. Det forutsetter at Oslo kommune har en langsiktig og forutsigbar satsing på medarbeidere med høy kompetanse. Et viktig tiltak for å lykkes her, vil være å prioritere sentrale prosentvise lønnstillegg og særskilte lønnsmessige tiltak i årets oppgjør, sier Skjefstad Andersen.

Økt økonomisk uttelling for utdanning og kompetanse er også nødvendig for å redusere lønnsgapet mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrkesgrupper og mellom privat og offentlig sektor.

Fordelingen blir viktig

Unio krever at den økonomiske rammen må være på nivå med den økonomiske rammen for industrien, slik at den samlede kjøpekraften som et minimum opprettholdes. Men fordelingen blir viktig i året oppgjør.

- Vi er klar over den økonomiske situasjonen vi befinner oss i. Derfor er vi i år svært opptatt av at fordelingen og innretningen av lønnstillegget treffer våre medlemmer med universitets- og høyskoleutdannelse godt, sier Skjefstad Andersen.

Hun håper på en konstruktiv og god dialog, og et godt forhandlingsresultat for Unios medlemmer i Oslo.

- Det nye byrådet har signalisert at det vil satse på gode velferdstjenester gjennom godt kvalifiserte ansatte. Vi forventer at dette også gjenspeiles i resultatet i årets oppgjør, avslutter hun.


Økonomiske krav:

  • Generelt prosentvis tillegg til alle på lønnstabellen
  • Særskilte lønnsmessige tiltak for stillinger med krav om høgskole/ og universitetsutdanning
  • Videreutvikle bestemmelsene i Oslo kommune knyttet til lønnsmessig uttelling for kompetanseutvikling
  • Justering av tillegg for ubekvem arbeidstid)Se hele kravet her

Fakta:

Unio er hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede og Norges nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden, med cirka 340.000 medlemmer i 12 ulike medlemsforbund. Unio Oslo forhandler for nærmere 11.000 ansatte i Oslo kommune.

Unio Oslo – forbundsvise medlemstall per 1. januar 2016:
Utdanningsforbundet - 8 044
Norsk Sykepleierforbund - 2 064
Akademikerforbundet - 325
Norsk Fysioterapeutforbund - 237
Norsk Ergoterapeutforbund - 194
Forskerforbundet - 48
Det norske maskinistforbund - 22
Det norske Diakonforbund - 1
Presteforeningen - 1

Frist for partene til å bli enige i årets oppgjør er lørdag 30. april klokken 24:00


Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as