Årets ildsjel

Det er mange engasjerte tillitsvalgte og medlemmer som gjør en god jobb på vegne av Akademikerforbundet. Vi ønsker å synliggjøre disse ildsjelene og hvert år hedre én av dem med en pris.

Vet du om en ildsjel i Akademikerforbundet?
Kanskje kjenner du noen der du er som gjør en innsats utover det man kan forvente, og som du syns fortjener å bli gjort stats på med en pris?
Forslag på kandidat, samt en kort begrunnelse for hvorfor vedkommende fortjener å bli kalt ”årets ildsjel”, sendes til generalsekretær Astrid Tideman Sørland.

Vi ber om forslag på kandidater til prisen ”årets ildsjel 2017” innen 15. mars 2018.

Tidligere prisvinnere:

Årets ildsjel 2009: Perly Paulsen
Årets ildsjel 2010: Bjørn Skyllingstad
Årets ildsjel 2011: Carl-Erik Christoffersen
Årets ildsjel 2012: Jorunn Mørch Aasan
Årets ildsjel 2013: Petter Opperud
Årets ildsjel 2014: Sidsel Sunde-Tveit og Benedicte Jensen
Årets ildsjel 2015: Thanh Nguyen
Årets ildsjel 2016: Espen Sjong Slette