HTV: Torbjørn Sandvik
Mobil: 930 54 445
Send e-post

Kontaktperson: Bjørn Grøva
Mobil: 951 84 547
Send e-post 


HTV: Jolanta Seferowicz
Mobil: 413 13 208
Send e-post

HTV: Ole Jørgen Klaussen
Mobil: 905 62 296
Send e-post 


HTV: Svend Bang Pedersen
Mobil: 971 62 079
Send e-post

HTV: Poul-Herman Deniz Bulöw
Lokallagets infoside