Forbundet har sitt utspring i Norsk Bedriftsøkonomisk Samfund (NBS) som ble etablert på 1970-tallet. Navnet ble endret til Norsk Økonomforbund i 1985. Mot slutten av 1980-tallet var økonomien dårlig og medlemstallet gikk nedover. Det ble nødvendig å gjøre noen grep for å sikre forbundets fremtid. Det ble derfor besluttet å utvide målgruppen til også å gjelde høyskoleutdannede generelt. Høyskoleutdannedes Forbund (HF) ble navnet fra 1991. Dette viste seg å være et skritt i riktig retning. HF hadde fra starten av et godt samarbeid med øvrige forbund i Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) som HF var en del av frem til oppløsningen i 2001. Siden ble det et behov for en navnjustering for å ikke ”ekskludere” personer med utdanning fra universitetet. Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund (UHF) var navnet fra 1997. I 2003 ble UHF tatt opp som medlem i UHO, nå Unio. Navnet har vært dekkende for målgruppen, men er tungt å kommunisere. Det var derfor et sterkt ønske fra mange hold om å finne et kortere og bedre navn. Akademikerforbundet er navnet fra 1. juni 2010. 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as