Informasjon om Akademikerforbundet

Er du akademiker?

Akademikerforbundet er medlemsorganisasjonen for personer med minimum tre års universitets- eller høyskoleutdanning, dvs. minst 60 vekttall / 180 studiepoeng.

Akademikerforbundet har profesjonsmangfold – hos oss finner du et faglig fellesskap med barnevernspedagoger, vernepleiere, sosionomer, statsvitere, psykologer, økonomer og jurister, for å nevne noen.

Medlemmene jobber hovedsakelig innen administrasjon, ledelse, økonomi, personalforvaltning, generell saksbehandling og IKT. Akademikerforbundet dekker alle tariffområder med unntak av NHO-sektoren, så du trenger ikke bytte forbund fordi du bytter jobb.

Akademikerforbundet er ett av tretten medlemsforbund i Unio, som er landets nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden.

Akademikerforbundet har de senere år hatt en sterk medlemsvekst og har pr. 1. januar 2021 5228 medlemmer.

Kontingentsatser
Ordinært medlemskap: kr 4.800 pr. år.
Redusert stilling, dvs. 50 % eller mindre: kr 2.400 pr. år.
Pensjonister: kr 500 pr. år
Studenter og ikke-yrkesaktive: kr 300,- pr. år.

Husk at det gis fradrag for medlemskontingenten i selvangivelsen!


Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as