Informasjon

om Akademikerforbundet

Er du akademiker?

Akademikerforbundet er medlemsorganisasjonen for personer med minimum tre års universitets- eller høyskoleutdanning, dvs. minst 60 vekttall / 180 studiepoeng.

Akademikerforbundet har profesjonsmangfold – hos oss finner du et faglig fellesskap med kommunikasjonsrådgivere, ledere, mellomledere, statsvitere, konsulenter/rådgivere, økonomer, barnevernspedagoger og kommunedirektører, for å nevne noen.

Medlemmene jobber hovedsakelig innen administrasjon, ledelse, økonomi, personalforvaltning, generell saksbehandling og IKT. Akademikerforbundet dekker alle tariffområder innen offentlig sektor og det arbeides med å etablere avtaler i privat sektor, slik at vi også der kan ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. 

Akademikerforbundet er ett av fjorten medlemsforbund i Unio, som er landets nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden.

Akademikerforbundet har de senere år hatt en sterk medlemsvekst og har pr. 1. januar 2024 5877 medlemmer.

Informasjon om medlemskontingent finner du her.

 

Husk at det gis fradrag for medlemskontingenten i selvangivelsen!

Bli medlem >>

Les mer om organisasjonen her >>

English version >>
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as