Visste du at det fortsatt lønner seg å være medlem når du er pensjonist?

•    Du kan fremdeles delta på våre gratis kurs.
•    Det er fremdeles mye å spare på fremforhandlede kollektive forsikringer. Du får rabatt på private skadeforsikringer.
•    Du får god lånerente hos Storebrand.
•    Vi har et seniorutvalg som jobber med saker som angår deg.
•    Kontingenten er kun 300 kroner per år.