/share/mime/48/pdf.png Retningslinjer rådgivertjenesten i Akademikerforbundet
(retningslinjer-radgivningstjenesten-i-akademikerforbundet-.pdf, 246kB)

Hjelp til konfliktløsing på arbeidsplassen

Du får individuell bistand i konfliktløsing på arbeidsplassen. Avhengig av konfliktnivået, får du bistand av tillitsvalgte, ansatte i sekretariatet eller Akademikerforbundets advokat.

Ved behov for bistand, send e-post til raadgivning@akademikerforbundet.no

Hjelp til forhandlinger

Akademikerforbundet gir deg individuell forhandlingsbistand i lønns- og arbeidsforhold gjennom lokalt tillitsvalgte, regionene og det sentrale forhandlingsapparatet. Du får hjelp til kravutforming og lokale forhandlinger.

Les våre forhandlingstips
Praktisk informasjon knyttet til lokale forhandlinger

Juridisk bistand

Arbeidsrettslige saker
Akademikerforbundet hjelper deg med juridisk bistand i vanskelige arbeidsrettslige saker*.

Eksempel:
Oppsigelse
Omorganisering

Privatrettslig saker
I tillegg får du (dette gjelder også studenter, pensjonister og ikke-yrkesaktive) ett fritt rettsråd, 1 time i året i saker/spørsmål av privatrettslig karakter.

*Om du er ny som meldem, må du forskuttere et års kontingent for å benytte deg av dette tilbudet.  

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as