Jan Storø
Førstelektor ved HiOA og har utmerket seg særlig med sitt engasjement for miljøterapi og ettervern.


Kristine Hval Blekken
Avdelingsleder i Fredrikstad barneverntjeneste og har lang erfaring fra organisasjonsarbeid.


Veronika Paulsen
Forsker og stipendiat ved NTNU. Veronika har engasjert seg særlig i arbeid med medvirkning og overgangen til voksenlivet, barnevern og innvandring og arbeid med foreldre med kognitive vansker.


Line Vollebæk
Arbeider ved uteseksjonen i Oslo og er særlig engasjert i migrasjon, menneskehandel og oppsøkende arbeid.


Perry Remøy
Leder for Linnea kompetansesenter og arbeider særlig med fosterhjem. Han har mange års erfaring fra barne- og ungdomsvernet.


Inge Kvaran
Førsteamanuensis ved NTNU. Han har deltatt i flere forskningsprosjekt og er nå særlig engasjert i melding- og undersøkelsesfasen i barnevernet.


Sandrina Sandell
Student og snart ferdig barnevernspedagog. Hun er også tidligere leder av Landsforeningen for barnevernsbarn og har vist seg som en modig og engasjert talsperson for barn i barnevernet. (Sandrina var ikke til stede da bilde ble tatt)