Akademikerforbundet i universitets- og høyskolesektoren (UH)

UH-sektorens utvalg jobber for å:

  • være et bindeledd mellom Akademikerforbundet og medlemmer innen universitets- og høyskolesektoren
  • bidra til å synliggjøre Akademikerforbundet ved universitet og høyskoler
  • bidra ved høringsuttalelser
  • bidra til synliggjøring av forbundet ovenfor studenter

Utvalget består av:

Esben Moy (leder) - UiA
Tore Klepsvik - UiS
Arnhild Thorseth - UiB
Olav Skare - UiT
Bent Morten Kristensen - HSN