Akademikerforbundet i universitets- og høyskolesektoren (UH)

UH-sektorens utvalg jobber for å:

  • være et bindeledd mellom Akademikerforbundet og medlemmer innen universitets- og høyskolesektoren
  • bidra til å synliggjøre Akademikerforbundet ved universitet og høyskoler
  • bidra ved høringsuttalelser
  • bidra til synliggjøring av forbundet ovenfor studenter

Utvalget frem til 31.12.2021 består av:

Tore Klepsvik, UiS
Olav Skare, UiT
Anette Andersen, UiB
Esben Moy, UiA
Hanne Trovåg Jonassen, HINN
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as