Akademikerforbundet i Oslo kommune

Oslo lokallag er per 1.1.2022 det største lokallaget i Akademikerforbundet med over 330 medlemmer, og er det tredje største i Unios Oslo avdeling.

Om Oslo lokallag

Oslo kommune har 15 bydeler, 34 etater/foretak/ombud, 8 byrådsavdelinger og byrådslederens kontor.  Med unntak av byrådsavdelingene, er driften av disse å sammenligne med en vanlig kommune. Avdelingene har egen direktør, budsjett, lønnspolitikk og organisasjonsstruktur, verneombud, tillitsvalgte, osv.

Organisasjonsstrukturen i Akademikerforbundets lokallag i Oslo kommune er tilpasset kommunens egen organisering og er inndelt i avdelinger. En for hver etat, bydel, osv. I hver avdeling er det mulig å ha et eget avdelingsstyre, med hovedtillitsvalgt, plasstillitsvalgte og varaer. Lokallaget har medlemmer i 40 ulike avdelinger, hvorav flere steder med egne tillitsvalgte.

Styret i Oslo Lokallag og kontaktinformasjon

Oslo lokallag avholder Årsmøte en gang i året, vanligvis i februar/mars, hvor nytt styre og ny hovedtillitsvalgt velges. Styret som ble valgt på Årsmøte den 10.3.2022 består av:

Styreleder og Hovedtillitsvalgt Ramin Nasery,
Nestleder Ali Ghazanfar
Styremedlem Veronika Johannesen
Styremedlem Bjørn Erik Marstein
Varamedlem Hanneke Ørne Bruce
Varamedlem Trond Rune Lindvik

Kontaktinformasjon til lokallaget er:
htvoslo@akademikerforbundet.no
458 85 906
                    
            
Avtaler og protokoller finner du her >>


Akademikerforbundet i Oslo kommune 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as