Student

Akademikerforbundet satser på studentene!

Flere enn noen gang velger et utdanningsløp fremfor en tidlig start på arbeidslivet i Norge. Akademikerforbundet arbeider for at denne kompetansen skal få uttelling i lønn når unge lovende skal ut på arbeidsmarkedet for å finne sin første heltidsjobb etter studiene.

Er du klar for hva som møter deg? Har du forstått arbeidslivets spilleregler? Er du klar over dine rettigheter? Med et økende utdanningsnivå i Norge, ser Akademikerforbundet et behov for å være inne som en støttespiller i utdanningsløpet. Slik kan vi forberede studenter på det som møter dem i arbeidslivet og sikre at deres rettigheter blir ivaretatt. I forbindelse med dette gjennomførte sekretariatet nylig en undersøkelse blant studentene. Undersøkelsen viste at de ønsker en fagforening som kan hjelpe dem i startfasen av arbeidslivet. Flere svarte at det var viktig for dem med et forbund som kan bistå med å lese gjennom ny arbeidsavtale, vurdere lønnsnivå og gi generell rådgivning om hva de må være obs på i arbeidslivet.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as