Velkommen som tillitsvalgt i Akademikerforbundet

Hensikten med håndboken er at tillitsvalgte skal ha et oppslagsverk for de vanlige spørsmålene de får fra medlemmene, samt et verktøy de kan benytte
når de skal ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver. Håndboken gir et innblikk i de viktigste sakene som tillitsvalgte kommer til å få kontakt
med i vervet.

Håndboken er generell og ikke avtalespesifikk, men det er gjort henvisninger og lagt inn linker til tariffavtalene og hovedavtalene, der det er aktuelt. I tillegg til dette, finnes det tilpasningsavtaler innenfor flere avtaleområder. Det brukes også flere betegnelser på tillitsvalgte, for eksempel regiontillitsvalgt og plasstillitsvalgt. Vi forsøker så langt det er mulig å holde håndboken oppdatert, men tar noe forbehold vedrørende endring i lov- og avtaleverk. Dette er ikke en håndbok som gir deg alle detaljer og dybdekunnskap, men
sammen med lov- og avtaleverket og tillitsvalgtskoleringen i Akademikerforbundet vil du med denne ha en bra ballast for å gjøre en god jobb for medlemmene der du er.
Som tillitsvalgt har du også tilgang til dokumenter i medlemsregisteret via «min side». Der vil du finne informasjon og skjema du kan ha bruk for som tillitsvalgt. Du finner også en oversikt over medlemmene du er valgt som tillitsvalgt for.

Vi anbefaler at du benytter deg av forbundets kurstilbud. Du finner til enhver tid oppdatert oversikt på hjemmesiden. Du melder deg på kursene via «kurssiden».
Alle som blir valgt som tillitsvalgt, må sende en orientering om dette til sekretariatet, slik at vi får registret dette i medlemsregisteret. På denne måten kan vi få sendt ut relevant informasjon og velkomstpakke, samt tildele brukertilganger i Akademikerforbundets IT-løsninger.

Lykke til i vervet som tillitsvalgt!

Mizanur Rahaman
Forbundsleder