Grunnkurs for tillitsvalgte trinn I

Sted: Scandic St.OlavsplassTid: 22.11.2017 - 23.11.2017

Formål: bygge kompetanse blant tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte i Akademikerforbundet

Læringsmål for deltakere:
•    å gi innføring i Akademikerforbundets styringsdokumenter (vedtekter - politisk plattform - politiske prioriteringer).
•    å gi deltakerne en innføring i tillitsvalgtes plikter og rettigheter i forhold til hovedavtalene.
•    å gi deltakerne en oversikt over de mest sentrale og viktigste bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.
•    å informere om likestilling og seniorpolitikk i arbeidslivet.
•    å gi en innføring i IA - avtalen (inkluderende arbeidsliv):

o    Formål med avtalen
o    Inngåelse av avtalen
o    Partene i IA – avtalen

Tema/innhold:
•    Info om Akademikerforbundet og Unio:
o    Akademikerforbundets organisatorisk oppbygging
o    Akademikerforbundets lønn- og personalpolitikk
•    Hva er en hovedavtale og hva er en hovedtariffavtale
o    Ord og uttrykk
•    Hva innebærer det å være tillitsvalgte for Akademikerforbundet
•    Sentrale bestemmelser (lov- og avtaleverk) som regulerer lønns- og arbeidsvilkår

Påmelding via min side innen 1. oktober.

Oppdatert: 21.11.2017 14:18
av Akademikerforbundet