NYHETER

Årlig spørreundersøkelse

Akademikerforbundet sender i november/desember ut sin årlige tariffundersøkelse til medlemmer innen alle tariffområder. Svarene på denne gir verdifull informasjon om lønnsutvikling og andre forhold, som danner grunnlaget for videreutvikling av Akademikerforbundets lønnspolitikk og utforming av lønnskrav.

Jo høyere svarprosent, jo bedre kvalitet på arbeidet knyttet til å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Hovedavtaleforhandlinger i KS: Vil styrke tillitsvalgtordningen

Arbeidstakerorganisasjonene leverte mandag sine første krav til KS i forhandlingene om ny hovedavtale.
Unio kommune krever blant annet noen forbedringer for å sikre bedre rammevilkår for tillitsvalgtarbeidet.

Hovedavtaleforhandlinger i KS: Vil styrke tillitsvalgtordningen - les mer


Se alle nyheter 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as