NYHETER

Akademikerforbundet og mellomoppgjøret 2023

Utdanning og kompetanse skal lønne seg – nå er det utdanningsgruppenes tur!

Arbeidsgivere i stat, kommuner og helseforetak har et spesielt ansvar for rekruttering og lønnsnivå for sine egne ansatte. Flere av utdanningsgruppene har lavt lønnsnivå og store lønnsmessige etterslep, dette må rettes opp! Handlingsrommet i frontfagsmodellen må utnyttes og utdanningsgruppene må få sin andel.

Enkelte yrkesgrupper med høyere utdannelse også i privat sektor er svært lavt lønnet. Disse gruppene må sikres et anstendig lønnsnivå som gjenspeiler utdannelsesnivå.

Akademikerforbundet og mellomoppgjøret 2023 - les mer


Enighet i Samfunnsbedriftene

Det er enighet mellom Samfunnsbedriftene og Unio i årets mellomoppgjør.

Unio gikk inn i forhandlingene med krav om en ramme for mellomlønnsoppgjøret som gir reallønnsvekst, minimum på linje med kommunal sektor.

Enighet i Samfunnsbedriftene - les merSe alle nyheter 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as