NYHETER

Unios tariffpolitiske uttalelse 2023

Frontfagsmodellen kjennetegnes av høy grad av koordinering. En viktig premiss for modellen er at privat og offentlig sektor skal stilles likt i konkurransen om arbeidskraften. Modellen praktiseres ikke slik i dag.

Unios tariffpolitiske uttalelse 2023 - les mer


Reallønnsvekst og høgare ramme

Unio-leiar Ragnhild Lied etterlyste ein mer rettferdig og ansvarleg lønnsutvikling på Unios inntektspolitiske konferanse på hotell Thon Conference. Bakgrunnen er den galopperande prisveksten og fleire år med reallønnsnedgang for Unios grupper. Tal frå TBU viser at offentleg sektor for tredje år på rad kjem dårleg ut samanlikna med store deler av privat sektor.

Reallønnsvekst og høgare ramme - les mer


Kommentar til Studiebarometeret

Studiebarometeret er en årlig undersøkelse gjennomført av NOKUT. Den ser nærmere på utdanningskvaliteten ved institusjoner for høyere utdanning i Norge og peker på trender ved studentenes tilfredshet i sine studieprogram.

Kommentar til Studiebarometeret - les mer


Se alle nyheter 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as