Informasjon om Akademikerforbundet

Er du akademiker?

Akademikerforbundet er medlemsorganisasjonen for personer med minimum tre års universitets- eller høyskoleutdanning, dvs. minst 60 vekttall / 180 studiepoeng.

Akademikerforbundet har profesjonsmangfold – hos oss finner du et faglig fellesskap med barnevernspedagoger, vernepleiere, sosionomer, statsvitere, psykologer, økonomer og jurister, for å nevne noen.

Medlemmene jobber hovedsakelig innen administrasjon, ledelse, økonomi, personalforvaltning, generell saksbehandling og IKT. Akademikerforbundet dekker alle tariffområder med unntak av NHO-sektoren, så du trenger ikke bytte forbund fordi du bytter jobb.

Akademikerforbundet er ett av tolv medlemsforbund i Unio, som er landets nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden.

Akademikerforbundet har de senere år hatt en sterk medlemsvekst og har pr. 1. januar 2018 ca. 4900 medlemmer.


Ordinært medlemskap koster kr 4.500,- pr. år.
Redusert stilling, dvs. 50 % eller mindre, kr 2.250,- pr. år.
Pensjonister, studenter og ikke-yrkesaktive betaler kr 300,- pr. år.

Husk at det gis fradrag for medlemskontingenten i selvangivelsen!