Mange muligheter til å engasjere seg i Akademikerforbundet

I Akademikerforbundet er det rom for å være «vanlig» medlem, men det er også mange muligheter til å engasjere seg i ulike verv og funksjoner. Forbundet trenger dyktige og engasjerte medlemmer i ulike posisjoner for å sikre at medlemmenes interesser ivaretas på en god måte og samtidig bidra til en videreutvikling av et forbund i vekst.

Mange muligheter til å engasjere seg i Akademikerforbundet - les mer