Akademikerforbundets regionale forhandlerkorps er godt rustet for høstens lokale fohandlinger

Det er rift om plassene på Akademikerforbundets kurs innen tariff og forhandlinger. Sekretariatet har sett seg nødt til å sette opp en ekstra runde for den forestående workshopen knyttet til forhandlinger i statlig sektor. Eystein Madland Hagesæther, rådgiver i sekretariatet, er veldig fornøyd med dette og sier at vi nå er godt rustet for høstens lokale forhandlinger.

Akademikerforbundets sekretariat har, i samarbeid med regionene, jobbet strategisk gjennom året for å oppdatere og skolere forbundets forhandlerkorps. En helt avgjørende del av dette arbeidet er samspill mellom sentralt og regionalt ledd. Akademikerforbundet vokser ikke bare i antall medlemmer, men også i antall arbeidssteder hvor vi har medlemmer. -Dette betyr at den lokale forhandlingsmodellen blir mer og mer kompleks, sier Hagesæther.
Regionstyrene har gjort en kjempejobb i å styrke sine forhandlerkorps for å møte nye utfordringer. Region Øst avholdt allerede i mars et todagers arbeidsseminar med ett mål for øyet – sikre at hver arbeidsplass er tilknyttet en forhandler. -Ikke akkurat en liten jobb i forbundets største region, sier regionleder Eli Wilhelmsen, men understreker at regionen er klar for de utfordringer høsten måtte by på.

Kommunal sektor

For kommunal sektor blir det ikke forhandlinger i kapittel 4 i år. Men det er på ingen måte et hvileskjær for forhandlerkorpsene. Akademikerforbundet har en voksende medlemsmasse av ledere som befinner seg i kapittel 3 og 5. Videreutdanning og endringer i ansvarsnivå er gjennomgående tema for disse kravene. Som et forbund med fokus på at utdanning skal lønne seg, er det svært viktig at vi vurderer hvert enkelt krav nøye og ser medlemmets lønnsutvikling i forhold til kompetanse og ansvar.

Statlig sektor

I statlig sektor er høstens største utfordring å omstille seg til et nytt forhandlingssystem med en ny struktur når det gjelder forhandlingssteder. I de sentrale forhandlingene ble det vedtatt at lokale forhandlinger for en del virksomheter skal skje ved derespektive virksomhetenes sentrale organer. Disse sentrale organene kan delegere forhandlingene ut, men dette er ikke satt på forhånd. Dette betinger at Akademikerforbundet stiller med et fleksibelt og informert forhandlerkorps. Sekretariatet jobber kontinuerlig med å hente inn informasjon om forhandlingssteder og er i tett dialog med virksomhetenes tillitsvalgte og regionledere for å bygge kompetente forhandlingsdelegasjoner.
Utfordringene tatt i betraktning, vi er klar for høsten, sier Hagesæther. På de arbeidsstedene vi har medlemmer, skal Akademikerforbundet være representert i forhandlinger, uavhengig av antall medlemmer og sektor.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as