Spekter-oppgjøret i mål for Unio

Unio og Spekter kom i dag til enighet i fase 3-forhandlingene. Oppgjøret har vært gjennomført både sentralt og lokalt.

Spekter-oppgjøret i mål for Unio - les mer


Tvungen lønnsnemnd: – Skuffet over regjeringen

Unio er tatt i tvungen lønnsnemnd og alle streikende må møte på jobb i dag så snart som mulig, jf. oppsatt vaktplan. Er du usikker på når din vakt starter, ta kontakt med din nærmeste leder umiddelbart.

– Vi er skuffet over at regjeringen ikke har vist noen vilje til å komme oss i møte. Hele prosessen fra vi begynte lønnsforhandlingene, gjennom streiken og til nå, har vært preget av at regjeringen ikke har ønsket noe annet enn å presse oss på plass, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat.

Tvungen lønnsnemnd: – Skuffet over regjeringen - les mer


Tvungen lønnsnemnd for Akademikerne – Unio fortsetter streiken

Akademikerne ble kalt inn til arbeids-og inkluderingsministeren og tatt i tvungen lønnsnemnd søndag kveld. Unio fortsetter sin streik med full styrke.

Tvungen lønnsnemnd for Akademikerne – Unio fortsetter streiken - les mer


Spørsmål og svar om streiken i Unio Stat

Her har vi samlet en del spørsmål og svar som har dukket opp som temaer under streiken. Hvorfor streiker vi? Unio streiker for at høyere utdanning skal lønne seg – også i staten.

Spørsmål og svar om streiken i Unio Stat - les mer


Unio streiker for statsansatte med høyere utdanning

Staten vil tvinge alle statsansatte over på en tariffavtale som Unio og Akademikerne ikke ønsker.

– Vi aksepterer ikke at staten overkjører våre medlemmer med tvang, sier Guro Lind, forhandlingsleder for Unio Stat.

Unio er i streik i staten etter at meklingen hos Riksmekleren var resultatløs. Staten var aldri interesserte i å komme Unios krav i møte, men var opptatt av å tvinge alle statsansatte over på én tariffavtale for enhver pris.

– Denne avtalen ville gitt en dårligere løsning for Unios medlemmer enn i dag, og det var aldri aktuelt å godta statens forslag. Staten visste godt at Unio og Akademikerne aldri kunne akseptere en slik avtale. Staten og regjeringen har selv valgt streik, sier Lind.

Unio streiker for statsansatte med høyere utdanning - les mer


Til deg som ikke er tatt ut i streik - Oslo kommune

Dette skrivet inneholder informasjon om:

 • Når en eventuell streik vil starte
 • Hva det betyr at Unio går ut i streik
 • Hvordan du kan holde deg oppdatert om en eventuell streik
 • Hvordan du kan støtte en streik
 • Hva streikebryteri er

Til deg som ikke er tatt ut i streik - Oslo kommune - les mer


Enighet i KS: – Et resultat som skal sikre reallønnsvekst

– Det har vært krevende forhandlinger, men dette er et resultat som skal gi reallønnsvekst for Unios medlemmer, sier forhandlingsleder Geir Røsvoll i Unio kommune.

Enighet i KS: – Et resultat som skal sikre reallønnsvekst - les mer


Årets ildsjel 2023: Mariann Eidberg

Mariann Eidberg ble overrasket med prisen Årets ildsjel 2023 på TiA-konferansen 18. april 2024.

Årets ildsjel 2023: Mariann Eidberg - les merNy fag- og interessegruppe i Akademikerforbundet: Psykologi i Akademikerforbundet (PiA)

Hovedstyret i Akademikerforbundet oppnevnte 23. april 2024 et interimstyre for den nye fag- og interessegruppen PiA:

Tine Elise Ledsten (leder), Malin Moland (nestleder) og Hanna Nilsen Waage (styremedlem). De kommer alle tre fra Psykologiforbundet, som ved ekstraordinært landsmøte 13. april 2024 vedtok at de skulle bli en del av Akademikerforbundet.

Opptaksavtale er signert og det nye interimstyret ser frem til å ta fatt på arbeidet.

- Vi ønsker å være en samlende fag- og interessegruppe der vi kan utveksle erfaringer på tvers av fagfelt, styrke fagfelleskapet og jobbe individuelt med de forskjellige psykologigrenene, sier den nyoppnevnte lederen, Tine Elise Ledsten.

Les mer om PiA


Vi sitter igjen med knapper og glansbilder. Grusomt opplegg!

IMDi-rapport påviser størst misnøye blant NAVs tegnspråktolker, og bekrefter funnene i TiAs spørreundersøkelse fra 2022 der tre av fire frilanstolker svarte at de hadde sluttet eller vurderte å slutte som tolker.

Vi sitter igjen med knapper og glansbilder. Grusomt opplegg! - les mer


Psykologiforbundet blir en del av Akademikerforbundet

I dag signerte Akademikerforbundet en opptaksavtale med Psykologiforbundet, som ønsker å bli en del av Akademikerforbundet.

Psykologiforbundet blir en del av Akademikerforbundet - les mer


Er du Unio-tillitsvalgt og vil lære mer om rollen?

Vi har satt opp to digitale kurs (samme kurs på forskjellige datoer):
24. april kl. 8.00-9.30
23. oktober kl. 11.00-12.30
Det blir en times gjennomgang kombinert med 30 min. til spørsmål og svar.

Er du Unio-tillitsvalgt og vil lære mer om rollen? - les mer


Innledende forhandlingene mellom Unio og Spekter i gang

De innledende forhandlingene mellom Unio og Spekter i årets tariffoppgjør startet tirsdag 9. april klokka 10.

Innledende forhandlingene mellom Unio og Spekter i gang - les mer


Valgkomitéens arbeid

Valgkomitéen er godt i gang med arbeidet som skal gjøres frem mot landsmøtet høsten 2025. Valgkomitéen skal fremme forslag til nytt Hovedstyre, og vil gjerne ha mange forslag til kandidater!

Valgkomitéens arbeid - les mer


I hvilken grad har arbeidsgiver styringsrett over deg?

Styringsrett er arbeidsgiverens rettighet til å bestemme og foreta endringer i den ansattes arbeidsforhold. Arbeidsgivers styringsrett defineres som retten til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Styringsretten følger ikke av lov, men er utviklet gjennom langvarig ulovfestet praksis. Hva kan arbeidsgiver bestemme og gjøre overfor den ansatte, og hvilke begrensninger foreligger?

I hvilken grad har arbeidsgiver styringsrett over deg? - les mer


Fortrinnsrett for deltidsansatte

Etter 1. januar 2023 ble fortrinnsretten for deltidsansatte utvidet. I hvilke tilfeller har deltidsansatte fortrinnsrett, og gjelder dette også for midlertidig deltidsansatte?

Fortrinnsrett for deltidsansatte - les mer


Medlemsundersøkelse KS

Vi har sendt ut medlemsundersøkelse til medlemmer i kommunal sektor.

Medlemsundersøkelse KS - les mer


NAV-styret i Akademikerforbundet ivaretar medlemmenes interesser

Akademikerforbundet i NAV som eget landsdekkende lokallag er endelig en realitet. Etter et omfattende og grundig arbeid fra NAV-utvalget ble det første årsmøtet avholdt 29. november 2023. Der ble det valgt styre og forhandlingsutvalg. Det ble også valgt hovedtillitsvalgt for Akademikerforbundet i NAV, Hege Wikestad, som siden også er utnevnt som hovedtillitsvalgt for Unio i NAV.

NAV-styret i Akademikerforbundet ivaretar medlemmenes interesser - les mer


Har du vært vikar i tre år? Da får du fast ansettelse

Det er mange grunner til at vikariater er en viktig del av det norske arbeidsmarkedet. For bedrifter som ønsker å fylle en plass med midlertidig arbeidskraft, er bruk av vikar en gunstig løsning. Det gir fleksibilitet og muligheten til å løse uforutsette situasjoner på en effektiv måte, for eksempel ved sykdom eller permisjon blant fast ansatte. For deg som arbeidstaker kan det være en inngangsport til arbeidslivet, og en måte å utvikle deg faglig og skaffe erfaring. På den annen side er vikariater forbundet med usikkerhet og lite rom for planlegging av fremtiden.

Om du derimot har jobbet som vikar i over tre år, har du gode nyheter i vente. Da har du nemlig krav på fast ansettelse. Er du usikker på hvordan dette fungerer? Her får du en oversikt.

Har du vært vikar i tre år? Da får du fast ansettelse - les mer


Intervju med Maria Cappelen – Tariffavtale med Empet 2023

Tariffavtaler har vært svært ettertraktet i Norge helt siden de ble introdusert for snaut over et århundre siden, og har vært utrolig viktige for arbeidstakeres trygghet og trivsel på arbeidsplassen. Ikke bare omhandler slike avtaler de mest kjente temaene som lønn og arbeidstid, men tar også for seg slike ting som arbeidsmiljøet, pensjonsordninger, kompensasjon ved overtid, arbeidsutstyr, rett på ferie og fri – ja, rett og slett, alt som har med dine rettigheter på jobb å gjøre. 

Intervju med Maria Cappelen – Tariffavtale med Empet 2023 - les mer


Nytt boliglånsprodukt fra Nordea

Gladnyhet fra Nordea

Med stigende renter, økte matvarepriser og global usikkerhet, blir støtten fra en fagforening og en pålitelig bankpartner som Nordea stadig viktigere.

Nytt boliglånsprodukt fra Nordea - les mer


Samfunnsbedriftene lanserer temaside om seniorpolitikk

15. januar lanserte Samfunnsbedriftene, i samarbeid med Senter for Seniorpolitikk, egne temasider som tar for seg problemstillingen «hvordan få flere eldre arbeidstakere til å stå lengre i arbeid?».

Samfunnsbedriftene lanserer temaside om seniorpolitikk - les mer


Tariffundersøkelsen 2023: De fleste av medlemmene mener det var et akseptabelt lønnsoppgjør

Akademikerforbundet sendte i midten av november ut sin årlige lønns- og tariffundersøkelse. - Vi nærmer oss hovedoppgjøret 2024 og det er viktig at vi har en god forståelse for hvordan lønnsoppgjørene oppleves for våre medlemmer, sier forbundsleder Mizanur Rahaman. 

Tariffundersøkelsen 2023: De fleste av medlemmene mener det var et akseptabelt lønnsoppgjør - les mer


5 tips til lønnsforhandlinger

Har arbeidet ditt blitt endret, forstørret, eller forutsetter det høyere lønn av en annen grunn? Da vil du gjerne forhandle om lønnen din. Det er mye du kan gjøre på egen hånd. Gjennom lokale lønnsforhandlinger derimot forhandler en tillitsvalgt på vegne av deg.

Se våre beste tips til hvordan du går frem ved lønnsforhandlinger her.

5 tips til lønnsforhandlinger - les mer


Behov for en mer fleksibel praktisering av frontfagsmodellen

I dag la Frontfagsmodellutvalget (Holden IV) frem NOU 2023:30 Utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi.på en pressekonferanse i Finansdepartementet  

 

Behov for en mer fleksibel praktisering av frontfagsmodellen - les mer


Kurs 2024

Det er lagt ut flere kurs og kondferansen for 2024. Det blir lagt ut bl.a. flere arbeidsrettskurs fortløpende.


NYHET! Fra 1. januar får du digital legehjelp inkludert i Studentpakken

Med digital legehjelp får du rask hjelp av erfarne leger og sykepleiere på telefon og video hver dag, hele året, og det helt uten ekstra kostnader om du har Studentpakken. Tjenesten er uten egenandel og du slipper å vente på legetime og oppsøke legen fysisk.

NYHET! Fra 1. januar får du digital legehjelp inkludert i Studentpakken - les mer


Ansatte i flere yrker setter barn, elever og pasienter foran seg selv

Over 7500 sykepleiere, politi, lærere, barnehagelærere eller fysioterapeuter har i en helt ny forskningsrapport svart på hva det gjør med dem å møte store, emosjonelle belastninger på jobben. Halvparten oppgir at det er en stor belastning å være konstant til stede følelsesmessig.

Ansatte i flere yrker setter barn, elever og pasienter foran seg selv - les mer


Hovedavtaleforhandlinger i KS: Vil styrke tillitsvalgtordningen

Arbeidstakerorganisasjonene leverte mandag sine første krav til KS i forhandlingene om ny hovedavtale.
Unio kommune krever blant annet noen forbedringer for å sikre bedre rammevilkår for tillitsvalgtarbeidet.

Hovedavtaleforhandlinger i KS: Vil styrke tillitsvalgtordningen - les mer


Digital fellesopplæring i hovedavtalen i KS

De sentrale partene har laget felles, digital opplæring i hovedavtalen i KS. Vi håper det vil gi dere som lokale parter en felles forståelse og kunnskap om hovedavtalen, og betydningen av et velfungerende partsamarbeid for å kunne utvikle gode, kommunale tjenester.

Digital fellesopplæring i hovedavtalen i KS - les mer


Hev NAVs honorartakster for frilanstolker nå!

I følge Arbeids- og inkluderingsdepartementets egne beregninger i rapporten Helhetlig gjennomgang av honorarsystemet for frilanstolker, har frilanstolker som tar oppdrag for NAV en gjennomsnittlig årslønn på kr 404 529,-. Disse har siden 2014 hatt en betydelig reallønnsnedgang, fordi NAVs honorartakster er knyttet til lønnstrinn 29 for arbeidstakere i staten. TiA – Tolkene i Akademikerforbundet, mener at disse takstene er altfor lave, og at det er helt feil å knytte satsene opp til lønnstrinn. En årslønn på ca kr 400 000,- forutsetter at man jobber fulle uker (25 timer tolking og 12,5 time forberedelse) i alle årets 47 arbeidsuker. Vi vet at frilanstilværelsen er svært ustabil, og at det i perioder finnes svært få tilgjengelige tolkeoppdrag. Å jobbe fulle uker hele året er dermed mer en ønskedrøm enn en realitet. Men selv departementets ønskedrøm av en årslønn for frilanstolker er skammelig lav, tatt i betraktning at tolkene har treårig profesjonsutdanning på bachelornivå og selv må sette til side penger for å dekke sykepenger i arbeidsgiverperioden, feriepenger, pensjon, sparepenger ved mangel på oppdrag og nødvendig utstyr.

Hev NAVs honorartakster for frilanstolker nå! - les mer


Studentleder Synne Marie Heggertveit: - Vi er sterkere sammen!

Synne Marie Heggertveit er valgt leder for studentene i Akademikerforbundet siden februar 2022.  

Hun har siden mars 2022 vært 100 % lønnet og det har gjort at Akademikerforbundet har kunnet jobbe mer systematisk og målrettet med studentarbeid. Det gjelder bl.a. profilering, organisasjonsutvikling og strukturbygging. Hun har deltatt aktivt på sentrale møteplasser og løftet frem saker som er viktige for studenter.

Studentleder Synne Marie Heggertveit: - Vi er sterkere sammen! - les mer


Enighet om tariffavtale mellom Akademikerforbundet og EMPET AS

29. september signerte hovedtillitsvalgt Maria P. Cappelen, en avtale mellom Akademikerforbundet og EMPET AS og etablerte dermed forbundets første tariffavtale i bransjen. Avtalen sikrer dyrepleierne i EMPET AS blant annet en reduksjon fra 40 til 37,5 timers arbeidsuke.

Enighet om tariffavtale mellom Akademikerforbundet og EMPET AS - les mer


Nyhetsbrev BiA: Kjære Barnevernspedagoger i Akademikerforbundet:

Høsten er kommet, og det er tid for litt oppdatering fra styret i Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet. Vi er en fag- og interessegruppe i Akademikerforbundet, som jobber for å styrke barnevernspedagogens kompetansebidrag samt å sikre gode rammebetingelser for alle profesjonsutøvere som jobber med barn, unge og deres familier som trenger et godt velferdstilbud. Mottoet vårt er "å tenke stort om de minste".

Nyhetsbrev BiA: Kjære Barnevernspedagoger i Akademikerforbundet: - les mer


Akademikerforbundets medlemmer sparer mye på forsikring

Du som er medlem i Akademikerforbundet, får mye for pengene ved å kjøpe forsikring gjennom avtalene som forbundet har forhandlet frem.

Akademikerforbundets medlemmer sparer mye på forsikring - les mer


Leder for Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet: Ellen Galaasen, «Vi vil gjerne ha flere engasjerte medlemmer»

Ellen ble valgt som leder for Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) september 2022, da de avholdt sitt første årsmøte. 295 medlemmer er med i denne fag- og interessegruppen pr. august 2023. 

Leder for Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet: Ellen Galaasen, «Vi vil gjerne ha flere engasjerte medlemmer» - les mer


Leder for Dyrepleierne i Akademikerforbundet: Haldis Hegstad

Haldis tok kontakt med Akademikerforbundet i slutten av mars 2021 med ønske om å gjøre noe for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for Dyrepleiere. Hovedstyret vedtok opprettelse av fag- og interessegruppen Dyrepleierne i Akademikerforbundet med Haldis som leder for et interimstyre 19. mai 2021. Hun har gjort et grundig arbeid knyttet til etablering og oppstart.

Leder for Dyrepleierne i Akademikerforbundet: Haldis Hegstad - les mer


Leder Region Nord: Rune Husmo, munter miljøbygger med mange verv fra Nord😊

Rune Husmo har vært valgt leder i Region Nord siden oktober 2019. Han er også valgt som hovedstyremedlem for perioden 2023-2025.

I tillegg er han hovedtillitsvalgt i Skatteetaten. Der har han lagt grunnlaget for det som ble et landsdekkende lag med valgt styre etter at det første årsmøtet ble gjennomført 22. juni 2023. Rune er også med i fondskomitéen som forvalter Akademikerforbundets midler.

Region Nord omfatter Finnmark, Troms og Nordland, og er den nest største regionen med over 700 medlemmer.

Leder Region Nord: Rune Husmo, munter miljøbygger med mange verv fra Nord😊 - les mer


Er du student som har opplevd seksuell trakassering? Hvilken hjelp kan du forvente fra universitets- og høyskolesektoren?

Ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2022 (SHoT) har tre av ti studenter blitt utsatt for seksuell trakassering. Formene for trakassering som forekommer oftest er verbal trakassering, etterfulgt av uønsket berøring. Om du er en av studentene som har opplevd seksuell trakassering i en eller annen form, skal du kunne forvente hjelp til å håndtere situasjonen fra universitets- og høyskolesektoren.

Er du student som har opplevd seksuell trakassering? Hvilken hjelp kan du forvente fra universitets- og høyskolesektoren? - les mer


Enighet i Virke-oppgjøret

Unio-forbundene har i kveld nådd frem med viktige krav for medlemmene som er ansatt i virksomheter i Virke HUK.

Enighet i Virke-oppgjøret - les mer


Verv et medlem i juni


Politisk utsyn - student og senior

Det var flere som ytret sine meninger på Politisk råd. To av dem var Synne Heggertveit, leder for studentutvalget, og Eli Kristin Salicath Wilhelmsen, leder for seniorutvalget.

Politisk utsyn - student og senior - les mer


Årets Ildsjel 2022

I en organisasjon som Akademikerforbundet, der mye er basert på idealisme og frivillighet, er det viktig å ta vare på ildsjelene. Vi ønsker med denne prisen å vise at vi verdsetter ildsjelenes engasjement og arbeid for organisasjonen.
Prisen deles ut årlig til en person i Akademikerforbundet som har gjort en innsats ut over det man kan forvente og som er en inspirasjonskilde for oss andre.
I henhold til våre verdier skal Akademikerforbundet, i møte med medlemmet og samarbeidspartnere bygge på:

Etisk bevissthet
Kompetanse
Trygghet
Engasjement


Årets Ildsjel 2022 - les mer


Ny lov om dyrehelsepersonell må ivareta dyrepleiernes faglighet

Landbruks- og matdepartementet er i gang med et arbeid med sikte på å utarbeide et forslag til ny lov om dyrehelsepersonell. Dyrepleierne i Akademikerforbundet (DiA) og Norsk dyrepleier- og assistentforening (NDAF) har sammen sendt inn forslag til Landbruks- og matdepartementet om hvilke endringer vi mener må på plass for å sikre kvalifisert behandling av dyr og verne om dyrepleiertittelen på klinikk.

Ny lov om dyrehelsepersonell må ivareta dyrepleiernes faglighet - les mer


Hvilke rettigheter har en midlertidig ansatt?

Midlertidig ansettelse er vanlig i mange sektorer, og er et verdifullt alternativ når arbeidsgiver har behov for arbeidskraft utenom det vanlige. Som midlertidig ansatt arbeider man i en tidsbegrenset periode, og arbeidsforholdet opphører uten oppsigelse ved det avtalte tidsrommets utløp eller når det bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i en tariffavtale.

Hvilke rettigheter har en midlertidig ansatt? - les mer


Enighet i Samfunnsbedriftene

Det er enighet mellom Samfunnsbedriftene og Unio i årets mellomoppgjør.

Unio gikk inn i forhandlingene med krav om en ramme for mellomlønnsoppgjøret som gir reallønnsvekst, minimum på linje med kommunal sektor.

Enighet i Samfunnsbedriftene - les mer


Hva er dine viktigste oppgaver som tillitsvalgt?

Er du nylig blitt tillitsvalgt, eller vurderer du å stille til nominasjon for mandatet? Dette innebærer stort ansvar og viktige arbeidsoppgaver, men er også en svært givende opplevelse for de aller fleste. Her er de viktigste tingene du burde vite.

Hva er dine viktigste oppgaver som tillitsvalgt? - les merEnighet i KS-oppgjøret med en lønnsvekst på 5,4%

-    En ramme over frontfaget var nødvendig og riktig for å ta igjen noe av mindrelønnsutviklingen i kommunal sektor, sier Alfred Sørbø, Akademikerforbundets representant i Unios forhandlingsutvalg for kommunal sektor, som er svært tilfreds med et oppgjør på 5,4 %, der alle tilleggene ble gitt sentralt.

Alle parter har strukket seg langt for å få til en forhandlingsløsning uten å gå veien om mekling. Nå ser vi også fram til å ivareta Akademikerforbundets medlemmer som er omfattet av lokale  forhandlinger jf. tariffavtalens kap. 3 og 5, avslutter han.

Enighet i KS-oppgjøret med en lønnsvekst på 5,4% - les mer


Dette er Unios krav i kommuneoppgjøret

Unios krav ved oppstart av lønnsforhandlingene i KS er tydelig i budskapet til arbeidsgiver om at rammen må være høyere enn frontfagets ramme på 5,2 %. Statistikk fra lønnsoppgjørene viser at kommuneansatte fikk dårligere lønnsutvikling enn privat sektor i perioden 2020-2022. - Dette er en del av bakteppet når vi nå starter forhandlingene i mellomoppgjøret, sier Alfred Sørbø, Akademikerforbundets representant i Unios forhandlingsutvalg for kommunal sektor.

De rekrutteringsutfordringene kommuner og fylkeskommuner nå har blant Unios medlemsgrupper, vil forsterkes de kommende årene. Dette understøtter Unios krav om å tette lønnsgapet mellom privat og offentlig sektor.

Dette er Unios krav i kommuneoppgjøret - les mer


Også de med høyere utdanning må sikres reallønnsvekst

- Akademikerforbundet og Unio krever en klar reallønnsvekst i statlig sektor og at etterslepet fra lønnsoppgjørene i 2020-2022 kompenseres. Det innebærer at den økonomiske ramma for statlig sektor må være høyere enn frontfaget, sier forbundsleder Mizanur Rahaman, som er Akademikerforbundets representant i Unios forhandlingsutvalg for statlig sektor.
Statens tariffområde har under oppgjørene fra 2020-2022 lagt den anslåtte rammen fra frontfaget til grunn. I samme periode har bedriftene i frontfaget tatt ut mer enn den anslåtte ramma.  Korrigert for faste og variable tillegg i forsvaret ser vi at utdanningsgruppene har tapt om lag 1 prosentpoeng i samme periode. Denne skjevheten må kompenseres for i årets oppgjør.
Et viktig premiss for frontfagsmodellen er at privat og offentlig sektor skal stilles likt i konkurransen om arbeidskraften. Skal man klare å sikre kunnskap og kompetanse i staten, kan ikke lønnsforskjellene mellom privat og offentlig sektor fortsette å øke.

Også de med høyere utdanning må sikres reallønnsvekst - les mer


DiA holdt sitt første årsmøte 23. april

I forbindelse med at Dyrepleierne i Akademikerforbundet (DiA) inviterte til en to-dagers konferanse for sine medlemmer 22. – 23. april, ble også fag- og interessegruppens første årsmøte holdt. 

DiA holdt sitt første årsmøte 23. april - les mer


Lønnsforhandlingene i Spekter i gang: Lønnen må sikre offentlig sektor livsnødvendig kompetanse

I dag gikk startskuddet for årets lønnsoppgjør for Unios nesten 53 000 medlemmer i Spekter-området, de aller fleste i helseforetakene.  – Arbeidsgiver snakker om ansvarlighet. Vi snakker om ansvarlighet ut fra befolkningens behov for kvalitet i helsetjenesten, beredskap, trygghet og mulighet til å bo over hele landet. Og det handler ikke bare om lønn – men vi kommer ikke utenom lønn, sa Unios forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Lønnsforhandlingene i Spekter i gang: Lønnen må sikre offentlig sektor livsnødvendig kompetanse - les mer


BiA ønsker innspill

Faggruppa Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) har på vegne av Akademikerforbundet startet opp arbeidet med å utforme høringssvar til NOU 2023: 7 Trygg barndom, sikker fremtid — Gjennomgang av rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet. Vårt styremedlem Siri Ellefsen Selvnes har sittet i referansegruppa til barnevernsutvalget.

BiA ønsker innspill - les mer


Nye satser for tilleggslønn i Den norske kirke

En nemnd nedsatt av Riksmekleren har fastsatt nye felles tilleggslønnssatser for alle ansatte i Den norske kirke.

Den sentrale nemnda som ble nedsatt etter fjorårets hovedtariffoppgjør, har nå avsluttet sitt arbeid. Satsene for tilleggslønn vil etter dette være de samme for alle ansatte både i fellesrådene og i rettssubjektet Den norske kirke. Satsene får virkning fra 1. juli i år. En kompensasjonsordning vil sikre ansatte i rettssubjektet Den norske kirke mot eventuelt lønnstap.

Nye satser for tilleggslønn i Den norske kirke - les mer


Akademikerforbundet i NRK

19. april undertegnet TiA, på vegne av Akademikerforbundet, en overenskomst del B, med Norsk Rikskringkasting (NRK). På vegne av NRK var det Olav Peter Hypher som undertegnet overenskomsten, sammen med sentral tillitsvalgt for Akademikerforbundet i NRK, og leder av TiA, Mariann Eidberg.

Dette betyr også at hovedavtalen mellom Spekter og Unio for første gang gjøres gjeldende i NRK. NRK har også tilbud Akademikerforbundet samme tilpasningsavtale som de øvrige foreningene i NRK har.

Vi har i underkant av 10 medlemmer som jobber som tolker på NRK Tegnspråkkanalen.

Akademikerforbundet i NRK - les mer


Hva er tvungen lønnsnemnd, og hvordan fungerer det?

Hva er tvungen lønnsnemnd?

En tvungen lønnsnemnd er en inngripen i en pågående arbeidskonflikt. En konflikt (også kalt interessetvist) oppstår når en arbeidstaker- og arbeidsgiverforening har motstridende interesser, og ikke kommer til en enighet. Organisasjonsfriheten og retten til arbeidskamp står såpass sterkt i Norge at dette er vernet. Derfor skal det mye til før en arbeidskamp (streik eller lockout) ikke får fortsette.

Hva er tvungen lønnsnemnd, og hvordan fungerer det? - les mer


Studentleder Synne Heggertveit om hvorfor Akademikerforbundet er et godt valg for studenter

Synne Heggertveit ble medlem av Akademikerforbundet Student da hun var på sitt andre år av bachelorgraden i Trondheim. Etter studiene fortsatte hun som vervekoordinator i forbundet, og i 2022 ble hun studentleder.

Studentleder Synne Heggertveit om hvorfor Akademikerforbundet er et godt valg for studenter - les mer


Kommentar til Studiebarometeret

Studiebarometeret er en årlig undersøkelse gjennomført av NOKUT. Den ser nærmere på utdanningskvaliteten ved institusjoner for høyere utdanning i Norge og peker på trender ved studentenes tilfredshet i sine studieprogram.

Kommentar til Studiebarometeret - les mer


TBU: Frontfaget gjelder kun for noen, ikke for alle

- TBU-tallene viser at offentlig sektor kommer dårlig ut for tredje året på rad. Frontfagsrammen ble i fjor anslått til 3,7%. Likevel har industrifunksjonærer og ansatte innen finans fått en lønnsvekst på 5%. Dette viser at rammen for offentlig sektor i 2023 må bli større enn for frontfaget hvis vi skal lykkes med å rekruttere og beholde kompetent personell i offentlig sektor, mener forbundsleder Mizanur Rahaman.

TBU-tallene viser at frontfaget kun gjelder for noen, ikke for alle. For tredje år på rad kommer offentlig sektor dårlig ut samtidig som det er kritisk mangel på kvalifisert arbeidskraft i stat og kommune. Tallene fra teknisk beregningsutvalg (TBU) som kom i dag bekrefter nok en gang behovet for en høyere ramme for offentlig sektor, mener Unio.

TBU: Frontfaget gjelder kun for noen, ikke for alle - les mer


Akademikerforbundet pr. 1.1.2023 – fortsatt et forbund i vekst!

Akademikerforbundet har hatt positiv medlemsutvikling gjennom mange år og hadde i 2022 en samlet medlemsvekst på 7,6 % og medlemsvekst for yrkesaktive på 6,2 %. Det er nå totalt sett 5 891 medlemmer i forbundet og 4 992 av disse er yrkesaktive.

Det er et yrende liv i organisasjonen etter pandemien og forbundet ser ut til å gå et godt år i møte.

Akademikerforbundet pr. 1.1.2023 – fortsatt et forbund i vekst! - les mer


Nye SSB-tall bekrefter at frontfagsmodellen ikke virker

Dagens tall fra Statistisk sentralbyrå viser at en månedslønn økte med 4,6 prosent fra november 2021 til november 2022. Frontfagsramma, som er lønnsveksten for hele 2022 i forhold til 2021, ble anslått til 3,7 prosent.

Nye SSB-tall bekrefter at frontfagsmodellen ikke virker - les mer


Tariff 2023

Tidligere i januar holdt Unio sitt årlige tariffseminar. 23.-24. januar samlet Akademikerforbundets tariffutvalg seg på Gardermoen på vår egen årlige tariffkonferanse for å diskutere inngangen på mellomoppgjøret 2023. Fellesnevneren for begge konferansene var spørsmålet: er frontfaget til besvær?

Tariff 2023 - les mer


Debattnotat om tariff 2023

Vi er i gang med tariffåret 2023 og Akademikerforbundet har utarbeidet et debattnotat med temaer for mellomoppgjøret 2023 og hovedoppgjøret 2024. Notatet ligger nederst på denne siden, slik at alle medlemmer kan lese seg opp når det gjelder muligheter og utfordringer i de ulike tariffområdene.

Debattnotat om tariff 2023 - les mer


Har du og din samboer skrevet samboerkontrakt?

Det er svært vanlig i Norge i dag at kjærester lever sammen uten å være gift. Dette gjelder spesielt unge i nyetablerte parforhold, der samboerskap i dag er hovedregelen. Gjennom de siste 20-30 årene har det skjedd en utvikling i samfunnet, der vi nå ser at også voksne og mer etablerte par velger å leve i ugift samliv. Dette kan gi noen utfordringer når det gjelder økonomi og eierforhold.

Har du og din samboer skrevet samboerkontrakt? - les mer


Må du være i tvist for å bruke advokatforsikringen?


Her er svaret klart nei! Advokatforsikringen dekker i tillegg til tvistesaker, henvendelser som er ren rådgivning. Forsikringen dekker 20 timer årlig juridisk rådgivning.

Må du være i tvist for å bruke advokatforsikringen? - les mer


Advokatforsikring – hva dekker denne?

Fra 1.1.2023 har du gratis advokatbistand dekket som medlem.

Advokatforsikring – hva dekker denne? - les mer


På jobb som rehabiliteringsterapeut

DiA fortsetter serien om dyrepleiere på jobb, og tar turen innom til Helen Bjørklund Hansen, som arbeider med rehabilitering av dyr på smådyrsklinikk. Hun ble uteksaminert fra Hansenberg i Danmark i 2009, og hadde praksisplass på Evidensiasykehuset på Ensjø i hovedstaden, hvor hun siden har blitt værende og funnet sin nisje.

På jobb som rehabiliteringsterapeut - les mer


Endring av kontingentsatser og nytt medlemstilbud

Landsmøtet har vedtatt nye kontingentsatser for perioden 1.1.23-31.12.25.

Nytt fra 1.1.2023:

Medlemmer som går fra studentmedlemskap til yrkesaktivt medlemskap, får 12 måneder med halv kontingent ved overgang fra student til yrkesaktiv.

Yrkesaktive medlemmer får advokatforsikring inkludert i kontingenten.


Nye endringer på gang i arbeidsmiljøloven

I ekspressfart har regjeringen levert på arbeidslivsfeltet. Det er drøye to år siden stortingsvalget, og Arbeids- og inkluderingsdepartementet har jobbet på høygir. – Det har utvilsomt skjedd mye i arbeidslivspolitikken, hvor regjeringen og en samlet fagbevegelse har hatt et tydelig mål om å styrke arbeidstakernes rettigheter for å møte nye utfordringer i norsk arbeidsliv, sier advokat Henrik Dahle i Unio.

Nye endringer på gang i arbeidsmiljøloven - les mer


På tide å sjekke renten - Ikke betal mer enn du må

Gi deg selv en tidlig julegave – bytt bank, få medlemsrente og spar penger

Kjøpe ny bolig, bytte bil, eller ønsker du å se pengene dine vokse?
Som fagorganisert får du flere gode tilbud hos Nordea med medlemspris som du kan spare flere tusener på.

På tide å sjekke renten - Ikke betal mer enn du må - les merÆresmedlem 2022: Perly Paulsen

Akademikerforbundet kan utnevne til æresmedlem av forbundet personer som har hatt særlig betydning for forbundet. For å kunne komme i betraktning for æresmedlemskap, kreves at vedkommende har vært medlem i Akademikerforbundet i minst 20 år og gjort en betydelig innsats som fremtredende tillitsvalgt sentralt, regionalt eller lokalt over tid. 

Æresmedlem 2022: Perly Paulsen - les mer


Det lønner seg å være medlem i Akademikerforbundet

Alltid kort vei til hjelp! Akademikerforbundet er et ubyråkratisk forbund med kort vei til relevant bistand lokalt/regionalt/sentralt.

Det lønner seg å være medlem i Akademikerforbundet - les mer


Etterlyser et tettere samarbeid med regjeringen

Unio, YS og NHO etterlyser et bedre samarbeid mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. – Vår opplevelse er at det ikke er et like tett samarbeid med regjeringen som det var i forrige periode, med den forrige regjeringen. Det er veldig uheldig. Ikke minst i krisetider, så er det viktig at regjeringen lytter til alle parter i trepartssamarbeidet, sier Unio-leder Ragnhild Lied til NRK.

Etterlyser et tettere samarbeid med regjeringen - les mer


TiAs muntlige høringsinnspill til justiskomiteen 27.10.2022 statsbudsjettet 2023

Torsdag 27. oktober 2022 deltok Tolkene i Akademikerforbundet i muntlig høring hos justiskomiteen på Stortinget. TiA skal før 26. november 2022 også sende inn et skriftlig høringsinnspill. Her kan du lese leder, Mariann Eidberg sitt innlegg hos justiskomiteen:

TiAs muntlige høringsinnspill til justiskomiteen 27.10.2022 statsbudsjettet 2023 - les mer


Unio står sammen om å ta avstand

Unio står sammen om å ta avstand fra vold og undertrykking av egen borgere i Iran.

Iran modigste kvinner har vår støtter, sier forbundsleder Alfred Sørbø og viser til Unios brev til Irans ambassadør i Norge.

Unio står sammen om å ta avstand - les mer


Gjennomgang av statsbudsjettet – Hva betyr det fremlagte budsjettet for arbeid og velferdsetaten.

Vi er inne i en tid hvor regjeringen har varslet stramme budsjetter over hele linjen, dette rammer også Arbeid og velferdsetaten (populært kalt NAV).

Gjennomgang av statsbudsjettet – Hva betyr det fremlagte budsjettet for arbeid og velferdsetaten. - les mer


TiA mener: Statsbudsjettet 2023 med både opp- og nedturer for tolkeprofesjonen

Med forslag om flere faste stillinger i Nav tolketjenesten og nedjustering av tolkenes rettsalær, mener Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) at statsbudsjettet 2023 inneholder både gledelige oppturer og bekymringsverdige nedturer.

TiA mener: Statsbudsjettet 2023 med både opp- og nedturer for tolkeprofesjonen - les mer


Studentene kommenterer statsbudsjettet

Ønsket om at studenter skal kunne fokusere 100 % på sitt studie er umulig å innfri med et statsbudsjettforslag som ikke gir studentene levelig studiestøtte. Dette forslaget gir studentene rett i overkant av 300 kr ekstra i måneden, en økning som i realiteten ikke gir økt kjøpekraft for studentene. Grunnet den kraftige prisveksten vi nå opplever, har behovet sjeldent vært større for en betydelig økning av studiestøtten. Men til tross for at studentorganisasjoner i flere år har ropt høyt om behovet for at studiestøtten skal knyttes til grunnbeløpet i folketrygden, blir det nok en gang nedprioritert.

Studentene kommenterer statsbudsjettet - les mer


Overtid

Kun ved tidsavgrenset og særlig behov

Hovedregelen er at du som arbeidstaker ikke skal jobbe ut over det som utgjør en ordinær arbeidsdag, med mindre det foreligger et tidsavgrenset og særlig behov for det. Dette er regulert i arbeidsmiljølovens (aml.) § 10-6. Hva som utgjør en ordinær arbeidsdag er ofte regulert i arbeidsavtalen. Det er også en forutsetning at nødvendigheten for bruk av overtid skal drøftes med de tillitsvalgte, dersom dette er mulig. Dette betyr med andre ord at overtid ikke skal aktivt brukes som et verktøy i å planlegge virksomhetens behov for arbeid, men heller som et virkemiddel for å løse helt prekære situasjoner som oppstår i et bestemt tidsrom. Enkelte arbeidstakere kan også be om å bli fritatt fra overtidsarbeid dersom det foreligger helsemessige grunner eller sosiale forhold som tilsier det. Arbeidsgiver plikter å innfri et ønske om fritak dersom arbeidet enkelt kan utsettes eller utføres av andre jf. aml. § 10-6 (10).

For gjentagende behov for å jobbe ut over ordinær arbeidstid, skal det avtales en arbeidsplan eller annen særskilt arbeidstidsordning.

Overtid - les mer


Reallønnsnedgang for mange

Skyhøy prisvekst 2022 gir reallønnsnedgang for svært mange av forbundets medlemmer i 2022. I månedsskiftet august/september presenterte SSB prisveksten som var på 6,8 % for de siste 12 måneder (juli 21 – juli 22). Med en lønnsvekst på 3,84 % i 2022 for de fleste i offentlig sektor er det overveidende sannsynlig at mange medlemmer får nok et år med reallønnsnedgang. Det er ingen tegn til at prisene vil falle nevneverdig utover høsten. Samtidig har Norges bank hevet styringsrenten og det er varslet flere rentehevinger. Styringsrenten er nå 1,75 %, noe som innebærer at lånerenten også blir høyere.

Reallønnsnedgang for mange - les mer


INNSPILLSMØTE TILLITSREFORM 30.9.2022 MED BFD

Innledning
Akademikerforbundet vil takke Barne- og familiedepartementet for invitasjonen til innspillsmøtet 30.09.2022.  Spesielt hyggelig synes vi det er at statsråden selv leder møtet og at departementets administrative ledelse er godt representert.    

INNSPILLSMØTE TILLITSREFORM 30.9.2022 MED BFD - les mer


På jobb som Dyrepleier: IDEXX

Tekst: Julie Ragnhild Kjelsrud. Foto: Sanne Lundahl Andersen 

Dyrepleie er et dynamisk og stadig voksende yrke med press på sterk faglig tyngde og et mangfold av arbeidsroller. Men der dette tradisjonelt har vært mer eller mindre avgrenset til klinikkarbeid finner vi i dag dyrepleiere på tvers av bransjer og på banebrytende vei inn i nye.

DiA har vært i kontakt med autorisert dyrepleier og leder i NDAF, Anne Westervik Pedersen, som forteller om sin arbeidsopplevelse gjennom et år hos diagnostikk- og laboratorieservicefirmaet IDEXX.


På jobb som Dyrepleier: IDEXX - les mer


Seniorkompetanse en viktig ressurs i arbeidslivet

Det er klokt både for samfunnet, arbeidslivet og den enkelte at vi står i arbeid så lenge vi kan og vil. Nøkkelen er en tydelig definisjon av seniorkompetanse og en offensiv seniorpolitikk. 

Seniorkompetanse en viktig ressurs i arbeidslivet - les mer


På tide å sjekke renten - Ikke betal mer enn du må

Hvordan få pengene til å vare lenger?

Hittil i år har økonomien vært preget av høye priser på strøm, mat og bensin. I tillegg er rentenivået på vei tilbake til hva det var før pandemien, og vel så det. Dette vil naturligvis påvirke lommeboka til folk flest, noe som gjør at det blir enda viktigere å være bevisst på store og små utgifter. Gjør det enkelt – sett opp en liste. På den måten ser du raskt hvilke kostnader som kan reduseres og hva du faktisk kan spare penger på.

På tide å sjekke renten - Ikke betal mer enn du må - les mer


Medlemmene trenger flere tillitsvalgte!

Hovedtillitsvalgt ved Bufetat Region Sør, Christin L. Skansen, oppfordrer alle medlemmer til å påta seg vervet som tillitsvalgt. Hun er også leder for Region Vestfold og Telemark.

Medlemmene trenger flere tillitsvalgte! - les mer


Utsatt forhandlingsfrist stat

Alle medlemmer i statlig sektor har fått en e-post om utsatt forhandlingsfrist i staten.

Utsatt forhandlingsfrist stat - les mer


Hva er fremtidsfullmakt, og hvordan kan du lage din egen?

 En fremtidsfullmakt sikrer deg, og dine nærmeste, at dine interesser og verdier blir ivaretatt dersom du en dag er ute av stand til å gjøre det selv. Det er allikevel uklart for mange hva fremtidsfullmakt egentlig er, og hvordan man kan lage sin egen. Dette og mange andre spørsmål skal advokat og leder for Premium-juristene i Nordea Kristin Kruse sammen med sin kollega advokatfullmektig Marielle Løvland svare på i dette webinaret.  De skal se på de vanligste problemstillingene rundt fremtidsfullmakt, og du får en god innføring i hva du kan og bør gjøre. Etter endt webinar kan du lage din egen fremtidsfullmakt ved hjelp av mal og informasjon fra advokatene. I tillegg blir det en gjennomgang av alle bankfordelene Akademikerforbundet har tilgang til i Nordea.

Hva er fremtidsfullmakt, og hvordan kan du lage din egen? - les mer


Barnebrilleordning

Fra og med 1. august vil alle barn under 18 år med brillestyrke fra +/- 1,00 få støtte til briller etter faste satser. Det finnes altså nå to ulike støtteordninger for briller til barn. En som skal bidra til behandling eller forebygging av amblyopi hos barn under 10 år (uendret fra 1.3.2020) og en generell ordning for økonomisk støtte til alle barn under 18 år som har behov for briller.  Regjeringens uttalelse om ordningen kan du lese her, men hovedtrekkene er som følger:

Barnebrilleordning - les mer


Enighet i lønnsoppgjøret 2022 for EMPET AS

Akademikerforbundet og konsernledelsen i EMPET AS kom 29.6.2022 til enighet om et generelt lønnstillegg for våre medlemmer.

Enighet i lønnsoppgjøret 2022 for EMPET AS - les mer


Hjemmekontorforskriften

Forskrift om hjemmekontor er revidert og trer i kraft 1. juli 2022. Akademikerforbundet vil veilede medlemmer som har behov for dette.

Hjemmekontorforskriften - les mer


Ny hovedtariffavtale i stat

Den viktigste endringen er at all lønn for Akademikerforbundets medlemmer i år skal forhandles lokalt i den enkelte statlige virksomhet.

Ny hovedtariffavtale i stat - les merMer kunnskap og kvalitet i barnevernet

Unio støtter helhjertet regjeringens innføring av kompetansekrav for ansatte i barnevernet og er forundret over at Fagforbundet ikke ser behovet for økt kunnskap og kvalitet i barneverntjenesten.

Mer kunnskap og kvalitet i barnevernet - les mer


Kjære Barnevernspedagoger i Akademikerforbundet:

Her kommer et lite sommernyhetsbrev fra styret i Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet. Vi har hatt en aktiv vår, og ser frem til en god sommer før vi bretter ermene opp igjen for innsats i høst.

Kjære Barnevernspedagoger i Akademikerforbundet: - les mer


Enighet i hovedtariffoppgjøret i Samfunnsbedriftene

Unio ble enig med Samfunnsbedriftene om Bedriftsavtalen – hovedtariffavtale for selvstendige bedrifter i kommunal sektor i dag.

Enighet i hovedtariffoppgjøret i Samfunnsbedriftene - les mer


Vårens vakreste eventyr

Opptakten til vårens hovedoppgjør startet tidlig for Unios medlemsforbund. Allerede på Unios kongress i desember 2021 ble partenes forståelse og praktisering av frontfaget debattert. Sentralt i debatten var da om utvalgte bedrifter innen konkurranseutsatt industri som forhandler først i tariffoppgjørene skulle defineres som tak, gulv eller norm for de etterfølgende oppgjør i privat og offentlig sektor.

Vårens vakreste eventyr - les mer


Rettighetene vi opplever at medlemmene går glipp av

Rådgiverne i Sekretariatet har til sammen bred erfaring med rådgivning til tillitsvalgte og medlemmer innen alle tariffområder.

Rettighetene vi opplever at medlemmene går glipp av - les mer


Lønnsoppgjøret: Løsning i Oslo

Unio har kommet til enighet med Oslo kommune. Oppgjøret har en økonomisk ramme som er på linje med det som er gitt i kommunesektoren ellers og i staten.

Sverre Dahle var Akademikerforbundets representant inn i forhandlingsutvalget til Unio Oslo.

Lønnsoppgjøret: Løsning i Oslo - les mer


Enighet i kommuneoppgjøret

- Selv om Akademikerforbundet og Unio ikke fikk innfridd kravene, hadde  meklerens skisse en profil og innretning det var mulig å akseptere for Akademikerforbundet, sier forbundsleder Alfred Sørbø som konstaterer at man unngikk streik i dette oppgjøret.

Enighet i kommuneoppgjøret - les mer


På jobb som dyrepleier: Benchmark Genetics Salten AS

Dyrepleierfaget dekker et bredt kunnskapsfelt. I klinikktilværelsen utfører dyrepleiere et mangfold av komplekse arbeidsoppgaver og ingen dag er lik. Dyrepleierfaget strekker seg også inn i andre bransjer som forskning, matproduksjon og ernæring. I artikkelserien «På jobb som dyrepleier!» ser DiA  nærmere på yrkeshverdagen til noen dyrepleiere. Denne gangen har vi tatt en prat med Torhild Bentzen som jobber som kvalitetskoordinator ved Benchmark Genetics Salten AS. Bentzen studerte til dyrepleier ved Nord Universitet 2015-2018.

På jobb som dyrepleier: Benchmark Genetics Salten AS - les mer


Hjemmeside oppdateres

Hjemmesiden oppdateres, send e-post til post@akademikerforbundet.no om du ikke finner det du leter etter.


Unio Oslo: Her kan det bli streik fra neste uke

Dersom Unio ikke kommer til enighet med Oslo kommune i mekling, er det streik fra og med tirsdag neste uke. Se oversikten nedenfor.

Unio Oslo: Her kan det bli streik fra neste uke - les mer


Velg pensjonsleverandøren din selv!

Med egen pensjonskonto får du bedre oversikt, lavere kostnader og større kontroll over egen pensjon. Visste du at du selv kan velge hvem som skal ta hånd om pensjonen din, også den fra arbeidsgiver? Egen pensjonskonto gjelder for alle som jobber i privat sektor. 

Velg pensjonsleverandøren din selv! - les mer


Sommerkampanje 2022

Selv om Akademikerforbundet er i vekst, har vi fortsatt plass til flere i vårt fellesskap!

Sommerkampanje 2022 - les mer


Representantforslag om å styrke tegnspråkets stilling og tolketjenesten for døve, døvblinde og hørselshemmede for å sikre likestilt kommunikasjon

7. april la Venstres stortingsgruppe frem et representantforslag der de bl.a. ber regjeringen komme med forslag til en ny organisering av tolketjenesten med styrket innbyggerinvolvering. De foreslår også at Stortinget ber regjeringen utrede innholdet i og innføringen av masterutdanning i tegnspråk samt fremme nødvendig lovforslag for å sikre at arbeidsgiveres utgifter til tolketjenester fullfinansieres av staten, og at retten til å velge tolk legges til den som skal bruke tjenesten. TiA har levert inn et innspill til forslaget som vi gir dere en kort oppsummering av her. 

Representantforslag om å styrke tegnspråkets stilling og tolketjenesten for døve, døvblinde og hørselshemmede for å sikre likestilt kommunikasjon - les mer


Frilanstolk vant frem med krav om feriepenger fra Nav

Arbeids- og velferdsetaten tar sivilombudets uttalelse til etterretning; tilleggsavtale mellom Nav og frilanstolk var arbeidsavtale.

Frilanstolk vant frem med krav om feriepenger fra Nav - les mer


Hva har du å rutte med i 2022?

De første månedene av 2022 har vært preget av høye priser på strøm, mat og bensin, og på toppen av det hele varsler Norges Bank at renten skal heves fire ganger ila året, og med ytterligere renteøkninger i 2023. Dette vil naturligvis påvirker økonomien til folk flest selv om de aller fleste bransjer også vil oppleve en lønnsvekst i forbindelse med årets lønnsoppgjør.

Hva har du å rutte med i 2022? - les mer


Brudd i Oslo kommune

Det utviklet seg til stor avstand mellom partene og Oslo kommune. Det blir mekling mellom alle forhandlingssammenslutningene og Oslo kommune. - I håp om å komme i mål i årets oppgjør kan mekling være løsningen sier Sverre Dahle som er Akademikerforbundets representant i Unios forhandlingsutvalg i Oslo kommene. Det foreliggende tilbudet er lite tilpasset Akademikerforbundets medlemmer.

Brudd i Oslo kommune - les merKjære Barnevernspedagoger i Akademikerforbundet:

Aldri har barnevernspedagogenes innsats og kompetansebidrag vært viktigere! Pandemi og barnevernsreform er eksempler på noe som krever mye av dyktige fagfolk og organisasjonene vi er en del av. Nå har vi også en krig i Europa som krever en ekstra innsats fra hele samfunnet. Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet er en del av et fellesskap som trenger vårt bidrag. I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om oss.

Kjære Barnevernspedagoger i Akademikerforbundet: - les mer


God påske!


Status foran hovedoppgjøret 2022

Frontfaget anslår årslønnsveksten i 2022 for industrien samlet i NHO-området til 3,7 prosent. Foran oppgjøret mener Akademikerforbundet og Unio at det må være en høyere ramme for offentlig sektor.

Status foran hovedoppgjøret 2022 - les mer


Enighet med Spekter i innledende forhandlinger

Unio kom tirsdag kveld i mål med de første forhandlingene i Spekter.

Enighet med Spekter i innledende forhandlinger - les mer


NYHET! Nå finner du alle bankfordelene dine i Nordea

Vurderer du å bytte bank? Nå får du medlemspris på boliglån i Nordea

Ved årsskiftet 22/23 slår Nordea Direct og Nordea seg sammen og fortsetter som Nordea. Allerede i dag kan du som ennå ikke har tatt i bruk bankfordelene dine gå inn på nordea.no og se hva du kan spare ved å flytte lånet, og ikke minst få full oversikt over alle dine bankfordeler.

NYHET! Nå finner du alle bankfordelene dine i Nordea - les mer


TiA på Stortinget

Fredag 11. mars var TiA i møte på Stortinget med Venstres stortingsgruppe og Venstres tegnspråkutvalg for å komme med innspill under en minihøring om fremtidens tolketjeneste.

TiA på Stortinget - les mer


Høgare ramme til offentleg sektor

Under Unio sin inntektspolitiske konferanse starta Unio-leiar Ragnhild Lied med å vise til det dystre bakteppe med det brutale, russiske angrepet på Ukraina og oppfordra til solidaritet med det ukrainske folk. – Vi står fullt og heilt bak vår internasjonale fagorganisasjon si fordømming av den russiske invasjonen. Vi håper at diplomati og forhandlingar kan få ein rask slutt på krigshandlingane, sa Lied.

Høgare ramme til offentleg sektor - les mer


Akademikerforbundet fordømmer angrepet på Ukraina

- Akademikerforbundet slutter seg til Unio og internasjonal fagbevegelse som fordømmer invasjonen av Ukraina, sier forbundsleder Alfred Sørbø. Det haster med å finne en løsning! 

Akademikerforbundet fordømmer angrepet på Ukraina - les mer


TBU: Bekrefter behovet for høyere ramme i offentlig sektor

For andre år på rad kommer offentlig sektor dårlig ut. Særlig gjelder dette stat og kommune. Lønnsveksten i privat sektor ble også i fjor langt høyere enn i offentlig sektor. Tallene fra teknisk beregningsutvalg (TBU) som kom i dag bekrefter behovet for en høyere ramme for offentlig sektor, mener Unio. - Akademikerforbundet mener vi nå har fått den endelige bekreftelsen på behovet for en høyere ramme for offentlig sektor i årets oppgjør, sier forbundsleder Alfred Sørbø som slutter seg til innholdet i Unios regjørelse.

TBU: Bekrefter behovet for høyere ramme i offentlig sektor - les mer


3 av 4 frilanstolker har sluttet eller vurderer å slutte - Ganske skremmende, mener Tolkene i Akademikerforbundet.

Tre av fire tolker som tar frilansoppdrag for Nav tolketjenesten, som dekker oppdrag for døve, døvblinde og hørselshemmede, vurderer å slutte eller har sluttet. Det viser en spørreundersøkelse gjennomført av Tolkene i Akademikerforbundet (TiA).

3 av 4 frilanstolker har sluttet eller vurderer å slutte - Ganske skremmende, mener Tolkene i Akademikerforbundet. - les mer


Statsansatte med lang utdanning taper i lønnsutviklingen

Ansatte i staten med mastergrad eller hovedfag har hatt den dårligste lønnsutviklingen. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Statsansatte med lang utdanning taper i lønnsutviklingen - les mer


Ny medlemsfordel – pensjon gjennom Unio!

I løpet av 2021 fikk 1,5 millioner nordmenn som jobber i det private egen pensjonskonto. Er du en av dem? Egen pensjonskonto samler pensjon fra nåværende arbeidsgiver (innskuddspensjon) og fra tidligere arbeidsgivere (pensjonskapitalbevis). Alt på ett sted – i én konto!

Ny medlemsfordel – pensjon gjennom Unio! - les mer


Høringsinnspill til Byrådssak om barnevernet i Oslo

Akademikerforbundet er en fagforening som er organisert i Unio. Vi organiserer barnevernspedagoger, sosionomer og andre yrkesgrupper som jobber i ulike deler av barnevernet i Oslo, både som ledere og medarbeidere, i bydelenes barnevernstjenester, i ulike deler av Barne- og familieetaten og i andre instanser og tjenester rettet mot utsatte barn og unge.

Høringsinnspill til Byrådssak om barnevernet i Oslo - les mer


BiA med debattinnlegg i Khrono 1.2.2022

- Ny master for barnevernspedagoger gir mulighet til å videreforedle kunnskapen som bachelorutdanningen gir. Endelig er den her!

Les hele innlegget her


Unio kommune: Enighet om ny hovedavtale

Arbeidstakerorganisasjonene og KS er nå enige om en ny hovedavtale. Den nye avtalen er en toårig avtale som vil gjelde fram til utgangen av 2023.

Unio kommune: Enighet om ny hovedavtale - les mer


Nytt år, nye muligheter. Bytt bank, spar penger.

Lave renter.

Et nytt år starter ofte med en eller flere nyttårsforsetter for mange av oss, og dette kan oppleves som litt stressende når det blir lagt på toppen av to-do lista! Vår medlemsbank, Nordea Direct, prøver derfor å lette trykket på de store tingene i livet som kan være med å hjelpe deg i hverdagen.

Nytt år, nye muligheter. Bytt bank, spar penger. - les mer


Til studentene i Akademikerforbundet

Vi er endelig kommet til 2022, og det nye året byr på mange spennende muligheter for deg som studentmedlem i Akademikerforbundet!

Til studentene i Akademikerforbundet - les mer


Enighet i forhandlingene om hovedavtale i Virke

Forbundene i Unio og Virke ble 11. januar 2022 enige om en revidering av hovedavtalen i Virke.

Enighet i forhandlingene om hovedavtale i Virke - les mer


Vet du hva du kan forvente å få i pensjon?

Pensjon oppleves nok for mange både som sammensatt og vanskelig å forstå. Pensjon er imidlertid en viktig del av den enkeltes livsfaseøkonomi og ansvaret for egen pensjon er i langt større grad enn tidligere overført til den enkelte.

Vet du hva du kan forvente å få i pensjon? - les mer


Avtale om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien

Unio har inngått en avtale med KS om utvidet kompensasjon for ekstraarbeid under koronaen. Avtalen åpner for mer overtidsarbeid.

Avtale om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien - les mer


Valg 2022

16.-17. november 2022 er det landsmøte og der velges politisk ledelse, hovedstyret, for den neste treårsperioden som er 2023-2025.

Valg 2022 - les mer


Utsetter forhandlingene om ny hovedavtale i KS

Unio kommune, KS og de andre forhandlingssammenslutningene er enige om at den avtalte forhandlingsprosessen for ny hovedavtale utsettes i minst 4 uker.

Utsetter forhandlingene om ny hovedavtale i KS - les mer


Unio-kongressens vedtak om modellen for lønnsdannelse

Unio-kongressen vedtok i dag hva som skal være Unios politiske mål og standpunkter om den norske modellen for lønnsdannelse.

Unio-kongressens vedtak om modellen for lønnsdannelse - les mer


Kongress 2021 strømmes på nett her. Velkommen!

For første gong i Unio si 20-årige historie skal vi arrangere kongress.

Kongress 2021 strømmes på nett her. Velkommen! - les mer


Digitalt nettverksfellesskap til felles nytte

Helge Haga er Akademikerforbundets tillitsvalgte hos Statsforvalteren i Rogaland. Vi finner han på Helse- og sosialavdelingen hos Statsforvalteren. Der har han 13 medlemmer med seg.

Digitalt nettverksfellesskap til felles nytte - les mer


Hvorfor være medlem?

Det enkle er ofte det beste:
Tenk over hva du selv setter pris på ved medlemskapet. Her er en liste over hva vi ofte hører:

Hvorfor være medlem? - les mer


Fullt gjennomslag for å fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelser

Regjeringen har i dag fremmet for Stortinget at den vil fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelser. – For hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden, som stod samlet utenfor Stortinget i 2015 i det som er moderne arbeidslivshistories største politiske generalstreik, er dette en gledes dag, sier Henrik Dahle, fagsjef og advokat i Unio.

Fullt gjennomslag for å fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelser - les mer


Den nye normalen?

Samfunnet har siden i sommer gått i retning av en normalisering igjen etter pandemien. Men hva blir den nye normalen? Har hjemmekontor kommet for å bli? I denne artikkelen ønsker vi å se nærmere på de mange problemstillinger vi kan møte i en slik utvikling, og som vil være politiske temaer for Akademikerforbundet fram mot forbundets Landsmøte neste år.

Den nye normalen? - les mer


Forhandlinger om ny hovedavtale startet i dag

Arbeidstakerorganisasjonene har levert sine første krav til KS. Unio kommune krever bedre rammevilkår for tillitsvalgtarbeidet og tiltak som bidrar til et mer forpliktende partssamarbeid for klima og bærekraft.

Forhandlinger om ny hovedavtale startet i dag - les mer


Frykter en betydelig reallønnsnedgang

Med en forventet prisvekst langt over lønnsrammen som ble satt for 2021, frykter Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby at offentlige ansatte igjen kan sitte som tapere. Til Klassekampen sier han at han frykter «en forverring av kjøpekrafta til offentlige ansatte som kanskje er den verste i etterkrigstida».    
        

Frykter en betydelig reallønnsnedgang - les mer


Tariffundersøkelsen 2021/2022

Vi sender i disse dager ut en tariffspørreundersøkelse til alle våre yrkesaktive medlemmer.

Tariffundersøkelsen 2021/2022 - les mer


I dag markerer vi at kvinner jobber gratis ut året

I dag, den 15. november, markerer Unio Likelønnsdagen.  Fra i dag og ut året jobber kvinner i Norge i prinsippet gratis.

I dag markerer vi at kvinner jobber gratis ut året - les mer


Regjeringen høvler videre

Til tross for at Hurdalsplattformen understreket at regjeringen ville bort fra ABE-reformens vilkårlige «ostehøvel-kutt» og heller erstatte det med direkte og målrettede effektivitetsmål, viderefører den nye regjeringen den samme politikken, som har vært gjennomført siden 2015. Denne underlige årlige øvelsen der statlige virksomheter får sine budsjetter, og deretter får beskjed om å gi fra seg 0,5 % av de samme budsjettene.

Regjeringen høvler videre - les mer


Ny hovedavtale i Spekter

Unio og Spekter ble i dag enige om en revidering av Hovedavtalen i Spekter. Endringene vil gjelde fra 1.1.2022 til 31.12.2025.

Ny hovedavtale i Spekter - les mer


Fagforeningsfradraget foreslås doblet: Det skal være lønnsomt å være organisert

Det er tiden for budsjettlekkasjer. En av disse er meldingen om at den rødgrønne regjeringen vil doble fagforeningsfradraget over to år.

Fagforeningsfradraget foreslås doblet: Det skal være lønnsomt å være organisert - les mer


Unio Podkast: Lønnsoppgjøret er over – hva nå, Unio?

Lønnsoppgjøret endte i tre streiker og tre lønnsnemnder.  Vi oppsummerer og ser fram mot 2022. – Den frustrasjonen som kom til uttrykk i streikene, kommer ikke til å bli noe mindre til neste år. Hvis ikke 2022 blir et oppgjør hvor vi får uttelling, så kommer vi i en svært krevende situasjon. Statsministerens snakk om tillitt kan lett bli latterliggjort, sier Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio Podkast.

Unio Podkast: Lønnsoppgjøret er over – hva nå, Unio? - les mer


Unio varsler sympatiaksjoner til støtte for kulturstreiken

Unio vurderer sympatiaksjoner til støtte for kulturstreiken.  – Vi vil i samråd med våre forbund vurdere sympatiaksjoner overfor stat, kommuner og fylkeskommuner som eiere av kulturinstitusjoner, til støtte for LO-forbundenes streik i kultursektoren for en livslang og kjønnsnøytral hybrid-pensjon, sier Unio-leder Ragnhild Lied til NTB.

Unio varsler sympatiaksjoner til støtte for kulturstreiken - les mer


Tolkenes profesjonsetiske retningslinjer ute til høring

Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) er glade for å kunne presentere vårt forslag til felles etiske retningslinjer for tolkeprofesjonen – Tolkenes profesjonsetiske retningslinjer (TPR) – som er sendt på høring med frist 6. desember 2021.

Tolkenes profesjonsetiske retningslinjer ute til høring - les mer


Mellomoppgjøret i Virke avsluttet med enighet

Det er oppnådd enighet i mellomoppgjøret mellom Unio-forbundene og Virke i forhandlingene om landsoverenskomsten (LOK) for Helse og sosiale tjenester mv, Barnehager, Utdanning og Virksomheter § 27.

Mellomoppgjøret i Virke avsluttet med enighet - les mer


2 ting om statsbudsjettet fra BiA (Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet)

BiA er opptatt av kommunene er rustet for barnevernsreformen. Den avtroppende regjeringens statsbudsjett må justeres og styrkes for at det kommunale barnevernet skal kunne løse sitt viktige samfunnsoppdrag på en best mulig måte.

2 ting om statsbudsjettet fra BiA (Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet) - les mer


Flere studentplasser krever flere studentboliger

– Det er positivt at regjeringen legger til rette for flere studenter ved universiteter og høyskoler i en tid med rekordhøy søkning. Men da er det rart at ikke veksten i studieplasser fører til en tilsvarende satsing på studentboliger, sier Unio-studentenes leder Sigrid Husøy Larsen.

Flere studentplasser krever flere studentboliger - les mer


Nytt europeisk rammeverk for framtidas arbeidsmiljø

Europeisk fagbevegelse diskuterte nye HMS-standarder og framtidas arbeidsmiljø på dagens styremøte. Unio-leder Ragnhild Lied ønsker en bedre beskyttelse av de som jobber for og med mennesker.

Nytt europeisk rammeverk for framtidas arbeidsmiljø - les mer


Unios krav til det nye rødgrønne flertallet

Det er all grunn til å ønske det nye rødgrønne flertallet lykke til med å meisle ut en ny politikk for Norge. Det trengs både i arbeidslivspolitikken, utdannings- og forskningspolitikken, helsepolitikken, næringspolitikken og klimapolitikken. Endringene bør skje innenfor det godt etablerte trepartssamarbeidet som har tjent Norge vel.

Unios krav til det nye rødgrønne flertallet - les mer


I dag behandler Rikslønnsnemnda tvisten mellom Oslo kommune og Unio

I dag er det hovedforhandling mellom Oslo kommune og Unio Oslo i Rikslønnsnemnda. Nemnda skal fastsette lønnstilleggene for Unios grupper i Oslo kommune og sluttføre resultatet i årets mellomoppgjør.

I dag behandler Rikslønnsnemnda tvisten mellom Oslo kommune og Unio - les mer


Tillitsvalgtrollen og et arbeidsliv i endring

Mange av våre medlemmer både i offentlig og privat sektor har de siste årene opplevd omfattende omstillinger. Endring av organisasjonsstruktur, virksomhetsoverdragelse og omstilling til hjemmekontor har preget medbestemmelsesmøter.  I tillegg drøftes nå større og mer grunnleggende endringer. Er vår oppfatning av arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvaret tilfredsstillende med tanke på teknologisk utvikling? Har drivkraften bak debatten om miljø og klimaendring overslag til hvordan vi organiserer arbeidplassen og medbestemmelse?

Tillitsvalgtrollen og et arbeidsliv i endring - les mer


Arbeidslivet etter pandemien

Etter halvannet år med pandemi, begynner det å komme gode nyheter. Antall sysselsatte i mai i år var på 2 737 000, nesten like mange som før pandemien slo til. Det er fortsatt 4,9 % helt arbeidsledige av den totale arbeidsstyrken, men dette tallet har sunket raskere enn mange har fryktet.

Arbeidslivet etter pandemien - les mer


Fylkeskommunen i Norges største fylke

Fra og med 1. januar 2020 ble de to storfylkene Troms og Finnmark slått sammen til ett. Derved ble fylket Norges største, og har en utstrekning på om lag 75 000 km2, som utgjør nesten en fjerdedel av landet.

Fylkeskommunen i Norges største fylke - les mer


Forhåndsinnspilt undervisningsmateriell skal ikke skrivetolkes

Arbeids- og sosialdepartementet med positivt svar på TiAs bekymringsmelding om at skrivetolker tekster opptak av undervisning.

Forhåndsinnspilt undervisningsmateriell skal ikke skrivetolkes - les mer


Fadderforum

TiA lanserer fadderforum for tolkestudenter og nyutdannede på tegnspråk og tolking

Fadderforum - les mer


NAV Årstad - vår dypeste medfølelse

Det er med sjokk vi mottok budskap om den tragiske hendelsen ved NAV Årstad.
Akademikerforbundet sender sin dypeste medfølelse i sorgen til pårørende og kolleger.

 

Forbundsleder Alfred Sørbø og Unio hovedtillitsvalgt i NAV Catrine Rosanoff Aronsen


Behandlingen i Rikslønnsnemnda mellom Unio kommune og KS er nå ferdig. Kjennelsen kommer tirsdag i neste uke.

– Det var ingen overraskelser fra arbeidsgivers side, og heller ikke fra oss. Vi står like langt fra hverandre som før, sier forhandlingssjef Klemet Aaby-Rønning i Unio. Han er Unio kommunes prosessfullmektig i Rikslønnsnemnda.

Behandlingen i Rikslønnsnemnda mellom Unio kommune og KS er nå ferdig. Kjennelsen kommer tirsdag i neste uke. - les mer


Fag- og interessegrupper i Akademikerforbundet

Medlemmer i Akademikerforbundet som har felles faglige interesser, er velkomne til å søke hovedstyret om opprettelse av en fag- og interessegruppe i Akademikerforbundet etter vedtektenes § 14.
Pr. i dag finnes det tre grupper som har etablert seg (antall medlemmer pr. 1.9.2021 i parentes):

 • Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA), etablert i 2015 (297)
 • Tolkene i Akademikerforbundet (TiA), etablert i 2019 (170)
 • Dyrepleierne i Akademikerforbundet (DiA), etablert i 2021 (12)

Fag- og interessegrupper i Akademikerforbundet - les mer


Tillitsvalgte har gitt innspill til høring om Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

Mandag 6. september var alle tillitsvalgte i Akademikerforbundet invitert til et nasjonalt nettverksmøte i forbindelse med høringsuttalelse om NOU’en Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv. Teknologisk utvikling, globalisering, endring i befolkningssammensetning og hensyn til miljø og klimaendringer trekkes fram som sentrale drivkrefter som påvirker arbeidslivet. Et offentlig utvalg bestående av representanter fra partene i arbeidslivet samt et knippe uavhengige eksperter har vurdert hvordan disse faktorene vil påvirke norsk arbeidsliv i fremtiden, og nå foreligger rapporten som blant annet inneholder forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Tillitsvalgte har gitt innspill til høring om Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv - les mer


Påmeldingen er åpnet for Unios verneombudskonferanse 2021

Unio har gleden av å invitere verneombud og hovedverneombud i Unios medlemsforbund til vår 9. årlige verneombudskonferanse, med vekt på arbeidsmiljø, vernetjenesten og verneombudsrollen.

Påmeldingen er åpnet for Unios verneombudskonferanse 2021 - les mer


Unio støtter teaterstreiken

I dag trappet streiken ved operaen, i teatersektoren og orkestrene – også kalt teaterstreiken – opp. Unio støtter de streikendes kamp for en bedre pensjonsordning.  –  Det er grunnleggende urettferdig at kvinner får mindre pensjon fordi de lever lenger, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unio støtter teaterstreiken - les mer


Enighet i lønnsoppgjøret i kirken

Mellomoppgjøret i kirken ble avsluttet med enighet ved midnatt mandag. Oppgjøret fikk en total økonomisk ramme på 2,82 %. Dette er på nivå med sammenliknbare tariffområder.

Enighet i lønnsoppgjøret i kirken - les mer


Ny ledelse i Unio-studentene

Sigrid Husøy Larsen ble lørdag valgt til ny leder for Unio-studentene for perioden august 2021 til august 2022. Iril Myrvang Gjørv ble valgt til ny nestleder.

Ny ledelse i Unio-studentene - les mer


Overveldende tillit til fagorganisasjonene

Tillit er ikke noe man oppnår én gang for alle. Det bygges opp langsomt og kan forsvinne raskt. For tredje året på rad presenterte Arendalsuka en stor undersøkelse som målte i hvilken grad nordmenn flest har tillit til våre politikere og institusjoner, medier og arbeidslivsorganisasjoner.

Overveldende tillit til fagorganisasjonene - les mer


Derfor bør du være fagforeningsmedlem

Samarbeidet mellom partene og myndighetene, også kalt den norske modellen, har gitt gode resultater for samfunnet, arbeidslivet og den enkelte, var Harald Eias budskap under Arendalsuka. Interessen for å høre hans budskap var enorm, og med et strengt smittestopp-regime, måtte hele to tredjedeler av de frammøtte snu før de kom inn.

Derfor bør du være fagforeningsmedlem - les mer


Kommunene gjennom pandemien

KS lanserte en rykende fersk utgave av Kommunesektorens arbeidsgivermonitor – der de beskriver status og utvikling for aktuelle arbeidslivstema i norske kommuner og fylkeskommuner. Denne gangen utviklingen i kommunene gjennom pandemien.

Kommunene gjennom pandemien - les mer


Arbeidslivsbarometeret 2021: Tilliten til fagorganisasjonene på tampen av pandemien?

Pandemien går forhåpentligvis mot slutten, men hvordan har den preget arbeidslivet? Årets Arbeidslivsbarometer får fram synet på fagforeninger, ansatte med og uten hjemmekontor og opplevd risiko for smitte på jobb.

Arbeidslivsbarometeret 2021: Tilliten til fagorganisasjonene på tampen av pandemien? - les mer


ARENDALSUKA 2021

Arendalsuka skjer hvert år i uke 33. I år finner arrangementet sted 16. til 20. august. Unio er til stede. Forbundsleder Alfred Sørbø og journalist Carl Erik Christoffersen skal delta fra Akademikerforbundet.

ARENDALSUKA 2021 - les mer


Dato er satt for behandlingen i Rikslønnsnemnda for lønnsoppgjøret i Oslo kommune

Stortinget fattet tirsdag den 15. juni vedtak om tvungen lønnsnemnd i Unio-streiken i tariffområde Oslo, og saken skal behandles i Rikslønnsnemda. I dag ble det klart at hovedforhandlingene i saken mellom Oslo kommune og Unio vil skje den 27. september.

Dato er satt for behandlingen i Rikslønnsnemnda for lønnsoppgjøret i Oslo kommune - les merVanskelige lønnsforhandlinger

Ved lønnsoppgjøret i fjor manet industriens talspersoner med NHO-sjef Ole Erik Almlid i spissen, til moderasjon på bakgrunn av den situasjonen landet var og er i. Det var en svært usikker tid norsk arbeidsliv gikk inn i.

Vanskelige lønnsforhandlinger - les mer


Utfordrende å overta under en pandemi

Anette Struve Øistad (60) er ny hovedtillitsvalgt for Akademikerforbundet på Akershus universitetssykehus (Ahus). Selv om hun har arbeidet på Ahus i ni år, understreker hun at det tar litt tid å sette seg inn i alle deler av rollen som hovedtillitsvalgt. Helseforetaket er en gigantisk arbeidsplass med 10 541 ansatte.

Utfordrende å overta under en pandemi - les mer


Nordea Direct setter NED renten på Boligstart - igjen!

25. juni satte Nordea Direct ned renten på Boligstart – lånet for deg som skal kjøpe din aller første bolig. Rentekuttet viser at du alltid kan være trygg på at du har en av landets laveste renter på boliglån, og en solid bankavtale gjennom Akademikerforbundet. Her kan det være mange tusen kroner å spare hvert eneste år!

Nordea Direct setter NED renten på Boligstart - igjen! - les mer


Dato er satt for frivillig nemnd i lønnsoppgjøret for sykehusene

Dato er satt for frivillig nemnd i Unios og Spekters lønnsoppgjør for spesialisthelsetjenesten. Nemnda vil behandle arbeidstvisten 23. august

Dato er satt for frivillig nemnd i lønnsoppgjøret for sykehusene - les mer


Facbook live: Unio feirer Pride

Torsdag 24. juni klokken 15 feirer Unio Pride med livesending på Facebook med blant annet Knut Kippersund, artisten bak årets Pride-låt.   

Facbook live: Unio feirer Pride - les mer


Enighet i første del av mellomoppgjøret i Virke

Unio-forbundene har forhandlet ferdig mellomoppgjøret 2021 i Virke, HUK-området. Forhandlingene omfattet Landsoverenskomsten (LOK) for Høgskoler, LOK for museer og LOK for Virksomheter § 26.

Enighet i første del av mellomoppgjøret i Virke - les mer


Medlem fikk god hjelp da sykdommen rammet

1. januar 2010 ble den obligatoriske grunnforsikringen innført for alle medlemmer under 67 år – med mulighet for den enkelte til å reservere seg.
Anders Andersen har vært medlem i Akademikerforbundet lenge, og han bekrefter at innmeldingsdatoen 1. mai 1991 stemmer. Andersen som tilhører lokallaget i det som den gang het Vest Agder, valgte først å reservere seg mot forsikringen. Deretter ombestemte han seg i forbindelse med en amnestikampanje i 2012 og ble dermed omfattet av grunnforsikringen. Det er han glad for i dag!

Medlem fikk god hjelp da sykdommen rammet - les mer


Lav rente på boliglånet er ikke det eneste du får!

Det er ekstra deilig å være ung og medlem av Akademikerforbundet. Bankfordelene er mange, og lav rente på boliglånet er en av flere goder du kan benytte deg av.

Lav rente på boliglånet er ikke det eneste du får! - les mer


Fra årets ILO-konferanse: Faglige rettigheter kun for de lojale?

Nordisk fagbevegelse engasjerer seg for demokrati på arbeidsplassen og i samfunnet. Årets ILO-konferanse behandler Hviterusslands brudd på faglige rettigheter og de nordiske organisasjonene fordømmer brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

Fra årets ILO-konferanse: Faglige rettigheter kun for de lojale? - les merLønnsnemnd: – Oslo var uinteressert i løsning

Streikeleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo er dypt skuffet over Oslo kommune. – De hadde bestemt seg, sier hun etter det ble innført tvungen lønnsnemnd i Oslo.

Lønnsnemnd: – Oslo var uinteressert i løsning - les mer


Spørsmål og svar om tvungen lønnsnemnd

Vi får mange spørsmål om tvungen lønnsnemnd. Her finner du flere spørsmål og svar.

Spørsmål og svar om tvungen lønnsnemnd - les mer


Streiken fortsetter i Oslo

Det ble i dag tvungen lønnsnemnd i KS, men ikke i Oslo. – Det er Oslo kommunes ansvar å gjøre noe med situasjonen, sier streikeleder i Oslo, Aina Skjefstad Andersen.

Streiken fortsetter i Oslo - les mer


Regjeringen stanser streiken i KS-området: – Provoserende!

Regjeringen har vedtatt tvungen lønnsnemnd. Steffen Handal er provosert. – Når regjeringen griper inn, viser det hvor uunnværlige Unios grupper er, sier leder i Unio kommune, Steffen Handal.

Regjeringen stanser streiken i KS-området: – Provoserende! - les mer


Kan bli streik i sykehusene – se streikeuttaket

Akkurat nå foregår innspurten av meklingen mellom Spekter og Unio. Dersom det ikke blir enighet innen fristen midnatt, natt til 4. juni, så kan det bli streik også i sykehusene.

Kan bli streik i sykehusene – se streikeuttaket - les mer


Ytterligere opptrapping av streiken neste uke

Fra og med tirsdag neste uke tar Unio kommune ut ytterligere 2 114 i streik i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek og andre kommunale virksomheter over hele landet.

Ytterligere opptrapping av streiken neste uke - les mer


Spekter-mekling i gang

Meklingen for Unios medlemmer i Spekter startet onsdag formiddag. 313 Unio-medlemmer, de fleste sykepleiere, er meldt ut i streik i første fase som kan bli et faktum fredag 4. juni.

Spekter-mekling i gang - les mer


Kommunikasjon under streiken i mellomoppgjøret 2021

Hvis du som tillitsvalgt skal uttale deg om streiken, kan du hente inspirasjon fra teksten under.

Kommunikasjon under streiken i mellomoppgjøret 2021 - les mer


Stor opptrapping av streiken neste uke

Fra og med onsdag neste uke tar Unio kommune omlag 13 370 flere ut i streik i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek og andre kommunale virksomheter over hele landet. Tre nye kommuner blir berørt.

Stor opptrapping av streiken neste uke - les mer


Enighet i mellomoppgjøret i staten

Unio kom i dag til enighet med staten i årets mellomoppgjør, 17 timer på overtid av meklingsfristen. – Vi er skuffet over at staten ikke gjør mer for å sette pris på sine ansatte, men har etter en nøye vurdering valgt å ikke gå til streik, sier Unio stats forhandlingsleder Guro Lind.

Enighet i mellomoppgjøret i staten - les mer


Unio går til streik i kommunesektoren

Meklingen mellom Unio og KS førte ikke fram. Unio går dermed i streik. – Skal folk få gode tjenester må kommunene klare å rekruttere og beholde kvalifiserte folk til våre yrker. Da måtte vi fått en klar reallønnsvekst og sett starten på et lønnsløft, sier forhandlingsleder Steffen Handal.

Unio går til streik i kommunesektoren - les mer


Til deg som ikke er tatt ut i streik

Å gjennomføre en streik er krevende, både for organisasjonen og for det enkelte medlem. Det er derfor viktig at du som ikke er tatt ut i streik, viser solidaritet med dine kolleger som står streikevakter og som tar kampen for deg. For du er også i konflikt.

Til deg som ikke er tatt ut i streik - les mer


Siste innspurt i meklingen i Oslo og kommunesektoren

Meklingsfristen i både KS og Oslo kommune er natt til torsdag 27. mai. I dag møter partene Riksmekleren for å se om det er mulig å finne en løsning.

Siste innspurt i meklingen i Oslo og kommunesektoren - les mer


Unio tar ut 990 statsansatte i streik

Unio tar ut 990 statsansatte i streik dersom det ikke blir enighet i meklingen i årets lønnsoppgjør. En eventuell streik vil ramme universiteter, høyskoler, polititjenester og forvaltning.

Unio tar ut 990 statsansatte i streik - les mer


Kan bli streik over hele landet

Unio kommune varsler streik i skoler, helseinstitusjoner, biblioteker og andre kommunale tjenester over hele landet, dersom Unio og KS ikke blir enige i den pågående meklingen. Fristen er natt til torsdag den 27. mai.

Kan bli streik over hele landet - les mer


Revidert budsjett: – Me må sikre den framtidige kompetansen

– Me treng fleire, målretta tiltak som treff utsette grupper av unge. Dei unge er den framtidige arbeidskraftsressursen i Noreg og den kompetansen norsk økonomi skal hente verdiskaping og konkurransekraft frå i åra som kjem. Me må hindre at korona-pandemien fører til at ein stor del av ungdomsgenerasjonen blir ståande utanfor arbeidslivet.  Det er stor fare for at arbeidsløysa blant ungdom fester seg på eit historisk høgt nivå i åra framover, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Revidert budsjett: – Me må sikre den framtidige kompetansen - les mer


Brudd i forhandlingene med Spekter

Det ble i dag brudd i forhandlingene mellom Unio og Spekter om lønnsoppgjøret i helseforetak og sykehus med driftsavtale. – Vi kom dessverre ikke noen vei i forhandlingene med Spekter, sier forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen i Unio Spekter.

Brudd i forhandlingene med Spekter - les mer


Brudd i kommunesektoren: – Stor avstand og for lite penger

- Det var ikke mulig å komme til en forhandlingsløsning når KS holder fast på en ramme på i underkant av 2,7 prosent, sier forbundsleder Alfred Sørbø som er medlem av Unios forhandlingsutvalg. Vi krevde en reallønnsvekst for ansatte med høyere utdanning i dette oppgjøret, men KS ville ikke komme oss i møte.

Brudd i kommunesektoren: – Stor avstand og for lite penger - les mer


Brudd i lønnsforhandlingene i Oslo kommune

– Oslo kommunes tilbud ville gitt en reallønnsnedgang. Vi syns vi derfor ikke hadde noe annet valg enn å gå til brudd, sier Sverre Dahle som er Akademikerforbundets representant i Unios forhandlingsutvalg Oslo kommune. 

Brudd i lønnsforhandlingene i Oslo kommune - les mer


Medbestemmelse og samarbeid i krisetider

Koronakrisa har satt den norske arbeidslivsmodellen og partssamarbeidet på prøve. Fafo har undersøkt hvordan tillitsvalgte i Unio vurderer ulike sider av partssamarbeidet, slik det framsto våren 2020 og vinteren 2021. Majoriteten av de tillitsvalgte fra Unio svarer i undersøkelsen at arbeidsgiver har håndtert pandemiens innvirkning på arbeidsplassen på en god måte,

Medbestemmelse og samarbeid i krisetider - les mer


Slår tilbake påstander om at offentlige ansatte er lønnsledende

Forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby slår hardt tilbake når politisk redaktør Kjell Werner i ANB påstår at offentlige ansatte er «lønnsledende». – Kjell Werner målbærer likelønnskampens største motstandsfaktor. Men hva gjør vel det når «noen (av gutta) har snakka sammen», skriver han i et motinnlegg i Dagsavisen i dag.

Slår tilbake påstander om at offentlige ansatte er lønnsledende - les mer


Unio Oslo: – Klar reallønnsvekst er kravet

I fjor ble lønnsveksten lavere i Oslo kommune enn i privat sektor. – Provoserende, og noe som må få konsekvenser for årets lønnsoppgjør, sier Aina Skjefstad Andersen, forhandlingsleder i Unio Oslo.

Unio Oslo: – Klar reallønnsvekst er kravet - les mer


Regjeringens pensjonsforslag bør avvises

Unio og flere forbund deltar i pensjon-høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité torsdag. Regjeringen har foreslått å fjerne plikten til å fratre ved aldersgrensen i yrker med særaldersgrense. – Forslaget bryter med pensjonsavtalen fra 2018. Den avtalen skulle gi også dem med særaldersgrense en god alderspensjon fra 67 år, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Regjeringens pensjonsforslag bør avvises - les mer


Unios krav 1 til KS

Les Hele Unios Krav 1 til KS her.

Unios krav 1 til KS - les mer


Forhandlingslederne om 2021-oppgjøret

Forhandlingsledernes syn på tariff 2021.


Ny barnevernlov - et nytt helhetlig rammeverk

Regjeringen legger frem et forslag til ny barnevernslov som etter vår mening er mer helhetlig og gir gir et tydeligere mandat. Det er en lov som er mer tilgjengelig og har et sterkere fokus på barnas rett til beskyttelse, omsorg og familieliv, og deres rett til å bli hørt, respektert og verdsatt.

Ny barnevernlov - et nytt helhetlig rammeverk - les mer


Se muligheter for flere i arbeidslivet

– Antall unge uføre er doblet de siste ti årene. Vi vet også at mer enn halvparten av innbyggerne med nedsatt funksjonsevne ikke er sysselsatt, mot en av fire i befolkningen generelt. Dette har vært en stor utfordring lenge, og nå har vi fått konsekvensene av pandemien på toppen.

Se muligheter for flere i arbeidslivet - les mer


Unio aksepterer ikke tapt kjøpekraft

Unio kommer ikke til å godta et lønnsoppgjør som gir lavere kjøpekraft. – Når prisstigningen er anslått til 2,8 prosent, er det klart at vi må over det, sier Unio-leder Ragnhild Lied til NRK.

- Akademikerforbundet gir sin fulle støtte dette, som også samsvarer med våre krav oversendt Unio i forkant av oppgjøret, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Unio aksepterer ikke tapt kjøpekraft - les mer


Høy aktivitet i Forsvaret spiser av lønna til politifolk og forskere

Tillegg i Forsvaret gjør at andre ansatte i staten får dårligere lønnsutvikling. – Et uholdbart system, mener lederen av Unio stat, Guro Elisabeth Lind.

Høy aktivitet i Forsvaret spiser av lønna til politifolk og forskere - les mer


Fleksiavtalen i staten blir stående

Særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten er såpass vellykket at den er gjort permanent.

Fleksiavtalen i staten blir stående - les mer


Ansatte i kommunene, i staten og på sykehusene fikk minst lønnsøkning i fjor

Offentlig ansatte holdt seg til lønnsrammen industrien satte. Private bedrifter gjorde det ikke. Lønnsveksten i privat sektor kan ikke bortforklares. Dette går klart fram av den endelige rapporten fra Det tekniske beregningsgrunnlaget for inntektsoppgjørene (TBU) som kom i dag.

Ansatte i kommunene, i staten og på sykehusene fikk minst lønnsøkning i fjor - les mer


Fagbevegelsens budskap til verdenssamfunnet: Vold mot kvinner må bekjempes!

FNs største likestillingspolitiske møte, FNs kvinnekommisjon, er inne i sin andre og avsluttende uke. Bekjempelse av vold mot kvinner er en av hovedtemaene. Vold mot kvinner er også på dagsorden i europeisk fagbevegelse denne uka. På begge arenaer har det skapt sterke reaksjoner at Tyrkia trekker seg ut av Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner (Istanbulkonvensjonen).

Fagbevegelsens budskap til verdenssamfunnet: Vold mot kvinner må bekjempes! - les mer


SAIH-kampanje starter i dag: Skru opp lyden og lytt til demokratiet

I dag starter SAIH, studentenes og akademikernes hjelpefond, kampanjen til støtte for studentaktivister som menneskerettighetsforsvarere. Kampanjen Can you hear me now? Spiller på den mest brukte frasen i digitale møter: «Hører du meg nå?».

SAIH-kampanje starter i dag: Skru opp lyden og lytt til demokratiet - les mer


Konsumprisveksten justert opp

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) har justert opp konsumprisveksten fra 2,6 til 2,8 prosent.  – Det er særlig høyere oljepriser som trekker opp anslaget, sier sjeføkonom Erik Orskaug.

Konsumprisveksten justert opp - les mer


Særavtalene i KA er reforhandlet

Særavtalene ble forhandlet 3. og 8. mars. Avtalene må godkjennes av partene før de kan tre i kraft.

Særavtalene i KA er reforhandlet - les mer


Unios 8.mars-frokostseminar: Flomlyset fra pandemien bør gi resultater

Flomlyset som er satt på sykepleiernes og lærernes innsats under koronaen bør gi resultater. Det er oppsummert Unios likestillingspolitiske frokost-seminar i dag. – Det var noen utfordringer som var der i arbeidslivet også før pandemien og som en ikke har tatt fatt i, og som nå har fått et flomlys over seg, sa forsker Mari Teigen.

Unios 8.mars-frokostseminar: Flomlyset fra pandemien bør gi resultater - les mer


Avviser å øke aldersgrensen i staten til 72 år

Unio sier nei til regjeringens forslag om å øke den øvre aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år. – Det er ingen hast med å øke aldersgrensen i staten, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug. 

Avviser å øke aldersgrensen i staten til 72 år - les mer


Som organisert i Akademikerforbundet står man aldri alene

Roy Kenneth ble valgt som regionleder i Vestfold Telemark i februar 2020 rett før koronapandemien satte inn for fullt, og det gjorde selvsagt oppstarten som regionleder utfordrende. Det ble ingen «kick-off» i mars slik planen var, og i styret fikk man ikke møtt hverandre og satt agendaen før det var gått noe tid. Den nye digitale hverdagen ble et faktum i region Vestfold Telemark, som ellers i landet. – Å møtes digitalt fungerer helt greit for oss i regionen når det er nødvendig, det er blitt en vane å bruke Teams både på jobb og i styreverv, sier han.

Som organisert i Akademikerforbundet står man aldri alene - les mer


Er håndsprit brannfarlig?

Håndsprit er godt smittevern, bare så det er sagt. Men har du tenkt på at håndsprit også kan være svært farlig? Tryg Forsikring har sammen med Teknisk Industrivern testet hvor brannfarlig håndsprit kan være.

Er håndsprit brannfarlig? - les mer


Utfordringer for framtidens arbeidsmarked

I det Signaler går i trykken har vi fått et stort utbrudd av det mer smittsomme viruset fra Storbritannia. Dermed ble hele Osloregionen, med 25 kommuner, stengt totalt ned. Over natten ble kraftfulle koronatiltak innført. Tiltak som gikk sterkt utover innbyggerne – til fellesskapets beste.

Utfordringer for framtidens arbeidsmarked - les mer


Systematisk organisasjonsarbeid gir resultater

En organisasjon bygges gjennom systematisk arbeid. Rune Husmo er systematisk og nøyaktig av natur. Kanskje det er derfor han jobber i Skatteetaten i Mo i Rana? Han er også hovedtillitsvalgt i Skatteetaten for Akademikerforbundet, i tillegg til å være leder av forbundets Region Nord.

Systematisk organisasjonsarbeid gir resultater - les mer


Ensidig moderasjon er uaktuelt

– Industribedriftene i privat sektor krevde et moderat lønnsoppgjør i fjor. Resultatene viser imidlertid at det er ansatte i offentlig sektor alene som har fulgt dette. Det er provoserende og problematisk, og må få konsekvenser for årets lønnsoppgjør.

Ensidig moderasjon er uaktuelt - les mer


Kvinner i koronaens tid – backlash for likestillingen?

Bli med å feire og markere 8.mars på digitalt frokost-seminar med oss! Musikalsk konferansier Hilde Louise Asbjørnsen leder oss gjennom morgenen. Vi spør: «Kvinner i koronaens tid – backlash for likestillingen?»  Likestillingsminister Abid Q. Raja og forsker Mari Teigen er blant dem som svarer på spørsmålet.

Kvinner i koronaens tid – backlash for likestillingen? - les mer


Over 380.000 medlemmer i Unio

Unio fortsetter å vokse og har satt ny medlemsrekord. Nå er vi 380.803 medlemmer.

Over 380.000 medlemmer i Unio - les mer


Unio provosert over tallene etter lønnsoppgjøret i fjor

De foreløpige tall viser høyere lønnsvekst enn vi hadde lagt til grunn i privat sektor. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til tallene. Blant annet er lønnsveksten i KS ikke registeret i foreløpig rapport fra TBU. Endelig TBU i mars vil gi de endelige tall, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Unio provosert over tallene etter lønnsoppgjøret i fjor - les mer


Lønnsoppgjøret: Grunnlaget legges

Det årlige lønnsoppgjøret starter tradisjonelt med forbundenes tariffkonferanse. Til uken kommer det Tekniske Beregningsutvalg (TBU) med sin første rapport for 2021.

Lønnsoppgjøret: Grunnlaget legges - les mer


Vil fortsatt ha full lønn under sykdom

Sysselsettingsutvalget går inn for å beholde dagens sykelønnsnivå for arbeidstakere. Utvalget foreslår samtidig tiltak for å gi arbeidsgivere større insentiver for å få langtidsfraværet ned – og tettere samarbeid under sykemelding.

Vil fortsatt ha full lønn under sykdom - les mer


Mer pensjon for pengene

Unio utvikler for tiden et medlemstilbud om egen pensjonskonto. Vi tror det gir mer pensjon for pengene.

Mer pensjon for pengene - les mer


Profesjonene og bærekraftsmålene

Unio, Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet og Forskerforbundet har i forbindelse med den fjerde Bærekraftskonferansen i Bergen – 2021 SDG Conference Bergen Day Zero onsdag 10.2
et digitalt arrangement om profesjonene og bærekratsmålene. Presentasjon av foreløpige forskningsfunn av FAFO-forskere med påfølgende innlegg og debatt med bærekraftsminister Astrup og UNIO-forbund.

 

Se mer info og meld deg på her.


Nei til mulighet for Portforbud

Unio mener regjeringen ikke bør få en hjemmel nå, som kan resultere i portforbud senere. En av de viktigste innvendingene fra Unios side er at det kan påvirke tilliten mellom myndighetene og befolkningen.

Nei til mulighet for Portforbud - les mer


Medbestemmelse på jobben: En hånd på rattet

Arbeidslivet er ein viktig arena både for klimapolitikk og kompetansepolitikk. Då er det opplagt at medbestemmelse er ein avgjerande suksessfaktor, ikkje berre for dei tilsette, men også for dei politiske ambisjonane som ligg til grunn.

Medbestemmelse på jobben: En hånd på rattet - les mer


Rapport om den norske lønnsdannelsen

Samfunnsøkonomisk analyse har skrevet en rapport om den norske lønnsdannelsen på oppdrag fra Unio. – Rapporten danner grunnlaget for vårt videre arbeid med temaet, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Rapport om den norske lønnsdannelsen - les mer


Unio har ekstra høye forventninger til FNs kvinnekommisjon i år

I Unio har vi ekstra høye forventninger til at årets kvinnekommisjon, særlig sett i lys av hvordan pandemien rammer kvinner både privat og i arbeidslivet. Som flere av Unios medlemmer, er kvinner i yrker som gjør dem særlig eksponert for Covid-19.

Unio har ekstra høye forventninger til FNs kvinnekommisjon i år - les mer


Uten partenes innsats når vi ikke klimamålene!

Unio setter søkelyset på partenes muligheter til å bidra i det grønne skiftet i Arbeidslivets klimauke neste uke.

Uten partenes innsats når vi ikke klimamålene! - les mer


Unios årlige tariffkonferanse

- Vi sier det hvert år og vi mener det like mye: Dette oppgjøret kommer til å bli det viktigste, understreket Unio-leder Ragnhild Lied i sin åpning av Unios årlige tariffkonferanse. Denne gangen var konferansen helt digital.

Unios årlige tariffkonferanse - les mer


Barnevernet i Drammen - For viktig til å eksperimentere med!

Rådmannen i Drammen ønsker at barnevernet i byen skal deles i to med hver sin sjef. Målet med den nye organiseringen er at den nye enheten skal være en del av et knutepunkt der flere tjenester er samlet – bl.a. også PP-tjenesten, innbyggertorg, kulturtjenester, helsestasjon og familieteam. De vil at det nye kontoret skal fungere som et eget barnevern, med en egen sjef.

Barnevernet i Drammen - For viktig til å eksperimentere med! - les mer


Endelig kom krisemilliarden til studentene

I går vedtok Stortinget en støtteordning for studentene på en milliard kroner.  – Det er gledelig.  Nå må bare regjeringen få på plass ordningen slik at den kan begynne å virke raskt, sier Unio-leder Ragnhild Lied som i lang tid har etterlyst mer økonomisk støtte til studenter som har tapt inntekt under korona.

Endelig kom krisemilliarden til studentene - les mer


Nytt år - nye muligheter til å spare penger

Vurderer du å bytte bank? Gjennom ditt medlemskap i Akademikerforbundet er du sikret en av landets beste bankavtaler hos Nordea Direct. Her kan det være mange tusen kroner å spare hvert eneste år.

Nytt år - nye muligheter til å spare penger - les mer


Ny hovedtillitsvalgt i Bufetat Øst

Jan-Erik Kroglund (52) er ny hovedtillitsvalgt for Akademikerforbundet i Bufetat Øst. Han jobber i turnusavdelingen i Region Øst og har sitt daglige virke på en barnevernsinstitusjon i Halden. Han var for noen år siden blant de første medlemmene i Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA).

Ny hovedtillitsvalgt i Bufetat Øst - les mer


Konkurranse – ingen kvalitetsgaranti i helsesektoren

– Alle vil ha ein best mogeleg helse- og omsorgssektor. Somme trur visst at berre konkurransen er stor nok, så blir tenestene betre. Det held ikkje som medisin for god velferd.

Konkurranse – ingen kvalitetsgaranti i helsesektoren - les mer


Enighet i sykepleier-mekling

Nesten fem timer på overtid konstaterte riksmekler Mats Wilhelm Ruland at meklingen mellom arbeidsgiver KS og Norsk sykepleierforbund var i havn. Dermed blir det ingen streik blant sykepleiere i kommunene.

Enighet i sykepleier-mekling - les mer


Beordring til vaksinasjonsprogram

Akademikerforbundet får en del spørsmål om hvilke regler som gjelder når det kommer til beordring til tjeneste i forbindelse med vaksinasjonsprogram i kommunene. Alle større arbeidsintensive tiltak hvor ansatte må påregne økt arbeidsbelastning skal være gjenstand for drøfting i medbestemmelsesapparatet. Informasjon om både midlertidige og varige endringer i arbeidsoppgaver skal også drøftes med hver enkelt ansatt så tidlig som mulig.

Beordring til vaksinasjonsprogram - les mer


TiA mener: Tolker på oppmøteoppdrag må få dekket utgifter til kjøring med egen bil eller drosje

Under koronapandemien har det vært diskutert og innført en rekke smittevernstiltak ved oppmøtetolking. Ett av disse var bruk av drosje ved oppdragsreiser, der Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) fikk medhold av styringsenheten i Nav Hjelpemidler og tilrettelegging om at dette er et godt og fornuftig kontaktreduserende tiltak. Koronastudien ved Oslo Universitetssykehus støtter dette, i og med at den fant at helsepersonell som benyttet kollektivtransport hadde en større risiko for å teste positivt for korona enn de som ikke gjorde det.

TiA mener: Tolker på oppmøteoppdrag må få dekket utgifter til kjøring med egen bil eller drosje - les mer


Bevegelse i kirkestreiken

Endelig har KA kommet med en invitasjon om å komme tilbake til forhandlingsbordet. Det har vi ventet på siden 12. desember.

Bevegelse i kirkestreiken - les mer


Kurs 2021

Vi legger fortløpende ut kurs for 2021 i kurskalenderen vår.

Hold deg oppdatert og meld deg på det som er interessant for deg!


Hjemmekontor - utfordrer arbeidsmiljøloven

Faktisk er det ikke bare arbeidsmiljøloven som har blitt utfordret gjennom koronasmitten og hjemmekontor. Hjemmekontor har nå blitt normalen og vi ser at også tariffavtalene har en rekke hull. Gjennom en arbeidsgruppe med partene i arbeidslivet vil regjeringen se nærmere på hvilke konsekvenser utstrakt bruk av hjemmekontor gir for avtaler og regelverk.

Hjemmekontor - utfordrer arbeidsmiljøloven - les mer


Akademikerforbundet støtter streiken i kirken

Det er en historisk begivenhet at kirken streiker.
Vi streiker for at utdanning skal lønne seg, som er en av Unios kjerneverdier.

- Dette er en streik som Akademikerforbundet støtter fullt ut opp om, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Akademikerforbundet støtter streiken i kirken - les mer


Har refleksene dine gått ut på dato?

Som så mye annet, kan også reflekser gå ut på dato. Det overrasker mange.

Har refleksene dine gått ut på dato? - les mer


Trenger aktiv, økonomisk politikk også i 2022

– Fortsatt høy arbeidsledighet og ettervirkningene etter koronapandemien vil fortsatt prege norsk økonomi. Etterslep i utdanning, behandling og rehabilitering vil kreve ekstra ressurser i flere år hvis vi skal unngå mer frafall, varige helseskader og varig utstøting fra arbeidsstyrken, sier Unios sjeføkonom.

Trenger aktiv, økonomisk politikk også i 2022 - les mer


Trenger mer kunnskap om hjemmekontor

Koronakrisen var bakteppet på styremøtet i den europeiske fagbevegelsen (ETUC).  Unio valgte å  fokusere på konsekvensene av hjemmekontor. – Vi mangler kunnskap om de langsiktige konsekvensene, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Trenger mer kunnskap om hjemmekontor - les mer


Mekling i lønnsoppgjøret i kirken: Unios krav

Partene i lønnsoppgjøret i kirken møtes til mekling hos riksmekleren 10.-11. desember. Unio er opptatt av å sikre rekruttering innenfor ansvarlige, økonomiske rammer.

Mekling i lønnsoppgjøret i kirken: Unios krav - les mer


En klar seier for Unios linje i regulering av pensjonene

Pensjonistene kan få mindre kutt i pensjonene sine neste år, enn beregnet før budsjettavtalen på Stortinget. Avtalen mellom regjeringen og Fremskrittspartiet betyr at pensjonistene får «gjennomsnittet av lønns- og prisvekst, men ikke høyere enn lønnstakere». – Dette er en klar seier for det Unio har kjempet for i flere år, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug.

En klar seier for Unios linje i regulering av pensjonene - les mer


Enighet i hovedtariffoppgjøret i Virke

Det er oppnådd enighet i hovedoppgjøret mellom Unio-organisasjonene og Virke for HUK-området (helse, utdanning og kultur).

Enighet i hovedtariffoppgjøret i Virke - les mer


I dag er den internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot kvinner

I dag er den internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot kvinner. I år velger europeisk fagbevegelse (ETUC) å fokusere på trakasseing på nettet.  ILO-konvensjonen mot vold og trakassering i arbeidslivet er et godt virkemiddel til å bekjempe nett-trakassering, mener ETUC.

I dag er den internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot kvinner - les mer


Regjeringen vil kutte i etterlattepensjonene

– Regjeringen går for hardt fram når de kutter i etterlattepensjonene, og overgangsordningene er alt for knappe. sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Regjeringen vil kutte i etterlattepensjonene - les mer


Fra i dag jobber kvinner gratis ut året

I dag markerer vi Likelønnsdagen som et symbol på at kvinner fra denne datoen og ut året i prinsippet jobber gratis. Forskjellen i lønn er stabilt år etter år. – Kvinnedominerte yrker må opp i lønn. Ellers vil vi markere denne dagen i tiår etter tiår framover, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Fra i dag jobber kvinner gratis ut året - les mer


Bærekraft-arbeidet til regjeringen: – Alle må med

Unio har lenge ønsket en nasjonal plan for arbeidet med bærekraftsmålene. Nå er arbeidet i gang.
– Det kanskje aller viktigste er at alle må føle at de er med på laget når Norge nå skal arbeide for å realisere bærekraftmålene innen 2030, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Bærekraft-arbeidet til regjeringen: – Alle må med - les mer


Brudd i lønnsoppgjøret i Spekter – helse, velferd og oppvekst

Unio har forhandlet i fase 3 for virksomheter i Spekters område 12, som gjelder helse, velferd og oppvekst. Partene kom ikke til enighet og forhandlingene ble brutt.

Brudd i lønnsoppgjøret i Spekter – helse, velferd og oppvekst - les mer


Enighet om SGS 2020 : Pensjonsordninger i KS


Unio og KS kom til enighet i forhandlingene om SGS 2020 Pensjonsordninger, som foregikk samtidig som hovedtariffavtaleforhandlingene.


Enighet om SGS 2020 : Pensjonsordninger i KS - les mer


EU-direktiv om minstelønn vil kunne svekke den norske modellen

EU-kommisjonen foreslår et direktiv om minstelønn som kan svekke den norske og nordiske arbeidslivsmodellen. – Vi vil ikke ha lover som regulerer lønnsfastsettelse, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

EU-direktiv om minstelønn vil kunne svekke den norske modellen - les mer


Brudd i lønnsforhandlingene i kirken

Unio KA valgte, sammen med Kirkelig undervisningsforbund, å bryte lønnsforhandlingene med KA i dag. Oppgjøret går nå til mekling.

Brudd i lønnsforhandlingene i kirken - les mer


Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning

I morgen lanseres en kampanje mot arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser. Dette er starten på en EU-kampanje som er ment å forebygge og forhindre at arbeidstakere utvikler muskel- og ryggplager på jobb.

Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning - les mer


Varsling er en verdi, ikke et problem

Regjeringen har nå foreslått å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om brudd på gjengjeldelsesforbudet ved varsling etter arbeidsmiljøloven. – Varslervernet er vesentlig styrket de siste fem årene. Når også Arbeidsmiljøloven har fått et helt nytt regelverk om varsling med virkning fra i år, vil innføring av et lavterskeltilbud bidra til et sterkere og mer effektivt varslervern for arbeidstakere, sier Unios fagsjef Henrik Dahle.

Varsling er en verdi, ikke et problem - les mer


Lønnsoppgjøret: Ingen streik i Oslo

Unio har kommet til enighet med Oslo kommune. –  Vi har sikret reallønnsvekst for alle medlemmer, fått bedre bestemmelser om videre- og etterutdanning med lønn og det blir forhandlingsrett på pensjon, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo.

Lønnsoppgjøret: Ingen streik i Oslo - les mer


Mindre handlingsrom i kommunene med regjeringens forslag

Regjeringen foreslår en vekst i de frie inntektene for kommunesektoren på 2 milliarder kroner neste år. Det til tross: Kommunenes handlingsrom blir mindre i 2021, etter forslaget til statsbudsjett for 2021. – Handlingsrommet reduseres med en milliard kroner, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Mindre handlingsrom i kommunene med regjeringens forslag - les mer


Meklingsinnspurten i staten starter mandag

Mandag klokken 10.00 begynner meklingsinnspurten i staten. Frist er midnatt onsdag neste uke. Hvis meklingen ikke fører fram, blir det streik fra torsdag morgen.

Meklingsinnspurten i staten starter mandag - les mer


Kommunene får 2 milliarder kroner i frie inntekter neste år, foreslår regjeringen

Regjeringen foreslår at de frie inntektene skal øke med 2 milliarder kroner, fordelt med 1,6 milliarder til kommunene og 0,4 milliarder til fylkeskommunene i statsbudsjettet 2021. Det innebærer at videre satsing på skole og helse, habilitering og rehabilitering, underfinansierte reformer som barnehage, toppfinansiering av ressurskrevende tjenester eller vedlikehold av fylkesveier må prioriteres innenfor en ramme på 600 mill. kroner.

Kommunene får 2 milliarder kroner i frie inntekter neste år, foreslår regjeringen - les mer


Arbeidslivets parter krevde tettere dialog med regjeringen

– Unios medlemmer i helse og utdanning løser daglig samfunnskritiske oppgaver. Gjennom koronapandemien har vi erfart at oppgavene blir flere, presset høyere og økonomien dårligere i kommunene. Regjeringen og kommunesektoren må sammen sørge for at arbeidshverdagen blir slik at også ansatte står løpet ut, og kan gi gode tjenester, sier leder i Unio kommune, Steffen Handal og nestleder Silje Naustvik.

Arbeidslivets parter krevde tettere dialog med regjeringen - les mer


Unio støtter TV-aksjonen

Årets TV-aksjon skal bidra til å rydde havet der problemene med forsøpling er størst. Unio bidrar.
– Forsøpling av havet er en stor trussel for både mennesker og dyr. Årets TV-aksjon skal bidra til å rydde havet der problemene med forsøpling er størst. Dette krever internasjonalt samarbeid. Å engasjere lokalbefolkningen til å forbedre hverdagen sin, samtidig som både land og hav blir renere, er blant gode tiltak årets TV-aksjon bidrar til, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unio støtter TV-aksjonen - les mer


Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er prolongert

– Jeg er skuffet over at vi ikke kom i mål med en ny avtale sier Svein Kvammen, forhandlingsleder for Unio.

Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er prolongert - les mer


Forslag til utslippsbudsjett må ligge i statsbudsjettet

Norge meldte i februar 2020 inn et forsterket klimamål under Parisavtalen. Nå skal utslippene reduseres enda mer. – Norge skal ha et utslippsbudsjett for ikke-kvotepliktig sektor 2021-2030, og forslaget må ligge i statsbudsjettet for 2021, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Forslag til utslippsbudsjett må ligge i statsbudsjettet - les mer


Taushetsplikt, roller og tillitsforhold

Med ujevne mellomrom dukker det opp saker der tolker anklages for å bryte taushetsplikten eller komme i konflikt med tolkeprofesjonens etiske retningslinjer. Heldigvis er disse sakene sjelden av alvorlig art, men unntaksvis dukker det opp tilfeller som er så graverende at de får stor oppmerksomhet. I tolkemiljøet er det naturlig at disse sakene blir et hett samtaleemne, siden de fort kan rokke ved den tilliten som tolkeprofesjonen er avhengig av å ha hos primærdeltakerne. 

Taushetsplikt, roller og tillitsforhold - les mer


Bruk av drosje som kontaktreduserende tiltak ved oppmøtetolking

Etter henvendelse fra Tolkene i Akademikerforbunet (TiA) har styringsenheten for Nav Hjelpemidler og tilrettelegging bedt tolketjenestene om å vurdere bruk av drosje som et godt tiltak for å redusere smittefaren ved oppmøtetolking.

Bruk av drosje som kontaktreduserende tiltak ved oppmøtetolking - les mer


Enighet i lønnsoppgjøret i kommunene

Nesten alle partene i kommunesektoren ble i natt enige om en ny hovedtariffavtale. – Isolert sett er resultatet i årets oppgjør dårlig. Dette er langt unna det Unio ønsket og la planer for da oppgjøret startet i vinter, sier forhandlingsleder for Unio i KS-området, Steffen Handal.

Forbundsleder Alfred Sørbø som deltar i Unios forhandlingsutvalg for KS sier den lave lønnslønnsveksten var forventet sett i lys av oppgjøret i frontfaget (oppgjøret mellom LO og NHO, som er norm for oppgjøret i KS). - Dette var året for å vise ansvarlighet i en krevende tid for landet, sier han. Lønnsoppgjøret er ikke ferdig før vi har forhandlet for våre medlemmer i kapittel 3 og 5, som får lønnen fastsatt lokalt. Disse forhandlinger skal være sluttført innen 15. oktober.

Enighet i lønnsoppgjøret i kommunene - les mer


Å komme i uløkka?

Begrepet ble tidligere ofte brukt om ugifte mødre som var blitt gravide. Selv om begrepet ikke lenger er brukt, kan man lett «komme i uløkka», i hvertfall hvis du jobber som frilans tegnspråktolk for NAV. Det fikk Akademikerforbunds-medlem Kristin Øhrn Øvregaard oppleve.

Å komme i uløkka? - les mer


Nordisk fagbevegelse avviser lovregulert minstelønn

Fristen for å uttrykke sin mening om europeisk minstelønn gikk ut 4. september. Nordisk fagbevegelse fortsetter påvirkningsarbeidet mot EU-kommisjonens forslag og har sendt brev og høringssvar til EU.

Nordisk fagbevegelse avviser lovregulert minstelønn - les mer


Lønnsoppgjøret 2020

Lønnsoppgjøret i 2020 er et hovedoppgjør, og i tillegg til å forhandle om lønn kan partene bli enige om å endre andre bestemmelser i tariffavtalene.

Lønnsoppgjøret 2020 - les mer


Lærere er ikke tolker, og tolker er ikke lærere

Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) har registrert at det lyses ut pedagogiske stillinger der det ønskes lærere med “kjennskap til tegnspråk”, og der det videre fremgår av stillingsbeskrivelsen at vedkommende skal kombinere undervisning med tolking. 

Lærere er ikke tolker, og tolker er ikke lærere - les mer


Lønnsforhandlingene i gang i kommunene

I dag leverte Unio kommune sitt første krav til forhandlingsmotpart KS, og krever blant annet reallønnsvekst og rett til permisjon med lønn for nødvendig utdanning eller videreutdanning.

Lønnsforhandlingene i gang i kommunene - les mer


Hovedtillitsvalgt på St. Olavs hospital i Trondheim: - Brenner for ansattes trygghet i omstillingsprosesser

- Som medlem i en fagforening er man mer trygg og beskyttet i store omstillingsprosesser på en arbeidsplass. Dette sier Jørund Oddvar Osen som er økonomirådgiver på St. Olavs Hospital i Trondheim. Han har vært hovedtillitsvalgt (HTV) for medlemmene på sykehuset i to år, og Akademikerforbundet ved St. Olavs Hospital er med 105 medlemmer et av de største lokallagene forbundet har. – Jeg mener at det er viktig at våre medlemmer blir ivaretatt under endringer på en arbeidsplass, forteller Jørund.

Hovedtillitsvalgt på St. Olavs hospital i Trondheim: - Brenner for ansattes trygghet i omstillingsprosesser - les mer


Veien ut av koronakrisen

Hvor godt var vi forberedt på koronakrisen? Hadde vi en beredskap? Den 12. mars stengte samfunnet og arbeidslivet raskt ned, men hvilke planer var det for å få arbeidslivet opp igjen etterpå? Og hvordan kommer arbeidslivet til å se ut i framtiden? Disse og flere spørsmål vil Koronakommisjonen ta stilling til i tiden framover.

Veien ut av koronakrisen - les mer


Ny nedgang i realinntekten til alderspensjonistene

– Regjeringen tviholder på reguleringsregimet for alderspensjonene. Årets trygderegulering gir derfor nok en gang reell nedgang i inntektene til pensjonistene, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Ny nedgang i realinntekten til alderspensjonistene - les mer


Lønnsforhandlingene i gang i staten

I dag startet forhandlingene om årets lønnsoppgjør i staten. – Våre medlemmer skal ha sin del av kaken. Vi forventer at alle får reallønnsvekst, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat.

Lønnsforhandlingene i gang i staten - les mer


Pensjonstyveriet fortsetter – taper 1,25 milliarder kroner i årets forhandlinger

Alderspensjonistene vil tape 1,25 milliarder kroner i årets trygdeoppgjør. – Regjeringen Solberg tviholder på en måte å regulere pensjonene på som i praksis frarøver alderspensjonistene milliarder. Det er stikk i strid med Stortingets intensjon, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Pensjonstyveriet fortsetter – taper 1,25 milliarder kroner i årets forhandlinger - les mer


Vervekampanje

Verv en kollega i høst og få et gavekort fra Storytel.

Kampanjeperioden er 1. september til 30. november.


Enighet med Spekter i A-delsforhandlingene

De første forhandlingene i Spekter ble unnagjort tirsdag. I denne delen av forhandlingene avtales ikke noe om økonomi, men partene har blitt enige om noen prinsipper for videre prosesser for tariffoppgjøret.

Enighet med Spekter i A-delsforhandlingene - les mer


Ny leder for Unio-studentene

Iril Myrvang Gjørv er valgt som ny leder i Unio-studentene. Kent Hanssen er valgt til nestleder.

Ny leder for Unio-studentene - les mer


Lønnsoppgjøret 2020

Lønnsoppgjøret mellom Fellesforbundet (LO) og NHO går inn i sin siste fase. Meklingsfristen er kl. 24.00 i dag. Disse forhandlingene er viktige, da vi her får lagt normen for lønnsvekst for de øvrige oppgjør. Derfor kalles dette for frontfaget. Den lønnsvekst som avtales i frontfaget vil være normen for de øvrige oppgjør, i såvel privat som offentlig sektor.  

I Akademikerforbundet følger vi nøye med på frontfaget som en del av forberedelsene til de sentrale forhandlingene i offentlig sektor som starter de første dagene i september. Forhandlingsfrist for stat og kommune er 15. september.    
 
I våre forhandlinger sentralt legges det også vekt på tallgrunnlaget fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU). Man har nå justert antatt prisvekst opp fra 1,2 til 1,4 prosent. Dette innebærer at lønnsoppgjørene må gi mer enn 1,4 prosent, om du som medlem skal få reallønnsvekst. Vi holder deg oppdatert på vår hjemmeside.Korona: Spørsmål og svar

Her finner du aktuelle spørsmål og svar for deg som er medlem og/eller tillitsvalgt i Akademikerforbundet.

Siden oppdateres fortløpende.

Korona: Spørsmål og svar - les mer


Utvidet tilbud til tillitsvalgte – grunnkurs og påbygningskurs pensjon

Med innføringen av ny offentlig tjenestepensjon 1.1.2020, er informasjonsbehovet rundt pensjon større enn noen gang. For tillitsvalgte med medlemmer i privat sektor vil innføringen av egen pensjonskonto fra og med januar neste år innebærer store endringer.

Tidligere har vi tilbudt tillitsvalgte Pensjonskurs (Pensjon i praksis) med god deltagelse, stort engasjement og svært gode tilbakemeldinger. Kurset Pensjon i praksis har som formål å hjelpe tillitsvalgte i møte med medlemmer som har spørsmål rundt pensjon.

Utvidet tilbud til tillitsvalgte – grunnkurs og påbygningskurs pensjon - les mer


Akademikerforbundets fysiske arrangementer i august og september er avlyst

De fysiske arrangementene er avlyst grunnet smitteutviklingen den siste tiden.

Vi kommer tilbake med digitale tilbud på samme dager til deg som er påmeldt.

Hold deg oppdatert på vår hjemmeside.


Unio øker mest, målt som andel av alle fagorganiserte

Unio øker mest, målt som andel av alle fagorganiserte. Unios andel har gått opp fra 14,5 prosent i 2001 til 19,7 prosent i 2019.

Unio øker mest, målt som andel av alle fagorganiserte - les mer


Tariffoppgjøret 2020

Den 19. juni 2020 ble den endelige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) lagt frem. Det anslås i rapporten en prisvekst i år på 1,2 prosent. Samtidig kan TBU komme med en oppdatert prisprognose i august, denne kan få betydning for årets oppgjør.

Tariffoppgjøret 2020 - les mer


Kurs og konferanser høsten 2020

Vi har lagt ut flere digitale kurs i tillegg til våre ordninære kurs denne høsten.

Følg med på kurskalenderen for å finne et kurs for deg.

Alle kurs er gratis for Akademikerforbundets medlemmer.

Les våre kursbetingelser her.


Tegnspråk - vanskeligere på skjerm

"Tegn i TiA" har tatt en liten prat med Arnfinn Muruvik Vonen som jobber som professor på OsloMet på seksjon for tegnspråk og tolking. For noen år siden ble det bestemt at tegnspråk skal være arbeidsspråket internt på den seksjonen. Og vi ville høre litt med han hvordan det har gått nå i koronaperioden, når alle møter har blitt gjennomført på digitale flater i videomøter.

Tegnspråk - vanskeligere på skjerm - les mer


Norgesferie med god reiseforsikring

Mange vil ta sommerferien i Norge i år, og for de aller fleste vil reiseforsikringen ha samme dekning på ferie i Norge, som i utlandet.

Norgesferie med god reiseforsikring - les mer


Flere fakta om nasjonal minstelønn

Debatten om direktiv for minstelønn pågår i EU. De fleste EU-land har en form for lovpålagt nasjonal minstelønn. Unntakene er alle de nordiske landene. Dessuten Østerrike, Italia og Kypros, samt de delvis assosierte landene Liechtenstein, Monaco og i all hovedsak Sveits.

Flere fakta om nasjonal minstelønn - les mer


Omdisponering av ansatte

I disse koronatider, hvor mange virksomheter har betydelige problemer med å opprettholde driften, vil det nok fremkomme ønsker fra arbeidsgiver om å endre og tilpasse arbeidstakeres stilling og stillingsinnhold. Jeg har allerede fått en del spørsmål, både fra arbeidsgivere og ansatte om hvor store endringer som kan gjøres i forhold til arbeidsavtalen og således hvilke omdisponeringer arbeidstakerne må finne seg i. Videre har jeg flere ganger fått spørsmålet om arbeidsgiver faktisk har hjemmel til å gjøre til dels store inngrep i arbeidstakernes arbeidsforhold.

Omdisponering av ansatte - les mer


TBU anslår lavere prisvekst

- At prisveksten er nedjustert til 1,2 % er en viktig endring i TBU-rapporten. Det samme gjelder gjennomgangen av norsk og internasjonal økonomi. Når det er knyttet stor usikkerhet til prisvekst-anslagene, er det gode grunner til å avvente en oppdatert prognose i august. Om tallene bekreftes, har vi utsikter til å kunne opprettholde kjøpekraften i 2020, sier forbundsleder Alfred Sørbø

TBU anslår lavere prisvekst - les mer


Regjeringen skyver vanskelige spørsmål inn i det nye Pensjonsutvalget

Regjeringen lar det nye Pensjonsutvalget utrede både reguleringen av pensjonen til dagens pensjonister, levealdersjusteringens sosiale bakside og aldersgrensene i pensjons- og trygdesystemet.

Regjeringen skyver vanskelige spørsmål inn i det nye Pensjonsutvalget - les mer


Delta på digitalt frokostmøte: Pride på jobben

Pride er feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. Det handler om retten til å være akkurat den du er. Hvordan er betingelsene for å være akkurat den du er i norsk arbeidsliv?

Delta på digitalt frokostmøte: Pride på jobben - les mer


Styring basert på tillit, ikke rapportering og kontroll

Unio ønsker en mer tillitsbasert styring av universitetene og høyskolene. – Rapportering og kontroll må erstattes av overordnet, tillitsbasert styring og større faglig handlingsrom, uttaler Unios fagsjef Åshild Olaussen.

Styring basert på tillit, ikke rapportering og kontroll - les mer


Vil ha dialog med regjeringen om bærekraft

Unio-leder Ragnhild Lied ber kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup om et møte i forbindelse med regjeringens handlingsplan for å innfri bærekraftsmålene. – Unio har lenge etterlyst en nasjonal handlingsplan for arbeidet med bærekraftsmålene. Vi er glade for at dette nå kommer og vil gjerne bidra, sier Lied.

Vil ha dialog med regjeringen om bærekraft - les mer


Gratulerer med den mangfoldige nasjonal- og globaldagen!

17. mai er ikke bare Norges nasjonaldag. Det er også den internasjonale dagen mot homofobi, bifobi og transfobi (IDAHOT) og markeres over hele verden.

Gratulerer med den mangfoldige nasjonal- og globaldagen! - les merMå beholde kvaliteten i utdanningene når det blir flere studieplasser

Regjeringen oppretter 4000 flere studieplasser. – Det er bra, og noe vi har etterlyst. Nå er det viktig at kvaliteten i utdanningene opprettholdes og utvikles, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Må beholde kvaliteten i utdanningene når det blir flere studieplasser - les mer


Flere tusen har søkt om ny låneavtale via Unio-tilbudet

Det har vært en overveldende respons fra medlemmene på den nye Unio-bankavtalen. Det kom inn utrolig mange søknader allerede  første dag vi lanserte avtalen.
Det er tydelig at dette var sterkt etterspurt medlemstilbud.

Flere tusen har søkt om ny låneavtale via Unio-tilbudet - les mer


Derfor heiser Unio-studentene flagget 1. mai!

Rettighetene våre er fortsatt truet. Vi som skal fylle de samfunnskritiske yrkene må få bedre rammer for de jobbene vi skal gjøre og for rollene vi skal fylle. – Derfor heiser Unio-studentene flagget 1. mai, sier lederne i Unio-studentene, Elise Håkull Klungtveit og Martin Ottesen Wichstad.

Derfor heiser Unio-studentene flagget 1. mai! - les mer


Lønnsoppgjøret 2020

Vi har tidligere informert om at lønnsoppgjørene 2020 er utsatt til 15. september i offentlig sektor.

Lønnsoppgjøret 2020 - les mer


Webinarer våren 2020

Akademikerforbundet har satt opp en rekke webinarer fremover.

Vi har bl.a. tilbud å følge opp tillitsvalgtmøter 5. og 8. mai.

Jobber du i barneverntjenesten? Delta i vårt nettforum i morgen 29. april, hvor vi bl.a. tematiserer smittevern for barnevernansatte. Meld deg på i dag.

Følg med på hjemmesiden for oppdateringer.


Unio har inngått bankavtale med Nordea Direct

– Jeg er glad for at vi lanserer et konkurransedyktig bank-tilbud til medlemmene våre, sammen med Nordea Direct. Vårt mål med denne avtalen er at medlemmene får et godt tilbud når de trenger lån eller sparing i bank, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unio har inngått bankavtale med Nordea Direct - les mer


Nordea Direct

Unio har inngått et samarbeid med Nordea Direct som gir medlemmer i et Unio-forbund et av markedets beste banktilbud. Det kan være mange tusen kroner å spare på å bruke bankfordelene dine.


Nordea Direct - les mer


Unio Perspektiv om koronakrisen

I den nye utgaven av nettmagasinet Unio Perspektiv har vi invitert forbundslederne i Unio-forbundene til å skrive om det de er opptatt av akkurat nå. De skriver om samhold og samfunnsforhold, om fag og verdier, og om hvordan deres medlemmer tilpasser seg situasjonen.

Unio Perspektiv om koronakrisen - les mer


Avtaler inngått i koronaperioden

Som følge av koronapandemien er det inngått flere sentrale avtaler, blant annet for arbeidstid og overtidsarbeid.

Avtaler inngått i koronaperioden - les mer


Studenter uten inntekt får 8000 kroner i stipend

Studenter som taper inntekt på grunn av korona-stengingen, kan søke om 26.000 kroner i ekstra lån. I dag ble det kjent at studentene kan få omgjort 8000 kroner av dette lånet til stipend.   – Det er i tråd med våre ønsker, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Studenter uten inntekt får 8000 kroner i stipend - les mer


Slik er den siste krisepakken

Krisepakken handler om tiltak på områdene skatt og avgift, sosiale tiltak, kompetansetiltak, kommuneøkonomi og grundere. Den omfatter virksomheter i oppstart, tiltak for aktivitet, landbruk, infrastruktur, frivillige organisasjoner og konkurslovgivningen. Dette er krisepakke 3 fra Stortinget.

Slik er den siste krisepakken - les mer


– En merkbar forbedring for studentene

Studentene som står uten inntekt får omgjort deler av lånet til stipend. Partene på Stortinget ble i natt enige om å omgjøre 1 milliard av studielånet som ble lovet i forrige uke til stipend.  Dette vil utgjøre 35-40 prosent av et lån på 26000 kroner. – Dette er en merkbar forbedring for studentene, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– En merkbar forbedring for studentene - les mer


Partene i staten oppfordrer til å bruke partssamarbeidet også lokalt

De sentrale partene i staten kommer i dag med en felles uttalelse der de oppfordrer tillitsvalgte og ledere om å bruke det lokale partssamarbeidet for å finne de beste løsningene sammen. – Et godt og tillitsfullt partssamarbeid er avgjørende for å møte koronasituasjonen, heter det i uttalelsen.

Partene i staten oppfordrer til å bruke partssamarbeidet også lokalt - les mer


EU i unntakstilstand – aksepterer for første gang store nasjonale underskudd

EU er for første gang i ferd med å sette til side bestemmelser om hvor store underskudd det kan være i de enkelte lands statsbudsjetter. –  Det er første gang i historien at dette skjer og understreker alvoret for mange av medlemsstatene som merker effekten av Covid-19-utbruddet, sier internasjonal sekretær André Oktay Dahl i Unio.

EU i unntakstilstand – aksepterer for første gang store nasjonale underskudd - les mer


Vil gi studenter med inntektstap stipend

Mange studenter med deltidsjobber er i en kritisk situasjon nå. – Jeg mener vi må gi studentene stipend for de som dokumenterer inntektstap. Det er den minst byråkratiske måten å hjelpe studenter som mister inntekt de er helt avhengige av, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Vil gi studenter med inntektstap stipend - les mer


Koronaviruset – hva dekker Akademikerforbundets reiseforsikring?

Gjennom medlemskapet i Akademikerforbundet er det mange som har benyttet seg av tilbudet om reiseforsikring fra Akademikerforbundets forsikringskontor. Forsikringsleverandør av reiseforsikringen er Tryg. Selskapet dekker utgifter til avbestilling av private reiser til utlandet i tidsrommet 12. mars til 14. april. Det samme gjelder ombooking eller bestilling av nye billetter, dersom du vil hjem til Norge fra utlandet. Her finner du oppdatert informasjon fra Tryg.

Koronaviruset – hva dekker Akademikerforbundets reiseforsikring? - les mer


Lønnsoppgjørene 2020

Prolongering av avtaler

Som følge av situasjonen med koronaviruset har de sentrale partene blitt enige om å videreføre hovedtariffavtalen/overenskomstene i KS, stat, Spekter, Oslo kommune, Virke og KA frem til 15. september 2020.

Lønnsoppgjørene 2020 - les mer


Lønnsoppgjøret i staten utsettes til høsten

Partene i staten er enige om at hovedtariffavtalene videreføres og utløper uten oppsigelse den 15.september. Dermed er også tariffoppgjøret i staten formelt utsatt til høsten.

Lønnsoppgjøret i staten utsettes til høsten - les mer


Viktig informasjon fra Tryg

Er du i utlandet og vil hjem nå? Reiseforsikringen kan dekke ekstra kostnader til ombooking eller bestilling av nye billetter. Du trenger ikke kontakte Tryg før du bestiller. UD fraråder nå alle reiser ut av Norge frem til 14. april. Har du kjøpt en reise før 12. mars, kan reiseforsikringen din dekke kostnader med avbestilling. Se https://www.tryg.no/koronavirus_info.html for mer informasjon


Unio-studentene er forbeholdent positive til student-krisepakke

Stortinget og regjeringen lover i dag å hjelpe studenter som er permittert fra sine deltidsjobber. – Signalene om et krisetiltak for studenter med inntektsbortfall er gode nyheter. Vi har imidlertid ikke sett hva som ligger i forslaget og venter derfor med å heise flagget.

Unio-studentene er forbeholdent positive til student-krisepakke - les mer


Partene tar ansvar i denne situasjonen

KS og alle forbund er enige om avtale om unntak fra arbeidsmiljølovens kap 10 i forbindelse med koronaviruset.
Avtalen er en oppfølging av det samfunnsansvar partene tar i denne situasjonen.

Partene tar ansvar i denne situasjonen - les mer


TBU utsetter endelig rapport til juni

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) har besluttet å utsette mars-rapporten til juni.

TBU utsetter endelig rapport til juni - les mer


Lønnsoppgjøret utsettes til høsten

Lønnsoppgjøret utsettes til høsten. – I den usikre økonomiske situasjonen vi har no, har frontfaget vurdert det slik at dei må utsette forhandlingane til august. Denne avgjersla blei tatt for kort tid sidan. Dette har vi sjølvsagt stor forståing for, og har difor akseptert at alle lønnsforhandlingane blir utsett til hausten, sier Ragnhild Lied, som leder Unio.

Lønnsoppgjøret utsettes til høsten - les merNå er det lønnstakernes tur

Nå er det lønnstakernes tur. Seks år etter oljeprisfallet i 2014, og etter flere år med konjunkturoppgang, er det på tide at lønnstakerne får ta del i oppgangen. Unios styre har også uttalt seg om Korona-viruset i sin inntektspolitiske uttalelse i år.

Nå er det lønnstakernes tur - les mer


– Tiden er inne for å innfri 25 år gamle løfter til kvinnene !

– Dessverre har vi de siste årene observert at det internasjonale likestillingsarbeidet mye har handlet om å sikre det vi har oppnådd. Det har handlet om å kjempe mot tilbakeslag. Framdriften for kvinners rettigheter og deltakelse har rett og slett vært dårlig, sa Unios 2. nestleder Kjetil Rekdal i morges.

– Tiden er inne for å innfri 25 år gamle løfter til kvinnene ! - les mer


Unio-leiaren sin replikk: Press på tariffen

Nyleg fekk vi tal som viser at toppleiarar i staten har hatt ein lønnsvekst i 2019 som ligg langt over lønnsveksten for arbeidslivet elles. Frå før har vi sett at leiarar i store verksemder med statleg eigarskap har hatt solid lønnsvekst på toppen av eit formidabelt lønnsnivå. Det er opplagt at dette er tal som skaper eit ekstra press på dei komande tariffoppgjera.

Unio-leiaren sin replikk: Press på tariffen - les mer


Hvordan skal tolker forholde seg til korona-smitten?

Som førstelinjetjeneste er medlemmene i TiA daglig ute på oppdrag på ulike steder der de møter og kommer tett på mange mennesker. Med spredningen av det nye koronaviruset (covid-19) står tolkene i fare for både å bli smittet og for selv å bli en smittekilde.

Hvordan skal tolker forholde seg til korona-smitten? - les mer


Den norske modellen for lønnsdannelse under press

Debatten om hvorvidt EU skal innføre direktiv om minimumslønn raser i den europeiske fagbevegelsen (ETUC). Unio stemte i forrige uke mot at EU skal ta et slikt initiativ da saken ble behandlet i styret i ETUC.

Den norske modellen for lønnsdannelse under press - les mer


Gigantomstillingen av Vegvesenet: Hvordan gikk det med våre medlemmer?

Statens vegvesen ville kutte internkostnader med 1,7 milliarder og flytte over 1 800 ansatte til fylkene. Unio-tillitsvalgt Øystein Lauen fra Akademikerforbundet og nestleder i styret for Region Innlandet Mizanur Rahaman representerte forbundets og hovedorganisasjonens medlemmer for å påse at prosessen gikk ryddig for seg.

Gigantomstillingen av Vegvesenet: Hvordan gikk det med våre medlemmer? - les mer


Foreløpig TBU-rappport for inntektsoppgjørene 2020

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) la den 17. mars frem en foreløpig rapport foran inntektsoppgjørene i 2020. Rapporten i endelig utgave vil foreligge i slutten av mars.

Foreløpig TBU-rappport for inntektsoppgjørene 2020 - les mer


Mulighetenes landsmøteperiode for Akademikerforbundet

Det er generelt sett synkende organisasjonsgrad i Norge, men Akademikerforbundet kan igjen vise til vekst i 2019, 2,1 %.

Mulighetenes landsmøteperiode for Akademikerforbundet - les mer


Trenger jeg å kjøpe en egen avbestillingsforsikring?

Er reiseforsikringen tilstrekkelig hvis du må avbestille en reise, eller bør du kjøpe en egen avbestillingsforsikring?

Trenger jeg å kjøpe en egen avbestillingsforsikring? - les mer


EØS-skandalen: På bakgrunn av en villet politikk?

Hvorfor skjedde skandalen? Stortingshøringen om NAV ga lite nytt, og ett døgn etter høringen var den heller ikke førstesidesak i mediene. Tidligere arbeidsminister Robert Eriksson sa i høringen at det var et politisk mål å ta flest mulig i kampen mot trygdesvindel. Det var bare det at de også fikk dømt uskyldige.

EØS-skandalen: På bakgrunn av en villet politikk? - les mer


TiA-aktiviteter

Les mer om TiA-fondet og aktiviteter i dette nyhetsbrevet.

TiA-aktiviteter - les mer


Informasjon fra TiA – Tolkene i Akademikerforbundet: - TiA har ikke bedt om oppsigelse av alle tilleggsavtaler

Forrige uke sa NAV Hjelpemiddelsentral Oslo ved Tolketjenesten opp alle tilleggsavtaler med sine frilanstolker. Oppsigelsen er satt gjeldende fra 1. februar, slik at dagens avtaler går ut 1. mars 2020.

Informasjon fra TiA – Tolkene i Akademikerforbundet: - TiA har ikke bedt om oppsigelse av alle tilleggsavtaler - les mer


Regionreform i revers?

Hva skjer med regionreformen? Mange stiller seg dette spørsmålet og svaret kan synes uklart. Ikke minst etter at fylkesrådene i Viken og i Troms/Finnmark har besluttet at de fra og med første dag ville arbeide for at de nye storfylkene skal gå tilbake til sine opprinnelige inndelinger.

Regionreform i revers? - les mer


Tariffkonferansen i Unio markerte starten på lønnsoppgjøret

Tariffkonferansen i Unio markerte starten på på hovedoppgjøret 2020.
Denne uka møttes tillitsvalgte i Unio på Fornebu for å utveksle tanker i fellesskap om tariffoppgjøret. Mange bidro med gode tanker til felles beste.

Tariffkonferansen i Unio markerte starten på lønnsoppgjøret - les mer


Forhandlinger om pensjon for dem med særaldersgrenser er i gang igjen

Forhandlingsfristen for å få til ny alderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte med særaldersgrense er utsatt til slutten av januar i år. I dag fortsatte forhandlerne fra arbeidstakerne, arbeidsgiverne og staten arbeidet.

Forhandlinger om pensjon for dem med særaldersgrenser er i gang igjen - les mer


I dag startet Unios forberedelser til årets hovedoppgjør

Akademikerforbundets sentrale tillitsvalgte deltok sammen med de øvrige Unio-forbundene.

I dag startet Unios forberedelser til årets hovedoppgjør - les merViderefører hovedavtalen for kirken og kirkelige virksomheter

Partene vil videreføre hovedavtalen som nå i tariffområdet KA, kirken og kirkelige virksomheter, med tilleggsavtalen for Den norske kirke.
– Vi mener at hovedavtalen skal bygge opp under et godt og forpliktende samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte i den enkelte virksomhet, og mellom partene sentralt, sier Kristian Mollestad, forhandlingsleder for Unio KA.

Viderefører hovedavtalen for kirken og kirkelige virksomheter - les mer


Ny hovedavtale: Klima og miljø får en viktigere plass

Akadmikerforbundet er svært fornøyd med resultatet av av hovedavtaleforhandlingene i kommunal sektor (KS).

- Avtalen gir et godt grunnlag for partssamarbeid i avtaleperioden, sier forbundsleder Alfred Sørbø,
som slutter seg til kommentarene fra forhandlingslederen i Unio når han oppsummerer resultatet.

- Jeg er særlig fornøyd med at klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene inngår som en del av partssamarbeidet etter hovedavtalen, sier Alfred Sørbø.

Ny hovedavtale: Klima og miljø får en viktigere plass - les mer


Tegn i TiA – november 2019

Vår første konferanse! Hold av 12.-13. mars 2020 for TiAs egen fagkonferanse i Oslo med tema "Tolkens helse, miljø og sikkerhet».

Mer info kommer. Medlemmer får reise og opphold dekket.Kurs/konferanser 2020 og ny kontingent

Kurs/konferanse

Nå kan du melde deg på kurs og konferanser via "min side".
Kurs og konferanser er gratis for Akademikerforbundets medlemmer

Kontingenter for hele perioden 2020-2022 blir som følger:

Ordinært medlemskap: kr 4.800 pr. år.
Redusert stilling, dvs. 50 % eller mindre: kr 2.400 pr. år.
Pensjonister: kr 500 pr. år
Studenter og ikke-yrkesaktive: kr 300 pr. år.


Nytt æresmedlem i Akademikerforbundet

Sverre Dahle ble på landsmøtet 2019 utnevnt til æresmedlem i Akademikerforbundet.

Nytt æresmedlem i Akademikerforbundet - les mer


Det nye hovedstyret i Akademikerforbundet

Landsmøtet har i dag fredag 15. november valgt ny politisk ledelse for perioden 2020-2022.

Det nye hovedstyret i Akademikerforbundet - les mer


Nytt medlemstilbud - kurs og rådgivning om pensjon

Ansvaret for egen pensjon er i langt større grad overført til den enkelte. Dette kombinert med et tilnærmet utømmelig informasjonsbehov gjør at Akademikerforbundet har inngått samarbeid med noen av Norges fremste eksperter på pensjonsområde; Gabler as.

Nytt medlemstilbud - kurs og rådgivning om pensjon - les mer


Overføring skatteoppkreverfunksjonen

Første møte mellom partene i prosessen

Det første møtet mellom partene i prosessen ble holdt 31.10.19, hvor Eystein Madland Hagesæther deltok på vegne av Akademikerforbundet. Det er lagt ut et referat fra møtet på internett som man finner på denne linken: https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/En-bedre-skatte--og-avgiftsforvaltning/Referater/id764802/

Overføring skatteoppkreverfunksjonen - les mer


Ny leder i Norsk Sykepleierforbund

Lill Sverresdatter Larsen (40) fra Troms ble i dag valgt som ny forbundsleder av Norsk Sykepleierforbund. – Tusen takk for tilliten. Vi er et forbund som er godt posisjonert for framtida, sa den nyvalgte lederen til stående applaus fra landsmøtet.

Ny leder i Norsk Sykepleierforbund - les mer


Vil forsterke hovedavtalen

I dag startet forhandlingene om en ny hovedavtale i staten. – Hovedavtalen sikrer medbestemmelse i arbeidslivet, og er en bærebjelke i den norske modellen. At stadig flere opplever arbeidslivet som mer autoritært, er et argument for å forsterke dagens avtale, sier Guro Elisabeth Lind, leder av Unio stat.

Vil forsterke hovedavtalen - les mer


Hvordan håndtere hersketeknikker i arbeidslivet?

Region Øst satte dette temaet opp på sitt høstlige medlemsmøte. Og at dette var et relevant tema, var det ikke noe tvil om da de rundt 25 medlemmene ble trukket med i en dialog av en svært engasjert foredragsholder.

Hvordan håndtere hersketeknikker i arbeidslivet? - les mer


Akademikerforbundet imøteser en granskning

- Akademikerforbundet imøteser en granskning av NAV-skandalen gjeldende sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge, sier fungerende forbundsleder Jorunn Mørch Aasan. Samtidig er det viktig å ivareta de ansatte i denne krevende situasjonen.

Akademikerforbundet imøteser en granskning - les mer


50-årsjubileum for Akademikerforbundet

Alle tillitsvalgte, forhandlere og medlemmer med sølvpin (min. 15 års medlemskap) i Akademikerforbundet inviteres til å delta på markeringen.

Tid: Torsdag 11. juni – fredag 12. juni 2020 (lunsj til lunsj)
Sted: Thon Hotel Storo
 
Bli med på interessante foredrag med blant annet Hans Olav Lahlum, festmiddag og konsert med Halvdan Sivertsen og Jan Eggum!

Meld deg på via "min side" i dag!


- Et viktig skritt i riktig retning

Under Tolkeforbundets landsmøte i Bergen 16.-17. mars 2019 ble flere av Tolkeforbundets pioneerer utnevnt til æresmedlemmer. En av disse var Live Fuglesang, som under årsmøtet var svært positiv til forslaget om legge ned Tolkeforbundet og å etablere et faglig fellesskap i Akademikerforbundet, som nå er TiA - Tolkene i Akademikerforbundet. 

- Et viktig skritt i riktig retning - les mer


Akademikerforbundets kommentar til statsbudsjettet

Ingen store endringer i statsbudsjettet

Et statsbudsjett som i hovedsak er uten store endringer. Det er positivt at norsk  økonomi har utsikter til en moderat vekst i 2020 som innebærer noe redusert oljepengebruk sammenlignet med 2019.

Akademikerforbundets kommentar til statsbudsjettet - les mer


Akademikerforbundets kommentar til statsbudsjettet

Ingen store endringer i statsbudsjettet

Et statsbudsjett som i hovedsak er uten store endringer. Det er positivt at norsk  økonomi har utsikter til en moderat vekst i 2020 som innebærer noe redusert  oljepengebruk sammenlignet med 2019.

Akademikerforbundets kommentar til statsbudsjettet - les merVelkommen som medlem i TiA!

Dette er et nyhetsbrev for TiA – Tolkene i Akademikerforbundet. Nyhetsbrevet er TiA-styrets oppsummering av det viktigste som har skjedd og som skal skje for deg som TiA-medlem.  

Det meste av innholdet i nyhetsbrevet vil allerede ha vært publisert på vår åpne Facebook-side, i vår medlemsgruppe på Facebook eller på Akademikerforbundets nett- og/eller Facebook-side. Ønsker du å lese de originale Facebook-innleggene våre, kan du trykke på knappen nederst i det grå feltet til høyre her i nyhetsbrevet.

TiA skal være en støtte for deg som er tolk. Vi ønsker å være lett tilgjengelige, og oppfordrer deg til å ta kontakt om du har spørsmål, ønsker å ta opp en problemstilling eller vil dele en idé med oss.  
 

Takk for at du er medlem i TiA!

Velkommen som medlem i TiA! - les mer


Arendalsuka: Arena for de viktige politiske diskusjoner

For åttende gang ble Arendalsuka arrangert. Den skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folket, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Den er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt.

Arendalsuka: Arena for de viktige politiske diskusjoner - les mer


NAV Tromsø: Medlemmenes perspektiv i fokus

Akademikerforbundet er store i NAV Tromsø og har to tillitsvalgte, men én lokalforening. Stine Victoria Krag og Åse-Johanna Syversen er Akademikerforbundets to plasstillitsvalgte, men de er ansatt i to ulike tariffområder, henholdsvis stat og kommune.

NAV Tromsø: Medlemmenes perspektiv i fokus - les mer


Har du forsikret dine kjære barn?

Mange spør seg om man trenger barneforsikring i Norge hvor vi har et offentlig helsevesen og et godt stønadssystem. Noen mener at vi ikke trenger å forsikre våre barn, mens andre mener at barneforsikringen kommer godt med som et supplement til de offentlige ordningene.

Har du forsikret dine kjære barn? - les mer


Skal se på fremtidens arbeidsliv

Arbeidslivet utvikler seg i et rasende tempo hvor nye teknologisk løsninger bidrar til å sette press på de faste, trygge formene for ansettelse. Trygghet de fleste av oss tar for gitt. Flere rettsavgjørelser på forskjellige nivåer i rettssystemet viser at det kan være behov for endringer, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Det gjelder både å stramme inn, men også å tenke nytt rundt utvikling av regelverk på dette området av arbeidslivet, mener Unio.

Skal se på fremtidens arbeidsliv - les mer


Unios politikk for praksis i høyere utdanning

Universitetene og høyskolene har mange ulike samfunnsoppdrag. Et sentralt oppdrag er å utdanne kompetent arbeidskraft. I henhold til lov om universiteter og høyskoler skal høyere utdanning være basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Praksis kan være en viktig arena for utvikling av erfaringskunnskap både for profesjonsfagene og disiplinfagene. Det er likevel viktig å skille mellom disiplinutdanningene og profesjonsutdanninger i utvikling av politikk for praksisstudier i høyere utdanning.

Unios politikk for praksis i høyere utdanning - les mer


Unio inviterer til topp-duell i Arendalsuka

I Arendalsuka byr Unio på en topp-duell mellom de kanskje mest markante kommune-lederne i landet; Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Os-ordfører Terje Søviknes (FrP). Tema er velferd og hvem som skal utførte fremtidens velferdstjenester.

Unio inviterer til topp-duell i Arendalsuka - les mer


Tilliten til arbeidstakerorganisasjonene på vei opp

Norske arbeidstakerorganisasjoner oppnår nest høyest tillit i årets Tillitsbarometer. 71 prosent av de spurte gir karakterene 6 eller høyere. Dette er også litt opp fra i fjor.

Tilliten til arbeidstakerorganisasjonene på vei opp - les mer


TBU-rapport etter mellomoppgjøret 2019

Beregningsutvalget for inntektsoppgjørene la i dag fram rapporten Etter inntektsoppgjørene 2019. Rapporten gir en oversikt over årets oppgjør. Utvalget har oppsummert sentralt avtalte tillegg i en del forhandlingsområder målt som bidrag til årslønnsveksten.

TBU-rapport etter mellomoppgjøret 2019 - les mer


Enighet i Virke

Unio-organisasjonene kom i dag i havn med mellomoppgjøret 2019 for overenskomstene på Virke HUK-området. Unios forhandlingsleder, Kari Tangen, er fornøyd med resultatet. 

Enighet i Virke - les mer


Orienterte om ILO-forhandlingene i Geneve

Det er vanskelig å vurdere hvor god den nye og standardsettende ILO-konvensjonen mot vold og trakassering i arbeidslivet blir når den etter alt og dømme vedtas neste uke. Men viljen til å lande en konvensjon i jubileumsåret virker positivt for millioner av arbeidstakere.

Orienterte om ILO-forhandlingene i Geneve - les mer


Regionreformen utfordrer regiondelingen

8. juni 2017 ble Prop. 84 S (2016-2017), Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå, behandlet i Stortinget og fra 2020 vil Norge har 11 fylker inkludert Oslo. Målet er større og mer funksjonelle fylkeskommuner som skal være pådrivere for regional samfunnsutvikling. Akademikerforbundet har de siste 20 årene hatt 8 regioner. Spørsmålet må derfor stilles; stemmer kartet fremdeles med terrenget?

Regionreformen utfordrer regiondelingen - les mer


Regionene rigger seg for lokale lønnsforhandlinger

Akademikerforbundet har medlemmer på godt over 800 arbeidsplasser spredt over hele landet på tvers av tariffområdene. Akademikerforbundet er rådgivere, konsulenter, terapeuter, IT-konsulenter, selvstendig næringsdrivende, toppledere, helsearbeidere og controllere, for å nevne noen. Akademikerforbundet har et mangfold å være stolt av.

Regionene rigger seg for lokale lønnsforhandlinger - les mer


Utdanning skal fortsatt lønne seg

Tjuefire dager etter brudd i forhandlingene, kom partene til enighet gjennom mekling. Unios forhandlingsledere i både stat og kommune konkluderer, etter at partene kom til en avtale, med at utdanning skal fortsatt lønne seg.

Utdanning skal fortsatt lønne seg - les mer


Reallønnsvekst for statsansatte. Streik avverget i staten

Fredag 24. mai kom Unio til enighet med staten om årets lønnsoppgjør for statsansatte. Dermed blir det ikke streik. – Statsansatte er sikret reallønnsvekst gjennom sentrale tillegg. Det var vårt viktigste krav og det er jeg fornøyd med, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

Reallønnsvekst for statsansatte. Streik avverget i staten - les mer


Det ble løsning i meklingen mellom Unio kommune og KS

Partene ble enige om en avtale torsdag kveld.

Uendret ramme

Avtalen som er inngått mellom partene har den samme økonomiske rammen som den som allerede er inngått med LO kommune og YS kommune.
I og med at to av fire hovedorganisasjoner allerede hadde akseptert tilbudet fra KS, var det lite realistisk å få flere penger på bordet.

Akademikerforbundets medlemmer med tre eller fire års universitets- eller høyskoleutdanning kommer godt ut med dette oppgjøret.

Det ble løsning i meklingen mellom Unio kommune og KS - les mer


Skjeggkre – ja, de er ekle, men faktisk helt ufarlige

Det kan være vanskeligere enn du tror å se forskjell på skjeggkre og sølvkre. Selv profesjonelle sliter i mange tilfeller med å se forskjell med det blotte øyet.

Skjeggkre – ja, de er ekle, men faktisk helt ufarlige - les mer


Høstens kurs

Vi har fortsatt ledige plasser på flere av kursene til høsten, bl.a. Grunnkurs for tillitsvalgte, Arbeidsrett trinn III og Forhandlingskurs. Vi har også satt opp et dagskurs i Hvordan håndtere oppsigelsessaker.

Se alle kursene her.


Revidert nasjonalbudsjett 2019 : Konjunkturoppgangen fortsetter i moderat tempo

Både økte petroleumsinvesteringer og økte investeringer i fastlandsbedriftene bidrar til oppgangen i norsk økonomi, mens lavere boligbygging trekker noe ned. Det viser de siste tallene i revidert nasjonalbudsjett, som regjeringen presenterte tirsdag.
Regjeringen bruker flere milliarder flere oljekroner, til tross for at økonomien går bedre.

Revidert nasjonalbudsjett 2019 : Konjunkturoppgangen fortsetter i moderat tempo - les mer


– KS skal ikke lykkes i splitt- og hersk-politikken sin

– Prøver KS å sette sykepleierne opp mot lærerne? Det kan virke sånn, men jeg håper de ikke lykkes, sier Lise Beathe Hov.

– KS skal ikke lykkes i splitt- og hersk-politikken sin - les mer


Brudd i kommunesektoren

Unio kommune fant ikke en forhandlingsløsning med KS i årets mellomoppgjør. Grunnen til bruddet er at den største gruppen med høyere utdanning, lærerne, får langt mindre enn andre grupper. Oppgjøret går nå til mekling.

Brudd i kommunesektoren - les mer


Enighet i Oslo kommune

– Vi er fornøyde med at alle medlemsgruppene våre får reallønnsvekst, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Enighet i Oslo kommune - les mer


Lønnsforhandlingene i stat og kommuner fortsetter

De ordinære lønnsforhandlingene fortsetter ved inngangen til helgen, både i staten og i KS-området, som omfatter kommunene utenom Oslo kommune.

Lønnsforhandlingene i stat og kommuner fortsetter - les mer


Unio / Unio krever reelt lønnsløft for statsansatte i lønnsoppgjøret

Klokken 12 i dag gikk startskuddet for lønnsforhandlingene i staten. Guro Lind leder forhandlingene på vegne av Unio stat. Hun krever reallønnsøkning for statsansatte.

Unio / Unio krever reelt lønnsløft for statsansatte i lønnsoppgjøret - les mer


Enighet mellom Spekter og Unio

Det ble den 10. april oppnådd enighet mellom Spekter og Unio om de sosiale bestemmelsene for ansatte i helseforetakene.

Enighet mellom Spekter og Unio - les mer


Reallønnsvekst i årets oppgjør

- Våre medlemmer i offentlig sektor har grunn til å forvente reallønnsvekst i årets oppgjør, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Reallønnsvekst i årets oppgjør - les mer


Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Avgitt til Arbeids- og sosialdepartementet 28. mars 2019.

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019 - les mer


Klima og bærekraft: Fagforeningene må trekke i nødbremsene!

Som fagorganisasjon er vi opptatt av å sikre at medlemmene har en god og trygg jobb å gå til. Men samtidig kan det være grunn til å spørre hvor fagorganisasjonene står i de klimautfordringene vi er midt oppe i. Her har heller ikke Akademikerforbundet vært i førersetet. Fagorganisasjonene har for lite kraft i sin felles plattform for hvordan de skal gripe an dette. Etter mange år med diskusjoner er tiden overmoden for å ta ansvar.

Klima og bærekraft: Fagforeningene må trekke i nødbremsene! - les mer


Høyere anslag på prisveksten i 2019

Prisene vil stige mer enn anslått. Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU)  har idag oppjustert anslaget på konsumprisveksten i 2019 til 2,4 prosent. I februar var anslaget 2.2 prosent.

Høyere anslag på prisveksten i 2019 - les mer


Ny ILO-konvensjon mot vold og trakassering?

Kampen for en ny ILO-konvensjon mot vold og trakassering i arbeidslivet sto i sentrum for den felles 8. mars-markering Unio, LO og YS hadde. Temaet som var valgt, var ikke tilfeldig. Når vi snakker om vold og trakassering, snakker vi for en stor del om kvinner. Kampen mot dette er derfor også kvinnekamp, slo Unios nestleder, Kjetil Rekdal fast.

Ny ILO-konvensjon mot vold og trakassering? - les mer


Store endringer på gang

Rundt 60 000 innbyggere vil den nye kommunen, Nordre Follo, ha når Ski og Oppegård slår seg sammen om et år. - På ingen måte noen småby i norsk målestokk, mener hovedtillitsvalgt for Akademikerforbundets medlemmer i kommuneadministrasjonen Nina Ansethmoen (59).

Store endringer på gang - les mer


Åpen feide i LO

Fellesforbundets leder har ikke fulgt med i timen når han krever moderasjon i offentlig sektor.
Det er et stort gap mellom lønnen i privat og offentlig sektor for universitets- og høyskoletutdannende. Det er nødvendig å tette dette gapet. - Da må offentlig sektor få høyere lønnsøkning enn privat sektor for å tette gapet, sier forbundsleder Alfred Sørbø

Åpen feide i LO - les mer


Ny fylkestillitsvalgt i NAV Vestfold – vil verne om fellesskapsverdiene

Hun overtok som fylkestillitsvalgt i november, men var vara for hovedtillitsvalgt for Unio siden august 2018. Sammenslåingsprosessen mellom NAV i fylkene Vestfold og Telemark har vært hovedfokus høsten 2018. Som tillitsvalgt er det faktisk en god del arbeid i forbindelse med denne fylkesreformen som endrer arbeidssituasjonen for flere, sier Solgunn. Videre kan hun fortelle at NAV Vestfold og Telemark til sammen har omtrent 35 medlemmer i Akademikerforbundet. Solgunn, som er seniorrådgiver på NAV arbeidslivssenter i Vestfold, er nå hovedtillitsvalgt for alle forbundene i Unio og trives foreløpig veldig godt med vervet, men føler at hun er i en opplæringsfase der det er godt å kunne støtte seg på gode kollegaer i Akademikerforbundet.

Ny fylkestillitsvalgt i NAV Vestfold – vil verne om fellesskapsverdiene - les mer


Unios krav til statsbudsjettet 2020: – ABE-reformen må avvikles

– Regjeringens såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform må avvikles, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unios krav til statsbudsjettet 2020: – ABE-reformen må avvikles - les mer


TBU: foreløpig rapport 2019

Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU): Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019 – foreløpig rapport.

TBU: foreløpig rapport 2019 - les mer


Vil bli økt behov for personer med høy utdanning i framtiden

Personer med høyere utdanning får jobb og svært få er arbeidsledige. I framtiden vil det bli økt behov for personer med høy utdanning. Det er blant konklusjonene i den andre rapporten fra Kompetansebehovsutvalget (KBU), som ble offentliggjort i dag.

Vil bli økt behov for personer med høy utdanning i framtiden - les mer


Kurs 2019

Det er ledige plasser på flere kurs denne våren. Meld deg på via min side.

Er du ny som tillitsvalgt eller tenker du på å bli det? Bli med på Grunnkurs for tillitsvalgte 5.-6. februar! Send en e-post til and@akademikerforbundet.no

Det er også noen plasser ledig på Arbeidsrett trinn II 12.-13. februar. Send en mail til and@akademikerforbundet.no om du ønsker å delta.

Kurs, reise og opphold er gratis for Akademikerforbundets medlemmer.


Forbedringer i forsikringsavtalene 2019

Reiseforsikring

 • Karenstid ved forsinket bagasje på reise fjernes (4 timer tidligere)
 • Ubegrenset dekning av egenandel på leiebil feriereiser (tidligere kr 10 000)

Uførevilkår

 • Uføredekningen gjelder ut det året du fyller 60 år
 • Dekker arbeidsuførhet for medlemmet (40 % varig uførhet)
 • Rett til erstatning også ved syke/arbeidsavklaringspenger etter 36 måneder + 12 md.

Innboforsikring

Bekjempelse av skjeggkre, veggedyr og kakerlakker (inntil kr 100 000)

Spørsmål til dette? Kontakt post@forsikring.akademikerforbundet.no


- På høy tid å friskmelde lønnsdannelsen

De ulike tariff-utvalgene i Unio er i dag samlet for ha sine første diskusjoner foran lønnsoppgjøret. - Nå er det på høy tid å friskmelde lønnsdannelsen, sa Unio-leder Ragnhild Lied da hun åpnet Unios tariffseminar.

- På høy tid å friskmelde lønnsdannelsen - les mer


Husk at du ennå kan vinne reisegavekort!

Medlemmer som i løpet av 2018 har vervet minst 3 medlemmer deltar i trekningen av 

• et reisegavekort til en verdi av kr 10.000,-
• to reisegavekort til en verdi av kr 5.000,-

Navn på den som verver føres opp i innmeldingsskjemaet.

For å bli registrert som verver, forutsettes det at vervete medlemmer har betalt medlemskontingent til Akademikerforbundet.

Trekning av vervepremier vil bli foretatt 2. januar 2019. De som vinner blir kontaktet.

Innmeldingsskjema finner du her


Ny IA-avtale sikrer sykelønnsordningen

– Det var slett ikke sikkert at vi skulle bli enige om en ny IA-avtale. At den nå er på plass, sikrer sykelønnsordningen, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Samtidig har Unio vunnet fram med at forebyggende arbeidsmiljøarbeid er et hovedsatsingsområde i den nye IA-avtalen, som ble undertegnet i dag.

Ny IA-avtale sikrer sykelønnsordningen - les mer


Midlertidig avtale om særaldersgrenser

Arbeidstakerorganisasjonene underskrev en midlertidig avtale med arbeidsminister Anniken Hauglie om særaldersgrenser i dag. - Avtalen er nødvendig fordi vi ikke klarte å komme i land med en endelig avtale i år, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Midlertidig avtale om særaldersgrenser - les mer


Fagbevegelsens verdenskongress i København

«Building Workers’ Power: Change the Rules». Det er mottoet når over 1200 engasjerte fagforeningsrepresentanter møtes til verdenskongress i København. Utviklingen av demokratiet og sosial rettferdighet står sentralt.

Fagbevegelsens verdenskongress i København - les mer


Endringer i statlig sektor – skaper utfordringer i Akademikerforbundet

Frem til i dag har lokale forhandlinger i statlig sektor blitt ivaretatt av forbundets forhandlere på arbeidsstedene supplert med forhandlere fra regionale forhandlerkorps. Samtidig registreres det at lokale lønnsforhandlinger i statlig tariffområde stadig gjøres mer gjeldende da en større andel av rammen nå legges ut til virksomhetene. Som en følge av økt vektlegging på lønnsdannelse gjennom lokale lønnsforhandlinger, stilles det større krav til de som skal i forhandlinger iht. kapasitet og kompetanse. Dette blir særlig aktualisert dersom virksomheter delegerer lønnsforhandlingene til driftsenheter.

Endringer i statlig sektor – skaper utfordringer i Akademikerforbundet - les mer


Prosjekt Viken: Utfordringer for tillitsvalgte

Innbyggerantallet i det nye fylket Viken vil være 1,2 millioner og Viken blir det fylket med flest innbyggere i Norge fra og med 1. januar 2020. Riktignok det sjette største i areal, men skal du på en kjøretur gjennom fylket må du sette av hele fem timer uten stopp.

Prosjekt Viken: Utfordringer for tillitsvalgte - les mer


Vil tilpasse Akademikerforbundet for framtida

Hun ble fungerende regionleder i BuVeTe den 1. juli og tiltrådte i vervet fordi hun så det som viktig at noen kunne ivareta oppgavene og funksjonene som regionleder etter en urolig periode i styreledelsen. Berit har vært nestleder i regionstyret siden mars 2018, og med sine tre perioder i styret til sammen, syntes hun at dette kunne gå bra.
- Jeg har også lang organisasjonserfaring fra flere andre organisasjoner, og i tillegg har jeg hatt en lang og spennende yrkeskarriere både som sykepleier og leder, så dette tar jeg som en utfordring, sier Berit. Hun vil vektlegge at Akademikerforbundet hele tida må fornye seg slik at man forblir et forbund for framtida.

Vil tilpasse Akademikerforbundet for framtida - les mer


Unio-konferansen: Hva skjer med vårt demokrati?

På årets Unio-konferanse stilte hovedorganisasjonen spørsmål om demokratiet har nådd sitt toppunkt, og vil smuldre opp litt etter litt? Spørsmålet da er om hvilken rolle fagbevegelse, miljøbevegelsen og andre må ha for å motvirke dette?

Unio-konferansen: Hva skjer med vårt demokrati? - les mer


Like spilleregler i offentlige og private virksomheter

På bakgrunn av NHOs lockout i sykepleierstreiken, har Unios representantskap i dag vedtatt en uttalelse der det blant annet heter at «arbeidsgiver-organisasjoner som setter folks liv og helse i fare for å få igjennom sine tariffkrav, kan ikke ha ansvar for å drive offentlige velferdstjenester.»

Like spilleregler i offentlige og private virksomheter - les mer


Endringer i Statens Vegvesen

Uniotillitsvalgt Øystein Lauen fra Akademikerforbundetengasjerer seg i organisasjonsendringene som pågår i Statens Vegvesen (SVV) som følge av at oppgaver overføres fra SVV til Fylkeskommunene.

Han deltok bl.a. i et møte med samferdselsminister Jon Georg Dale på Stortinget mandag 19. november sammen med representanter fra andre fagforeninger for å påvirke prosessen.

Akademikerforbundet vil følge følge opp medlemmer som blir berørt av endringene.  


Overtramp av NHO førte til lønnsnemnd

Regjeringen har som venta gripe inn med tvungen lønnsnemnd for å hindre den varsla lockouten i sjukepleiarstreiken. - Dette viser at NHO ikkje har makta å handtere ei ordinær tariff-konflikt. Dei har møtt ein ansvarleg streik med så uansvarlege grep at lønnsnemnd blei utfallet, seier Unio-leiar Ragnhild Lied.

Overtramp av NHO førte til lønnsnemnd - les mer


Verneombud – arbeidslivets bilbelte

– Dere er arbeidslivets bilbelte! Noe det er lett å glemme når alt går bra, men som er livsviktig når situasjonen krever det. Uten bilbelte, avskiltes bilen. Uten verneombud – hva ville skje med arbeidslivet?

Verneombud – arbeidslivets bilbelte - les mer


BiA i media

Leder Anne Grønsund er stadig i media. Siste kronikk om ansatte som blir hetset på nett stod nylig på trykk i Dagbladet.

Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) har avgitt høring om fremtidens retningslinjer for barnevernspedagogutdanningen. Vi mener den faglige profilen må styrkes. Les om høringssvaret vårt her.

Miljøterapi i skolen

Les om den engasjerte barnevernspedagogen som bygger miljøterapien og lokkallag, Anita Brunborg fra Kjelle videregående skole. Hun og hennes kollegaer hadde også innlegg på barnevernspedagogkonferansen i vår.


Neste års BiA-konferanse i Oslo 6.-7. mai 2019

Sett av disse dagene i mai!!
6.-7. mai 2019 inviterer BiA til årets konferanse på The Hub i Oslo sentrum.
 
Foreløpig program:

 • Netthets i et arbeidstakerperspektiv
 • Sosial kontroll – hvordan forstå og møte dette
 • Skeives møte med barnevernet

Unios boliglånsavtale «best i klassen»

Dine Penger har tatt en gjennomgang av boliglånsavtalene de ulike fagforeningene har forhandlet seg fram til. «Den aller største prisforskjellen fant vi i Storebrand, der Unio-medlemmer kan spare 19.992 kroner, hvis man sammenligner med bankens ordinære boliglån», skriver Dine Penger.

Unios boliglånsavtale «best i klassen» - les mer


Nå kommer lønnstillegget i tariffområde KA

Alle fagforeningene har nå godkjent den nye tariffavtalen, det samme har KAs medlemmer (arbeidsgiverne) gjort gjennom uravstemning. Det betyr at den nye tariffavtalen har trådt i kraft og at virksomhetene kan utbetale ny lønn og tillegg.


Unio markerer Equal Pay Day 19. oktober

Fredag 19. oktober markerer Unio, med 360.000 medlemmer, den internasjonale Equal Pay Day - Vi ønsker å rette søkelyset på verdsettingsdiskrimineringen som fortsatt er en stor utfordring i norsk arbeidsliv. Likelønn handler om at de kvinnedominerte yrkene, og da primært velferdsyrkene i offentlig sektor, betales lavere enn de mannsdominerte yrkene i privat sektor, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unio markerer Equal Pay Day 19. oktober - les mer


Film om likelønn

Se filmen her


Strammere kommuneøkonomi

- Kommuneøkonomien strammes til, konkluderer Unios sjeføkonom Erik Orskaug i en første kommentar til statsbudsjettet.

Strammere kommuneøkonomi - les mer


Regjeringens politikk svikter

 – Regjeringens politikk svikter. Arbeidsledigheten kan bite seg fast på et relativt høyt nivå på over 100 000 helt ledige i flere år til tross for at vi går inn i en høykonjunktur, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug. Dette går fram av Unios innspill til statsbudsjettet.

Regjeringens politikk svikter - les mer


Regionale samlinger om forebyggende arbeidsmiljø

Arbeidslivets parter i samarbeid med STAMI arrangerer seks samlinger om arbeidsmiljø rundt omkring i landet. Målet er å jobbe enda bedre og mer treffsikkert med forebyggende arbeidsmiljø. Samlingene er gratis, og du kan melde deg på!

Regionale samlinger om forebyggende arbeidsmiljø - les mer


Kirkestreik unngått: Enighet i meklingen med KA

19.09.2018. - Vi er lettet over å ha kommet til enighet om ny tariffavtale med KA, sier Kristian Mollestad, forhandlingsleder for Unio KA etter at meklingen er avsluttet natt til onsdag 19.september.

Kirkestreik unngått: Enighet i meklingen med KA - les mer


En streik i kirken kan ramme alle arbeidsområder

Dersom meklingen i tariffområde KA ikke fører fram innen fristen 18.september kl 24.00 vil de seks Unio-forbundene som er del av tariffavtalen med KA ta ut nærmere 30 kirkeansatte i streik fra onsdag morgen. Dette gjelder blant annet prester og diakoner i menighetstjeneste og administrativt ansatte ved kirkelige rådskontorer.

En streik i kirken kan ramme alle arbeidsområder - les mer


Spekter – et annerledes og utfordrende tariffområde

Tariffområdet Spekter skiller seg fra andre store tariffområder som stat og KS på flere måter. I Spekter brukes begrepet overenskomst om tariffavtaler. Det finnes A-delsoverenskomster som inngås av de sentrale parter (Spekter som arbeidsgiverorganisasjon og Unio som vår hovedsammenslutning) og B-delsoverenskomster (lokale tariffavtaler mellom primærorganisasjonen i Unio og virksomheten). Forhandlingssystemet er bygget opp slik at Spekter først forhandler med Unio om sentral tarifftekst og lønn for de organisasjonene som har sentral lønnsdannelse. Deretter forhandler partene lokalt. 

Spekter – et annerledes og utfordrende tariffområde - les mer


Enighet i Virke

Det ble 6. september oppnådd enighet i hovedoppgjøret mellom Unio-forbundene og Virke i HUK-området (helse, utdanning og kultur). Hele 59 overenskomster mellom Unio-forbundene og Virke ble revidert.

Enighet i Virke - les mer


Eit nasjonalt varslingsombod vil lønne seg

Eit nasjonalt varslingsombod vil hjelpe både arbeidstakarar og arbeidsgivarar med å førebyggje og handtere krevjande varslingssaker, og vil spare samfunnet for store kostnader og belastningar. I høyringssvaret til NOU 2018:6, Varsling – verdiar og vern, argumenterer Unio difor sterkt for å opprette eit varslingsombod.

Eit nasjonalt varslingsombod vil lønne seg - les mer


Unio heiar på studentane

No er diverse fadderdagar og introduksjonsprogram over og alvoret i gang for studentar ved universitet og høgskular – både for dei nye og dei erfarne. Framover er det hardt arbeid som gjeld.

Unio heiar på studentane - les mer


IA-avtalen – hva skjer i høstens forhandlinger?

IA-avtalen skal reforhandles i høst. Spørsmålet er hva resultatet av disse forhandlingene blir. Partene ser nå ut til å ha inntatt svært polariserte standpunkter. Fra arbeidsgiverne snakkes det om å skrote avtalen, mens Unio og LO har sagt de fortsatt ønsker et solidarisk arbeidsliv.

IA-avtalen – hva skjer i høstens forhandlinger? - les mer


Skadeforebyggende tips fra Akademikerforbundets forsikringskontor

Nå er det på tide å gjøre hus og hytte klar for høsten. Med enkle grep kan du unngå vannskader, flygende hagemøbler og uvelkomne små gjester.

Skadeforebyggende tips fra Akademikerforbundets forsikringskontor - les mer


Hvem blir årets verneombud?

Hvem mener du fortjener å bli kåret til årets verneombud? Unio trenger ditt forslag til kandidat!

Hvem blir årets verneombud? - les mer


Lønnsoppgjøret Oslo: Enighet i justeringsforhandlingene

28.08.2018. Unio kom sent tirsdag kveld til enighet med Oslo kommune om særskilte lønnsmessige tiltak – såkalte justeringer. Fortsatt gjenstår lokale forhandlinger før lønnsoppgjøret er endelig ferdig.

Lønnsoppgjøret Oslo: Enighet i justeringsforhandlingene - les mer


Veien videre etter brudd i forhandlingene mellom KA og arbeidstakerorganisasjonene

Riksmekleren har fastsatt mekling i kirkelig sektor tirsdag 18.september. Fristen for å komme til enighet er satt til midnatt samme dag som meklingen.

Veien videre etter brudd i forhandlingene mellom KA og arbeidstakerorganisasjonene - les mer


Aldri før har så få handlet svart

Bare hver tiende nordmann har handlet svart de siste to årene, men innenfor renhold og vedlikehold av hus er det en økende tendens til kjøp av svart arbeidskraft.

Aldri før har så få handlet svart - les mer


Kunnskapsarbeiderne trenger etter- og videreutdanning

Hvordan kan vi sikre at vi får en etter- og videreutdanningsreform som treffer hele arbeidslivet, også de med høyere utdanning? Det var spørsmålet når Unio inviterte til debatt i Arendal i dag. – Dette må bli et spleiselag mellom arbeidsgiver, stat og arbeidstaker. Et veldig godt eksempel er etter- og videreutdanningen av lærerne, sa Unio-leder Ragnhild Lied.

Kunnskapsarbeiderne trenger etter- og videreutdanning - les mer


Trygghet for alle innbyggere

På Unio-kafeen gikk den første dagen av Arendalsuka under fellesbetegnelsen «trygghet». Både Landgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund og Politiets Fellesforbund hadde dette perspektivet i sine debatter.

Trygghet for alle innbyggere - les mer


Varsling er ein verdi, ikkje eit problem

Eit nasjonalt varslingsombod vil hjelpe både arbeidstakarar og arbeidsgivarar med å førebyggje og handtere krevjande varslingssaker, og det vil spare samfunnet for store kostnader og belastingar. Vi i Unio er derfor svært nøgde med at varslingsutvalet i innstillinga si følgjer opp Unio sin tanke om eit eige nasjonalt varslingsombod. No er det opp til regjeringa og Stortinget å følgje opp for å få dette på plass, skriv Unio-leiar Ragnhild Lied i ein kronikk i VG i dag.

Varsling er ein verdi, ikkje eit problem - les mer


Du kan få 7,6 millioner i ulykkesdekning

Dersom du er «singel», kan du kjøpe ulykkesforsikring med forsikringssum 7,6 millioner kroner gjennom medlemskapet i Akademikerforbundet. Har du ektefelle/samboer og barn, må du dele med dem, men du har fortsatt god dekning til meget lav pris. Les her hvordan du skaffer deg en slik forsikring:

Du kan få 7,6 millioner i ulykkesdekning - les merOm bruddet i hovedtarriffoppgjøret med KA

Det er brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale mellom KA og flertallet av fagforeningene i kirken. Bruddet kom etter at forhandlingene hadde gått en uke på overtid. Partene vil be Riksmekleren om assistanse til å finne en løsning, og er enige om at oversendelse til Riksmekleren først skjer etter 13.august. Fram til dette skjer det altså ikke noe med saken.

Om bruddet i hovedtarriffoppgjøret med KA - les mer


God sommer!


Kjenner du en som blir student i høst?

Akademikerforbundet tilbyr studentmedlemskap.

Vi tilbyr rådgivning, forsikring inkludert i kontingenten og gratis kurs.

Meld studenten inn nå og han/hun får gratis medlemskap ut 2018.


Akademikerforbundet tar organisasjonsdebatten

Arbeidslivet utvikler seg, det må Akademikerforbundet også gjøre. Det å representere arbeidstakersiden er ikke det samme i dag som det var for 10, 20 eller 30 år siden. Spørsmålet om hvordan Akademikerforbundet skal være organisert i fremtiden henger i luften og på Politisk Råd på Hell 13.-14. juni står organisasjonsdebatten på agendaen.

Akademikerforbundet tar organisasjonsdebatten - les mer


Sosiale medier – en velsignelse for demokratiet?

Da internett så dagens lys i 1990, oppstod det et virtuelt rom der alle i prinsippet kunne kommunisere med hverandre. Grunnlaget for et bredt ordskifte, som er forutsetning for at et demokrati skal kunne fungere, var lagt. I dag kan vi spørre oss om internett med sine sosiale medier har blitt et verktøy mot demokratiet.

Sosiale medier – en velsignelse for demokratiet? - les mer


Enighet med Virke om Hovedavtale for perioden 2018-2021

Unios berørte forbund og Virke møtte til forhandlinger om revisjon av hovedavtalen (Parallellavtalen) den 21. juni sammen med øvrige organisasjoner som har partsforhold i denne. Partene ble enige om å forlenge (prolongere) Hovedavtalen for perioden 2018-2021.

Enighet med Virke om Hovedavtale for perioden 2018-2021 - les mer


TBU: Etter inntektsoppgjørene 2018

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) la fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran årets hovedoppgjør 26. februar og en endelig utgave 26. mars, jf. NOU 2018: 8. I denne rapporten gis en oversikt over hovedtrekkene så langt i årets hovedoppgjør.

TBU: Etter inntektsoppgjørene 2018 - les mer


Enighet med Spekter i område 12 (Helse, velferd og oppvekst)

Unio fullførte fase 3-forhandlingene med Spekter i område 12, fredag den 22. juni. – Det har vært krevende men konstruktive forhandlinger, og vi er fornøyde med at vi nå har oppnådd enighet i virksomhetene, sier Unios forhandlingsleder i Unio Spekter, Eli Gunhild By.

Enighet med Spekter i område 12 (Helse, velferd og oppvekst) - les mer


Tydelig ja i uravstemningen

Unio har gjennomført uravstemning for medlemmene i det statlige tariffområdet. Drøyt 86 prosent av dem som avla stemme, stemte ja til meklingsforslaget.

Tydelig ja i uravstemningen - les mer


- Tror vi skal komme i mål med en ny ILO-konvensjon

Steile fronter holdt på å velte håpet om en ILO-konvensjon mot vold og trakassering under årets ILO-konferanse. – Det var vanskelige diskusjoner, men om vi lytter til hverandre og er løsningsorienterte mener jeg det er mulig å komme fram til formuleringer alle land kan godta, sier internasjonal sekretær Liz Helgesen i Unio.

- Tror vi skal komme i mål med en ny ILO-konvensjon - les mer


Riksmekler Nils Dalseide er død

- Jeg kjente Dalseide som en kunnskapsrik og samfunnsengasjert person som var opptatt av å ha en tett dialog med partene, sier Unio-leder Ragnhild Lied i anledning riksmekler Nils Dalseides bortgang i dag, søndag.

Riksmekler Nils Dalseide er død - les mer


Frokostseminar om «Reisetidssaken»

Etter fire år, tre rettsrunder og en høring i EFTA-domstolen har man fått en endelig avklaring i den såkalte reisetidssaken. «Reisetidssaken» ble behandlet i Høyesterett i begynnelsen av mai i år, og dommen ble offentlig denne uken. I den forbindelsen arrangerer Unio i samarbeid med Politiets Fellesforbund et frokostseminar for å gå gjennom selve dommen.

Frokostseminar om «Reisetidssaken» - les mer


Enighet med Spekter

04.06.2018. Unio fullførte mandag kveld fase 3-forhandlingene med Spekter i sykehusene (områdene 10 og 13). – Det har vært krevende forhandlinger, men vi er fornøyde med at vi nå har oppnådd enighet, sier Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By.

 

Enighet med Spekter - les mer


Unio-deltakelse under Pride

28. juni 1969 startet en gruppe homofile, bifile og transkjønnede et opprør etter en politirazzia på Stonewall Inn, en bar hovedsakelig besøkt av homofile i 43 Christopher Street i New York City. Stonewall-opprøret regnes som begynnelsen for den moderne homobevegelsen. Etter dette begynte stadig flere å arrangere ukeslange serier med arrangement for å markere opprøret.

Unio-deltakelse under Pride - les mer


Pensjonistene taper fjerde året på rad

Resultatet av årets trygdeoppgjør viser at pensjonistene taper fjerde året på rad. – Alderspensjonistene kan se for seg en reell inntektsnedgang på 0,2 prosent i år. Reguleringsregimet gir også tap. Hadde Stortingets intensjon om regulering med gjennomsnitt av lønn- og prisvekst blitt fulgt fra Pensjonsreformens start i 2011, ville en alderspensjonist i dag hatt 4000 kroner mer å rutte med, sier Unios delegasjonsleder, sjeføkonom Erik Orskaug.

Pensjonistene taper fjerde året på rad - les mer


Et klart ja til pensjonsavtalen fra Akademikerforbundet og Unio

Uravstemningen i Akademikerforbundet – et klart ja
Det ble gjennomført uravstemning i Akademikerforbundet blant medlemmer som er offentlig ansatte, som var rådgivende. Svarprosenten var på 39,5 % og fordelte seg slik: ja 96,3 %, nei 3,7 %. Takk til alle som svarte!

Et klart ja til pensjonsavtalen fra Akademikerforbundet og Unio - les mer


En Unio-streik vil ramme hele landet

Dersom meklingen i staten ikke fører fram innen fristen 23. mai kl. 24.00, vil Unio ta ut vel 1100 statsansatte i streik fra torsdag morgen. Dette gjelder blant annet ansatte på universitet- og høgskoler, ulike yrkesgrupper i politiet, skatterevisorer og NAV-ansatte.

En Unio-streik vil ramme hele landet - les mer


Unio går mot å utrede en foretaksmodell for universiteter og høyskoler

– Jeg ser ikke behovet for å utrede en foretaksmodell. Det er unødvendig å bruke ressurser på dette nå, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unio går mot å utrede en foretaksmodell for universiteter og høyskoler - les mer


Enighet i KS Bedrift

Det ble i natt enighet mellom partene om en anbefalt løsning på HTA for konkurranseutsatte bedrifter i KS bedrift.

Enighet i KS Bedrift - les mer


Forhandlinger i KS Bedrift

Unio leverte krav I til KS Bedrift i dag.

Forhandlinger i KS Bedrift - les mer


Unio enig med Oslo kommune

Natt til tirsdag 1. mai kom Unio til enighet med Oslo kommune i årets lønnsoppgjør. Løsningen innebærer at alle får et generelt tillegg, samt at det avsettes midler til justeringer. Det avsettes også en pott til lokale forhandlinger.

Unio enig med Oslo kommune - les mer


Unio kommune: Forhandlingene fortsetter

Forhandlingene i KS-området fortsatte i dag, og vil pågå fram til frist ved midnatt 30.april.

Unio kommune: Forhandlingene fortsetter - les mer


Lønnsoppgjøret i Oslo: Unio har levert økonomiske krav

I dag leverte Unio Oslo kommune det tredje kravet i årets lønnsoppgjør. Det inneholder økonomi.

Lønnsoppgjøret i Oslo: Unio har levert økonomiske krav - les mer


Endring i aml må bygge på kunnskap

I går gjennomførte Arbeids- og sosialkomiteen høring om endringer i arbeidsmiljøloven som omhandler fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak, Prop. 73 L (2017-2018). I sitt innlegg la Unio-leder Ragnhild Lied vekt på at endringene må stå seg over tid, og ikke føre til økt antall midlertidig ansatte.

Endring i aml må bygge på kunnskap - les mer


Medlemsmøte for Akademikerforbundets seniorer

Sjefsøkonom Erik Orskaug i Unio, var nylig invitert til medlemsmøte for Akademikerforbundets seniorer med Pensjonsreformen som tema. Han venter selv brev fra NAV om hvordan hans pensjon blir i årene framover, fortalte han. Ikke bare er han en senior i Unios organisasjon, men han har også vært sentral i pensjonsforhandlinger gjennom årtier.

Medlemsmøte for Akademikerforbundets seniorer - les mer


Reiseregulativ i staten i nemd

I dag starter prosederingen i særskilt nemd knyttet til reiseregulativene i staten.

Reiseregulativ i staten i nemd - les mer


Konferanse om Statsansatteloven

Det var tung juss og arbeidsrett som advokat Thomas Braut Svendsen skulle formidle til de 42 frammøtte tillitsvalgte fra Akademikerforbundet på forbundets konferanse om Statsansatteloven. Noe han klarte på en godt forståelig måte.

Konferanse om Statsansatteloven - les mer


Forhandlingsstart i KS: Unio krever at ansatte med høyere utdanning prioriteres

Unio kommune overleverte i dag det første kravet i årets lønnsoppgjør i KS-området. – Kampen i årets oppgjør vil stå om rammen og fordelingen av pengene, sier forhandlingsleder Steffen Handal.

Forhandlingsstart i KS: Unio krever at ansatte med høyere utdanning prioriteres - les mer


Spekter-forhandlingene i gang

I dag gikk startskuddet for årets forhandlinger i Spekter. Unio overleverte i går sine krav i A-forhandlingene. Dermed er startskuddet for Unio sine 47.200 medlemmer i Spekter gått.

Spekter-forhandlingene i gang - les mer


Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor: Bedre mulighet til å trappe ned etter 62 år

Mange i offentlig sektor trapper ned på slutten for å strekke yrkeskarrieren. Blant lærere er det for eksempel mange som går ned i 60 prosents stilling og kombinerer det med 40 prosent AFP. Med den nye pensjonsavtalen kan du gjøre det samme og komme godt ut sammenliknet med dagens ordning. Den nye ordningen er også mer fleksibel, pensjonen avkortes ikke hvis du tjener «for mye» slik det er i dagens ordning.

Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor: Bedre mulighet til å trappe ned etter 62 år - les mer


Slik slår den nye avtalen ut

Arbeidsdepartementet har laget en rekke typeeksempler som viser hvordan pensjonen blir med den nye avtalen. Eksemplene er laget for årskullene 1963, 1973, 1983 og 1993.

Slik slår den nye avtalen ut - les mer


– Jeg sparte 5000 kroner i måneden på å bytte bank

Da Signy Svendsen flyttet lånene fra den lokale sparebanken til Storebrand, fikk hun hakeslepp.

– Jeg sparte 5000 kroner i måneden på å bytte bank - les mer


To viktige konferanser i april

Hold deg oppdatert om sentrale temaer som har innvirkning på din hverdag:

Konferanse om statsansatetteloven

Ny lov trådte i kraft 1.7.2017. på  konferansen får du vite det du trenger.

Akademikerforbundets pensjonskonferanse

Hva betyr den nye pensjonsavtalen for deg?
Disse gir deg svar: Sjefsøkonom i Unio, Erik Orskaug, statssekretær i ASD Christl Kvam med flere.


Samarbeid om digital kompetanse i kommunene

Sammen med de øvrige partene i kommunesektoren og Kommunal- og moderniseringsdepartementet var Unio i dag medarrangør for oppstartskonferansen om økt digital kompetanse i kommunene.

Samarbeid om digital kompetanse i kommunene - les mer


Akademikerforbundet vokser i NAV Tromsø

Akademikerforbundet har i organisasjonssammenheng gjerne blitt ansett som en lettvekter og «en av de små». Det er ikke noe i veien med det. Akademikerforbundet skal ikke vokse kun for å vokse, men være et forbund for universitets- og høyskoleutdannede som har felles samfunnsverdier. Likevel, i Tromsø deltar vi i tungvektsklassen.

Akademikerforbundet vokser i NAV Tromsø - les mer


Økt medlemstall i Unio

Unio har det siste året økt antall medlemmer med cirka 10.000, og er nå oppe i 360.000 medlemmer. – De 13 forbundene i Unio jobber aktivt med rekruttering, og bidrar dermed godt til å styrke organisasjonsgraden i Norge, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar.

Økt medlemstall i Unio - les mer


Akademikerforbundet og hovedoppgjøret 2018

Uttrykket «Vårens vakreste eventyr» brukes om så mangt – Holmenkollstafetten, konfirmasjon og bilutstilling – i vår verden dreier det seg om de sentrale forhandlingene. I 2018 er det hovedoppgjør og det innebærer at det ikke bare forhandles om lønn. Eksempelvis kan både sosiale bestemmelse og pensjon bli gjenstand for forhandlinger.

Akademikerforbundet og hovedoppgjøret 2018 - les mer


Skal nå målene i Parisavtalen med gjenbruk av kantinemat?

Da tidligere klima- og miljøminister Vidar Helgesen åpnet Arbeidslivets klimauke nylig, hentet han fram eksemplet om at kantinesjefen i hans eget departement nå kaster mindre av den maten som kom fra kantina. Et praktisk, konkret og forståelig eksempel på en grønnere profil. Er det slike tiltak som skal til for at Norge når de forpliktelser vi har påtatt oss i Parisavtalen?

Skal nå målene i Parisavtalen med gjenbruk av kantinemat? - les mer


– Et godt tegn

- Sentralbanksjefens årstale til Norges Banks representantskap er gode nyheter inn mot årets lønnsoppgjør, sier forbundsleder Alfred Sørbø og sikter til økonomisk vekst og fall i ledigheten. At en forsiktig renteøkning er mulig i slutten av 2018 er også et sunnhetstegn. Dette forsterker forventningene om muligheter for reallønnsvekst i vårens hovedtariffoppgjør.

– Et godt tegn - les mer


Ny rapport: Det uorganiserte Norge

12.02.2018. Under denne overskriften presenterer Klassekampen lørdag 10. februar en rapport som viser hvem de uorganiserte i Norge er. – Regjeringen må framsnakke fagbevegelsen og trepartssamarbeidet, sier Unio-leder Ragnhild Lied til Klassekampen.

Ny rapport: Det uorganiserte Norge - les mer


Forhandlingene om offentlig tjenestepensjon starter i dag

07.02.2018. I dag går startskuddet for de reelle forhandlingene om offentlig tjenestepensjon mellom regjeringen ved Arbeids- og sosialdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor. Etter planen skal forhandlingene være ferdige i begynnelsen av mars. – Vi går inn i forhandlingene med det utgangspunkt at vi ikke nå skal kutte i kostnadene til pensjon. Innsparingene ble tatt da Stortinget vedtok at pensjonen skal levealdersjusteres. Nå skal vi finne gode pensjonsløsninger for neste generasjoner offentlig ansatte, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Forhandlingene om offentlig tjenestepensjon starter i dag - les mer


Brudd i forhandlingene om reiseregulativene i staten

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Unio, LO Stat, YS Stat og Akademikerne brøt i går forhandlingene om særavtalene for inn- og utland. Begge særavtalene går nå til nemndsbehandling.

Brudd i forhandlingene om reiseregulativene i staten - les mer


Norsk industri: Konjunkturraporten 2018

Her kan du laste ned rapporten.


Ikke gå glipp av to unike muligheter!

I perioden 17. februar - 20. mars 2018 kan du kjøpe behandlingsforsikring og obligatorisk forsikring uten helseerklæring.

Ikke gå glipp av to unike muligheter! - les mer


Bli med på årets NAV-konferanse!

NAV-konferansen 2018 avholdes på Lysebu fra 6. - 7. mars 2018. På konferansen tar vi opp dagsaktuelle temaer for deg som jobber i NAV, og det blir lagt opp til gruppearbeid og erfaringsutveksling. Tidligere fylkesdirektør i NAV Stein Rudaa vil holde sitt foredrag «Ett NAV – flere arbeidsgivere». Han tar for seg tematikken knyttet til at arbeidstakere som jobber på samme sted og i samme etat kan ha ulike arbeidsvilkår ut fra hvor de er ansatt. I tillegg kommer blant annet stortingspolitiker og fraksjonsleder for Høyre i arbeids- og sosialkomiteen Heidi Nordby Lunde og Arbeids- og tjenestedirektør i NAV Kjell Hugvik.

Kommer du? Meld deg på via min side innen 28. januar.

For program, se her.


FAGKONFERANSE FOR BARNEVERNSPEDAGOGENE 16.-17. april!

Sett av datoen og bli med på årets fagkonferanse for barnevernspedagogene i Akademikerforbundet i regi av BiA!
Vi skal være på Hotel Bristol, Oslo, og reise og opphold dekkes av Akademikerforbundet for alle.


Les mer om konferansen her.

FAGKONFERANSE FOR BARNEVERNSPEDAGOGENE 16.-17. april! - les mer


Islandsk likelønn?

Island har forsterka lovverket sitt om likestilling og likelønn. Arbeidsgjevarar må dokumentere at dei følgjer prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi – uavhengig av kjønn.

Islandsk likelønn? - les mer


Unio kritisk til mer privatisering og anerkjenning av uorganiserte i arbeidslivet

I den ferske politiske plattformen til den blågrønne regjeringen står det at «regjeringen anerkjenner at mange arbeidstakere velger å være uorganisert». Det får Unio til å reagere.

Unio kritisk til mer privatisering og anerkjenning av uorganiserte i arbeidslivet - les mer


Arbeidslivets Klimauke sparket i gang

Arbeidslivets Klimauke ble innledet med et frokostseminar spekket med erfaringsutvekslinger og gode ideer. «Snakk om klima på jobben» var oppfordringen fra arrangørene og flere av innlederne.

Arbeidslivets Klimauke sparket i gang - les mer


Årets første måneder preges av pensjonsforhandlinger

De reelle forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon mellom regjeringen ved Arbeids- og sosialdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor, starter 1. februar. – Fristen for å komme fram til en løsning er satt til 1. mars, så det blir noen intense uker dersom vi skal klare å komme i mål i god tid for tariffoppgjøret starter. Fra vår side er vi innstilt på å finne løsninger som tilgodeser alle Unios grupper – både de som av helsemessige årsaker må gå tidlig, og de som ønsker å jobbe lenge, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Årets første måneder preges av pensjonsforhandlinger - les mer


Forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren fortsetter

Partene er enige om å fortsette forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren over nyttår.

Forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren fortsetter - les mer


Prosessen knyttet til ny offentlig tjenestepensjon er i gang

Unio, LO, YS og Akademikerne har i dag vært i første møte i en prosess mellom Arbeids- og sosialdepartementet og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i offentlig sektor. Målet er å komme fram til enighet om en ny offentlig tjenestepensjon. – Unio er fornøyd med at prosessen nå er i gang, og er innstilt på å finne løsninger som samlet sett er gode for våre medlemmer, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar.

Prosessen knyttet til ny offentlig tjenestepensjon er i gang - les mer


Muligheter og utfordringer ved hovedoppgjøret i 2018

Lokale lønnsforhandlinger er nå gjennomført i de fleste sektorer der vi har medlemmer. Selv om vi fikk et moderat lønnsoppgjør i 2017 på om lag 2,4 %, ser det ut til at de fleste av våre medlemmer har hatt reallønnsvekst, noe som er ekstra viktig siden det i 2016 var  reallønnsnedgang for de fleste.

Forbundets tillitsvalgte har lagt ned mye arbeid i forberedelser og forhandlinger og vi har forhandlingskoordinatorer og regionstyrer som har bidratt med koordinering og som forhandlere. Akademikerforbundet er godt fornøyd med arbeidet som er gjort. Engasjementet blant våre medlemmer er stort, og dette er vi avhengig av for å kunne oppnå gode resultater.

Muligheter og utfordringer ved hovedoppgjøret i 2018 - les mer


Forhandlingene om ny hovedavtale har startet i kommunesektoren

I dag, 30. november, startet KS og Unio kommune forhandlingene om ny hovedavtale. – Hovedavtalen tar for seg de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Derfor er det spesielt viktig at partene tar en revisjon og forhandler avtalen med jevne mellomrom, sier forhandlingsleder i Unio kommune, Steffen Handal.

Forhandlingene om ny hovedavtale har startet i kommunesektoren - les mer


Planlegger du å bytte jobb?

I forbindelse med skifte av jobb, er det et par ting det kan være smart å være oppmerksom på, og det er arbeidsavtale, lønn og pensjon.

Planlegger du å bytte jobb? - les mer


Bli med på Arbeidslivets Klimauke!

Små og mellomstore virksomheter i Norge har et sterkt engasjement for miljø og klima. Kampanjen «Arbeidslivets Klimauke» er en dugnad for å sette engasjementet ut i konkrete tiltak. Se hvordan du kan bli med på dugnaden her!

Bli med på Arbeidslivets Klimauke! - les mer


Ny fleksitidsavtale for statsansatte

Unio, YS Stat, Akademikerne og LO Stat har blitt enig med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om ny fleksitidsavtale. Den nye avtalen trer i kraft 1. januar neste år.

Ny fleksitidsavtale for statsansatte - les mer


Svekker regjeringen UH-sektorens handlingsrom?

Unio er alvorlig bekymret for at statsbudsjettet vil innebære en svekkelse av universitetene og høyskolenes handlingsrom for å drive og utvikle forskning og undervisning av høy kvalitet. Det var hovedbudskapet fra Unio til Stortingets utdannings- og forskningskomité under høringen om forslaget til statsbudsjett for 2018.

Svekker regjeringen UH-sektorens handlingsrom? - les mer


Likelønnsdagen tema i Stortingets spørretime

I dag markerer Unio likelønnsdagen; Equal Pay Day. Stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV) benyttet anledningen til å stille spørsmål til arbeidsminister Anniken Hauglie om hvilke grep regjeringen har gjennomført for å tette lønnsgapet mellom menn og kvinner.

Likelønnsdagen tema i Stortingets spørretime - les mer


- Ytterligere kutt i staten fører ikke til effektivisering

Forbundsleder Alfred Sørbø støtter Unio-lederens kritikk av regjeringens avbyråkratisering og effektiviseringskutt på  på 0,5 %.
Et gjennomgående kutt i alle statlige budsjetter gir ikke tilsiktet effekt, sier forbundslederen. Dette rammer arbeidsplasser og virksomheter der effektiviseringsgevinsten er tatt ut, noe som i neste omgang gir svekket kvalitet eller redusert tjenesteproduksjon.

- Ytterligere kutt i staten fører ikke til effektivisering - les mer


Bra for alle at det er trygt å varsle

– Mange saker er vanskelige og kompliserte. Fokus bør være på hva det er varslet om, og ikke hvem som varsler, skriver Alfred Søbø og Thomas Bæk Jahreie i Akademikerforbundet.

Bra for alle at det er trygt å varsle - les mer


Støtter ingen «totalpakke»

Unio støtter forslaget til regjeringen om å ta inn en legaldefinisjon av «fast ansettelse» i arbeidsmiljøloven. Begrunnelsen for dette er å sikre større grad av klarhet og forutsigbarhet. - Men dersom regjeringen står fast på at de har lagt fram en «totalpakke» hvor forslagene som fremmes må sees som en helhet, støtter ikke Unio noen av forslagene, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar til regjeringens forslag om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak.

Støtter ingen «totalpakke» - les mer


Unio sier nei til et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg

Kunnskapsdepartementets forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner, hadde høringssvar denne uka. Unio skriver i sitt høringssvar at et generelt nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg kan komme i strid med prinsippet om lik rett og plikt til utdanning.

Unio sier nei til et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg - les mer


Ragnhild Lied skal leie offentleg utval

Regjeringa har sett ned eit offentleg utval som skal sjå nærare på vidaregåande opplæring. I statsråd i dag blei utvalet sett ned, og Unio-leiar Ragnhild Lied har fått i oppgåve å leie utvalet.

Ragnhild Lied skal leie offentleg utval - les mer


Digitalisering: Er vi i utakt med robotene?

Digitaliseringen av samfunnet vårt pågår i stadig raskere tempo. Digitale verktøy blir i stigende grad satt inn i ulike prosesser i arbeidslivet. Spørsmålet er om våre politikere og samfunnet for øvrig er godt nok forberedt på dette. Og hvilket arbeidsliv ser vi for oss om noen års tid?

Digitalisering: Er vi i utakt med robotene? - les mer


Akademikerforbundet vekststrategi

Årets rapport fra teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at andel fagorganiserte sysselsatte i Norge bikket under 50 % i 2016. En stor del av nedgangen skyldes en revisjon av medlemstall i LO, men det illustrer likevel en trend i utviklingen som har ført til at kun halvparten av Norges yrkesaktive nå er en del av fagbevegelsen. På tross av generell nedgang fra 2015 til 2016 i andelen yrkesaktive blant hovedorganisasjonene, har Unio vokst.

Akademikerforbundet vekststrategi - les mer


Flere får vannskader på kjøkkenet

Tryg Forsikring advarer mot flere og mer alvorlige vannskader på kjøkkenet. – Kjøkkenet er blitt det nye våtrommet, men det er få eller ingen krav til sikring mot vannskader her, advarer takstsjef Lars Angell i Tryg.

Flere får vannskader på kjøkkenet - les mer


Digitalisering - hva kreves av ledere?

Hvordan skal du som leder forholde deg til digitalisering?
-Ledere må sette seg i førersetet, sier Linda Lai i en artikkel på ledernytt.no. «Digitalisering» høres kanskje ikke så spennende ut. Det assosieres ofte med effektivisering og rasjonalisering av eksisterende prosesser. Men digital teknologi byr også på store muligheter for innovasjon og forretningsutvikling. Her bør ledere sette seg selv i førersetet hvis de tar lederrollen på alvor. I motsatt fall risikerer de å gå glipp av viktige muligheter til å forbedre måloppnåelse og verdiskaping.

Digitalisering - hva kreves av ledere? - les mer


Arendalsuka

Her er en samleside for artikler fra Arendalsuka

Arendalsuka - les mer


Unio, quo vadis?

Unio satte i fjor høst ned en arbeidsgruppe til å utarbeide et diskusjonsnotat om hvordan Unio, gjennom sitt organisasjonstilbud, kan ta sin del av ansvaret for å øke organisasjonsgraden i Norge. Utgangspunktet var de internasjonale tendensene til en svekket oppslutning om fagbevegelsen, både i form av en fallende organisasjonsgrad og redusert vilje til å delta i fagforeningsarbeid.

Unio, quo vadis? - les mer


Stødig tillitsvalgt gjennom mange år – gir veiledning både i lønnsspørsmål og psykiatri

Svein Klingen jobber på Nordlandssykehuset i Bodø. Der er han ansatt i et tverrfaglig psykiatriteam som veileder personell som jobber i boliger med psykisk utviklingshemmede. Teamrådgivningen spenner over fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Selv ble han medlem av Akademikerforbundet i 2001, og vervet som tillitsvalgt ble «kastet» på han i 2005. Og det vervet innehar han fortsatt.

Stødig tillitsvalgt gjennom mange år – gir veiledning både i lønnsspørsmål og psykiatri - les mer


Kommunene knebler ansatte

30.06.2017. Over halvparten av landets kommuner mener det ikke er akseptabelt at deres ansatte ytrer seg kritisk om kommunen i media. Det reagerer Unio-leder Ragnhild Lied på.

Kommunene knebler ansatte - les mer


Resultatene etter forhandlingene i Den norske kirke

23.06.2017. Det ble i dag enighet i forhandlingene med Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon (KA) for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk).

Resultatene etter forhandlingene i Den norske kirke - les mer


Organisasjonsgraden under 50 prosent

I 2016 falt organisasjonsgraden under 50 prosent, dvs. at under halvparten av de sysselsatte er fagorganisert. Bare Unio øker. – Dette er en kjempeutfordring for en samlet fagbevegelse, sier Unio-leder Ragnhild Lied. – Skal vi klare å opprettholde og fornye den norske arbeidsmarkedsmodellen må organisasjonsgraden økes. Det må vi ta et samlet ansvar for både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, sier Lied

Organisasjonsgraden under 50 prosent - les mer


Viktig at alle blir sikret en lønnsutvikling

Lønnsoppgjørene i privat sektor mellom NHO og LO fikk også i år en ansvarlig ramme preget av å skulle sikre konkurranseevnen til eksportrettede virksomheter. Det er forståelse mellom partene i arbeidslivet at vi nå er inne i en fase med moderate oppgjør der man sammen skal vise ansvarlighet og unngå høy lønnsvekst. Med dette som bakteppe ble det fra Unios og Akademikerforbundets side fremforhandlet en årslønnsvekst i de sentrale forhandlinger på 2,4 prosent, noe som har gitt Akademikerforbundets medlemmer muligheter til å opprettholde og styrke kjøpekraften i 2017. Partenes statistikkdokument (TBU-rapporten 2017) som gir tallgrunnlaget for årets forhandlinger anslår at prisveksten (KPI) fra 2016 til 2017 blir på 2 prosent. Slike modellbaserte beregninger vil imidlertid alltid være usikre. Usikkerheten i prisvekstanslaget for 2017 er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen og energiprisene fremover.

Viktig at alle blir sikret en lønnsutvikling - les mer


Lederkonferansen 27.-28. september 2017

Det er noen få ledige plasser igjen på Lederkonferansen 2017.
Akademikerforbundet dekker reise og opphold.

Meld deg på via min side i dag!

Tema på konferansen er bl.a.

 • Hva skjer når digitaliseringen kommer og tar deg? Posisjonering for en disruptiv fremtid  med Preben Carlsen
 • Når det røyner på – hvilke lederegenskaper er viktige? Ved Hanne Kristin Rohde
 • Spiller vi på samme lag? ved Lisbeth Sommersvoll

BiA har deltatt i flere viktige møter den siste tiden

BiA har deltatt i flere viktige møter denne våren, bl.a. i direktoratet i forbindelse med kompetanseutredningen. Anne Grønnsund og Heidi Ingebrigsten Bordi møtte i “Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging”, Anne Grønnsund var også med på en innspillskonferanse mot netthets.

BiA har deltatt i flere viktige møter den siste tiden - les mer


Forhandlingene i KA i havn

20.06.2017. I dag ble det gjennomført forhandlinger i arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA) for ansatte i fellesområde m.fl .

Forhandlingene i KA i havn - les mer


Barnevernsreform vedtatt i stortinget - godt grunnlag for videre utvikling og nye debatter

BiAs forslag om å innføre årlig krav om rapportering om barnevernet til kommunestyret fikk fullt gjennomslag! Stortinget ber videre om at barnevernsreformen fullfinansieres. Et annet viktig vedtak var at stortinget ber regjeringen vurdere hvordan barnevernsansatte kan sikres mot vold og trusler. 

Barnevernsreform vedtatt i stortinget - godt grunnlag for videre utvikling og nye debatter - les mer


Oppstart i Virke-forhandlingene

13.06.2017. Klokken 10.30 i dag startet forhandlingene i Virke, HUK-området der sektorene helse, utdanning og kultur inngår. - Før vi går i gang, ønsker vi å understreke at vi setter pris på at vi går inn i forhandlingene med et ryddig protokollutkast fra Virke sin side. Dette opplever vi som positivt, sa Unios forhandlingsleder, Kari Tangen, i sin innledning.

Oppstart i Virke-forhandlingene - les mer


Venstre skroter likestillingsloven

 I dag sørger et knapt flertall i Stortinget for at likestillingsloven blir historie. Men likestillingsminister Solveig Horne får ifølge NRK ikke igjennom de store grepene som Unio var sterkt imot – nemlig å fjerne redegjørelsesplikten og at loven ikke skulle gjelde personlige forhold. – Et stort arbeid er nedlagt og det som står igjen er at vi ikke lenger har en likestillingslov, sier Ragnhild Lied.

Venstre skroter likestillingsloven - les mer


Unios forslag vant fram i ny klimalov

29.05.2017. «Stortinget ber regjeringen opprette et teknisk beregningsutvalg på klimafeltet. Arbeidet i det tekniske beregningsutvalget skal ledes av Miljødirektoratet.» Med dette forslaget har flertallet i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget fulgt opp Unios forslag om å etablere teknisk beregningsutvalg på klimafeltet. – Det er gledelig at Unios arbeid med dette spørsmålet gir resultater. Vi tror dette er et riktig og viktig grep for å få til bærekraftige budsjetter framover, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unios forslag vant fram i ny klimalov - les mer


Samarbeid mot svart økonomi: Stolt av å være med på spleiselaget?

Norge har i år blitt kåret til verdens lykkeligste land og ligger også høyt på statistikken over høy levestandard og gode levekår. Kan noe av forklaringen være vårt velutviklede velferdssystem, når vi til tross for høye levekostnader er så lykkelige her i landet. Og gjør vi nok for å ta vare på velferden? spør Unio-leder Ragnhild Lied og resten av partene i Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) i en felles kronikk som har blitt publisert i en rekke medier de siste dagene.

Samarbeid mot svart økonomi: Stolt av å være med på spleiselaget? - les mer


Samarbeidet mot svart økonomi: Stolt av å være med på spleiselaget!

Samarbeidet mot svart økonomi (SMSØ) starter 15. mai en kampanje på sosiale medier, i tradisjonelle media og i medlemsorganisasjonene som har som mål å endre sosial aksept for svart arbeid gjennom å vise at flertallet handler hvitt. 

Samarbeidet mot svart økonomi: Stolt av å være med på spleiselaget! - les mer


Løsning i staten

29.04.2017. Unio kom i dag fram til en forhandlingsløsning i statlig sektor i årets mellomoppgjør. – Dette er et resultat som forventet og i tråd med våre krav, sier Petter Aaslestad, forhandlingsleder i Unio stat.

Løsning i staten - les mer


Kommuneoppgjøret: Unio kommune krever reallønnsvekst

27.04.2017. I dag startet forhandlingene mellom KS og partene i kommunesektoren. – Vi krever reallønnsvekst, sier forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal.

Kommuneoppgjøret: Unio kommune krever reallønnsvekst - les mer


Verdifulle deler av samfunnsmaskineriet kan gå tapt

20.04.2017. «SSB-ledelsens hastverk med å omorganisere kan svekke modellene for offentlige budsjetter, politikk og lønnsdannelse for alltid», skriver Unios sjeføkonom Erik Orskaug, Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO, Helle Stensbak, sjeføkonom i YS og Grethe Lunde, samfunnsøkonom i Akademikerne i et innlegg i Aftenposten i dag. «Vi frykter at verdifulle deler av samfunnsmaskineriet kan gå tapt i denne omorganiseringen», skriver de blant annet.

Verdifulle deler av samfunnsmaskineriet kan gå tapt - les mer


Innledende forhandlinger i mål

04.04.2017. Unio og Spekter brukte ikke lang tid på å komme gjennom de innledende forhandlingene i dag.

Innledende forhandlinger i mål - les mer


Du må like å arbeide med mennesker!

Vi møter HMS-rådgiver Kirsti Paulsen og sosionom Ingrid Waldeland i resepsjonen på Akershus universitetssykehus i Lørenskog. Kirsti Paulsen jobber i HR, mens Ingrid Waldeland jobber i Sosionomtjenesten.

Du må like å arbeide med mennesker! - les mer


Perspektivmeldingen 2017 ble lagt frem i dag

Perspektivmeldingen 2017 (Meld. St. 29 (2016–2017) drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv.

Perspektivmeldingen 2017 ble lagt frem i dag - les mer


Alle grupper hadde reallønnsnedgang i 2016

31.03.2017. I dag klokken 12.00 presenterte Teknisk beregningsutvalg (TBU) endelig hovedrapport. Rapporten er en oppdatering av den foreløpige rapporten fra 20. februar. Rapporten viser at alle grupper hadde reallønnsnedgang i fjor.

Alle grupper hadde reallønnsnedgang i 2016 - les mer


Vil ha med flere engasjerte studentmedlemmer

Studentlederen i Akademikerforbundet vil gjerne ha kontakt med studenter over det ganske land som kan tenke seg å bidra i forhold til å danne et aktivt studentutvalg.  – Det har ikke eksistert et slikt utvalg tidligere, derfor er det et mål å få opprettet dette i løpet av 2017, forteller Solveig Flatebø til Signaler. Hun har innehatt vervet som studentleder i syv måneder, og oppfordrer studenter til å ta direkte kontakt. Solveig er en aktiv dame som selv er masterstudent i psykologi ved Universitetet i Tromsø, og i tillegg jobber hun også som studentvakt på Universitetsbiblioteket om kvelden. Solveig er også født og oppvokst i Tromsø.

Vil ha med flere engasjerte studentmedlemmer - les mer


Kjenner du en kollega eller ansatt som burde vært medlem i Akademikerforbundet?

Vi tilbyr fine vervepremier til deg som verver.

Vervebrosjyren ligger på hjemmesiden.

Send en e-post til Sekretariatet om du vil ha noen sendt hjem til deg eller til din arbeidsplass.


Inntektsnedgang for alderspensjonistene tredje året på rad

20.03.2017. Det blir bråk i trygdeoppgjøret til våren. Pensjonistene vil tape igjen, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug til Dagbladet.

Inntektsnedgang for alderspensjonistene tredje året på rad - les mer


Økonomiske vilkår ved starten av mellomoppgjøret 2017

Konjunkturnedgangen for oljerelatert virksomhet har hatt sterk påvirkning på lønnsoppgjørene de siste årene.

SSBs statistikk viser at gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte fra 42 600 kroner i september 2015 til 43 300 kroner i september 2016. Dette tilsvarte en økning på 1,6 prosent – den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har målt på 2000-tallet. Et eget beregningsutvalg – det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) gir grundigere analyser av lønnsveksten og legger til rette for at partene i arbeidslivet sammen med myndighetene har et best mulig utgangspunkt for en felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi. En foreløpig utgave framlegges i slutten av februar og en endelig utgave i slutten av mars før partene sentralt starter lønnsforhandlingene. Det er grunn til å forvente at konklusjonene fra SSB vil bli stadfestet.

Økonomiske vilkår ved starten av mellomoppgjøret 2017 - les mer


- Er lys i tunnelen

- Det er langt fra helsvart i norsk økonomi. De fleste næringene som ikke direkte er truffet av oljebremsen, eller de delene av landet som ikke er bundet opp til olja på samme måte som Sør- og Vestlandet, har en positiv utvikling med lavere ledighet. Oljenæringen har satt oss tilbake, men nå er det tid for å gå framover, sa Unio-leder Ragnhild Lied da hun åpnet Unios inntektspolitiske konferanse i dag.

- Er lys i tunnelen - les mer


Kommunereformen et faktum

Stortinget holdt i dag en pressekonferanse som bekreftet gårsdagens lekkasjer til media om at det blir flertall for gjennomføring av kommunereformen. Dette fører til at landets 428 kommuner blir redusert til 358. 153 av disse har fattet positivt vedtak om sammenslåing, kun 94 av disse har en «partner» og går sammen til 39 nye kommuner. I dette møter Sanner (H) en stor utfordring som har vært en føljetong for hele saken de to siste årene – bruk av tvang for de som ikke vil slå seg sammen og i effekt stikker kjepper i hjulene for naturlige konstellasjoner.

Kommunereformen et faktum - les mer


Eget varslingshus – en idé for Norge?

I Nederland har varslerne fått et eget fysisk hus. Hit kan de ringe, sende epost eller møte opp personlig for å få råd, veiledning, faglig hjelp og ikke minst hjelp til å etterforske egne sak. Dette kan være et godt tiltak også for Norge, sier Henrik Dahle. Han er fagsjef i Unio, og medlem av regjeringens Varslingsutvalg.

Oddbjørn Lunde er med i gruppen fra Akademikerforbundet.

Eget varslingshus – en idé for Norge? - les mer


Samling av Akademikerforbundets seniorer

En gruppe av forbundets seniorer i Region Øst var nylig samlet på Haugerud i Oslo.

Samling av Akademikerforbundets seniorer - les mer


Ber om trepartssamarbeid om delingsøkonomien

06.02.2017. En samlet norsk arbeidstakerside mener flertallet i delingsøkonomiutvalget tar for lett på sentrale utfordringer som følger av delingsøkonomien.

Ber om trepartssamarbeid om delingsøkonomien - les mer


BiA-Vervekampanje våren 2017

Er du barnevernspedagog og kjenner andre barnevernspedagoger som ikke er medlem i BiA?

Her er en god mulighet til å verve en barnevernspedagog til vårt fellesskap!

Vervepremie: Vi trekker ut en heldig vinner som får deltakeravgiften på Norsk Barnevernkongress 20.-22. september 2017 dekket.

Innmeldingskjema finner du her!


Kontantfrie butikker er en god idé mot svart økonomi

08.01.2017. - I kampen mot svart økonomi må det tas i bruk ulike virkemidler. Å innføre kontantfrie butikker er ett virkemiddel, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Kontantfrie butikker er en god idé mot svart økonomi - les mer


Er det forsvarlig å varsle med dagens innretninger? Har fagforeningene forsømt sitt oppdrag?

Det er mye som tyder på at antallet varslingssaker brer om seg. Vi leser stadig om saker i dagspressen og Akademikerforbundets rådgivere har fått flere saker på bordet det siste året.

Er det forsvarlig å varsle med dagens innretninger? Har fagforeningene forsømt sitt oppdrag? - les mer


Perly Paulsen sparte 12 000 kr i året på å flytte 3 forsikringer!

-    det er nok ikke «normalen» å spare så mye som Perly gjorde på sine forsikringer. Men har du sjekket hvor mye du kan spare?

Perly Paulsen sparte 12 000 kr i året på å flytte 3 forsikringer! - les mer


- Bra at regjeringen retter opp i urettferdige pensjonsregler

23.11.2016. Regjeringen endrer nå urettferdige pensjonsregler for dem som gradvis blir mer uføre. - At dette har ført til 800 millioner i økte utgifter viser at dette er en stor sak som har betydd mye penger for mange, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Unio har sammen med andre arbeidstakerorganisasjoner klaget på reglene, og Lied mener det er bra at regjeringen nå retter opp feilene.

- Bra at regjeringen retter opp i urettferdige pensjonsregler - les mer


Tor Arne Gangsø blir arbeidslivsdirektør i KS

21.11.2016. Ullensaker-rådmann Tor Arne Gangsø (55) blir ny arbeidslivsdirektør i Kommunens Sentralforbund (KS).

Tor Arne Gangsø blir arbeidslivsdirektør i KS - les mer


Kurs 2017

Mange kurs og konferanser for 2017 ligger nå på hjemmesiden.

Meld deg på i dag via min side.


Valg av politisk ledelse for perioden 2017-2019

I dag ble det avholdt valg på Akademikerforbundets landsmøte på Sundvolden.

Alfred Sørbø fikk fornyet tillit og går inn i sin syvende periode som forbundsleder.

Valg av politisk ledelse for perioden 2017-2019 - les mer


Unio med i varslingsutvalg

11.11.2016. Unios fagsjef Henrik Dahle er medlem i det nye varslingsutvalget som regjeringen utnevner i dag. Utvalget skal gjennomgå lovverk og praksis, og eventuelt foreslå lovendringer eller andre tiltak som kan styrke varslervernet.

Unio med i varslingsutvalg - les mer


Mekling i KS Bedrift

31.10.2016. Onsdag 2. november klokken 10.00 starter meklingen mellom KS Bedrift og Unio, LO Kommune, YS Kommune og Akademikerne. Dersom partene ikke finner en løsning innen meklingsfristen torsdag 3. november klokken 24.00, kan det bli streik i bedrifter med medlemskap i KS Bedrift.

Mekling i KS Bedrift - les mer


Folket vil ha likelønn, men får dei det?

17.10.2016. I dag, 17. oktober, markerer Unio likelønnsdagen Equal Pay Day. Frå i dag og ut året jobbar mange av Unios medlemmer i teorien gratis. Både politikarar og befolkninga meiner dette er urettferdig. Likevel skjer det . Kvifor? spør Unio-leiar Ragnhild Lied i ein kronikk i Dagbladet.

Folket vil ha likelønn, men får dei det? - les mer


Statsbudsjettet 2017

Integrering i kommunene av mindreårige flyktninger på Asylmottak kan bli svekket, sier forbundsleder. Han støtter Unios krav om full statlig finansiering for å sikre at barn raskt blir flyttet fra Asylmottak til kommunens barnevern. Les mer på unio.no

NAV rammes av avbyråkratiseringsreformen og effektiviseringsreformen i det framlagte statsbudsjettet for 2017. 

Ikke et kompetanseløft i barnevernet.

Statsbudsjettet 2017 - les mer


EMA-nettverket

Line Rud Vollebækk er medlem av BiAs ekspertutvalg og representerer BiA i det såkalte EMA-nettverket. Nettverket har jevnlige møter med fokus på situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i Norge, blant annet for å fange opp bekymringsfulle forhold og strukturelle utfordringer. Dette er for å styrke organisasjonenes politiske påvirkningsarbeid knyttet til barnerettigheter og et best mulig tilbud til enslige mindreårige asylsøkere.

EMA-nettverket - les mer


- Varslere må få bedre vern

30.09.2016. - Unio vil sikre at de som varsler ikke blir utsatt for sanksjoner, sier Unios nestleder Kjetil Rekdal til Dagsavisen i dag, der Unio melder at vi ønsker at regjeringen skal få på plass et varslerombud.

- Varslere må få bedre vern - les mer


Meklingstidspunkt i Virke fastsatt

9. september brøt Unio-forbundene forhandlingene med Virke for medlemmene innen helse-, utdanning- og kultursektoren. Meklingstidspunktet er satt til 17. og 18. november.

Meklingstidspunkt i Virke fastsatt - les mer


1. juli 2015 ble arbeidsmiljøloven blant annet endret for å gjøre det enklere å ansette midlertidig

Særlig betydningsfull er endringen der man etter den nye ”generalparagrafen” åpner for midlertidig ansettelse i inntil ett år uten begrunnelse.

1. juli 2015 ble arbeidsmiljøloven blant annet endret for å gjøre det enklere å ansette midlertidig - les mer


Enighet i Spekter område 9

17.09.2016. Unio og Spekter kom i natt til enighet etter å ha meklet på overtid hos Riksmekleren. Dermed blir det ingen streik i Vinmonopolet eller barnehagene. — Vi har fått gjennomslag for våre viktigste krav som var fortsatt forhandlingsrett i pensjonsspørsmål. Derfor er vi godt fornøyd med resultatet av meklingen, sier Eli Gunhild By, forhandlingsleder i Unio Spekter.

Enighet i Spekter område 9 - les mer


Bibliotekarforbundet til Unio

12.09.2016. Bibliotekarforbundet ønsker å bli medlem i Unio. – Vi ønsker en tydeligere profil som et profesjonsforbund, og føler oss hjemme i Unio sammen med andre høyskolegrupper, sier forbundsleder Margunn Haugland.

Bibliotekarforbundet til Unio - les mer


Akademikerforbundets regionale forhandlerkorps er godt rustet for høstens lokale fohandlinger

Det er rift om plassene på Akademikerforbundets kurs innen tariff og forhandlinger. Sekretariatet har sett seg nødt til å sette opp en ekstra runde for den forestående workshopen knyttet til forhandlinger i statlig sektor. Eystein Madland Hagesæther, rådgiver i sekretariatet, er veldig fornøyd med dette og sier at vi nå er godt rustet for høstens lokale forhandlinger.

Akademikerforbundets regionale forhandlerkorps er godt rustet for høstens lokale fohandlinger - les mer


Enighet i justeringsforhandlingene i Oslo

-Årets oppgjør har en innretning som treffer de med høyere formalkompetanse godt, noe som kompenserer for lavlønnsprofilen som lå i det generelle tillegget.
Det kan se ut som at kommunen prioriterer høyere utdannelse, samt stillinger som treffer de som jobber med og nær kommunens vanskeligstilte, sier forbundsleder Alfred Sørbø

Enighet i justeringsforhandlingene i Oslo - les mer


Mekling for Unio-forbundene i Spekter (område 9)

06.09.2016. 1. juni ble det brudd i forhandlingene i område 9 mellom Unio og Spekter. Meklingen starter tirsdag 13. september, med meklingsfrist midnatt fredag 16. september.

Mekling for Unio-forbundene i Spekter (område 9) - les mer


Pause i Virke-forhandlingene

26.08.2016. Partene har blitt enige om å ta en pause i forhandlingene i HUK-området.


Statlig struktur i endring

Protokollen fra de sentrale forhandlingene i vår har en større protokolltilførsel: Partene er enige om at det er behov for et modernisert og forenklet lønns- og forhandlingssystem i staten (…..) Lokalt handlingsrom er et viktig element i det nye systemet.

Statlig struktur i endring - les mer


Billig trygghet for studenter

Selv en «fattig» student har verdier som trenger forsikringsdekning. Derfor har vi fremforhandlet en egen innboforsikring for studentmedlemmer med dekning på 1 million, for kun kr 587 per år. Da har du dekket alt av innbo og løsøre både ved brann og tyveri.

Forsikringen dekker i tillegg til innbo også tyveri av låst sykkel, inntil kr 15 000.

Billig trygghet for studenter - les mer


Lokale lønnsforhandlinger i stat og kommune - frem ditt lønnskrav i høst!

Lokale forhandlinger skal gjennomføres i stat og kommune* i høst, noe som er viktig for din lønnsutvikling. Lokale tillitsvalgte og oppnevnte forhandlere i Akademikerforbundet vil forhandle med arbeidsgiverne - og det er mye penger som skal fordeles.
I kommuner og fylkeskommuner får mange av våre medlemmer all årlig lønnsvekst basert på lokale forhandlinger i henhold til  forhandlingsbestemmelsene i kap. 3 og 5 i hovedtariffavtalen. Medlemmer som er innplassert i hovedtariffavtalens kap. 4 har fått ny lønn fastsatt gjennom sentrale forhandlinger.
I staten er det avsatt 1,5 % av lønnsmassen på forhandlingsstedet til lokale forhandlinger.

Lokale lønnsforhandlinger i stat og kommune - frem ditt lønnskrav i høst! - les mer


Regjeringen roter det til for seg selv

01.07.2016. - Gjennom gode prosesser klarte partene i arbeidslivet å enes om et forslag til ny Lov om statens ansatte – den tidligere Tjenestemannsloven. Nå har departementet dessverre endret det som det partssammensatte utvalget hadde blitt enig om. Resultatet blir støy og uenigheter som vi godt kunne vært foruten. Unio ønsker nå en dialog med statsråd Jan Tore Sanner for å lande en lov som partene kan enes om og som vil stå seg over tid, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Regjeringen roter det til for seg selv - les mer


Varsel om plassoppsigelse i Spekter område 9

28.06.2016. 1. juni var det brudd i forhandlingene i område 9 mellom Unio og Spekter. I dag sendte Unio varsel om plassoppsigelse.

Varsel om plassoppsigelse i Spekter område 9 - les mer


Årets ildsjel 2015: Thanh Nguyen

Thanh Nguyen ble tildelt prisen årets ildsjel 2015 på Politisk råd 10. juni. Vi gratulerer!

Årets ildsjel 2015: Thanh Nguyen - les mer


Stor oppslutning om våre kurs

Vårt kurs/workshop knyttet til tariff i statlig sektor 30.-31. august ble på kort til fulltegnet. Vi har derfor satt opp et nytt tilbud, en komprimert versjon,  for de som ikke fikk plass.

Nytt kurs blir 8. september i Oslo kl. 09.30-15.00.

Stor oppslutning om våre kurs - les mer


Partene i kommunesektoren kom fram til en forhandlingsløsning i hovedoppgjøret natt til 30. april

Akademikerforbundet er fornøyd med resultatet av forhandlingene i kommunesektoren. Rammen for oppgjøret var 2,4 %, samme nivå som frontfaget. Samtidig har vi også oppnådd enighet om en fordeling for mellomoppgjøret 2017 som får en ramme på 2,2 %. -At vi nå har brutt en lang trend oppgjør med lavtlønnsprofil er historisk, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Partene i kommunesektoren kom fram til en forhandlingsløsning i hovedoppgjøret natt til 30. april - les mer


Medlemmene sa ja

21.06.2016. Unio har gjennomført uravstemning for medlemmene i det statlige tariffområdet. Hele 94,5 prosent av dem som avla stemme, stemte ja til meklingsforslaget.

Medlemmene sa ja - les mer


Fedre tar mindre permisjon etter at regjeringen reduserte fedrekvoten

15.06.2016. Etter flere år med vekst i antall pappapermdager går nå antall dager ned igjen. – En ikke overraskende konsekvens av regjeringens kutt i pappapermen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Fedre tar mindre permisjon etter at regjeringen reduserte fedrekvoten - les mer


Uravstemning i staten starter i dag

08.06.2016. Klokken 1200 i dag starter uravstemningen i det statlige tariffområdet. Den avsluttes 17. juni klokken 1600. Stemme gjør du elektronisk her.

Uravstemning i staten starter i dag - les mer


Nå kan du kjøpe behandlingsforsikring – uten helseerklæring!

Høsten 2013 lanserte Akademikerforbundet behandlingsforsikring som et frivillig kollektivt forsikringstilbud. Tilbudet ble en suksess og mange hundre forsikringer ble bestilt i «åpningsvinduet», hvor man slapp å levere egenerklæring om helse for å bli med på forsikringen.

Nå kan du kjøpe behandlingsforsikring – uten helseerklæring! - les mer


Ikke enighet i Spekter

01.06.2016. Det ble ingen enighet i dagens fase 3-forhandlinger i område 9 mellom Unio og Spekter.

Ikke enighet i Spekter - les mer


Løsning i statsoppgjøret: Viktige gjennomslag for Unio

26.05.2016. - Unio har fått gjennomslag for viktige krav i meklingen med Staten. Vi har beholdt vår forhandlingsrett på pensjon, og fått på plass en bedre lønnsprofil for våre medlemsgrupper, sier forhandlingsleder i Unio Stat, Petter Aaslestad.

Løsning i statsoppgjøret: Viktige gjennomslag for Unio - les mer


Mulig streik i Staten

20.05.2016. Meklingen i det statlige tariffoppgjøret pågår. Hvis det ikke blir enighet innen fristen klokken 24.00 natt til torsdag 26. mai, kan store statlige grupper være i streik fra torsdag morgen.

Mulig streik i Staten - les mer


Hva skjer under mekling?

Unio er nå i mekling i statsoppgjøret. Her gjør vi greie for hva som skjer i meklingen, og hvorfor vi ikke kan videreformidle det som skjer i underveis i meklingen.

Hva skjer under mekling? - les mer


Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA)

Hovedstyret i Akademikerforbundet har oppnevnt et styre for fag- og interessegruppen BiA. AU består av leder Anne Grønsund og nestlederne Gudrun Lidal og Åshild S. Johnsen.

Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) - les mer


Statens nei omfatter alle

Verken lærere i KS eller sykepleiere med lovfestet rett til pensjon er upåvirket av det som nå skjer i staten. I denne artikkelen forklarer Unios sjeføkonom Erik Orskaug hvorfor også kommunesektoren og alle andre området i offentlig sektor også rammet av Statens nei til å forhandle offentlig tjenestepensjon i 2017.

Statens nei omfatter alle - les mer


Kom nærmere opplevelsen med 60 øre/l drivstoffrabatt i mai

Stor konkurranse!

Vinn-vinn-situasjon for deg med Esso MasterCard – ekstra god rabatt i mai og vinnersjanse i juni!

Kom nærmere opplevelsen med 60 øre/l drivstoffrabatt i mai - les mer


Unio bryter i statsoppgjøret: - Uakseptabelt tilbud fra staten

01.05.2016. Unio valgte å bryte forhandlingene med staten klokken 03.00 i natt. - Tilbudet fra staten var uakseptabelt når det gjaldt manglende forhandlingsrett på pensjon. I tillegg var den økonomiske profilen og forslag til nytt lønnssystem for dårlig, sier forhandlingsleder i Unio Stat, Petter Aaslestad.

Unio bryter i statsoppgjøret: - Uakseptabelt tilbud fra staten - les mer


Kommer ikke utenom pensjon i oppgjøret i staten

30.04.2016. Dersom regjeringen ikke gir arbeidstakerorganisasjonene mulighet til å forhandle om pensjon, kan årets tariffoppgjør i staten ende i streik. - Det ser ikke ut til at regjeringen skjønner alvoret i situasjonen, sier forhandlingsleder for Unio Stat, Petter Aaslestad i forbindelse med overlevering av krav nummer fire.

Kommer ikke utenom pensjon i oppgjøret i staten - les mer


Forhandlingene i Oslo: Krav 3 levert

28.04.2016. Unio Oslo kommune leverte i dag det tredje kravet i årets lønnsforhandlinger. Frist for å bli enig med Oslo kommune er midnatt førstkommende lørdag.

Forhandlingene i Oslo: Krav 3 levert - les mer


To fylker blir til ett i Trøndelag

Fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag var i dag samlet på Stiklestad for å stemme over sammenslåing av de to fylkene. Det ble i ettermiddag klart at det gikk Sanners vei i avstemningen og at vi får et samlet Trøndelag – Norges nest største fylke. 

To fylker blir til ett i Trøndelag - les mer


Tilbud nr 2 fra KS

26.04.2016. KS har i dag levert tilbud nr 2.

Tilbud nr 2 fra KS - les mer


Nytt krav levert i Oslo

20.04.2016. Unio Oslo kommune forsterker kravet om at kompetanse og utdanning må gi større lønnsmessig uttelling. Det andre kravet i årets lønnsforhandlinger i Oslo kommune ble levert i dag.

Nytt krav levert i Oslo - les mer


Gledelige endringer i likestillingsmeldingen

Stortinget satte regjeringen grundig på plass da den behandlet likestillingsmeldingen. Hele 14 forslag fikk flertall. - Det mest gledelige er at regjeringen nå må komme med en tidsplan for likelønn, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Gledelige endringer i likestillingsmeldingen - les mer


Profilen blir viktig i hovedoppgjøret i KS

Unio kommune overleverte i dag det første kravet i årets lønnsoppgjør i KS-området.

Akademikerforbundet støtter Unios krav om at oppgjøret innen offentlig sektor må skje innen en ansvarlig ramme. I dette oppgjøret blir profilen et svært viktig tema.

Unios krav om eget lønnskapittel for å sikre bedre uttelling for ansatte med høyere utdanning er et viktig og nødvendig grep for å sikre rekruttering av ansatte med høyere utdanning  til  kommuner og fylkeskommuner, sier forbundsleder Alfred Sørbø, som konstaterer at Sosial- og arbeidsdepartmentet ennå ikke har gitt melding til partene angående eventuelle pensjonsforhandlinger. Det er gode forutsetninger for å fremforhandle et resultat uten å gå veien om riksmeklingsmannen.

Profilen blir viktig i hovedoppgjøret i KS - les mer


Innboforsikringen som passer for alle

Akademikerforbundets innboforsikring bør passe for de fleste medlemmer. Det ser vi også klart og tydelig, med tanke på hvor mange medlemmer som benytter seg av tilbudet. Antallet medlemmer med Akademikerforbundets innboforsikring øker fra måned til måned. Du kan velge mellom fem alternative forsikringssummer på vår innboforsikring, fra kr 500 000 til hele 3 millioner for de største husholdningene. Størrelsen på dekningen angir det maksimale erstatningsbeløpet.

Innboforsikringen som passer for alle - les mer


Enighet i frontfaget

04.04.2016. - Frontfaget har kommet med et anslag for ramma for oppgjøret. Det forholder Unio seg til. Nå blir det profilen på oppgjøret som blir avgjørende, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kort kommentar til oppgjøret i frontfaget.

Enighet i frontfaget - les mer


TBU endrer ikke prisanslaget på 2,5 prosent

01.04.2016. - Vi valgte å opprettholde anslaget for prisveksten i år på 2,5 prosent, sier sjeføkonom Erik Orskaug som er Unios medlem i Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

TBU endrer ikke prisanslaget på 2,5 prosent - les mer


Unio sympatiserer med de Expert-ansatte

31.03.2016. - Jeg tror forbrukerne er opptatt av at ansatte i de butikkene vi handler i har gode og trygge lønns- og arbeidsforhold. En kultur der ansatte må kjempe om kundene, vil ikke skape et godt sted å handle.

Unio sympatiserer med de Expert-ansatte - les mer


Vi skal ikkje knele

10.03.2016. - Vi skal ikke knele i dette lønnsoppgjeret, sa Unio-leiar Ragnhild Lied i si innleiing på Unios inntektspolitiske konferanse i dag.

Vi skal ikkje knele - les mer


Likelønn og likestilling

Alle kvinner må kunne forsørge seg selv, er ledetråden for Unios likestillingspolitiske arbeid.

Likelønn og likestilling - les mer


Årets ildsjel 2015

Det er mange engasjerte tillitsvalgte og medlemmer som gjør en god jobb på vegne av Akademikerforbundet. Vi ønsker å synliggjøre disse ildsjelene og hvert år hedre én av dem med en pris.

Årets ildsjel 2015 - les mer


Nav-ansatte mener Nav-kritikken går utover brukerne

Nav-tillitsvalgte har sett seg lei på politikernes stadige kritikk av arbeidsplassen deres. Urettferdig at de ansatte må ta støyten når systemet svikter, mener de.

Nav-ansatte mener Nav-kritikken går utover brukerne - les mer


Krever pensjonsopptjening fra første dag og fra første krone

23.02.2016. - Det er uholdbart at offentlig ansatte ikke tjener opp pensjonsrettigheter fra første dag og fra første krone for de som har lav deltid, sier Unio-leder Ragnhild Lied. - Når vi nå skal forhandle endringer i offentlig tjenestepensjon må disse kravene endres.

Krever pensjonsopptjening fra første dag og fra første krone - les mer


Unio og Storebrand inngår bankavtale

Hovedorganisasjonen Unio og Storebrand har inngått en avtale som gir medlemmene i Unios forbund tilbud om boliglån til en av markedets beste lånerenter.

Unio og Storebrand inngår bankavtale - les mer


Økt ledighet må møtes med mer til kompetanse og forskning, ikke skattelettelser

04.02.2016. Økt innsats for kompetanse og forskning må til for å bekjempe den stigende arbeidsledigheten. – Vi må tilbake til 1993 for å finne høyere arbeidsledighet enn nå. Store skattelettelser er feil medisin, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug.

Økt ledighet må møtes med mer til kompetanse og forskning, ikke skattelettelser - les mer


Partene arrangerer felles opplæring i Hovedavtalen

03.02.2016. Hovedavtalen er en svært viktig avtale som legger grunnlaget for et godt samarbeid mellom arbeidsgiverne og tillitsvalgte. I september 2016 arrangerer KS og forhandlingssammenslutningene felles opplæring i Hovedavtalen. Målgruppen er de sentrale partsrepresentantene i hver kommune. Det vil si rådmenn, medarbeidere i personalfunksjonen og hovedtillitsvalgte.

Partene arrangerer felles opplæring i Hovedavtalen - les mer


10 grep mot arbeidslivskriminalitet

25.01.2016. I dag lanserte Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) ti strategiske grep for å forebygge svart økonomi. Målgruppen er kommuner og fylkeskommuner.

10 grep mot arbeidslivskriminalitet - les mer


10 grep mot arbeidslivskriminalitet

21.01.2016. Samarbeid mot svart økonomi – et samarbeid mellom Unio, LO, KS, NHO YS og Skatteetaten - er enige om 10 strategiske grep mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner

10 grep mot arbeidslivskriminalitet - les mer


Unio med støtte for streikeretten i Spania

15.01.2016. Neste uke marsjerer spansk fagbevegelse i gatene i Madrid. De sloss for noe så grunnleggende som retten til å streike. Nå risikerer spanske arbeidstakere fengsel eller bøter hvis de deltar i streik.

Unio med støtte for streikeretten i Spania - les mer


Vi må snakke sammen – for barnas skyld

04.01.2016. Mange enslige mindreårige asylsøkere har kommet til Norge den siste tida. De trenger en helt spesiell oppfølging. Og vi har gjennom mediene fått kjennskap til flere tragiske hendelser der barn har vært involvert. - Vi blir stadig minnet på hvor viktig det er at de ulike instansene snakker sammen. Unio representerer de fleste av fagmiljøene som møter sårbare barn. Vårt seminar «Møte mellom profesjonalitet og barns rettigheter» er en arena for at profesjonene møtes og kan diskutere utfordringer vi står overfor i møte med disse barna, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Vi må snakke sammen – for barnas skyld - les merUnio inn i styret i Norgesuniversitetet

Fagsjef Åshild Olaussen i Unio er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet som styremedlem i Norgesuniversitetet for de fire neste årene. Hun representerer arbeidstakerorganisasjonene, og overtar etter LO som har hatt vervet i inneværende periode.

Unio inn i styret i Norgesuniversitetet - les mer


Ny forbundsleder i Norsk Radiografforbund

20.11.2015. Bent Ronny Mikalsen er valgt til ny leder i Norsk Radiografforbund.

Ny forbundsleder i Norsk Radiografforbund - les mer


Møte mellom profesjonalitet og barns rettigheter

28. januar inviterer Unio til konferansen «Møte mellom profesjonalitet og barns rettigheter». Temaet på konferansen er flerfaglighet og samarbeid i møtet med de sårbare barna.

Møte mellom profesjonalitet og barns rettigheter - les merGratulerer til Hanne Bjurstrøm som nytt likestillingsombud

23.10.2015. Unio-leder Anders Folkestad gratulerer Hanne Bjurstrøm med jobben som nytt likestillingsombud. - Med Hanne Bjurstrøm har vi fått et likestillingsombud med en bred bakgrunn og erfaring, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Gratulerer til Hanne Bjurstrøm som nytt likestillingsombud - les mer


Kompetanse like viktig som antall ansatte

- Det nytter ikke å ansette flere folk om de ikke har den rette kompetansen, sa leder Anne Grønsund i Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet da Familie- og kulturkomiteen på Stortinget avholdt høring i dag. 

Kompetanse like viktig som antall ansatte - les mer


Analyser er ikke nok

-Likestillingsutfordringene skal  ikke bare analyseres, de må bekjempes med konkrete tiltak, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Analyser er ikke nok - les mer


Fagbevegelsen - en viktig aktør i oppbygging av demokrati

Fagbevegelsen i Tunisia   UGTT (Union Générale Tunisienne du Travail) er en del av Kvartetten som ble tildelt Nobels fredspris.

-Prisen er en påminning om den betydning fagbevegelsen kan ha i arbeidet med å trygge og fremme demokrati, sier forbundsleder Alfred Sørbø som håper Den Norske Nobelkomiteens tildeling kan inspirere alle som ønsker å fremme fred og demokrati i Midtøsten.  


Hvileskjær for barnevernet i årets statsbudsjett

Barnevernets største utfordringer er knyttet til kapasitet og kompetanse. Likevel er det ingen større satsninger på styrking eller utvikling av barnevernet i regjeringens forslag til statsbudsjett. Med dette er barnevernsløftet avsluttet flere år før det er oppnådd samsvar mellom oppgaver og ressurser.

Hvileskjær for barnevernet i årets statsbudsjett - les mer


Dårligere vern for de som jobber på hjemmekontor

I et møte mellom arbeidslivets parter og Venstre om den nye arbeidshverdagen, ga Unio et tydelig signal om at de som har jobbet hjemmefra under pandemien ikke trenger noe mindre vern enn de som jobber fysisk i arbeidsgivers lokaler. Kanskje tvert imot.

Dårligere vern for de som jobber på hjemmekontor - les mer


Lønnsoppgjøret 2024: Enighet i kirken

Hovedtariffoppgjøret i kirken ble avsluttet 13. juni og gir en samlet økonomisk ramme på 5,2 prosent. – Vi er fornøyde med å ha sikret reallønssvekst for våre medlemmer, sier Gun Hafsaas, Unio KAs forhandlingsleder.

Lønnsoppgjøret 2024: Enighet i kirken - les mer


Innskuddspensjon i et nøtteskal

Etter lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) skal arbeidsgiver som har minst 2 ansatte i 75 % stilling ha pensjonsordning. Denne kan enten være innrettet som en såkalt tjenestepensjon (hybrid), foretakspensjon (ytelse) eller innskuddspensjon. I denne artikkelen skal vi se nærmere på innskuddspensjonsordningen. Det er viktig å forstå ordningen for å vite hva en kan forvente av fremtidig pensjon. Fremtidige utbetalinger vil være avhengig av innskuddssatsene, hvilke lønnskomponenter som inngår i beregningsgrunnlaget og arbeidstakers investeringsvalg. Om en ikke kjenner reglene, er det vanskelig å vite hva en kan forvente å få – eventuelt også om en får det en har krav på.

Innskuddspensjon i et nøtteskal - les mer


Difor er Unio i streik

Unio-leiaren sin replikk:

Unio streikar for at utdanning skal lønne seg betre i staten. Etter årevis med ein felles avtale bestemte Unio seg i 2022 for å prøve eit alternativ. Lønnstapet for dei med høgare utdanning måtte stoppast, og skal stoppast. Den nye avtalen var og er eit verkemiddel for å få meir kontroll over eigen lønnsmasse. Lønnsnivået og lønnsutviklinga må bli betre. Staten og regjeringa har motarbeidd dette. Difor er Unio i streik.    

Difor er Unio i streik - les mer


Til deg som er i streik eller er varslet tatt ut i streik - stat

RETTIGHETER OG PLIKTER UNDER EN STREIK

Hva er en Unio-streik?


Akademikerforbundet er en av mange fagforeninger som er med i hovedsammenslutningen Unio. Det er derfor Unio som forhandler på vegne av Akademikerforbundets medlemmer på statlig område. Streik er arbeidsnedleggelse. Under tariffoppgjørene er streik et lovlig kampmiddel for arbeidstakerorganisasjonene når forhandlinger og mekling ikke har ført frem.

En Unio-streik medfører streikeplikt for deg som er tatt ut i streik. Under hele streiken suspenderes arbeidsforholdet mellom deg som arbeidstaker og arbeidsgiver, og du står i stedet til disposisjon for Unios streikekomité. Du har ikke adgang til arbeidsplassen din under en streik, og du må være forberedt på å levere inn nøkler, redskap, bil, mobiltelefon mv. som tilhører arbeidsgiver. Arbeidsplassen skal forlates i den stand du normalt forlater den.

Hvordan iverksettes en Unio-streik?

Du vil bli varslet gjennom SMS. Det sendes ikke sms-meldinger mellom kl. 24:00 og kl. 06:00. Hvis du er i tvil:

•    Bruk hjemmesiden til Unio: www.unio.no
•    Følg jevnlig med på sms og e-post

Til deg som er i streik eller er varslet tatt ut i streik - stat - les mer


Til deg som ikke er tatt ut i streik -Stat

Dette skrivet inneholder informasjon om:
•    Hva en Unio-streik er
•    Når en eventuell streik vil starte
•    Hva du som ikke-streikende bør gjøre og hvordan du kan støtte en streik
•    Hva streikebryteri er

Til deg som ikke er tatt ut i streik -Stat - les mer


Lønnsforhandlingene i Oslo går til mekling

– Det var ingen vilje fra Oslo kommune til å komme til enighet, sier forhandlingsleder Marianne Lange Krogh i Unio Oslo kommune.

Lønnsforhandlingene i Oslo går til mekling - les mer


Brudd i lønnsforhandlingene i staten

– Det ble brudd fordi staten ikke var villig til å legge nok penger på bordet, sier Unio stats forhandlingsleder Guro Lind.

Brudd i lønnsforhandlingene i staten - les mer


Hovedoppgjøret 2024

Se viktige datoer i hovedoppgjøret.

Her er artikler om hovedoppgjøret 2024 samlet.

Hovedoppgjøret 2024 - les mer


Hovedoppgjøret 2024: Akademikerforbundet vil sikre medlemmene reallønnsvekst

Frontfaget er enige om en ramme for oppgjøret på 5,2 prosent. Dette resultatet gir en norm for de pågående forhandlingene i offentlig sektor. Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør, der partene i tillegg til økonomi, også skal forhandle om nye hovedtariffavtaler for den kommende to-års perioden. Det pågår for tiden sentrale forhandlinger i kommunal sektor, Stat og Oslo kommune. Akademikerforbundet og Unio deltar i disse forhandlingene, som har en frist til 1.mai.

Akademikerforbundet har en klar ambisjon om å forhandle fram et økonomisk resultat som sikrer medlemmene våre en klar reallønnsvekst etter flere år med reallønnsnedgang. Med en frontfagsramme på 5,2 prosent har vi et godt utgangspunkt for forhandlingene. Vi har også mål om forbedringer i de nye hovedtariffavtalene som skal sikre våre medlemmer bedre rettigheter og gi våre tillitsvalgte flere verktøy i deres viktige arbeid.

Mer om hovedoppgjøret


Vervekampanje

For hvert medlem du verver i perioden 22. april - 31. mai. 2024 får du et sykkelsetetrekk i tillegg til de ordinære vervepremiene.

Er sykkelen din godt nok forsikret?


I dag er fristen for Samordna Opptak!

Sørg for at du har lagt inn alle dine ønsker og lastet opp all dokumentasjon som trengs innen i dag kl. 23:59. Les mer om søknad til universitet og høyskole på samordna sine nettsider.

I dag er fristen for Samordna Opptak! - les merEnighet i de innledende forhandlingene

Unio og Spekter ble i kveld enige i de innledende forhandlingene i årets hovedoppgjør.

Enighet i de innledende forhandlingene - les mer


Gravid på jobb?

Dine rettigheter når du er gravid og på jobb som dyrepleier på klinikk

Gravid på jobb? - les mer


Ung og lovende: slik blir du best på sparing!

Dette arrangementet er for deg som er på vei inn i voksenlivet, du som nylig har begynt sparingen, eller ønsker å tilegne deg mer kunnskap knyttet til sparing og investering – deg som er ung og lovende med andre ord.

Ung og lovende: slik blir du best på sparing! - les mer


Akademikerforbundet på organisasjonskartet – kort fortalt

Den nordiske modellen

Den nordiske modellen kjennetegnes ved at vi har en omfattende velferdsstat der alle bidrar gjennom skattesystemet. Norge har en stor offentlig sektor som gir tjenester og fellesgoder til befolkningen; slik som gratis skole, helsetjenester og økonomisk støtte til de som blir syke eller faller utenfor arbeidslivet.

Den norske samfunnsmodellen bygger på trepartssamarbeidet. Samarbeidet mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden skjer både sentralt og lokalt. Dette gjenspeiles i en høy organisasjonsgrad og stort omfang av tariffavtaler. Modellen innebærer at de tre partene viser samarbeidsvilje og har gjensidig respekt for hverandre. Trepartssamarbeidet innebærer felles samfunnsansvar og bidrar til økonomisk stabilitet og bedre dialog.

Akademikerforbundet på organisasjonskartet – kort fortalt - les mer


God lønnsutvikling i EMPET

-En tariffavtale gjør at yrket vårt blir mer anerkjent. Det gir oss forutsigbarhet og trygghet i arbeidshverdagen, sier Caroline Steringer, dyrepleier hos EMPET  

God lønnsutvikling i EMPET - les mer


Kakekampanje hele 2024!

Akademikerforbundet fokuserer ekstra på å styrke lokallagene i 2024.

Kakekampanje hele 2024! - les mer


Feilutsendt velkomstmail

Vi har tatt i bruk et nytt kommunikasjonssystem og ved en inkurie har alle yrkesaktive medlemmer fått en velkomstmail. Vi beklager dette.


Akademikerforbundet forbereder seg til hovedoppgjøret 2024

Forberedelsene startet allerede høsten 2023 med debatt i organisasjonen og den årlige tariffundersøkelsen. Dette gir viktige signaler fra medlemmene om deres ønsker for årets hovedoppgjør. Representanter fra Akademikerforbundet deltok på Unios tariffkonferansen tidlig i januar, og denne uken gikk Akademikerforbundets årlige tariffkonferanse av stabelen med ca. 60 deltakere.

Akademikerforbundet forbereder seg til hovedoppgjøret 2024 - les mer


Arbeidsrettskurs 2024

Vi har flere digitale arbeidsrettskurs i 2024. Alle medlemmer kan melde seg på disse.

Klikk her for å se oversikter over alle kursene.


Årets lokallag 2023

Empet AS er Årets lokallag 2023. Vi gratulerer!

Årets lokallag 2023 - les mer


Unios medlemsfordel på topp i rentebarometer

Unio er blant organisasjonene med best lånetilbud til medlemmene i fjor, ifølge Renteradar.

Unios medlemsfordel på topp i rentebarometer - les mer


Slik håndterer du hersketeknikker på jobb

Har du vært utsatt for hersketeknikker på jobb? Og hva er egentlig hersketeknikker? Dette er en ukultur vi blant annet kan se i arbeidslivet. I slike situasjoner vil du være bevisst «metodene» slik at du kan parkere dem. Viktigst er det å kunne støtte seg på noen.

Slik håndterer du hersketeknikker på jobb - les mer


Dette bør du vite om hjemmekontor i arbeidet

Med koronapandemien som traff oss i 2020, endret arbeidssituasjonen seg for arbeidstakere landet over. De nye bestemmelsene rundt hjemmekontor har gjort arbeid hjemme mer og mer vanlig. Når du som ansatt jobber hjemme, altså utenom ditt vanlige arbeidssted, gjelder det egne regler for deg. Se hvilke i denne veiledningen.

Dette bør du vite om hjemmekontor i arbeidet - les mer


God jul!

Se kurskalenderen 2024.

Det er bl.a. ledige plasser på Omorganiseringskurset 29. januar. OBS Påmeldingsfristen her er 31.12.2023


NYHET – Fra og med 1. januar kan du slappe av i loungen når flyet ditt er forsinket!

Vi har alle opplevd det stresset som følger med forsinkede eller kansellerte flyvninger. Et plaster på såret i slike situasjoner er å få tilgang til flyplassloungen. Fra og med 1. januar inkluderer vi SmartDelay+ som en del av reiseforsikringen.

NYHET – Fra og med 1. januar kan du slappe av i loungen når flyet ditt er forsinket! - les mer


Partene enige om å forlenge hovedavtalen i KS

Hovedavtalen i KS er forlenget med to år. I tillegg er det avtalt to sentrale partsarbeid.
Revisjonen av hovedavtalen i tariffområdet KS startet 1. desember 2023 og ble avsluttet i dag, 7. desember.

Partene, ved Unio kommune, LO kommune, Akademikerne kommune og YS kommune og KS, er enige om å prolongere hovedavtalen for to nye år, med noen små justeringer. Den nye avtalen gjelder i to år fra 1. januar 2024 – 31. desember 2025.

Det ble i tillegg avtalt to sentrale partsarbeid som skal jobbe med noen problemstillinger i avtaleperioden. Unio kommune mener partsarbeidet vil gi muligheter til å jobbe videre med kravene vi hadde med inn i forhandlingene, og at det er et godt grunnlag for partsarbeidet de neste to årene.

Partene enige om å forlenge hovedavtalen i KS - les mer


Nav møter frilanstolkenes krav om bedre lønns- og arbeidsvilkår med å konkurranseutsette tolketjenesten

I et møte 24. november mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV Hjelpemidler og tilrettelegging og frilanstolkenes organisasjoner, presenterte NAV sine planer for en fremtidig ordning på frilanstolkområdet. Etter Sivilombudets prinsippielle uttalelse om at NAVs bruk av tilleggsavtaler for tolking i arbeid og utdanning var å anse som arbeidsavtaler og tolken som arbeidstaker, måtte Nav revudere måten frilanstolkområdet er organisert. NAVs egen konklusjon er at dagens bruk av frilanstolker er en direkte anskaffelse som er i strid med reglementet for offentlige anskaffelser, noe frilanstolkenes organisasjoner har påpekt gjennom mange år.

Nav møter frilanstolkenes krav om bedre lønns- og arbeidsvilkår med å konkurranseutsette tolketjenesten - les mer


Hva du bør være obs på om du skal skrive oppsigelse

Skal du slutte i din nåværende stilling? Da er en skriftlig oppsigelse på sin plass. Samtidig som du retter blikket mot nye horisonter, vil du navigere deg riktig i en oppsigelse. I denne veiledningen får du vite hvordan du går frem før, ved og under oppsigelsen.

Hva du bør være obs på om du skal skrive oppsigelse - les mer


DiA – fadderukene 2023

Betydningen av fadderuken er stor for mange. Det er blant annet her man blir kjent med sine medstudenter og studiestedet man skal være på de neste årene, tar del i artige aktiviteter sammen, og får en mykere overgang til studentlivet. 

DiA – fadderukene 2023 - les mer


Statsbudsjettet gir ikkje meir til studentane – Må auke studiestøtta til 1,5 G

Det er synd at vi nok en gang ser at studiestøtten står tilnærmet stille i et statsbudsjett. Forslaget gir studiestøtten en økning på 3,8%, noe som ikke er bra nok for å bøte på den økonomiske situasjonen studenter står ovenfor i dag. Fulltidsstudenten forblir med dette noe vi bare kan drømme om, og vi venter fortsatt på den dagen studiestøtten heves til 1,5G. Dette er noe Unio-studentene, Norsk Studentorganisasjon og andre aktører innen studentpolitikken har ropt høyt om i årevis, og det er på tide at partiene på Stortinget gjør alvor av løftene sine om tilrettelegging for heltidsstudenter, og styrking av studentenes kjøpekraft.

Statsbudsjettet gir ikkje meir til studentane – Må auke studiestøtta til 1,5 G - les mer


Hva innebærer hovedtariffavtalen i staten for deg som arbeidstaker?

Mens hovedavtalen i all hovedsak omhandler medbestemmelse, rettigheter og plikter for den tillitsvalgte, samt permisjonsregler, er det hovedtariffavtalen (HTA) som regulerer forhold knyttet til lønn, pensjon, godtgjøringer og lokale lønnsforhandlinger.

Hva innebærer hovedtariffavtalen i staten for deg som arbeidstaker? - les mer


Sammen organiserer vi optikere!

Norges Optikerforbund (NOF) og Akademikerforbundet signerte 2. oktober en samarbeidsavtale for å møte et økende behov for fagorganisering av optikerbransjen. I Akademikerforbundet har optikerne organisert seg i en fag- og interessegruppe – Optikere i Akademikerforbundet (OiA).

Sammen organiserer vi optikere! - les mer


Akademikerforbundet – et forbund for deg uansett arbeidsplass

Du kan ha med deg medlemskap i Akademikerforbundet hele veien – fra student og gjennom hele arbeidslivet – uansett arbeidsplass.

Akademikerforbundet – et forbund for deg uansett arbeidsplass - les mer


Hva er forskjellen på tillitsvalgt og verneombud?

Er flere på arbeidsplassen organisert, altså medlemmer i en fagorganisasjon? Da er det vanlig – og gunstig – at én blant dere er tillitsvalgt. Derimot skal alle virksomheter ha et verneombud, uavhengig av organisering. Finn ut forskjellen på disse to rollene i denne veiledningen.

Hva er forskjellen på tillitsvalgt og verneombud? - les mer


Reglene du som arbeidsgiver må vite om sykmelding

Har din ansatt levert, eller skal levere, sykmelding? Da vil du som arbeidsgiver gå riktig frem ved utbetaling av sykepenger og oppfølging i sykefraværet.

Reglene du som arbeidsgiver må vite om sykmelding - les mer


Leder Region Innlandet: Stig Fonås, 10 år som regionleder og stålkontroll på forhandlingsarbeidet😊

Stig Fonås har vært leder av Region Innlandet siden 2013. Han har også i to perioder vært leder av forbundets sentrale valgkomité.  

Stig er nå pensjonist, men står fortsatt på for Akademikerforbundet ved siden av en rekke andre verv.

Region Innlandet omfatter «gamle» Hedmark og Oppland og har ca. 500 medlemmer.

Leder Region Innlandet: Stig Fonås, 10 år som regionleder og stålkontroll på forhandlingsarbeidet😊 - les mer


Leder Region Oslo Viken: Thanh Nguyen, en strukturert energibunt😊

Vi kjenner Thanh som en energisk dame med mange jern i ilden. Hun ble valgt som regionleder våren 2023 for en periode på to år. Hun kom da tilbake etter en pause fra ulike verv. Hun har også tidligere vært regionleder, samt hovedtillitsvalgt i Oslo kommune og hovedstyremedlem.

Hun fikk prisen Årets ildsjel 2015 for sin innsats for Akademikerforbundet.

Region Oslo Viken en Akademikerforbundets desidert største region med nesten halvparten av medlemmene. En rekke statlig virksomheter har sitt sete i Oslo, og Oslo kommune er et eget tariffområde.

Leder Region Oslo Viken: Thanh Nguyen, en strukturert energibunt😊 - les mer


Akademikerforbundet i Skatteetaten – et landsdekkende lag

Akademikerforbundet i Skatteetaten søkte tidligere i år Hovedstyret om opprettelsen av et landsdekkende lag for alle medlemmer ansatt i Skattetaten. Dette ble godkjent med den forutsetningen at det blir gjennomført en demokratisk prosess hvor representasjon velges av medlemmene i etaten. 22. juni avholdt Skatteetaten sitt aller første årsmøte som et landsdekkende lag og følgende personer ble valgt inn i styret:

Akademikerforbundet i Skatteetaten – et landsdekkende lag - les mer


TiA Årsmøte og konferanse 2023

TiA gjennomførte 27. april sitt første fysiske årsmøte i forbindelse med fagkonferansen i Oslo. I lenkene på siden her kan du lese vedtatt tiltaksplan, budsjett og årsmøteprotokoll.

TiA Årsmøte og konferanse 2023 - les mer


Enighet i årets lønnsoppgjør i kirken

Årets lønnsoppgjør i kirken ble avsluttet med enighet fredag morgen. Resultatet ga en samlet økonomisk ramme på 5,4 prosent.

Ansatte i unormerte stillinger i rettssubjektet har fått et tillegg på 6,7 % med et minimum på 42 000 kr

Enighet i årets lønnsoppgjør i kirken - les mer


Stort engasjement på Politisk råd juni 2023 i Akademikerforbundet

Etter noen unntaksår grunnet pandemien, var det igjen klart for et klassisk Politisk råd i Akademikerforbundet. Det er Hovedstyret som setter dagsorden og vertskapsrollen rullerer mellom forbundets åtte regioner. Dette året var Region Agder vertskap og de hadde valgt å legge Politisk råd til Lindesnes – og for en fantastisk innramming det ble! Solen skinte fra begynnelse til slutt og ved Lindesnes fyr hadde det ikke vært så vindstille siden 2018.

Stort engasjement på Politisk råd juni 2023 i Akademikerforbundet - les mer


Hva sier ferieloven om ferieavvikling?

Det nærmer seg sommer, og tiden hvor de fleste av oss skal avvikle ferie. Men hvilke rettigheter og plikter har du som arbeidstaker når det kommer til ferieavvikling?

Hva sier ferieloven om ferieavvikling? - les mer


Et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

Tolkeutvalgets leder støtter bedre rammevilkår for tolkene.

- Jeg mener at tegnspråktolker skal ha en lønn som speiler kompetansen og kvaliteten som kreves og forventes i jobben de gjør, og at lik lønn for arbeid av lik verdi bør være en rettesnor her.

Dette skrev tegnspråktolk Siri Nerbø i sin kronikk i Dagavisen 9. mai. Kronikken ble skrevet som en reaksjon på Navs honorering av frilanstolkene som tar oppdrag for dem, som er så lav at tre av fire frilanstolker har sluttet eller vurderer å slutte.

Et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd - les mer


Har du god nok oversikt over pensjonen din?

Selv om de fleste er glad i jobben sin, er det godt å vite at du ikke må jobbe evig. Men som med alt annet, koster det penger å nyte en god pensjonisttilværelse. Hvor god pensjonen din blir avhenger av flere ting, og det er viktig å ha kunnskap og bevissthet rundt dette! Da kan du ta smarte grep som sikrer lønnen din som pensjonist. Visste du at medlemsfordelen du har gjennom Unio kan gi deg mer i pensjon?

Har du god nok oversikt over pensjonen din? - les mer


Bankavtalen med Nordea sikrer deg best mulige vilkår

I urolige tider er det ekstra fint å være flere som spiller på lag. Gjennom bankavtalen vi har forhandlet frem for alle som er medlem i et Unio-forbund, er du sikret en av markedets aller beste renter på boliglånet ditt.

Bankavtalen med Nordea sikrer deg best mulige vilkår - les mer


Advokatforsikringen

Advokatforsikring er en etterlengtet dekning blant medlemmene. 1.1.2023 ble den en realitet. Forsikringen er inkludert i kontingenten for yrkesaktive (ordinært medlemskap og redusert stilling) medlemmer av Akademikerforbundet.

Advokatforsikringen - les mer


Lønnsoppgjøret: Mer enn frontfaget også i Oslo

Partene i lønnsoppgjøret i Oslo kommune er kommet til enighet. Rammen for oppgjøret er 5,4 prosent, noe som er godt over anslaget for rammen i frontfaget.

Lønnsoppgjøret: Mer enn frontfaget også i Oslo - les mer


Enighet i lønnsoppgjøret i staten

Unio ble i dag enige med staten om årets lønnsoppgjør. Resultatet innebærer en ramme på 5,2 prosent lønnsvekst.

- Vi er fornøyde med at rammen i årets oppgjør gir grunnlag for reallønnsvekst for ansatte staten. Vi hadde likevel håpet at staten som arbeidsgiver ville gjøre mer for å tette inntektstapet mellom privat og offentlig sektor.

Nå skal vi sammen med våre dyktige tillitsvalgte forberede oss til lokale forhandlinger. Målet er å få til gode resultater lokalt og sikre en god profil som treffer våre medlemmer. Dette sier forbundsleder MIzanur Rahaman.

Enighet i lønnsoppgjøret i staten - les mer


Unio fortsatt i forhandlinger med staten

Staten er ikveld kommet til enighet om en avtale med LO stat, YS stat og Akademikerne stat. Unio stat er fortsatt i forhandlinger med staten.


Lønnsforhandlingene i Oslo: Krever reallønnsvekst

Akademikerforbundet og Unio i Oslo kommune krever en reallønnsøkning høyere enn resultatet i Frontfaget. Det eksisterer fortsatt store lønnsforskjeller mellom industrifunksjonærer og ansatte med tilsvarende utdanningsnivåer i Oslo kommune. - Dette er en utfordring som vi fortsatt må ta på alvor. Forskjellene har økt i flere lønnsoppgjør. Hvis dette fortsetter, står Oslo kommune i fare for å miste verdifull kompetanse, sier Sverre Dahle, som er Akademikerforbundets representant i Unios forhandlingsutvalg for Oslo kommune.

Akademikerforbundet er tredje største forbund i Unio i Oslo kommune.

Lønnsforhandlingene i Oslo: Krever reallønnsvekst - les mer


Akademikerforbundet og mellomoppgjøret 2023

Utdanning og kompetanse skal lønne seg – nå er det utdanningsgruppenes tur!

Arbeidsgivere i stat, kommuner og helseforetak har et spesielt ansvar for rekruttering og lønnsnivå for sine egne ansatte. Flere av utdanningsgruppene har lavt lønnsnivå og store lønnsmessige etterslep, dette må rettes opp! Handlingsrommet i frontfagsmodellen må utnyttes og utdanningsgruppene må få sin andel.

Enkelte yrkesgrupper med høyere utdannelse også i privat sektor er svært lavt lønnet. Disse gruppene må sikres et anstendig lønnsnivå som gjenspeiler utdannelsesnivå.

Akademikerforbundet og mellomoppgjøret 2023 - les mer


Akademikerforbundet størst i Norsk Tipping!

For første gang har vårt lokallag i Norsk Tipping fått to ansattrepresentanter inn i selskapets styre. Tonje Leidland og Pål Enger fikk de ansattes tillit under valget. På 11 år har lokallaget i Norsk Tipping vokst fra 5 til 100 personer og er dermed den største fagforeningen i bedriften.

Vi gratulerer med den formidable medlemsutviklingen og med valget.  
 


Streiken er over – hva skjer nå?

Etter at meklingen ikke førte fram, ble det streik i frontfaget fra mandag. Det var den første streiken i et mellomoppgjør siden krigen. Nå har partene blitt enige etter en forholdvis kortvarig streik. LO har fått gjennomslag for sitt ønske om større tillegg til lavlønnsgruppene, som var et av kravene deres i årets oppgjør. Det endelige resultatet gir en ramme for oppgjøret på 5,2 prosent. Med et anslag for forventet prisvekst fra 2022 til 2023 på 4,9 prosent ligger det an til reallønnsvekst.

Streiken er over – hva skjer nå? - les mer


Informasjon om streiken i frontfaget - streiken ble avsluttet 20.4.2023

Streik fra 21. april

Etter at LO/YS ikke klarte å bli enig med NHO om årets lønnsoppgjør i frontfaget, har LO og YS tatt en del av sine medlemmer ut i streik fra 17. april. Det er varslet en opptrapping av streiken fra fredag 21. april. 

Informasjon om streiken i frontfaget - streiken ble avsluttet 20.4.2023 - les mer


Opplever du trakassering på arbeidsplassen? Her er hva du må gjøre

Å bli utsatt for trakassering i arbeidslivet gjør at det blir utålelig å stå i jobben – spesielt over lengre tid. Følgene av trakassering kan være redusert velvære og prestasjon, og i noen tilfeller nedsatt funksjonsevne. Etter loven er alle arbeidstakere vernet mot trakassering. Arbeidsmiljøet skal være forsvarlig, psykisk og fysisk, for den ansatte. I Akademikerforbundet rådgir vi arbeidstakeren i hvordan gå frem i en konflikt.

Opplever du trakassering på arbeidsplassen? Her er hva du må gjøre - les mer


Unios tariffpolitiske uttalelse 2023

Frontfagsmodellen kjennetegnes av høy grad av koordinering. En viktig premiss for modellen er at privat og offentlig sektor skal stilles likt i konkurransen om arbeidskraften. Modellen praktiseres ikke slik i dag.

Unios tariffpolitiske uttalelse 2023 - les mer


Reallønnsvekst og høgare ramme

Unio-leiar Ragnhild Lied etterlyste ein mer rettferdig og ansvarleg lønnsutvikling på Unios inntektspolitiske konferanse på hotell Thon Conference. Bakgrunnen er den galopperande prisveksten og fleire år med reallønnsnedgang for Unios grupper. Tal frå TBU viser at offentleg sektor for tredje år på rad kjem dårleg ut samanlikna med store deler av privat sektor.

Reallønnsvekst og høgare ramme - les mer


Høyt utdannede i stat og kommuner taper: «Politikerne må komme ut av sine gjemmesteder»

— Høyt utdannede i kommunene og staten tjener flere hundre tusen kroner mindre enn industrifunksjonærer med like lang utdannelse, men får lavere lønnsvekst – igjen. Det konkluderer Unios sjeføkonom Erik Orskaug og medlem i TBU i en kronikk i Dagens Næringsliv i dag.

Høyt utdannede i stat og kommuner taper: «Politikerne må komme ut av sine gjemmesteder» - les mer


TiA-konferansen og årsmøte 2023

TiA-konferansen 2023

Tema: Etikk
Tid: 27.-28. april 2023  
Årsmøte 27. april kl 15-17 (egen ekstra påmelding for de som ikke er på konferansen)
Sted: Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemias Gate 15, OSLO
Målgruppe: Medlemmer i Akademikerforbundet

TiA-konferansen og årsmøte 2023 - les mer


Nå får du enda mer ut av bankavtalen med Nordea!

Unio har fremforhandlet noen av de aller beste rentene for deg

Med høstens mange rentehevinger og økonomisk uro er det mange som har blitt mer bevisste på eget forbruk, utgifter og selvfølgelig også renten på boliglånet. Den har Unio hjulpet deg med.

Nå får du enda mer ut av bankavtalen med Nordea! - les mer


Medlemsnytt

Kurs 2023

Finn kurs som passer deg og meld deg på via kursssiden.

Årets ildsjel 2022

Vet du om en som fortjener å få prisen Årets ildsjel 2022?


Millionrabatt på medlemsfordel elbil

Unios nye fordelsavtale på kjøp av elbil virker slik den er tenkt. Medlemmene i forbundene sparte 10 millioner kroner på den grønne medlemsfordelen i fjor.

Millionrabatt på medlemsfordel elbil - les mer


På jobb som dyrepleier: eksotiske dyr

Eksotiske dyr, som reptiler, gnagere og fugler, har økt drastisk i popularitet de siste årene, også her i Norge. Helsen deres er like viktig som våre andre kjæledyr, og da trenger vi dyktige fagfolk som vet å ta vare på våre krypende, flyvende eller hoppende venner. DiA har vært i kontakt med Mona Philippsen, autorisert dyrepleier med CertVNES (Certificate of Veterinary Nursing of Exotic Species), som forteller om hvordan det er å jobbe med eksotiske dyr. Hun ble ferdig utdannet som dyrepleier i 2008 i Danmark, og har vært yrkesaktiv i 14 år.

På jobb som dyrepleier: eksotiske dyr - les mer


Hvorfor skal man opprette en samboerkontrakt?

Ved å nedtegne eierforholdene i en samboerkontrakt, sikrer man seg økonomisk ved et eventuelt samlivsbrudd. Dette vil spare samboerne for krangling, tid og penger dersom forholdet går opp i røyk. Samboerne vil også ved å opprette en samboerkontrakt få en oversiktlig og forutsigbar økonomisk ordning underveis i samlivet, noe som vil bidra til å redusere det konfliktpotensialet økonomi ofte representerer i et parforhold. Det er også full avtalefrihet, slik at samboerne selv gjennom dialog med advokat kan få satt opp en skreddersydd ordning som er tilpasset akkurat deres situasjon.

Hvorfor skal man opprette en samboerkontrakt? - les mer


Advokatforsikring – Bistand vedrørende arverettslige spørsmål og avklaringer

Dersom du skal bestemme hva som skal skje med dine verdier og eiendeler ved din død, og dette avviker fra arvelovens regler, må du opprette et testament. Et testament må opprettes i bestemte former for å være gyldig. Videre setter arveloven begrensninger for hva som gyldig kan bestemmes i et testament. Dette er bakgrunnen for at mange ønsker advokatbistand ved opprettelse av testament.

Advokatforsikring – Bistand vedrørende arverettslige spørsmål og avklaringer - les mer


Enige om ny hovedavtale i staten

Unio og de andre hovedsammenslutningene ble i dag enige med staten om en ny hovedavtale. – Den nye avtalen styrker partssamarbeidet, mener Unios forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

Enige om ny hovedavtale i staten - les mer


God jul og godt nytt år!


Unio går imot kutt i tolkers godtgjørelse

- Det er godt å se det store engasjementet og den tydelige, unisone motstanden forslaget om å redusere tolkenes salærsats har skapt. Av hensynet til rettssikkerheten og de mange negative konsekvensene forslaget vil føre til for minoritetsspråklige borgere og for anerkjennelsen tolkeprofesjonen, er det åpenbart at forslaget må forkastes. Det vil være et alvorlig tilbakeslag for Norge som rettsstat om regjeringen går videre med dette forslaget. Argumentasjonen i høringsinnspillene er tydelige og sterke på at forslaget derfor må legges bort, og TiA har stor tro på at det kommer til å skje, sier Mariann Eidberg, leder i TiA

 

– Unio mener at forslag til endring i salærforskriften knyttet til tolkers godtgjørelse vil være et grunnleggende rettssikkerhetsproblem, og derfor ikke må vedtas, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unio går imot kutt i tolkers godtgjørelse - les mer


På jobb som dyrepleier: OUS

Da jeg var student så jeg for meg dyrepleieryrket som en slags «veterinær light», en støtte til veterinærene som en integrert del av det å ivareta dyrene på best mulig måte. Som student hadde jeg ikke tenkt så mye på hvor jeg ville jobbe, men jeg hadde en drøm om å kanskje jobbe i et slags dyrereservat eller på en plass hvor jeg kunne ta vare på ville dyr. Jeg har alltid brent for dyresaker, spesielt rettet mot utryddingstruede og sjeldne arter. Likevel, det ble jo mer naturlig å gå inn i klinikktilværelsen etter endt utdanning. Jeg skulle kanskje ønske at jeg fikk mer informasjon om andre muligheter i løpet av studietiden. 

På jobb som dyrepleier: OUS - les mer


50 år med kort vei til hjelp!

Endelig kunne Akademikerforbundet markere sitt 50-årsjubileum etter flere utsettelser grunnet pandemien! Dette ble gjort i forbindelse med forbundets Landsmøte 17.-18. november. Delegater, tillitsvalgte, medlemmer med lang fartstid, æresmedlemmer og gjester var samlet til festmiddag med underholdning og taler.

50 år med kort vei til hjelp! - les mer


Landsmøtet har valgt politisk ledelse for 2023-2025

Landsmøtet har under Landsmøte 17.-18. november gjennomført valg. Valgperioden er 1.1.2023-31.12.2025.

Landsmøtet har valgt politisk ledelse for 2023-2025 - les mer


Enighet i andre del av Virke-oppgjøret

Unio-forbundene har oppnådd enighet i hovedoppgjøret med Virke for de virksomhetene som korresponderer med kommunal sektor. Oppgjøret er på nivå med det som ble resultatet i KS.

Enighet i andre del av Virke-oppgjøret - les mer


Ny e-læring skal trygge tillitsvalgte

Unio-forbundene har i samarbeid med Arbeidstilsynet laget en e-læring for godt arbeidsmiljøarbeid for tillitsvalgte. E-læringen skal gjøre tillitsvalgte tryggere i samarbeidet med ledere og vernetjeneste om det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

Ny e-læring skal trygge tillitsvalgte - les merEnighet i lønnsoppgjøret i kirken

Hovedtariffoppgjøret i kirken ble avsluttet 29. oktober og endte med en samlet økonomisk ramme på 3,84 %.

Enighet i lønnsoppgjøret i kirken - les mer


Akademikerforbundet støtter streiken i private barnehager

Utdanningsforbundet er i streik i tariffområdet Private Barnehagers Landsforbund (PBL). De streiker for en anstendig pensjon for barnehagelærere og andre barnehageansatte. Også Fagforbundet og Delta streiker.

Akademikerforbundet støtter streiken i private barnehager - les mer


BiA: Høringssvar – fire forskrifter til barnevernsloven

Akademikerforbundet har gitt høringsinnspill til fire forskrifter til barnevernsloven: medvirkning, samtaleprosess og to om godkjenning av institusjon. Akademikerforbundet og Barnevernspedagogene er veldig glade for at forskriften om medvirkning kommer. Den bidrar til å tydeliggjøre forventningene til barn og unges medvirkning i barnevernet og har en god verdimessig forankring og tydeliggjør egenverdien barn og ungdom har. Vårt høringsinnspill har særlig fokus på at medvirkning er en kontinuerlig og dynamisk prosess, og dette må komme tydeligere frem i forskriften.


Vedlagt er BiA's høringssvar.

BiA: Høringssvar – fire forskrifter til barnevernsloven - les merStatsbudsjettet 2023

Regjeringen foreslår et betydelig strammere kommuneopplegg i 2023 enn den foreslo i Kommuneproposisjonen før sommeren. Det betyr at kommunene må kutte i utdanningstilbudet og i helse- og omsorgstjenestene. Dette gir grunn til bekymring sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Stortinget må endre regjeringens budsjettforslag slik at staten kompenserer de økte utgiftene til kommunene. Alternativet er at det går utover tilbudet til innbyggerne, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Du kan leser mer om Unios kommenterar til statsbudsjettet her.

Statsbudsjettet 2023 - les mer


Optikere i Akademikerforbundet

Før sommeren vedtok Hovedstyret i Akademikerforbundet opprettelsen av fag- og interessegruppen Optikerne i Akademikerforbundet (OiA). Konstituerende møte for interimstyret ble holdt 28. juni. Styret består i dag av: Magnhild Holven (leder), Solveig G. Seipæjærvi, Simon Birkals, Merete Bøe og Wenche Elveslett.

Optikere i Akademikerforbundet - les mer


Prisvekst, energikrise og reallønnsnedgang – hva kan fagbevegelsen gjøre?

I løpet av 2022 har vi sett dramatiske endringer i verdensøkonomien.
Galopperende prisvekst og energikrise i Europa tyder på at vi får en krevende vinter.

Prisvekst, energikrise og reallønnsnedgang – hva kan fagbevegelsen gjøre? - les mer


Ytringsfrihet i norsk arbeidsliv?

Ytringsfrihetskommisjonen, som er et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 14. februar 2020, har på eget initiativ sett nærmere på ytringsfrihetens kår i arbeidslivet. Kort oppsummert vurderes den som god, i teorien, men alt er ikke rosenrødt – og utviklingen ser ut til å gå i feil retning, mener utvalget.

Ytringsfrihet i norsk arbeidsliv? - les mer


Hovedstyret i KS må bidra til en bedre løsning for lærerne

Unios største forbund Utdanningsforbundet med over 190 000 medlemmer gjennomfører nå en streik. Lærerne reagerer på at KS i årets forhandlinger sa nei til å kompensere for flere år med mindrelønnsutvikling sammenholdt med andre ansatte i kommuner og fylkeskommuner. De streikende har Unios klare støtte. De har også Akademikerforbundets klare støtte, sier forbundsleder Alfred Sørbø. Kommmunesektoren har et stort og klart ansvar for at barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring gir god kvalitet til barn, unge og voksne.

Hovedstyret i KS må bidra til en bedre løsning for lærerne - les mer


Enighet i Virke-oppgjøret

Etter tre dager med forhandlinger har Unio-forbundene nådd frem med viktige krav for medlemmene i Virke-virksomheter. Det gjenstår forhandlinger for medlemmer i KS-like virksomheter.

Enighet i Virke-oppgjøret - les mer


En fylkeskommune i endring

Hordaland Fylkeskommune og Sogn og Fjordane ble slått sammen til Vestland Fylkeskommune i 2020. Etter medlemsmøte høsten 2020, med medlemmer fra begge de tidligere fylkeskommune, ble Kate Benedicte Madsen spurt om å fortsette som Hovedtillitsvalgt for medlemmene i den nye organisasjonen. Det sa hun ja til.

Våren 2022 var det igjen forslag om organisasjonsendringer basert på politisk vedtak høsten 2020 i den nye fylkeskommunen, her ble Madsen bindeleddet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

En fylkeskommune i endring - les mer


Leder for Dyrepleierne i Akademikerforbundet

- Ønsker oss en egen tariffavtale

Hun har vært initiativtaker og hovedmotor for etableringen av dyrepleiernes fag- og interessegruppe i Akademikerforbundet. Haldis var i det første kullet som ble uteksaminert med en bachelorgrad i dyrepleie i 2019, fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), så dette er en ganske ny høgskoleutdanning. - Utdanningen kan enkelt fortalt beskrives som en sykepleierutdanning for dyr, forteller Haldis. Jeg synes vi trengte et godt fagforeningstilbud for å kunne samle oss bedre. Vi føler oss veldig velkomne i Akademikerforbundet og synes at vi virkelig blir tatt på alvor, sier Haldis.

Leder for Dyrepleierne i Akademikerforbundet - les mer


Støtt opp om dei uunverlege studentane!

Det er på tide å få tilbake heiltidsstudenten, skriv Ragnhild Lied i siste utgåve av Dagens Perspektiv.

Støtt opp om dei uunverlege studentane! - les mer


Har du fått purring for julifaktura?

Da kan du mest sannsynlig se bort fra denne.


Unio støttar pilotane sin kamp for eit anstendig arbeidsliv

Vi har ikkje innsikt i kva som har skjedd i forhandlingar og mekling, men i lys av det partane har uttalt, er det tydeleg at SAS-leiinga er for grådig når det gjeld omstilling og omorganisering.

Unio støttar pilotane sin kamp for eit anstendig arbeidsliv - les mer


Nav stopper bruken av tilleggsavtaler

Sivilombudet har slått fast at Navs tilleggsavtaler i realiteten er arbeidsavtaler og at frilansere på disse avtalene dermed er arbeidstakere som skulle vært ansatt og tilleggsavtalene kan derfor ikke lengre benyttes. 

Nav stopper bruken av tilleggsavtaler - les merSe Unios Pride-sending: Stolt, skeiv og synlig

Akademikerforbunde vil uttrykke solidariet med de rammede under årets pridemarkeringer med å henvise til Unios holdningsskapene digitale sending.

Her kan du se opptak fra Unios digitale Pride-sending fra Oslos tak fredag formiddag 24. juni.

Se Unios Pride-sending: Stolt, skeiv og synlig - les mer


Seniorkompetanse en viktig ressurs i arbeidslivet

Det er klokt både for samfunnet, arbeidslivet og den enkelte at vi står i arbeid så lenge vi kan og vil. Nøkkelen er en tydelig definisjon av seniorkompetanse og en offensiv seniorpolitikk. 

Seniorkompetanse en viktig ressurs i arbeidslivet - les mer


Uravstemningen i staten: 83 prosent svarte ja

Hele 83 prosent av Unios medlemmer i staten stemte ja i uravstemningen som ble avsluttet i ettermiddag. – Det er en tydelig tilbakemelding fra våre medlemmer, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat.

Uravstemningen i staten: 83 prosent svarte ja - les mer


Program for BiA-fagkonferanse 2022

Konferansen arrangeres av styret i faggruppa Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA).

Målgruppen er særlig barnevernspedagoger i Akademikerforbundet, men vi ønsker alle som jobber med barn og ungdom og er medlemmer av Akademikerforbundet velkommen.

Reise og opphold dekkes av Akademikerforbundet. Reisen refunderes i etterkant ved innsending av reiseregning. Du bestiller overnatting i påmeldingslinken.

 
Les siste nyhetsbrev fra Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet her

Program for BiA-fagkonferanse 2022 - les mer


Uravstemning stat

SMS med pinkode blir sendt ut fra Unio 10. juni.

Uravstemning stat - les mer


Ukrainakrisen og behovet for en ny nasjonal dugnad

Krigen i Ukraina har ført mange millioner mennesker på flukt. Hvor mange som vil søke tilflukt i Norge er fortsatt høyst usikkert. Det som er sikkert er at alle som kommer hit, kommer til en kommune. Her skal de tas imot, få et sted å bo, barna skal inn i skoler og barnehager, og ukrainerne skal etter hvert få mulighet til å komme i arbeid. Hvordan påvirker dette arbeidshverdagen til ansatte landet rundt?

Ukrainakrisen og behovet for en ny nasjonal dugnad - les mer


Ny, felles tariffavtale for Unio stat og Akademikerne - spørsmål og svar

Bakgrunn

Unio stat innledet våren 2022 sonderinger med Akademikerne, for å undersøke mulighetene i et eventuelt avtaleskifte i statlig sektor. Unio stat har siden 2016 vært på samme tariffavtale som LO stat og YS stat, mens Akademikerne har hatt sin egen tariffavtale med staten.

Ny, felles tariffavtale for Unio stat og Akademikerne - spørsmål og svar - les mer


Løsning og ny hovedtariffavtale i staten

Unio stat kom i dag til enighet med Akademikerne og staten om en ny hovedtariffavtale i staten. Rammen for årets lønnsoppgjør endte på 3,84 prosent, noe over frontfagsrammen på 3,7 prosent.

- Vi er fornøyde med å ha oppnådd større ramme enn frontfaget. Det var helt avgjørende for å kunne tette noe av inntektsgapet mellom privat og statlig sektor. Vi er også fornøyde med å ha klart å etablere en ny hovedtariffavtale for utdanningsgruppene sammen med Akademikerne, sier Mizanur Rahaman, Akademikerforbundets representant i Unios forhandlingsutvalg stat.

Løsning og ny hovedtariffavtale i staten - les mer


Sommeren er høysesong for lynnedslag

De fleste av oss forbinder juli måned med det gode liv bestående av ferie, sol og bading. Men det er faktisk også høysesong for tordenbyger. I løpet av et år slår lynet ned cirka 120 000 ganger i Norge. Mer enn en tredjedel av disse lynnedslagene skjer nettopp i juli – mens veldig mange av oss ikke er hjemme i egen bolig.

Sommeren er høysesong for lynnedslag - les mer


En viktig dag for et hardt prøvet yrke!

Få yrker kan måle seg med dyrepleie når det kommer til arbeidsmengde og forskjellige roller man inntrer i løpet av en vanlig arbeidsdag. Det er sjeldent man opplever som humanpasient at resepsjonisten som tar deg hjertelig imot ved inngangen, triagesykepleieren som tar første titt på deg for å se hvilke prioriteringer som skal gjøres, blodprøvetakeren, radiografen, eller anestesisykepleieren som vokter livet ditt mens du er bevisstløs, og vaskepersonellet som rydder og gjør rent etterpå, er én og samme person. I dyreklinikkenes verden er dette ofte en selvfølge. Men det bør ikke fortsette å være en selvfølge at dyrepleiernes harde og ofte urimelige kår går uten den anerkjennelsen og verdsettelsen i arbeidslivet som de fortjener.

En viktig dag for et hardt prøvet yrke! - les merHva er fremtidsfullmakt, og hvordan kan du lage din egen?

En fremtidsfullmakt sikrer deg, og dine nærmeste, at dine interesser og verdier blir ivaretatt dersom du en dag er ute av stand til å gjøre det selv. Det er allikevel uklart for mange hva fremtidsfullmakt egentlig er, og hvordan man kan lage sin egen. Dette og mange andre spørsmål skal advokat og leder for Premium-juristene i Nordea Kristin Kruse sammen med sin kollega advokatfullmektig Marielle Løvland svare på i dette webinaret.  De skal se på de vanligste problemstillingene rundt fremtidsfullmakt, og du får en god innføring i hva du kan og bør gjøre. Etter endt webinar kan du lage din egen fremtidsfullmakt ved hjelp av mal og informasjon fra advokatene. I tillegg blir det en gjennomgang av alle bankfordelene Akademikerforbundets medlemmer har tilgang til i Nordea.

Hva er fremtidsfullmakt, og hvordan kan du lage din egen? - les mer


Hold deg oppdatert om oppgjøret!

Delta på åpent teams-møte om Hovedoppgjøret 2022 fredag 20. mai kl. 10. På 30 minutter får du vite det du trenger om oppgjøret.

Her finner du interessant lesestoff fra Unio:

Full fart i norsk økonomi, men lite penger til kommunene

Revidert budsjett 2022: – Regjeringen kan ikke ha fått med seg de siste prisøkningene


Tegnspråk- og skrivetolker inn i Nasjonalt tolkeregister

IMDi har fått i oppdrag å utrede behovet for tilpasninger i Nasjonalt tolkeregister så tolker for døve, hørselshemmede og døvblinde skal kunne søke oppføring i Nasjonalt tolkeregister. IMDi har igangsatt arbeidet med å kartlegge hvilke tilpasninger som da må til og har skissert at det teknisk kan løses ved at nye tolkespråk (Norsk tegnspråk og Norsk skrivetolking) legges til i språklista i registeret, og at tolker kan søke oppføring på disse språkene etter samme kvalifikasjonskrav som tolker på alle andre språk.

Tegnspråk- og skrivetolker inn i Nasjonalt tolkeregister - les mer


Akademikerforbundet og Hovedoppgjøret 2022

Utdanning og kompetanse skal lønne seg – frontfagsmodellen må praktiseres mer fleksibelt!
Arbeidsgivere i stat, kommuner og helseforetak har et spesielt ansvar for rekruttering og lønnsnivå for sine egne ansatte. Flere av Unios yrkesgrupper har lavt lønnsnivå og store lønnsmessige etterslep. Dette må rettes opp innenfor en fleksibel praktisering av frontfagsmodellen. Modellens handlingsrom må utnyttes.

Akademikerforbundet og Hovedoppgjøret 2022 - les mer


Årsmøtet i TiA 2022

6. april 2022 hadde TiA sitt årsmøtet, gjennomført som nettmøte, med 13 stemmeberettigede medlemmer til stede. Protokoll i sin helhet ligger vedlagt.

Årsmøtet i TiA 2022 - les mer


Brudd i lønnsforhandlingene i staten

- Med den store avstanden det var mellom statens tilbud og vårt krav, var ingen annen utvei enn å bryte forhandlingene. Ansatte i staten har hatt en svak lønnsutvikling gjennom de siste årene. Vi kan ikke år etter år akseptere at ansatte i staten skal henge etter lønnsmessig. For å rekruttere og beholde viktig kompetanse, er det behov for et lønnsløft i staten, sier Mizanur Rahaman, som er Akademikerforbundets representant i Unios forhandlingsutvalg i staten.

Unio valgte i dag å bryte lønnsforhandlingene i staten. – Statens tilbud var rett og slett for dårlig. Jeg er skuffet over at staten ikke tar større ansvar for sine ansatte, sier Unio stat-leder Guro Lind. Oppgjøret går nå til mekling.

Brudd i lønnsforhandlingene i staten - les mer


Brudd i KS: – Avstanden for stor

Ettersom det er så stor avstand mellom partene, trenger vi hjelp fra mekler for å komme i mål i dette oppgjøret sier forbundsleder Alfred Sørbø som Akademikerforbundets representant i Unios forhandlingsutvalg for KS, som slutter seg til Unios redegjørelse.

Unio kommune brøt i dag lønnsforhandlingene med KS. Årets hovedoppgjør går dermed til mekling.
Fredag ettermiddag valgte Unio kommune, sammen med de andre hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden, å bryte tarifforhandlingene med KS. Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio kommune, sier at det siste tilbudet fra KS var så langt unna Unios krav at det ikke var noen grunn til å gå videre med forhandlingene i helgen.

Brudd i KS: – Avstanden for stor - les mer


Unio Oslo: Må ha høyere ramme enn frontfaget

For å ta igjen tapt lønnsutvikling og sikre reallønnsvekst for alle med lang utdanning, krever Unio Oslo kommune høyere ramme enn frontfaget i årets lønnsoppgjør.

Unio Oslo: Må ha høyere ramme enn frontfaget - les mer


Unio vil få på plass en ny tariffavtale i staten

– Målet vårt i årets lønnsoppgjør er å få på plass en ny tariffavtale som sikrer lønnsutviklingen til utdanningsgruppene. Det var budskapet til Unio stats leder, Guro Lind, da lønnsforhandlingene i staten startet i dag.

Unio vil få på plass en ny tariffavtale i staten - les mer


Unio kommune: – Vi må ta igjen det tapte – krever lønnsløft

– Det er lærermangel og sykepleiermangel. Nå krever Unio kommune reallønnsvekst til alle, en høyere ramme enn privat sektor – og ekstra midler til lærerne i skolen, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

Unio kommune: – Vi må ta igjen det tapte – krever lønnsløft - les mer


Kurs i hvordan skrive lønnskrav

 • Spekter 20.4. kl. 11-12
 • Spekter 21.4. kl. 17-18
 • Staten 31.5. kl. 11-13
 • Staten 1.6. kl. 17-19
 • KS 1.6. kl. 11-12
 • KS 2.6. kl. 17-18

Kursene finner du på kurssiden


Forventinger om et lønnsløft

I dag møtte Unios forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen og Spekters direktør Anne-Kari Bratten med sine delegasjoner til forhandlingsstart for hovedoppgjøret for over 51 000 Unio-medlemmer, de fleste i helseforetakene.

Forventinger om et lønnsløft - les mer


TiAs fagstyre hos IMDi

Torsdag 10. mars var TiAs fagstyre hos IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), sammen med andre fag- og interesseorganisasjoner på tolkeområdet.

TiAs fagstyre hos IMDi - les mer


Medlemsregisteret nede

 Dere vil for øyeblikket sannsynligvis oppleve noe ustabilitet i medlemsregisteret/Winorg, men vi er på saken og vil rette opp så snart som mulig!

Vi takker for din tålmodighet og beklager det inntrufne!

mvh

 Winorg AS


Alt er ikke bra i dyrepleierbransjen

I midten av februar publiserte Dagbladet en artikkel som melder om en yrkeskrise i veterinærbransjen. Dyrepleiere jobber i tett samarbeid med veterinærene, og Dyrepleierne i Akademikerforbundet (DiA) bekrefter at problemene i bransjen har nådd et kritisk punkt.

Alt er ikke bra i dyrepleierbransjen - les mer


Unio Podkast: TBU oppsummert – Nesten verre enn fryktet

I Unio Podkast oppsummerer vi situasjonen etter at TBU-rapporten kom fredag.  – I de delene av arbeidslivet med lavest organisasjonsgrad og tariffbinding, er lønnsveksten høyest.  Skal det virkelig være slik at de offentlige ansatte skal godta lave tillegg sammenlignet med privat sektor, for å holde den samlede lønnsveksten i samfunnet nede, spør forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio.

Unio Podkast: TBU oppsummert – Nesten verre enn fryktet - les mer


Unios likestillingspolitiske frokostseminar 8. mars

I år er tema likelønn på Unios likestillingspolitiske frokostseminar 8.mars. Unio er den mest kvinnedominerte hovedorganisasjonen for lønnstakere der andelen yrkesaktive kvinnelige medlemmer er 77 prosent. Og vi spør: hva betyr det for lønnskampen?

Unios likestillingspolitiske frokostseminar 8. mars - les mer


En total kollaps?

Siden strøm er en ressurs alle husholdninger må forholde seg til, har alle fått med seg at vi har hatt en «eksplosjon» i prisingen av denne varen. Hva har politikerne gjort for at slikt ikke skal skje, og hvordan håndterer regjeringen denne krisesituasjonen? Og hva betyr dette for lønnsoppgjørene?

En total kollaps? - les mer


Har du skrivekløe?

Akademikerforbundet trenger skribenter til ulike oppdrag – artikler i Signaler, artikler til nyhetsbrev/web og kronikker.

Kan dette være noe for deg? Ta kontakt med generalsekretær Astrid Tideman Sørland, ats@kademikerforbundet.no / 979 76 756.


Er fagbevegelsen splittet? - eller splitter LO fagbevegelsen?

Det tekniske beregningsutvalget for lønnsoppgjørene (TBU) kommer i disse dager med fasiten for 2021. Mye av innholdet kan vi allerede nå se for oss. Prisveksten var 3,5 prosent i 2021, noe som betyr at arbeidstakere i offentlig sektor fikk redusert sin kjøpekraft med nesten én prosent. Dessuten kom langtidsutdannede i offentlig sektor for andre året på rad dårligere ut enn arbeidstakere i både frontfagene og det private.

Er fagbevegelsen splittet? - eller splitter LO fagbevegelsen? - les mer


Et forbund for deg?

Selv om Akademikerforbundet er i vekst, har vi fortsatt plass til flere i vårt fellesskap!

Et forbund for deg? - les mer


FNs kvinnekommisjon: Unios forventninger til verdens viktigste likestillingsmøte

Hvert år samles FNs medlemsland til diskusjoner om likestilling. Årets tema er klimautfordringer og likestilling. Regjeringen forbereder seg til forhandlingene og invitert til innspill. Unio ber regjeringen prioritere arbeidsliv, partssamarbeid og utdanning.

FNs kvinnekommisjon: Unios forventninger til verdens viktigste likestillingsmøte - les mer


Nye forhandlingsutvalg oppnevnt i Unio

Styret oppnevnte nye forhandlingsutvalg i Unio på sitt møte 11. januar.

Nye forhandlingsutvalg oppnevnt i Unio - les mer


Tillitsreforma må gje meir medverknad

– Det aller viktigaste i arbeidet med ei tillitsreform i offentleg sektor, er å få alle tilsette med på laget frå fyrste dag. Dette skriv Unio-leiar Ragnhild Lied i brevet ho sende kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram fredag 14. januar.

Tillitsreforma må gje meir medverknad - les mer


Offentlig sektor trenger et løft

I det neste statsbudsjettet i 2023 må regjeringen styrke bemanningen i velferdstjenestene. Grunnbemanningen må økes i offentlig sektor, skriver sjeføkonom Erik Orskaug i Unios budsjettbrev til regjeringen.

Offentlig sektor trenger et løft - les mer


Skriver om avgjørende tjenester for samfunnet

I kommentaren “Leve Toten – drit i Norge” i Dagsavisen skriver Unio-leder Ragnhild Lied at dagens praktisering av modellen for lønnsoppgjørene har vist oss at forskjellen mellom Unios grupper og tilsvarende grupper i privat sektor er uforholdsmessig stor.

Skriver om avgjørende tjenester for samfunnet - les mer


Tydelige signal fra medlemmene foran lønnsoppgjøret

– At det kommer friske utspill og at det er høye forventninger i Unio-rekkene er tydelige signal til oss, til arbeidsgiverne og til myndighetene foran årets lønnsoppgjør. Dette skal vi lytte til, sier Unio-leder Ragnhild Lied til NRK.

Tydelige signal fra medlemmene foran lønnsoppgjøret - les mer


God jul


Endring grunnforsikring / obligatorisk forsikring

Den obligatoriske forsikringen omfatter forsikring ved dødsfall, uførhet, kritisk sykdom og ulykke.

 • Grunnforsikringen endres noe med virkning fra 2022. I korte trekk er endringene som følger:
 • Forsikringssum død økes fra kr 400 000 til kr 500 000.
 • Forsikringssum uførekapital økes tilsvarende, slik at maks erstatning økes fra kr 320 000 til kr 400 000
 • Forsikring for kritisk sykdom og ulykke holdes uforandret
 • Pris per måned justeres til kr 187

Unio krever økt innsats for å nedkjempe pandemien

Unio-kongressen har i dag vedtatt en uttalelse der det kreves økt innsats for å nedkjempe pandemien. Unio frykter for at det høye arbeidspresset på kvalifiserte ansatte i velferdstjenestene går ut over viktige og kritiske samfunnsfunksjoner vi alle er avhengige av.  – Det haster med å innføre flere tiltak for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner i dag og i framtiden, heter det i uttalelsen.

Unio krever økt innsats for å nedkjempe pandemien - les mer


Ny ledelse ble valgt i Unio i dag

Ragnhild Lied er gjenvalgt til ny leder i Unio. Silje Naustvik ble gjenvalgt som nestleder, mens Alfred Sørbø ble valgt inn som ny nestleder av Unio-kongressen.

Ny ledelse ble valgt i Unio i dag - les mer


Unio-kongressen starter i morgen: Lønn og frontfaget viktig debatt

«Ruster seg til lønnskrig» er overskriften i Klassekampen i dag. Blir det ikke bedre lønnsoppgjør blir det dårligere utdanning og helsetjenester, og mer privatisering, er meldingen fra Unio-toppene Steffen Handal og Lill Sverresdatter Larsen foran Unio-kongressen som starter i morgen.

Unio-kongressen starter i morgen: Lønn og frontfaget viktig debatt - les mer


Frontfagsmodellen til debatt

Årets lønnsforhandlinger har gitt oss flere utfordringer. Lokale forhandlinger i statlig sektor fungerte som normalt ettersom partene der kom til enighet. Etter at streikene var avviklet i KS og Spekter, fikk vi en forsinket oppstart av forhandlingene, særlig i Spekter helse. I kommunal sektor skulle man gjennomføre en rekke forhandlinger for ledere (kap. 3), rådgivere (kap 5) og man skulle forhandle lokalt for å fordele midler som var avsatt til sentrale forhandlinger i kap. 4. Lokalt var rikslønnsnemdas kjennelse om utsatt virkningstidspunkt for lønnsøkningen et tema partene måtte finne en løsning på.

Frontfagsmodellen til debatt - les mer


Fokus på noen få kampsaker bidrar til større synlighet

Ingjerd ønsker at Akademikerforbundet skal profilere seg tydelig som et forbund som virkelig satser på medlemmer med høyere utdanning, noe som betyr høyere lønn. Videre understreker Ingjerd også at det er viktig for medlemmene at det er lett å ta kontakt.

- Et lite forbund betyr lite byråkrati, kort vei til god og rask hjelp til det som oppleves som de største behovene, nemlig lokale lønnsforhandlinger og konflikthåndtering. Vi bør være synlige og aktive på sosiale medier, men vi må være bevisste på hvilke kampsaker vi skal ha. I og med at vi ikke er så store, kan vi ikke engasjere oss på alle fronter, sier Ingjerd.

Fokus på noen få kampsaker bidrar til større synlighet - les mer


Viktige endringer i ny hovedavtale i KA

-Gjennom gode og konstruktive forhandlingsprosesser har vi nå gjort flere viktige endringer i hovedavtalen for tariffområde KA, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad. Mollestad har ledet forhandlingene på vegne av de seks Unio-forbundene Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk sykepleierforbund og Forskerforbundet.

Viktige endringer i ny hovedavtale i KA - les mer


Akademikerforbundets svar på høring om forslag til endring i lov om hundehold

Landbruks- og matdepartementet sendte 1. september 2021 forslag til ny lov om hundehold (hundeloven) på høring med frist for å avgi svar 26. november 2021.  

Dyrepleierne i Akademikerforbundet (DiA) er et fag- og interessefellesskap for dyrepleiere i Akademikerforbundet. DiA består av både yrkesaktive dyrepleiere og dyrepleierstudenter.

I dette høringssvaret fremkommer DiAs, og med det også Akademikerforbundets, innspill til lovforslaget slik det er presentert av Landbruks- og matdepartementet.  

Akademikerforbundets svar på høring om forslag til endring i lov om hundehold - les merPolens største hovedorganisasjon: – Migrantene må få søke asyl

Den ultraradikale regjeringen i Polen og flyktninge-situasjonen på grensen til Hviterussland var hovedtemaer da Unio møtte en delegasjon fra OPZZ, Polens største hovedorganisasjon for arbeidstakere. – Det er en totalt uakseptabel situasjon på grensa som bare kan løses om vi følger Genève-konvensjonen og lar migrantene få søke asyl, sier Piotr Ostrowski.

Polens største hovedorganisasjon: – Migrantene må få søke asyl - les mer


TiA sitt aktivitetsfond

Da Tolkeforbundet ble lagt ned ble det vedtatt at restmidlene skulle settes av til aktiviteter for tolker, søkt via TiA-medlemmer. Medlemmer kan søke, men det er ingen krav om at alle som deltar på aktiviteten må være tolker. Et medlem kan invitere til noe sosialt og faglig for andre tolker. Nederst på denne siden finner du retningslinjer og søknadsskjema.

TiA sitt aktivitetsfond - les merTiA mener: Regjeringen kan ikke fjerne 25 nye tolkestillinger i Nav

Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) reagerer sterkt på at regjeringen vil fjerne Solberg-regjeringens forslag om styrking av Arbeids- og velferdsetatens driftsbudsjett med 23,7 millioner kroner. Styrkingen var øremerket 25 nye årsverk i Nav tolketjenesten for 2022, men regjeringen mener at dette skal trekkes tilbake ”for å finne rom for andre prioriteringer”.

TiA mener: Regjeringen kan ikke fjerne 25 nye tolkestillinger i Nav - les mer


Seniorlaget i Oslo Viken avholdt medlemskveld den 4.november 2021

Seniorlaget i Region Oslo Viken inviterte til medlemsmøte den 4.november. Med over 40 påmeldte var det duket for en skikkelig festaften med faglig påfyll, underholdning, god mat og drikke.

Seniorlaget i Oslo Viken avholdt medlemskveld den 4.november 2021 - les mer


Unio møtte koronakommisjonen

– Unio mener at bedre bemanning er det aller viktigste for å gjøre Norge bedre forberedt på nye kriser. Noe så kjedelig som å styrke offentlig sektor, er helt nødvendig. Det sa Silje Naustvik i Unios koronautvalg til den offentlig oppnevnte koronakommisjonen i dag.

Unio møtte koronakommisjonen - les mer


Skatteutvalget må hensynta fordeling

– Når klima skal være «rammen for alt», må skattesystemet i langt større grad bidra til å løse klima- og miljøutfordringene og fremme det grønne skiftet. Det sa Unios sjeføkonom Erik Orskaug da referansegruppa for Skatteutvalget hadde møte fredag 22. oktober.

Skatteutvalget må hensynta fordeling - les mer


Unio med brev til Stortinget om statsbudsjettet 2022

Unio ønsker en ny kurs med bedre fordeling, kraftigere sysselsettings- og klimapolitikk og bedre verdsetting av kompetanse, ansvar og sikkerhet.

Unio med brev til Stortinget om statsbudsjettet 2022 - les mer


TiA mener: Myndighetene må sette inn et krafttak for å sikre tilstrekkelig tilgang på tolker

Tilgangen på tegnspråktolker har lenge vært et stort problem for døve, hørselshemmede og personer med døvblindhet. Derfor kommer det dessverre ikke som en overraskelse når Norges Idrettsforbund i en pressemelding 13. oktober forteller at de ikke har fått tegnspråktolker til sitt ekstraordinære idrettsting 16. og 17. oktober.

TiA mener: Myndighetene må sette inn et krafttak for å sikre tilstrekkelig tilgang på tolker - les mer


Gjennomslag for Unio i regjeringserklæringen

Unio er tilfreds med at den nye regjeringen har tatt inn en del av Unios krav til utdanningspolitikken, helsepolitikken og arbeidslivspolitikken som hovedorganisasjonen spilte inn til regjeringsforhandlingene. Vi forventer at dette blir fulgt opp i regjeringens budsjetter, lovarbeid og i trepartssamarbeidet. Men Unio etterlyser mer forpliktende satsinger på forskning, på studenter og flere endringer i arbeidslivspolitikken.

Gjennomslag for Unio i regjeringserklæringen - les mer


Statsbudsjettet 2022: For lite til kommunene

Regjeringen bevilger for lite til kommunene i statsbudsjettet for 2022. – Regjeringen skryter av økningen til kommunene. Det som ikke nevnes er at pengene spises opp av faste poster, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Statsbudsjettet 2022: For lite til kommunene - les mer


Akademikerforbundets innspill til regjeringsplattformen

Her kan du lese Akademikerforbundets innspill til regjeringsplattformen som ble sendt 29. september 2021.

Akademikerforbundets innspill til regjeringsplattformen - les mer


Hovedavtalen må praktiseres bedre

Forhandlingene om en ny hovedavtale i staten er nok en gang utsatt, og dagens avtale videreføres ut 2022.  – Vi er skuffet over at vi ikke får forhandle om forbedringer i hovedavtalen. Nå blir det desto viktigere at dagens avtale praktiseres på en bedre måte, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind  i Unio stat.

Hovedavtalen må praktiseres bedre - les mer


Rikslønnsnemnda ga ikke mer til Unio i Oslo

I dag kom kjennelsen fra Rikslønnsnemnda etter behandlingen av årets lønnsoppgjør for Unio i Oslo. Den slår fast at Unios medlemmer får det samme som andre i offentlig sektor.

Rikslønnsnemnda ga ikke mer til Unio i Oslo - les mer


Opplever større respekt for yrket som medlem

Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) ble etablert som fag- og interessegruppe høsten 2019 og har i dag 170 medlemmer. Mariann er frikjøpt i 30 % fra sin jobb ved OsloMet for å bygge opp TiA i organisasjonen, og hun har tidligere erfaring både som nestleder og leder av Tolkeforbundet.

- Jeg merker at vi tolker har fått en sterkere stemme etter at vi ble med i Akademikerforbundet. Vi blir nå mer automatisk invitert til forskjellige fora der vi naturlig hører hjemme. Vi har fått større tyngde når vi uttaler oss, som f.eks. overfor Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og arbeidet med den nye tolkeloven som gjelder for alle typer tolker, forteller Mariann. Hun vil oppfordre alle tolker til å melde seg inn i Akademikerforbundet, da hun mener det er viktig at tolkenes stemme kommer fra ett sted og samler seg.

Opplever større respekt for yrket som medlem - les mer


Dyreverdenens sykepleier

Dyrepleierne i Akademikerforbundet (DiA) er en forholdvis ny fag- og interessegruppe i forbundet. Totalt er det i dag 12 dyrepleiere på ulike arbeidsplasser som er medlemmer der. Med stadig flere ferdigutdannede dyrepleiere fra universitetet, er potensialet for nye medlemmer raskt økende.

Dyreverdenens sykepleier - les mer


Mange starter i minus

Ved årets mellomoppgjør har Unio vært i streik i tariffområdene Oslo kommune, KS og Spekter. I statlig sektor ble det en løsning mellom partene etter mekling. Den 23. august ble lønnsoppgjøret for sykehusene behandlet i frivillig lønnsnemd, mens Rikslønnsnemda behandler lønnsoppgjøret i KS den 16. september og Oslo kommune 27. september.

Mange starter i minus - les mer


Unio til arbeidsretten etter Rikslønnsnemndas kjennelse

Unio tar deler av Rikslønnsnemndas kjennelse til arbeidsretten. — Det er uhørt at Rikslønnsnemnda går inn i bestemmelser som ikke har vært en del av forhandlingen og dermed blander seg inn i lokale forhandlinger, sier Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby til NTB.

Unio til arbeidsretten etter Rikslønnsnemndas kjennelse - les mer


Rikslønnsnemndas betydning for kapittel 3 og 5

Rikslønnsnemnda fattet 21.9. et vedtak hvor man fastsatte resultatet for Unio i vårens sentrale tariffoppgjør. I nemndas kjennelse ble det også inntatt en formulering om at allerede sluttførte forhandlinger for Unio-forbundene i kapittel 3 og 5 skal få et forskjøvet virkningstidspunkt med en måned og fire dager.

Rikslønnsnemndas betydning for kapittel 3 og 5 - les mer


Rikslønnsnemnda ga null: – KS undergraver frontfagsmodellen

Unios grupper får det samme lønnstillegget som de andre i offentlig sektor, til tross for storstreik. – Vi står i en situasjon med kritisk sykepleier- og lærermangel. Men KS erkjenner ikke engang problemet, og er milevis fra å bidra til å løse det. Dette er et alvorlig problem, sier Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio kommune.

Rikslønnsnemnda ga null: – KS undergraver frontfagsmodellen - les mer


To NAV-tilsatte angrepet med kniv på NAV-kontor i Bergen

Akademikerforbundet har medlemmer som er berørt, og vi har blitt gjort kjent med at de er blitt tatt vare på av kriseteamet.

Se nrk.no for mer informasjon om hendelsen


Rikslønnsnemnda behandler tvisten mellom KS og Unio

I dag er det hovedforhandling mellom KS og Unio kommune i Rikslønnsnemnda. Nemnda skal fastsette lønnstilleggene for Unios grupper i kommunesektoren og sluttføre resultatet i årets mellomoppgjør. 

Rikslønnsnemnda behandler tvisten mellom KS og Unio - les mer


Enighet for spesialisthelsetjenesten i Virke

Det er oppnådd enighet i mellomoppgjøret mellom Unio-forbundene og Virke i forhandlingene om landsoverenskomsten (LOK) for spesialisthelsetjenesten.

Enighet for spesialisthelsetjenesten i Virke - les mer


Visste du at boliglånsrenta di sannsynligvis er for høy?

Nå er det på tide å sjekke, prute og bytte bank!

Med jevne mellomrom bør du sjekke hvor gode betingelsene dine er i banken du bruker. Det kan være mye penger å spare på å flytte både lån og sparepenger til en bank med bedre betingelser – og det å bytte bank krever faktisk ikke så mye tid og energi, slik mange tror.

Visste du at boliglånsrenta di sannsynligvis er for høy? - les mer


Ut av pandemien

– Budsjettpolitikken må brukes aktivt for å skape nye arbeidsplasser og hindre at arbeidsledigheten etter pandemien fester seg på et høyere nivå. Det grønne skiftet trenger statlig drahjelp, klarere rammebetingelser og en mer handlekraftig regjering, skriver Unios sjeføkonom, Erik Orskaug, i siste utgave av Unios notatserie.

Ut av pandemien - les mer


Over 10 milliarder lånt ut til boliglån til Unios medlemmer

For litt over et år siden inngikk Unio en avtale med Nordea Direct om bankfordeler til Unios medlemmer. Siden da har flere tusen medlemmer tatt i bruk sine medlemsfordeler og blitt kunde i banken.

Over 10 milliarder lånt ut til boliglån til Unios medlemmer - les mer


Regjeringen gjør det vanskeligere for de uføre

Unio avviser regjeringens forslag om å stramme inn ytterligere i folketrygden og tjenestepensjonene for de uføre som jobber litt ved siden av uførepensjonen. – Det vil bare gjøre det vanskeligere å være ufør, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug.

Regjeringen gjør det vanskeligere for de uføre - les mer


Applaus fra lønnsnemnda

Applaus, men ikke ei krone ekstra. Likevel: lønnsnemnda går langt i å peke på myndighetene som de ansvarlige for å sikre et varig høyere lønnsnivå som sikrer helseforetakene kvalifisert helsepersonell. – Nå er det ikke lenger noe alternativ for politikerne å peke tilbake til partene for å løse dette, sier leder for Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen.

Applaus fra lønnsnemnda - les mer


Ber studenter bruke stemmeretten for å sikre økt studiestøtte og bedre psykiske helse

I disse dager ruller Unio ut en kampanje på sosiale medier hvor unge og studenter oppfordres til å bruke stemmeretten for å sikre økt studiestøtte og bedre psykisk helse blant studenter. Målet er også å øke valgdeltakelsen blant unge og studenter.

Ber studenter bruke stemmeretten for å sikre økt studiestøtte og bedre psykiske helse - les mer


Var det medbestemmelse under pandemien?

Med de store endringer vi hadde på sentrale deler av arbeidsmiljøloven kan det være på sin plass å spørre om vi faktisk hadde det loven definerer som medbestemmelse under håndteringen av pandemien. Dette ville Unio få svar på, og Fafo gjennomførte en undersøkelse på dette for hovedorganisasjonen.

Var det medbestemmelse under pandemien? - les mer


Arendalsuka: Fagforeningesknusing til debatt

Det ble høy temperatur og stort engasjement da det ble satt spørsmålstegn ved om det organiserte arbeidslivet er i ferd med å forvitre. Ser vi fagforeningsknusing slik som vi var vitne til i mellomkrigstiden? Er trepartssamarbeidet i fare?

Arendalsuka: Fagforeningesknusing til debatt - les mer


KS-området i tvungen nemnd 16. september

Datoen for behandling av lønnsoppgjøret i KS / Unio kommune-oppgjøret er 16. september. Saken behandles i Rikslønnsnemnda, etter tvungen lønnsnemnd.

KS-området i tvungen nemnd 16. september - les mer


Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem»

Akademikerforbundets høringsuttalelse til Arbeid- og sosialdepartementets høring «Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem».

Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem» - les mer


Reiseavtalen i staten blir gjeldende ut året

Reiseavtalen i staten ble i dag prolongert ut året. Avtalene løp egentlig ut i dag, men partene trenger mer tid til å få på plass gode løsninger tilpasset dagens behov.

Reiseavtalen i staten blir gjeldende ut året - les mer


Det grønne skiftet foregår på arbeidsplassene

Hvordan få til det grønne skiftet? Globalt arbeider mange av de største internasjonale selskapene med stor kraft for å få til dette. Nasjonalt handler det på den ene siden om gode ledere som får folk med seg. Det andre er det som foregår på den enkelte arbeidsplass.

Det grønne skiftet foregår på arbeidsplassene - les mer


Ett klart mål - flere nye medlemmer

Christin Lindberg Skansen har mange roller. Hun sitter i styret i Akademikerforbundets Region Vestfold/Telemark. Der er hun tariffansvarlig og forhandlingskoordinator for det statlige området. I tillegg er hun hovedtillitsvalgt for Akademikerforbundet i Bufetat Sør. Nå har hun også påtatt seg å være vervekoordinator i regionen.

Ett klart mål - flere nye medlemmer - les mer


Glam og god samtale på Unios Pride-sending

Gikk du glipp av Unios forrykende Pride-sending ? Fortvil ikke, her kan du se opptak av sendingen som inneholdt alt fra glam til den gode samtalen om skeive, likestilling og arbeidslivet.

Glam og god samtale på Unios Pride-sending - les mer


Skeives rettigheter er fagforeningsrettigheter

Vi skal fortsett kjempe å for å sikre mangfold, toleranse og frihet for alle i Norge, og den kampen skal Unio ta sammen med Pride og homobevegelsen, skriver Unio-lederen og Unios 13 forbundsledere i en kronikk i Dagbladet i dag.

Skeives rettigheter er fagforeningsrettigheter - les mer


Arven etter statsråd Robert Eriksson

Faste ansettelser hos en arbeidsgiver, i hovedsak på fulltid, er hovedregelen i norsk arbeidsliv. Derfor har det vært viktig for fagbevegelsen å fjerne lovregelen som ble innført av høyreregjeringen i 2015: Den utvidet muligheten for midlertidige ansettelser. – Fougner-utvalgets flertall går nå inn for å oppheve bestemmelsen.

Arven etter statsråd Robert Eriksson - les mer


Gjennomslag for et styrket varslervern

Stortinget har enstemmig vedtatt å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om brudd på gjengjeldelsesforbudet ved varsling etter arbeidsmiljøloven. Det er Diskrimineringsnemnda som nå gis myndighet til å behandle denne typen tvister med virkning fra 1. juli 2021.

Gjennomslag for et styrket varslervern - les mer


Mellomoppgjøret 2021

Ved årets mellomoppgjør har Unio vært i streik i tariffområdene Oslo kommune, KS og Spekter overenskomstområde 10 og 13 (helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale). I statlig sektor ble det en løsning mellom partene etter mekling. Tariffområdene Virke og KA er ikke ferdig med forhandlingene i mellomoppgjøret.

Mellomoppgjøret 2021 - les merStengte døra for tvungen lønnsnemnd

Da Unio Spekter ble kalt inn til arbeidsministeren onsdag med trussel om ny tvungen lønnsnemnd, bestemte forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen seg for å stenge den veien. – Nå er vi tatt i tvungen lønnsnemnd to ganger på rappen. Da vi var hos statsråden, var det helt klart at vi ikke ville få streike videre ved sykehusene. Da bestemte vi oss for heller å be om en frivillig nemnd. Det gir oss flere muligheter, sier Larsen.

Frivillig nemd var en klok tilnærming, sier forbundsleder Alfred Sørbø, som roser alles innsats i streiken som nå er avsluttet.

Stengte døra for tvungen lønnsnemnd - les mer


Stor streikevilje og opptrappingsplaner i sykehusene

– Streikeviljen på Ahus har vært utrolig bra. Folk som ikke er tatt ut, har kommet bort og sagt at de er skuffa fordi de ikke får være med, sa lokal streikeleder Berit Langset på Unios digitale streikemarkering i ettermiddag.

Stor streikevilje og opptrappingsplaner i sykehusene - les mer


Forhandlingsløsning for tariffoppgjøret om Bedriftsavtalen

Mens vi streiker i tariffoppgjørene i Oslo-kommune og Spekter-området, kommer vi frem til enighet i andre. Unio og de andre forhandlingssammenslutningene kom den 1. juni til enighet med Samfunnsbedriftene i tariffoppgjøret for Bedriftsavtalen.

Forhandlingsløsning for tariffoppgjøret om Bedriftsavtalen - les mer


Seniorpolitisk Barometer 2020

Akademikerforbundets seniorutvalg ser Seniorpolitisk Barometer 2020 (SPB2020) som et signal om at det må satses på lønnsgivende kompetanseutvikling for eldre arbeidstakere og informasjonsarbeid for å avkrefte myten om at eldre blir mer slitne av jobb.

Seniorpolitisk Barometer 2020 - les mer


«Denne streiken var helt nødvendig. Og den har hatt effekt.»

Det var innvilget dispensasjon. KS avslo muligheten til å løse situasjonen i Fredrikstad to ganger i møtet med statsråden. Det til tross for at de selv mente at liv og helse sto på spill.

Vår streik var ansvarlig og forsvarlig.

«Denne streiken var helt nødvendig. Og den har hatt effekt.» - les mer


Streiken i Spekter Helse er viktig for Akademikerforbundets medlemmer

Hva kan vi oppnå?

Denne streiken har sitt utgangspunkt at Norsk Sykepleier Forbund (NSF) ikke fikk et innfridd sine lønnskrav i meklingen med Spekter. Kravet handler om en høyrere økonomisk ramme enn frontfaget. I Unio medfører forhandlingsordningen at alle forbund deltar i streik. For Akademikerforbundets medlemmer som har en annen tariffavtale (B-delsoverenskomster) enn NSF (A2-avtale), er kravet om en høyere ramme et tema som forener oss i denne konflikten. Denne streiken er derfor også viktig for Akademikerforbundets medlemmer. Det er nødvendig med et lønnsløft for utdanningsgruppene i offentlig sektor.

En større ramme i A2 vil også gir større muligheter for Akademikerforbundets medlemmer som er omfattet av B-delsoverenskomstene.

Streiken i Spekter Helse er viktig for Akademikerforbundets medlemmer - les mer


Streik ved sykehusene

Riksmekleren klarte ikke å unngå streik ved sykehusene etter meklingen mellom Unio og Spekter.
– Lønnstilbudet fra Spekter var altfor dårlig. Det er stor mangel på sykepleiere og spesialsykepleiere. Helseforetakene må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive, sier leder i Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen.

Streik ved sykehusene - les mer


Hjertesaken er å få flere studenter inn i forbundet

Siden desember 2020 har hun vært vervekoordinator for Region Midt-Norge i 10 % stilling og er veldig glad for den tilliten hun har blitt vist både sentralt og i regionen. – Jeg ble inkludert med en gang i regionstyret og de har gitt meg veldig god hjelp og støtte. Dette har motivert meg til å gjøre en så god jobb som mulig for Akademikerforbundet, sier Synne. Hun tenker at hun gjennom denne jobben vil få flere nye ting å bryne seg på fordi det ikke er lett å verve nye medlemmer. - Men et fokus er å skape en digital plattform med jevnlige digitale møter for tillitsvalgte, der erfaringer kan deles og reflekteres rundt, forteller Synne.

Hjertesaken er å få flere studenter inn i forbundet - les mer


Digital streikemarkering torsdag 3. juni

Bli med på det andre digitale streikearrangementet i regi av Unio. Det vil foregå direkte på Facebook Live.

Digital streikemarkering torsdag 3. juni - les mer


Stor opptrapping av streiken fra onsdag 2. juni

Fra onsdag 2. juni, vil over 22 500 Unio-medlemmer i barnehager, skoler, helseinstitusjoner, bibliotek og andre offentlige virksomheter være i streik over hele landet.

Stor opptrapping av streiken fra onsdag 2. juni - les mer


Møt streikeledelsen digitalt

Nå kan du møte den sentrale streikeledelsen i lokale, digitale møter. Her vil det bli gitt informasjon, samt svart på spørsmål.

Møt streikeledelsen digitalt - les mer


Åpent informasjonsmøte om oppgjøret i Spekter Helse 28.05.21

Tidspunkt: Fredag 28. mai kl. 11.00-11.30

 Målgruppe: Medlemmer i Spekter Helse

Temaer:

 • Lønnsoppgjøret 2021 i Spekter Helse
 • Mekling og konflikt

 Informasjon ved vår representant i Unios forhandlingsutvalg for Spekter, rådgiver Eystein Madland Hagesæther og forbundsleder Alfred Sørbø

Klikk her for å bli med på møtet.

Åpent informasjonsmøte om oppgjøret i Spekter Helse 28.05.21 - les mer


Streik i Oslo: – Situasjonen er i ferd med å bli kritisk

Det blir streik i Oslo etter at meklingen ble brutt torsdag formiddag. – Tilbudet innfrir ikke våre krav og løser ikke de problemene kommunen har, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo.

Streik i Oslo: – Situasjonen er i ferd med å bli kritisk - les mer


Til deg som er tatt ut i streik

Skal jeg møte på jobben når meldingen om streik kommer?
Er du tatt ut i streik, skal du ikke møte på jobb. 

Til deg som er tatt ut i streik - les mer


Til deg som er berørt av streik

Tredjepart vil alltid rammes når et tariffoppgjør ender med konflikt og streik. Dette er sterkt beklagelig, men vi håper på forståelse for at vi bruker dette virkemiddelet i kampen for bedre arbeidsvilkår og mer rettferdig lønn.

Til deg som er berørt av streik - les mer


Meklingsinnspurten i gang

Unio stats forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind møtte i dag statens personaldirektør, og lederne for de andre hovedsammenslutningene i staten, hos Riksmekleren. Kommer ikke Unio til enighet med staten før midnatt natt til torsdag 27. mai, blir det streik.

Meklingsinnspurten i gang - les mer


Åpent infomøte om oppgjøret 21.5.21

Målgruppe: Alle medlemmer i KS, Stat og Oslo kommune

 Temaer:

 • Utfordringer i meklingen
 • Hva innebærer streik?

Her er lenken for deltakelse

 

 


Perspektivmeldingens grunnlag rivers bort

Tirsdag la Det internasjonale energibyrået (IEA) fram sin rapport om hva som må til for å kutte til netto nullutslipp i energisektoren innen 2050. Rapporten konkluderer med at hvis vi skal få til det grønne skiftet, må vi parkere alle nye olje- og gassfelt etter 2021.

Perspektivmeldingens grunnlag rivers bort - les mer


Revidert budsjett: Konsumdrevet vekst

Arbeidsledigheten går svakt ned, sysselsettingen øker bare litt, næringsinvesteringene øker ikke etter kraftig nedgang i 2020. Det viser regjeringens reviderte nasjonalbudsjett.

Revidert budsjett: Konsumdrevet vekst - les mer


Unio-kongressen 2021: – Lønnsdannelse, bærekraft og klima og beredskap

Styret i Unio har valgt ut tre temaer som skal behandles i forkant av og på Unio-kongressen 2021, som finner sted 8. og 9. desember. Disse temaene er “Den norske modellen for lønnsdannelse”, “Bærekraft og klima” og “Beredskap”.

Unio-kongressen 2021: – Lønnsdannelse, bærekraft og klima og beredskap - les mer


Akademikerforbundet og mellomoppgjøret 2021

Utdanning og kompetanse skal lønne seg – frontfagsmodellen må praktiseres mer fleksibelt!

Unions medlemsgrupper, som alle har gjort en ekstraordinær innsats under pandemien, må få uttelling i årets lønnsoppgjør. Arbeidsgivere i stat, kommuner og helseforetak har et spesielt ansvar for rekruttering og lønnsnivå for sine egne ansatte. Flere av Unios yrkesgrupper har lavt lønnsnivå og store lønnsmessige etterslep. Dette må rettes opp innenfor en fleksibel praktisering av frontfagsmodellen. Modellens handlingsrom må utnyttes.

Akademikerforbundet og mellomoppgjøret 2021 - les mer


Brudd i lønnsforhandlingene i staten

- Offentlig sektor kom dårlig ut sammenliknet med industrien i fjor. Det må få konsekvenser for årets oppgjør og vi krever derfor reallønnsvekst for våre medlemmer. Når staten kommer med et tilbud som innebærer reallønnsnedgang, har vi ingen andre valg enn å bryte forhandlingene. Avstanden mellom vårt krav og statens tilbud var for stor til at forhandlingene kunne fortsette. Dette sier Mizanur Rahaman, Akademikerforbundets medlem i Unios forhandlingsutvalg i staten.

Unio valgte i ettermiddag å bryte lønnsforhandlingene med staten. – Med statens tilbud ville våre medlemmer gått ned i reallønn, sier forhandlingsleder i Unio stat, Guro Elisabeth Lind. Oppgjøret havner nå hos Riksmekleren.

Brudd i lønnsforhandlingene i staten - les mer


Wallbox

Unio har inngått en avtale med Wallbox, som er en av Nordens ledende aktører innen elbillading. Avtalen gir deg som medlem av et Unio-forbund 10 prosent rabatt på Wallbox-produkter.

Wallbox - les mer


Statsoppgjøret er i gang

Lønnsoppgjøret må sikre de statsansatte reallønnsvekst og gjøre noe med etterslepet fra i fjor. Det var hovedbudskapet da forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i dag la frem Unios krav i årets statsoppgjør.

Statsoppgjøret er i gang - les mer


Ba politikerne avvise regjeringens pensjonsforslag

Stortingets arbeids- og sosialkomité holdt i dag høring om regjeringens lovforslag om fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrense. Unio, Norsk Sykepleierforbund, Politiets Fellesforbund og Det norske maskinistforbund deltok. Alle sier nei til forslaget, det samme gjør LO og YS.

Ba politikerne avvise regjeringens pensjonsforslag - les mer


Unio kommune krever klar reallønnsvekst

Lønnsveksten i kommunesektoren ble betydelig lavere enn i privat sektor. – Det er ikke akseptabelt. Det svekker rekrutteringen og muligheten for å gi gode tjenester. Vi krever derfor en klar reallønnsvekst for våre grupper, sier Steffen Handal.

Unio kommune krever klar reallønnsvekst - les mer


Oppdaterte personvernsrutiner

Vi har oppdatert informasjon om hvem vi deler medlemsinformasjon med.

Akademikerforbundet er en del av hovedsammenslutningen Unio og våre lønnsforhandlinger er i stor grad samordnet med og organisert via Unio. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om planlagt streikeuttak utleveres til Unio og til øvrige Unio-tilknyttede forbund for å fremme medlemmenes interesser i forhandlingene. Formålet med behandlingen er i slike tilfeller streikeplanlegging og det rettslige grunnlaget for dette er medlemsavtalen (medlemskapet). Opplysningene behandles og deles gjennom Unios konfliktberedskapssystem, KBS, som driftes av Politiets fellesforbund. Opplysningene lagres kun i konfliktperioden, og slettes fra KBS straks konflikten er avsluttet.

Oppdaterte personvernsrutiner - les mer


Nå må vi ha lært at nok kompetanse er viktig

Da koronapandemien traff oss manglet vi smittevernsutstyr og hadde for få intensivplasser. I tillegg
var offentlig sektor skåret til beinet. Da trykket økte, ble det tydelig at bemanningen var for dårlig. – Nå må vi ha lært at god bemanning og nok kompetanse i samfunnskritiske yrker er viktig når en pandemi skal bekjempes. Det sier lederen av Unios koronautvalg, Silje Naustvik.

Nå må vi ha lært at nok kompetanse er viktig - les mer


Innledende forhandlinger gjennomført i Spekter

Unio og Spekter har i dag gjennomført de innledende forhandlingene i Spekterområdet. Dette er første del av årets forhandlinger for hele området. I denne delen av forhandlingen forhandles det ikke lønn for Unios del, men det er satt frister for lokale forhandlinger for områdene 1-9, 11 og 12.

Innledende forhandlinger gjennomført i Spekter - les mer


Unio Podkast: Frontfaget har talt – hva nå, Unio?

Knappe 10 minutter på øret er det du trenger for å høre hvordan forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby vurderer situasjonen etter at frontfaget landet på en lønnsramme på 2,7 prosent.  — I år forholder vi oss til frontfaget på samme måte som varehandelen og finansnæringen gjorde i fjor, altså meget fleksibelt, slår han fast i podkasten.

Unio Podkast: Frontfaget har talt – hva nå, Unio? - les mer


Særaldersgrensene: Unio avviser å fjerne plikten til å gå av

Unio avviser regjeringens forslag om å fjerne plikten til å gå av ved aldersgrensen for de som har særaldersgrense.  – Lovforslaget er et forsøk på å unngå en helhetlig forhandlingsløsning om tilpasningen av pensjonssystemet for de som har særaldersgrensene. Det vil styrke arbeidsgivers posisjon i framtidige forhandlinger, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Særaldersgrensene: Unio avviser å fjerne plikten til å gå av - les mer


Nordea Direct setter NED renten på boliglån - igjen!

24. mars satte Nordea Direct ned renten på boliglån - igjen. Rentekuttet viser at du alltid kan være trygg på at du har en av landets laveste renter på boliglån, og en solid bankavtale gjennom Akademikerforbundet. Her kan det være mange tusen kroner å spare hvert eneste år!

Nordea Direct setter NED renten på boliglån - igjen! - les mer


Tilliten til frontfaget står på spill

– Tilliten til frontfaget står på spill når NHO på ny bruker pekefingeren mot lærere og sykepleiere. Frontfagsmodellen er avhengig av oppslutning fra alle, skriver sjeføkonom Erik Orskaug i en kronikk i Dagens Næringsliv i dag.

Tilliten til frontfaget står på spill - les mer


Ikke Unio som bryter med frontfaget

– Hvis frontfagsmodellen anvendes like romslig for offentlig sektors utdanningsgrupper, som butikkansatte og bussjåfører ble håndtert i fjor, så trenger hverken Siv Jensen eller andre å vrake frontfagsmodellen. Det skriver Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i en kommentar i Dagsavisen.

Ikke Unio som bryter med frontfaget - les mer


NRK Debatten: – Lønnsdannelsen nå er et samfunnsproblem

“Lønnsfest for noen” var tittelen på Debatten på NRK i går kveld. – Vi har et samfunnsproblem vi ikke klarer å løse med måten lønnsdannelsen foregår i Norge på nå, sa Steffen Handal. Han er forhandlingsleder i Unio kommune og forbundsleder i Utdanningsforbundet.

NRK Debatten: – Lønnsdannelsen nå er et samfunnsproblem - les mer


Pensjon fra første krone trenert i mange år

– En million arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjon har ikke hatt pensjonsopptjening for de første 100 000 kroner av lønna. Lavlønte, deltidsansatte og studenter, mange kvinner, har blitt diskriminert i årevis. NHO og Virke har strittet imot endringer. Regjeringen Solberg har utredet i årevis. Dette er den andre utredningen. Nå må nok være nok, sier Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio.

Pensjon fra første krone trenert i mange år - les mer


Arbeidsgiverne har ansvaret for lønnsnivået og må sterkere på banen i årets lønnsoppgjør

Unio mener at arbeidsgiverne må klarere på banen for å rette opp skjevhetene fra lønnsoppgjøret i fjor.
– Arbeidsgivere i stat, kommuner og helseforetak har et spesielt ansvar for rekruttering og lønnsnivå for sine egne ansatte. Flere av Unios yrkesgrupper har lavt lønnsnivå og store lønnsmessige etterslep. Dette må rettes opp innenfor en fleksibel praktisering av frontfagsmodellen. Modellens handlingsrom må utnyttes.

Arbeidsgiverne har ansvaret for lønnsnivået og må sterkere på banen i årets lønnsoppgjør - les mer


Akademikerforbundets studentutvalg er misfornøyd med Studentenes krisepakke

- Vi i Akademikerforbundets studentutvalget stiller oss bak det NSO allerede har sagt angående studentenes krisepakke som ble vedtatt på Stortinget i februar. Det er bra at det har blitt gjennomført noen greie tiltak, men allikevel føler vi at politikerne kunne ha gjort enda mer for studentene slik som de har gjort for næringslivet hvor de har lempet ut flere hundre millioner, sier leder for Akademikerforbundets studentutvalg Veronika Johannesen.

Akademikerforbundets studentutvalg er misfornøyd med Studentenes krisepakke - les mer


Offentleg sektor sin tur

Unio arrangerte i dag inntektspolitisk konferanse. Både Unio-leiar Ragnhild Lied og fleire av forhandlingsleiarane er svært tydelege på at offentleg sektor må prioriterast i det komande lønnsoppgjeret, og oppmodar til ein langt meir fleksibel praktisering av frontfagsmodellen.

Offentleg sektor sin tur - les mer


Unio-møte om EUs helsestrategier: Hvordan stå bedre rustet til framtidige helsetrusler?

Unio hadde i dag et temamøte om EUs helsestrategier. –  Siden Norge er nært knyttet til EU blant annet i vaksinetilgang, er det viktig for Unio å vite hvordan EU jobber, sier nestleder Silje Naustvik i Unio

Unio-møte om EUs helsestrategier: Hvordan stå bedre rustet til framtidige helsetrusler? - les mer


Tillitsvalgt i en digital hverdag – hva gjør du?

Svært mange av Akademikerforbundets medlemmer jobber i dag hjemmefra. Det er noen utfordringer knyttet til en slik arbeidssituasjon. Fungerer arbeidslivets lover og regler godt nok på hjemmekontoret? Dersom vi ser bort i fra noen få midlertidige unntaksbestemmelser, har ikke koronapandemien ført til noen reelle endringer i de tariffestede reglene som regulerer arbeidstaker- og arbeidsgiverrelasjonen. Dette er det teoretiske grunnlaget som få kan si seg uenig i, men det vil kanskje være den praktiske utøvelsen av avtaleverket som blir satt mest på prøve når vi nå går inn i et nytt år hvor mange kun har kontakt med arbeidsplassen gjennom et kamera.

Tillitsvalgt i en digital hverdag – hva gjør du? - les mer


Samskipnaden for utenlandsstudenter

ANSA har nå blitt en 65 år gammel organisasjon. Akademikerforbundets lokallag ved hovedkontoret er bare ett år gammel. Det var Covid19-pandemien som var den utløsende faktor, forteller tillitsvalgt Kristian Kilen-Skogstad

Samskipnaden for utenlandsstudenter - les mer


God lønnsutvikling - et overordnet mål

Forberedelsene til årets mellomoppgjør har startet. Fjorårets hovedoppgjør var etter manges mening ikke så mye å sette kryss i taket for. Likevel ble det gjennomført et lønnsoppgjør til tross for den situasjonen landet var i.

God lønnsutvikling - et overordnet mål - les mer


Digital omstilling i kommunene

Er nå hele Norge heldigitalisert etter pandemien? Det har uten tvil skjedd en radikal endring i arbeidslivet gjennom koronapandemien. «Alle» har vært gjennom en digital omstilling og har lykkes med det, eller?

Digital omstilling i kommunene - les mer


Foreløpig TBU-rapport antyder lønnsvekst over frontfaget i 2021

- Ved årets mellomoppgjør er det all grunn til å kreve en økonomisk ramme som sikrer reallønnsvekst og gir uttelling for utdanningsgrupper som er sentrale for norsk velferd, sier forbundsleder Alfred Sørbø. Hovedstyret skal behandle endelige krav til oppgjøret medio mars 2021.

Foreløpig TBU-rapport antyder lønnsvekst over frontfaget i 2021 - les mer


Hvorfor vil Akademikerforbundet vokse?

Med flere medlemmer

 • får Akademikerforbundet større gjennomslagskraft i saker som berører deg på din arbeidsplass.
 • opplever du et sterkere fellesskap lokalt.

Hvorfor vil Akademikerforbundet vokse? - les mer


Få råd til mer med lav rente

Ny på boligmarkedet? Vi har satt ned renten på Boligstart

Tross høye priser, boliger som blir solgt før visning og ville budrunder – finnes det et stort lyspunkt. Er du medlem av et Unio-forbund får du nemlig et av landets beste banktilbud – og bankens laveste rente på lån til første bolig, til 1,25 % nom. rente!

Få råd til mer med lav rente - les mer


TiAs årsmøte 2021

Tirsdag 9. februar gjennomførte Tolkene i Akademikerforbundet sitt første ordinære årsmøte. Grunnet koronasituasjonen ble det avholdt som fjernmøte for de 22 stemmeberettigede medlemmer som deltok.

TiAs årsmøte 2021 - les mer


Flere ensomme studenter: – Nå må campusene åpne!

Studiebarometeret viser at koronapandemien har redusert undervisningskvaliteten og studiemotivasjon, og den har ført til mange ensomme studenter. – Det viktigste nå er å åpne lesesaler og biblioteker igjen, sier seniorrådgiver Eli-Karin Flagtvedt i Unio.

Flere ensomme studenter: – Nå må campusene åpne! - les mer


Nå bør en bruke kommunesektoren aktivt!

– Det er skuffende at regjeringen ikke vil bruke kommunesektoren mer aktivt i motkonjunkturpolitikken, slik det ble gjort etter finanskrisa, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug.

Nå bør en bruke kommunesektoren aktivt! - les merTiltak er nødvendig for bedre beredskap

Unio mener at det må investeres betydelig i offentlig sektor generelt, og helsesektoren spesielt, for å sikre en god nok beredskap i landet.

Tiltak er nødvendig for bedre beredskap - les mer


Krisepakken til studentene: – Treffer godt samlet sett

Regjeringen bevilger 1.1 milliarder kroner til forskjellige tiltak til studentene. Målsettingen er å hindre frafall og forsinkelser i studiene. – Det er flott at krisepakken til studentene endelig kom på plass. Tiltakene treffer bredt og godt samlet sett, sier Unio-studentenes leder Iril Myrvang Gjørv.

Krisepakken til studentene: – Treffer godt samlet sett - les mer


TiA i innspillsmøte om tolkeloven

Onsdag 27. januar deltok TiA i høringsmøte om tolkeloven, arrangert av Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet. I høringsmøtet ønsket departementene å få belyst spørsmålet om lovforslagets virkeområde og forholdet til tolking for døve, hørselshemmede og døvblinde. 

TiA i innspillsmøte om tolkeloven - les mer


Temamøte om EUs helseuninon 24. februar kl 11-12

- Hva slags «union» dreier det seg om og hvilken betydning har den for Norge?
EU har tatt initiativ til oppbygging av en helseunion som skal bidra til å styrke helsesikkerhet og helseberedskap i EU. Initiativet er knyttet til erfaringene med pandemien og forslagene skal bidra til at framtidige helsekriser skal kunne oppdages, forberedes og håndteres bedre. Forslagene innebærer en sterkere koordinering av EU-landenes helseberedskap.

Temamøte om EUs helseuninon 24. februar kl 11-12 - les mer


SV foreslår tiltak for likelønn – her er Unios innspill

SV foreslår i Stortinget en rekke tiltak for å tette gapet mellom menn og kvinners lønn. Unio har møtt forslagsstillerne og levert et skriftlig innspill. – Unio er som eneste hovedorganisasjon opptatt av at slik frontfaget praktiseres, vil de kvinnedominerte utdanningsgruppene ikke komme opp på samme lønnsnivå som sammenlignbare mannsdominerte grupper.

SV foreslår tiltak for likelønn – her er Unios innspill - les mer


Akademikerforbundets tariffkonferanse

Akademikerforbundet skal tirsdag neste uke arrangere forbundets årlige tariffkonferanse, den finner sted digitalt. Her drøftes hvilke krav som i år skal fremmes i de sentrale forhandlingene i KS, stat, Spekter og Oslo kommune i mellomoppgjøret. I tariffkonferansen vil man også drøfte mulige temaer som skal tas opp til behandling i hovedtariffoppgjøret i 2022.

Akademikerforbundets tariffkonferanse - les mer


Medlemsfordel hos De Historiske

Opplev noe av det beste Norge har å by på, og besøk et historisk hotell i sommer. Medlemmer av Unios forbund gis 10 % rabatt på utvalgte hotell fra De Historiske.

Medlemsfordel hos De Historiske - les mer


Årets lokallag 2020 - Drammen kommune

Prisen deles ut til et lokallag som har hatt en betydelig vekst i prosent og/eller antall medlemmer, eller som har gjort seg bemerket på annen måte. Det kan være særdeles god ivaretakelse av medlemmene i en omstillingsprosess, sterkt engasjement i en spesiell sak eller liknende.

Årets lokallag 2020 - Drammen kommune - les mer


Det haster for studentene

– Studentene er i en kritisk situasjon. Nå haster det med krisepakken høyere utdannings- og forskningsminister Henrik Asheim har lovet, sier Unio-leder Ragnhild Lied. I dag tok hun opp temaet i et møte partene i arbeidslivet hadde med statsministeren og flere statsråder.

Det haster for studentene - les mer


Rabattavtale på elbil

Hovedorganisasjonen Unio vil være en pådriver for det grønne skiftet. Unio har fremforhandlet en gunstig rabattavtale med Bertel O. Steen AS, for sine medlemmer. Avtalen innebærer rabatt på elektriske personbiler fra Mercedes-Benz, Smart, KIA, Peugeot, Citroën, DS og Opel.

Rabattavtale på elbil - les mer


Streiken over : En seier for kirkens framtid!

– Dette er en seier for kirkens framtid! Den måned-lange streiken har ført fram og vi har sikret morgendagens prester samme lønnsnivå som dagens prester, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Streiken over : En seier for kirkens framtid! - les mer


Uvirkelig og skremmende angrep på demokratiet

– Dramaet som utspilte seg i den amerikanske kongressen i går framsto både som uvirkelig og skremmende, sier Unios leder Ragnhild Lied. Det som skulle være det siste formelle løpet før innsettelse av den nyvalgte presidenten utviklet seg til kaos og kupplignende tilstander. – Alt heiet fram av president Trump.

Uvirkelig og skremmende angrep på demokratiet - les mer


Positiv til pensjonsforslag i høring i dag

– Å bytte «0,75-regimet» til en direkte regulering med gjennomsnitt av lønns- og prisveksten gir jevnere utvikling i alderspensjonene. Det sikrer også pensjonistene en regulering i tråd med Stortingets intensjon og prinsippene i Pensjonsreformen, sa Erik Orskaug til Arbeids- og sosialkomitéen på Stortinget i dag.

Positiv til pensjonsforslag i høring i dag - les mer


Mekling i kirkestreiken 10. januar

I en felles oppdatering skriver arbeidstakerorganisasjonene i streik i kirken at det har vært kontakt med riksmekleren siden 30. desember. Men mekleren har foreløpig ikke funnet grunnlag for å innkalle partene til ny mekling.

Mekling i kirkestreiken 10. januar - les mer


God jul!

Akademikerforbundet ønsker deg en riktig god jul og godt nytt år!


Streiken i kirken trappes opp

Tirsdag 22. desember tas et medlem i Akademikerforbundet ut i streik, i tillegg til et medlem fra Utdanningsforbundet. Begge er ansatte i Kirkerådets sekretariat.

Streiken i kirken trappes opp - les mer


Som organisert i Akademikerforbundet står man aldri alene

Det var det å ikke stå alene på arbeidsplassen som gjorde at Monika Støldal meldte seg inn i Akademikerforbundet. For et halvt år siden ble hun valgt som regionleder for Vestland, som inkluderer Hordaland og Sogn og Fjordane. Valget foregikk digitalt, noe som etter hvert har blitt helt normalt i disse koronatider. Monika hadde vært styremedlem i regionstyret i ett år før hun ble spurt om hun kunne tenke seg å være regionleder. Med den gode og solide erfaringen fra regionstyreverv, og andre tillitsverv hun har hatt opp igjennom årene, takket hun ja til å stille opp.

- Vårt regionstyre fungerer utrolig godt, det er bred kunnskap der og flere med lang erfaring både fra kommunal og statlig sektor - og det er gull verdt. Dette vervet så jeg derfor på som en fin og utviklende utfordring, forteller Monika.

Som organisert i Akademikerforbundet står man aldri alene - les mer


Annerledesoppgjøret 2020

Ettersom pandemien bredde om seg i mars 2020, ble det klart for partene i privat sektor at årets forhandlinger i deler av konkurranseutsatt industri ikke kunne fortsette. 

Annerledesoppgjøret 2020 - les mer


Ledelse under koronakrisen

Koronakrisen ser ut til å henge over oss som en klam hånd en tid til. Som leder i en hverdag med endrede rammevilkår, kan det være lurt å gjøre seg noen refleksjoner underveis og skjele til hva andre gjør. Taktskiftene skjer så fort. Det som var rett tilnærming i går, er ikke nødvendigvis rett tilnærming i morgen. Hyppige, korte evalueringer etterfulgt av ev. justeringer kan være en god oppskrift i koronatiden.

Ledelse under koronakrisen - les mer


Webinar for Unios tillitsvalgte i statlig sektor

Fafo har lagt frem en rapport om hovedavtalen i staten, og tillitsvalgte inviteres til et webinar med presentasjon av og diskusjon om rapporten.

For info om webinaret og påmelding, klikk her.


Streik for kirkens framtid

– Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver har tvunget kirken inn i en streik rett før jul, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.
Akademikerforbundets representant i Unio KA, Ingvild Baadsvik, deler dette syn og beklager arbeidsgivers manglende forhandlingsvilje.
Akademikerforbundet har 27 medlemmer i tariffområdet som nå deltar i Unios streik.

Streik for kirkens framtid - les mer


Tariffundersøkelse 2020/2021

Vi sender i disse dager ut en tariffspørreundersøkelse til alle våre yrkesaktive medlemmer.

Tariffundersøkelse 2020/2021 - les mer


Ny rapport om hovedavtalen i staten

En ny FAFO-rapport viser et stort gap mellom hvordan ledelsen og de tillitsvalgte ved statlige virksomheter opplever arbeidshverdagen. – Rapporten viser betydningen av en sterk hovedavtale og gode kollektive løsninger, mener Unio stat-leder Guro Elisabeth Lind.

Ny rapport om hovedavtalen i staten - les mer


Pandemien viser kor viktig forsking er for samfunnsberedskapen

Unio-leiar Ragnhild Lied er klar i talen til forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim. – Koronapandemien har vist oss kor avgjerande forsking er for samfunnsberedskapen. Difor må løyvingane til grunnforskinga aukast, og regjeringa må skape betre rammer for dei vitskaplege tilsette i høgare utdanning.

Pandemien viser kor viktig forsking er for samfunnsberedskapen - les mer


Kjernetiden i staten skal fortsatt ikke gjelde

For å sikre fleksibilitet under Covid-19 pandemien, vil kjernetiden i staten fortsatt settes ut av kraft.  – Det er først og fremst for å avlaste kollektivtransporten i rushtiden, sier spesialrådgiver Atle Gullestad i Unio.

Kjernetiden i staten skal fortsatt ikke gjelde - les mer


Løser ikke studentenes økonomi

I dag kom rapporten til Ekspertgruppen som har sett på studentenes situasjon. – Ekspertene har mange gode innspill, men jeg savner forslag som kan sikre studentenes økonomi, sier leder Iril Myrvang Gjørv i Unio-studentene.

Løser ikke studentenes økonomi - les mer


Digitalt kurs om aktivitets- og redegjørelsesplikten

Her får du en innføring i lovverket og konkrete tips til hvordan du kan jobbe med likestilling på arbeidsplassen. LDO-kurset er spesielt rettet mot tillitsvalgte i private og offentlige virksomheter.

Digitalt kurs om aktivitets- og redegjørelsesplikten - les mer


Klart ja i uravstemningen i staten

Unio stat har fått et klart svar i uravstemningen. Over 80 prosent av de som stemte, stemte ja til resultatet i meklingen i det statlige området. – Det er et gledelig og tydelig resultat, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

Klart ja i uravstemningen i staten - les mer


Oppfordrer til ikke å bruke Wizz Air

Unios styre har i dag vedtatt en oppfordring om ikke å benytte flyselskaper som aktivt undergraver det organiserte arbeidslivet. – Når ledelsen i flyselskaper som Wizz Air uttaler i mediene at de har et konkurransefortrinn ved at de verken har eller ønsker fagorganisering, er det klart at vi reagerer, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Oppfordrer til ikke å bruke Wizz Air - les mer


Unios råd til Raja: Profesjonsutøvere trenger mer kunnskap og kompetanse om LHBTQ

Det er behov for mer kunnskap og kompetansepåfyll om mangfold i arbeidslivet. Det var Unios hovedbudskap på et innspillsmøte hos likestillings- og mangfoldsminister Abid Q. Raja i dag. Han ville ha innspill til den nye handlingsplanen for å fremme likestilling av LHBTQ-personer og personer med variasjon i kroppslig kjønnsuttrykk.

Unios råd til Raja: Profesjonsutøvere trenger mer kunnskap og kompetanse om LHBTQ - les mer


Nå kan du stemme i statsoppgjøret

I dag sendes resultatet av meklingen i statsoppgjøret ut på uravstemning. Fristen for å avgi stemme er 11. november.

Nå kan du stemme i statsoppgjøret - les mer


Bli med oss å markere Likelønnsdagen 16. november!

Unio markerer Likelønnsdagen den 16. november som et symbol på at kvinner fra denne datoen og ut året i prinsippet jobber gratis.

Bli med oss å markere Likelønnsdagen 16. november! - les mer


Lønnsoppgjøret i KA: Ansvarlige parter bidrar til rekruttering

– Vi vet at kirken er i en krevende rekrutteringssituasjon. Nå kan vi som tariffparter gjøre vårt ved å bidra til at ikke lønnsnivået svekkes og dermed blir en grunn til ikke å ta jobb i kirken, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Lønnsoppgjøret i KA: Ansvarlige parter bidrar til rekruttering - les mer


Mekling for to forbund i KS-området

Sentralstyret i Utdanningsforbundet og forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund godkjente ikke forhandlingsresultatet i lønnsoppgjøret med KS i kommunene.

Mekling for to forbund i KS-området - les mer


Unios 4 overordnede krav til statsbudsjettet 2021

– Unio mener de frie inntektene til kommunene bør økes med 3 milliarder kroner ut over regjeringens forslag, sier Ragnhild Lied, leder i Unio. Unios overordnede krav til statsbudsjettet for neste år er å sikre utdanning, helse og omsorg, forebygging, klimatiltak og omstilling i samfunnet. ABE-kuttene i statlige virksomheter må stoppes.

Unios 4 overordnede krav til statsbudsjettet 2021 - les mer


Streik avverget: Staten kom Unios krav i møte

Seks timer på overtid kom det til enighet i meklingen i årets lønnsoppgjør i staten. – Staten kom våre krav i møte og vi sikret et akseptabelt resultat for våre medlemsgrupper, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat.

Streik avverget: Staten kom Unios krav i møte - les mer


Starter meklingsinnspurten i Oslo

Unio møter i dag Oslo kommune til mekling i årets hovedtariffoppgjør. Blir det ikke enighet, er Unio i konflikt fra 15. oktober.

Starter meklingsinnspurten i Oslo - les mer


Unio-studentene: – «Korona-studentene» er glemt i dette statsbudsjettet

Unio-studentene er ikke fornøyd med regjeringens forslag til budsjett. – Summen av den hverdagen studentene opplever med isolasjon, digital undervisning, forverret økonomi og få møteplasser tas ikke på alvor, sier leder Iril Myrvang Gjørv i Unio-studentene.

Unio-studentene: – «Korona-studentene» er glemt i dette statsbudsjettet - les mer


Unios første kommentar til statsbudsjettet

Nasjonalbudsjettet viser at arbeidsledigheten biter seg fast på et klart høyere nivå enn før nedstengningen. Sammenliknet med Revidert nasjonalbudsjett i mai og Statistisk sentralbyrås prognoser for en måned siden er regjeringens anslag noe mer optimistiske på de fleste områder.

Unios første kommentar til statsbudsjettet - les mer


Opplev Norge med De Historiske

De Historiske har høsttilbud til medlemmer av Unio-forbund. Sjekk dem ut her!

Opplev Norge med De Historiske - les mer


Enighet om sosiale bestemmelser for arbeidstakere i sykehusene

Det ble etter forhandlinger enighet mellom Spekter og Unio-forbundene om sosiale bestemmelser for sykehusene (A1 for områdene 10 og 13) onsdag.

Enighet om sosiale bestemmelser for arbeidstakere i sykehusene - les mer


Meklingen i staten har startet: – Håper på mer ydmykhet

I dag startet meklingen i staten. – Jeg håper vår statelige arbeidsgiver møter oss med mer ydmykhet og forhandlingsvilje, og at den nå skjønner at den ikke kan diktere et resultat, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat på vei inn til det første møtet med riksmekleren.

Meklingen i staten har startet: – Håper på mer ydmykhet - les mer


Ber regjeringen diskutere alvoret i kommunene

Koronapandemien har økt behovet for bemanning i kommunene, samtidig som andre tjenester og oppgaver skal tilbys som vanlig. Arbeidslivets parter ber regjeringen diskutere bruk av kommunenes ressurser sammen med dem. – Gjennom tilbakemeldinger fra våre kontakter i kommunene vet vi at mange ansatte er utsatt for press og stress. Dette kommer til å vare. Det må de som skal yte tjenester i kommunene også, sier leder Steffen Handal i Unio kommune.

Ber regjeringen diskutere alvoret i kommunene - les mer


Chalak Kadri - på valg i studentutvalget

Om meg
Jeg er klar over at det er litt vrient å uttale navnet mitt. Det er et ekte kurdisk navn, og betyr engasjert/flink. Det kan diskuteres hvor flink jeg er, men det er ingen tvil om at jeg er veldig engasjert. Jeg går andre året juss ved Universitet i Sørøst-Norge i Ringerike hvor jeg trives godt som student. Jeg sitter i styret til Studentsamskipnaden til USN og jobber som frivillig saksbehandler i Gatejuristen. Ellers liker jeg bare å lene meg tilbake og lese en science fiction-bok eller høre en podcast.

Chalak Kadri - på valg i studentutvalget - les mer


Brudd i lønnsoppgjøret i Oslo kommune

Det ble ingen forhandlingsløsning i årets lønnsoppgjør i Oslo kommune. – Vi beklager sterkt at vi var nødt til å bryte, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo.

Brudd i lønnsoppgjøret i Oslo kommune - les mer


Brudd i lønnsforhandlingene i staten

Akademikerforbundets medlem i forhandlingsutvalget, Mizanur Rahaman, deler forhandlingslederens skuffelse over statens manglende forhandlingsvilje. - Slik forhandlingene utviklet seg, var det ingen annen løsning enn å bryte forhandlingene. Akademikerforbundet har ca. 1100 medlemmer som omfattes av dette oppgjøret.

Brudd i lønnsforhandlingene i staten - les merKA arrangerer Nettkurs: Pensjon

Dette nettkurset om pensjon vil ta for seg disse temaene:

 • Hva dekker den offentlige tjenestepensjonen til KA?
 • Hvordan administrere pensjonsordningen?
 • Hvordan beregnes pensjonen for de ansatte? Vi ser på både gamle og nye regler.

For påmelding og mer info se KA.no


Tannhelseforsikring - Nyhet fra Akademikerforbundets forsikringskontor

For syv år siden lanserte Akademikerforbundets forsikringskontor helseforsikring som en frivillig medlemsforsikring. Tilbudet har blitt veldig godt mottatt og flere hundre medlemmer med ektefeller/samboere har benyttet seg av forsikringstilbudet.

Tannhelseforsikring - Nyhet fra Akademikerforbundets forsikringskontor - les mer


Varsling – er det trygt?

Hva gjør du når du har varslet de formelle varslingsveier og de som sitter over deg ikke tar imot varslene - men heller mener du er «en vanskelig arbeidstaker»? Og når arbeidsgiver i tillegg stempler Arbeidstilsynets rapporter som partiske?

Varsling – er det trygt? - les mer


Lønnsforhandlingene i Oslo: Krever reallønnsvekst

I dag leverte Unio Oslo kommune det første kravet i årets lønnsoppgjør. Det viktigste i år er å sikre reallønnsvekst for alle medlemmene.

Lønnsforhandlingene i Oslo: Krever reallønnsvekst - les mer


I frontlinjen under koronakrisen

Alf-Ole Berglund (57) er hovedtillitsvalgt for Akademikerforbundets 315 medlemmer i Vinmonopolet. Utsalgene rundt om i landet har hatt en voldsom omsetning etter at regjeringen lukket grensene. Det betyr igjen at mange av forbundets medlemmer har stått i «frontlinjen» for mulig smitte av koronaviruset.

I frontlinjen under koronakrisen - les mer


Den norske modellen

Å være medlem i en fagforening er en viktig brikke i konstruksjonen som ofte kalles «den norske modellen» – en samfunnsmodell som er unik for Norden. Den norske modellen gir oss blant annet spilleregler for arbeidslivet, og for hvordan arbeidsgiver- og arbeidstakernes hovedorganisasjoner og politiske myndigheter møtes og snakker sammen. Det er dette som kalles «trepartssamarbeidet»

Den norske modellen - les mer


Pensjonstyveriet fortsetter – taper 1,1 milliarder kroner i årets forhandlinger

Alderspensjonistene vil tape 1,1 milliarder kroner i årets trygdeoppgjør. – Regjeringen Solberg tviholder på en måte å regulere pensjonene på som i praksis frarøver alderspensjonistene milliarder. Det er stikk i strid med Stortingets intensjon, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Pensjonstyveriet fortsetter – taper 1,1 milliarder kroner i årets forhandlinger - les mer


Støtter hviterussisk fagbevegelse

Opptakten til – og gjenvalget av Aleksandr Lukasjenko 9. august kan minne om et skoleeksempel på demokrati-skuespill. Reaksjonene i etterkant har vist kraften i folkelig motstand.

Støtter hviterussisk fagbevegelse - les mer


Vellykket omstilling på digitale kanaler

Omstillingsprosesser i store organisasjoner er ikke lett i denne koronapandemien. Det har hovedtillitsvalgt Hilde Duelien i Kongsvinger kommune fått merke. Foruten at mange sitter på hjemmekontor, er det få fysiske møter som blir gjennomført, og desto mer på digitale plattformer.

Vellykket omstilling på digitale kanaler - les mer


Fordelingen og profilen er viktig i årets lønnsoppgjør

Unios styre har vedtatt Unios inntektspolitiske uttalelse. Den er førende for årets lønnsoppgjør. – Resultatet i frontfaget er normgivende, og for oss blir fordelingen og profilen viktig. Lønnstakere med høyere utdanning i offentlig sektor henger fortsatt etter, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Fordelingen og profilen er viktig i årets lønnsoppgjør - les mer


Startskuddet gått for årets forhandlinger

Unio og Spekter er nå i gang med de innledende forhandlingene for medlemmer i de ulike avtaleområdene i Spekter.
Tradisjonelt forhandles det ikke om penger i denne runden for Unios medlemmer. Kun innholdet i overenskomstens del A, områdeinndeling og frister for videre forhandlinger er tema.

Startskuddet gått for årets forhandlinger - les mer


Frontfaget

Det er positivt at man kom fram til en løsning i forhandlingene mellom LO og NHO. Dette oppgjøret som kalles frontfaget er en norm for de øvrige oppgjør i privat og offentlig sektor. Vi har nå fått en viktig brikke på plass når Unio tidlig i september skal overlevere krav til stat og kommune.
 

Frontfaget - les mer


Gjemmekontor?

Spekter-leder Anne-Kari Bratten er kjent for å være frittalende, og det kan til tider være forfriskende. Men når hun i tillegg kaster fram en rekke udokumenterte påstander og mistillit til arbeidstakerne, blir det for drøyt.

Gjemmekontor? - les mer


Flytt lånet og spar penger – boliglån fra 1,39 % 

Gjennom den nye Unio-avtalen med Nordea Direct har flere tusen medlemmer i Unio-forbund allerede sikret seg en av Norges laveste boliglånsrenter.
Dersom du har boliglån, kan det være mange tusen kroner å spare hvert eneste år, kun ved å flytte lånet til medlemsbanken!

Les mer om bankfordelene


Nå kan virksomhetene permittere i ett år

Regjeringen varsler i dag at de vil utvide perioden for permittering fra 26 til 52 uker. – Vi treng å verne viktig industri, ikkje minst i maritim sektor. Der ser vi og at det skjer nødvendig omstilling til grøn skipsfart. Difor må vi ta hand om desse arbeidsplassane og kompetansen til arbeidstakarane der, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Nå kan virksomhetene permittere i ett år - les mer


Høyere anslag på prisveksten

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, TBU, har i et møte i dag økt anslaget for prisveksten. For året tror TBU veksten i konsumprisindeksen KPI blir 1,4 prosent.

Høyere anslag på prisveksten - les merUnio podkast: Det du bør vite om lønnsoppgjøret på 8 minutter

Lønnsforhandlingene starter til høsten. På åtte minutter forklarer Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby hvordan det ser ut for Unios medlemmer.

Unio podkast: Det du bør vite om lønnsoppgjøret på 8 minutter - les mer


Samarbeidsavtale mellom tolkene og døveforbundet

På 70-tallet spilte Norges Døveforbund (NDF) en viktig rolle i å etablere tolkeutdanning gjennom samarbeid med personer med tolkeerfaring. Dette utviklet seg også til den første interesseforeningen for "døvetolker", som det den gang het, stiftet høsten 1978.

Samarbeidsavtale mellom tolkene og døveforbundet - les mer


EFSLI - European Forum of Sign Language Interpreters

Gjennom året som har gått har leder i TiA vært i jevnlig dialog med EFSLI ang vårt medlemskap. Ved generalforsamlingen (AGM) i september i fjor ble det klart at Finland ikke lenger var medlem fordi de hadde ikke ordene «tegnspråktolk» i sine vedtekter. Finlands tegnspråktolk-organisasjon, SVT, fusjonerte tidligere i 2019 med de andre organisasjonene for tolker og oversettere og lagde en stor, felles organisasjon for alle tolker. Med ny organisasjon følger også nye vedtekter og ettersom den nye organisasjonen har medlemmer med mange forskjellige språk, valgte de å ikke nevne noen av språkene i vedtektene. En oversatt versjon av vedtektene måtte oversendes styret i EFSLI som da ikke aksepterte Finland som medlemsland pga. det ikke var spesifisert i vedtektene at organisasjonen var for tegnspråktolker. Selv om de prøvde å argumentere for at det nå var den eneste organisasjonen for tolker i Finland.

EFSLI - European Forum of Sign Language Interpreters - les mer


I dag hyller vi offentlige tjenester og dere som jobber der

I dag er det FN-dagen for offentlige tjenester og sjelden har det vel vært større grunn til å feire alle dem som holder samfunnet vårt oppe og i drift. – Koronakrisa har vist oss at de offentlige tjenestene er helt avgjørende for samfunnet, for liv og helse. De som jobber der er kritiske for vår beredskap og sikkerhet, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

I dag hyller vi offentlige tjenester og dere som jobber der - les mer


Ny melding om innovasjon i offentlig sektor

I dag lanserer regjeringen sine planer for innovasjon i offentlig sektor. Planene kommer i en form av en stortingsmelding. Unio-leder Ragnhild Lied er fornøyd med at bærekraftsmålene er inkludert i innovasjonspolitikken.

Ny melding om innovasjon i offentlig sektor - les mer


Unio Pride podkast: Slik unngår vi polske tilstander

Lån øret til polske Adam Rogalewski. Han forteller hvordan det gikk til at Polen ble det landet ved siden av Ungarn der LHBT-rettighetene er under sterkest press i Europa. Hvordan ble det slik i et land som i utgangspunktet verdsetter menneskerettigheter og som ikke har noen lover som kriminaliserer homofile? Og skal vi klappe oss på skulderen og si at det aldri kommer til å skje her?

Unio Pride podkast: Slik unngår vi polske tilstander - les mer


Møter og kurs i koronakrisen

Koronakrisen fikk fart i digitaliseringen

Akademikerforbundet hadde i 2020 som de foregående årene lagt opp til en tettpakket kurs- og konferanseplan.
Da koronakrisen var et faktum, måtte vi i løpet av kort tid avgjøre hva som skulle skje med de neste møteplassene Akademikerforbundets regi: Utsette, avlyse eller gjennomføre på digital plattform?

Møter og kurs i koronakrisen - les mer


Nytenkning om grønne tariffavtaler

Verden må ta kraftige grep for å håndtere klimakrisa, og alle som har makt, må bidra. Listen over mulige virkemidler er lang. Unios sekretariatssjef Jon Olav Bjergene vil gjøre den lengre.

Nytenkning om grønne tariffavtaler - les mer


Nordea Direct ansetter flere for å betjene Unio-medlemmer

Etterspørselen av boliglån hos medlemsbanken Nordea Direct eksploderte ved lanseringen 22. april, og har holdt seg svært høy i etterkant. Flere tusen avtaler er under behandling. Nå ansetter banken flere.

Nordea Direct ansetter flere for å betjene Unio-medlemmer - les mer


Ungdom må ikkje bere kostnaden av korona-krisa

Unio-leiar Ragnhild Lied er opptatt av at dei unge ikkje må bere kostnadane av korona-krisa. Difor er ho nøgd med at regjeringa har lytta til bodskapet hennar om å sikre ungdommen. – Det er veldig bra at regjeringa kjem med tiltak for å motverke fråfall og sikre at fleire fullfører utdanninga si, seier Lied. Ho skulle likevel ønske regjeringa gjorde meir for ungdommen.

Ungdom må ikkje bere kostnaden av korona-krisa - les mer


Nye betingelser for Unios bank-avtale

Unio-medlemmer får Boliglån 50 prosent til 1,39 prosent rente, som er den laveste prisen i markedet i dette segmentet. Unge medlemmer får boliglån fra 1,35 prosent til 1,39 prosent. Det vil si at Unio-tilbudet totalt sett er et av de beste banktilbudene.

Nye betingelser for Unios bank-avtale - les mer


Stor usikkerhet om kommuneøkonomien

Det er positivt med økte inntekter til kommunene, men Unio er usikre på om dette er tilstrekkelig for å ta igjen etterslepet av oppgaver som er satt på vent eller må gjennomføres på langt mer kostbare måter på grunn av arbeidet med smittevern. – Stortinget må gi garanti for at faktiske merutgifter og inntektstap blir dekket fullt ut i år og neste år, om kutt i velferdstilbudet skal unngås, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Stor usikkerhet om kommuneøkonomien - les mer


Stor usikkerhet det eneste sikre

Regjeringen er meget forsiktig med å anslå hvordan vi vil komme oss ut av krisa. Det eneste anslaget for 2021 i revidert nasjonalbudsjett er et intervall på veksten i fastlandsøkonomien på 4-7 prosent neste år. Det betyr at regjeringen ikke vil spå om hvor raskt vi kommer ut av denne krisa.

Stor usikkerhet det eneste sikre - les mer


Foreløpig enighet om reiseavtalene i staten

Partene i staten er enige om å videreføre reiseavtalene. – Det har vært krevende forhandlinger med mange vanskelige tema på bordet. Partene har stått langt fra hverandre. Avtalen er et foreløpig kompromiss, sier spesialrådgiver Atle Gullestad.

Foreløpig enighet om reiseavtalene i staten - les mer


Midlertidig avtale om arbeidstid i staten forlenget

I staten er den midlertidige avtalen om hviletid, kjernetid og overtid forlenget. Det er gjort noen justeringer i avtalen.

Midlertidig avtale om arbeidstid i staten forlenget - les mer


Mot lavere lønnsvekst

Koronakrisen gjør at Statistisk sentralbyrå venter at lønnsveksten påvirkes mye i år. – Lønnsveksten vil selvsagt bli påvirket av bråstoppen i verdensøkonomien, det kraftige fallet i etterspørselen og den rekordlave oljeprisen, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug.

Mot lavere lønnsvekst - les mer


Omsorgsdager og koronaviruset

Viktige endringer i regelverket for omsorgspenger ble vedtatt av Stortinget fredag 20.3.20.

De nye reglene gjelder frem til 31.12.20:

For noen familier og forsørgere vil de utvidede ordninger ikke dekke behovet for hele kalenderåret 2020.
Akademikerforbundet har tatt opp denne problemstillingen og vi avventer nå sentral avklaring av muligheten for utvidelse av ordningen. 


Ny bankavtale: Få boliglånsrente fra 1,79%

Med den nye Unio-avtalen med Nordea Direct Bank får du nå en av landets laveste boliglånsrenter og flere andre bankfordeler. Har du boliglån kan det være mange tusen kroner å spare hvert eneste år ved å flytte lånet ditt til medlemsbanken!

Les mer om avtalen her.


Bråstopp i økonomien og høy ledighet i flere år

Den økonomiske bråstoppen i hele verden har alle kjennetegn av en alvorlig etterspørselskrise. Norge rammes dobbelt av lavere etterspørsel hjemme og fra utlandet, samt at oljeprisen har falt dramatisk. De økonomiske prognosene fra Statistisk sentralbyrå 24. april viser at den nåværende lavkonjunkturen trolig vil vare i flere år.

Bråstopp i økonomien og høy ledighet i flere år - les mer


Hverdagsråd er viktige nå

Når vårt land blir utsatt for katastrofer, vil vår solidaritet bli satt på prøve. Fagbevegelsen har gjennom tidene vært bærer av solidaritet og vi skal også i denne krisen bidra med det beste av våre verdier.

Hverdagsråd er viktige nå - les mer


Permitterte studenter får penger i ny ordning

Regjeringen sikrer kompensasjon til permitterte i 18 dager etter utløpet av lønnspliktperioden. Det betyr at også permitterte som ikke har rett til dagpenger, slik som studenter, vil få lønnskompensasjon i 18 dager.

Permitterte studenter får penger i ny ordning - les mer


Det er uaktuelt å bruke hastelov på utvidelse av arbeidstiden

– Det er helt uaktuelt å utvide rammene for arbeidstid for våre folk i frontlinjen for å bekjempe koronaepidemien, sier Unio-sjef Ragnhild Lied til Dagbladet.

Det er uaktuelt å bruke hastelov på utvidelse av arbeidstiden - les mer


Dette mener Unio om at koronaloven får lengre varighet

– For Unio er det viktig at vi så snart som mulig kan komme tilbake til normal lovbehandling.  Det knytter seg en usikkerhet til om det er behov for koronaloven etter 27. april, da gjeldende lov utløper. Det bør nøye vurderes, sier Ragnhild Lied.

Dette mener Unio om at koronaloven får lengre varighet - les mer


Støtter at permitterte og arbeidsledige får mulighet til kompetanseheving

Permitterte og arbeidsledige skal få mulighet til kompetanseheving uten å miste retten til dagpenger. Regjeringen foreslår å bruke 440 millioner ekstra til slike tiltak. –  Dette er tiltak vi støtter. I unntakssituasjonen vi nå er inne i, er det riktig å bygge opp kompetansen i arbeidsstyrken slik at vi står bedre rustet både som enkeltindivid og samfunn når krisen er over, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Støtter at permitterte og arbeidsledige får mulighet til kompetanseheving - les mer


Krisepakken : – Bra, første tiltak i kommunene

– Vi er glad for at Stortinget har sett behovet for tiltak i kommunene. Som et første steg er dette bra, sier Unio-leder Ragnhild Lied om tiltakene rettet mot kommunene.

Krisepakken : – Bra, første tiltak i kommunene - les mer


Endelig kompetansekrav i barnevernet!

«Dette er veldig gode nyheter, som vil styrke barnevernet og gi bedre hjelp til mange sårbare barn og familier» Uttaler Anne Grønsund, leder for barnevernspedagogene i Akademikerforbundet.

Endelig kompetansekrav i barnevernet! - les mer


Unio-studentene ikke fornøyd med regjeringens kriselån

I morgen kommer regjeringens krisepakke til studenter, men allerede i dag ble det kjent at regjeringen vil tilby studentene et ekstra lån på 26.000 kr.  – Det kan det bli kritisk for mange, sier nestleder Elise Klungtveit i Unio-studentene til NRK.

Unio-studentene ikke fornøyd med regjeringens kriselån - les mer


– Vi trenger en aktiv finanspolitikk for å holde landet i gang etter koronakrisa

– Det vil være en alvorlig feil å ikke bruke offentlig sektor aktivt i kampen for å gjenreise sysselsettingen etter krisa, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug. Unio foreslår en rekke tiltak for å få fart på en økonomi som ikke er som før korona-pandemien.

– Vi trenger en aktiv finanspolitikk for å holde landet i gang etter koronakrisa - les mer


Koronalov til debatt

– At denne lovproposisjonen gjennomgås kritisk og møter debatt er helt på sin plass, sier Ragnhild Lied, leder i Unio. Koronaloven er nå til debatt.

Koronalov til debatt - les mer


Hvordan påvirker koronasituasjonen studiene?

Elever og studentene var blant de første til å oppleve unntakssituasjonen. Vi har samlet en del stoff rundt ufordringene de opplever.

Hvordan påvirker koronasituasjonen studiene? - les mer


Korona-sider for hele Unio-familien

Her er en samleside for alle artiklene Unio har om saker og avtaler vedrørende koronaviruset.

https://www.unio.no/koronavirus/


Utvidede rammer for overtid i Oslo kommune

Unio har inngått en avtale med Oslo kommune om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med korona-epidemien.

Utvidede rammer for overtid i Oslo kommune - les mer


Korona unntakstilstand

Her er en lettlest økonomisk betraktning per nå.
Dette er ferskvare i en tid hvor tiltak og effekter endres på løpende bånd.

Korona unntakstilstand - les mer


Nå settes sentrale bestemmelser til side for å avhjelpe i krisen

Regjeringen foreslår en midlertidig krisefullmakt for å avhjelpe negative effekter av smitten. – Unio erkjenner at slik situasjonen er nå trenger regjeringen mer handlingsrom og muligheten til å snu seg raskt for å gjennomføre rettslige endringer. På mange områder er det ikke tilstrekkelig rettslig grunnlag til å fastsette nødvendige regler på en rask og effektiv måte. Vi støtter derfor innføring av en kriselov, sier Unios leder Ragnhild Lied

Nå settes sentrale bestemmelser til side for å avhjelpe i krisen - les mer


Lønnsavtalene i kommunene videreføres, oppgjøret får ny frist

Avtaler om lønns- og arbeidsvillkår i KS-området videreføres til 15. september i år. Når forhandlingene gjenopptas til høsten, er det med det utløpstidspunktet.

Lønnsavtalene i kommunene videreføres, oppgjøret får ny frist - les mer


Regjeringen utvider muligheten til å få omsorgspenger for barn som er hjemme i koronakrisen.

Stortinget utvider muligheten til å få omsorgspenger eller «sykt barn-penger» for foreldre som blir sendt hjem i koronakrisen. Arbeidsgivere får sykepenge-lette. Krisetiltakene innføres så snart som praktisk mulig.

Regjeringen utvider muligheten til å få omsorgspenger for barn som er hjemme i koronakrisen. - les mer


– Ansatte i kommunene må ivaretas gjennom krisen

Det er avgjørende at nødvendige helsetjenester sikres lokalt og regionalt. Innbyggeres trygghet er viktig. Unio og de andre partene i kommunesektoren jobber for å sikre nettopp det. – Samtidig må ansatte ivaretas, sier leder for Unio kommune, Steffen Handal.

– Ansatte i kommunene må ivaretas gjennom krisen - les mer


Akademikerforbundets arrangementer

 1. Forbundets nasjonale kurs/konferanser

  Alle nasjonale kurs/konferanser i perioden mars til og med mai avlyses.
 2. Forbundets lokale og regionale møteplasser

Hovedstyret har besluttet at alle regionale årsmøter avlyses. Når det gjelder årsmøter som inkluderer valg, ber hovedstyret de sittende styremedlemmer fortsette til årsmøte kan bli gjennomført. Dersom styremedlemmer ikke fortsetter, må regionleder gi beskjed om dette til generalsekretær.

Når det gjelder regionale styremøter, anbefales disse avholdt ved fjernmøter.

Akademikerforbundets arrangementer - les mer


– Arbeidstakerne må ivaretas økonomisk i denne krisen, skriver Unio, YS og Akademikerne i kveld

I et felles brev skriver de tre lederne av Hovedorganisasjonene Unio, Akademikerne og YS at regjeringen bør gjøre mer for å lempe på konsekvenser for arbeidstakerne under Korona-utbruddet i Norge

– Arbeidstakerne må ivaretas økonomisk i denne krisen, skriver Unio, YS og Akademikerne i kveld - les mer


Terningkast seks!

Forbrukerrådet har for andre år på rad kåret Akademikerforbundets behandlingsforsikring til den beste på markedet. Vår forsikring er både attraktivt priset og har de beste vilkårene, og belønnes med testens eneste sekser!

Terningkast seks! - les mer


Vellykket fagkveld om tolk som inkluderings-måte!

Torsdag 27. februar arrangerte Tolkene i Akademikerforbundet i samarbeid med Oslo Døveforening en fagkveld med overskrift Tolk - nødløsning eller god løsning for inkludering?

Vellykket fagkveld om tolk som inkluderings-måte! - les mer


Lederlønner øker mer enn for andre: – Dette øker forventningene foran årets tariffoppgjør

Nye tall for utviklingen i lederlønninger tyder på at ledere i staten får mer enn andre grupper.
–  Det er ikke tvil om at dette øker kravet og forventningene før lønnsoppgjøret. Medlemmene forventer å få det samme, sier Unio-leder Ragnhild Lied til Dagens Perspektiv i dag.

Lederlønner øker mer enn for andre: – Dette øker forventningene foran årets tariffoppgjør - les mer


Krevende – men rom for reallønnsvekst

I følge regjeringens statsbudsjett for inneværende år er det rom for 3,6 % årslønnsvekst i år. Samtidig understreket Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby da han gjestet Akademikerforbundets tariffkonferanse at det kommende hovedoppgjøret ser krevende ut.

Krevende – men rom for reallønnsvekst - les mer


Unios forhandlingssjef ber NHO roe seg ned

– Egentlig er jeg ganske sur på dette. NHO snakker mot bedre vitende i pressen, sier Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby. I Dagbladet Børsen avviser han at det er så problematisk at staten kom ut med høye tillegg i fjor.

Unios forhandlingssjef ber NHO roe seg ned - les mer


Jon Olav Bjergene ny sekretariatssjef i Unio

Styret i Unio har ansatt Jon Olav Bjergene (52) som ny sekretariatssjef.

Jon Olav Bjergene ny sekretariatssjef i Unio - les mer


Fokuserer på relasjonsbygging og konfliktløsning

Han jobber til daglig med råd og veiledning innen Kvalifiseringsprogrammet på NAV St. Hanshaugen i Oslo kommune, og for øvrig også med råd og veiledning innen lønnsspørsmål og fagforeningsarbeid både i og utenfor arbeidstida.
Han ble rekruttert til Akademikerforbundet gjennom en meget god kollega fra Oslo kommune for fire år siden. Etter at han ble tillitsvalgt, økte medlemstallet i Bydel St. Hanshaugen fra 3 til 17 personer på ett år.
- Det er jeg veldig stolt av. Men med økt medlemstall er det blitt mer arbeid, og det er utfordrende å kombinere verv og fulltidsarbeid. Jeg strever litt med det, og skulle ønske at tillitsvalgtarbeid var bedre tilrettelagt, sier Ali.

Fokuserer på relasjonsbygging og konfliktløsning - les mer


Ny hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune

Vi finner hovedtillitsvalgt Tor Magnus Hindenes (40) på Fylkeshuset midt i Trondheim sentrum. I tredje etasje er Fagenhet for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune. Der er han spesialkonsulent på internkontroll og kvalitetssikring for Barne- og familietjenesten.

Ny hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune - les mer


Brudd i forhandlingene om særaldersgrenser

– Regjeringen var ikke villig til å sikre de livsvarige pensjonsnivåene for over 200 000 offentlig ansatte med særaldersgrense, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Brudd i forhandlingene om særaldersgrenser - les merHovedavtalen presses

Ved at partene ble enige om å forlenge dagens Hovedavtale i staten i nok et år, blir det foreløpig ingen endringer. I forkant av de planlagte forhandlingene hadde Arbeidsgiverrådet (under Kommunal- og moderniseringsdepartementet) sendt ut tre debattnotater der de tar sentrale deler av Hovedavtalen opp til debatt. Dette skapte tydelig frustrasjon hos arbeidstakersiden, og reduserte mulighetene til gode forhandlinger.

Hovedavtalen presses - les merTiA-aktiviteter

TiA-konferansen 12.-13. mars er den største og viktigste aktiviteten i 2020. Les mer om den, fagkveld, digital tolkeformidling og annet her.

TiA-aktiviteter - les mer


Tolkeforbundet nedlagt – lenge leve TiA!

11. januar ble Tolkeforbundet lagt ned som interesseorganisasjon for tolker. Samtidig ble aktiviteten overført til TiA - Tolkene i Akademikerforbundet, som skal fungere videre som et fag- og interessefellesskap for tolker i Akademikerforbundet.

Tolkeforbundet nedlagt – lenge leve TiA! - les mer


Oppfordrer tolker til å bli medlem i TiA

- Jeg er overbevist om at dersom vi hadde kommet videre med dette og fått en tilknytning til en slik organisasjon allerede i 1970-80-årene, så ville vi hatt en hurtigere fremgang i vårt strev med å få anerkjennelse for eksempel for våre krav når det gjaldt lønns- og arbeidsforhold, sier Eva-Signe Falkenberg, som ledet Norsk Døvetolkforening i ti år fra den ble stiftet i 1978. - Så en stor takk til ledelsen i Tolkeforbundet for den kjempejobben dere har gjort. Og jeg vil på det sterkeste oppfordre de som ikke allerede har meldt seg inn i TiA, til å gjøre det!

Oppfordrer tolker til å bli medlem i TiA - les mer


Årets lokallag 2019

Årets lokallag er NAV Tromsø.

Vi gratulerer!


Nå kan du melde deg på kurs og konferanser 2020!

Noen av våre aktiviteter første halvår:

 • Tariffkonferansen 2020
 • Spekter Workshop
 • Grunnkurskurs for tillitsvalgte trinn I

Du finner komplett kurskalender her.