Unio Podkast: Lønnsoppgjøret er over – hva nå, Unio?

Lønnsoppgjøret endte i tre streiker og tre lønnsnemnder.  Vi oppsummerer og ser fram mot 2022. – Den frustrasjonen som kom til uttrykk i streikene, kommer ikke til å bli noe mindre til neste år. Hvis ikke 2022 blir et oppgjør hvor vi får uttelling, så kommer vi i en svært krevende situasjon. Statsministerens snakk om tillitt kan lett bli latterliggjort, sier Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio Podkast.

Unio Podkast: Lønnsoppgjøret er over – hva nå, Unio? - les mer


Unio varsler sympatiaksjoner til støtte for kulturstreiken

Unio vurderer sympatiaksjoner til støtte for kulturstreiken.  – Vi vil i samråd med våre forbund vurdere sympatiaksjoner overfor stat, kommuner og fylkeskommuner som eiere av kulturinstitusjoner, til støtte for LO-forbundenes streik i kultursektoren for en livslang og kjønnsnøytral hybrid-pensjon, sier Unio-leder Ragnhild Lied til NTB.

Unio varsler sympatiaksjoner til støtte for kulturstreiken - les mer


Tolkenes profesjonsetiske retningslinjer ute til høring

Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) er glade for å kunne presentere vårt forslag til felles etiske retningslinjer for tolkeprofesjonen – Tolkenes profesjonsetiske retningslinjer (TPR) – som er sendt på høring med frist 6. desember 2021.

Tolkenes profesjonsetiske retningslinjer ute til høring - les mer


Mellomoppgjøret i Virke avsluttet med enighet

Det er oppnådd enighet i mellomoppgjøret mellom Unio-forbundene og Virke i forhandlingene om landsoverenskomsten (LOK) for Helse og sosiale tjenester mv, Barnehager, Utdanning og Virksomheter § 27.

Mellomoppgjøret i Virke avsluttet med enighet - les mer


2 ting om statsbudsjettet fra BiA (Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet)

BiA er opptatt av kommunene er rustet for barnevernsreformen. Den avtroppende regjeringens statsbudsjett må justeres og styrkes for at det kommunale barnevernet skal kunne løse sitt viktige samfunnsoppdrag på en best mulig måte.

2 ting om statsbudsjettet fra BiA (Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet) - les mer


Flere studentplasser krever flere studentboliger

– Det er positivt at regjeringen legger til rette for flere studenter ved universiteter og høyskoler i en tid med rekordhøy søkning. Men da er det rart at ikke veksten i studieplasser fører til en tilsvarende satsing på studentboliger, sier Unio-studentenes leder Sigrid Husøy Larsen.

Flere studentplasser krever flere studentboliger - les mer


Nytt europeisk rammeverk for framtidas arbeidsmiljø

Europeisk fagbevegelse diskuterte nye HMS-standarder og framtidas arbeidsmiljø på dagens styremøte. Unio-leder Ragnhild Lied ønsker en bedre beskyttelse av de som jobber for og med mennesker.

Nytt europeisk rammeverk for framtidas arbeidsmiljø - les mer


Unios krav til det nye rødgrønne flertallet

Det er all grunn til å ønske det nye rødgrønne flertallet lykke til med å meisle ut en ny politikk for Norge. Det trengs både i arbeidslivspolitikken, utdannings- og forskningspolitikken, helsepolitikken, næringspolitikken og klimapolitikken. Endringene bør skje innenfor det godt etablerte trepartssamarbeidet som har tjent Norge vel.

Unios krav til det nye rødgrønne flertallet - les mer


I dag behandler Rikslønnsnemnda tvisten mellom Oslo kommune og Unio

I dag er det hovedforhandling mellom Oslo kommune og Unio Oslo i Rikslønnsnemnda. Nemnda skal fastsette lønnstilleggene for Unios grupper i Oslo kommune og sluttføre resultatet i årets mellomoppgjør.

I dag behandler Rikslønnsnemnda tvisten mellom Oslo kommune og Unio - les mer


Tillitsvalgtrollen og et arbeidsliv i endring

Mange av våre medlemmer både i offentlig og privat sektor har de siste årene opplevd omfattende omstillinger. Endring av organisasjonsstruktur, virksomhetsoverdragelse og omstilling til hjemmekontor har preget medbestemmelsesmøter.  I tillegg drøftes nå større og mer grunnleggende endringer. Er vår oppfatning av arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvaret tilfredsstillende med tanke på teknologisk utvikling? Har drivkraften bak debatten om miljø og klimaendring overslag til hvordan vi organiserer arbeidplassen og medbestemmelse?

Tillitsvalgtrollen og et arbeidsliv i endring - les mer


Arbeidslivet etter pandemien

Etter halvannet år med pandemi, begynner det å komme gode nyheter. Antall sysselsatte i mai i år var på 2 737 000, nesten like mange som før pandemien slo til. Det er fortsatt 4,9 % helt arbeidsledige av den totale arbeidsstyrken, men dette tallet har sunket raskere enn mange har fryktet.

Arbeidslivet etter pandemien - les mer


Fylkeskommunen i Norges største fylke

Fra og med 1. januar 2020 ble de to storfylkene Troms og Finnmark slått sammen til ett. Derved ble fylket Norges største, og har en utstrekning på om lag 75 000 km2, som utgjør nesten en fjerdedel av landet.

Fylkeskommunen i Norges største fylke - les mer


Forhåndsinnspilt undervisningsmateriell skal ikke skrivetolkes

Arbeids- og sosialdepartementet med positivt svar på TiAs bekymringsmelding om at skrivetolker tekster opptak av undervisning.

Forhåndsinnspilt undervisningsmateriell skal ikke skrivetolkes - les mer


Fadderforum

TiA lanserer fadderforum for tolkestudenter og nyutdannede på tegnspråk og tolking

Fadderforum - les mer


NAV Årstad - vår dypeste medfølelse

Det er med sjokk vi mottok budskap om den tragiske hendelsen ved NAV Årstad.
Akademikerforbundet sender sin dypeste medfølelse i sorgen til pårørende og kolleger.

 

Forbundsleder Alfred Sørbø og Unio hovedtillitsvalgt i NAV Catrine Rosanoff Aronsen


Behandlingen i Rikslønnsnemnda mellom Unio kommune og KS er nå ferdig. Kjennelsen kommer tirsdag i neste uke.

– Det var ingen overraskelser fra arbeidsgivers side, og heller ikke fra oss. Vi står like langt fra hverandre som før, sier forhandlingssjef Klemet Aaby-Rønning i Unio. Han er Unio kommunes prosessfullmektig i Rikslønnsnemnda.

Behandlingen i Rikslønnsnemnda mellom Unio kommune og KS er nå ferdig. Kjennelsen kommer tirsdag i neste uke. - les mer


Fag- og interessegrupper i Akademikerforbundet

Medlemmer i Akademikerforbundet som har felles faglige interesser, er velkomne til å søke hovedstyret om opprettelse av en fag- og interessegruppe i Akademikerforbundet etter vedtektenes § 14.
Pr. i dag finnes det tre grupper som har etablert seg (antall medlemmer pr. 1.9.2021 i parentes):

 • Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA), etablert i 2015 (297)
 • Tolkene i Akademikerforbundet (TiA), etablert i 2019 (170)
 • Dyrepleierne i Akademikerforbundet (DiA), etablert i 2021 (12)

Fag- og interessegrupper i Akademikerforbundet - les mer


Tillitsvalgte har gitt innspill til høring om Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

Mandag 6. september var alle tillitsvalgte i Akademikerforbundet invitert til et nasjonalt nettverksmøte i forbindelse med høringsuttalelse om NOU’en Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv. Teknologisk utvikling, globalisering, endring i befolkningssammensetning og hensyn til miljø og klimaendringer trekkes fram som sentrale drivkrefter som påvirker arbeidslivet. Et offentlig utvalg bestående av representanter fra partene i arbeidslivet samt et knippe uavhengige eksperter har vurdert hvordan disse faktorene vil påvirke norsk arbeidsliv i fremtiden, og nå foreligger rapporten som blant annet inneholder forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Tillitsvalgte har gitt innspill til høring om Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv - les mer


Påmeldingen er åpnet for Unios verneombudskonferanse 2021

Unio har gleden av å invitere verneombud og hovedverneombud i Unios medlemsforbund til vår 9. årlige verneombudskonferanse, med vekt på arbeidsmiljø, vernetjenesten og verneombudsrollen.

Påmeldingen er åpnet for Unios verneombudskonferanse 2021 - les mer


Unio støtter teaterstreiken

I dag trappet streiken ved operaen, i teatersektoren og orkestrene – også kalt teaterstreiken – opp. Unio støtter de streikendes kamp for en bedre pensjonsordning.  –  Det er grunnleggende urettferdig at kvinner får mindre pensjon fordi de lever lenger, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unio støtter teaterstreiken - les mer


Enighet i lønnsoppgjøret i kirken

Mellomoppgjøret i kirken ble avsluttet med enighet ved midnatt mandag. Oppgjøret fikk en total økonomisk ramme på 2,82 %. Dette er på nivå med sammenliknbare tariffområder.

Enighet i lønnsoppgjøret i kirken - les mer


Ny ledelse i Unio-studentene

Sigrid Husøy Larsen ble lørdag valgt til ny leder for Unio-studentene for perioden august 2021 til august 2022. Iril Myrvang Gjørv ble valgt til ny nestleder.

Ny ledelse i Unio-studentene - les mer


Overveldende tillit til fagorganisasjonene

Tillit er ikke noe man oppnår én gang for alle. Det bygges opp langsomt og kan forsvinne raskt. For tredje året på rad presenterte Arendalsuka en stor undersøkelse som målte i hvilken grad nordmenn flest har tillit til våre politikere og institusjoner, medier og arbeidslivsorganisasjoner.

Overveldende tillit til fagorganisasjonene - les mer


Derfor bør du være fagforeningsmedlem

Samarbeidet mellom partene og myndighetene, også kalt den norske modellen, har gitt gode resultater for samfunnet, arbeidslivet og den enkelte, var Harald Eias budskap under Arendalsuka. Interessen for å høre hans budskap var enorm, og med et strengt smittestopp-regime, måtte hele to tredjedeler av de frammøtte snu før de kom inn.

Derfor bør du være fagforeningsmedlem - les mer


Kommunene gjennom pandemien

KS lanserte en rykende fersk utgave av Kommunesektorens arbeidsgivermonitor – der de beskriver status og utvikling for aktuelle arbeidslivstema i norske kommuner og fylkeskommuner. Denne gangen utviklingen i kommunene gjennom pandemien.

Kommunene gjennom pandemien - les mer


Arbeidslivsbarometeret 2021: Tilliten til fagorganisasjonene på tampen av pandemien?

Pandemien går forhåpentligvis mot slutten, men hvordan har den preget arbeidslivet? Årets Arbeidslivsbarometer får fram synet på fagforeninger, ansatte med og uten hjemmekontor og opplevd risiko for smitte på jobb.

Arbeidslivsbarometeret 2021: Tilliten til fagorganisasjonene på tampen av pandemien? - les mer


ARENDALSUKA 2021

Arendalsuka skjer hvert år i uke 33. I år finner arrangementet sted 16. til 20. august. Unio er til stede. Forbundsleder Alfred Sørbø og journalist Carl Erik Christoffersen skal delta fra Akademikerforbundet.

ARENDALSUKA 2021 - les mer


Dato er satt for behandlingen i Rikslønnsnemnda for lønnsoppgjøret i Oslo kommune

Stortinget fattet tirsdag den 15. juni vedtak om tvungen lønnsnemnd i Unio-streiken i tariffområde Oslo, og saken skal behandles i Rikslønnsnemda. I dag ble det klart at hovedforhandlingene i saken mellom Oslo kommune og Unio vil skje den 27. september.

Dato er satt for behandlingen i Rikslønnsnemnda for lønnsoppgjøret i Oslo kommune - les merVanskelige lønnsforhandlinger

Ved lønnsoppgjøret i fjor manet industriens talspersoner med NHO-sjef Ole Erik Almlid i spissen, til moderasjon på bakgrunn av den situasjonen landet var og er i. Det var en svært usikker tid norsk arbeidsliv gikk inn i.

Vanskelige lønnsforhandlinger - les mer


Utfordrende å overta under en pandemi

Anette Struve Øistad (60) er ny hovedtillitsvalgt for Akademikerforbundet på Akershus universitetssykehus (Ahus). Selv om hun har arbeidet på Ahus i ni år, understreker hun at det tar litt tid å sette seg inn i alle deler av rollen som hovedtillitsvalgt. Helseforetaket er en gigantisk arbeidsplass med 10 541 ansatte.

Utfordrende å overta under en pandemi - les mer


Nordea Direct setter NED renten på Boligstart - igjen!

25. juni satte Nordea Direct ned renten på Boligstart – lånet for deg som skal kjøpe din aller første bolig. Rentekuttet viser at du alltid kan være trygg på at du har en av landets laveste renter på boliglån, og en solid bankavtale gjennom Akademikerforbundet. Her kan det være mange tusen kroner å spare hvert eneste år!

Nordea Direct setter NED renten på Boligstart - igjen! - les mer


Dato er satt for frivillig nemnd i lønnsoppgjøret for sykehusene

Dato er satt for frivillig nemnd i Unios og Spekters lønnsoppgjør for spesialisthelsetjenesten. Nemnda vil behandle arbeidstvisten 23. august

Dato er satt for frivillig nemnd i lønnsoppgjøret for sykehusene - les mer


Facbook live: Unio feirer Pride

Torsdag 24. juni klokken 15 feirer Unio Pride med livesending på Facebook med blant annet Knut Kippersund, artisten bak årets Pride-låt.   

Facbook live: Unio feirer Pride - les mer


Enighet i første del av mellomoppgjøret i Virke

Unio-forbundene har forhandlet ferdig mellomoppgjøret 2021 i Virke, HUK-området. Forhandlingene omfattet Landsoverenskomsten (LOK) for Høgskoler, LOK for museer og LOK for Virksomheter § 26.

Enighet i første del av mellomoppgjøret i Virke - les mer


Medlem fikk god hjelp da sykdommen rammet

1. januar 2010 ble den obligatoriske grunnforsikringen innført for alle medlemmer under 67 år – med mulighet for den enkelte til å reservere seg.
Anders Andersen har vært medlem i Akademikerforbundet lenge, og han bekrefter at innmeldingsdatoen 1. mai 1991 stemmer. Andersen som tilhører lokallaget i det som den gang het Vest Agder, valgte først å reservere seg mot forsikringen. Deretter ombestemte han seg i forbindelse med en amnestikampanje i 2012 og ble dermed omfattet av grunnforsikringen. Det er han glad for i dag!

Medlem fikk god hjelp da sykdommen rammet - les mer


Lav rente på boliglånet er ikke det eneste du får!

Det er ekstra deilig å være ung og medlem av Akademikerforbundet. Bankfordelene er mange, og lav rente på boliglånet er en av flere goder du kan benytte deg av.

Lav rente på boliglånet er ikke det eneste du får! - les mer


Fra årets ILO-konferanse: Faglige rettigheter kun for de lojale?

Nordisk fagbevegelse engasjerer seg for demokrati på arbeidsplassen og i samfunnet. Årets ILO-konferanse behandler Hviterusslands brudd på faglige rettigheter og de nordiske organisasjonene fordømmer brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

Fra årets ILO-konferanse: Faglige rettigheter kun for de lojale? - les merLønnsnemnd: – Oslo var uinteressert i løsning

Streikeleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo er dypt skuffet over Oslo kommune. – De hadde bestemt seg, sier hun etter det ble innført tvungen lønnsnemnd i Oslo.

Lønnsnemnd: – Oslo var uinteressert i løsning - les mer


Spørsmål og svar om tvungen lønnsnemnd

Vi får mange spørsmål om tvungen lønnsnemnd. Her finner du flere spørsmål og svar.

Spørsmål og svar om tvungen lønnsnemnd - les mer


Streiken fortsetter i Oslo

Det ble i dag tvungen lønnsnemnd i KS, men ikke i Oslo. – Det er Oslo kommunes ansvar å gjøre noe med situasjonen, sier streikeleder i Oslo, Aina Skjefstad Andersen.

Streiken fortsetter i Oslo - les mer


Regjeringen stanser streiken i KS-området: – Provoserende!

Regjeringen har vedtatt tvungen lønnsnemnd. Steffen Handal er provosert. – Når regjeringen griper inn, viser det hvor uunnværlige Unios grupper er, sier leder i Unio kommune, Steffen Handal.

Regjeringen stanser streiken i KS-området: – Provoserende! - les mer


Kan bli streik i sykehusene – se streikeuttaket

Akkurat nå foregår innspurten av meklingen mellom Spekter og Unio. Dersom det ikke blir enighet innen fristen midnatt, natt til 4. juni, så kan det bli streik også i sykehusene.

Kan bli streik i sykehusene – se streikeuttaket - les mer


Ytterligere opptrapping av streiken neste uke

Fra og med tirsdag neste uke tar Unio kommune ut ytterligere 2 114 i streik i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek og andre kommunale virksomheter over hele landet.

Ytterligere opptrapping av streiken neste uke - les mer


Spekter-mekling i gang

Meklingen for Unios medlemmer i Spekter startet onsdag formiddag. 313 Unio-medlemmer, de fleste sykepleiere, er meldt ut i streik i første fase som kan bli et faktum fredag 4. juni.

Spekter-mekling i gang - les mer


Kommunikasjon under streiken i mellomoppgjøret 2021

Hvis du som tillitsvalgt skal uttale deg om streiken, kan du hente inspirasjon fra teksten under.

Kommunikasjon under streiken i mellomoppgjøret 2021 - les mer


Stor opptrapping av streiken neste uke

Fra og med onsdag neste uke tar Unio kommune omlag 13 370 flere ut i streik i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek og andre kommunale virksomheter over hele landet. Tre nye kommuner blir berørt.

Stor opptrapping av streiken neste uke - les mer


Enighet i mellomoppgjøret i staten

Unio kom i dag til enighet med staten i årets mellomoppgjør, 17 timer på overtid av meklingsfristen. – Vi er skuffet over at staten ikke gjør mer for å sette pris på sine ansatte, men har etter en nøye vurdering valgt å ikke gå til streik, sier Unio stats forhandlingsleder Guro Lind.

Enighet i mellomoppgjøret i staten - les mer


Unio går til streik i kommunesektoren

Meklingen mellom Unio og KS førte ikke fram. Unio går dermed i streik. – Skal folk få gode tjenester må kommunene klare å rekruttere og beholde kvalifiserte folk til våre yrker. Da måtte vi fått en klar reallønnsvekst og sett starten på et lønnsløft, sier forhandlingsleder Steffen Handal.

Unio går til streik i kommunesektoren - les mer


Til deg som ikke er tatt ut i streik

Å gjennomføre en streik er krevende, både for organisasjonen og for det enkelte medlem. Det er derfor viktig at du som ikke er tatt ut i streik, viser solidaritet med dine kolleger som står streikevakter og som tar kampen for deg. For du er også i konflikt.

Til deg som ikke er tatt ut i streik - les mer


Siste innspurt i meklingen i Oslo og kommunesektoren

Meklingsfristen i både KS og Oslo kommune er natt til torsdag 27. mai. I dag møter partene Riksmekleren for å se om det er mulig å finne en løsning.

Siste innspurt i meklingen i Oslo og kommunesektoren - les mer


Unio tar ut 990 statsansatte i streik

Unio tar ut 990 statsansatte i streik dersom det ikke blir enighet i meklingen i årets lønnsoppgjør. En eventuell streik vil ramme universiteter, høyskoler, polititjenester og forvaltning.

Unio tar ut 990 statsansatte i streik - les mer


Kan bli streik over hele landet

Unio kommune varsler streik i skoler, helseinstitusjoner, biblioteker og andre kommunale tjenester over hele landet, dersom Unio og KS ikke blir enige i den pågående meklingen. Fristen er natt til torsdag den 27. mai.

Kan bli streik over hele landet - les mer


Revidert budsjett: – Me må sikre den framtidige kompetansen

– Me treng fleire, målretta tiltak som treff utsette grupper av unge. Dei unge er den framtidige arbeidskraftsressursen i Noreg og den kompetansen norsk økonomi skal hente verdiskaping og konkurransekraft frå i åra som kjem. Me må hindre at korona-pandemien fører til at ein stor del av ungdomsgenerasjonen blir ståande utanfor arbeidslivet.  Det er stor fare for at arbeidsløysa blant ungdom fester seg på eit historisk høgt nivå i åra framover, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Revidert budsjett: – Me må sikre den framtidige kompetansen - les mer


Brudd i forhandlingene med Spekter

Det ble i dag brudd i forhandlingene mellom Unio og Spekter om lønnsoppgjøret i helseforetak og sykehus med driftsavtale. – Vi kom dessverre ikke noen vei i forhandlingene med Spekter, sier forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen i Unio Spekter.

Brudd i forhandlingene med Spekter - les mer


Brudd i kommunesektoren: – Stor avstand og for lite penger

- Det var ikke mulig å komme til en forhandlingsløsning når KS holder fast på en ramme på i underkant av 2,7 prosent, sier forbundsleder Alfred Sørbø som er medlem av Unios forhandlingsutvalg. Vi krevde en reallønnsvekst for ansatte med høyere utdanning i dette oppgjøret, men KS ville ikke komme oss i møte.

Brudd i kommunesektoren: – Stor avstand og for lite penger - les mer


Brudd i lønnsforhandlingene i Oslo kommune

– Oslo kommunes tilbud ville gitt en reallønnsnedgang. Vi syns vi derfor ikke hadde noe annet valg enn å gå til brudd, sier Sverre Dahle som er Akademikerforbundets representant i Unios forhandlingsutvalg Oslo kommune. 

Brudd i lønnsforhandlingene i Oslo kommune - les mer


Medbestemmelse og samarbeid i krisetider

Koronakrisa har satt den norske arbeidslivsmodellen og partssamarbeidet på prøve. Fafo har undersøkt hvordan tillitsvalgte i Unio vurderer ulike sider av partssamarbeidet, slik det framsto våren 2020 og vinteren 2021. Majoriteten av de tillitsvalgte fra Unio svarer i undersøkelsen at arbeidsgiver har håndtert pandemiens innvirkning på arbeidsplassen på en god måte,

Medbestemmelse og samarbeid i krisetider - les mer


Slår tilbake påstander om at offentlige ansatte er lønnsledende

Forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby slår hardt tilbake når politisk redaktør Kjell Werner i ANB påstår at offentlige ansatte er «lønnsledende». – Kjell Werner målbærer likelønnskampens største motstandsfaktor. Men hva gjør vel det når «noen (av gutta) har snakka sammen», skriver han i et motinnlegg i Dagsavisen i dag.

Slår tilbake påstander om at offentlige ansatte er lønnsledende - les mer


Unio Oslo: – Klar reallønnsvekst er kravet

I fjor ble lønnsveksten lavere i Oslo kommune enn i privat sektor. – Provoserende, og noe som må få konsekvenser for årets lønnsoppgjør, sier Aina Skjefstad Andersen, forhandlingsleder i Unio Oslo.

Unio Oslo: – Klar reallønnsvekst er kravet - les mer


Regjeringens pensjonsforslag bør avvises

Unio og flere forbund deltar i pensjon-høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité torsdag. Regjeringen har foreslått å fjerne plikten til å fratre ved aldersgrensen i yrker med særaldersgrense. – Forslaget bryter med pensjonsavtalen fra 2018. Den avtalen skulle gi også dem med særaldersgrense en god alderspensjon fra 67 år, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Regjeringens pensjonsforslag bør avvises - les mer


Unios krav 1 til KS

Les Hele Unios Krav 1 til KS her.

Unios krav 1 til KS - les mer


Forhandlingslederne om 2021-oppgjøret

Forhandlingsledernes syn på tariff 2021.


Ny barnevernlov - et nytt helhetlig rammeverk

Regjeringen legger frem et forslag til ny barnevernslov som etter vår mening er mer helhetlig og gir gir et tydeligere mandat. Det er en lov som er mer tilgjengelig og har et sterkere fokus på barnas rett til beskyttelse, omsorg og familieliv, og deres rett til å bli hørt, respektert og verdsatt.

Ny barnevernlov - et nytt helhetlig rammeverk - les mer


Se muligheter for flere i arbeidslivet

– Antall unge uføre er doblet de siste ti årene. Vi vet også at mer enn halvparten av innbyggerne med nedsatt funksjonsevne ikke er sysselsatt, mot en av fire i befolkningen generelt. Dette har vært en stor utfordring lenge, og nå har vi fått konsekvensene av pandemien på toppen.

Se muligheter for flere i arbeidslivet - les mer


Unio aksepterer ikke tapt kjøpekraft

Unio kommer ikke til å godta et lønnsoppgjør som gir lavere kjøpekraft. – Når prisstigningen er anslått til 2,8 prosent, er det klart at vi må over det, sier Unio-leder Ragnhild Lied til NRK.

- Akademikerforbundet gir sin fulle støtte dette, som også samsvarer med våre krav oversendt Unio i forkant av oppgjøret, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Unio aksepterer ikke tapt kjøpekraft - les mer


Høy aktivitet i Forsvaret spiser av lønna til politifolk og forskere

Tillegg i Forsvaret gjør at andre ansatte i staten får dårligere lønnsutvikling. – Et uholdbart system, mener lederen av Unio stat, Guro Elisabeth Lind.

Høy aktivitet i Forsvaret spiser av lønna til politifolk og forskere - les mer


Fleksiavtalen i staten blir stående

Særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten er såpass vellykket at den er gjort permanent.

Fleksiavtalen i staten blir stående - les mer


Ansatte i kommunene, i staten og på sykehusene fikk minst lønnsøkning i fjor

Offentlig ansatte holdt seg til lønnsrammen industrien satte. Private bedrifter gjorde det ikke. Lønnsveksten i privat sektor kan ikke bortforklares. Dette går klart fram av den endelige rapporten fra Det tekniske beregningsgrunnlaget for inntektsoppgjørene (TBU) som kom i dag.

Ansatte i kommunene, i staten og på sykehusene fikk minst lønnsøkning i fjor - les mer


Fagbevegelsens budskap til verdenssamfunnet: Vold mot kvinner må bekjempes!

FNs største likestillingspolitiske møte, FNs kvinnekommisjon, er inne i sin andre og avsluttende uke. Bekjempelse av vold mot kvinner er en av hovedtemaene. Vold mot kvinner er også på dagsorden i europeisk fagbevegelse denne uka. På begge arenaer har det skapt sterke reaksjoner at Tyrkia trekker seg ut av Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner (Istanbulkonvensjonen).

Fagbevegelsens budskap til verdenssamfunnet: Vold mot kvinner må bekjempes! - les mer


SAIH-kampanje starter i dag: Skru opp lyden og lytt til demokratiet

I dag starter SAIH, studentenes og akademikernes hjelpefond, kampanjen til støtte for studentaktivister som menneskerettighetsforsvarere. Kampanjen Can you hear me now? Spiller på den mest brukte frasen i digitale møter: «Hører du meg nå?».

SAIH-kampanje starter i dag: Skru opp lyden og lytt til demokratiet - les mer


Konsumprisveksten justert opp

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) har justert opp konsumprisveksten fra 2,6 til 2,8 prosent.  – Det er særlig høyere oljepriser som trekker opp anslaget, sier sjeføkonom Erik Orskaug.

Konsumprisveksten justert opp - les mer


Særavtalene i KA er reforhandlet

Særavtalene ble forhandlet 3. og 8. mars. Avtalene må godkjennes av partene før de kan tre i kraft.

Særavtalene i KA er reforhandlet - les mer


Unios 8.mars-frokostseminar: Flomlyset fra pandemien bør gi resultater

Flomlyset som er satt på sykepleiernes og lærernes innsats under koronaen bør gi resultater. Det er oppsummert Unios likestillingspolitiske frokost-seminar i dag. – Det var noen utfordringer som var der i arbeidslivet også før pandemien og som en ikke har tatt fatt i, og som nå har fått et flomlys over seg, sa forsker Mari Teigen.

Unios 8.mars-frokostseminar: Flomlyset fra pandemien bør gi resultater - les mer


Avviser å øke aldersgrensen i staten til 72 år

Unio sier nei til regjeringens forslag om å øke den øvre aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år. – Det er ingen hast med å øke aldersgrensen i staten, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug. 

Avviser å øke aldersgrensen i staten til 72 år - les mer


Som organisert i Akademikerforbundet står man aldri alene

Roy Kenneth ble valgt som regionleder i Vestfold Telemark i februar 2020 rett før koronapandemien satte inn for fullt, og det gjorde selvsagt oppstarten som regionleder utfordrende. Det ble ingen «kick-off» i mars slik planen var, og i styret fikk man ikke møtt hverandre og satt agendaen før det var gått noe tid. Den nye digitale hverdagen ble et faktum i region Vestfold Telemark, som ellers i landet. – Å møtes digitalt fungerer helt greit for oss i regionen når det er nødvendig, det er blitt en vane å bruke Teams både på jobb og i styreverv, sier han.

Som organisert i Akademikerforbundet står man aldri alene - les mer


Er håndsprit brannfarlig?

Håndsprit er godt smittevern, bare så det er sagt. Men har du tenkt på at håndsprit også kan være svært farlig? Tryg Forsikring har sammen med Teknisk Industrivern testet hvor brannfarlig håndsprit kan være.

Er håndsprit brannfarlig? - les mer


Utfordringer for framtidens arbeidsmarked

I det Signaler går i trykken har vi fått et stort utbrudd av det mer smittsomme viruset fra Storbritannia. Dermed ble hele Osloregionen, med 25 kommuner, stengt totalt ned. Over natten ble kraftfulle koronatiltak innført. Tiltak som gikk sterkt utover innbyggerne – til fellesskapets beste.

Utfordringer for framtidens arbeidsmarked - les mer


Systematisk organisasjonsarbeid gir resultater

En organisasjon bygges gjennom systematisk arbeid. Rune Husmo er systematisk og nøyaktig av natur. Kanskje det er derfor han jobber i Skatteetaten i Mo i Rana? Han er også hovedtillitsvalgt i Skatteetaten for Akademikerforbundet, i tillegg til å være leder av forbundets Region Nord.

Systematisk organisasjonsarbeid gir resultater - les mer


Ensidig moderasjon er uaktuelt

– Industribedriftene i privat sektor krevde et moderat lønnsoppgjør i fjor. Resultatene viser imidlertid at det er ansatte i offentlig sektor alene som har fulgt dette. Det er provoserende og problematisk, og må få konsekvenser for årets lønnsoppgjør.

Ensidig moderasjon er uaktuelt - les mer


Kvinner i koronaens tid – backlash for likestillingen?

Bli med å feire og markere 8.mars på digitalt frokost-seminar med oss! Musikalsk konferansier Hilde Louise Asbjørnsen leder oss gjennom morgenen. Vi spør: «Kvinner i koronaens tid – backlash for likestillingen?»  Likestillingsminister Abid Q. Raja og forsker Mari Teigen er blant dem som svarer på spørsmålet.

Kvinner i koronaens tid – backlash for likestillingen? - les mer


Over 380.000 medlemmer i Unio

Unio fortsetter å vokse og har satt ny medlemsrekord. Nå er vi 380.803 medlemmer.

Over 380.000 medlemmer i Unio - les mer


Unio provosert over tallene etter lønnsoppgjøret i fjor

De foreløpige tall viser høyere lønnsvekst enn vi hadde lagt til grunn i privat sektor. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til tallene. Blant annet er lønnsveksten i KS ikke registeret i foreløpig rapport fra TBU. Endelig TBU i mars vil gi de endelige tall, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Unio provosert over tallene etter lønnsoppgjøret i fjor - les mer


Lønnsoppgjøret: Grunnlaget legges

Det årlige lønnsoppgjøret starter tradisjonelt med forbundenes tariffkonferanse. Til uken kommer det Tekniske Beregningsutvalg (TBU) med sin første rapport for 2021.

Lønnsoppgjøret: Grunnlaget legges - les mer


Vil fortsatt ha full lønn under sykdom

Sysselsettingsutvalget går inn for å beholde dagens sykelønnsnivå for arbeidstakere. Utvalget foreslår samtidig tiltak for å gi arbeidsgivere større insentiver for å få langtidsfraværet ned – og tettere samarbeid under sykemelding.

Vil fortsatt ha full lønn under sykdom - les mer


Mer pensjon for pengene

Unio utvikler for tiden et medlemstilbud om egen pensjonskonto. Vi tror det gir mer pensjon for pengene.

Mer pensjon for pengene - les mer


Profesjonene og bærekraftsmålene

Unio, Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet og Forskerforbundet har i forbindelse med den fjerde Bærekraftskonferansen i Bergen – 2021 SDG Conference Bergen Day Zero onsdag 10.2
et digitalt arrangement om profesjonene og bærekratsmålene. Presentasjon av foreløpige forskningsfunn av FAFO-forskere med påfølgende innlegg og debatt med bærekraftsminister Astrup og UNIO-forbund.

 

Se mer info og meld deg på her.


Nei til mulighet for Portforbud

Unio mener regjeringen ikke bør få en hjemmel nå, som kan resultere i portforbud senere. En av de viktigste innvendingene fra Unios side er at det kan påvirke tilliten mellom myndighetene og befolkningen.

Nei til mulighet for Portforbud - les mer


Medbestemmelse på jobben: En hånd på rattet

Arbeidslivet er ein viktig arena både for klimapolitikk og kompetansepolitikk. Då er det opplagt at medbestemmelse er ein avgjerande suksessfaktor, ikkje berre for dei tilsette, men også for dei politiske ambisjonane som ligg til grunn.

Medbestemmelse på jobben: En hånd på rattet - les mer


Rapport om den norske lønnsdannelsen

Samfunnsøkonomisk analyse har skrevet en rapport om den norske lønnsdannelsen på oppdrag fra Unio. – Rapporten danner grunnlaget for vårt videre arbeid med temaet, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Rapport om den norske lønnsdannelsen - les mer


Unio har ekstra høye forventninger til FNs kvinnekommisjon i år

I Unio har vi ekstra høye forventninger til at årets kvinnekommisjon, særlig sett i lys av hvordan pandemien rammer kvinner både privat og i arbeidslivet. Som flere av Unios medlemmer, er kvinner i yrker som gjør dem særlig eksponert for Covid-19.

Unio har ekstra høye forventninger til FNs kvinnekommisjon i år - les mer


Uten partenes innsats når vi ikke klimamålene!

Unio setter søkelyset på partenes muligheter til å bidra i det grønne skiftet i Arbeidslivets klimauke neste uke.

Uten partenes innsats når vi ikke klimamålene! - les mer


Unios årlige tariffkonferanse

- Vi sier det hvert år og vi mener det like mye: Dette oppgjøret kommer til å bli det viktigste, understreket Unio-leder Ragnhild Lied i sin åpning av Unios årlige tariffkonferanse. Denne gangen var konferansen helt digital.

Unios årlige tariffkonferanse - les mer


Barnevernet i Drammen - For viktig til å eksperimentere med!

Rådmannen i Drammen ønsker at barnevernet i byen skal deles i to med hver sin sjef. Målet med den nye organiseringen er at den nye enheten skal være en del av et knutepunkt der flere tjenester er samlet – bl.a. også PP-tjenesten, innbyggertorg, kulturtjenester, helsestasjon og familieteam. De vil at det nye kontoret skal fungere som et eget barnevern, med en egen sjef.

Barnevernet i Drammen - For viktig til å eksperimentere med! - les mer


Endelig kom krisemilliarden til studentene

I går vedtok Stortinget en støtteordning for studentene på en milliard kroner.  – Det er gledelig.  Nå må bare regjeringen få på plass ordningen slik at den kan begynne å virke raskt, sier Unio-leder Ragnhild Lied som i lang tid har etterlyst mer økonomisk støtte til studenter som har tapt inntekt under korona.

Endelig kom krisemilliarden til studentene - les mer


Nytt år - nye muligheter til å spare penger

Vurderer du å bytte bank? Gjennom ditt medlemskap i Akademikerforbundet er du sikret en av landets beste bankavtaler hos Nordea Direct. Her kan det være mange tusen kroner å spare hvert eneste år.

Nytt år - nye muligheter til å spare penger - les mer


Ny hovedtillitsvalgt i Bufetat Øst

Jan-Erik Kroglund (52) er ny hovedtillitsvalgt for Akademikerforbundet i Bufetat Øst. Han jobber i turnusavdelingen i Region Øst og har sitt daglige virke på en barnevernsinstitusjon i Halden. Han var for noen år siden blant de første medlemmene i Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA).

Ny hovedtillitsvalgt i Bufetat Øst - les mer


Konkurranse – ingen kvalitetsgaranti i helsesektoren

– Alle vil ha ein best mogeleg helse- og omsorgssektor. Somme trur visst at berre konkurransen er stor nok, så blir tenestene betre. Det held ikkje som medisin for god velferd.

Konkurranse – ingen kvalitetsgaranti i helsesektoren - les mer


Enighet i sykepleier-mekling

Nesten fem timer på overtid konstaterte riksmekler Mats Wilhelm Ruland at meklingen mellom arbeidsgiver KS og Norsk sykepleierforbund var i havn. Dermed blir det ingen streik blant sykepleiere i kommunene.

Enighet i sykepleier-mekling - les mer


Beordring til vaksinasjonsprogram

Akademikerforbundet får en del spørsmål om hvilke regler som gjelder når det kommer til beordring til tjeneste i forbindelse med vaksinasjonsprogram i kommunene. Alle større arbeidsintensive tiltak hvor ansatte må påregne økt arbeidsbelastning skal være gjenstand for drøfting i medbestemmelsesapparatet. Informasjon om både midlertidige og varige endringer i arbeidsoppgaver skal også drøftes med hver enkelt ansatt så tidlig som mulig.

Beordring til vaksinasjonsprogram - les mer


TiA mener: Tolker på oppmøteoppdrag må få dekket utgifter til kjøring med egen bil eller drosje

Under koronapandemien har det vært diskutert og innført en rekke smittevernstiltak ved oppmøtetolking. Ett av disse var bruk av drosje ved oppdragsreiser, der Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) fikk medhold av styringsenheten i Nav Hjelpemidler og tilrettelegging om at dette er et godt og fornuftig kontaktreduserende tiltak. Koronastudien ved Oslo Universitetssykehus støtter dette, i og med at den fant at helsepersonell som benyttet kollektivtransport hadde en større risiko for å teste positivt for korona enn de som ikke gjorde det.

TiA mener: Tolker på oppmøteoppdrag må få dekket utgifter til kjøring med egen bil eller drosje - les mer


Bevegelse i kirkestreiken

Endelig har KA kommet med en invitasjon om å komme tilbake til forhandlingsbordet. Det har vi ventet på siden 12. desember.

Bevegelse i kirkestreiken - les mer


Kurs 2021

Vi legger fortløpende ut kurs for 2021 i kurskalenderen vår.

Hold deg oppdatert og meld deg på det som er interessant for deg!


Hjemmekontor - utfordrer arbeidsmiljøloven

Faktisk er det ikke bare arbeidsmiljøloven som har blitt utfordret gjennom koronasmitten og hjemmekontor. Hjemmekontor har nå blitt normalen og vi ser at også tariffavtalene har en rekke hull. Gjennom en arbeidsgruppe med partene i arbeidslivet vil regjeringen se nærmere på hvilke konsekvenser utstrakt bruk av hjemmekontor gir for avtaler og regelverk.

Hjemmekontor - utfordrer arbeidsmiljøloven - les mer


Akademikerforbundet støtter streiken i kirken

Det er en historisk begivenhet at kirken streiker.
Vi streiker for at utdanning skal lønne seg, som er en av Unios kjerneverdier.

- Dette er en streik som Akademikerforbundet støtter fullt ut opp om, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Akademikerforbundet støtter streiken i kirken - les mer


Har refleksene dine gått ut på dato?

Som så mye annet, kan også reflekser gå ut på dato. Det overrasker mange.

Har refleksene dine gått ut på dato? - les mer


Trenger aktiv, økonomisk politikk også i 2022

– Fortsatt høy arbeidsledighet og ettervirkningene etter koronapandemien vil fortsatt prege norsk økonomi. Etterslep i utdanning, behandling og rehabilitering vil kreve ekstra ressurser i flere år hvis vi skal unngå mer frafall, varige helseskader og varig utstøting fra arbeidsstyrken, sier Unios sjeføkonom.

Trenger aktiv, økonomisk politikk også i 2022 - les mer


Trenger mer kunnskap om hjemmekontor

Koronakrisen var bakteppet på styremøtet i den europeiske fagbevegelsen (ETUC).  Unio valgte å  fokusere på konsekvensene av hjemmekontor. – Vi mangler kunnskap om de langsiktige konsekvensene, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Trenger mer kunnskap om hjemmekontor - les mer


Mekling i lønnsoppgjøret i kirken: Unios krav

Partene i lønnsoppgjøret i kirken møtes til mekling hos riksmekleren 10.-11. desember. Unio er opptatt av å sikre rekruttering innenfor ansvarlige, økonomiske rammer.

Mekling i lønnsoppgjøret i kirken: Unios krav - les mer


En klar seier for Unios linje i regulering av pensjonene

Pensjonistene kan få mindre kutt i pensjonene sine neste år, enn beregnet før budsjettavtalen på Stortinget. Avtalen mellom regjeringen og Fremskrittspartiet betyr at pensjonistene får «gjennomsnittet av lønns- og prisvekst, men ikke høyere enn lønnstakere». – Dette er en klar seier for det Unio har kjempet for i flere år, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug.

En klar seier for Unios linje i regulering av pensjonene - les mer


Enighet i hovedtariffoppgjøret i Virke

Det er oppnådd enighet i hovedoppgjøret mellom Unio-organisasjonene og Virke for HUK-området (helse, utdanning og kultur).

Enighet i hovedtariffoppgjøret i Virke - les mer


I dag er den internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot kvinner

I dag er den internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot kvinner. I år velger europeisk fagbevegelse (ETUC) å fokusere på trakasseing på nettet.  ILO-konvensjonen mot vold og trakassering i arbeidslivet er et godt virkemiddel til å bekjempe nett-trakassering, mener ETUC.

I dag er den internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot kvinner - les mer


Regjeringen vil kutte i etterlattepensjonene

– Regjeringen går for hardt fram når de kutter i etterlattepensjonene, og overgangsordningene er alt for knappe. sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Regjeringen vil kutte i etterlattepensjonene - les mer


Fra i dag jobber kvinner gratis ut året

I dag markerer vi Likelønnsdagen som et symbol på at kvinner fra denne datoen og ut året i prinsippet jobber gratis. Forskjellen i lønn er stabilt år etter år. – Kvinnedominerte yrker må opp i lønn. Ellers vil vi markere denne dagen i tiår etter tiår framover, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Fra i dag jobber kvinner gratis ut året - les mer


Bærekraft-arbeidet til regjeringen: – Alle må med

Unio har lenge ønsket en nasjonal plan for arbeidet med bærekraftsmålene. Nå er arbeidet i gang.
– Det kanskje aller viktigste er at alle må føle at de er med på laget når Norge nå skal arbeide for å realisere bærekraftmålene innen 2030, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Bærekraft-arbeidet til regjeringen: – Alle må med - les mer


Brudd i lønnsoppgjøret i Spekter – helse, velferd og oppvekst

Unio har forhandlet i fase 3 for virksomheter i Spekters område 12, som gjelder helse, velferd og oppvekst. Partene kom ikke til enighet og forhandlingene ble brutt.

Brudd i lønnsoppgjøret i Spekter – helse, velferd og oppvekst - les mer


Enighet om SGS 2020 : Pensjonsordninger i KS


Unio og KS kom til enighet i forhandlingene om SGS 2020 Pensjonsordninger, som foregikk samtidig som hovedtariffavtaleforhandlingene.


Enighet om SGS 2020 : Pensjonsordninger i KS - les mer


EU-direktiv om minstelønn vil kunne svekke den norske modellen

EU-kommisjonen foreslår et direktiv om minstelønn som kan svekke den norske og nordiske arbeidslivsmodellen. – Vi vil ikke ha lover som regulerer lønnsfastsettelse, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

EU-direktiv om minstelønn vil kunne svekke den norske modellen - les mer


Brudd i lønnsforhandlingene i kirken

Unio KA valgte, sammen med Kirkelig undervisningsforbund, å bryte lønnsforhandlingene med KA i dag. Oppgjøret går nå til mekling.

Brudd i lønnsforhandlingene i kirken - les mer


Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning

I morgen lanseres en kampanje mot arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser. Dette er starten på en EU-kampanje som er ment å forebygge og forhindre at arbeidstakere utvikler muskel- og ryggplager på jobb.

Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning - les mer


Varsling er en verdi, ikke et problem

Regjeringen har nå foreslått å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om brudd på gjengjeldelsesforbudet ved varsling etter arbeidsmiljøloven. – Varslervernet er vesentlig styrket de siste fem årene. Når også Arbeidsmiljøloven har fått et helt nytt regelverk om varsling med virkning fra i år, vil innføring av et lavterskeltilbud bidra til et sterkere og mer effektivt varslervern for arbeidstakere, sier Unios fagsjef Henrik Dahle.

Varsling er en verdi, ikke et problem - les mer


Lønnsoppgjøret: Ingen streik i Oslo

Unio har kommet til enighet med Oslo kommune. –  Vi har sikret reallønnsvekst for alle medlemmer, fått bedre bestemmelser om videre- og etterutdanning med lønn og det blir forhandlingsrett på pensjon, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo.

Lønnsoppgjøret: Ingen streik i Oslo - les mer


Mindre handlingsrom i kommunene med regjeringens forslag

Regjeringen foreslår en vekst i de frie inntektene for kommunesektoren på 2 milliarder kroner neste år. Det til tross: Kommunenes handlingsrom blir mindre i 2021, etter forslaget til statsbudsjett for 2021. – Handlingsrommet reduseres med en milliard kroner, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Mindre handlingsrom i kommunene med regjeringens forslag - les mer


Meklingsinnspurten i staten starter mandag

Mandag klokken 10.00 begynner meklingsinnspurten i staten. Frist er midnatt onsdag neste uke. Hvis meklingen ikke fører fram, blir det streik fra torsdag morgen.

Meklingsinnspurten i staten starter mandag - les mer


Kommunene får 2 milliarder kroner i frie inntekter neste år, foreslår regjeringen

Regjeringen foreslår at de frie inntektene skal øke med 2 milliarder kroner, fordelt med 1,6 milliarder til kommunene og 0,4 milliarder til fylkeskommunene i statsbudsjettet 2021. Det innebærer at videre satsing på skole og helse, habilitering og rehabilitering, underfinansierte reformer som barnehage, toppfinansiering av ressurskrevende tjenester eller vedlikehold av fylkesveier må prioriteres innenfor en ramme på 600 mill. kroner.

Kommunene får 2 milliarder kroner i frie inntekter neste år, foreslår regjeringen - les mer


Arbeidslivets parter krevde tettere dialog med regjeringen

– Unios medlemmer i helse og utdanning løser daglig samfunnskritiske oppgaver. Gjennom koronapandemien har vi erfart at oppgavene blir flere, presset høyere og økonomien dårligere i kommunene. Regjeringen og kommunesektoren må sammen sørge for at arbeidshverdagen blir slik at også ansatte står løpet ut, og kan gi gode tjenester, sier leder i Unio kommune, Steffen Handal og nestleder Silje Naustvik.

Arbeidslivets parter krevde tettere dialog med regjeringen - les mer


Unio støtter TV-aksjonen

Årets TV-aksjon skal bidra til å rydde havet der problemene med forsøpling er størst. Unio bidrar.
– Forsøpling av havet er en stor trussel for både mennesker og dyr. Årets TV-aksjon skal bidra til å rydde havet der problemene med forsøpling er størst. Dette krever internasjonalt samarbeid. Å engasjere lokalbefolkningen til å forbedre hverdagen sin, samtidig som både land og hav blir renere, er blant gode tiltak årets TV-aksjon bidrar til, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unio støtter TV-aksjonen - les mer


Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er prolongert

– Jeg er skuffet over at vi ikke kom i mål med en ny avtale sier Svein Kvammen, forhandlingsleder for Unio.

Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er prolongert - les mer


Forslag til utslippsbudsjett må ligge i statsbudsjettet

Norge meldte i februar 2020 inn et forsterket klimamål under Parisavtalen. Nå skal utslippene reduseres enda mer. – Norge skal ha et utslippsbudsjett for ikke-kvotepliktig sektor 2021-2030, og forslaget må ligge i statsbudsjettet for 2021, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Forslag til utslippsbudsjett må ligge i statsbudsjettet - les mer


Taushetsplikt, roller og tillitsforhold

Med ujevne mellomrom dukker det opp saker der tolker anklages for å bryte taushetsplikten eller komme i konflikt med tolkeprofesjonens etiske retningslinjer. Heldigvis er disse sakene sjelden av alvorlig art, men unntaksvis dukker det opp tilfeller som er så graverende at de får stor oppmerksomhet. I tolkemiljøet er det naturlig at disse sakene blir et hett samtaleemne, siden de fort kan rokke ved den tilliten som tolkeprofesjonen er avhengig av å ha hos primærdeltakerne. 

Taushetsplikt, roller og tillitsforhold - les mer


Bruk av drosje som kontaktreduserende tiltak ved oppmøtetolking

Etter henvendelse fra Tolkene i Akademikerforbunet (TiA) har styringsenheten for Nav Hjelpemidler og tilrettelegging bedt tolketjenestene om å vurdere bruk av drosje som et godt tiltak for å redusere smittefaren ved oppmøtetolking.

Bruk av drosje som kontaktreduserende tiltak ved oppmøtetolking - les mer


Enighet i lønnsoppgjøret i kommunene

Nesten alle partene i kommunesektoren ble i natt enige om en ny hovedtariffavtale. – Isolert sett er resultatet i årets oppgjør dårlig. Dette er langt unna det Unio ønsket og la planer for da oppgjøret startet i vinter, sier forhandlingsleder for Unio i KS-området, Steffen Handal.

Forbundsleder Alfred Sørbø som deltar i Unios forhandlingsutvalg for KS sier den lave lønnslønnsveksten var forventet sett i lys av oppgjøret i frontfaget (oppgjøret mellom LO og NHO, som er norm for oppgjøret i KS). - Dette var året for å vise ansvarlighet i en krevende tid for landet, sier han. Lønnsoppgjøret er ikke ferdig før vi har forhandlet for våre medlemmer i kapittel 3 og 5, som får lønnen fastsatt lokalt. Disse forhandlinger skal være sluttført innen 15. oktober.

Enighet i lønnsoppgjøret i kommunene - les mer


Å komme i uløkka?

Begrepet ble tidligere ofte brukt om ugifte mødre som var blitt gravide. Selv om begrepet ikke lenger er brukt, kan man lett «komme i uløkka», i hvertfall hvis du jobber som frilans tegnspråktolk for NAV. Det fikk Akademikerforbunds-medlem Kristin Øhrn Øvregaard oppleve.

Å komme i uløkka? - les mer


Nordisk fagbevegelse avviser lovregulert minstelønn

Fristen for å uttrykke sin mening om europeisk minstelønn gikk ut 4. september. Nordisk fagbevegelse fortsetter påvirkningsarbeidet mot EU-kommisjonens forslag og har sendt brev og høringssvar til EU.

Nordisk fagbevegelse avviser lovregulert minstelønn - les mer


Lønnsoppgjøret 2020

Lønnsoppgjøret i 2020 er et hovedoppgjør, og i tillegg til å forhandle om lønn kan partene bli enige om å endre andre bestemmelser i tariffavtalene.

Lønnsoppgjøret 2020 - les mer


Lærere er ikke tolker, og tolker er ikke lærere

Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) har registrert at det lyses ut pedagogiske stillinger der det ønskes lærere med “kjennskap til tegnspråk”, og der det videre fremgår av stillingsbeskrivelsen at vedkommende skal kombinere undervisning med tolking. 

Lærere er ikke tolker, og tolker er ikke lærere - les mer


Lønnsforhandlingene i gang i kommunene

I dag leverte Unio kommune sitt første krav til forhandlingsmotpart KS, og krever blant annet reallønnsvekst og rett til permisjon med lønn for nødvendig utdanning eller videreutdanning.

Lønnsforhandlingene i gang i kommunene - les mer


Hovedtillitsvalgt på St. Olavs hospital i Trondheim: - Brenner for ansattes trygghet i omstillingsprosesser

- Som medlem i en fagforening er man mer trygg og beskyttet i store omstillingsprosesser på en arbeidsplass. Dette sier Jørund Oddvar Osen som er økonomirådgiver på St. Olavs Hospital i Trondheim. Han har vært hovedtillitsvalgt (HTV) for medlemmene på sykehuset i to år, og Akademikerforbundet ved St. Olavs Hospital er med 105 medlemmer et av de største lokallagene forbundet har. – Jeg mener at det er viktig at våre medlemmer blir ivaretatt under endringer på en arbeidsplass, forteller Jørund.

Hovedtillitsvalgt på St. Olavs hospital i Trondheim: - Brenner for ansattes trygghet i omstillingsprosesser - les mer


Veien ut av koronakrisen

Hvor godt var vi forberedt på koronakrisen? Hadde vi en beredskap? Den 12. mars stengte samfunnet og arbeidslivet raskt ned, men hvilke planer var det for å få arbeidslivet opp igjen etterpå? Og hvordan kommer arbeidslivet til å se ut i framtiden? Disse og flere spørsmål vil Koronakommisjonen ta stilling til i tiden framover.

Veien ut av koronakrisen - les mer


Ny nedgang i realinntekten til alderspensjonistene

– Regjeringen tviholder på reguleringsregimet for alderspensjonene. Årets trygderegulering gir derfor nok en gang reell nedgang i inntektene til pensjonistene, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Ny nedgang i realinntekten til alderspensjonistene - les mer


Lønnsforhandlingene i gang i staten

I dag startet forhandlingene om årets lønnsoppgjør i staten. – Våre medlemmer skal ha sin del av kaken. Vi forventer at alle får reallønnsvekst, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat.

Lønnsforhandlingene i gang i staten - les mer


Pensjonstyveriet fortsetter – taper 1,25 milliarder kroner i årets forhandlinger

Alderspensjonistene vil tape 1,25 milliarder kroner i årets trygdeoppgjør. – Regjeringen Solberg tviholder på en måte å regulere pensjonene på som i praksis frarøver alderspensjonistene milliarder. Det er stikk i strid med Stortingets intensjon, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Pensjonstyveriet fortsetter – taper 1,25 milliarder kroner i årets forhandlinger - les mer


Vervekampanje

Verv en kollega i høst og få et gavekort fra Storytel.

Kampanjeperioden er 1. september til 30. november.


Enighet med Spekter i A-delsforhandlingene

De første forhandlingene i Spekter ble unnagjort tirsdag. I denne delen av forhandlingene avtales ikke noe om økonomi, men partene har blitt enige om noen prinsipper for videre prosesser for tariffoppgjøret.

Enighet med Spekter i A-delsforhandlingene - les mer


Ny leder for Unio-studentene

Iril Myrvang Gjørv er valgt som ny leder i Unio-studentene. Kent Hanssen er valgt til nestleder.

Ny leder for Unio-studentene - les mer


Lønnsoppgjøret 2020

Lønnsoppgjøret mellom Fellesforbundet (LO) og NHO går inn i sin siste fase. Meklingsfristen er kl. 24.00 i dag. Disse forhandlingene er viktige, da vi her får lagt normen for lønnsvekst for de øvrige oppgjør. Derfor kalles dette for frontfaget. Den lønnsvekst som avtales i frontfaget vil være normen for de øvrige oppgjør, i såvel privat som offentlig sektor.  

I Akademikerforbundet følger vi nøye med på frontfaget som en del av forberedelsene til de sentrale forhandlingene i offentlig sektor som starter de første dagene i september. Forhandlingsfrist for stat og kommune er 15. september.    
 
I våre forhandlinger sentralt legges det også vekt på tallgrunnlaget fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU). Man har nå justert antatt prisvekst opp fra 1,2 til 1,4 prosent. Dette innebærer at lønnsoppgjørene må gi mer enn 1,4 prosent, om du som medlem skal få reallønnsvekst. Vi holder deg oppdatert på vår hjemmeside.Korona: Spørsmål og svar

Her finner du aktuelle spørsmål og svar for deg som er medlem og/eller tillitsvalgt i Akademikerforbundet.

Siden oppdateres fortløpende.

Korona: Spørsmål og svar - les mer


Utvidet tilbud til tillitsvalgte – grunnkurs og påbygningskurs pensjon

Med innføringen av ny offentlig tjenestepensjon 1.1.2020, er informasjonsbehovet rundt pensjon større enn noen gang. For tillitsvalgte med medlemmer i privat sektor vil innføringen av egen pensjonskonto fra og med januar neste år innebærer store endringer.

Tidligere har vi tilbudt tillitsvalgte Pensjonskurs (Pensjon i praksis) med god deltagelse, stort engasjement og svært gode tilbakemeldinger. Kurset Pensjon i praksis har som formål å hjelpe tillitsvalgte i møte med medlemmer som har spørsmål rundt pensjon.

Utvidet tilbud til tillitsvalgte – grunnkurs og påbygningskurs pensjon - les mer


Akademikerforbundets fysiske arrangementer i august og september er avlyst

De fysiske arrangementene er avlyst grunnet smitteutviklingen den siste tiden.

Vi kommer tilbake med digitale tilbud på samme dager til deg som er påmeldt.

Hold deg oppdatert på vår hjemmeside.


Unio øker mest, målt som andel av alle fagorganiserte

Unio øker mest, målt som andel av alle fagorganiserte. Unios andel har gått opp fra 14,5 prosent i 2001 til 19,7 prosent i 2019.

Unio øker mest, målt som andel av alle fagorganiserte - les mer


Tariffoppgjøret 2020

Den 19. juni 2020 ble den endelige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) lagt frem. Det anslås i rapporten en prisvekst i år på 1,2 prosent. Samtidig kan TBU komme med en oppdatert prisprognose i august, denne kan få betydning for årets oppgjør.

Tariffoppgjøret 2020 - les mer


Kurs og konferanser høsten 2020

Vi har lagt ut flere digitale kurs i tillegg til våre ordninære kurs denne høsten.

Følg med på kurskalenderen for å finne et kurs for deg.

Alle kurs er gratis for Akademikerforbundets medlemmer.

Les våre kursbetingelser her.


Tegnspråk - vanskeligere på skjerm

"Tegn i TiA" har tatt en liten prat med Arnfinn Muruvik Vonen som jobber som professor på OsloMet på seksjon for tegnspråk og tolking. For noen år siden ble det bestemt at tegnspråk skal være arbeidsspråket internt på den seksjonen. Og vi ville høre litt med han hvordan det har gått nå i koronaperioden, når alle møter har blitt gjennomført på digitale flater i videomøter.

Tegnspråk - vanskeligere på skjerm - les mer


Norgesferie med god reiseforsikring

Mange vil ta sommerferien i Norge i år, og for de aller fleste vil reiseforsikringen ha samme dekning på ferie i Norge, som i utlandet.

Norgesferie med god reiseforsikring - les mer


Flere fakta om nasjonal minstelønn

Debatten om direktiv for minstelønn pågår i EU. De fleste EU-land har en form for lovpålagt nasjonal minstelønn. Unntakene er alle de nordiske landene. Dessuten Østerrike, Italia og Kypros, samt de delvis assosierte landene Liechtenstein, Monaco og i all hovedsak Sveits.

Flere fakta om nasjonal minstelønn - les mer


Omdisponering av ansatte

I disse koronatider, hvor mange virksomheter har betydelige problemer med å opprettholde driften, vil det nok fremkomme ønsker fra arbeidsgiver om å endre og tilpasse arbeidstakeres stilling og stillingsinnhold. Jeg har allerede fått en del spørsmål, både fra arbeidsgivere og ansatte om hvor store endringer som kan gjøres i forhold til arbeidsavtalen og således hvilke omdisponeringer arbeidstakerne må finne seg i. Videre har jeg flere ganger fått spørsmålet om arbeidsgiver faktisk har hjemmel til å gjøre til dels store inngrep i arbeidstakernes arbeidsforhold.

Omdisponering av ansatte - les mer


TBU anslår lavere prisvekst

- At prisveksten er nedjustert til 1,2 % er en viktig endring i TBU-rapporten. Det samme gjelder gjennomgangen av norsk og internasjonal økonomi. Når det er knyttet stor usikkerhet til prisvekst-anslagene, er det gode grunner til å avvente en oppdatert prognose i august. Om tallene bekreftes, har vi utsikter til å kunne opprettholde kjøpekraften i 2020, sier forbundsleder Alfred Sørbø

TBU anslår lavere prisvekst - les mer


Regjeringen skyver vanskelige spørsmål inn i det nye Pensjonsutvalget

Regjeringen lar det nye Pensjonsutvalget utrede både reguleringen av pensjonen til dagens pensjonister, levealdersjusteringens sosiale bakside og aldersgrensene i pensjons- og trygdesystemet.

Regjeringen skyver vanskelige spørsmål inn i det nye Pensjonsutvalget - les mer


Delta på digitalt frokostmøte: Pride på jobben

Pride er feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. Det handler om retten til å være akkurat den du er. Hvordan er betingelsene for å være akkurat den du er i norsk arbeidsliv?

Delta på digitalt frokostmøte: Pride på jobben - les mer


Styring basert på tillit, ikke rapportering og kontroll

Unio ønsker en mer tillitsbasert styring av universitetene og høyskolene. – Rapportering og kontroll må erstattes av overordnet, tillitsbasert styring og større faglig handlingsrom, uttaler Unios fagsjef Åshild Olaussen.

Styring basert på tillit, ikke rapportering og kontroll - les mer


Vil ha dialog med regjeringen om bærekraft

Unio-leder Ragnhild Lied ber kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup om et møte i forbindelse med regjeringens handlingsplan for å innfri bærekraftsmålene. – Unio har lenge etterlyst en nasjonal handlingsplan for arbeidet med bærekraftsmålene. Vi er glade for at dette nå kommer og vil gjerne bidra, sier Lied.

Vil ha dialog med regjeringen om bærekraft - les mer


Gratulerer med den mangfoldige nasjonal- og globaldagen!

17. mai er ikke bare Norges nasjonaldag. Det er også den internasjonale dagen mot homofobi, bifobi og transfobi (IDAHOT) og markeres over hele verden.

Gratulerer med den mangfoldige nasjonal- og globaldagen! - les merMå beholde kvaliteten i utdanningene når det blir flere studieplasser

Regjeringen oppretter 4000 flere studieplasser. – Det er bra, og noe vi har etterlyst. Nå er det viktig at kvaliteten i utdanningene opprettholdes og utvikles, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Må beholde kvaliteten i utdanningene når det blir flere studieplasser - les mer


Flere tusen har søkt om ny låneavtale via Unio-tilbudet

Det har vært en overveldende respons fra medlemmene på den nye Unio-bankavtalen. Det kom inn utrolig mange søknader allerede  første dag vi lanserte avtalen.
Det er tydelig at dette var sterkt etterspurt medlemstilbud.

Flere tusen har søkt om ny låneavtale via Unio-tilbudet - les mer


Derfor heiser Unio-studentene flagget 1. mai!

Rettighetene våre er fortsatt truet. Vi som skal fylle de samfunnskritiske yrkene må få bedre rammer for de jobbene vi skal gjøre og for rollene vi skal fylle. – Derfor heiser Unio-studentene flagget 1. mai, sier lederne i Unio-studentene, Elise Håkull Klungtveit og Martin Ottesen Wichstad.

Derfor heiser Unio-studentene flagget 1. mai! - les mer


Lønnsoppgjøret 2020

Vi har tidligere informert om at lønnsoppgjørene 2020 er utsatt til 15. september i offentlig sektor.

Lønnsoppgjøret 2020 - les mer


Webinarer våren 2020

Akademikerforbundet har satt opp en rekke webinarer fremover.

Vi har bl.a. tilbud å følge opp tillitsvalgtmøter 5. og 8. mai.

Jobber du i barneverntjenesten? Delta i vårt nettforum i morgen 29. april, hvor vi bl.a. tematiserer smittevern for barnevernansatte. Meld deg på i dag.

Følg med på hjemmesiden for oppdateringer.


Unio har inngått bankavtale med Nordea Direct

– Jeg er glad for at vi lanserer et konkurransedyktig bank-tilbud til medlemmene våre, sammen med Nordea Direct. Vårt mål med denne avtalen er at medlemmene får et godt tilbud når de trenger lån eller sparing i bank, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unio har inngått bankavtale med Nordea Direct - les mer


Nordea Direct

Unio har inngått et samarbeid med Nordea Direct som gir medlemmer i et Unio-forbund et av markedets beste banktilbud. Det kan være mange tusen kroner å spare på å bruke bankfordelene dine.


Nordea Direct - les mer


Unio Perspektiv om koronakrisen

I den nye utgaven av nettmagasinet Unio Perspektiv har vi invitert forbundslederne i Unio-forbundene til å skrive om det de er opptatt av akkurat nå. De skriver om samhold og samfunnsforhold, om fag og verdier, og om hvordan deres medlemmer tilpasser seg situasjonen.

Unio Perspektiv om koronakrisen - les mer


Avtaler inngått i koronaperioden

Som følge av koronapandemien er det inngått flere sentrale avtaler, blant annet for arbeidstid og overtidsarbeid.

Avtaler inngått i koronaperioden - les mer


Studenter uten inntekt får 8000 kroner i stipend

Studenter som taper inntekt på grunn av korona-stengingen, kan søke om 26.000 kroner i ekstra lån. I dag ble det kjent at studentene kan få omgjort 8000 kroner av dette lånet til stipend.   – Det er i tråd med våre ønsker, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Studenter uten inntekt får 8000 kroner i stipend - les mer


Slik er den siste krisepakken

Krisepakken handler om tiltak på områdene skatt og avgift, sosiale tiltak, kompetansetiltak, kommuneøkonomi og grundere. Den omfatter virksomheter i oppstart, tiltak for aktivitet, landbruk, infrastruktur, frivillige organisasjoner og konkurslovgivningen. Dette er krisepakke 3 fra Stortinget.

Slik er den siste krisepakken - les mer


– En merkbar forbedring for studentene

Studentene som står uten inntekt får omgjort deler av lånet til stipend. Partene på Stortinget ble i natt enige om å omgjøre 1 milliard av studielånet som ble lovet i forrige uke til stipend.  Dette vil utgjøre 35-40 prosent av et lån på 26000 kroner. – Dette er en merkbar forbedring for studentene, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– En merkbar forbedring for studentene - les mer


Partene i staten oppfordrer til å bruke partssamarbeidet også lokalt

De sentrale partene i staten kommer i dag med en felles uttalelse der de oppfordrer tillitsvalgte og ledere om å bruke det lokale partssamarbeidet for å finne de beste løsningene sammen. – Et godt og tillitsfullt partssamarbeid er avgjørende for å møte koronasituasjonen, heter det i uttalelsen.

Partene i staten oppfordrer til å bruke partssamarbeidet også lokalt - les mer


EU i unntakstilstand – aksepterer for første gang store nasjonale underskudd

EU er for første gang i ferd med å sette til side bestemmelser om hvor store underskudd det kan være i de enkelte lands statsbudsjetter. –  Det er første gang i historien at dette skjer og understreker alvoret for mange av medlemsstatene som merker effekten av Covid-19-utbruddet, sier internasjonal sekretær André Oktay Dahl i Unio.

EU i unntakstilstand – aksepterer for første gang store nasjonale underskudd - les mer


Vil gi studenter med inntektstap stipend

Mange studenter med deltidsjobber er i en kritisk situasjon nå. – Jeg mener vi må gi studentene stipend for de som dokumenterer inntektstap. Det er den minst byråkratiske måten å hjelpe studenter som mister inntekt de er helt avhengige av, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Vil gi studenter med inntektstap stipend - les mer


Koronaviruset – hva dekker Akademikerforbundets reiseforsikring?

Gjennom medlemskapet i Akademikerforbundet er det mange som har benyttet seg av tilbudet om reiseforsikring fra Akademikerforbundets forsikringskontor. Forsikringsleverandør av reiseforsikringen er Tryg. Selskapet dekker utgifter til avbestilling av private reiser til utlandet i tidsrommet 12. mars til 14. april. Det samme gjelder ombooking eller bestilling av nye billetter, dersom du vil hjem til Norge fra utlandet. Her finner du oppdatert informasjon fra Tryg.

Koronaviruset – hva dekker Akademikerforbundets reiseforsikring? - les mer


Lønnsoppgjørene 2020

Prolongering av avtaler

Som følge av situasjonen med koronaviruset har de sentrale partene blitt enige om å videreføre hovedtariffavtalen/overenskomstene i KS, stat, Spekter, Oslo kommune, Virke og KA frem til 15. september 2020.

Lønnsoppgjørene 2020 - les mer


Lønnsoppgjøret i staten utsettes til høsten

Partene i staten er enige om at hovedtariffavtalene videreføres og utløper uten oppsigelse den 15.september. Dermed er også tariffoppgjøret i staten formelt utsatt til høsten.

Lønnsoppgjøret i staten utsettes til høsten - les mer


Viktig informasjon fra Tryg

Er du i utlandet og vil hjem nå? Reiseforsikringen kan dekke ekstra kostnader til ombooking eller bestilling av nye billetter. Du trenger ikke kontakte Tryg før du bestiller. UD fraråder nå alle reiser ut av Norge frem til 14. april. Har du kjøpt en reise før 12. mars, kan reiseforsikringen din dekke kostnader med avbestilling. Se https://www.tryg.no/koronavirus_info.html for mer informasjon


Unio-studentene er forbeholdent positive til student-krisepakke

Stortinget og regjeringen lover i dag å hjelpe studenter som er permittert fra sine deltidsjobber. – Signalene om et krisetiltak for studenter med inntektsbortfall er gode nyheter. Vi har imidlertid ikke sett hva som ligger i forslaget og venter derfor med å heise flagget.

Unio-studentene er forbeholdent positive til student-krisepakke - les mer


Partene tar ansvar i denne situasjonen

KS og alle forbund er enige om avtale om unntak fra arbeidsmiljølovens kap 10 i forbindelse med koronaviruset.
Avtalen er en oppfølging av det samfunnsansvar partene tar i denne situasjonen.

Partene tar ansvar i denne situasjonen - les mer


TBU utsetter endelig rapport til juni

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) har besluttet å utsette mars-rapporten til juni.

TBU utsetter endelig rapport til juni - les mer


Lønnsoppgjøret utsettes til høsten

Lønnsoppgjøret utsettes til høsten. – I den usikre økonomiske situasjonen vi har no, har frontfaget vurdert det slik at dei må utsette forhandlingane til august. Denne avgjersla blei tatt for kort tid sidan. Dette har vi sjølvsagt stor forståing for, og har difor akseptert at alle lønnsforhandlingane blir utsett til hausten, sier Ragnhild Lied, som leder Unio.

Lønnsoppgjøret utsettes til høsten - les merNå er det lønnstakernes tur

Nå er det lønnstakernes tur. Seks år etter oljeprisfallet i 2014, og etter flere år med konjunkturoppgang, er det på tide at lønnstakerne får ta del i oppgangen. Unios styre har også uttalt seg om Korona-viruset i sin inntektspolitiske uttalelse i år.

Nå er det lønnstakernes tur - les mer


– Tiden er inne for å innfri 25 år gamle løfter til kvinnene !

– Dessverre har vi de siste årene observert at det internasjonale likestillingsarbeidet mye har handlet om å sikre det vi har oppnådd. Det har handlet om å kjempe mot tilbakeslag. Framdriften for kvinners rettigheter og deltakelse har rett og slett vært dårlig, sa Unios 2. nestleder Kjetil Rekdal i morges.

– Tiden er inne for å innfri 25 år gamle løfter til kvinnene ! - les mer


Unio-leiaren sin replikk: Press på tariffen

Nyleg fekk vi tal som viser at toppleiarar i staten har hatt ein lønnsvekst i 2019 som ligg langt over lønnsveksten for arbeidslivet elles. Frå før har vi sett at leiarar i store verksemder med statleg eigarskap har hatt solid lønnsvekst på toppen av eit formidabelt lønnsnivå. Det er opplagt at dette er tal som skaper eit ekstra press på dei komande tariffoppgjera.

Unio-leiaren sin replikk: Press på tariffen - les mer


Hvordan skal tolker forholde seg til korona-smitten?

Som førstelinjetjeneste er medlemmene i TiA daglig ute på oppdrag på ulike steder der de møter og kommer tett på mange mennesker. Med spredningen av det nye koronaviruset (covid-19) står tolkene i fare for både å bli smittet og for selv å bli en smittekilde.

Hvordan skal tolker forholde seg til korona-smitten? - les mer


Den norske modellen for lønnsdannelse under press

Debatten om hvorvidt EU skal innføre direktiv om minimumslønn raser i den europeiske fagbevegelsen (ETUC). Unio stemte i forrige uke mot at EU skal ta et slikt initiativ da saken ble behandlet i styret i ETUC.

Den norske modellen for lønnsdannelse under press - les mer


Gigantomstillingen av Vegvesenet: Hvordan gikk det med våre medlemmer?

Statens vegvesen ville kutte internkostnader med 1,7 milliarder og flytte over 1 800 ansatte til fylkene. Unio-tillitsvalgt Øystein Lauen fra Akademikerforbundet og nestleder i styret for Region Innlandet Mizanur Rahaman representerte forbundets og hovedorganisasjonens medlemmer for å påse at prosessen gikk ryddig for seg.

Gigantomstillingen av Vegvesenet: Hvordan gikk det med våre medlemmer? - les mer


Foreløpig TBU-rappport for inntektsoppgjørene 2020

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) la den 17. mars frem en foreløpig rapport foran inntektsoppgjørene i 2020. Rapporten i endelig utgave vil foreligge i slutten av mars.

Foreløpig TBU-rappport for inntektsoppgjørene 2020 - les mer


Mulighetenes landsmøteperiode for Akademikerforbundet

Det er generelt sett synkende organisasjonsgrad i Norge, men Akademikerforbundet kan igjen vise til vekst i 2019, 2,1 %.

Mulighetenes landsmøteperiode for Akademikerforbundet - les mer


Trenger jeg å kjøpe en egen avbestillingsforsikring?

Er reiseforsikringen tilstrekkelig hvis du må avbestille en reise, eller bør du kjøpe en egen avbestillingsforsikring?

Trenger jeg å kjøpe en egen avbestillingsforsikring? - les mer


EØS-skandalen: På bakgrunn av en villet politikk?

Hvorfor skjedde skandalen? Stortingshøringen om NAV ga lite nytt, og ett døgn etter høringen var den heller ikke førstesidesak i mediene. Tidligere arbeidsminister Robert Eriksson sa i høringen at det var et politisk mål å ta flest mulig i kampen mot trygdesvindel. Det var bare det at de også fikk dømt uskyldige.

EØS-skandalen: På bakgrunn av en villet politikk? - les mer


TiA-aktiviteter

Les mer om TiA-fondet og aktiviteter i dette nyhetsbrevet.

TiA-aktiviteter - les mer


Informasjon fra TiA – Tolkene i Akademikerforbundet: - TiA har ikke bedt om oppsigelse av alle tilleggsavtaler

Forrige uke sa NAV Hjelpemiddelsentral Oslo ved Tolketjenesten opp alle tilleggsavtaler med sine frilanstolker. Oppsigelsen er satt gjeldende fra 1. februar, slik at dagens avtaler går ut 1. mars 2020.

Informasjon fra TiA – Tolkene i Akademikerforbundet: - TiA har ikke bedt om oppsigelse av alle tilleggsavtaler - les mer


Regionreform i revers?

Hva skjer med regionreformen? Mange stiller seg dette spørsmålet og svaret kan synes uklart. Ikke minst etter at fylkesrådene i Viken og i Troms/Finnmark har besluttet at de fra og med første dag ville arbeide for at de nye storfylkene skal gå tilbake til sine opprinnelige inndelinger.

Regionreform i revers? - les mer


Tariffkonferansen i Unio markerte starten på lønnsoppgjøret

Tariffkonferansen i Unio markerte starten på på hovedoppgjøret 2020.
Denne uka møttes tillitsvalgte i Unio på Fornebu for å utveksle tanker i fellesskap om tariffoppgjøret. Mange bidro med gode tanker til felles beste.

Tariffkonferansen i Unio markerte starten på lønnsoppgjøret - les mer


Forhandlinger om pensjon for dem med særaldersgrenser er i gang igjen

Forhandlingsfristen for å få til ny alderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte med særaldersgrense er utsatt til slutten av januar i år. I dag fortsatte forhandlerne fra arbeidstakerne, arbeidsgiverne og staten arbeidet.

Forhandlinger om pensjon for dem med særaldersgrenser er i gang igjen - les mer


I dag startet Unios forberedelser til årets hovedoppgjør

Akademikerforbundets sentrale tillitsvalgte deltok sammen med de øvrige Unio-forbundene.

I dag startet Unios forberedelser til årets hovedoppgjør - les merViderefører hovedavtalen for kirken og kirkelige virksomheter

Partene vil videreføre hovedavtalen som nå i tariffområdet KA, kirken og kirkelige virksomheter, med tilleggsavtalen for Den norske kirke.
– Vi mener at hovedavtalen skal bygge opp under et godt og forpliktende samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte i den enkelte virksomhet, og mellom partene sentralt, sier Kristian Mollestad, forhandlingsleder for Unio KA.

Viderefører hovedavtalen for kirken og kirkelige virksomheter - les mer


Ny hovedavtale: Klima og miljø får en viktigere plass

Akadmikerforbundet er svært fornøyd med resultatet av av hovedavtaleforhandlingene i kommunal sektor (KS).

- Avtalen gir et godt grunnlag for partssamarbeid i avtaleperioden, sier forbundsleder Alfred Sørbø,
som slutter seg til kommentarene fra forhandlingslederen i Unio når han oppsummerer resultatet.

- Jeg er særlig fornøyd med at klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene inngår som en del av partssamarbeidet etter hovedavtalen, sier Alfred Sørbø.

Ny hovedavtale: Klima og miljø får en viktigere plass - les mer


Tegn i TiA – november 2019

Vår første konferanse! Hold av 12.-13. mars 2020 for TiAs egen fagkonferanse i Oslo med tema "Tolkens helse, miljø og sikkerhet».

Mer info kommer. Medlemmer får reise og opphold dekket.Kurs/konferanser 2020 og ny kontingent

Kurs/konferanse

Nå kan du melde deg på kurs og konferanser via "min side".
Kurs og konferanser er gratis for Akademikerforbundets medlemmer

Kontingenter for hele perioden 2020-2022 blir som følger:

Ordinært medlemskap: kr 4.800 pr. år.
Redusert stilling, dvs. 50 % eller mindre: kr 2.400 pr. år.
Pensjonister: kr 500 pr. år
Studenter og ikke-yrkesaktive: kr 300 pr. år.


Nytt æresmedlem i Akademikerforbundet

Sverre Dahle ble på landsmøtet 2019 utnevnt til æresmedlem i Akademikerforbundet.

Nytt æresmedlem i Akademikerforbundet - les mer


Det nye hovedstyret i Akademikerforbundet

Landsmøtet har i dag fredag 15. november valgt ny politisk ledelse for perioden 2020-2022.

Det nye hovedstyret i Akademikerforbundet - les mer


Nytt medlemstilbud - kurs og rådgivning om pensjon

Ansvaret for egen pensjon er i langt større grad overført til den enkelte. Dette kombinert med et tilnærmet utømmelig informasjonsbehov gjør at Akademikerforbundet har inngått samarbeid med noen av Norges fremste eksperter på pensjonsområde; Gabler as.

Nytt medlemstilbud - kurs og rådgivning om pensjon - les mer


Overføring skatteoppkreverfunksjonen

Første møte mellom partene i prosessen

Det første møtet mellom partene i prosessen ble holdt 31.10.19, hvor Eystein Madland Hagesæther deltok på vegne av Akademikerforbundet. Det er lagt ut et referat fra møtet på internett som man finner på denne linken: https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/En-bedre-skatte--og-avgiftsforvaltning/Referater/id764802/

Overføring skatteoppkreverfunksjonen - les mer


Ny leder i Norsk Sykepleierforbund

Lill Sverresdatter Larsen (40) fra Troms ble i dag valgt som ny forbundsleder av Norsk Sykepleierforbund. – Tusen takk for tilliten. Vi er et forbund som er godt posisjonert for framtida, sa den nyvalgte lederen til stående applaus fra landsmøtet.

Ny leder i Norsk Sykepleierforbund - les mer


Vil forsterke hovedavtalen

I dag startet forhandlingene om en ny hovedavtale i staten. – Hovedavtalen sikrer medbestemmelse i arbeidslivet, og er en bærebjelke i den norske modellen. At stadig flere opplever arbeidslivet som mer autoritært, er et argument for å forsterke dagens avtale, sier Guro Elisabeth Lind, leder av Unio stat.

Vil forsterke hovedavtalen - les mer


Hvordan håndtere hersketeknikker i arbeidslivet?

Region Øst satte dette temaet opp på sitt høstlige medlemsmøte. Og at dette var et relevant tema, var det ikke noe tvil om da de rundt 25 medlemmene ble trukket med i en dialog av en svært engasjert foredragsholder.

Hvordan håndtere hersketeknikker i arbeidslivet? - les mer


Akademikerforbundet imøteser en granskning

- Akademikerforbundet imøteser en granskning av NAV-skandalen gjeldende sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge, sier fungerende forbundsleder Jorunn Mørch Aasan. Samtidig er det viktig å ivareta de ansatte i denne krevende situasjonen.

Akademikerforbundet imøteser en granskning - les mer


50-årsjubileum for Akademikerforbundet

Alle tillitsvalgte, forhandlere og medlemmer med sølvpin (min. 15 års medlemskap) i Akademikerforbundet inviteres til å delta på markeringen.

Tid: Torsdag 11. juni – fredag 12. juni 2020 (lunsj til lunsj)
Sted: Thon Hotel Storo
 
Bli med på interessante foredrag med blant annet Hans Olav Lahlum, festmiddag og konsert med Halvdan Sivertsen og Jan Eggum!

Meld deg på via "min side" i dag!


- Et viktig skritt i riktig retning

Under Tolkeforbundets landsmøte i Bergen 16.-17. mars 2019 ble flere av Tolkeforbundets pioneerer utnevnt til æresmedlemmer. En av disse var Live Fuglesang, som under årsmøtet var svært positiv til forslaget om legge ned Tolkeforbundet og å etablere et faglig fellesskap i Akademikerforbundet, som nå er TiA - Tolkene i Akademikerforbundet. 

- Et viktig skritt i riktig retning - les mer


Akademikerforbundets kommentar til statsbudsjettet

Ingen store endringer i statsbudsjettet

Et statsbudsjett som i hovedsak er uten store endringer. Det er positivt at norsk  økonomi har utsikter til en moderat vekst i 2020 som innebærer noe redusert oljepengebruk sammenlignet med 2019.

Akademikerforbundets kommentar til statsbudsjettet - les mer


Akademikerforbundets kommentar til statsbudsjettet

Ingen store endringer i statsbudsjettet

Et statsbudsjett som i hovedsak er uten store endringer. Det er positivt at norsk  økonomi har utsikter til en moderat vekst i 2020 som innebærer noe redusert  oljepengebruk sammenlignet med 2019.

Akademikerforbundets kommentar til statsbudsjettet - les merVelkommen som medlem i TiA!

Dette er et nyhetsbrev for TiA – Tolkene i Akademikerforbundet. Nyhetsbrevet er TiA-styrets oppsummering av det viktigste som har skjedd og som skal skje for deg som TiA-medlem.  

Det meste av innholdet i nyhetsbrevet vil allerede ha vært publisert på vår åpne Facebook-side, i vår medlemsgruppe på Facebook eller på Akademikerforbundets nett- og/eller Facebook-side. Ønsker du å lese de originale Facebook-innleggene våre, kan du trykke på knappen nederst i det grå feltet til høyre her i nyhetsbrevet.

TiA skal være en støtte for deg som er tolk. Vi ønsker å være lett tilgjengelige, og oppfordrer deg til å ta kontakt om du har spørsmål, ønsker å ta opp en problemstilling eller vil dele en idé med oss.  
 

Takk for at du er medlem i TiA!

Velkommen som medlem i TiA! - les mer


Arendalsuka: Arena for de viktige politiske diskusjoner

For åttende gang ble Arendalsuka arrangert. Den skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folket, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Den er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt.

Arendalsuka: Arena for de viktige politiske diskusjoner - les mer


NAV Tromsø: Medlemmenes perspektiv i fokus

Akademikerforbundet er store i NAV Tromsø og har to tillitsvalgte, men én lokalforening. Stine Victoria Krag og Åse-Johanna Syversen er Akademikerforbundets to plasstillitsvalgte, men de er ansatt i to ulike tariffområder, henholdsvis stat og kommune.

NAV Tromsø: Medlemmenes perspektiv i fokus - les mer


Har du forsikret dine kjære barn?

Mange spør seg om man trenger barneforsikring i Norge hvor vi har et offentlig helsevesen og et godt stønadssystem. Noen mener at vi ikke trenger å forsikre våre barn, mens andre mener at barneforsikringen kommer godt med som et supplement til de offentlige ordningene.

Har du forsikret dine kjære barn? - les mer


Skal se på fremtidens arbeidsliv

Arbeidslivet utvikler seg i et rasende tempo hvor nye teknologisk løsninger bidrar til å sette press på de faste, trygge formene for ansettelse. Trygghet de fleste av oss tar for gitt. Flere rettsavgjørelser på forskjellige nivåer i rettssystemet viser at det kan være behov for endringer, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Det gjelder både å stramme inn, men også å tenke nytt rundt utvikling av regelverk på dette området av arbeidslivet, mener Unio.

Skal se på fremtidens arbeidsliv - les mer


Unios politikk for praksis i høyere utdanning

Universitetene og høyskolene har mange ulike samfunnsoppdrag. Et sentralt oppdrag er å utdanne kompetent arbeidskraft. I henhold til lov om universiteter og høyskoler skal høyere utdanning være basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Praksis kan være en viktig arena for utvikling av erfaringskunnskap både for profesjonsfagene og disiplinfagene. Det er likevel viktig å skille mellom disiplinutdanningene og profesjonsutdanninger i utvikling av politikk for praksisstudier i høyere utdanning.

Unios politikk for praksis i høyere utdanning - les mer


Unio inviterer til topp-duell i Arendalsuka

I Arendalsuka byr Unio på en topp-duell mellom de kanskje mest markante kommune-lederne i landet; Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Os-ordfører Terje Søviknes (FrP). Tema er velferd og hvem som skal utførte fremtidens velferdstjenester.

Unio inviterer til topp-duell i Arendalsuka - les mer


Tilliten til arbeidstakerorganisasjonene på vei opp

Norske arbeidstakerorganisasjoner oppnår nest høyest tillit i årets Tillitsbarometer. 71 prosent av de spurte gir karakterene 6 eller høyere. Dette er også litt opp fra i fjor.

Tilliten til arbeidstakerorganisasjonene på vei opp - les mer


TBU-rapport etter mellomoppgjøret 2019

Beregningsutvalget for inntektsoppgjørene la i dag fram rapporten Etter inntektsoppgjørene 2019. Rapporten gir en oversikt over årets oppgjør. Utvalget har oppsummert sentralt avtalte tillegg i en del forhandlingsområder målt som bidrag til årslønnsveksten.

TBU-rapport etter mellomoppgjøret 2019 - les mer


Enighet i Virke

Unio-organisasjonene kom i dag i havn med mellomoppgjøret 2019 for overenskomstene på Virke HUK-området. Unios forhandlingsleder, Kari Tangen, er fornøyd med resultatet. 

Enighet i Virke - les mer


Mellomoppgjøret i det kirkelige tariffområdet KA starter i dag

De siste årene har den relative garantilønnsutviklingen for fellesråd og menighetsråd sakket mer og mer akterut i forhold til sammenliknbare tariffområder. – For å rekruttere og beholde ansatte med høy utdanning og kompetanse, er det derfor viktig at det tas grep for å bedre lønnsnivå og lønnsutvikling for dette området i KA, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Mellomoppgjøret i det kirkelige tariffområdet KA starter i dag - les mer


Orienterte om ILO-forhandlingene i Geneve

Det er vanskelig å vurdere hvor god den nye og standardsettende ILO-konvensjonen mot vold og trakassering i arbeidslivet blir når den etter alt og dømme vedtas neste uke. Men viljen til å lande en konvensjon i jubileumsåret virker positivt for millioner av arbeidstakere.

Orienterte om ILO-forhandlingene i Geneve - les mer


Bli med på Unios Pride-frokost og gå i Pride-paraden med oss etterpå!

Unio i samarbeid med Utdanningsforbundet inviterer alle Unios medlemsforbund med tilhørende studentorganisasjoner, venner og familie til Pride-frokost lørdag 22. juni. For deretter å gå sammen i årets Pride Parade!

Bli med på Unios Pride-frokost og gå i Pride-paraden med oss etterpå! - les mer


Gleder seg til å ta fatt som HTV i Oslo kommune

Som fersk hovedtillitsvalgt (HTV) i Oslo kommune, vil Sølvi bruke tida i startfasen til å få oversikt, bli kjent med grasrota og etter hvert finne ut av hvor utfordringene ligger.
Hun er veldig fokusert på hva medlemmene er opptatt av i sin arbeidshverdag.

- Jeg er beæret og veldig takknemlig for den tilliten jeg har fått, og skal gjøre mitt beste for å være en tilgjengelig hovedtillitsvalgt, understreker hun.

Hun synes vårens lønnsoppgjør gikk bra, men fremhever at hun ikke riktig ennå fikk deltatt fullt ut - i neste runde går hun «all in».

Gleder seg til å ta fatt som HTV i Oslo kommune - les mer


Statens vegvesen i omstilling: - Stort sett en ryddig prosess

Statens Vegvesen vil kutte internkostnader med 1,7 milliarder og flytte over 1 800 ansatte til fylkene. Unio-tillitsvalgt Øystein Lauen fra Akademikerforbundet representerer forbundets og hovedorganisasjonens medlemmer for å påse at prosessen går ryddig for seg.

Statens vegvesen i omstilling: - Stort sett en ryddig prosess - les mer


Det digitale skiftet

Digitaliseringen av samfunnet gir oss muligheter. Foruten at den kan frigjøre ressurser på et presset kommunebudsjett, kan den også frigjøre arbeidskraft slik at den kan benyttes til annet produktivt arbeid. Derved kan virksomhetene få utført en rekke andre oppgaver. Slik tenking må bli et strategisk element for digitaliseringsskiftet i hele vårt arbeidsliv.

Det digitale skiftet - les mer


Reallønnsvekst for statsansatte

Fredag 24. mai kom Unio til enighet med Staten om årets lønnsoppgjør for statsansatte. Dermed blir det ikke streik. – Statsansatte er sikret reallønnsvekst gjennom sentrale tillegg. Det var vårt viktigste krav og det er jeg fornøyd med, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

Reallønnsvekst for statsansatte - les mer


Spørsmål og svar om kommuneoppgjøret 2019

Lurer du på noe om resultatet av lønnsforhandlingene og meklingen i KS? Her er en samling relevante spørsmål og svar.

Spørsmål og svar om kommuneoppgjøret 2019 - les mer


Skjeggkre – ja, de er ekle, men faktisk helt ufarlige

Det kan være vanskeligere enn du tror å se forskjell på skjeggkre og sølvkre. Selv profesjonelle sliter i mange tilfeller med å se forskjell med det blotte øyet.

Skjeggkre – ja, de er ekle, men faktisk helt ufarlige - les mer


Høstens kurs

Vi har fortsatt ledige plasser på flere av kursene til høsten, bl.a. Grunnkurs for tillitsvalgte, Arbeidsrett trinn III og Forhandlingskurs. Vi har også satt opp et dagskurs i Hvordan håndtere oppsigelsessaker.

Se alle kursene her.


Kan bli streik i videregående skoler og ungdomsskoler over hele landet

Det er først og fremst lærere på ungdomstrinnet og i videregående skoler over hele landet som tas ut i streik om Unio og KS ikke blir enige i lønnsoppgjøret. Meklingsfrist er natt til fredag den 24. mai.

Kan bli streik i videregående skoler og ungdomsskoler over hele landet - les mer


Revidert nasjonalbudsjett 2019 : Konjunkturoppgangen fortsetter i moderat tempo

Både økte petroleumsinvesteringer og økte investeringer i fastlandsbedriftene bidrar til oppgangen i norsk økonomi, mens lavere boligbygging trekker noe ned. Det viser de siste tallene i revidert nasjonalbudsjett, som regjeringen presenterte tirsdag.
Regjeringen bruker flere milliarder flere oljekroner, til tross for at økonomien går bedre.

Revidert nasjonalbudsjett 2019 : Konjunkturoppgangen fortsetter i moderat tempo - les mer


Ber Stortinget utrede et uavhengig organ for varsling

– Unios medlemsgrupper innen helse, utdanning, politi og forskning opplever svært ofte kritikkverdige forhold på sine arbeidsplasser. Over tid har de kommet til at det er et behov for å opprette et uavhengig varslingsombud, sa Unios 2. nestleder Kjetil Rekdal til arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget tirsdag morgen.

Ber Stortinget utrede et uavhengig organ for varsling - les mer


Arbeidsgiver viser på nytt manglende evne og vilje til å ivareta langtidsutdannede i skolen

– Jeg er enormt skuffet over at vi ikke klarte å berge i land KS-oppgjøret denne gangen, sier forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio.

Arbeidsgiver viser på nytt manglende evne og vilje til å ivareta langtidsutdannede i skolen - les mer


Brudd i statsoppgjøret

Det var ikke mulig å komme til en forhandlingsløsning i lønnsoppgjøret i staten, som nå går til mekling.

– Statens tilbud var ikke godt nok på verken lønn eller pensjon, sier Unios forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

Brudd i statsoppgjøret - les mer


Digitalisering: 900 000 mister jobbene?

Det er ikke uten videre gitt at den kommende digitaliseringen på arbeidsmarkedet vil øke velstanden for alle. Ifølge ekspertene må rundt 891 000 arbeidstakere se seg om etter nye jobber, fordi det de gjorde i arbeidslivet kan være erstattet av roboter innen 2030. Vi har lav arbeidsledighet i dag. Det er grunn til å spørre Regjeringen hvilken plan de har for de nesten 900 000 som kan bli overflødige i årene som kommer.

Digitalisering: 900 000 mister jobbene? - les mer


Vil prioritere høyere utdanning i Oslo

Lønnsforhandlingene i Oslo kommune startet torsdag. Unio vil prioritere grupper innen helse og utdanning med krav om høyskole- og universitetsutdannelse.

Vil prioritere høyere utdanning i Oslo - les mer


Enighet i årets A1-forhandlinger

Unio, Akademikerne og SAN oppnådde enighet med Spekter Helse den 10. april om årets A1-forhandlinger. Signert protokoll innebærer at Unioforbundene i Spekter Helse kan starte årets lokale forhandlinger direkte i helseforetakene fra 25. april. LO og YS har brutt forhandlingene. - Det er gledelig at Unio er kommet til enighet om A1-forh. Nå ser vi frem til å kommet i gang med årets lokale forhandlinger, sier Thomas Ostermann som er Akademikerforbundets representant i Unios forhandlingsutvalg for Spekter.

Enighet i årets A1-forhandlinger - les mer


Ansatte med høyere utdanning må prioriteres i årets lønnsoppgjør

Unio kommune overleverte i dag første krav i årets lønnsoppgjør i KS-området. Hovedkravet er at yrkene i kommunesektoren med høyere utdanning innenfor helse, skole og barnehage må gis en tydelig prioritering. Akademikerforbundet er representert i Unios forhandlingsutvalg ved forbundsleder Alfred Sørbø.

Ansatte med høyere utdanning må prioriteres i årets lønnsoppgjør - les mer


Lønnsvekst : – Regjeringen sørger for at pensjonistene taper igjen, mener Unio

Arbeidsministeren avviste Unios krav om at pensjonene må reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst da hun mandag møtte hovedorganisasjonene og pensjonistorganisasjonene. Det beklager Unio. Pensjonistoppgjøret blir magert også i år.

Lønnsvekst : – Regjeringen sørger for at pensjonistene taper igjen, mener Unio - les mer


Høyere utdanning i møte med bærekraftmålene

Høyere utdanning vil uten tvil bli en mer sentral arena for livslang læring, sa Unio-leder Ragnhild Lied da hun åpnet Unios utdanningskonferanse 2019. Hun la vekt på at vi må ha en kunnskapsbasert og oppdatert tilnærming, og ha evne og vilje til å utvikle og fornye for å sikre kvalitet og bærekraft.

Høyere utdanning i møte med bærekraftmålene - les mer


– Utdanning må lønne seg bedre

Unios styre vedtok i dag Unios inntekspolitiske uttalelse for 2019. Denne vil være førende i årets lønnsoppgjør. – Det er på tide at arbeidstakerne får en rettferdig del av verdiskapingen. Arbeidstakere med høyere utdanning må få bedre uttelling for utdanningen sin, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– Utdanning må lønne seg bedre - les mer


– Rom for god reallønnsvekst i 2019

– Det er rom for god reallønnsvekst i 2019, slo Unio-leder Ragnhild Lied fast på Unios inntekstpolitiske konferanse. Det var både KS- og NHO-direktørene enig i.

– Rom for god reallønnsvekst i 2019 - les mer


Profitt eller samfunnsansvar?

Til Fremskrittspartiet store overraskelse besluttet Stortinget i november å reversere det vedtaket som Frp hadde fått gjennom året før: Du kunne kjøpe mer taxfree-vin om du ikke røkte. Samtidig la de fram forslaget om at Vinmonopolet skulle ta over ansvaret for taxfree-butikkene på norske flyplasser. En god idé sett fra et samfunnsansvarlig perspektiv – en dårlig ide om målet er å privatisere mest mulig av statlig virksomhet.

Profitt eller samfunnsansvar? - les mer


Ny IA-avtale

Midt i desember presenterte arbeidsministeren og lederne for alle hovedsammenslutningene en ny framforhandlet IA-avtale. Avtalen er på mange områder endret sammenliknet med den gamle. Et viktig punkt er at den skal gjelde for hele arbeidslivet. Det skal m.a.o. ikke være noe en arbeidsplass melder seg på dersom man finner konseptet interessant.

Ny IA-avtale - les mer


– Klima- og bærekraftutfordringene gjelder alle våre profesjoner

Styret i Unio har nå vedtatt ny klimapolitisk plattform. – Med denne klimaplattformen fortsetter Unio arbeidet med å implementere bærekraftsmålene i egen organisasjon, uttaler Unio-leder Ragnhild Lied.

– Klima- og bærekraftutfordringene gjelder alle våre profesjoner - les mer


Dette bør du vite om røykvarsleren din!

I fjor omkom 39 personer i brann i Norge. Tidlig varsling øker sjansen for å redde seg ut i tide og den viktigste livsforsikringen din er gjerne røykvarsleren.
Men hvilken bør du kjøpe, hvor mange og hvor skal de plasseres - og når bør de skiftes ut? Hvert år redder røykvarslere mange liv, men mange vet ikke om de har en røykvarsler som virker. Det er bekymringsverdig.

Dette bør du vite om røykvarsleren din! - les mer


Reagerer på lederlønnsvekst i offentlig sektor

Dagsrevyen meldte torsdag at lederlønningene i offentlig sektor har steget betraktelig mer enn for andre arbeidstakere. – Når det er disse lederne som ber om moderasjon, gir det et uheldig signal når det ikke gjelder for dem selv, sier Ragnhild Lied i dette nyhetsinnslaget.

Reagerer på lederlønnsvekst i offentlig sektor - les mer


Unio - kurs i Trøndelag

Tillitvalgtrollen befinner seg midt i en Blues, - i skjæringspunktet mellom fortvilelse og HÅP
Fagforeningsbevisthet- derfor skal du være organisert!

Unio - kurs i Trøndelag - les mer


– Frontfaget løser ikke lønnsgapet mellom kvinner og menn

Likelønn var tema på en høring i Stortingets Familie- og kulturkomité i dag. Unio-nestleder Kjetil Rekdal var klar på at vi trenger hjelp fra regjering og storting for å få slutt på at yrker i kvinnedominert sektor er lavere betalt enn i mannsdominert sektor.

– Frontfaget løser ikke lønnsgapet mellom kvinner og menn - les mer


Akademikerforbundets tariffkonferanse 2019

På Akademikerforbundets tariffkonferanse 21.-22. januar 2019 ble det jobbet med lønnskrav til mellomoppgjøret innen de ulike tariffområdene.

Mellomoppgjøret 2019

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at det i hovedsak forhandles om en akseptabel økonomisk ramme. Det  er viktig for Akademikerforbundet å gjennomføre lønnsoppgjør som sikrer reallønnsvekst for alle medlemmer. Budskapet til forbundsleder Alfred Sørbø på Akademikerforbundets tariffkonferanse var at nettopp dette kan det se ut til å være rom for i år. Det antydes en mulig generell årslønnsvekst på 3,25 prosent.

Fremtidig lønnspolitikk

Hovedstyret inviterte deltakerne på tariffkonferansen til å være med på oppstarten av arbeidet med Akademikerforbundets lønnspolitikk for perioden 2020-2022 som skal vedtas på landsmøtet i november i år. Akademikerforbundet arbeider kontinuerlig for at utdanning skal lønne seg. Lønns- og tariffundersøkelsen som forbundet nylig gjennomførte viste at dette er også noe medlemmene er svært opptatt av.


Nytt Unio medlemsprodukt: Rottefella

Rottefella har skreddersydd en ny og rå kleskolleksjon for utendørstrening, og benytter de beste materialene som finnes på markedet. Klærne er designet i forhold til kroppens funksjoner panel for panel, lag for lag, for at du skal få den optimale treningsopplevelsen. Unio medlemmer får 30% avslag på alle produkter. Rabattkode: unio30

Nytt Unio medlemsprodukt: Rottefella - les mer


God jul!

Vi ønsker alle medlemmer en god jul og et godt nytt år!

Akademikerforbundet har et solid kurs - og konferansetilbud i 2019.

Informasjon på vår hjemmeside og påmelding på "min side".

Meld deg på i dag!


Dette er IA-avtalen – mål og virkemidler

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble signert første gang i 2001. Gjennom høsten 2018 har partene i arbeidslivet forhandlet om nok en fornying av avtalen. Den nye avtalen ble signert 18.12.2018, og avløser dermed den gjeldende avtalen fra 2014. Avtaleperioden er fire år, og går fra 1.1.2019 til 31.12.2022.

Dette er IA-avtalen – mål og virkemidler - les mer


«Èn konto» og fjerning av 12-månedersregelen

Regjeringen foreslår at 1,4 millioner arbeidstakere som har innskuddspensjon skal få tidligere pensjonsrettigheter, såkalte pensjonskapitalbevis, samlet på en konto hos sin nåværende arbeidsgiver dersom denne har innskuddspensjon. - Dette er gode nyheter for de mange ansatte i privat sektor som i dag betaler høye avgifter til pensjonsselskapene som forvalter pensjonskapitalbevis, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug.

«Èn konto» og fjerning av 12-månedersregelen - les mer


Unio-konferansen 2018

Den 29 og 30 november var rundt 250 deltakere samlet på Unio-konferansen 2018. Statsminister Erna Solbergs tale og Cambridge-professor David Runcimans forelesning om demokratiet på dødsleiet var spesielt minnerike innlegg. Men alle er verdt et gjenhør. Det får du her.

Unio-konferansen 2018 - les mer


Når alkoholen blir en samfunnskostnad

I en undersøkelse Folkehelseinstituttet gjennomfører for Helsedirektoratet svarer en fjerdedel av alle spurte at de har møtt på jobb i bakrus eller har vært ineffektive på grunn av alkoholinntak dagen før. I tillegg svarer fem prosent at de har hatt sykefravær på grunn av bakrus det siste året. Hva betyr dette for samfunnet?

Når alkoholen blir en samfunnskostnad - les mer


Tariff 2018/2019

Årets lokale lønnsforhandlinger er for de aller fleste nå gjennomført. Det har vært moderat lønnsvekst ved årets hovedoppgjør med et frontfag som ble anslått til 2,8 prosent. Noen har fått en lønnsvekst som er noe høyere enn dette, mens andre ikke har fått lønnsmessig kompensert teknisk beregningsutvalgs anslåtte prisvekst på om lag to prosent for 2018.

Tariff 2018/2019 - les mer


Alle studenter skal ha tilgang til et studentombud

Kunnskapsdepartementet har sendt enkelte forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven på høring. Akademikerforbundet er høringsinstans, og Akademikerforbundet vil sende en høringsuttalelse til departementet.

Alle studenter skal ha tilgang til et studentombud - les mer


Moro og interessant å være tillitsvalgt

Norsk Tipping startet sin virksomhet i 1948. De 18 siste årene har Kjetil Berntsen (47) jobbet der, og i de fire siste årene har han vært tillitsvalgt for Akademikerforbundets medlemmer. Og det synes han er moro!

Moro og interessant å være tillitsvalgt - les mer


Ragnhild Lied gjenvalgt som Unio-leder

Forbundsleder Alfred Sørbø ble gjenvalgt som styremedlem for tre nye år.

Ragnhild Lied gjenvalgt som Unio-leder - les mer


Unio støtter studentens stipendkrav

- Unio-studentene er glade for støtten Unio gir oss. Vi studenter er ikke perfekte og det bør være mulighet for å velge feil i det norske utdanningssystemet, uten at man skal straffes økonomisk for det. Vi er enige med Unio om at all utdanning har en verdi, sier Ruben Amble Hirsti, leder av Unio-studentene.

Unio støtter studentens stipendkrav - les mer


– Gratulerer til ny riksmekler

Lagdommer og kretsmekler Mats Ruland ble i dag utnevnt til ny riksmekler. – Gratulerer med utnevnelsen til denne særdeles viktige stillingen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– Gratulerer til ny riksmekler - les mer


Seniorutvalget Øst traff med sitt tema

Det ble en «full-treffer» for seniorutvalgets medlemskveld da de inviterte til medlemsmøte med innledning av forbundsleder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen i Akademikerforbundets lokaler. Det var 44 påmeldte, og selv om noen få måtte ivareta andre oppgaver denne kvelden var deltakelsen svært stor.

Seniorutvalget Øst traff med sitt tema - les mer


Rødt kort til NHO

NHO Service og Handel har varslet lockout i en streik med Norsk Sykepleierforbund (NSF). – Dette er et helt uakseptabelt virkemiddel mot en svært begrenset streik i helsektoren, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Rødt kort til NHO - les mer


Styre- og utvalgshelg

I september hadde vi en kickoffsamling for styre og utvalg på Åsgårdstrand. Hovedforedraget var om «Netthets på sosiale medier» med etisk hacker, Ludvig Sandell. Vi fikk også jobbet mye med videre strategier for politikk og verving i BiA.

Styre- og utvalgshelg - les mer


Årets lokallag 2017

Fylkesmannen i Trøndelag ble årets lokallag 2017 i Akademikerforbundet.

Dette var første gang prisen ble delt ut. Lokallaget fikk midler til medlemsarrangementer i lokallaget. De har blant annet hatt medlemmsmøte med lokale forhandlinger og pensjon som tema. De avsluttet med middag og hyggelig samvær.

Årets lokallag 2017 - les mer


Godt pensjonssystem for de fleste som går av senere

Godt pensjonssystem for dem som jobber etter fylte 66 år – vesentlig mindre til dem som går av tidlig, viser SSBs analyse av tjenestepensjonsavtalen for offentlig sektor som ble inngått tidligere i år.

Godt pensjonssystem for de fleste som går av senere - les mer


Equal Pay Day 2018

Selv om de nordiske landene skårer høyt på likestilling, tjener fortsatt kvinner mindre enn menn i alle landene. Det er i år 10 år siden Likelønnskommisjonen la fram sin rapport (NOU 2008:6). I løpet av disse årene har lønnsgapet mellom menn og kvinners lønn minsket med 0,15 %, kunne Unios nestleder Solveig Kopperstad Bratseth slå fast på Unio-seminaret Equal Pay Day på Kulturhuset i Oslo.

Equal Pay Day 2018 - les mer


FN-dagen mot fattigdom

Fattigdomsbekjempelse har alltid vært en av fagbevegelsens viktigste kampsaker. I dag markeres fattigdomsbekjempelse i alle FNs medlemsland. – Det er viktig at fagbevegelsen fortsetter kampen mot fattigdom, både nasjonalt og internasjonalt, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

FN-dagen mot fattigdom - les mer


Ny sekretariatssjef i Unio

Styret i Unio har ansatt Anne Folkvord (49) som ny sekretariatssjef etter Ingjerd Hovdenakk som går av med pensjon ved årsskiftet.

Ny sekretariatssjef i Unio - les mer


Økt strømpris gir økte lønnskrav

– Lønnstakerne blir hardere rammet av høyere strømpriser enn næringslivet. For privatpersoner utgjør strømprisene i snitt en større andel av de samlede utgiftene enn for næringslivet, sier Unio-leder Ragnhild Lied til Avisenes Nyhetsbyrå, ANB. Hun mener økte strømpriser vil påvirke lønnskravet neste år.

Økt strømpris gir økte lønnskrav - les mer


Storebrand Bank setter opp rentene på banksparing og boliglån

Også Storebrand Bank setter opp renta etter at styringsrenta ble hevet. Etter renteendringen vil Storebrand Banks beste nominelle boliglånsrente være 2,19% for Unio-medlemmer. Etter renteøkningen vil Storebrand dermed fortsatt tilby svært konkurransedyktige boliglån for våre medlemmer.

Storebrand Bank setter opp rentene på banksparing og boliglån - les mer


Unio støtter TV-aksjonen

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Unio støtter aksjonen med 100.000 kroner, og oppfordrer medlemmene til å bli bøssebærer. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.

Unio støtter TV-aksjonen - les mer


Kirke-meklingen har begynt

Mekling i tariffområde KA startet i dag klokken 10:00. Det er 12 fagforeninger som skal forsøke å komme til enighet med KA, av disse er det seks Unio-forbund: Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk sykepleierforbund og Forskerforbundet.

Kirke-meklingen har begynt - les mer


Hvordan forberede og gjennomføre den vanskelige samtalen?

Alle ledere må med jevne mellomrom ta det som ofte kalles «den vanskelige samtalen». Utløsende faktor kan være så mangt, en ansatt som ikke gjør jobben sin etter avtale, en ansatt som lukter alkohol om morgenen, en ansatt som ikke passer personlig hygiene, en ansatt som har en adferd overfor andre som ikke er akseptabel, oppsigelse - eller budskap om dødsfall. Fantasien setter grenser for hva det kan være, vi jobber med mennesker.

Hvordan forberede og gjennomføre den vanskelige samtalen? - les mer


Lansering av NAVs veiviser for inkludering

Samarbeidet mellom partene i arbeidslivet har resultert i en ny veiviser for inkludering på nav.no. I dag lanseres en egen kampanje for å informere om veiviseren.

Lansering av NAVs veiviser for inkludering - les mer


Startskudd i HUK-forhandlingene

De såkalte HUK-forhandlingene mellom Unio og Virke startet onsdag formiddag.

Startskudd i HUK-forhandlingene - les mer


Barnevernspedagogens faglige profil må styrkes!

Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) har avgitt høring om fremtidens retningslinjer for barnevernspedagogutdanningen. 

Barnevernspedagogens faglige profil må styrkes! - les mer


Akademikerforbundet er klar for høstens lokale forhandlinger

Etter mekling på overtid i Stat og krevende forhandlinger i Spekter og KS, kan Akademikerforbundets forhandlere gjøre opp status og forberede seg til lokale lønnsforhandlinger rundt på arbeidsstedene. Ingen andre steder er møtet mellom tariffpolitikk og medlem så tydelig som når en engasjert tillitsvalgt møter arbeidsgiver til lokale lønnsforhandlinger.

Akademikerforbundet er klar for høstens lokale forhandlinger - les mer


Vil skape god studentpolitikk i Akademikerforbundet

Som nyvalgt studentleder har hun ambisjoner om å utvikle en langt bedre politikk, som fører til at studenter nøyaktig vet hvor de har Akademikerforbundet. Hun trenger flere personer inn i studentutvalget som kan hjelpe til med dette, og vil gjerne ha flere studenter inn i regionstyrene. Hun mener en fagforening bl.a. kan og bør gi viktige bidrag til å belyse studenters situasjon, som i dag er veldig krevende på grunn av studielånsordningen.

-Studiefinansieringsordningen er blitt så lav at de fleste studenter enten må ha hjelp fra foreldrene eller jobbe for å klare seg. Studenter skal faktisk også ha et greit liv ved siden av studiene - i likhet med alle som jobber. Å gjennomføre lengre studier med gode karakterer, krever stor innsats. Hvis man må ha en deltidsjobb ved siden av for å overleve, tar det mye energi - noe som igjen går utover resultatene, sier Veronika.

Vil skape god studentpolitikk i Akademikerforbundet - les mer


Kjelle videregående – best i klassen

På Kjelle videregående skole på Bjørkelangen finner vi Anita Brunborg (39). Her er hun miljøterapeut og tillitsvalgt for Akademikerforbundets medlemmer. Kjelle er en videregående skole med yrkesfag.

Kjelle videregående – best i klassen - les mer


Equal Pay Day arrangeres fredag 19. oktober

Den 19. oktober markerer Unio Equal Pay Day, likelønnsdagen. I år gjør vi det med et frokostmøte. Likestillingsministeren kommer. Det samme gjør likestillingsombudet. Vi får også et innblikk i den islandske modellen og spør om Norge bør følge etter.

Equal Pay Day arrangeres fredag 19. oktober - les mer


Valg 2019

14.-15. november 2019 er det landsmøte og der velges politisk ledelse, hovedstyret, for den neste treårsperioden som er 2020-2022.

Valg 2019 - les mer


Justeringskrav i Oslo kommune

Unio leverte i går sitt første krav i justeringsforhandlingene med Oslo kommune. – Vi ønsker å få på plass lønnstiltak som målretter seg mot våre medlemsgrupper, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Justeringskrav i Oslo kommune - les mer


Helsesista og Mattematikkhjelperen fant hverandre i Arendal

«Ikke vann ugresset, men dyrk det som er bra», sa Helsesista under Unios arrangement. Og da var det tommel opp fra Mattematikkhjelperen. De møttes for første gang i dag i Arendal. Men ser ikke bort i fra at de vil samarbeide videre. For her var det felles forståelse og god kjemi.

Helsesista og Mattematikkhjelperen fant hverandre i Arendal - les mer


Kurs i Arendalsuka

Omorganisering og virksomhetsoverdragelse og tillitsvalgtes rolle var tema for Akademikerforbundets kurs under Arendalsuka. Kurset ble holdt i NAV Aust-Agders kontorer i Arendal med advokat Thomas Ostermann og rådgiver Martin Ølander fra sekretariatet som kursholdere.

Kurs i Arendalsuka - les mer


Unio gir deg noe å tygge på under Arendalsuka

Også i år er Unio til stede i Arendal under Arendalsuka. Vi gjør om Strand Cafe til Unio-kafeen der vi gir deg noe å tygge på både for kropp og sjel.

Unio gir deg noe å tygge på under Arendalsuka - les mer


Opptatt av å bygge lokallag og kompetanse

De siste to årene har Rune vært hovedtillitsvalgt for fem medlemmer på arbeidsplassen. Arbeidsplassen er Statens Innkrevingssentral, som  ligger i industrikommunen  Mo i Rana i Nordland. Statens Innkrevingssentral ble fra 2015 en del av Skatteetaten som er underlagt Finansdepartementet. Oppdragsgiverne er blant annet politi, domstoler, NRK, Vegdirektoratet, Statens Lånekasse med flere.
- Jeg trives veldig godt i jobben, og har mange svært dyktige kollegaer, forteller Rune som er 1. konsulent i Tvangsseksjonen.
 Han understreker at de alltid prøver å finne gode løsninger for folk som har problemer med å betale. I tillegg er han opptatt av å gradvis bygge opp kompetansen til sine medlemsfeller i Akademikerforbundet  på en rolig og  god måte.

Opptatt av å bygge lokallag og kompetanse - les mer


Oppgjøret i 2018 - forhandlingsvilje i offentlig sektor

Etter at Unio tidligere på 2000-tallet gjennomførte flere streiker, har vi nå i de siste tariffoppgjørene sett parter i arbeidslivet som i større grad evner å finne forhandlingsløsninger. Dette innbærer ikke at det konfliktforberedende arbeidet er tonet ned i Unio. Foran hvert tariffoppgjør er beredskapen høy og medlemmer fra de ulike forbund i hele Unio stiller lojalt opp for å utføre streikeoppdraget om det måtte være nødvendig. Denne beredskap er viktig foran oppgjørene.

Oppgjøret i 2018 - forhandlingsvilje i offentlig sektor - les mer


Fra fryktbasert ledelse til fryktbasert ledelseskrav?

Ledere er mennesker og finnes i alle varianter – gode, middelmådige og dårlige. Ytterst på fløyen av dårlige ledere finner du de som Linda Lai kaller «giftige ledere».

Fra fryktbasert ledelse til fryktbasert ledelseskrav? - les mer


Ny som tillitsvalgt eller vurderer du å bli det?

Vi har ledige plasser på Grunnkurs for tillitsvalgte trinn I 21.-22. november på Hotel Bristol i Oslo.

Gratis for Akademikerforbundets medlemmer.

Se hele kurskalenderen her.

Meld deg på via min side.


Ny og engasjert studentleder i Akademikerforbundet

Veronika Johannesen har i to uker hatt sommerjobb i sekretariatet. Hun har jobbet med videreutvikling av studentpolitikk og lagt planer for veien videre.

Her kan du lese en hilsen fra henne.

Ny og engasjert studentleder i Akademikerforbundet - les mer


Enighet med Spekter i område 4

Unio kom til enighet med Spekter i fase 3-forhandlinger i område 4 (Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag).

Enighet med Spekter i område 4 - les mer


Unio deltar i Pride 27.-30. juni 2018

Nesten 40 prosent av de 378 ungdommene som deltok i en undersøkelsen i 2016 forteller at de har blitt mobbet og trakkasert på bakgrunn av seksuell orientering i skolen, og nesten 30 prosent på bakgrunn av kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Unio deltar i Pride 27.-30. juni 2018 - les mer


Russisk rulett med Europas fremtid

Styremøtet i den europeiske fagbevegelsen foregikk denne uken på et Casino-hotell i Sofia. Neon-lysene, de enarmede bandittene og spillebordene greide ikke å overdøve en ganske trykket stemning på møtet.

Russisk rulett med Europas fremtid - les mer


Nemndsavgjørelse om reiseavtalene klar

Fem måneder etter bruddet med staten kom kjennelsen fra særskilt nemnd i forbindelse med tvisten Unio, sammen med LO stat, YS stat og Akademikerne har hatt med staten angående reiseregulativene. Nemndens avgjørelse gir ingen grunn til jubel, men noen lyspunkter finnes.

Nemndsavgjørelse om reiseavtalene klar - les mer


Reiseforsikring gjennom kredittkort eller helårs reiseforsikring?

Forbrukerrådet har ved flere anledninger advart mot og kun stole på «gratis» reiseforsikring gjennom kredittkortet, men å kombinere gratis reiseforsikring i kredittkort sammen med en helårs reiseforsikring er en langt bedre ide. Nedenfor finner du noen generelle fordeler og ulemper knyttet til reiseforsikring gjennom kredittkort.

Reiseforsikring gjennom kredittkort eller helårs reiseforsikring? - les mer


Inkluderingsdugnaden er i gang

Inkluderingsdugnaden ble lansert i Jeløya-plattformen og er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb. Regjeringen ønsker å bruke dugnaden til å få flere av de de står utenfor arbeidslivet over i ordinære jobber. Regjeringen inviterer derfor til en inkluderingsdugnad i offentlig og privat sektor. Partene i arbeidslivet er med.

Inkluderingsdugnaden er i gang - les mer


Unios klima-forslag vedtatt i dagens statsråd

 I dag ble et teknisk beregningsutvalg for klima oppnevnt av Kongen i statsråd. Unio foreslo nettopp dette i arbeidet med regjeringens forslag til ny klimalov.

Unios klima-forslag vedtatt i dagens statsråd - les mer


KA-forhandlingene har startet

I dag møtes partene for å overlevere de første kravene i tariffoppgjøret for organer i Den norske kirke. Forhandlingene vil foregå denne og neste uke, med siste ordinære forhandlingsdag torsdag 21. juni.

KA-forhandlingene har startet - les mer


Likestillingsloven er 40 år – Unio gratulerer

I morgen er det 40 år siden Stortinget vedtok likestillingsloven. – Likestillingsloven har vært viktig for kvinners deltakelse i arbeidslivet, men den har ikke løst det største problemet – at likelønnsgapet omtrent står på stedet hvil. Det er 13 prosent forskjell i menns og kvinners lønn, sier Unio-leder Ragnhild Lied, som deltar på regjeringens feiring i kveld.

Likestillingsloven er 40 år – Unio gratulerer - les mer


Ansatte i departementene gjør opprør mot arealnorm i nytt regjeringskvartal

Det er opprør hos de departementsansatte over å ikke bli hørt når det gjelder utforming av egne arbeidsplasser i det nye regjeringskvartalet. I dag protesterer de med underskriftskampanje mot åpent landskap uten faste plasser. - Vi ønsker at det skal være attraktivt å jobbe i departement, sier Unio-tillitsvalgt i kontaktgruppen for nytt regjeringskvartal, Gro Beate Vige.

Ansatte i departementene gjør opprør mot arealnorm i nytt regjeringskvartal - les mer


tariff 2018

Her finner  du oversikten over oppgjørene 2018

tariff 2018 - les mer


Terningkast 6!

Akademikerforbundets behandlingsforsikring får terningkast 6 i en test Forbrukerrådet presenterte denne uken.

Du kan som medlem i Akademikerforbundet enkelt bestille denne forsikringen ved å sende mail til forsikring@akademikerforbundet.no eller ringe 21 02 33 69.

Les mer på forbrukerradet.no


Enighet i staten

- Jeg er meget fornøyd med at vi gjennom meklingen har sikret reallønnsvekst for Akademikerforbundets medlemmer, sier forbundsleder Alfred Sørbø. Profilen med kombinasjon av sentrale tillegg og en relativt stor lokal pott treffer forbundets medlemmer godt. Rammen for oppgjøret på omlag 2,8 % var som forventet. Nå avventer vi uravstemningen som avholdes i juni for forbundets medlemmer som er ansatt i staten, fortsetter forbundslederen som slutter seg til Unios pressemelding knyttet til oppgjøret.

Enighet i staten - les mer


Ja fra samtlige Unio-forbund

Alle de 13 forbundene i Unio har sagt ja til forslag til avtale om ny offentlig pensjon. Det samme har medlemmene i LO og YS.

Ja fra samtlige Unio-forbund - les mer


Future of Work – Teknologi og framtidstro for mennesket

I den nordiske fagforeningsbevegelsen er vi grunnleggende positive til ny teknologi, digitalisering og det dette kan medføre. Ny teknologi har muliggjort et bedre arbeidsmiljø, høyere lønn og mer velferd. Men basert på våre erfaringer fra tidligere endrings- og omstillingsprosesser har vi også en rekke konstruktive råd om hva som skal til for at digitaliseringen skal bli så vellykket som mulig for hele samfunnet.

Future of Work – Teknologi og framtidstro for mennesket - les mer


Frister for B-delsforhandlinger for de forbund som ikke har A2-del med mer - Helseforetak o.l.

1) bistand er satt til onsdag 23.mai, kl 15.00, og
2) avslutning er satt til onsdag 30.mai, kl 15.00.


Ja til ein god offentleg pensjon

"Mange av medlemmene i Unio skal i desse dagar seie ja eller nei til endringar i tenestepensjonsordninga for tilsette i offentleg sektor. Det beste med den nye avtalen er at yngre generasjonar får ein betre pensjon. Det blir i langt større grad mogeleg å kompensere for den tøffe levealdersjusteringa." Dette skriv Unio-leiar Ragnhild Lied i ein kronikk.

Ja til ein god offentleg pensjon - les mer


Unio kommune: Løsning i kommunesektoren

Partene i kommunesektoren kom i kveld fram til en forhandlingsløsning i hovedtariffoppgjøret.

Unio kommune: Løsning i kommunesektoren - les mer


Brudd i forhandlingene i staten

Det ble brudd i forhandlingen  i staten , sier forbundleder Alfred Sørbø som deltok i forhandligene i Unio stat. 

Brudd i forhandlingene i staten - les mer


For å lykkes med fremtiden må vi lære av fortiden

Hvordan skal nordisk fagbevegelse sammen sikre arbeidstakerne i et stadig mer digitalisert arbeidsliv? Spørsmålet dannet rammen for styremøtet i Helsinki hvor Unios leder deltok i dag.

For å lykkes med fremtiden må vi lære av fortiden - les mer


Unio kommune: Leverte økonomiske krav

Lønnsforhandlingene i KS-området fortsatte i dag. Unio kommune overleverte krav tre. Dette er de økonomiske kravene i dette oppgjøret.

Unio kommune: Leverte økonomiske krav - les mer


Unio kommune: Leverte økonomiske krav

Lønnsforhandlingene i KS-området fortsatte i dag. Unio kommune overleverte krav tre. Dette er de økonomiske kravene i dette oppgjøret.

Unio kommune: Leverte økonomiske krav - les mer


Hva får vi i pensjon?

I mars framforhandlet hovedorganisasjonene og staten fram en ny pensjonsavtale. Den var hovedtema da Akademikerforbundets hadde invitert til pensjonskonferanse. Et nokså komplisert tema ble omsatt til forståelige tanker av representanter for både forhandlingspartene, kritikere og en nøytral part.

Hva får vi i pensjon? - les mer


Lønnsoppgjøret i KS: Unio kommune har levert krav 2

 Lønnsforhandlingene i KS-området fortsatte i dag. Unio kommune leverte sitt andre krav.

Lønnsoppgjøret i KS: Unio kommune har levert krav 2 - les mer


Lønnsoppgjøret i Oslo: - Forventer en klar reallønnsvekst

I dag starter lønnsoppgjøret for ansatte i Oslo kommune. Unio krever en tydelig innretning som gir en klar reallønnsvekst og et høyere lønnsnivå for universitets- og høyskoleutdannede.

Lønnsoppgjøret i Oslo: - Forventer en klar reallønnsvekst - les mer


Første forhandlingsrunde i Spekter-området ferdig

Årets innledende forhandlinger gjeldende for alle Spekter-virksomheter (A-delsforhandlinger) er ferdig. Dermed er første runde ferdig i Spekter-området for Unio sine 47.200 medlemmer.

Første forhandlingsrunde i Spekter-området ferdig - les mer


Forhandlingsstart i staten: Unio krever at lønnsgapet reduseres

– Lønnsgapet mellom grupper med høyere utdanning i staten, og tilsvarende grupper med like lang utdanning i privat sektor er stort. Årets oppgjør må bidra til å redusere dette gapet, sier forhandlingsleder for Unio stat, Petter Aaslestad i forbindelse med åpningen av tarifforhandlingene i staten i dag.

Forhandlingsstart i staten: Unio krever at lønnsgapet reduseres - les mer


TBUs endelige rapport for 2018

26.03.2018. I dag la Det tekniske beregningsutvalget (TBU) fram sin rapport før lønnsoppgjøret.

TBUs endelige rapport for 2018 - les mer


Status tariff før påske

Etter påske starter forhandlingene i offentlig sektor. - Basert på økonomisk utvikling våren 2018, er reallønnsvekst forventet, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Status tariff før påske - les mer


God påske

Skaff deg flere kinobilletter i mars!

For hvert medlem du verver i mars får du en kinobillett i tillegg til ordinær vervepremie.

Vi ønsker alle en god påske!


Hva er arbeidstid og fritid – Høyesterett skal avgjøre

Unio arrangerte i dag et frokostmøte der spørsmålet som ble stilt var følgende: Reisetid – fritid eller arbeidstid? Møtets foranledning er at Høyesterett i begynnelse av mai har en aktuell sak til vurdering.

Hva er arbeidstid og fritid – Høyesterett skal avgjøre - les merTBU: Holdt oss innenfor frontfaget

I de største forhandlingsområdene har Teknisk beregningsutvalg (TBU) foreløpig beregnet årslønnsveksten fra 2016 til 2017 til 2½ prosent i gjennomsnitt. Anslagene for de fleste store forhandlingsområdene er nær dette. – Det ser ut som om de fleste områder har havnet om lag på rammen til frontfaget, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar til den foreløpige rapporten.

TBU: Holdt oss innenfor frontfaget - les mer


Vil verne om frivilligheten i samfunnet

Bjarte Bjørnsen er daglig leder for Frivilligsentralen i Sandnes, som hører under Samfunnsplan-avdelingen i Sandnes kommune. Han er veldig opptatt av å ta vare på frivilligheten i samfunnet. Den er et supplement i forhold til å løse mange samfunnsoppgaver, men viktigst av alt er å erkjenne frivillighetens egenart som verdifull. Å være hovedtillitsvalgt for 20 medlemmer i tillegg, trives han veldig godt med og synes det gir mening. – Det betyr veldig mye for meg å jobbe for fellesskapet igjen, sier han, etter mange år som vanlig fagforeningsmedlem. Og med litt back-up sentralt, klarer han seg stort sett selv i HTV-rollen, både som lønnsforhandler og ellers i de oppgavene der det er behov for ham.

Vil verne om frivilligheten i samfunnet - les mer


Skal få IA-avtalen til å fungere

Vi møter tillitsvalgt Irene Espenes (42) på kontorene til NAV Arbeidslivssenter i Aust-Agder. Sammen med oss har vi også Lars Jørgen Peterson (42), som også er tillitsvalgt, men ved NAV Arbeidslivssenter i Vest-Agder. Både Irene og Lars Jørgen er rådgivere for IA-virksomheter for å bistå dem i å nå de mål de har satt seg i IA-avtalen.

Skal få IA-avtalen til å fungere - les mer


Derfor må offentlig tjenestepensjon endres

Utdanningsforbundet har satt opp en FAQ om hvorfor offentlig tjenestepensjon må endres.

Se mer på Utdanningsforbundet.no


Midlertidige stillinger treffer ikke

15.02.2018. Fra 1. juli 2015 åpnet arbeidsmiljøloven for en generell adgang til å ansette midlertidig for en periode på inntil 12 måneder. Unio var skeptisk til hvorvidt dette ville føre til at flere utenfor arbeidslivet, kom inn. Denne skepsisen viser seg nå å være berettiget. – Regelendringen har ikke påvirket tilknytningen til arbeidslivet for personer som tilhører utsatte grupper. Endringen i arbeidsmiljøloven har dermed ikke hatt den virkningen som regjeringen antok, slår Unio-leder Ragnhild Lied fast.

Midlertidige stillinger treffer ikke - les mer


Bærekraft på dagsorden i høyere utdanning

09.02.2018. Universitetet i Bergen var arrangør for konferansen Kunnskap for en bedre framtid, der akademias rolle i arbeidet med FNs 17 bærekraftsmål ble debattert. Nasjonale og internasjonale gjester fra politikk, næringsliv, diplomati, internasjonale og nasjonale organisasjoner har i to dager vært samlet i Bergen. Unio var til stede på konferansen og deltok i et av panelene som diskuterte hvordan universitetene selv kan jobbe både med bærekraftsmålene, men også for selve å bli bærekraftige.

Bærekraft på dagsorden i høyere utdanning - les mer


Lønn, alle ansatte ligger nå klar på ssb.no

Les mer på ssb.no


Overlevering av første rapport om Norges fremtidige kompetansebehov

Kompetansebehovsutvalget har i dag overlevert sin første rapport til Kunnskapsdepartementet. Rapporten har fått navnet Fremtidige kompetansebehov I. Kunnskapsgrunnlaget. Unio er representert i utvalget med seniorrådgiver Rolf Edvard Stangeland. – Vi skal nå i gang med en Kompetansepolitisk reform. Det arbeidet skal skje i samarbeid med arbeidslivets parter. Denne rapporten vil være et viktig kunnskapsgrunnlag, sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner under fremleggingen av rapporten.

Overlevering av første rapport om Norges fremtidige kompetansebehov - les mer


Vårens vakreste eventyr er i gang

Unio og Akademikerforbundet er godt i gang med forberedelsene til hovedoppgjøret.

Vårens vakreste eventyr er i gang - les mer


Sparte 21 000 kroner på å bytte bank

Som medlem av Akademikerforbundet får du tilgang til et svært gunstig boliglån. Les mer om Geirr som benyttet seg av avtalen med Storebrand Bank.

Du søker enkelt og uforpliktende om lånet på storebrand.no/unio.

Sparte 21 000 kroner på å bytte bank - les mer


Summing fra BiA

BiA engasjerer i stort og smått. Les om noen aktuelle saker her.

Summing fra BiA - les mer


Vi vil ønske alle gode barnevernspedagoger og våre medlemmer et riktig GODT NYTT ÅR!

Vi ser frem til et 2018 fylt med mye aktivitet og engasjement for profesjonen vår og for tjenestene vi arbeider i. Et engasjement som vi mener skal komme barn og unge til gode aller mest: i BiA tenker vi stort om de som er minst.  

Vi har lagt bak oss et aktivt år og en aktiv høst. BiA har vært representert i ulike sammenhenger på møter, høringer og konferanser. Det var morsomt at vi var mange fra BiA tilstede på norsk Barnevernkongress i september. BiA har laget ulike uttalelser og høringer på aktuelle tema, og i nyhetsbrevet følger informasjon om noen av sakene som har vært viktige for oss.

Den viktigste saken denne gangen er selvsagt at vi arrangerer en nasjonal konferanse for BiA-medlemmene 16.-17. april. Der er vi så heldige å få besøk av den nye barnevernspedagogdoktoren (se egen sak), og vi håper også at så mange som mulig av dere har lyst til å komme og bidra på arrangementet som vi har kalt «Barnevernspedagogen i samarbeid med barnet».


Ny Hovedavtale i kommunesektoren

Unio kommune, og de andre hovedsammenslutningene, er enig med KS om å prolongere Hovedavtalen for kommunesektoren.

Ny Hovedavtale i kommunesektoren - les mer


Tariffavtale på plass i Bane NOR

Unio og Spekter kom sent i går til enighet om en tariffavtale mellom partene. Akademikerforbundet har vært pådriver bak avtalen, frontet av tillitsvalgt Odd Herman Indahl Randli og vara Kristin Audestad.

Tariffavtale på plass i Bane NOR - les mer


Akademikerforbundets obligatoriske forsikring blir vesentlig forbedret fra januar 2018:

Dekningen «Kritisk sykdomsforsikring» blir inkludert! Du kan ha livsforsikringen og ulykkesforsikringen helt til du fyller 70 år!

Akademikerforbundets obligatoriske forsikring blir vesentlig forbedret fra januar 2018: - les mer


Hovedavtalen i KA med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet) er prolongert ut 2018

Etter å ha forhandlet om ny hovedavtale i november og desember, ble partene onsdag 13. desember enige om en prolongering av nåværende hovedavtale med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet) til 31.12.2018.

Hovedavtalen i KA med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet) er prolongert ut 2018 - les mer


Regjeringen grillet av FN: Kvinner har ikke godt nok vern i likestillings-Norge

Norges innsats for å bedre kvinners levevilkår og oppnå faktisk likestilling mellom kvinner og menn, fikk hard medfart da likestillingsminister Solveig Horne møtte FNs Kvinnediskrimineringskomite i Geneve i november.

Regjeringen grillet av FN: Kvinner har ikke godt nok vern i likestillings-Norge - les mer


Delta på Akademikerforbundets kurs og konferanser i 2018!

Akademikerforbundet har gratis kurs for medlemmene. Vi dekker også reise og opphold.

Du finner oversikt på vår hjemmesid og kan melde deg på i dag via min side.


Unio-politikk for realisering av FNs bærekraftsmål

– FNs bærekraftsmål er i høyeste grad fagforeningspolitikk. De målene som er satt vil bety en annen fordeling, sa Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet og styremedlem i Unio, da han presenterte Unios politikk for realisering av FNs bærekraftsmål under Unios representantskapsmøte i dag.

Unio-politikk for realisering av FNs bærekraftsmål - les mer


Fem julebordsråd til deg som er tillitsvalgt

Halvparten av norske ledere mener at enkelte ansatte blir for beruset på julebord. Her er Akan kompetansesenters råd til deg som tillitsvalgt om hvordan du kan bidra til at julebordet blir en hyggelig opplevelse for alle.

Fem julebordsråd til deg som er tillitsvalgt - les mer


Sammen for bedre klima

Veien til et bedre klima starter i arbeidslivet, og vi som jobber der har ansvar for å finne de gode løsningene sammen, skriver ledere i hovedorganisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversida i en felles kronikk i Dagsavisen i dag.

Sammen for bedre klima - les mer


BiA i media

BiA har engasjert seg i en rekke saker. Her finner du diverse saker i media.

BiA i media - les mer


Høringsuttalelse om forslag til ny barnevernlov, NOU 2016: 6

Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) svarte på høring om NOU 2016: 6 Ny barnevernslov – sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse.

Høringsuttalelse om forslag til ny barnevernlov, NOU 2016: 6 - les mer


Kompetansestrategi

-Endelig! Utbryter leder av Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) Anne Grønsund.
-En ny kompetansestrategi for barnevernet tar på alvor at det er behov for å heve kompetansen i det kommunale barnevernet og har konkrete tiltak for å nå målet. Det er så bra!

Kompetansestrategi - les mer


I statsbudsjettet - Kunnskapsdepartementet - Programkategori 07.50 Kompetansepolitikk og livslang læring - kapittel 254

Posten er foreslått redusert med 10%. Vi mener det er uheldig at ordningen svekkes, og ber om at kuttet reverseres samt at det i tillegg gis kompensasjon for prisveksten.

I statsbudsjettet - Kunnskapsdepartementet - Programkategori 07.50 Kompetansepolitikk og livslang læring - kapittel 254 - les mer


Styrkede arbeidstakerrettigheter i kampen mot nasjonalisme og populisme

I en verden som er mer økonomisk integrert enn noen gang, er også behovet for å omfordele veksten større enn noen gang. På tross av at internasjonal handel har økt den samlede velstanden på makronivå og bragt mange ut av fattigdom, har samtidig ulikhetene økt internt i mange land og mellom land, skriver internasjonal sekretær i Unio, Liz Helgesen i en kronikk som er forfattet i samarbeid med Robert R. Hansen, seksjonsleder Europa LO.

Styrkede arbeidstakerrettigheter i kampen mot nasjonalisme og populisme - les mer


Flere blir nullpensjonister

Regjeringens forslag til nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon vil gi flere «nullpensjonister», skriver Dagbladet i dag. – I 2009 ble vi lovet at verdien av samordningsfordelene skulle videreføres. Nå ser vi derimot at mange vil komme dårligere ut og få lavere kompensasjonsgrad sammenliknet med dagens regelverk. Dessuten savner vi en vurdering av utviklingen i antallet nullpensjonister med dette forslaget, sier Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio, til Dagbladet.

Flere blir nullpensjonister - les mer


Unio advarer mot ny skattefavorisert sparing til pensjon

Etter planen skal den nye IPS-ordningen (Innskuddsbasert pensjonssparing) tre i kraft 1. november. Ordningen innebærer at den enkelte kan sette av inntil 40000 kroner per år, og innskuddet er fradragsberettiget i skattemeldingen. Spart skatt blir dermed inntil 9600 kroner. Unio har i høringssvaret advart mot økende forskjeller mellom pensjonister som følge av ordningen.

Unio advarer mot ny skattefavorisert sparing til pensjon - les mer


Lang vei å gå før kvinner og menn er likestilt

22 organisasjoner mener likestillingen er svekket under dagens regjering, viser en ny rapport til FNs Kvinnekonvensjonskomité. – Vi kan ikke hvile på laurbærene, rapporten viser at vi har en lang vei å gå, sa Unio-nestleder Solveig Kopperstad Bratseth under lanseringen av rapporten i dag.

Lang vei å gå før kvinner og menn er likestilt - les mer


Samarbeider om økt organisasjonsgrad

De fire hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden lager nå et felles prosjekt for å få flere fagorganiserte i arbeidslivet. – Vi er alle enige om at en sterk fagbevegelse er viktig for en god samfunnsutvikling, sier Unio-leder Ragnhild Lied til Klassekampen.

Samarbeider om økt organisasjonsgrad - les mer


Region Buskerud/Vestfold/Telemark gjør en kjempeinnsats for medlemmene!

Over 500 medlemmer spredt på nesten hundre forskjellige arbeidsgivere i samtlige tariffområder. Selv med dyktige tillitsvalgte, er det ikke tvil om at regionstyret i Buskerud/Vestfold/Telemark har hatt nok å henge fingrene i frem mot de lokale forhandlingene i høst. Beskjeder om forberedende møter og kravfrister har strømmet inn og som nyvalgt regionleder innrømmer Rakel Kristiansen at utfordringene er mange. Men, våre medlemmer skal få den hjelpen de trenger uansett, sier Kristiansen.

Region Buskerud/Vestfold/Telemark gjør en kjempeinnsats for medlemmene! - les mer


Akademikerforbundet ønsker en bred debatt om framtidig lønnsdannelse!

De årlige lønnsoppgjørene bygger på lange og parallelle prosesser. Etter at de sentrale forhandlingene er sluttført, starter gjerne lokale forhandlinger i virksomheter i stat og kommune om høsten. Høsten er samtidig den tidsperioden primærorganisasjonene retter blikket på kommende tariffoppgjør året etter. Man drøfter tariffrelaterte tema, før man på nyåret utformer mer konkrete krav inn mot tariffoppgjøret.

Hvert annet år forhandles hele tariffavtalen, dette kalles hovedoppgjør. Året mellom omtales som mellomoppgjør og da forhandles normalt kun økonomiske tillegg. I stat og kommune gjelder de nåværende tariffavtalene fra 1.5.2016 til 30.4.2018. På noen arbeidssteder kalles hovedtariffavtalen ”overenskomst”. Dette gjelder blant annet for Oslo kommune og virksomheter som er tilsuttet arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Akademikerforbundet ønsker en bred debatt om framtidig lønnsdannelse! - les mer


Bane NOR på skinner

Fra nyttår var Bane NOR, som en viktig del av politikernes jernbanereform, et faktum. Samtidig var det tidligere Jernbaneverket historie. Det er riktig å si at strukturen og organiseringen av jernbane i Norge har vært gjennom mange og store endringer, sier Odd Herman Indahl Randli, som er tillitsvalgt for Akademikerforbundets medlemmer i det nye Bane NOR.

Bane NOR på skinner - les mer


Arendalsuka: Min opplevelse som student

Arendalsuka kalles for Norges største politiske møteplass og som deltaker under denne politiske uka skjønner jeg godt hvorfor. Her myldrer det av engasjerte mennesker i alle aldre og det er et hav av interessante, sterke debatter og foredrag. For min del ble det en riktig pangstart på uka etter en lang reise fra Tromsø, som startet i Unios telt hvor vi fulgte med på partilederdebatten.

Arendalsuka: Min opplevelse som student - les mer


Uendret sykefravær og seniorer står lenger i jobb

21.07.2017. En rapport utarbeidet av faggruppen som har vurdert status og utvikling for målene i IA-avtalen viser blant annet at sykefraværet for 2016 var det laveste siden IA-avtalen ble inngått. Seniorene står lenger i jobb, mens andelen sysselsatte i befolkningen faller. – Dette er interessante tall som viser historikken knyttet til IA-avtalen på en grundig måte, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Uendret sykefravær og seniorer står lenger i jobb - les mer


Unio, quo vadis?

Unio satte i fjor høst ned en arbeidsgruppe til å utarbeide et diskusjonsnotat om hvordan Unio, gjennom sitt organisasjonstilbud, kan ta sin del av ansvaret for å øke organisasjonsgraden i Norge. Utgangspunktet var de internasjonale tendensene til en svekket oppslutning om fagbevegelsen, både i form av en fallende organisasjonsgrad og redusert vilje til å delta i fagforeningsarbeid.

Unio, quo vadis? - les mer


Stødig tillitsvalgt gjennom mange år – gir veiledning både i lønnsspørsmål og psykiatri

Svein Klingen jobber på Nordlandssykehuset i Bodø. Der er han ansatt i et tverrfaglig psykiatriteam som veileder personell som jobber i boliger med psykisk utviklingshemmede. Teamrådgivningen spenner over fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Selv ble han medlem av Akademikerforbundet i 2001, og vervet som tillitsvalgt ble «kastet» på han i 2005. Og det vervet innehar han fortsatt.

Stødig tillitsvalgt gjennom mange år – gir veiledning både i lønnsspørsmål og psykiatri - les mer


Kommunene knebler ansatte

30.06.2017. Over halvparten av landets kommuner mener det ikke er akseptabelt at deres ansatte ytrer seg kritisk om kommunen i media. Det reagerer Unio-leder Ragnhild Lied på.

Kommunene knebler ansatte - les mer


Resultatene etter forhandlingene i Den norske kirke

23.06.2017. Det ble i dag enighet i forhandlingene med Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon (KA) for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk).

Resultatene etter forhandlingene i Den norske kirke - les mer


Organisasjonsgraden under 50 prosent

I 2016 falt organisasjonsgraden under 50 prosent, dvs. at under halvparten av de sysselsatte er fagorganisert. Bare Unio øker. – Dette er en kjempeutfordring for en samlet fagbevegelse, sier Unio-leder Ragnhild Lied. – Skal vi klare å opprettholde og fornye den norske arbeidsmarkedsmodellen må organisasjonsgraden økes. Det må vi ta et samlet ansvar for både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, sier Lied

Organisasjonsgraden under 50 prosent - les mer


Viktig at alle blir sikret en lønnsutvikling

Lønnsoppgjørene i privat sektor mellom NHO og LO fikk også i år en ansvarlig ramme preget av å skulle sikre konkurranseevnen til eksportrettede virksomheter. Det er forståelse mellom partene i arbeidslivet at vi nå er inne i en fase med moderate oppgjør der man sammen skal vise ansvarlighet og unngå høy lønnsvekst. Med dette som bakteppe ble det fra Unios og Akademikerforbundets side fremforhandlet en årslønnsvekst i de sentrale forhandlinger på 2,4 prosent, noe som har gitt Akademikerforbundets medlemmer muligheter til å opprettholde og styrke kjøpekraften i 2017. Partenes statistikkdokument (TBU-rapporten 2017) som gir tallgrunnlaget for årets forhandlinger anslår at prisveksten (KPI) fra 2016 til 2017 blir på 2 prosent. Slike modellbaserte beregninger vil imidlertid alltid være usikre. Usikkerheten i prisvekstanslaget for 2017 er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen og energiprisene fremover.

Viktig at alle blir sikret en lønnsutvikling - les mer


Lederkonferansen 27.-28. september 2017

Det er noen få ledige plasser igjen på Lederkonferansen 2017.
Akademikerforbundet dekker reise og opphold.

Meld deg på via min side i dag!

Tema på konferansen er bl.a.

 • Hva skjer når digitaliseringen kommer og tar deg? Posisjonering for en disruptiv fremtid  med Preben Carlsen
 • Når det røyner på – hvilke lederegenskaper er viktige? Ved Hanne Kristin Rohde
 • Spiller vi på samme lag? ved Lisbeth Sommersvoll

BiA har deltatt i flere viktige møter den siste tiden

BiA har deltatt i flere viktige møter denne våren, bl.a. i direktoratet i forbindelse med kompetanseutredningen. Anne Grønnsund og Heidi Ingebrigsten Bordi møtte i “Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging”, Anne Grønnsund var også med på en innspillskonferanse mot netthets.

BiA har deltatt i flere viktige møter den siste tiden - les mer


Forhandlingene i KA i havn

20.06.2017. I dag ble det gjennomført forhandlinger i arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA) for ansatte i fellesområde m.fl .

Forhandlingene i KA i havn - les mer


Barnevernsreform vedtatt i stortinget - godt grunnlag for videre utvikling og nye debatter

BiAs forslag om å innføre årlig krav om rapportering om barnevernet til kommunestyret fikk fullt gjennomslag! Stortinget ber videre om at barnevernsreformen fullfinansieres. Et annet viktig vedtak var at stortinget ber regjeringen vurdere hvordan barnevernsansatte kan sikres mot vold og trusler. 

Barnevernsreform vedtatt i stortinget - godt grunnlag for videre utvikling og nye debatter - les mer


Oppstart i Virke-forhandlingene

13.06.2017. Klokken 10.30 i dag startet forhandlingene i Virke, HUK-området der sektorene helse, utdanning og kultur inngår. - Før vi går i gang, ønsker vi å understreke at vi setter pris på at vi går inn i forhandlingene med et ryddig protokollutkast fra Virke sin side. Dette opplever vi som positivt, sa Unios forhandlingsleder, Kari Tangen, i sin innledning.

Oppstart i Virke-forhandlingene - les mer


Venstre skroter likestillingsloven

 I dag sørger et knapt flertall i Stortinget for at likestillingsloven blir historie. Men likestillingsminister Solveig Horne får ifølge NRK ikke igjennom de store grepene som Unio var sterkt imot – nemlig å fjerne redegjørelsesplikten og at loven ikke skulle gjelde personlige forhold. – Et stort arbeid er nedlagt og det som står igjen er at vi ikke lenger har en likestillingslov, sier Ragnhild Lied.

Venstre skroter likestillingsloven - les mer


Unios forslag vant fram i ny klimalov

29.05.2017. «Stortinget ber regjeringen opprette et teknisk beregningsutvalg på klimafeltet. Arbeidet i det tekniske beregningsutvalget skal ledes av Miljødirektoratet.» Med dette forslaget har flertallet i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget fulgt opp Unios forslag om å etablere teknisk beregningsutvalg på klimafeltet. – Det er gledelig at Unios arbeid med dette spørsmålet gir resultater. Vi tror dette er et riktig og viktig grep for å få til bærekraftige budsjetter framover, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unios forslag vant fram i ny klimalov - les mer


Samarbeid mot svart økonomi: Stolt av å være med på spleiselaget?

Norge har i år blitt kåret til verdens lykkeligste land og ligger også høyt på statistikken over høy levestandard og gode levekår. Kan noe av forklaringen være vårt velutviklede velferdssystem, når vi til tross for høye levekostnader er så lykkelige her i landet. Og gjør vi nok for å ta vare på velferden? spør Unio-leder Ragnhild Lied og resten av partene i Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) i en felles kronikk som har blitt publisert i en rekke medier de siste dagene.

Samarbeid mot svart økonomi: Stolt av å være med på spleiselaget? - les mer


Samarbeidet mot svart økonomi: Stolt av å være med på spleiselaget!

Samarbeidet mot svart økonomi (SMSØ) starter 15. mai en kampanje på sosiale medier, i tradisjonelle media og i medlemsorganisasjonene som har som mål å endre sosial aksept for svart arbeid gjennom å vise at flertallet handler hvitt. 

Samarbeidet mot svart økonomi: Stolt av å være med på spleiselaget! - les mer


Løsning i staten

29.04.2017. Unio kom i dag fram til en forhandlingsløsning i statlig sektor i årets mellomoppgjør. – Dette er et resultat som forventet og i tråd med våre krav, sier Petter Aaslestad, forhandlingsleder i Unio stat.

Løsning i staten - les mer


Kommuneoppgjøret: Unio kommune krever reallønnsvekst

27.04.2017. I dag startet forhandlingene mellom KS og partene i kommunesektoren. – Vi krever reallønnsvekst, sier forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal.

Kommuneoppgjøret: Unio kommune krever reallønnsvekst - les mer


Verdifulle deler av samfunnsmaskineriet kan gå tapt

20.04.2017. «SSB-ledelsens hastverk med å omorganisere kan svekke modellene for offentlige budsjetter, politikk og lønnsdannelse for alltid», skriver Unios sjeføkonom Erik Orskaug, Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO, Helle Stensbak, sjeføkonom i YS og Grethe Lunde, samfunnsøkonom i Akademikerne i et innlegg i Aftenposten i dag. «Vi frykter at verdifulle deler av samfunnsmaskineriet kan gå tapt i denne omorganiseringen», skriver de blant annet.

Verdifulle deler av samfunnsmaskineriet kan gå tapt - les mer


Innledende forhandlinger i mål

04.04.2017. Unio og Spekter brukte ikke lang tid på å komme gjennom de innledende forhandlingene i dag.

Innledende forhandlinger i mål - les mer


Du må like å arbeide med mennesker!

Vi møter HMS-rådgiver Kirsti Paulsen og sosionom Ingrid Waldeland i resepsjonen på Akershus universitetssykehus i Lørenskog. Kirsti Paulsen jobber i HR, mens Ingrid Waldeland jobber i Sosionomtjenesten.

Du må like å arbeide med mennesker! - les mer


Perspektivmeldingen 2017 ble lagt frem i dag

Perspektivmeldingen 2017 (Meld. St. 29 (2016–2017) drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv.

Perspektivmeldingen 2017 ble lagt frem i dag - les mer


Alle grupper hadde reallønnsnedgang i 2016

31.03.2017. I dag klokken 12.00 presenterte Teknisk beregningsutvalg (TBU) endelig hovedrapport. Rapporten er en oppdatering av den foreløpige rapporten fra 20. februar. Rapporten viser at alle grupper hadde reallønnsnedgang i fjor.

Alle grupper hadde reallønnsnedgang i 2016 - les mer


Vil ha med flere engasjerte studentmedlemmer

Studentlederen i Akademikerforbundet vil gjerne ha kontakt med studenter over det ganske land som kan tenke seg å bidra i forhold til å danne et aktivt studentutvalg.  – Det har ikke eksistert et slikt utvalg tidligere, derfor er det et mål å få opprettet dette i løpet av 2017, forteller Solveig Flatebø til Signaler. Hun har innehatt vervet som studentleder i syv måneder, og oppfordrer studenter til å ta direkte kontakt. Solveig er en aktiv dame som selv er masterstudent i psykologi ved Universitetet i Tromsø, og i tillegg jobber hun også som studentvakt på Universitetsbiblioteket om kvelden. Solveig er også født og oppvokst i Tromsø.

Vil ha med flere engasjerte studentmedlemmer - les mer


Kjenner du en kollega eller ansatt som burde vært medlem i Akademikerforbundet?

Vi tilbyr fine vervepremier til deg som verver.

Vervebrosjyren ligger på hjemmesiden.

Send en e-post til Sekretariatet om du vil ha noen sendt hjem til deg eller til din arbeidsplass.


Inntektsnedgang for alderspensjonistene tredje året på rad

20.03.2017. Det blir bråk i trygdeoppgjøret til våren. Pensjonistene vil tape igjen, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug til Dagbladet.

Inntektsnedgang for alderspensjonistene tredje året på rad - les mer


Økonomiske vilkår ved starten av mellomoppgjøret 2017

Konjunkturnedgangen for oljerelatert virksomhet har hatt sterk påvirkning på lønnsoppgjørene de siste årene.

SSBs statistikk viser at gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte fra 42 600 kroner i september 2015 til 43 300 kroner i september 2016. Dette tilsvarte en økning på 1,6 prosent – den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har målt på 2000-tallet. Et eget beregningsutvalg – det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) gir grundigere analyser av lønnsveksten og legger til rette for at partene i arbeidslivet sammen med myndighetene har et best mulig utgangspunkt for en felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi. En foreløpig utgave framlegges i slutten av februar og en endelig utgave i slutten av mars før partene sentralt starter lønnsforhandlingene. Det er grunn til å forvente at konklusjonene fra SSB vil bli stadfestet.

Økonomiske vilkår ved starten av mellomoppgjøret 2017 - les mer


- Er lys i tunnelen

- Det er langt fra helsvart i norsk økonomi. De fleste næringene som ikke direkte er truffet av oljebremsen, eller de delene av landet som ikke er bundet opp til olja på samme måte som Sør- og Vestlandet, har en positiv utvikling med lavere ledighet. Oljenæringen har satt oss tilbake, men nå er det tid for å gå framover, sa Unio-leder Ragnhild Lied da hun åpnet Unios inntektspolitiske konferanse i dag.

- Er lys i tunnelen - les mer


Kommunereformen et faktum

Stortinget holdt i dag en pressekonferanse som bekreftet gårsdagens lekkasjer til media om at det blir flertall for gjennomføring av kommunereformen. Dette fører til at landets 428 kommuner blir redusert til 358. 153 av disse har fattet positivt vedtak om sammenslåing, kun 94 av disse har en «partner» og går sammen til 39 nye kommuner. I dette møter Sanner (H) en stor utfordring som har vært en føljetong for hele saken de to siste årene – bruk av tvang for de som ikke vil slå seg sammen og i effekt stikker kjepper i hjulene for naturlige konstellasjoner.

Kommunereformen et faktum - les mer


Eget varslingshus – en idé for Norge?

I Nederland har varslerne fått et eget fysisk hus. Hit kan de ringe, sende epost eller møte opp personlig for å få råd, veiledning, faglig hjelp og ikke minst hjelp til å etterforske egne sak. Dette kan være et godt tiltak også for Norge, sier Henrik Dahle. Han er fagsjef i Unio, og medlem av regjeringens Varslingsutvalg.

Oddbjørn Lunde er med i gruppen fra Akademikerforbundet.

Eget varslingshus – en idé for Norge? - les mer


Samling av Akademikerforbundets seniorer

En gruppe av forbundets seniorer i Region Øst var nylig samlet på Haugerud i Oslo.

Samling av Akademikerforbundets seniorer - les mer


Ber om trepartssamarbeid om delingsøkonomien

06.02.2017. En samlet norsk arbeidstakerside mener flertallet i delingsøkonomiutvalget tar for lett på sentrale utfordringer som følger av delingsøkonomien.

Ber om trepartssamarbeid om delingsøkonomien - les mer


BiA-Vervekampanje våren 2017

Er du barnevernspedagog og kjenner andre barnevernspedagoger som ikke er medlem i BiA?

Her er en god mulighet til å verve en barnevernspedagog til vårt fellesskap!

Vervepremie: Vi trekker ut en heldig vinner som får deltakeravgiften på Norsk Barnevernkongress 20.-22. september 2017 dekket.

Innmeldingskjema finner du her!


Kontantfrie butikker er en god idé mot svart økonomi

08.01.2017. - I kampen mot svart økonomi må det tas i bruk ulike virkemidler. Å innføre kontantfrie butikker er ett virkemiddel, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Kontantfrie butikker er en god idé mot svart økonomi - les mer


Er det forsvarlig å varsle med dagens innretninger? Har fagforeningene forsømt sitt oppdrag?

Det er mye som tyder på at antallet varslingssaker brer om seg. Vi leser stadig om saker i dagspressen og Akademikerforbundets rådgivere har fått flere saker på bordet det siste året.

Er det forsvarlig å varsle med dagens innretninger? Har fagforeningene forsømt sitt oppdrag? - les mer


Perly Paulsen sparte 12 000 kr i året på å flytte 3 forsikringer!

-    det er nok ikke «normalen» å spare så mye som Perly gjorde på sine forsikringer. Men har du sjekket hvor mye du kan spare?

Perly Paulsen sparte 12 000 kr i året på å flytte 3 forsikringer! - les mer


- Bra at regjeringen retter opp i urettferdige pensjonsregler

23.11.2016. Regjeringen endrer nå urettferdige pensjonsregler for dem som gradvis blir mer uføre. - At dette har ført til 800 millioner i økte utgifter viser at dette er en stor sak som har betydd mye penger for mange, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Unio har sammen med andre arbeidstakerorganisasjoner klaget på reglene, og Lied mener det er bra at regjeringen nå retter opp feilene.

- Bra at regjeringen retter opp i urettferdige pensjonsregler - les mer


Tor Arne Gangsø blir arbeidslivsdirektør i KS

21.11.2016. Ullensaker-rådmann Tor Arne Gangsø (55) blir ny arbeidslivsdirektør i Kommunens Sentralforbund (KS).

Tor Arne Gangsø blir arbeidslivsdirektør i KS - les mer


Kurs 2017

Mange kurs og konferanser for 2017 ligger nå på hjemmesiden.

Meld deg på i dag via min side.


Valg av politisk ledelse for perioden 2017-2019

I dag ble det avholdt valg på Akademikerforbundets landsmøte på Sundvolden.

Alfred Sørbø fikk fornyet tillit og går inn i sin syvende periode som forbundsleder.

Valg av politisk ledelse for perioden 2017-2019 - les mer


Unio med i varslingsutvalg

11.11.2016. Unios fagsjef Henrik Dahle er medlem i det nye varslingsutvalget som regjeringen utnevner i dag. Utvalget skal gjennomgå lovverk og praksis, og eventuelt foreslå lovendringer eller andre tiltak som kan styrke varslervernet.

Unio med i varslingsutvalg - les mer


Mekling i KS Bedrift

31.10.2016. Onsdag 2. november klokken 10.00 starter meklingen mellom KS Bedrift og Unio, LO Kommune, YS Kommune og Akademikerne. Dersom partene ikke finner en løsning innen meklingsfristen torsdag 3. november klokken 24.00, kan det bli streik i bedrifter med medlemskap i KS Bedrift.

Mekling i KS Bedrift - les mer


Folket vil ha likelønn, men får dei det?

17.10.2016. I dag, 17. oktober, markerer Unio likelønnsdagen Equal Pay Day. Frå i dag og ut året jobbar mange av Unios medlemmer i teorien gratis. Både politikarar og befolkninga meiner dette er urettferdig. Likevel skjer det . Kvifor? spør Unio-leiar Ragnhild Lied i ein kronikk i Dagbladet.

Folket vil ha likelønn, men får dei det? - les mer


Statsbudsjettet 2017

Integrering i kommunene av mindreårige flyktninger på Asylmottak kan bli svekket, sier forbundsleder. Han støtter Unios krav om full statlig finansiering for å sikre at barn raskt blir flyttet fra Asylmottak til kommunens barnevern. Les mer på unio.no

NAV rammes av avbyråkratiseringsreformen og effektiviseringsreformen i det framlagte statsbudsjettet for 2017. 

Ikke et kompetanseløft i barnevernet.

Statsbudsjettet 2017 - les mer


EMA-nettverket

Line Rud Vollebækk er medlem av BiAs ekspertutvalg og representerer BiA i det såkalte EMA-nettverket. Nettverket har jevnlige møter med fokus på situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i Norge, blant annet for å fange opp bekymringsfulle forhold og strukturelle utfordringer. Dette er for å styrke organisasjonenes politiske påvirkningsarbeid knyttet til barnerettigheter og et best mulig tilbud til enslige mindreårige asylsøkere.

EMA-nettverket - les mer


- Varslere må få bedre vern

30.09.2016. - Unio vil sikre at de som varsler ikke blir utsatt for sanksjoner, sier Unios nestleder Kjetil Rekdal til Dagsavisen i dag, der Unio melder at vi ønsker at regjeringen skal få på plass et varslerombud.

- Varslere må få bedre vern - les mer


Meklingstidspunkt i Virke fastsatt

9. september brøt Unio-forbundene forhandlingene med Virke for medlemmene innen helse-, utdanning- og kultursektoren. Meklingstidspunktet er satt til 17. og 18. november.

Meklingstidspunkt i Virke fastsatt - les mer


1. juli 2015 ble arbeidsmiljøloven blant annet endret for å gjøre det enklere å ansette midlertidig

Særlig betydningsfull er endringen der man etter den nye ”generalparagrafen” åpner for midlertidig ansettelse i inntil ett år uten begrunnelse.

1. juli 2015 ble arbeidsmiljøloven blant annet endret for å gjøre det enklere å ansette midlertidig - les mer


Enighet i Spekter område 9

17.09.2016. Unio og Spekter kom i natt til enighet etter å ha meklet på overtid hos Riksmekleren. Dermed blir det ingen streik i Vinmonopolet eller barnehagene. — Vi har fått gjennomslag for våre viktigste krav som var fortsatt forhandlingsrett i pensjonsspørsmål. Derfor er vi godt fornøyd med resultatet av meklingen, sier Eli Gunhild By, forhandlingsleder i Unio Spekter.

Enighet i Spekter område 9 - les mer


Bibliotekarforbundet til Unio

12.09.2016. Bibliotekarforbundet ønsker å bli medlem i Unio. – Vi ønsker en tydeligere profil som et profesjonsforbund, og føler oss hjemme i Unio sammen med andre høyskolegrupper, sier forbundsleder Margunn Haugland.

Bibliotekarforbundet til Unio - les mer


Akademikerforbundets regionale forhandlerkorps er godt rustet for høstens lokale fohandlinger

Det er rift om plassene på Akademikerforbundets kurs innen tariff og forhandlinger. Sekretariatet har sett seg nødt til å sette opp en ekstra runde for den forestående workshopen knyttet til forhandlinger i statlig sektor. Eystein Madland Hagesæther, rådgiver i sekretariatet, er veldig fornøyd med dette og sier at vi nå er godt rustet for høstens lokale forhandlinger.

Akademikerforbundets regionale forhandlerkorps er godt rustet for høstens lokale fohandlinger - les mer


Enighet i justeringsforhandlingene i Oslo

-Årets oppgjør har en innretning som treffer de med høyere formalkompetanse godt, noe som kompenserer for lavlønnsprofilen som lå i det generelle tillegget.
Det kan se ut som at kommunen prioriterer høyere utdannelse, samt stillinger som treffer de som jobber med og nær kommunens vanskeligstilte, sier forbundsleder Alfred Sørbø

Enighet i justeringsforhandlingene i Oslo - les mer


Mekling for Unio-forbundene i Spekter (område 9)

06.09.2016. 1. juni ble det brudd i forhandlingene i område 9 mellom Unio og Spekter. Meklingen starter tirsdag 13. september, med meklingsfrist midnatt fredag 16. september.

Mekling for Unio-forbundene i Spekter (område 9) - les mer


Pause i Virke-forhandlingene

26.08.2016. Partene har blitt enige om å ta en pause i forhandlingene i HUK-området.


Statlig struktur i endring

Protokollen fra de sentrale forhandlingene i vår har en større protokolltilførsel: Partene er enige om at det er behov for et modernisert og forenklet lønns- og forhandlingssystem i staten (…..) Lokalt handlingsrom er et viktig element i det nye systemet.

Statlig struktur i endring - les mer


Billig trygghet for studenter

Selv en «fattig» student har verdier som trenger forsikringsdekning. Derfor har vi fremforhandlet en egen innboforsikring for studentmedlemmer med dekning på 1 million, for kun kr 587 per år. Da har du dekket alt av innbo og løsøre både ved brann og tyveri.

Forsikringen dekker i tillegg til innbo også tyveri av låst sykkel, inntil kr 15 000.

Billig trygghet for studenter - les mer


Lokale lønnsforhandlinger i stat og kommune - frem ditt lønnskrav i høst!

Lokale forhandlinger skal gjennomføres i stat og kommune* i høst, noe som er viktig for din lønnsutvikling. Lokale tillitsvalgte og oppnevnte forhandlere i Akademikerforbundet vil forhandle med arbeidsgiverne - og det er mye penger som skal fordeles.
I kommuner og fylkeskommuner får mange av våre medlemmer all årlig lønnsvekst basert på lokale forhandlinger i henhold til  forhandlingsbestemmelsene i kap. 3 og 5 i hovedtariffavtalen. Medlemmer som er innplassert i hovedtariffavtalens kap. 4 har fått ny lønn fastsatt gjennom sentrale forhandlinger.
I staten er det avsatt 1,5 % av lønnsmassen på forhandlingsstedet til lokale forhandlinger.

Lokale lønnsforhandlinger i stat og kommune - frem ditt lønnskrav i høst! - les mer


Regjeringen roter det til for seg selv

01.07.2016. - Gjennom gode prosesser klarte partene i arbeidslivet å enes om et forslag til ny Lov om statens ansatte – den tidligere Tjenestemannsloven. Nå har departementet dessverre endret det som det partssammensatte utvalget hadde blitt enig om. Resultatet blir støy og uenigheter som vi godt kunne vært foruten. Unio ønsker nå en dialog med statsråd Jan Tore Sanner for å lande en lov som partene kan enes om og som vil stå seg over tid, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Regjeringen roter det til for seg selv - les mer


Varsel om plassoppsigelse i Spekter område 9

28.06.2016. 1. juni var det brudd i forhandlingene i område 9 mellom Unio og Spekter. I dag sendte Unio varsel om plassoppsigelse.

Varsel om plassoppsigelse i Spekter område 9 - les mer


Årets ildsjel 2015: Thanh Nguyen

Thanh Nguyen ble tildelt prisen årets ildsjel 2015 på Politisk råd 10. juni. Vi gratulerer!

Årets ildsjel 2015: Thanh Nguyen - les mer


Stor oppslutning om våre kurs

Vårt kurs/workshop knyttet til tariff i statlig sektor 30.-31. august ble på kort til fulltegnet. Vi har derfor satt opp et nytt tilbud, en komprimert versjon,  for de som ikke fikk plass.

Nytt kurs blir 8. september i Oslo kl. 09.30-15.00.

Stor oppslutning om våre kurs - les mer


Partene i kommunesektoren kom fram til en forhandlingsløsning i hovedoppgjøret natt til 30. april

Akademikerforbundet er fornøyd med resultatet av forhandlingene i kommunesektoren. Rammen for oppgjøret var 2,4 %, samme nivå som frontfaget. Samtidig har vi også oppnådd enighet om en fordeling for mellomoppgjøret 2017 som får en ramme på 2,2 %. -At vi nå har brutt en lang trend oppgjør med lavtlønnsprofil er historisk, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Partene i kommunesektoren kom fram til en forhandlingsløsning i hovedoppgjøret natt til 30. april - les mer


Medlemmene sa ja

21.06.2016. Unio har gjennomført uravstemning for medlemmene i det statlige tariffområdet. Hele 94,5 prosent av dem som avla stemme, stemte ja til meklingsforslaget.

Medlemmene sa ja - les mer


Fedre tar mindre permisjon etter at regjeringen reduserte fedrekvoten

15.06.2016. Etter flere år med vekst i antall pappapermdager går nå antall dager ned igjen. – En ikke overraskende konsekvens av regjeringens kutt i pappapermen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Fedre tar mindre permisjon etter at regjeringen reduserte fedrekvoten - les mer


Uravstemning i staten starter i dag

08.06.2016. Klokken 1200 i dag starter uravstemningen i det statlige tariffområdet. Den avsluttes 17. juni klokken 1600. Stemme gjør du elektronisk her.

Uravstemning i staten starter i dag - les mer


Nå kan du kjøpe behandlingsforsikring – uten helseerklæring!

Høsten 2013 lanserte Akademikerforbundet behandlingsforsikring som et frivillig kollektivt forsikringstilbud. Tilbudet ble en suksess og mange hundre forsikringer ble bestilt i «åpningsvinduet», hvor man slapp å levere egenerklæring om helse for å bli med på forsikringen.

Nå kan du kjøpe behandlingsforsikring – uten helseerklæring! - les mer


Ikke enighet i Spekter

01.06.2016. Det ble ingen enighet i dagens fase 3-forhandlinger i område 9 mellom Unio og Spekter.

Ikke enighet i Spekter - les mer


Løsning i statsoppgjøret: Viktige gjennomslag for Unio

26.05.2016. - Unio har fått gjennomslag for viktige krav i meklingen med Staten. Vi har beholdt vår forhandlingsrett på pensjon, og fått på plass en bedre lønnsprofil for våre medlemsgrupper, sier forhandlingsleder i Unio Stat, Petter Aaslestad.

Løsning i statsoppgjøret: Viktige gjennomslag for Unio - les mer


Mulig streik i Staten

20.05.2016. Meklingen i det statlige tariffoppgjøret pågår. Hvis det ikke blir enighet innen fristen klokken 24.00 natt til torsdag 26. mai, kan store statlige grupper være i streik fra torsdag morgen.

Mulig streik i Staten - les mer


Hva skjer under mekling?

Unio er nå i mekling i statsoppgjøret. Her gjør vi greie for hva som skjer i meklingen, og hvorfor vi ikke kan videreformidle det som skjer i underveis i meklingen.

Hva skjer under mekling? - les mer


Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA)

Hovedstyret i Akademikerforbundet har oppnevnt et styre for fag- og interessegruppen BiA. AU består av leder Anne Grønsund og nestlederne Gudrun Lidal og Åshild S. Johnsen.

Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) - les mer


Statens nei omfatter alle

Verken lærere i KS eller sykepleiere med lovfestet rett til pensjon er upåvirket av det som nå skjer i staten. I denne artikkelen forklarer Unios sjeføkonom Erik Orskaug hvorfor også kommunesektoren og alle andre området i offentlig sektor også rammet av Statens nei til å forhandle offentlig tjenestepensjon i 2017.

Statens nei omfatter alle - les mer


Kom nærmere opplevelsen med 60 øre/l drivstoffrabatt i mai

Stor konkurranse!

Vinn-vinn-situasjon for deg med Esso MasterCard – ekstra god rabatt i mai og vinnersjanse i juni!

Kom nærmere opplevelsen med 60 øre/l drivstoffrabatt i mai - les mer


Unio bryter i statsoppgjøret: - Uakseptabelt tilbud fra staten

01.05.2016. Unio valgte å bryte forhandlingene med staten klokken 03.00 i natt. - Tilbudet fra staten var uakseptabelt når det gjaldt manglende forhandlingsrett på pensjon. I tillegg var den økonomiske profilen og forslag til nytt lønnssystem for dårlig, sier forhandlingsleder i Unio Stat, Petter Aaslestad.

Unio bryter i statsoppgjøret: - Uakseptabelt tilbud fra staten - les mer


Kommer ikke utenom pensjon i oppgjøret i staten

30.04.2016. Dersom regjeringen ikke gir arbeidstakerorganisasjonene mulighet til å forhandle om pensjon, kan årets tariffoppgjør i staten ende i streik. - Det ser ikke ut til at regjeringen skjønner alvoret i situasjonen, sier forhandlingsleder for Unio Stat, Petter Aaslestad i forbindelse med overlevering av krav nummer fire.

Kommer ikke utenom pensjon i oppgjøret i staten - les mer


Forhandlingene i Oslo: Krav 3 levert

28.04.2016. Unio Oslo kommune leverte i dag det tredje kravet i årets lønnsforhandlinger. Frist for å bli enig med Oslo kommune er midnatt førstkommende lørdag.

Forhandlingene i Oslo: Krav 3 levert - les mer


To fylker blir til ett i Trøndelag

Fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag var i dag samlet på Stiklestad for å stemme over sammenslåing av de to fylkene. Det ble i ettermiddag klart at det gikk Sanners vei i avstemningen og at vi får et samlet Trøndelag – Norges nest største fylke. 

To fylker blir til ett i Trøndelag - les mer


Tilbud nr 2 fra KS

26.04.2016. KS har i dag levert tilbud nr 2.

Tilbud nr 2 fra KS - les mer


Nytt krav levert i Oslo

20.04.2016. Unio Oslo kommune forsterker kravet om at kompetanse og utdanning må gi større lønnsmessig uttelling. Det andre kravet i årets lønnsforhandlinger i Oslo kommune ble levert i dag.

Nytt krav levert i Oslo - les mer


Gledelige endringer i likestillingsmeldingen

Stortinget satte regjeringen grundig på plass da den behandlet likestillingsmeldingen. Hele 14 forslag fikk flertall. - Det mest gledelige er at regjeringen nå må komme med en tidsplan for likelønn, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Gledelige endringer i likestillingsmeldingen - les mer


Profilen blir viktig i hovedoppgjøret i KS

Unio kommune overleverte i dag det første kravet i årets lønnsoppgjør i KS-området.

Akademikerforbundet støtter Unios krav om at oppgjøret innen offentlig sektor må skje innen en ansvarlig ramme. I dette oppgjøret blir profilen et svært viktig tema.

Unios krav om eget lønnskapittel for å sikre bedre uttelling for ansatte med høyere utdanning er et viktig og nødvendig grep for å sikre rekruttering av ansatte med høyere utdanning  til  kommuner og fylkeskommuner, sier forbundsleder Alfred Sørbø, som konstaterer at Sosial- og arbeidsdepartmentet ennå ikke har gitt melding til partene angående eventuelle pensjonsforhandlinger. Det er gode forutsetninger for å fremforhandle et resultat uten å gå veien om riksmeklingsmannen.

Profilen blir viktig i hovedoppgjøret i KS - les mer


Innboforsikringen som passer for alle

Akademikerforbundets innboforsikring bør passe for de fleste medlemmer. Det ser vi også klart og tydelig, med tanke på hvor mange medlemmer som benytter seg av tilbudet. Antallet medlemmer med Akademikerforbundets innboforsikring øker fra måned til måned. Du kan velge mellom fem alternative forsikringssummer på vår innboforsikring, fra kr 500 000 til hele 3 millioner for de største husholdningene. Størrelsen på dekningen angir det maksimale erstatningsbeløpet.

Innboforsikringen som passer for alle - les mer


Enighet i frontfaget

04.04.2016. - Frontfaget har kommet med et anslag for ramma for oppgjøret. Det forholder Unio seg til. Nå blir det profilen på oppgjøret som blir avgjørende, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kort kommentar til oppgjøret i frontfaget.

Enighet i frontfaget - les mer


TBU endrer ikke prisanslaget på 2,5 prosent

01.04.2016. - Vi valgte å opprettholde anslaget for prisveksten i år på 2,5 prosent, sier sjeføkonom Erik Orskaug som er Unios medlem i Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

TBU endrer ikke prisanslaget på 2,5 prosent - les mer


Unio sympatiserer med de Expert-ansatte

31.03.2016. - Jeg tror forbrukerne er opptatt av at ansatte i de butikkene vi handler i har gode og trygge lønns- og arbeidsforhold. En kultur der ansatte må kjempe om kundene, vil ikke skape et godt sted å handle.

Unio sympatiserer med de Expert-ansatte - les mer


Vi skal ikkje knele

10.03.2016. - Vi skal ikke knele i dette lønnsoppgjeret, sa Unio-leiar Ragnhild Lied i si innleiing på Unios inntektspolitiske konferanse i dag.

Vi skal ikkje knele - les mer


Likelønn og likestilling

Alle kvinner må kunne forsørge seg selv, er ledetråden for Unios likestillingspolitiske arbeid.

Likelønn og likestilling - les mer


Årets ildsjel 2015

Det er mange engasjerte tillitsvalgte og medlemmer som gjør en god jobb på vegne av Akademikerforbundet. Vi ønsker å synliggjøre disse ildsjelene og hvert år hedre én av dem med en pris.

Årets ildsjel 2015 - les mer


Nav-ansatte mener Nav-kritikken går utover brukerne

Nav-tillitsvalgte har sett seg lei på politikernes stadige kritikk av arbeidsplassen deres. Urettferdig at de ansatte må ta støyten når systemet svikter, mener de.

Nav-ansatte mener Nav-kritikken går utover brukerne - les mer


Krever pensjonsopptjening fra første dag og fra første krone

23.02.2016. - Det er uholdbart at offentlig ansatte ikke tjener opp pensjonsrettigheter fra første dag og fra første krone for de som har lav deltid, sier Unio-leder Ragnhild Lied. - Når vi nå skal forhandle endringer i offentlig tjenestepensjon må disse kravene endres.

Krever pensjonsopptjening fra første dag og fra første krone - les mer


Unio og Storebrand inngår bankavtale

Hovedorganisasjonen Unio og Storebrand har inngått en avtale som gir medlemmene i Unios forbund tilbud om boliglån til en av markedets beste lånerenter.

Unio og Storebrand inngår bankavtale - les mer


Økt ledighet må møtes med mer til kompetanse og forskning, ikke skattelettelser

04.02.2016. Økt innsats for kompetanse og forskning må til for å bekjempe den stigende arbeidsledigheten. – Vi må tilbake til 1993 for å finne høyere arbeidsledighet enn nå. Store skattelettelser er feil medisin, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug.

Økt ledighet må møtes med mer til kompetanse og forskning, ikke skattelettelser - les mer


Partene arrangerer felles opplæring i Hovedavtalen

03.02.2016. Hovedavtalen er en svært viktig avtale som legger grunnlaget for et godt samarbeid mellom arbeidsgiverne og tillitsvalgte. I september 2016 arrangerer KS og forhandlingssammenslutningene felles opplæring i Hovedavtalen. Målgruppen er de sentrale partsrepresentantene i hver kommune. Det vil si rådmenn, medarbeidere i personalfunksjonen og hovedtillitsvalgte.

Partene arrangerer felles opplæring i Hovedavtalen - les mer


10 grep mot arbeidslivskriminalitet

25.01.2016. I dag lanserte Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) ti strategiske grep for å forebygge svart økonomi. Målgruppen er kommuner og fylkeskommuner.

10 grep mot arbeidslivskriminalitet - les mer


10 grep mot arbeidslivskriminalitet

21.01.2016. Samarbeid mot svart økonomi – et samarbeid mellom Unio, LO, KS, NHO YS og Skatteetaten - er enige om 10 strategiske grep mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner

10 grep mot arbeidslivskriminalitet - les mer


Unio med støtte for streikeretten i Spania

15.01.2016. Neste uke marsjerer spansk fagbevegelse i gatene i Madrid. De sloss for noe så grunnleggende som retten til å streike. Nå risikerer spanske arbeidstakere fengsel eller bøter hvis de deltar i streik.

Unio med støtte for streikeretten i Spania - les mer


Vi må snakke sammen – for barnas skyld

04.01.2016. Mange enslige mindreårige asylsøkere har kommet til Norge den siste tida. De trenger en helt spesiell oppfølging. Og vi har gjennom mediene fått kjennskap til flere tragiske hendelser der barn har vært involvert. - Vi blir stadig minnet på hvor viktig det er at de ulike instansene snakker sammen. Unio representerer de fleste av fagmiljøene som møter sårbare barn. Vårt seminar «Møte mellom profesjonalitet og barns rettigheter» er en arena for at profesjonene møtes og kan diskutere utfordringer vi står overfor i møte med disse barna, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Vi må snakke sammen – for barnas skyld - les merUnio inn i styret i Norgesuniversitetet

Fagsjef Åshild Olaussen i Unio er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet som styremedlem i Norgesuniversitetet for de fire neste årene. Hun representerer arbeidstakerorganisasjonene, og overtar etter LO som har hatt vervet i inneværende periode.

Unio inn i styret i Norgesuniversitetet - les mer


Ny forbundsleder i Norsk Radiografforbund

20.11.2015. Bent Ronny Mikalsen er valgt til ny leder i Norsk Radiografforbund.

Ny forbundsleder i Norsk Radiografforbund - les mer


Møte mellom profesjonalitet og barns rettigheter

28. januar inviterer Unio til konferansen «Møte mellom profesjonalitet og barns rettigheter». Temaet på konferansen er flerfaglighet og samarbeid i møtet med de sårbare barna.

Møte mellom profesjonalitet og barns rettigheter - les merGratulerer til Hanne Bjurstrøm som nytt likestillingsombud

23.10.2015. Unio-leder Anders Folkestad gratulerer Hanne Bjurstrøm med jobben som nytt likestillingsombud. - Med Hanne Bjurstrøm har vi fått et likestillingsombud med en bred bakgrunn og erfaring, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Gratulerer til Hanne Bjurstrøm som nytt likestillingsombud - les mer


Kompetanse like viktig som antall ansatte

- Det nytter ikke å ansette flere folk om de ikke har den rette kompetansen, sa leder Anne Grønsund i Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet da Familie- og kulturkomiteen på Stortinget avholdt høring i dag. 

Kompetanse like viktig som antall ansatte - les mer


Analyser er ikke nok

-Likestillingsutfordringene skal  ikke bare analyseres, de må bekjempes med konkrete tiltak, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Analyser er ikke nok - les mer


Fagbevegelsen - en viktig aktør i oppbygging av demokrati

Fagbevegelsen i Tunisia   UGTT (Union Générale Tunisienne du Travail) er en del av Kvartetten som ble tildelt Nobels fredspris.

-Prisen er en påminning om den betydning fagbevegelsen kan ha i arbeidet med å trygge og fremme demokrati, sier forbundsleder Alfred Sørbø som håper Den Norske Nobelkomiteens tildeling kan inspirere alle som ønsker å fremme fred og demokrati i Midtøsten.  


Hvileskjær for barnevernet i årets statsbudsjett

Barnevernets største utfordringer er knyttet til kapasitet og kompetanse. Likevel er det ingen større satsninger på styrking eller utvikling av barnevernet i regjeringens forslag til statsbudsjett. Med dette er barnevernsløftet avsluttet flere år før det er oppnådd samsvar mellom oppgaver og ressurser.

Hvileskjær for barnevernet i årets statsbudsjett - les mer


Dårligere vern for de som jobber på hjemmekontor

I et møte mellom arbeidslivets parter og Venstre om den nye arbeidshverdagen, ga Unio et tydelig signal om at de som har jobbet hjemmefra under pandemien ikke trenger noe mindre vern enn de som jobber fysisk i arbeidsgivers lokaler. Kanskje tvert imot.

Dårligere vern for de som jobber på hjemmekontor - les mer


Skatteutvalget må hensynta fordeling

– Når klima skal være «rammen for alt», må skattesystemet i langt større grad bidra til å løse klima- og miljøutfordringene og fremme det grønne skiftet. Det sa Unios sjeføkonom Erik Orskaug da referansegruppa for Skatteutvalget hadde møte fredag 22. oktober.

Skatteutvalget må hensynta fordeling - les mer


Unio med brev til Stortinget om statsbudsjettet 2022

Unio ønsker en ny kurs med bedre fordeling, kraftigere sysselsettings- og klimapolitikk og bedre verdsetting av kompetanse, ansvar og sikkerhet.

Unio med brev til Stortinget om statsbudsjettet 2022 - les mer


TiA mener: Myndighetene må sette inn et krafttak for å sikre tilstrekkelig tilgang på tolker

Tilgangen på tegnspråktolker har lenge vært et stort problem for døve, hørselshemmede og personer med døvblindhet. Derfor kommer det dessverre ikke som en overraskelse når Norges Idrettsforbund i en pressemelding 13. oktober forteller at de ikke har fått tegnspråktolker til sitt ekstraordinære idrettsting 16. og 17. oktober.

TiA mener: Myndighetene må sette inn et krafttak for å sikre tilstrekkelig tilgang på tolker - les mer


Gjennomslag for Unio i regjeringserklæringen

Unio er tilfreds med at den nye regjeringen har tatt inn en del av Unios krav til utdanningspolitikken, helsepolitikken og arbeidslivspolitikken som hovedorganisasjonen spilte inn til regjeringsforhandlingene. Vi forventer at dette blir fulgt opp i regjeringens budsjetter, lovarbeid og i trepartssamarbeidet. Men Unio etterlyser mer forpliktende satsinger på forskning, på studenter og flere endringer i arbeidslivspolitikken.

Gjennomslag for Unio i regjeringserklæringen - les mer


Statsbudsjettet 2022: For lite til kommunene

Regjeringen bevilger for lite til kommunene i statsbudsjettet for 2022. – Regjeringen skryter av økningen til kommunene. Det som ikke nevnes er at pengene spises opp av faste poster, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Statsbudsjettet 2022: For lite til kommunene - les mer


Akademikerforbundets innspill til regjeringsplattformen

Her kan du lese Akademikerforbundets innspill til regjeringsplattformen som ble sendt 29. september 2021.

Akademikerforbundets innspill til regjeringsplattformen - les mer


Hovedavtalen må praktiseres bedre

Forhandlingene om en ny hovedavtale i staten er nok en gang utsatt, og dagens avtale videreføres ut 2022.  – Vi er skuffet over at vi ikke får forhandle om forbedringer i hovedavtalen. Nå blir det desto viktigere at dagens avtale praktiseres på en bedre måte, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind  i Unio stat.

Hovedavtalen må praktiseres bedre - les mer


Rikslønnsnemnda ga ikke mer til Unio i Oslo

I dag kom kjennelsen fra Rikslønnsnemnda etter behandlingen av årets lønnsoppgjør for Unio i Oslo. Den slår fast at Unios medlemmer får det samme som andre i offentlig sektor.

Rikslønnsnemnda ga ikke mer til Unio i Oslo - les mer


Opplever større respekt for yrket som medlem

Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) ble etablert som fag- og interessegruppe høsten 2019 og har i dag 170 medlemmer. Mariann er frikjøpt i 30 % fra sin jobb ved OsloMet for å bygge opp TiA i organisasjonen, og hun har tidligere erfaring både som nestleder og leder av Tolkeforbundet.

- Jeg merker at vi tolker har fått en sterkere stemme etter at vi ble med i Akademikerforbundet. Vi blir nå mer automatisk invitert til forskjellige fora der vi naturlig hører hjemme. Vi har fått større tyngde når vi uttaler oss, som f.eks. overfor Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og arbeidet med den nye tolkeloven som gjelder for alle typer tolker, forteller Mariann. Hun vil oppfordre alle tolker til å melde seg inn i Akademikerforbundet, da hun mener det er viktig at tolkenes stemme kommer fra ett sted og samler seg.

Opplever større respekt for yrket som medlem - les mer


Dyreverdenens sykepleier

Dyrepleierne i Akademikerforbundet (DiA) er en forholdvis ny fag- og interessegruppe i forbundet. Totalt er det i dag 12 dyrepleiere på ulike arbeidsplasser som er medlemmer der. Med stadig flere ferdigutdannede dyrepleiere fra universitetet, er potensialet for nye medlemmer raskt økende.

Dyreverdenens sykepleier - les mer


Mange starter i minus

Ved årets mellomoppgjør har Unio vært i streik i tariffområdene Oslo kommune, KS og Spekter. I statlig sektor ble det en løsning mellom partene etter mekling. Den 23. august ble lønnsoppgjøret for sykehusene behandlet i frivillig lønnsnemd, mens Rikslønnsnemda behandler lønnsoppgjøret i KS den 16. september og Oslo kommune 27. september.

Mange starter i minus - les mer


Unio til arbeidsretten etter Rikslønnsnemndas kjennelse

Unio tar deler av Rikslønnsnemndas kjennelse til arbeidsretten. — Det er uhørt at Rikslønnsnemnda går inn i bestemmelser som ikke har vært en del av forhandlingen og dermed blander seg inn i lokale forhandlinger, sier Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby til NTB.

Unio til arbeidsretten etter Rikslønnsnemndas kjennelse - les mer


Rikslønnsnemndas betydning for kapittel 3 og 5

Rikslønnsnemnda fattet 21.9. et vedtak hvor man fastsatte resultatet for Unio i vårens sentrale tariffoppgjør. I nemndas kjennelse ble det også inntatt en formulering om at allerede sluttførte forhandlinger for Unio-forbundene i kapittel 3 og 5 skal få et forskjøvet virkningstidspunkt med en måned og fire dager.

Rikslønnsnemndas betydning for kapittel 3 og 5 - les mer


Rikslønnsnemnda ga null: – KS undergraver frontfagsmodellen

Unios grupper får det samme lønnstillegget som de andre i offentlig sektor, til tross for storstreik. – Vi står i en situasjon med kritisk sykepleier- og lærermangel. Men KS erkjenner ikke engang problemet, og er milevis fra å bidra til å løse det. Dette er et alvorlig problem, sier Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio kommune.

Rikslønnsnemnda ga null: – KS undergraver frontfagsmodellen - les mer


To NAV-tilsatte angrepet med kniv på NAV-kontor i Bergen

Akademikerforbundet har medlemmer som er berørt, og vi har blitt gjort kjent med at de er blitt tatt vare på av kriseteamet.

Se nrk.no for mer informasjon om hendelsen


Rikslønnsnemnda behandler tvisten mellom KS og Unio

I dag er det hovedforhandling mellom KS og Unio kommune i Rikslønnsnemnda. Nemnda skal fastsette lønnstilleggene for Unios grupper i kommunesektoren og sluttføre resultatet i årets mellomoppgjør. 

Rikslønnsnemnda behandler tvisten mellom KS og Unio - les mer


Enighet for spesialisthelsetjenesten i Virke

Det er oppnådd enighet i mellomoppgjøret mellom Unio-forbundene og Virke i forhandlingene om landsoverenskomsten (LOK) for spesialisthelsetjenesten.

Enighet for spesialisthelsetjenesten i Virke - les mer


Visste du at boliglånsrenta di sannsynligvis er for høy?

Nå er det på tide å sjekke, prute og bytte bank!

Med jevne mellomrom bør du sjekke hvor gode betingelsene dine er i banken du bruker. Det kan være mye penger å spare på å flytte både lån og sparepenger til en bank med bedre betingelser – og det å bytte bank krever faktisk ikke så mye tid og energi, slik mange tror.

Visste du at boliglånsrenta di sannsynligvis er for høy? - les mer


Ut av pandemien

– Budsjettpolitikken må brukes aktivt for å skape nye arbeidsplasser og hindre at arbeidsledigheten etter pandemien fester seg på et høyere nivå. Det grønne skiftet trenger statlig drahjelp, klarere rammebetingelser og en mer handlekraftig regjering, skriver Unios sjeføkonom, Erik Orskaug, i siste utgave av Unios notatserie.

Ut av pandemien - les mer


Over 10 milliarder lånt ut til boliglån til Unios medlemmer

For litt over et år siden inngikk Unio en avtale med Nordea Direct om bankfordeler til Unios medlemmer. Siden da har flere tusen medlemmer tatt i bruk sine medlemsfordeler og blitt kunde i banken.

Over 10 milliarder lånt ut til boliglån til Unios medlemmer - les mer


Regjeringen gjør det vanskeligere for de uføre

Unio avviser regjeringens forslag om å stramme inn ytterligere i folketrygden og tjenestepensjonene for de uføre som jobber litt ved siden av uførepensjonen. – Det vil bare gjøre det vanskeligere å være ufør, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug.

Regjeringen gjør det vanskeligere for de uføre - les mer


Applaus fra lønnsnemnda

Applaus, men ikke ei krone ekstra. Likevel: lønnsnemnda går langt i å peke på myndighetene som de ansvarlige for å sikre et varig høyere lønnsnivå som sikrer helseforetakene kvalifisert helsepersonell. – Nå er det ikke lenger noe alternativ for politikerne å peke tilbake til partene for å løse dette, sier leder for Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen.

Applaus fra lønnsnemnda - les mer


Ber studenter bruke stemmeretten for å sikre økt studiestøtte og bedre psykiske helse

I disse dager ruller Unio ut en kampanje på sosiale medier hvor unge og studenter oppfordres til å bruke stemmeretten for å sikre økt studiestøtte og bedre psykisk helse blant studenter. Målet er også å øke valgdeltakelsen blant unge og studenter.

Ber studenter bruke stemmeretten for å sikre økt studiestøtte og bedre psykiske helse - les mer


Var det medbestemmelse under pandemien?

Med de store endringer vi hadde på sentrale deler av arbeidsmiljøloven kan det være på sin plass å spørre om vi faktisk hadde det loven definerer som medbestemmelse under håndteringen av pandemien. Dette ville Unio få svar på, og Fafo gjennomførte en undersøkelse på dette for hovedorganisasjonen.

Var det medbestemmelse under pandemien? - les mer


Arendalsuka: Fagforeningesknusing til debatt

Det ble høy temperatur og stort engasjement da det ble satt spørsmålstegn ved om det organiserte arbeidslivet er i ferd med å forvitre. Ser vi fagforeningsknusing slik som vi var vitne til i mellomkrigstiden? Er trepartssamarbeidet i fare?

Arendalsuka: Fagforeningesknusing til debatt - les mer


KS-området i tvungen nemnd 16. september

Datoen for behandling av lønnsoppgjøret i KS / Unio kommune-oppgjøret er 16. september. Saken behandles i Rikslønnsnemnda, etter tvungen lønnsnemnd.

KS-området i tvungen nemnd 16. september - les mer


Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem»

Akademikerforbundets høringsuttalelse til Arbeid- og sosialdepartementets høring «Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem».

Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem» - les mer


Reiseavtalen i staten blir gjeldende ut året

Reiseavtalen i staten ble i dag prolongert ut året. Avtalene løp egentlig ut i dag, men partene trenger mer tid til å få på plass gode løsninger tilpasset dagens behov.

Reiseavtalen i staten blir gjeldende ut året - les mer


Det grønne skiftet foregår på arbeidsplassene

Hvordan få til det grønne skiftet? Globalt arbeider mange av de største internasjonale selskapene med stor kraft for å få til dette. Nasjonalt handler det på den ene siden om gode ledere som får folk med seg. Det andre er det som foregår på den enkelte arbeidsplass.

Det grønne skiftet foregår på arbeidsplassene - les mer


Ett klart mål - flere nye medlemmer

Christin Lindberg Skansen har mange roller. Hun sitter i styret i Akademikerforbundets Region Vestfold/Telemark. Der er hun tariffansvarlig og forhandlingskoordinator for det statlige området. I tillegg er hun hovedtillitsvalgt for Akademikerforbundet i Bufetat Sør. Nå har hun også påtatt seg å være vervekoordinator i regionen.

Ett klart mål - flere nye medlemmer - les mer


Glam og god samtale på Unios Pride-sending

Gikk du glipp av Unios forrykende Pride-sending ? Fortvil ikke, her kan du se opptak av sendingen som inneholdt alt fra glam til den gode samtalen om skeive, likestilling og arbeidslivet.

Glam og god samtale på Unios Pride-sending - les mer


Skeives rettigheter er fagforeningsrettigheter

Vi skal fortsett kjempe å for å sikre mangfold, toleranse og frihet for alle i Norge, og den kampen skal Unio ta sammen med Pride og homobevegelsen, skriver Unio-lederen og Unios 13 forbundsledere i en kronikk i Dagbladet i dag.

Skeives rettigheter er fagforeningsrettigheter - les mer


Arven etter statsråd Robert Eriksson

Faste ansettelser hos en arbeidsgiver, i hovedsak på fulltid, er hovedregelen i norsk arbeidsliv. Derfor har det vært viktig for fagbevegelsen å fjerne lovregelen som ble innført av høyreregjeringen i 2015: Den utvidet muligheten for midlertidige ansettelser. – Fougner-utvalgets flertall går nå inn for å oppheve bestemmelsen.

Arven etter statsråd Robert Eriksson - les mer


Gjennomslag for et styrket varslervern

Stortinget har enstemmig vedtatt å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om brudd på gjengjeldelsesforbudet ved varsling etter arbeidsmiljøloven. Det er Diskrimineringsnemnda som nå gis myndighet til å behandle denne typen tvister med virkning fra 1. juli 2021.

Gjennomslag for et styrket varslervern - les mer


Mellomoppgjøret 2021

Ved årets mellomoppgjør har Unio vært i streik i tariffområdene Oslo kommune, KS og Spekter overenskomstområde 10 og 13 (helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale). I statlig sektor ble det en løsning mellom partene etter mekling. Tariffområdene Virke og KA er ikke ferdig med forhandlingene i mellomoppgjøret.

Mellomoppgjøret 2021 - les merStengte døra for tvungen lønnsnemnd

Da Unio Spekter ble kalt inn til arbeidsministeren onsdag med trussel om ny tvungen lønnsnemnd, bestemte forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen seg for å stenge den veien. – Nå er vi tatt i tvungen lønnsnemnd to ganger på rappen. Da vi var hos statsråden, var det helt klart at vi ikke ville få streike videre ved sykehusene. Da bestemte vi oss for heller å be om en frivillig nemnd. Det gir oss flere muligheter, sier Larsen.

Frivillig nemd var en klok tilnærming, sier forbundsleder Alfred Sørbø, som roser alles innsats i streiken som nå er avsluttet.

Stengte døra for tvungen lønnsnemnd - les mer


Stor streikevilje og opptrappingsplaner i sykehusene

– Streikeviljen på Ahus har vært utrolig bra. Folk som ikke er tatt ut, har kommet bort og sagt at de er skuffa fordi de ikke får være med, sa lokal streikeleder Berit Langset på Unios digitale streikemarkering i ettermiddag.

Stor streikevilje og opptrappingsplaner i sykehusene - les mer


Forhandlingsløsning for tariffoppgjøret om Bedriftsavtalen

Mens vi streiker i tariffoppgjørene i Oslo-kommune og Spekter-området, kommer vi frem til enighet i andre. Unio og de andre forhandlingssammenslutningene kom den 1. juni til enighet med Samfunnsbedriftene i tariffoppgjøret for Bedriftsavtalen.

Forhandlingsløsning for tariffoppgjøret om Bedriftsavtalen - les mer


Seniorpolitisk Barometer 2020

Akademikerforbundets seniorutvalg ser Seniorpolitisk Barometer 2020 (SPB2020) som et signal om at det må satses på lønnsgivende kompetanseutvikling for eldre arbeidstakere og informasjonsarbeid for å avkrefte myten om at eldre blir mer slitne av jobb.

Seniorpolitisk Barometer 2020 - les mer


«Denne streiken var helt nødvendig. Og den har hatt effekt.»

Det var innvilget dispensasjon. KS avslo muligheten til å løse situasjonen i Fredrikstad to ganger i møtet med statsråden. Det til tross for at de selv mente at liv og helse sto på spill.

Vår streik var ansvarlig og forsvarlig.

«Denne streiken var helt nødvendig. Og den har hatt effekt.» - les mer


Streiken i Spekter Helse er viktig for Akademikerforbundets medlemmer

Hva kan vi oppnå?

Denne streiken har sitt utgangspunkt at Norsk Sykepleier Forbund (NSF) ikke fikk et innfridd sine lønnskrav i meklingen med Spekter. Kravet handler om en høyrere økonomisk ramme enn frontfaget. I Unio medfører forhandlingsordningen at alle forbund deltar i streik. For Akademikerforbundets medlemmer som har en annen tariffavtale (B-delsoverenskomster) enn NSF (A2-avtale), er kravet om en høyere ramme et tema som forener oss i denne konflikten. Denne streiken er derfor også viktig for Akademikerforbundets medlemmer. Det er nødvendig med et lønnsløft for utdanningsgruppene i offentlig sektor.

En større ramme i A2 vil også gir større muligheter for Akademikerforbundets medlemmer som er omfattet av B-delsoverenskomstene.

Streiken i Spekter Helse er viktig for Akademikerforbundets medlemmer - les mer


Streik ved sykehusene

Riksmekleren klarte ikke å unngå streik ved sykehusene etter meklingen mellom Unio og Spekter.
– Lønnstilbudet fra Spekter var altfor dårlig. Det er stor mangel på sykepleiere og spesialsykepleiere. Helseforetakene må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive, sier leder i Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen.

Streik ved sykehusene - les mer


Hjertesaken er å få flere studenter inn i forbundet

Siden desember 2020 har hun vært vervekoordinator for Region Midt-Norge i 10 % stilling og er veldig glad for den tilliten hun har blitt vist både sentralt og i regionen. – Jeg ble inkludert med en gang i regionstyret og de har gitt meg veldig god hjelp og støtte. Dette har motivert meg til å gjøre en så god jobb som mulig for Akademikerforbundet, sier Synne. Hun tenker at hun gjennom denne jobben vil få flere nye ting å bryne seg på fordi det ikke er lett å verve nye medlemmer. - Men et fokus er å skape en digital plattform med jevnlige digitale møter for tillitsvalgte, der erfaringer kan deles og reflekteres rundt, forteller Synne.

Hjertesaken er å få flere studenter inn i forbundet - les mer


Digital streikemarkering torsdag 3. juni

Bli med på det andre digitale streikearrangementet i regi av Unio. Det vil foregå direkte på Facebook Live.

Digital streikemarkering torsdag 3. juni - les mer


Stor opptrapping av streiken fra onsdag 2. juni

Fra onsdag 2. juni, vil over 22 500 Unio-medlemmer i barnehager, skoler, helseinstitusjoner, bibliotek og andre offentlige virksomheter være i streik over hele landet.

Stor opptrapping av streiken fra onsdag 2. juni - les mer


Møt streikeledelsen digitalt

Nå kan du møte den sentrale streikeledelsen i lokale, digitale møter. Her vil det bli gitt informasjon, samt svart på spørsmål.

Møt streikeledelsen digitalt - les mer


Åpent informasjonsmøte om oppgjøret i Spekter Helse 28.05.21

Tidspunkt: Fredag 28. mai kl. 11.00-11.30

 Målgruppe: Medlemmer i Spekter Helse

Temaer:

 • Lønnsoppgjøret 2021 i Spekter Helse
 • Mekling og konflikt

 Informasjon ved vår representant i Unios forhandlingsutvalg for Spekter, rådgiver Eystein Madland Hagesæther og forbundsleder Alfred Sørbø

Klikk her for å bli med på møtet.

Åpent informasjonsmøte om oppgjøret i Spekter Helse 28.05.21 - les mer


Streik i Oslo: – Situasjonen er i ferd med å bli kritisk

Det blir streik i Oslo etter at meklingen ble brutt torsdag formiddag. – Tilbudet innfrir ikke våre krav og løser ikke de problemene kommunen har, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo.

Streik i Oslo: – Situasjonen er i ferd med å bli kritisk - les mer


Til deg som er tatt ut i streik

Skal jeg møte på jobben når meldingen om streik kommer?
Er du tatt ut i streik, skal du ikke møte på jobb. 

Til deg som er tatt ut i streik - les mer


Til deg som er berørt av streik

Tredjepart vil alltid rammes når et tariffoppgjør ender med konflikt og streik. Dette er sterkt beklagelig, men vi håper på forståelse for at vi bruker dette virkemiddelet i kampen for bedre arbeidsvilkår og mer rettferdig lønn.

Til deg som er berørt av streik - les mer


Meklingsinnspurten i gang

Unio stats forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind møtte i dag statens personaldirektør, og lederne for de andre hovedsammenslutningene i staten, hos Riksmekleren. Kommer ikke Unio til enighet med staten før midnatt natt til torsdag 27. mai, blir det streik.

Meklingsinnspurten i gang - les mer


Åpent infomøte om oppgjøret 21.5.21

Målgruppe: Alle medlemmer i KS, Stat og Oslo kommune

 Temaer:

 • Utfordringer i meklingen
 • Hva innebærer streik?

Her er lenken for deltakelse

 

 


Perspektivmeldingens grunnlag rivers bort

Tirsdag la Det internasjonale energibyrået (IEA) fram sin rapport om hva som må til for å kutte til netto nullutslipp i energisektoren innen 2050. Rapporten konkluderer med at hvis vi skal få til det grønne skiftet, må vi parkere alle nye olje- og gassfelt etter 2021.

Perspektivmeldingens grunnlag rivers bort - les mer


Revidert budsjett: Konsumdrevet vekst

Arbeidsledigheten går svakt ned, sysselsettingen øker bare litt, næringsinvesteringene øker ikke etter kraftig nedgang i 2020. Det viser regjeringens reviderte nasjonalbudsjett.

Revidert budsjett: Konsumdrevet vekst - les mer


Unio-kongressen 2021: – Lønnsdannelse, bærekraft og klima og beredskap

Styret i Unio har valgt ut tre temaer som skal behandles i forkant av og på Unio-kongressen 2021, som finner sted 8. og 9. desember. Disse temaene er “Den norske modellen for lønnsdannelse”, “Bærekraft og klima” og “Beredskap”.

Unio-kongressen 2021: – Lønnsdannelse, bærekraft og klima og beredskap - les mer


Akademikerforbundet og mellomoppgjøret 2021

Utdanning og kompetanse skal lønne seg – frontfagsmodellen må praktiseres mer fleksibelt!

Unions medlemsgrupper, som alle har gjort en ekstraordinær innsats under pandemien, må få uttelling i årets lønnsoppgjør. Arbeidsgivere i stat, kommuner og helseforetak har et spesielt ansvar for rekruttering og lønnsnivå for sine egne ansatte. Flere av Unios yrkesgrupper har lavt lønnsnivå og store lønnsmessige etterslep. Dette må rettes opp innenfor en fleksibel praktisering av frontfagsmodellen. Modellens handlingsrom må utnyttes.

Akademikerforbundet og mellomoppgjøret 2021 - les mer


Brudd i lønnsforhandlingene i staten

- Offentlig sektor kom dårlig ut sammenliknet med industrien i fjor. Det må få konsekvenser for årets oppgjør og vi krever derfor reallønnsvekst for våre medlemmer. Når staten kommer med et tilbud som innebærer reallønnsnedgang, har vi ingen andre valg enn å bryte forhandlingene. Avstanden mellom vårt krav og statens tilbud var for stor til at forhandlingene kunne fortsette. Dette sier Mizanur Rahaman, Akademikerforbundets medlem i Unios forhandlingsutvalg i staten.

Unio valgte i ettermiddag å bryte lønnsforhandlingene med staten. – Med statens tilbud ville våre medlemmer gått ned i reallønn, sier forhandlingsleder i Unio stat, Guro Elisabeth Lind. Oppgjøret havner nå hos Riksmekleren.

Brudd i lønnsforhandlingene i staten - les mer


Wallbox

Unio har inngått en avtale med Wallbox, som er en av Nordens ledende aktører innen elbillading. Avtalen gir deg som medlem av et Unio-forbund 10 prosent rabatt på Wallbox-produkter.

Wallbox - les mer


Statsoppgjøret er i gang

Lønnsoppgjøret må sikre de statsansatte reallønnsvekst og gjøre noe med etterslepet fra i fjor. Det var hovedbudskapet da forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i dag la frem Unios krav i årets statsoppgjør.

Statsoppgjøret er i gang - les mer


Ba politikerne avvise regjeringens pensjonsforslag

Stortingets arbeids- og sosialkomité holdt i dag høring om regjeringens lovforslag om fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrense. Unio, Norsk Sykepleierforbund, Politiets Fellesforbund og Det norske maskinistforbund deltok. Alle sier nei til forslaget, det samme gjør LO og YS.

Ba politikerne avvise regjeringens pensjonsforslag - les mer


Unio kommune krever klar reallønnsvekst

Lønnsveksten i kommunesektoren ble betydelig lavere enn i privat sektor. – Det er ikke akseptabelt. Det svekker rekrutteringen og muligheten for å gi gode tjenester. Vi krever derfor en klar reallønnsvekst for våre grupper, sier Steffen Handal.

Unio kommune krever klar reallønnsvekst - les mer


Oppdaterte personvernsrutiner

Vi har oppdatert informasjon om hvem vi deler medlemsinformasjon med.

Akademikerforbundet er en del av hovedsammenslutningen Unio og våre lønnsforhandlinger er i stor grad samordnet med og organisert via Unio. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om planlagt streikeuttak utleveres til Unio og til øvrige Unio-tilknyttede forbund for å fremme medlemmenes interesser i forhandlingene. Formålet med behandlingen er i slike tilfeller streikeplanlegging og det rettslige grunnlaget for dette er medlemsavtalen (medlemskapet). Opplysningene behandles og deles gjennom Unios konfliktberedskapssystem, KBS, som driftes av Politiets fellesforbund. Opplysningene lagres kun i konfliktperioden, og slettes fra KBS straks konflikten er avsluttet.

Oppdaterte personvernsrutiner - les mer


Nå må vi ha lært at nok kompetanse er viktig

Da koronapandemien traff oss manglet vi smittevernsutstyr og hadde for få intensivplasser. I tillegg
var offentlig sektor skåret til beinet. Da trykket økte, ble det tydelig at bemanningen var for dårlig. – Nå må vi ha lært at god bemanning og nok kompetanse i samfunnskritiske yrker er viktig når en pandemi skal bekjempes. Det sier lederen av Unios koronautvalg, Silje Naustvik.

Nå må vi ha lært at nok kompetanse er viktig - les mer


Innledende forhandlinger gjennomført i Spekter

Unio og Spekter har i dag gjennomført de innledende forhandlingene i Spekterområdet. Dette er første del av årets forhandlinger for hele området. I denne delen av forhandlingen forhandles det ikke lønn for Unios del, men det er satt frister for lokale forhandlinger for områdene 1-9, 11 og 12.

Innledende forhandlinger gjennomført i Spekter - les mer


Unio Podkast: Frontfaget har talt – hva nå, Unio?

Knappe 10 minutter på øret er det du trenger for å høre hvordan forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby vurderer situasjonen etter at frontfaget landet på en lønnsramme på 2,7 prosent.  — I år forholder vi oss til frontfaget på samme måte som varehandelen og finansnæringen gjorde i fjor, altså meget fleksibelt, slår han fast i podkasten.

Unio Podkast: Frontfaget har talt – hva nå, Unio? - les mer


Særaldersgrensene: Unio avviser å fjerne plikten til å gå av

Unio avviser regjeringens forslag om å fjerne plikten til å gå av ved aldersgrensen for de som har særaldersgrense.  – Lovforslaget er et forsøk på å unngå en helhetlig forhandlingsløsning om tilpasningen av pensjonssystemet for de som har særaldersgrensene. Det vil styrke arbeidsgivers posisjon i framtidige forhandlinger, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Særaldersgrensene: Unio avviser å fjerne plikten til å gå av - les mer


Nordea Direct setter NED renten på boliglån - igjen!

24. mars satte Nordea Direct ned renten på boliglån - igjen. Rentekuttet viser at du alltid kan være trygg på at du har en av landets laveste renter på boliglån, og en solid bankavtale gjennom Akademikerforbundet. Her kan det være mange tusen kroner å spare hvert eneste år!

Nordea Direct setter NED renten på boliglån - igjen! - les mer


Tilliten til frontfaget står på spill

– Tilliten til frontfaget står på spill når NHO på ny bruker pekefingeren mot lærere og sykepleiere. Frontfagsmodellen er avhengig av oppslutning fra alle, skriver sjeføkonom Erik Orskaug i en kronikk i Dagens Næringsliv i dag.

Tilliten til frontfaget står på spill - les mer


Ikke Unio som bryter med frontfaget

– Hvis frontfagsmodellen anvendes like romslig for offentlig sektors utdanningsgrupper, som butikkansatte og bussjåfører ble håndtert i fjor, så trenger hverken Siv Jensen eller andre å vrake frontfagsmodellen. Det skriver Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i en kommentar i Dagsavisen.

Ikke Unio som bryter med frontfaget - les mer


NRK Debatten: – Lønnsdannelsen nå er et samfunnsproblem

“Lønnsfest for noen” var tittelen på Debatten på NRK i går kveld. – Vi har et samfunnsproblem vi ikke klarer å løse med måten lønnsdannelsen foregår i Norge på nå, sa Steffen Handal. Han er forhandlingsleder i Unio kommune og forbundsleder i Utdanningsforbundet.

NRK Debatten: – Lønnsdannelsen nå er et samfunnsproblem - les mer


Pensjon fra første krone trenert i mange år

– En million arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjon har ikke hatt pensjonsopptjening for de første 100 000 kroner av lønna. Lavlønte, deltidsansatte og studenter, mange kvinner, har blitt diskriminert i årevis. NHO og Virke har strittet imot endringer. Regjeringen Solberg har utredet i årevis. Dette er den andre utredningen. Nå må nok være nok, sier Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio.

Pensjon fra første krone trenert i mange år - les mer


Arbeidsgiverne har ansvaret for lønnsnivået og må sterkere på banen i årets lønnsoppgjør

Unio mener at arbeidsgiverne må klarere på banen for å rette opp skjevhetene fra lønnsoppgjøret i fjor.
– Arbeidsgivere i stat, kommuner og helseforetak har et spesielt ansvar for rekruttering og lønnsnivå for sine egne ansatte. Flere av Unios yrkesgrupper har lavt lønnsnivå og store lønnsmessige etterslep. Dette må rettes opp innenfor en fleksibel praktisering av frontfagsmodellen. Modellens handlingsrom må utnyttes.

Arbeidsgiverne har ansvaret for lønnsnivået og må sterkere på banen i årets lønnsoppgjør - les mer


Akademikerforbundets studentutvalg er misfornøyd med Studentenes krisepakke

- Vi i Akademikerforbundets studentutvalget stiller oss bak det NSO allerede har sagt angående studentenes krisepakke som ble vedtatt på Stortinget i februar. Det er bra at det har blitt gjennomført noen greie tiltak, men allikevel føler vi at politikerne kunne ha gjort enda mer for studentene slik som de har gjort for næringslivet hvor de har lempet ut flere hundre millioner, sier leder for Akademikerforbundets studentutvalg Veronika Johannesen.

Akademikerforbundets studentutvalg er misfornøyd med Studentenes krisepakke - les mer


Offentleg sektor sin tur

Unio arrangerte i dag inntektspolitisk konferanse. Både Unio-leiar Ragnhild Lied og fleire av forhandlingsleiarane er svært tydelege på at offentleg sektor må prioriterast i det komande lønnsoppgjeret, og oppmodar til ein langt meir fleksibel praktisering av frontfagsmodellen.

Offentleg sektor sin tur - les mer


Unio-møte om EUs helsestrategier: Hvordan stå bedre rustet til framtidige helsetrusler?

Unio hadde i dag et temamøte om EUs helsestrategier. –  Siden Norge er nært knyttet til EU blant annet i vaksinetilgang, er det viktig for Unio å vite hvordan EU jobber, sier nestleder Silje Naustvik i Unio

Unio-møte om EUs helsestrategier: Hvordan stå bedre rustet til framtidige helsetrusler? - les mer


Tillitsvalgt i en digital hverdag – hva gjør du?

Svært mange av Akademikerforbundets medlemmer jobber i dag hjemmefra. Det er noen utfordringer knyttet til en slik arbeidssituasjon. Fungerer arbeidslivets lover og regler godt nok på hjemmekontoret? Dersom vi ser bort i fra noen få midlertidige unntaksbestemmelser, har ikke koronapandemien ført til noen reelle endringer i de tariffestede reglene som regulerer arbeidstaker- og arbeidsgiverrelasjonen. Dette er det teoretiske grunnlaget som få kan si seg uenig i, men det vil kanskje være den praktiske utøvelsen av avtaleverket som blir satt mest på prøve når vi nå går inn i et nytt år hvor mange kun har kontakt med arbeidsplassen gjennom et kamera.

Tillitsvalgt i en digital hverdag – hva gjør du? - les mer


Samskipnaden for utenlandsstudenter

ANSA har nå blitt en 65 år gammel organisasjon. Akademikerforbundets lokallag ved hovedkontoret er bare ett år gammel. Det var Covid19-pandemien som var den utløsende faktor, forteller tillitsvalgt Kristian Kilen-Skogstad

Samskipnaden for utenlandsstudenter - les mer


God lønnsutvikling - et overordnet mål

Forberedelsene til årets mellomoppgjør har startet. Fjorårets hovedoppgjør var etter manges mening ikke så mye å sette kryss i taket for. Likevel ble det gjennomført et lønnsoppgjør til tross for den situasjonen landet var i.

God lønnsutvikling - et overordnet mål - les mer


Digital omstilling i kommunene

Er nå hele Norge heldigitalisert etter pandemien? Det har uten tvil skjedd en radikal endring i arbeidslivet gjennom koronapandemien. «Alle» har vært gjennom en digital omstilling og har lykkes med det, eller?

Digital omstilling i kommunene - les mer


Foreløpig TBU-rapport antyder lønnsvekst over frontfaget i 2021

- Ved årets mellomoppgjør er det all grunn til å kreve en økonomisk ramme som sikrer reallønnsvekst og gir uttelling for utdanningsgrupper som er sentrale for norsk velferd, sier forbundsleder Alfred Sørbø. Hovedstyret skal behandle endelige krav til oppgjøret medio mars 2021.

Foreløpig TBU-rapport antyder lønnsvekst over frontfaget i 2021 - les mer


Hvorfor vil Akademikerforbundet vokse?

Med flere medlemmer

 • får Akademikerforbundet større gjennomslagskraft i saker som berører deg på din arbeidsplass.
 • opplever du et sterkere fellesskap lokalt.

Hvorfor vil Akademikerforbundet vokse? - les mer


Få råd til mer med lav rente

Ny på boligmarkedet? Vi har satt ned renten på Boligstart

Tross høye priser, boliger som blir solgt før visning og ville budrunder – finnes det et stort lyspunkt. Er du medlem av et Unio-forbund får du nemlig et av landets beste banktilbud – og bankens laveste rente på lån til første bolig, til 1,25 % nom. rente!

Få råd til mer med lav rente - les mer


TiAs årsmøte 2021

Tirsdag 9. februar gjennomførte Tolkene i Akademikerforbundet sitt første ordinære årsmøte. Grunnet koronasituasjonen ble det avholdt som fjernmøte for de 22 stemmeberettigede medlemmer som deltok.

TiAs årsmøte 2021 - les mer


Flere ensomme studenter: – Nå må campusene åpne!

Studiebarometeret viser at koronapandemien har redusert undervisningskvaliteten og studiemotivasjon, og den har ført til mange ensomme studenter. – Det viktigste nå er å åpne lesesaler og biblioteker igjen, sier seniorrådgiver Eli-Karin Flagtvedt i Unio.

Flere ensomme studenter: – Nå må campusene åpne! - les mer


Nå bør en bruke kommunesektoren aktivt!

– Det er skuffende at regjeringen ikke vil bruke kommunesektoren mer aktivt i motkonjunkturpolitikken, slik det ble gjort etter finanskrisa, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug.

Nå bør en bruke kommunesektoren aktivt! - les merTiltak er nødvendig for bedre beredskap

Unio mener at det må investeres betydelig i offentlig sektor generelt, og helsesektoren spesielt, for å sikre en god nok beredskap i landet.

Tiltak er nødvendig for bedre beredskap - les mer


Krisepakken til studentene: – Treffer godt samlet sett

Regjeringen bevilger 1.1 milliarder kroner til forskjellige tiltak til studentene. Målsettingen er å hindre frafall og forsinkelser i studiene. – Det er flott at krisepakken til studentene endelig kom på plass. Tiltakene treffer bredt og godt samlet sett, sier Unio-studentenes leder Iril Myrvang Gjørv.

Krisepakken til studentene: – Treffer godt samlet sett - les mer


TiA i innspillsmøte om tolkeloven

Onsdag 27. januar deltok TiA i høringsmøte om tolkeloven, arrangert av Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet. I høringsmøtet ønsket departementene å få belyst spørsmålet om lovforslagets virkeområde og forholdet til tolking for døve, hørselshemmede og døvblinde. 

TiA i innspillsmøte om tolkeloven - les mer


Temamøte om EUs helseuninon 24. februar kl 11-12

- Hva slags «union» dreier det seg om og hvilken betydning har den for Norge?
EU har tatt initiativ til oppbygging av en helseunion som skal bidra til å styrke helsesikkerhet og helseberedskap i EU. Initiativet er knyttet til erfaringene med pandemien og forslagene skal bidra til at framtidige helsekriser skal kunne oppdages, forberedes og håndteres bedre. Forslagene innebærer en sterkere koordinering av EU-landenes helseberedskap.

Temamøte om EUs helseuninon 24. februar kl 11-12 - les mer


SV foreslår tiltak for likelønn – her er Unios innspill

SV foreslår i Stortinget en rekke tiltak for å tette gapet mellom menn og kvinners lønn. Unio har møtt forslagsstillerne og levert et skriftlig innspill. – Unio er som eneste hovedorganisasjon opptatt av at slik frontfaget praktiseres, vil de kvinnedominerte utdanningsgruppene ikke komme opp på samme lønnsnivå som sammenlignbare mannsdominerte grupper.

SV foreslår tiltak for likelønn – her er Unios innspill - les mer


Akademikerforbundets tariffkonferanse

Akademikerforbundet skal tirsdag neste uke arrangere forbundets årlige tariffkonferanse, den finner sted digitalt. Her drøftes hvilke krav som i år skal fremmes i de sentrale forhandlingene i KS, stat, Spekter og Oslo kommune i mellomoppgjøret. I tariffkonferansen vil man også drøfte mulige temaer som skal tas opp til behandling i hovedtariffoppgjøret i 2022.

Akademikerforbundets tariffkonferanse - les mer


Medlemsfordel hos De Historiske

Opplev noe av det beste Norge har å by på, og besøk et historisk hotell i sommer. Medlemmer av Unios forbund gis 10 % rabatt på utvalgte hotell fra De Historiske.

Medlemsfordel hos De Historiske - les mer


Årets lokallag 2020 - Drammen kommune

Prisen deles ut til et lokallag som har hatt en betydelig vekst i prosent og/eller antall medlemmer, eller som har gjort seg bemerket på annen måte. Det kan være særdeles god ivaretakelse av medlemmene i en omstillingsprosess, sterkt engasjement i en spesiell sak eller liknende.

Årets lokallag 2020 - Drammen kommune - les mer


Det haster for studentene

– Studentene er i en kritisk situasjon. Nå haster det med krisepakken høyere utdannings- og forskningsminister Henrik Asheim har lovet, sier Unio-leder Ragnhild Lied. I dag tok hun opp temaet i et møte partene i arbeidslivet hadde med statsministeren og flere statsråder.

Det haster for studentene - les mer


Rabattavtale på elbil

Hovedorganisasjonen Unio vil være en pådriver for det grønne skiftet. Unio har fremforhandlet en gunstig rabattavtale med Bertel O. Steen AS, for sine medlemmer. Avtalen innebærer rabatt på elektriske personbiler fra Mercedes-Benz, Smart, KIA, Peugeot, Citroën, DS og Opel.

Rabattavtale på elbil - les mer


Streiken over : En seier for kirkens framtid!

– Dette er en seier for kirkens framtid! Den måned-lange streiken har ført fram og vi har sikret morgendagens prester samme lønnsnivå som dagens prester, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Streiken over : En seier for kirkens framtid! - les mer


Uvirkelig og skremmende angrep på demokratiet

– Dramaet som utspilte seg i den amerikanske kongressen i går framsto både som uvirkelig og skremmende, sier Unios leder Ragnhild Lied. Det som skulle være det siste formelle løpet før innsettelse av den nyvalgte presidenten utviklet seg til kaos og kupplignende tilstander. – Alt heiet fram av president Trump.

Uvirkelig og skremmende angrep på demokratiet - les mer


Positiv til pensjonsforslag i høring i dag

– Å bytte «0,75-regimet» til en direkte regulering med gjennomsnitt av lønns- og prisveksten gir jevnere utvikling i alderspensjonene. Det sikrer også pensjonistene en regulering i tråd med Stortingets intensjon og prinsippene i Pensjonsreformen, sa Erik Orskaug til Arbeids- og sosialkomitéen på Stortinget i dag.

Positiv til pensjonsforslag i høring i dag - les mer


Mekling i kirkestreiken 10. januar

I en felles oppdatering skriver arbeidstakerorganisasjonene i streik i kirken at det har vært kontakt med riksmekleren siden 30. desember. Men mekleren har foreløpig ikke funnet grunnlag for å innkalle partene til ny mekling.

Mekling i kirkestreiken 10. januar - les mer


God jul!

Akademikerforbundet ønsker deg en riktig god jul og godt nytt år!


Streiken i kirken trappes opp

Tirsdag 22. desember tas et medlem i Akademikerforbundet ut i streik, i tillegg til et medlem fra Utdanningsforbundet. Begge er ansatte i Kirkerådets sekretariat.

Streiken i kirken trappes opp - les mer


Som organisert i Akademikerforbundet står man aldri alene

Det var det å ikke stå alene på arbeidsplassen som gjorde at Monika Støldal meldte seg inn i Akademikerforbundet. For et halvt år siden ble hun valgt som regionleder for Vestland, som inkluderer Hordaland og Sogn og Fjordane. Valget foregikk digitalt, noe som etter hvert har blitt helt normalt i disse koronatider. Monika hadde vært styremedlem i regionstyret i ett år før hun ble spurt om hun kunne tenke seg å være regionleder. Med den gode og solide erfaringen fra regionstyreverv, og andre tillitsverv hun har hatt opp igjennom årene, takket hun ja til å stille opp.

- Vårt regionstyre fungerer utrolig godt, det er bred kunnskap der og flere med lang erfaring både fra kommunal og statlig sektor - og det er gull verdt. Dette vervet så jeg derfor på som en fin og utviklende utfordring, forteller Monika.

Som organisert i Akademikerforbundet står man aldri alene - les mer


Annerledesoppgjøret 2020

Ettersom pandemien bredde om seg i mars 2020, ble det klart for partene i privat sektor at årets forhandlinger i deler av konkurranseutsatt industri ikke kunne fortsette. 

Annerledesoppgjøret 2020 - les mer


Ledelse under koronakrisen

Koronakrisen ser ut til å henge over oss som en klam hånd en tid til. Som leder i en hverdag med endrede rammevilkår, kan det være lurt å gjøre seg noen refleksjoner underveis og skjele til hva andre gjør. Taktskiftene skjer så fort. Det som var rett tilnærming i går, er ikke nødvendigvis rett tilnærming i morgen. Hyppige, korte evalueringer etterfulgt av ev. justeringer kan være en god oppskrift i koronatiden.

Ledelse under koronakrisen - les mer


Webinar for Unios tillitsvalgte i statlig sektor

Fafo har lagt frem en rapport om hovedavtalen i staten, og tillitsvalgte inviteres til et webinar med presentasjon av og diskusjon om rapporten.

For info om webinaret og påmelding, klikk her.


Streik for kirkens framtid

– Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver har tvunget kirken inn i en streik rett før jul, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.
Akademikerforbundets representant i Unio KA, Ingvild Baadsvik, deler dette syn og beklager arbeidsgivers manglende forhandlingsvilje.
Akademikerforbundet har 27 medlemmer i tariffområdet som nå deltar i Unios streik.

Streik for kirkens framtid - les mer


Tariffundersøkelse 2020/2021

Vi sender i disse dager ut en tariffspørreundersøkelse til alle våre yrkesaktive medlemmer.

Tariffundersøkelse 2020/2021 - les mer


Ny rapport om hovedavtalen i staten

En ny FAFO-rapport viser et stort gap mellom hvordan ledelsen og de tillitsvalgte ved statlige virksomheter opplever arbeidshverdagen. – Rapporten viser betydningen av en sterk hovedavtale og gode kollektive løsninger, mener Unio stat-leder Guro Elisabeth Lind.

Ny rapport om hovedavtalen i staten - les mer


Pandemien viser kor viktig forsking er for samfunnsberedskapen

Unio-leiar Ragnhild Lied er klar i talen til forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim. – Koronapandemien har vist oss kor avgjerande forsking er for samfunnsberedskapen. Difor må løyvingane til grunnforskinga aukast, og regjeringa må skape betre rammer for dei vitskaplege tilsette i høgare utdanning.

Pandemien viser kor viktig forsking er for samfunnsberedskapen - les mer


Kjernetiden i staten skal fortsatt ikke gjelde

For å sikre fleksibilitet under Covid-19 pandemien, vil kjernetiden i staten fortsatt settes ut av kraft.  – Det er først og fremst for å avlaste kollektivtransporten i rushtiden, sier spesialrådgiver Atle Gullestad i Unio.

Kjernetiden i staten skal fortsatt ikke gjelde - les mer


Løser ikke studentenes økonomi

I dag kom rapporten til Ekspertgruppen som har sett på studentenes situasjon. – Ekspertene har mange gode innspill, men jeg savner forslag som kan sikre studentenes økonomi, sier leder Iril Myrvang Gjørv i Unio-studentene.

Løser ikke studentenes økonomi - les mer


Digitalt kurs om aktivitets- og redegjørelsesplikten

Her får du en innføring i lovverket og konkrete tips til hvordan du kan jobbe med likestilling på arbeidsplassen. LDO-kurset er spesielt rettet mot tillitsvalgte i private og offentlige virksomheter.

Digitalt kurs om aktivitets- og redegjørelsesplikten - les mer


Klart ja i uravstemningen i staten

Unio stat har fått et klart svar i uravstemningen. Over 80 prosent av de som stemte, stemte ja til resultatet i meklingen i det statlige området. – Det er et gledelig og tydelig resultat, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

Klart ja i uravstemningen i staten - les mer


Oppfordrer til ikke å bruke Wizz Air

Unios styre har i dag vedtatt en oppfordring om ikke å benytte flyselskaper som aktivt undergraver det organiserte arbeidslivet. – Når ledelsen i flyselskaper som Wizz Air uttaler i mediene at de har et konkurransefortrinn ved at de verken har eller ønsker fagorganisering, er det klart at vi reagerer, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Oppfordrer til ikke å bruke Wizz Air - les mer


Unios råd til Raja: Profesjonsutøvere trenger mer kunnskap og kompetanse om LHBTQ

Det er behov for mer kunnskap og kompetansepåfyll om mangfold i arbeidslivet. Det var Unios hovedbudskap på et innspillsmøte hos likestillings- og mangfoldsminister Abid Q. Raja i dag. Han ville ha innspill til den nye handlingsplanen for å fremme likestilling av LHBTQ-personer og personer med variasjon i kroppslig kjønnsuttrykk.

Unios råd til Raja: Profesjonsutøvere trenger mer kunnskap og kompetanse om LHBTQ - les mer


Nå kan du stemme i statsoppgjøret

I dag sendes resultatet av meklingen i statsoppgjøret ut på uravstemning. Fristen for å avgi stemme er 11. november.

Nå kan du stemme i statsoppgjøret - les mer


Bli med oss å markere Likelønnsdagen 16. november!

Unio markerer Likelønnsdagen den 16. november som et symbol på at kvinner fra denne datoen og ut året i prinsippet jobber gratis.

Bli med oss å markere Likelønnsdagen 16. november! - les mer


Lønnsoppgjøret i KA: Ansvarlige parter bidrar til rekruttering

– Vi vet at kirken er i en krevende rekrutteringssituasjon. Nå kan vi som tariffparter gjøre vårt ved å bidra til at ikke lønnsnivået svekkes og dermed blir en grunn til ikke å ta jobb i kirken, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Lønnsoppgjøret i KA: Ansvarlige parter bidrar til rekruttering - les mer


Mekling for to forbund i KS-området

Sentralstyret i Utdanningsforbundet og forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund godkjente ikke forhandlingsresultatet i lønnsoppgjøret med KS i kommunene.

Mekling for to forbund i KS-området - les mer


Unios 4 overordnede krav til statsbudsjettet 2021

– Unio mener de frie inntektene til kommunene bør økes med 3 milliarder kroner ut over regjeringens forslag, sier Ragnhild Lied, leder i Unio. Unios overordnede krav til statsbudsjettet for neste år er å sikre utdanning, helse og omsorg, forebygging, klimatiltak og omstilling i samfunnet. ABE-kuttene i statlige virksomheter må stoppes.

Unios 4 overordnede krav til statsbudsjettet 2021 - les mer


Streik avverget: Staten kom Unios krav i møte

Seks timer på overtid kom det til enighet i meklingen i årets lønnsoppgjør i staten. – Staten kom våre krav i møte og vi sikret et akseptabelt resultat for våre medlemsgrupper, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat.

Streik avverget: Staten kom Unios krav i møte - les mer


Starter meklingsinnspurten i Oslo

Unio møter i dag Oslo kommune til mekling i årets hovedtariffoppgjør. Blir det ikke enighet, er Unio i konflikt fra 15. oktober.

Starter meklingsinnspurten i Oslo - les mer


Unio-studentene: – «Korona-studentene» er glemt i dette statsbudsjettet

Unio-studentene er ikke fornøyd med regjeringens forslag til budsjett. – Summen av den hverdagen studentene opplever med isolasjon, digital undervisning, forverret økonomi og få møteplasser tas ikke på alvor, sier leder Iril Myrvang Gjørv i Unio-studentene.

Unio-studentene: – «Korona-studentene» er glemt i dette statsbudsjettet - les mer


Unios første kommentar til statsbudsjettet

Nasjonalbudsjettet viser at arbeidsledigheten biter seg fast på et klart høyere nivå enn før nedstengningen. Sammenliknet med Revidert nasjonalbudsjett i mai og Statistisk sentralbyrås prognoser for en måned siden er regjeringens anslag noe mer optimistiske på de fleste områder.

Unios første kommentar til statsbudsjettet - les mer


Opplev Norge med De Historiske

De Historiske har høsttilbud til medlemmer av Unio-forbund. Sjekk dem ut her!

Opplev Norge med De Historiske - les mer


Enighet om sosiale bestemmelser for arbeidstakere i sykehusene

Det ble etter forhandlinger enighet mellom Spekter og Unio-forbundene om sosiale bestemmelser for sykehusene (A1 for områdene 10 og 13) onsdag.

Enighet om sosiale bestemmelser for arbeidstakere i sykehusene - les mer


Meklingen i staten har startet: – Håper på mer ydmykhet

I dag startet meklingen i staten. – Jeg håper vår statelige arbeidsgiver møter oss med mer ydmykhet og forhandlingsvilje, og at den nå skjønner at den ikke kan diktere et resultat, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat på vei inn til det første møtet med riksmekleren.

Meklingen i staten har startet: – Håper på mer ydmykhet - les mer


Ber regjeringen diskutere alvoret i kommunene

Koronapandemien har økt behovet for bemanning i kommunene, samtidig som andre tjenester og oppgaver skal tilbys som vanlig. Arbeidslivets parter ber regjeringen diskutere bruk av kommunenes ressurser sammen med dem. – Gjennom tilbakemeldinger fra våre kontakter i kommunene vet vi at mange ansatte er utsatt for press og stress. Dette kommer til å vare. Det må de som skal yte tjenester i kommunene også, sier leder Steffen Handal i Unio kommune.

Ber regjeringen diskutere alvoret i kommunene - les mer


Chalak Kadri - på valg i studentutvalget

Om meg
Jeg er klar over at det er litt vrient å uttale navnet mitt. Det er et ekte kurdisk navn, og betyr engasjert/flink. Det kan diskuteres hvor flink jeg er, men det er ingen tvil om at jeg er veldig engasjert. Jeg går andre året juss ved Universitet i Sørøst-Norge i Ringerike hvor jeg trives godt som student. Jeg sitter i styret til Studentsamskipnaden til USN og jobber som frivillig saksbehandler i Gatejuristen. Ellers liker jeg bare å lene meg tilbake og lese en science fiction-bok eller høre en podcast.

Chalak Kadri - på valg i studentutvalget - les mer


Brudd i lønnsoppgjøret i Oslo kommune

Det ble ingen forhandlingsløsning i årets lønnsoppgjør i Oslo kommune. – Vi beklager sterkt at vi var nødt til å bryte, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo.

Brudd i lønnsoppgjøret i Oslo kommune - les mer


Brudd i lønnsforhandlingene i staten

Akademikerforbundets medlem i forhandlingsutvalget, Mizanur Rahaman, deler forhandlingslederens skuffelse over statens manglende forhandlingsvilje. - Slik forhandlingene utviklet seg, var det ingen annen løsning enn å bryte forhandlingene. Akademikerforbundet har ca. 1100 medlemmer som omfattes av dette oppgjøret.

Brudd i lønnsforhandlingene i staten - les merKA arrangerer Nettkurs: Pensjon

Dette nettkurset om pensjon vil ta for seg disse temaene:

 • Hva dekker den offentlige tjenestepensjonen til KA?
 • Hvordan administrere pensjonsordningen?
 • Hvordan beregnes pensjonen for de ansatte? Vi ser på både gamle og nye regler.

For påmelding og mer info se KA.no


Tannhelseforsikring - Nyhet fra Akademikerforbundets forsikringskontor

For syv år siden lanserte Akademikerforbundets forsikringskontor helseforsikring som en frivillig medlemsforsikring. Tilbudet har blitt veldig godt mottatt og flere hundre medlemmer med ektefeller/samboere har benyttet seg av forsikringstilbudet.

Tannhelseforsikring - Nyhet fra Akademikerforbundets forsikringskontor - les mer


Varsling – er det trygt?

Hva gjør du når du har varslet de formelle varslingsveier og de som sitter over deg ikke tar imot varslene - men heller mener du er «en vanskelig arbeidstaker»? Og når arbeidsgiver i tillegg stempler Arbeidstilsynets rapporter som partiske?

Varsling – er det trygt? - les mer


Lønnsforhandlingene i Oslo: Krever reallønnsvekst

I dag leverte Unio Oslo kommune det første kravet i årets lønnsoppgjør. Det viktigste i år er å sikre reallønnsvekst for alle medlemmene.

Lønnsforhandlingene i Oslo: Krever reallønnsvekst - les mer


I frontlinjen under koronakrisen

Alf-Ole Berglund (57) er hovedtillitsvalgt for Akademikerforbundets 315 medlemmer i Vinmonopolet. Utsalgene rundt om i landet har hatt en voldsom omsetning etter at regjeringen lukket grensene. Det betyr igjen at mange av forbundets medlemmer har stått i «frontlinjen» for mulig smitte av koronaviruset.

I frontlinjen under koronakrisen - les mer


Den norske modellen

Å være medlem i en fagforening er en viktig brikke i konstruksjonen som ofte kalles «den norske modellen» – en samfunnsmodell som er unik for Norden. Den norske modellen gir oss blant annet spilleregler for arbeidslivet, og for hvordan arbeidsgiver- og arbeidstakernes hovedorganisasjoner og politiske myndigheter møtes og snakker sammen. Det er dette som kalles «trepartssamarbeidet»

Den norske modellen - les mer


Pensjonstyveriet fortsetter – taper 1,1 milliarder kroner i årets forhandlinger

Alderspensjonistene vil tape 1,1 milliarder kroner i årets trygdeoppgjør. – Regjeringen Solberg tviholder på en måte å regulere pensjonene på som i praksis frarøver alderspensjonistene milliarder. Det er stikk i strid med Stortingets intensjon, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Pensjonstyveriet fortsetter – taper 1,1 milliarder kroner i årets forhandlinger - les mer


Støtter hviterussisk fagbevegelse

Opptakten til – og gjenvalget av Aleksandr Lukasjenko 9. august kan minne om et skoleeksempel på demokrati-skuespill. Reaksjonene i etterkant har vist kraften i folkelig motstand.

Støtter hviterussisk fagbevegelse - les mer


Vellykket omstilling på digitale kanaler

Omstillingsprosesser i store organisasjoner er ikke lett i denne koronapandemien. Det har hovedtillitsvalgt Hilde Duelien i Kongsvinger kommune fått merke. Foruten at mange sitter på hjemmekontor, er det få fysiske møter som blir gjennomført, og desto mer på digitale plattformer.

Vellykket omstilling på digitale kanaler - les mer


Fordelingen og profilen er viktig i årets lønnsoppgjør

Unios styre har vedtatt Unios inntektspolitiske uttalelse. Den er førende for årets lønnsoppgjør. – Resultatet i frontfaget er normgivende, og for oss blir fordelingen og profilen viktig. Lønnstakere med høyere utdanning i offentlig sektor henger fortsatt etter, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Fordelingen og profilen er viktig i årets lønnsoppgjør - les mer


Startskuddet gått for årets forhandlinger

Unio og Spekter er nå i gang med de innledende forhandlingene for medlemmer i de ulike avtaleområdene i Spekter.
Tradisjonelt forhandles det ikke om penger i denne runden for Unios medlemmer. Kun innholdet i overenskomstens del A, områdeinndeling og frister for videre forhandlinger er tema.

Startskuddet gått for årets forhandlinger - les mer


Frontfaget

Det er positivt at man kom fram til en løsning i forhandlingene mellom LO og NHO. Dette oppgjøret som kalles frontfaget er en norm for de øvrige oppgjør i privat og offentlig sektor. Vi har nå fått en viktig brikke på plass når Unio tidlig i september skal overlevere krav til stat og kommune.
 

Frontfaget - les mer


Gjemmekontor?

Spekter-leder Anne-Kari Bratten er kjent for å være frittalende, og det kan til tider være forfriskende. Men når hun i tillegg kaster fram en rekke udokumenterte påstander og mistillit til arbeidstakerne, blir det for drøyt.

Gjemmekontor? - les mer


Flytt lånet og spar penger – boliglån fra 1,39 % 

Gjennom den nye Unio-avtalen med Nordea Direct har flere tusen medlemmer i Unio-forbund allerede sikret seg en av Norges laveste boliglånsrenter.
Dersom du har boliglån, kan det være mange tusen kroner å spare hvert eneste år, kun ved å flytte lånet til medlemsbanken!

Les mer om bankfordelene


Nå kan virksomhetene permittere i ett år

Regjeringen varsler i dag at de vil utvide perioden for permittering fra 26 til 52 uker. – Vi treng å verne viktig industri, ikkje minst i maritim sektor. Der ser vi og at det skjer nødvendig omstilling til grøn skipsfart. Difor må vi ta hand om desse arbeidsplassane og kompetansen til arbeidstakarane der, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Nå kan virksomhetene permittere i ett år - les mer


Høyere anslag på prisveksten

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, TBU, har i et møte i dag økt anslaget for prisveksten. For året tror TBU veksten i konsumprisindeksen KPI blir 1,4 prosent.

Høyere anslag på prisveksten - les merUnio podkast: Det du bør vite om lønnsoppgjøret på 8 minutter

Lønnsforhandlingene starter til høsten. På åtte minutter forklarer Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby hvordan det ser ut for Unios medlemmer.

Unio podkast: Det du bør vite om lønnsoppgjøret på 8 minutter - les mer


Samarbeidsavtale mellom tolkene og døveforbundet

På 70-tallet spilte Norges Døveforbund (NDF) en viktig rolle i å etablere tolkeutdanning gjennom samarbeid med personer med tolkeerfaring. Dette utviklet seg også til den første interesseforeningen for "døvetolker", som det den gang het, stiftet høsten 1978.

Samarbeidsavtale mellom tolkene og døveforbundet - les mer


EFSLI - European Forum of Sign Language Interpreters

Gjennom året som har gått har leder i TiA vært i jevnlig dialog med EFSLI ang vårt medlemskap. Ved generalforsamlingen (AGM) i september i fjor ble det klart at Finland ikke lenger var medlem fordi de hadde ikke ordene «tegnspråktolk» i sine vedtekter. Finlands tegnspråktolk-organisasjon, SVT, fusjonerte tidligere i 2019 med de andre organisasjonene for tolker og oversettere og lagde en stor, felles organisasjon for alle tolker. Med ny organisasjon følger også nye vedtekter og ettersom den nye organisasjonen har medlemmer med mange forskjellige språk, valgte de å ikke nevne noen av språkene i vedtektene. En oversatt versjon av vedtektene måtte oversendes styret i EFSLI som da ikke aksepterte Finland som medlemsland pga. det ikke var spesifisert i vedtektene at organisasjonen var for tegnspråktolker. Selv om de prøvde å argumentere for at det nå var den eneste organisasjonen for tolker i Finland.

EFSLI - European Forum of Sign Language Interpreters - les mer


I dag hyller vi offentlige tjenester og dere som jobber der

I dag er det FN-dagen for offentlige tjenester og sjelden har det vel vært større grunn til å feire alle dem som holder samfunnet vårt oppe og i drift. – Koronakrisa har vist oss at de offentlige tjenestene er helt avgjørende for samfunnet, for liv og helse. De som jobber der er kritiske for vår beredskap og sikkerhet, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

I dag hyller vi offentlige tjenester og dere som jobber der - les mer


Ny melding om innovasjon i offentlig sektor

I dag lanserer regjeringen sine planer for innovasjon i offentlig sektor. Planene kommer i en form av en stortingsmelding. Unio-leder Ragnhild Lied er fornøyd med at bærekraftsmålene er inkludert i innovasjonspolitikken.

Ny melding om innovasjon i offentlig sektor - les mer


Unio Pride podkast: Slik unngår vi polske tilstander

Lån øret til polske Adam Rogalewski. Han forteller hvordan det gikk til at Polen ble det landet ved siden av Ungarn der LHBT-rettighetene er under sterkest press i Europa. Hvordan ble det slik i et land som i utgangspunktet verdsetter menneskerettigheter og som ikke har noen lover som kriminaliserer homofile? Og skal vi klappe oss på skulderen og si at det aldri kommer til å skje her?

Unio Pride podkast: Slik unngår vi polske tilstander - les mer


Møter og kurs i koronakrisen

Koronakrisen fikk fart i digitaliseringen

Akademikerforbundet hadde i 2020 som de foregående årene lagt opp til en tettpakket kurs- og konferanseplan.
Da koronakrisen var et faktum, måtte vi i løpet av kort tid avgjøre hva som skulle skje med de neste møteplassene Akademikerforbundets regi: Utsette, avlyse eller gjennomføre på digital plattform?

Møter og kurs i koronakrisen - les mer


Nytenkning om grønne tariffavtaler

Verden må ta kraftige grep for å håndtere klimakrisa, og alle som har makt, må bidra. Listen over mulige virkemidler er lang. Unios sekretariatssjef Jon Olav Bjergene vil gjøre den lengre.

Nytenkning om grønne tariffavtaler - les mer


Nordea Direct ansetter flere for å betjene Unio-medlemmer

Etterspørselen av boliglån hos medlemsbanken Nordea Direct eksploderte ved lanseringen 22. april, og har holdt seg svært høy i etterkant. Flere tusen avtaler er under behandling. Nå ansetter banken flere.

Nordea Direct ansetter flere for å betjene Unio-medlemmer - les mer


Ungdom må ikkje bere kostnaden av korona-krisa

Unio-leiar Ragnhild Lied er opptatt av at dei unge ikkje må bere kostnadane av korona-krisa. Difor er ho nøgd med at regjeringa har lytta til bodskapet hennar om å sikre ungdommen. – Det er veldig bra at regjeringa kjem med tiltak for å motverke fråfall og sikre at fleire fullfører utdanninga si, seier Lied. Ho skulle likevel ønske regjeringa gjorde meir for ungdommen.

Ungdom må ikkje bere kostnaden av korona-krisa - les mer


Nye betingelser for Unios bank-avtale

Unio-medlemmer får Boliglån 50 prosent til 1,39 prosent rente, som er den laveste prisen i markedet i dette segmentet. Unge medlemmer får boliglån fra 1,35 prosent til 1,39 prosent. Det vil si at Unio-tilbudet totalt sett er et av de beste banktilbudene.

Nye betingelser for Unios bank-avtale - les mer


Stor usikkerhet om kommuneøkonomien

Det er positivt med økte inntekter til kommunene, men Unio er usikre på om dette er tilstrekkelig for å ta igjen etterslepet av oppgaver som er satt på vent eller må gjennomføres på langt mer kostbare måter på grunn av arbeidet med smittevern. – Stortinget må gi garanti for at faktiske merutgifter og inntektstap blir dekket fullt ut i år og neste år, om kutt i velferdstilbudet skal unngås, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Stor usikkerhet om kommuneøkonomien - les mer


Stor usikkerhet det eneste sikre

Regjeringen er meget forsiktig med å anslå hvordan vi vil komme oss ut av krisa. Det eneste anslaget for 2021 i revidert nasjonalbudsjett er et intervall på veksten i fastlandsøkonomien på 4-7 prosent neste år. Det betyr at regjeringen ikke vil spå om hvor raskt vi kommer ut av denne krisa.

Stor usikkerhet det eneste sikre - les mer


Foreløpig enighet om reiseavtalene i staten

Partene i staten er enige om å videreføre reiseavtalene. – Det har vært krevende forhandlinger med mange vanskelige tema på bordet. Partene har stått langt fra hverandre. Avtalen er et foreløpig kompromiss, sier spesialrådgiver Atle Gullestad.

Foreløpig enighet om reiseavtalene i staten - les mer


Midlertidig avtale om arbeidstid i staten forlenget

I staten er den midlertidige avtalen om hviletid, kjernetid og overtid forlenget. Det er gjort noen justeringer i avtalen.

Midlertidig avtale om arbeidstid i staten forlenget - les mer


Mot lavere lønnsvekst

Koronakrisen gjør at Statistisk sentralbyrå venter at lønnsveksten påvirkes mye i år. – Lønnsveksten vil selvsagt bli påvirket av bråstoppen i verdensøkonomien, det kraftige fallet i etterspørselen og den rekordlave oljeprisen, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug.

Mot lavere lønnsvekst - les mer


Omsorgsdager og koronaviruset

Viktige endringer i regelverket for omsorgspenger ble vedtatt av Stortinget fredag 20.3.20.

De nye reglene gjelder frem til 31.12.20:

For noen familier og forsørgere vil de utvidede ordninger ikke dekke behovet for hele kalenderåret 2020.
Akademikerforbundet har tatt opp denne problemstillingen og vi avventer nå sentral avklaring av muligheten for utvidelse av ordningen. 


Ny bankavtale: Få boliglånsrente fra 1,79%

Med den nye Unio-avtalen med Nordea Direct Bank får du nå en av landets laveste boliglånsrenter og flere andre bankfordeler. Har du boliglån kan det være mange tusen kroner å spare hvert eneste år ved å flytte lånet ditt til medlemsbanken!

Les mer om avtalen her.


Bråstopp i økonomien og høy ledighet i flere år

Den økonomiske bråstoppen i hele verden har alle kjennetegn av en alvorlig etterspørselskrise. Norge rammes dobbelt av lavere etterspørsel hjemme og fra utlandet, samt at oljeprisen har falt dramatisk. De økonomiske prognosene fra Statistisk sentralbyrå 24. april viser at den nåværende lavkonjunkturen trolig vil vare i flere år.

Bråstopp i økonomien og høy ledighet i flere år - les mer


Hverdagsråd er viktige nå

Når vårt land blir utsatt for katastrofer, vil vår solidaritet bli satt på prøve. Fagbevegelsen har gjennom tidene vært bærer av solidaritet og vi skal også i denne krisen bidra med det beste av våre verdier.

Hverdagsråd er viktige nå - les mer


Permitterte studenter får penger i ny ordning

Regjeringen sikrer kompensasjon til permitterte i 18 dager etter utløpet av lønnspliktperioden. Det betyr at også permitterte som ikke har rett til dagpenger, slik som studenter, vil få lønnskompensasjon i 18 dager.

Permitterte studenter får penger i ny ordning - les mer


Det er uaktuelt å bruke hastelov på utvidelse av arbeidstiden

– Det er helt uaktuelt å utvide rammene for arbeidstid for våre folk i frontlinjen for å bekjempe koronaepidemien, sier Unio-sjef Ragnhild Lied til Dagbladet.

Det er uaktuelt å bruke hastelov på utvidelse av arbeidstiden - les mer


Dette mener Unio om at koronaloven får lengre varighet

– For Unio er det viktig at vi så snart som mulig kan komme tilbake til normal lovbehandling.  Det knytter seg en usikkerhet til om det er behov for koronaloven etter 27. april, da gjeldende lov utløper. Det bør nøye vurderes, sier Ragnhild Lied.

Dette mener Unio om at koronaloven får lengre varighet - les mer


Støtter at permitterte og arbeidsledige får mulighet til kompetanseheving

Permitterte og arbeidsledige skal få mulighet til kompetanseheving uten å miste retten til dagpenger. Regjeringen foreslår å bruke 440 millioner ekstra til slike tiltak. –  Dette er tiltak vi støtter. I unntakssituasjonen vi nå er inne i, er det riktig å bygge opp kompetansen i arbeidsstyrken slik at vi står bedre rustet både som enkeltindivid og samfunn når krisen er over, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Støtter at permitterte og arbeidsledige får mulighet til kompetanseheving - les mer


Krisepakken : – Bra, første tiltak i kommunene

– Vi er glad for at Stortinget har sett behovet for tiltak i kommunene. Som et første steg er dette bra, sier Unio-leder Ragnhild Lied om tiltakene rettet mot kommunene.

Krisepakken : – Bra, første tiltak i kommunene - les mer


Endelig kompetansekrav i barnevernet!

«Dette er veldig gode nyheter, som vil styrke barnevernet og gi bedre hjelp til mange sårbare barn og familier» Uttaler Anne Grønsund, leder for barnevernspedagogene i Akademikerforbundet.

Endelig kompetansekrav i barnevernet! - les mer


Unio-studentene ikke fornøyd med regjeringens kriselån

I morgen kommer regjeringens krisepakke til studenter, men allerede i dag ble det kjent at regjeringen vil tilby studentene et ekstra lån på 26.000 kr.  – Det kan det bli kritisk for mange, sier nestleder Elise Klungtveit i Unio-studentene til NRK.

Unio-studentene ikke fornøyd med regjeringens kriselån - les mer


– Vi trenger en aktiv finanspolitikk for å holde landet i gang etter koronakrisa

– Det vil være en alvorlig feil å ikke bruke offentlig sektor aktivt i kampen for å gjenreise sysselsettingen etter krisa, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug. Unio foreslår en rekke tiltak for å få fart på en økonomi som ikke er som før korona-pandemien.

– Vi trenger en aktiv finanspolitikk for å holde landet i gang etter koronakrisa - les mer


Koronalov til debatt

– At denne lovproposisjonen gjennomgås kritisk og møter debatt er helt på sin plass, sier Ragnhild Lied, leder i Unio. Koronaloven er nå til debatt.

Koronalov til debatt - les mer


Hvordan påvirker koronasituasjonen studiene?

Elever og studentene var blant de første til å oppleve unntakssituasjonen. Vi har samlet en del stoff rundt ufordringene de opplever.

Hvordan påvirker koronasituasjonen studiene? - les mer


Korona-sider for hele Unio-familien

Her er en samleside for alle artiklene Unio har om saker og avtaler vedrørende koronaviruset.

https://www.unio.no/koronavirus/


Utvidede rammer for overtid i Oslo kommune

Unio har inngått en avtale med Oslo kommune om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med korona-epidemien.

Utvidede rammer for overtid i Oslo kommune - les mer


Korona unntakstilstand

Her er en lettlest økonomisk betraktning per nå.
Dette er ferskvare i en tid hvor tiltak og effekter endres på løpende bånd.

Korona unntakstilstand - les mer


Nå settes sentrale bestemmelser til side for å avhjelpe i krisen

Regjeringen foreslår en midlertidig krisefullmakt for å avhjelpe negative effekter av smitten. – Unio erkjenner at slik situasjonen er nå trenger regjeringen mer handlingsrom og muligheten til å snu seg raskt for å gjennomføre rettslige endringer. På mange områder er det ikke tilstrekkelig rettslig grunnlag til å fastsette nødvendige regler på en rask og effektiv måte. Vi støtter derfor innføring av en kriselov, sier Unios leder Ragnhild Lied

Nå settes sentrale bestemmelser til side for å avhjelpe i krisen - les mer


Lønnsavtalene i kommunene videreføres, oppgjøret får ny frist

Avtaler om lønns- og arbeidsvillkår i KS-området videreføres til 15. september i år. Når forhandlingene gjenopptas til høsten, er det med det utløpstidspunktet.

Lønnsavtalene i kommunene videreføres, oppgjøret får ny frist - les mer


Regjeringen utvider muligheten til å få omsorgspenger for barn som er hjemme i koronakrisen.

Stortinget utvider muligheten til å få omsorgspenger eller «sykt barn-penger» for foreldre som blir sendt hjem i koronakrisen. Arbeidsgivere får sykepenge-lette. Krisetiltakene innføres så snart som praktisk mulig.

Regjeringen utvider muligheten til å få omsorgspenger for barn som er hjemme i koronakrisen. - les mer


– Ansatte i kommunene må ivaretas gjennom krisen

Det er avgjørende at nødvendige helsetjenester sikres lokalt og regionalt. Innbyggeres trygghet er viktig. Unio og de andre partene i kommunesektoren jobber for å sikre nettopp det. – Samtidig må ansatte ivaretas, sier leder for Unio kommune, Steffen Handal.

– Ansatte i kommunene må ivaretas gjennom krisen - les mer


Akademikerforbundets arrangementer

 1. Forbundets nasjonale kurs/konferanser

  Alle nasjonale kurs/konferanser i perioden mars til og med mai avlyses.
 2. Forbundets lokale og regionale møteplasser

Hovedstyret har besluttet at alle regionale årsmøter avlyses. Når det gjelder årsmøter som inkluderer valg, ber hovedstyret de sittende styremedlemmer fortsette til årsmøte kan bli gjennomført. Dersom styremedlemmer ikke fortsetter, må regionleder gi beskjed om dette til generalsekretær.

Når det gjelder regionale styremøter, anbefales disse avholdt ved fjernmøter.

Akademikerforbundets arrangementer - les mer


– Arbeidstakerne må ivaretas økonomisk i denne krisen, skriver Unio, YS og Akademikerne i kveld

I et felles brev skriver de tre lederne av Hovedorganisasjonene Unio, Akademikerne og YS at regjeringen bør gjøre mer for å lempe på konsekvenser for arbeidstakerne under Korona-utbruddet i Norge

– Arbeidstakerne må ivaretas økonomisk i denne krisen, skriver Unio, YS og Akademikerne i kveld - les mer


Terningkast seks!

Forbrukerrådet har for andre år på rad kåret Akademikerforbundets behandlingsforsikring til den beste på markedet. Vår forsikring er både attraktivt priset og har de beste vilkårene, og belønnes med testens eneste sekser!

Terningkast seks! - les mer


Vellykket fagkveld om tolk som inkluderings-måte!

Torsdag 27. februar arrangerte Tolkene i Akademikerforbundet i samarbeid med Oslo Døveforening en fagkveld med overskrift Tolk - nødløsning eller god løsning for inkludering?

Vellykket fagkveld om tolk som inkluderings-måte! - les mer


Lederlønner øker mer enn for andre: – Dette øker forventningene foran årets tariffoppgjør

Nye tall for utviklingen i lederlønninger tyder på at ledere i staten får mer enn andre grupper.
–  Det er ikke tvil om at dette øker kravet og forventningene før lønnsoppgjøret. Medlemmene forventer å få det samme, sier Unio-leder Ragnhild Lied til Dagens Perspektiv i dag.

Lederlønner øker mer enn for andre: – Dette øker forventningene foran årets tariffoppgjør - les mer


Krevende – men rom for reallønnsvekst

I følge regjeringens statsbudsjett for inneværende år er det rom for 3,6 % årslønnsvekst i år. Samtidig understreket Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby da han gjestet Akademikerforbundets tariffkonferanse at det kommende hovedoppgjøret ser krevende ut.

Krevende – men rom for reallønnsvekst - les mer


Unios forhandlingssjef ber NHO roe seg ned

– Egentlig er jeg ganske sur på dette. NHO snakker mot bedre vitende i pressen, sier Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby. I Dagbladet Børsen avviser han at det er så problematisk at staten kom ut med høye tillegg i fjor.

Unios forhandlingssjef ber NHO roe seg ned - les mer


Jon Olav Bjergene ny sekretariatssjef i Unio

Styret i Unio har ansatt Jon Olav Bjergene (52) som ny sekretariatssjef.

Jon Olav Bjergene ny sekretariatssjef i Unio - les mer


Fokuserer på relasjonsbygging og konfliktløsning

Han jobber til daglig med råd og veiledning innen Kvalifiseringsprogrammet på NAV St. Hanshaugen i Oslo kommune, og for øvrig også med råd og veiledning innen lønnsspørsmål og fagforeningsarbeid både i og utenfor arbeidstida.
Han ble rekruttert til Akademikerforbundet gjennom en meget god kollega fra Oslo kommune for fire år siden. Etter at han ble tillitsvalgt, økte medlemstallet i Bydel St. Hanshaugen fra 3 til 17 personer på ett år.
- Det er jeg veldig stolt av. Men med økt medlemstall er det blitt mer arbeid, og det er utfordrende å kombinere verv og fulltidsarbeid. Jeg strever litt med det, og skulle ønske at tillitsvalgtarbeid var bedre tilrettelagt, sier Ali.

Fokuserer på relasjonsbygging og konfliktløsning - les mer


Ny hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune

Vi finner hovedtillitsvalgt Tor Magnus Hindenes (40) på Fylkeshuset midt i Trondheim sentrum. I tredje etasje er Fagenhet for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune. Der er han spesialkonsulent på internkontroll og kvalitetssikring for Barne- og familietjenesten.

Ny hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune - les mer


Brudd i forhandlingene om særaldersgrenser

– Regjeringen var ikke villig til å sikre de livsvarige pensjonsnivåene for over 200 000 offentlig ansatte med særaldersgrense, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Brudd i forhandlingene om særaldersgrenser - les merHovedavtalen presses

Ved at partene ble enige om å forlenge dagens Hovedavtale i staten i nok et år, blir det foreløpig ingen endringer. I forkant av de planlagte forhandlingene hadde Arbeidsgiverrådet (under Kommunal- og moderniseringsdepartementet) sendt ut tre debattnotater der de tar sentrale deler av Hovedavtalen opp til debatt. Dette skapte tydelig frustrasjon hos arbeidstakersiden, og reduserte mulighetene til gode forhandlinger.

Hovedavtalen presses - les merTiA-aktiviteter

TiA-konferansen 12.-13. mars er den største og viktigste aktiviteten i 2020. Les mer om den, fagkveld, digital tolkeformidling og annet her.

TiA-aktiviteter - les mer


Tolkeforbundet nedlagt – lenge leve TiA!

11. januar ble Tolkeforbundet lagt ned som interesseorganisasjon for tolker. Samtidig ble aktiviteten overført til TiA - Tolkene i Akademikerforbundet, som skal fungere videre som et fag- og interessefellesskap for tolker i Akademikerforbundet.

Tolkeforbundet nedlagt – lenge leve TiA! - les mer


Oppfordrer tolker til å bli medlem i TiA

- Jeg er overbevist om at dersom vi hadde kommet videre med dette og fått en tilknytning til en slik organisasjon allerede i 1970-80-årene, så ville vi hatt en hurtigere fremgang i vårt strev med å få anerkjennelse for eksempel for våre krav når det gjaldt lønns- og arbeidsforhold, sier Eva-Signe Falkenberg, som ledet Norsk Døvetolkforening i ti år fra den ble stiftet i 1978. - Så en stor takk til ledelsen i Tolkeforbundet for den kjempejobben dere har gjort. Og jeg vil på det sterkeste oppfordre de som ikke allerede har meldt seg inn i TiA, til å gjøre det!

Oppfordrer tolker til å bli medlem i TiA - les mer


Årets lokallag 2019

Årets lokallag er NAV Tromsø.

Vi gratulerer!


Nå kan du melde deg på kurs og konferanser 2020!

Noen av våre aktiviteter første halvår:

 • Tariffkonferansen 2020
 • Spekter Workshop
 • Grunnkurskurs for tillitsvalgte trinn I

Du finner komplett kurskalender her.


Vil ha ny maktutredning

Unio-konferansen har i år tittelen «Har den fjerde statsmakt abdisert?». Mange er inviterte for å svare på spørsmålet. Hva publiserer den fjerde statsmakt? Er det det som er viktig for folk, eller er det klikk og penger som dominerer? Føler de noe ansvar for den offentlige samtalen? - Og hva skjer når verden blir styrt fra en twitterkonto i Washington, spurte Ragnhild Lied retorisk.

- Det er nå tjue år siden forrige maktutredning, sa Unioleder Ragnhild Lied i sin åpningstale på årets Uniokonferanse. Nå er det på høy tid med en ny, sier hun. I åpningstalen kom Lied – med arbeidsminister Anniken Haugli som tilhører – med denne oppfordringen.

– Maktstrukturer har endret seg, tunge samfunnsinstitusjoner har svikta oppdraget sitt og ikke minst har medielandskapet endret seg totalt, sier Lied. I en ny maktutredning skal det ikke bare handle om hvem som har makt, men hvordan de forvalter makten. Viktige samfunnsinstitusjoner – som NAV, Stortinget, regjeringen, domstoler, påtalemakt og advokater har svikta i NAV-skandalen. Og i Genève går Norge på tap etter tap i barnevernssaker, understreket hun.

Vil ha ny maktutredning - les mer


Vervearrangementer/infomøter

En stor del av interimsstyrets innsats nå er å bygge organisasjonen og reise rundt i Norge der det er tolker, for å verve medlemmer til TiA. Vi har allerede vært på flere arrangementer og informert: 

Vervearrangementer/infomøter - les mer


Skatteoppkreverfunksjonen - fra kommune til stat i høyhastighet

Det første møtet mellom partene i prosessen fant sted 31.10.19. Rådgiver Eystein Madland Hagesæther deltok på vegne av Akademikerforbundet. Det neste møtet for samarbeidsutvalget for overføring av skatteoppkreveroppgaver og personell fra kommunene til Skatteetaten fant sted 14. november.

Skatteoppkreverfunksjonen - fra kommune til stat i høyhastighet - les mer


TiA jobber med saker tolkene er opptatt av

I går hadde Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) strategimøte med representanter fra Akademikerforbundet.

TiA jobber med saker tolkene er opptatt av - les mer


Landsmøtet i gang

Det var en symboltung dag Landsmøtet i Akademikerforbundet startet opp. Likelønnsdagen markerer den dagen i året der kvinner generelt jobber uten lønn ut året.

Landsmøtet i gang - les mer


Fra i dag markerer vi at kvinner jobber gratis ut året

I dag, den 14. november, markerer Unio Likelønnsdagen. Fra i dag og ut året jobber kvinner i prinsippet gratis.

Fra i dag markerer vi at kvinner jobber gratis ut året - les mer


Hovedavtaleforhandlingene i KS er i gang

Unio kommune og KS forhandler om ny hovedavtale. – Vi mener at klima- og miljøtiltak skal være en viktigere del av partssamarbeidet, sier forhandlingsleder Steffen Handal.

Hovedavtaleforhandlingene i KS er i gang - les mer


Du inviteres til å medvirke i Akademikerforbundets tariffarbeid

Akademikerforbundet ønsker at du som medlem skal ha anledning til å medvirke i tariffarbeidet.  

Vi har derfor sendt ut en spørreundersøkelse til alle yrkesaktive medlemmer i offentlig sektor (vi har ikke sendt til de stedene som ikke har gjennomført lokale forhandlinger ennå). Svarene vil vi bruke i arbeidet med tariff i 2020.

Du inviteres til å medvirke i Akademikerforbundets tariffarbeid - les mer


Enige om å forlenge dagens hovedavtale

Partene ble i dag enige om å forlenge dagens hovedavtale i staten med ett år. Det betyr at forhandlingene om en ny hovedavtale vil gjenopptas neste høst.

Enige om å forlenge dagens hovedavtale - les mer


Senior medlemsmøte i Akademikerforbundet region øst

I Akademikerforbundets styringsdokumenter heter det; (..)at livsfasepolitikk inngår som en viktig del av virksomhetens personalpolitikk med særlig fokus på seniorpolitikk i alle tariffområder». Akademikerforbundet region øst har per i dag 636 seniormedlemmer over 55 år, hvorav 475 fortsatt er yrkesaktive og 133 er alderspensjonister. I 2017 ble det nedsatt en arbeidsgruppe i regionen for å undersøke om seniormedlemmene hadde ønske om å ha egne møter hvor det kunne arbeides med seniorpolitiske spørsmål. Tiltaket viste seg å bli særdeles godt mottatt, og per oktober 2019 er det blitt arrangert 5 medlemsmøter for denne gruppen.

Senior medlemsmøte i Akademikerforbundet region øst - les mer


Verneombudsprisen til radiograf på Haukland sykehus

Hovedverneombud og radiograf Ester Geitrheim er årets verneombud. – Jeg trodde ikke det var sant da dere ringte meg. Det er fantastisk – tusen takk, sa hun da hun mottok prisen på Unios verneombudskonferanse i dag.

Verneombudsprisen til radiograf på Haukland sykehus - les mer


Hvor er planen?

Hele sju milliarder kroner setter regjeringen av for at Norge skal sette et mindre fotavtrykk i klimaregnskapet. Men planene må konkretiseres, slik at de løser utfordringene.

Hvor er planen? - les mer


Den norske modellen er verdt å kjempe for!

I følge Statsbudsjettet, har regjeringen liten/ingen interesse i å gjennomføre stortingsvedtaket om å få opp organisasjonsgraden i det norske arbeidslivet. Tvert i mot vil de oppheve dette, noe partene i arbeidslivet beklaget sterkt under miniseminaret som Tankesmia Agenda arrangerte. I tillegg til dette var heller ikke regjeringen, som den tredje part i Den norske modellen, tilstede når temaet om det organiserte arbeidslivet var verdt å kjempe for skulle diskuteres.

Den norske modellen er verdt å kjempe for! - les mer


En bærekraftig næringspolitikk?

Klima og miljø er absolutt noe vi som arbeidstakerorganisasjon er opptatt av. Ikke minst fordi en grunnleggende endring i norsk næringspolitikk og arbeidsliv vil klart treffe våre medlemmer. Og selvsagt fordi vår generasjon har et ansvar for å gi våre etterkommere et samfunn som er levelig. Et spørsmål vi kan stille oss er: Hvor offensive skal arbeidstakerne være?

En bærekraftig næringspolitikk? - les mer


Akademikerforbundets kommentar til statsbudsjettet

Ingen store endringer i statsbudsjettet

Et statsbudsjett som i hovedsak er uten store endringer. Det er positivt at norsk  økonomi har utsikter til en moderat vekst i 2020 som innebærer noe redusert  oljepengebruk sammenlignet med 2019.

Akademikerforbundets kommentar til statsbudsjettet - les mer


Unio markerer verdensdagen for anstendig arbeid

Verden er full av hardt arbeidende kvinner og menn. En alt for stor del av dem er usynlige i det store samfunnsbildet. Det meste av omsorgsarbeid gjenspeiles hverken i statistikker eller lønningsposer. Og det, til tross for at innsatsen deres gjør at samfunnsmaskineriet virker.

Unio markerer verdensdagen for anstendig arbeid - les mer


Lokale lønnsforhandlinger: Hvordan forbereder du deg?

Årets lønnsoppgjør var et mellomoppgjør. Det betyr at det i hovedsak ble forhandlet om en akseptabel økonomisk ramme. Etter krevende meklingsrunder på overtid, gjør nå Akademikerforbundets tillitsvalgte opp status og forbereder seg til høstens lokale forhandlinger.

Lokale lønnsforhandlinger: Hvordan forbereder du deg? - les mer


Pressemelding: Tolkene velger Akademikerforbundet og Unio

Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) er et nyetablert fag- og interessefellesskap. Tolkeforbundet har vært et interessefellesskap med medlemmer innen både stat og kommuner, med NAV som største arbeidsgiver. Tolkene tar nå steget fra interessefellesskap til fagforening, og vil få støtte og handlingsrom i Akademikerforbundet. Forbundet er godt rustet til å ta imot tolkene, og arbeide for deres interesser.

Pressemelding: Tolkene velger Akademikerforbundet og Unio - les mer


Skal styrke Akademikerforbundet i NAV

Hun vil presentere seg på Akademikerforbundets NAV-konferanse i Oslo i september, og fortelle deltakerne hva hun skal jobbe med i frikjøpsperioden.

- Akademikerforbundet ønsker å styrke sin tilstedeværelse i NAV for å gi bedre oppfølging av medlemmer og tillitsvalgte. Samtidig har vi en målsetting om å øke medlemstallet, sier Catrine.

Hun synes det er svært inspirerende å være den som har fått denne utfordrende og spennende oppgaven. I første omgang vil hun bruke tid på å bli kjent med medlemmene ved bl.a. å besøke regionene og lokallagene, og ønsker å være på tilbudssiden når det gjelder å organisere aktuelle småkurs og lunsjmøter.

Skal styrke Akademikerforbundet i NAV - les mer


Valg av politisk ledelse i Akademikerforbundet for perioden 2020-2022

Valgkomitéen presenterte sitt forslag til Hovedstyre for perioden 2020-2022, samt ordfører med varaordfører på Politisk råd i juni:

Valg av politisk ledelse i Akademikerforbundet for perioden 2020-2022 - les mer


Tolkene i Akademikerforbundet (TiA), nyetablert fag- og interessefellesskap

Før sommeren mottok Akademikerforbundet en henvendelse fra Tolkeforbundet som ønsket å bli en del av Akademikerforbundet og Unio. Tolkeforbundet har ca. 230 medlemmer og 500-700 frilansere.

Tolkene i Akademikerforbundet (TiA), nyetablert fag- og interessefellesskap - les mer


Klassiske dyder i den moderne verden

Platon opererer med fire klassiske dyder:

 • Måtehold
 • Visdom (Aristoteles skjelnet mellom klokskap og visdom)
 • Mot
 • Rettferdighet

Klassiske dyder i den moderne verden - les mer


Støtter fagorganisasjonene, men melder seg ikke inn

Hele 40 prosent oppgir at de uansett får samme lønns- og arbeidsvilkår ved å være uorganisert, årets Arbeidslivsbarometer fra YS, som ble presentert på Arendalsuka. Dette er ingen lystig lesing for arbeidstakerorganisasjonene, uttalte YS-leder Erik Kollerud under presentasjonen.

Støtter fagorganisasjonene, men melder seg ikke inn - les mer


Også Frps utstillingsvindu satser på kompetanse og nok ansatte for å sikre kvalitet i velferden

–  Jeg merket meg at da Terje Søviknes fikk spørsmål om de to viktigste kjennetegnene på kvalitet i kommunenes tjenester, så trakk han frem kompetanse hos de ansatte og tilstrekkelig bemanning. Det har vi merket oss og det tar vi med oss videre fra Velferdsduellen, sier Unio-Leder Ragnhild Lied i Arendal onsdag.

Også Frps utstillingsvindu satser på kompetanse og nok ansatte for å sikre kvalitet i velferden - les mer


Resultat i lønnsoppgjøret for kirkelige virksomheter 2019

I ettermiddag ble partene i KA-området enige i lønnsforhandlingene. – Vi er fornøyd med at rammen på årets lønnsoppgjør i kirken ble lik rammen i stat og kommune, og at vi skal følge resultatene der når det gjelder pensjon og AFP, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Resultat i lønnsoppgjøret for kirkelige virksomheter 2019 - les mer


Verneombudsprisen – vi trenger ditt forslag til kandidat!

For tredje gang deles Unios verneombudspris ut på Verneombudskonferansen. Med denne prisen ønsker Unio å sette fokus på den viktige rollen verneombudet har i arbeidslivet. Prisen deles ut til et verneombud som har gjort en særskilt innsats i rollen som verneombud.

Verneombudsprisen – vi trenger ditt forslag til kandidat! - les mer


Pause i KA-forhandlingene

Partene i KA-området har tatt en pause. De vil møtes over helgen for å gjenoppta forhandlingene.

Pause i KA-forhandlingene - les mer


Politisk verksted i eksotiske omgivelser

Om det var interessante politiske temaer, svært engasjerte representanter eller omgivelsene som førte til de spennende debattene på årets Politiske råd, er vanskelig å fastslå. Region Rogaland tok i år imot Akademikerforbundet i eksotiske omgivelser på Solastrand utenfor Stavanger. Årets Politiske råd på Sola ble et stort politisk verksted og et viktig forum for forberedelser til høstens Landsmøte.

Politisk verksted i eksotiske omgivelser - les mer


– Nå har ILO en historisk sjanse

Tiden er overmoden. – I løpet av de 10 neste dagene skal vi legge inn all energi for å få på plass en konvensjon som vil stå seg langt inn i framtiden, sier Unios internasjonale sekretær Liz Helgesen. Det er en historisk sjanse for et arbeidsliv fritt for vold og trakassering.

– Nå har ILO en historisk sjanse - les mer


Regionreformen utfordrer regiondelingen

8. juni 2017 ble Prop. 84 S (2016-2017), Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå, behandlet i Stortinget og fra 2020 vil Norge har 11 fylker inkludert Oslo. Målet er større og mer funksjonelle fylkeskommuner som skal være pådrivere for regional samfunnsutvikling. Akademikerforbundet har de siste 20 årene hatt 8 regioner. Spørsmålet må derfor stilles; stemmer kartet fremdeles med terrenget?

Regionreformen utfordrer regiondelingen - les mer


Regionene rigger seg for lokale lønnsforhandlinger

Akademikerforbundet har medlemmer på godt over 800 arbeidsplasser spredt over hele landet på tvers av tariffområdene. Akademikerforbundet er rådgivere, konsulenter, terapeuter, IT-konsulenter, selvstendig næringsdrivende, toppledere, helsearbeidere og controllere, for å nevne noen. Akademikerforbundet har et mangfold å være stolt av.

Regionene rigger seg for lokale lønnsforhandlinger - les mer


Utdanning skal fortsatt lønne seg

Tjuefire dager etter brudd i forhandlingene, kom partene til enighet gjennom mekling. Unios forhandlingsledere i både stat og kommune konkluderer, etter at partene kom til en avtale, med at utdanning skal fortsatt lønne seg.

Utdanning skal fortsatt lønne seg - les mer


Reallønnsvekst for statsansatte. Streik avverget i staten

Fredag 24. mai kom Unio til enighet med staten om årets lønnsoppgjør for statsansatte. Dermed blir det ikke streik. – Statsansatte er sikret reallønnsvekst gjennom sentrale tillegg. Det var vårt viktigste krav og det er jeg fornøyd med, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

Reallønnsvekst for statsansatte. Streik avverget i staten - les mer


Det ble løsning i meklingen mellom Unio kommune og KS

Partene ble enige om en avtale torsdag kveld.

Uendret ramme

Avtalen som er inngått mellom partene har den samme økonomiske rammen som den som allerede er inngått med LO kommune og YS kommune.
I og med at to av fire hovedorganisasjoner allerede hadde akseptert tilbudet fra KS, var det lite realistisk å få flere penger på bordet.

Akademikerforbundets medlemmer med tre eller fire års universitets- eller høyskoleutdanning kommer godt ut med dette oppgjøret.

Det ble løsning i meklingen mellom Unio kommune og KS - les mer


Løsning i meklingen – det blir ikke streik

Avtalen som er inngått mellom partene har den samme økonomiske rammen som den som allerede er inngått med LO kommune og YS kommune.
I og med at to av fire hovedorganisasjoner allerede hadde akseptert tilbudet fra KS, var det lite realistisk å få flere penger på bordet.

Oppgjøret treffer godt for Akademikerforbundets medlemmer med 3 eller 4 års universitets- eller høyskoleutdanning.

Løsning i meklingen – det blir ikke streik - les mer


Seniorpolitisk barometer 2018

Akademikerforbundets seniorutvalg i ser Seniorpolitisk Barometer 2018 (SPB2018) som en indikasjon på at færre eldre arbeidstakere enn tidligere vil fortsette i arbeidslivet etter at de har fått muligheten til å gå av med pensjon. I en tid hvor offentlig sektor er i hyppig omstilling, mener seniorutvalget at denne problemstillingen må adresseres for å hindre at mye kompetanse forlater arbeidslivet. 

Seniorpolitisk barometer 2018 - les mer


– Nær løsning – eller krise?

Vi får mange spørsmål om hvordan det går i meklingene, både i stat og kommune, men det er ikke mye annet vi kan si, enn at “arbeidet pågår for å finne en løsning”. DET er det mange som synes er rart, men det har sin grunn.

– Nær løsning – eller krise? - les mer


1000 statsansatte er streikeklare i politiet, høyskoler og universiteter

Dersom meklingen i staten ikke fører frem innen fristen natt til 24. mai, vil Unio ta ut 1000 statsansatte fra fredag morgen. Det gjelder blant andre ansatte på universiteter og høyskoler, ulike grupper i politiet, skatterevisorer, bibliotekarer og Nav-ansatte.

1000 statsansatte er streikeklare i politiet, høyskoler og universiteter - les mer


Nå er det enighet i lønnsforhandlingene i KS bedrift

Unio har kommet til enighet med KS Bedrift i mellomoppgjøret for Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter.

Nå er det enighet i lønnsforhandlingene i KS bedrift - les mer


– KS skal ikke lykkes i splitt- og hersk-politikken sin

– Prøver KS å sette sykepleierne opp mot lærerne? Det kan virke sånn, men jeg håper de ikke lykkes, sier Lise Beathe Hov.

– KS skal ikke lykkes i splitt- og hersk-politikken sin - les mer


Brudd i kommunesektoren

Unio kommune fant ikke en forhandlingsløsning med KS i årets mellomoppgjør. Grunnen til bruddet er at den største gruppen med høyere utdanning, lærerne, får langt mindre enn andre grupper. Oppgjøret går nå til mekling.

Brudd i kommunesektoren - les mer


Enighet i Oslo kommune

– Vi er fornøyde med at alle medlemsgruppene våre får reallønnsvekst, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Enighet i Oslo kommune - les mer


Lønnsforhandlingene i stat og kommuner fortsetter

De ordinære lønnsforhandlingene fortsetter ved inngangen til helgen, både i staten og i KS-området, som omfatter kommunene utenom Oslo kommune.

Lønnsforhandlingene i stat og kommuner fortsetter - les mer


Unio / Unio krever reelt lønnsløft for statsansatte i lønnsoppgjøret

Klokken 12 i dag gikk startskuddet for lønnsforhandlingene i staten. Guro Lind leder forhandlingene på vegne av Unio stat. Hun krever reallønnsøkning for statsansatte.

Unio / Unio krever reelt lønnsløft for statsansatte i lønnsoppgjøret - les mer


Enighet mellom Spekter og Unio

Det ble den 10. april oppnådd enighet mellom Spekter og Unio om de sosiale bestemmelsene for ansatte i helseforetakene.

Enighet mellom Spekter og Unio - les mer


Reallønnsvekst i årets oppgjør

- Våre medlemmer i offentlig sektor har grunn til å forvente reallønnsvekst i årets oppgjør, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Reallønnsvekst i årets oppgjør - les mer


Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Avgitt til Arbeids- og sosialdepartementet 28. mars 2019.

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019 - les mer


Klima og bærekraft: Fagforeningene må trekke i nødbremsene!

Som fagorganisasjon er vi opptatt av å sikre at medlemmene har en god og trygg jobb å gå til. Men samtidig kan det være grunn til å spørre hvor fagorganisasjonene står i de klimautfordringene vi er midt oppe i. Her har heller ikke Akademikerforbundet vært i førersetet. Fagorganisasjonene har for lite kraft i sin felles plattform for hvordan de skal gripe an dette. Etter mange år med diskusjoner er tiden overmoden for å ta ansvar.

Klima og bærekraft: Fagforeningene må trekke i nødbremsene! - les mer


Høyere anslag på prisveksten i 2019

Prisene vil stige mer enn anslått. Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU)  har idag oppjustert anslaget på konsumprisveksten i 2019 til 2,4 prosent. I februar var anslaget 2.2 prosent.

Høyere anslag på prisveksten i 2019 - les mer


Ny ILO-konvensjon mot vold og trakassering?

Kampen for en ny ILO-konvensjon mot vold og trakassering i arbeidslivet sto i sentrum for den felles 8. mars-markering Unio, LO og YS hadde. Temaet som var valgt, var ikke tilfeldig. Når vi snakker om vold og trakassering, snakker vi for en stor del om kvinner. Kampen mot dette er derfor også kvinnekamp, slo Unios nestleder, Kjetil Rekdal fast.

Ny ILO-konvensjon mot vold og trakassering? - les mer


Store endringer på gang

Rundt 60 000 innbyggere vil den nye kommunen, Nordre Follo, ha når Ski og Oppegård slår seg sammen om et år. - På ingen måte noen småby i norsk målestokk, mener hovedtillitsvalgt for Akademikerforbundets medlemmer i kommuneadministrasjonen Nina Ansethmoen (59).

Store endringer på gang - les mer


Åpen feide i LO

Fellesforbundets leder har ikke fulgt med i timen når han krever moderasjon i offentlig sektor.
Det er et stort gap mellom lønnen i privat og offentlig sektor for universitets- og høyskoletutdannende. Det er nødvendig å tette dette gapet. - Da må offentlig sektor få høyere lønnsøkning enn privat sektor for å tette gapet, sier forbundsleder Alfred Sørbø

Åpen feide i LO - les mer


Ny fylkestillitsvalgt i NAV Vestfold – vil verne om fellesskapsverdiene

Hun overtok som fylkestillitsvalgt i november, men var vara for hovedtillitsvalgt for Unio siden august 2018. Sammenslåingsprosessen mellom NAV i fylkene Vestfold og Telemark har vært hovedfokus høsten 2018. Som tillitsvalgt er det faktisk en god del arbeid i forbindelse med denne fylkesreformen som endrer arbeidssituasjonen for flere, sier Solgunn. Videre kan hun fortelle at NAV Vestfold og Telemark til sammen har omtrent 35 medlemmer i Akademikerforbundet. Solgunn, som er seniorrådgiver på NAV arbeidslivssenter i Vestfold, er nå hovedtillitsvalgt for alle forbundene i Unio og trives foreløpig veldig godt med vervet, men føler at hun er i en opplæringsfase der det er godt å kunne støtte seg på gode kollegaer i Akademikerforbundet.

Ny fylkestillitsvalgt i NAV Vestfold – vil verne om fellesskapsverdiene - les mer


Unios krav til statsbudsjettet 2020: – ABE-reformen må avvikles

– Regjeringens såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform må avvikles, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unios krav til statsbudsjettet 2020: – ABE-reformen må avvikles - les mer


TBU: foreløpig rapport 2019

Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU): Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019 – foreløpig rapport.

TBU: foreløpig rapport 2019 - les mer


Vil bli økt behov for personer med høy utdanning i framtiden

Personer med høyere utdanning får jobb og svært få er arbeidsledige. I framtiden vil det bli økt behov for personer med høy utdanning. Det er blant konklusjonene i den andre rapporten fra Kompetansebehovsutvalget (KBU), som ble offentliggjort i dag.

Vil bli økt behov for personer med høy utdanning i framtiden - les mer


Kurs 2019

Det er ledige plasser på flere kurs denne våren. Meld deg på via min side.

Er du ny som tillitsvalgt eller tenker du på å bli det? Bli med på Grunnkurs for tillitsvalgte 5.-6. februar! Send en e-post til and@akademikerforbundet.no

Det er også noen plasser ledig på Arbeidsrett trinn II 12.-13. februar. Send en mail til and@akademikerforbundet.no om du ønsker å delta.

Kurs, reise og opphold er gratis for Akademikerforbundets medlemmer.


Forbedringer i forsikringsavtalene 2019

Reiseforsikring

 • Karenstid ved forsinket bagasje på reise fjernes (4 timer tidligere)
 • Ubegrenset dekning av egenandel på leiebil feriereiser (tidligere kr 10 000)

Uførevilkår

 • Uføredekningen gjelder ut det året du fyller 60 år
 • Dekker arbeidsuførhet for medlemmet (40 % varig uførhet)
 • Rett til erstatning også ved syke/arbeidsavklaringspenger etter 36 måneder + 12 md.

Innboforsikring

Bekjempelse av skjeggkre, veggedyr og kakerlakker (inntil kr 100 000)

Spørsmål til dette? Kontakt post@forsikring.akademikerforbundet.no


- På høy tid å friskmelde lønnsdannelsen

De ulike tariff-utvalgene i Unio er i dag samlet for ha sine første diskusjoner foran lønnsoppgjøret. - Nå er det på høy tid å friskmelde lønnsdannelsen, sa Unio-leder Ragnhild Lied da hun åpnet Unios tariffseminar.

- På høy tid å friskmelde lønnsdannelsen - les mer


Husk at du ennå kan vinne reisegavekort!

Medlemmer som i løpet av 2018 har vervet minst 3 medlemmer deltar i trekningen av 

• et reisegavekort til en verdi av kr 10.000,-
• to reisegavekort til en verdi av kr 5.000,-

Navn på den som verver føres opp i innmeldingsskjemaet.

For å bli registrert som verver, forutsettes det at vervete medlemmer har betalt medlemskontingent til Akademikerforbundet.

Trekning av vervepremier vil bli foretatt 2. januar 2019. De som vinner blir kontaktet.

Innmeldingsskjema finner du her


Ny IA-avtale sikrer sykelønnsordningen

– Det var slett ikke sikkert at vi skulle bli enige om en ny IA-avtale. At den nå er på plass, sikrer sykelønnsordningen, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Samtidig har Unio vunnet fram med at forebyggende arbeidsmiljøarbeid er et hovedsatsingsområde i den nye IA-avtalen, som ble undertegnet i dag.

Ny IA-avtale sikrer sykelønnsordningen - les mer


Midlertidig avtale om særaldersgrenser

Arbeidstakerorganisasjonene underskrev en midlertidig avtale med arbeidsminister Anniken Hauglie om særaldersgrenser i dag. - Avtalen er nødvendig fordi vi ikke klarte å komme i land med en endelig avtale i år, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Midlertidig avtale om særaldersgrenser - les mer


Fagbevegelsens verdenskongress i København

«Building Workers’ Power: Change the Rules». Det er mottoet når over 1200 engasjerte fagforeningsrepresentanter møtes til verdenskongress i København. Utviklingen av demokratiet og sosial rettferdighet står sentralt.

Fagbevegelsens verdenskongress i København - les mer


Endringer i statlig sektor – skaper utfordringer i Akademikerforbundet

Frem til i dag har lokale forhandlinger i statlig sektor blitt ivaretatt av forbundets forhandlere på arbeidsstedene supplert med forhandlere fra regionale forhandlerkorps. Samtidig registreres det at lokale lønnsforhandlinger i statlig tariffområde stadig gjøres mer gjeldende da en større andel av rammen nå legges ut til virksomhetene. Som en følge av økt vektlegging på lønnsdannelse gjennom lokale lønnsforhandlinger, stilles det større krav til de som skal i forhandlinger iht. kapasitet og kompetanse. Dette blir særlig aktualisert dersom virksomheter delegerer lønnsforhandlingene til driftsenheter.

Endringer i statlig sektor – skaper utfordringer i Akademikerforbundet - les mer


Prosjekt Viken: Utfordringer for tillitsvalgte

Innbyggerantallet i det nye fylket Viken vil være 1,2 millioner og Viken blir det fylket med flest innbyggere i Norge fra og med 1. januar 2020. Riktignok det sjette største i areal, men skal du på en kjøretur gjennom fylket må du sette av hele fem timer uten stopp.

Prosjekt Viken: Utfordringer for tillitsvalgte - les mer


Vil tilpasse Akademikerforbundet for framtida

Hun ble fungerende regionleder i BuVeTe den 1. juli og tiltrådte i vervet fordi hun så det som viktig at noen kunne ivareta oppgavene og funksjonene som regionleder etter en urolig periode i styreledelsen. Berit har vært nestleder i regionstyret siden mars 2018, og med sine tre perioder i styret til sammen, syntes hun at dette kunne gå bra.
- Jeg har også lang organisasjonserfaring fra flere andre organisasjoner, og i tillegg har jeg hatt en lang og spennende yrkeskarriere både som sykepleier og leder, så dette tar jeg som en utfordring, sier Berit. Hun vil vektlegge at Akademikerforbundet hele tida må fornye seg slik at man forblir et forbund for framtida.

Vil tilpasse Akademikerforbundet for framtida - les mer


Unio-konferansen: Hva skjer med vårt demokrati?

På årets Unio-konferanse stilte hovedorganisasjonen spørsmål om demokratiet har nådd sitt toppunkt, og vil smuldre opp litt etter litt? Spørsmålet da er om hvilken rolle fagbevegelse, miljøbevegelsen og andre må ha for å motvirke dette?

Unio-konferansen: Hva skjer med vårt demokrati? - les mer


Like spilleregler i offentlige og private virksomheter

På bakgrunn av NHOs lockout i sykepleierstreiken, har Unios representantskap i dag vedtatt en uttalelse der det blant annet heter at «arbeidsgiver-organisasjoner som setter folks liv og helse i fare for å få igjennom sine tariffkrav, kan ikke ha ansvar for å drive offentlige velferdstjenester.»

Like spilleregler i offentlige og private virksomheter - les mer


Endringer i Statens Vegvesen

Uniotillitsvalgt Øystein Lauen fra Akademikerforbundetengasjerer seg i organisasjonsendringene som pågår i Statens Vegvesen (SVV) som følge av at oppgaver overføres fra SVV til Fylkeskommunene.

Han deltok bl.a. i et møte med samferdselsminister Jon Georg Dale på Stortinget mandag 19. november sammen med representanter fra andre fagforeninger for å påvirke prosessen.

Akademikerforbundet vil følge følge opp medlemmer som blir berørt av endringene.  


Overtramp av NHO førte til lønnsnemnd

Regjeringen har som venta gripe inn med tvungen lønnsnemnd for å hindre den varsla lockouten i sjukepleiarstreiken. - Dette viser at NHO ikkje har makta å handtere ei ordinær tariff-konflikt. Dei har møtt ein ansvarleg streik med så uansvarlege grep at lønnsnemnd blei utfallet, seier Unio-leiar Ragnhild Lied.

Overtramp av NHO førte til lønnsnemnd - les mer


Verneombud – arbeidslivets bilbelte

– Dere er arbeidslivets bilbelte! Noe det er lett å glemme når alt går bra, men som er livsviktig når situasjonen krever det. Uten bilbelte, avskiltes bilen. Uten verneombud – hva ville skje med arbeidslivet?

Verneombud – arbeidslivets bilbelte - les mer


BiA i media

Leder Anne Grønsund er stadig i media. Siste kronikk om ansatte som blir hetset på nett stod nylig på trykk i Dagbladet.

Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) har avgitt høring om fremtidens retningslinjer for barnevernspedagogutdanningen. Vi mener den faglige profilen må styrkes. Les om høringssvaret vårt her.

Miljøterapi i skolen

Les om den engasjerte barnevernspedagogen som bygger miljøterapien og lokkallag, Anita Brunborg fra Kjelle videregående skole. Hun og hennes kollegaer hadde også innlegg på barnevernspedagogkonferansen i vår.


Neste års BiA-konferanse i Oslo 6.-7. mai 2019

Sett av disse dagene i mai!!
6.-7. mai 2019 inviterer BiA til årets konferanse på The Hub i Oslo sentrum.
 
Foreløpig program:

 • Netthets i et arbeidstakerperspektiv
 • Sosial kontroll – hvordan forstå og møte dette
 • Skeives møte med barnevernet

Unios boliglånsavtale «best i klassen»

Dine Penger har tatt en gjennomgang av boliglånsavtalene de ulike fagforeningene har forhandlet seg fram til. «Den aller største prisforskjellen fant vi i Storebrand, der Unio-medlemmer kan spare 19.992 kroner, hvis man sammenligner med bankens ordinære boliglån», skriver Dine Penger.

Unios boliglånsavtale «best i klassen» - les mer


Nå kommer lønnstillegget i tariffområde KA

Alle fagforeningene har nå godkjent den nye tariffavtalen, det samme har KAs medlemmer (arbeidsgiverne) gjort gjennom uravstemning. Det betyr at den nye tariffavtalen har trådt i kraft og at virksomhetene kan utbetale ny lønn og tillegg.


Unio markerer Equal Pay Day 19. oktober

Fredag 19. oktober markerer Unio, med 360.000 medlemmer, den internasjonale Equal Pay Day - Vi ønsker å rette søkelyset på verdsettingsdiskrimineringen som fortsatt er en stor utfordring i norsk arbeidsliv. Likelønn handler om at de kvinnedominerte yrkene, og da primært velferdsyrkene i offentlig sektor, betales lavere enn de mannsdominerte yrkene i privat sektor, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unio markerer Equal Pay Day 19. oktober - les mer


Film om likelønn

Se filmen her


Strammere kommuneøkonomi

- Kommuneøkonomien strammes til, konkluderer Unios sjeføkonom Erik Orskaug i en første kommentar til statsbudsjettet.

Strammere kommuneøkonomi - les mer


Regjeringens politikk svikter

 – Regjeringens politikk svikter. Arbeidsledigheten kan bite seg fast på et relativt høyt nivå på over 100 000 helt ledige i flere år til tross for at vi går inn i en høykonjunktur, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug. Dette går fram av Unios innspill til statsbudsjettet.

Regjeringens politikk svikter - les mer


Regionale samlinger om forebyggende arbeidsmiljø

Arbeidslivets parter i samarbeid med STAMI arrangerer seks samlinger om arbeidsmiljø rundt omkring i landet. Målet er å jobbe enda bedre og mer treffsikkert med forebyggende arbeidsmiljø. Samlingene er gratis, og du kan melde deg på!

Regionale samlinger om forebyggende arbeidsmiljø - les mer


Kirkestreik unngått: Enighet i meklingen med KA

19.09.2018. - Vi er lettet over å ha kommet til enighet om ny tariffavtale med KA, sier Kristian Mollestad, forhandlingsleder for Unio KA etter at meklingen er avsluttet natt til onsdag 19.september.

Kirkestreik unngått: Enighet i meklingen med KA - les mer


En streik i kirken kan ramme alle arbeidsområder

Dersom meklingen i tariffområde KA ikke fører fram innen fristen 18.september kl 24.00 vil de seks Unio-forbundene som er del av tariffavtalen med KA ta ut nærmere 30 kirkeansatte i streik fra onsdag morgen. Dette gjelder blant annet prester og diakoner i menighetstjeneste og administrativt ansatte ved kirkelige rådskontorer.

En streik i kirken kan ramme alle arbeidsområder - les mer


Spekter – et annerledes og utfordrende tariffområde

Tariffområdet Spekter skiller seg fra andre store tariffområder som stat og KS på flere måter. I Spekter brukes begrepet overenskomst om tariffavtaler. Det finnes A-delsoverenskomster som inngås av de sentrale parter (Spekter som arbeidsgiverorganisasjon og Unio som vår hovedsammenslutning) og B-delsoverenskomster (lokale tariffavtaler mellom primærorganisasjonen i Unio og virksomheten). Forhandlingssystemet er bygget opp slik at Spekter først forhandler med Unio om sentral tarifftekst og lønn for de organisasjonene som har sentral lønnsdannelse. Deretter forhandler partene lokalt. 

Spekter – et annerledes og utfordrende tariffområde - les mer


Enighet i Virke

Det ble 6. september oppnådd enighet i hovedoppgjøret mellom Unio-forbundene og Virke i HUK-området (helse, utdanning og kultur). Hele 59 overenskomster mellom Unio-forbundene og Virke ble revidert.

Enighet i Virke - les mer


Eit nasjonalt varslingsombod vil lønne seg

Eit nasjonalt varslingsombod vil hjelpe både arbeidstakarar og arbeidsgivarar med å førebyggje og handtere krevjande varslingssaker, og vil spare samfunnet for store kostnader og belastningar. I høyringssvaret til NOU 2018:6, Varsling – verdiar og vern, argumenterer Unio difor sterkt for å opprette eit varslingsombod.

Eit nasjonalt varslingsombod vil lønne seg - les mer


Unio heiar på studentane

No er diverse fadderdagar og introduksjonsprogram over og alvoret i gang for studentar ved universitet og høgskular – både for dei nye og dei erfarne. Framover er det hardt arbeid som gjeld.

Unio heiar på studentane - les mer


IA-avtalen – hva skjer i høstens forhandlinger?

IA-avtalen skal reforhandles i høst. Spørsmålet er hva resultatet av disse forhandlingene blir. Partene ser nå ut til å ha inntatt svært polariserte standpunkter. Fra arbeidsgiverne snakkes det om å skrote avtalen, mens Unio og LO har sagt de fortsatt ønsker et solidarisk arbeidsliv.

IA-avtalen – hva skjer i høstens forhandlinger? - les mer


Skadeforebyggende tips fra Akademikerforbundets forsikringskontor

Nå er det på tide å gjøre hus og hytte klar for høsten. Med enkle grep kan du unngå vannskader, flygende hagemøbler og uvelkomne små gjester.

Skadeforebyggende tips fra Akademikerforbundets forsikringskontor - les mer


Hvem blir årets verneombud?

Hvem mener du fortjener å bli kåret til årets verneombud? Unio trenger ditt forslag til kandidat!

Hvem blir årets verneombud? - les mer


Lønnsoppgjøret Oslo: Enighet i justeringsforhandlingene

28.08.2018. Unio kom sent tirsdag kveld til enighet med Oslo kommune om særskilte lønnsmessige tiltak – såkalte justeringer. Fortsatt gjenstår lokale forhandlinger før lønnsoppgjøret er endelig ferdig.

Lønnsoppgjøret Oslo: Enighet i justeringsforhandlingene - les mer


Veien videre etter brudd i forhandlingene mellom KA og arbeidstakerorganisasjonene

Riksmekleren har fastsatt mekling i kirkelig sektor tirsdag 18.september. Fristen for å komme til enighet er satt til midnatt samme dag som meklingen.

Veien videre etter brudd i forhandlingene mellom KA og arbeidstakerorganisasjonene - les mer


Aldri før har så få handlet svart

Bare hver tiende nordmann har handlet svart de siste to årene, men innenfor renhold og vedlikehold av hus er det en økende tendens til kjøp av svart arbeidskraft.

Aldri før har så få handlet svart - les mer


Kunnskapsarbeiderne trenger etter- og videreutdanning

Hvordan kan vi sikre at vi får en etter- og videreutdanningsreform som treffer hele arbeidslivet, også de med høyere utdanning? Det var spørsmålet når Unio inviterte til debatt i Arendal i dag. – Dette må bli et spleiselag mellom arbeidsgiver, stat og arbeidstaker. Et veldig godt eksempel er etter- og videreutdanningen av lærerne, sa Unio-leder Ragnhild Lied.

Kunnskapsarbeiderne trenger etter- og videreutdanning - les mer


Trygghet for alle innbyggere

På Unio-kafeen gikk den første dagen av Arendalsuka under fellesbetegnelsen «trygghet». Både Landgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund og Politiets Fellesforbund hadde dette perspektivet i sine debatter.

Trygghet for alle innbyggere - les mer


Varsling er ein verdi, ikkje eit problem

Eit nasjonalt varslingsombod vil hjelpe både arbeidstakarar og arbeidsgivarar med å førebyggje og handtere krevjande varslingssaker, og det vil spare samfunnet for store kostnader og belastingar. Vi i Unio er derfor svært nøgde med at varslingsutvalet i innstillinga si følgjer opp Unio sin tanke om eit eige nasjonalt varslingsombod. No er det opp til regjeringa og Stortinget å følgje opp for å få dette på plass, skriv Unio-leiar Ragnhild Lied i ein kronikk i VG i dag.

Varsling er ein verdi, ikkje eit problem - les mer


Du kan få 7,6 millioner i ulykkesdekning

Dersom du er «singel», kan du kjøpe ulykkesforsikring med forsikringssum 7,6 millioner kroner gjennom medlemskapet i Akademikerforbundet. Har du ektefelle/samboer og barn, må du dele med dem, men du har fortsatt god dekning til meget lav pris. Les her hvordan du skaffer deg en slik forsikring:

Du kan få 7,6 millioner i ulykkesdekning - les merOm bruddet i hovedtarriffoppgjøret med KA

Det er brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale mellom KA og flertallet av fagforeningene i kirken. Bruddet kom etter at forhandlingene hadde gått en uke på overtid. Partene vil be Riksmekleren om assistanse til å finne en løsning, og er enige om at oversendelse til Riksmekleren først skjer etter 13.august. Fram til dette skjer det altså ikke noe med saken.

Om bruddet i hovedtarriffoppgjøret med KA - les mer


God sommer!


Kjenner du en som blir student i høst?

Akademikerforbundet tilbyr studentmedlemskap.

Vi tilbyr rådgivning, forsikring inkludert i kontingenten og gratis kurs.

Meld studenten inn nå og han/hun får gratis medlemskap ut 2018.


Akademikerforbundet tar organisasjonsdebatten

Arbeidslivet utvikler seg, det må Akademikerforbundet også gjøre. Det å representere arbeidstakersiden er ikke det samme i dag som det var for 10, 20 eller 30 år siden. Spørsmålet om hvordan Akademikerforbundet skal være organisert i fremtiden henger i luften og på Politisk Råd på Hell 13.-14. juni står organisasjonsdebatten på agendaen.

Akademikerforbundet tar organisasjonsdebatten - les mer


Sosiale medier – en velsignelse for demokratiet?

Da internett så dagens lys i 1990, oppstod det et virtuelt rom der alle i prinsippet kunne kommunisere med hverandre. Grunnlaget for et bredt ordskifte, som er forutsetning for at et demokrati skal kunne fungere, var lagt. I dag kan vi spørre oss om internett med sine sosiale medier har blitt et verktøy mot demokratiet.

Sosiale medier – en velsignelse for demokratiet? - les mer


Enighet med Virke om Hovedavtale for perioden 2018-2021

Unios berørte forbund og Virke møtte til forhandlinger om revisjon av hovedavtalen (Parallellavtalen) den 21. juni sammen med øvrige organisasjoner som har partsforhold i denne. Partene ble enige om å forlenge (prolongere) Hovedavtalen for perioden 2018-2021.

Enighet med Virke om Hovedavtale for perioden 2018-2021 - les mer


TBU: Etter inntektsoppgjørene 2018

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) la fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran årets hovedoppgjør 26. februar og en endelig utgave 26. mars, jf. NOU 2018: 8. I denne rapporten gis en oversikt over hovedtrekkene så langt i årets hovedoppgjør.

TBU: Etter inntektsoppgjørene 2018 - les mer


Enighet med Spekter i område 12 (Helse, velferd og oppvekst)

Unio fullførte fase 3-forhandlingene med Spekter i område 12, fredag den 22. juni. – Det har vært krevende men konstruktive forhandlinger, og vi er fornøyde med at vi nå har oppnådd enighet i virksomhetene, sier Unios forhandlingsleder i Unio Spekter, Eli Gunhild By.

Enighet med Spekter i område 12 (Helse, velferd og oppvekst) - les mer


Tydelig ja i uravstemningen

Unio har gjennomført uravstemning for medlemmene i det statlige tariffområdet. Drøyt 86 prosent av dem som avla stemme, stemte ja til meklingsforslaget.

Tydelig ja i uravstemningen - les mer


- Tror vi skal komme i mål med en ny ILO-konvensjon

Steile fronter holdt på å velte håpet om en ILO-konvensjon mot vold og trakassering under årets ILO-konferanse. – Det var vanskelige diskusjoner, men om vi lytter til hverandre og er løsningsorienterte mener jeg det er mulig å komme fram til formuleringer alle land kan godta, sier internasjonal sekretær Liz Helgesen i Unio.

- Tror vi skal komme i mål med en ny ILO-konvensjon - les mer


Riksmekler Nils Dalseide er død

- Jeg kjente Dalseide som en kunnskapsrik og samfunnsengasjert person som var opptatt av å ha en tett dialog med partene, sier Unio-leder Ragnhild Lied i anledning riksmekler Nils Dalseides bortgang i dag, søndag.

Riksmekler Nils Dalseide er død - les mer


Frokostseminar om «Reisetidssaken»

Etter fire år, tre rettsrunder og en høring i EFTA-domstolen har man fått en endelig avklaring i den såkalte reisetidssaken. «Reisetidssaken» ble behandlet i Høyesterett i begynnelsen av mai i år, og dommen ble offentlig denne uken. I den forbindelsen arrangerer Unio i samarbeid med Politiets Fellesforbund et frokostseminar for å gå gjennom selve dommen.

Frokostseminar om «Reisetidssaken» - les mer


Enighet med Spekter

04.06.2018. Unio fullførte mandag kveld fase 3-forhandlingene med Spekter i sykehusene (områdene 10 og 13). – Det har vært krevende forhandlinger, men vi er fornøyde med at vi nå har oppnådd enighet, sier Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By.

 

Enighet med Spekter - les mer


Unio-deltakelse under Pride

28. juni 1969 startet en gruppe homofile, bifile og transkjønnede et opprør etter en politirazzia på Stonewall Inn, en bar hovedsakelig besøkt av homofile i 43 Christopher Street i New York City. Stonewall-opprøret regnes som begynnelsen for den moderne homobevegelsen. Etter dette begynte stadig flere å arrangere ukeslange serier med arrangement for å markere opprøret.

Unio-deltakelse under Pride - les mer


Pensjonistene taper fjerde året på rad

Resultatet av årets trygdeoppgjør viser at pensjonistene taper fjerde året på rad. – Alderspensjonistene kan se for seg en reell inntektsnedgang på 0,2 prosent i år. Reguleringsregimet gir også tap. Hadde Stortingets intensjon om regulering med gjennomsnitt av lønn- og prisvekst blitt fulgt fra Pensjonsreformens start i 2011, ville en alderspensjonist i dag hatt 4000 kroner mer å rutte med, sier Unios delegasjonsleder, sjeføkonom Erik Orskaug.

Pensjonistene taper fjerde året på rad - les mer


Et klart ja til pensjonsavtalen fra Akademikerforbundet og Unio

Uravstemningen i Akademikerforbundet – et klart ja
Det ble gjennomført uravstemning i Akademikerforbundet blant medlemmer som er offentlig ansatte, som var rådgivende. Svarprosenten var på 39,5 % og fordelte seg slik: ja 96,3 %, nei 3,7 %. Takk til alle som svarte!

Et klart ja til pensjonsavtalen fra Akademikerforbundet og Unio - les mer


En Unio-streik vil ramme hele landet

Dersom meklingen i staten ikke fører fram innen fristen 23. mai kl. 24.00, vil Unio ta ut vel 1100 statsansatte i streik fra torsdag morgen. Dette gjelder blant annet ansatte på universitet- og høgskoler, ulike yrkesgrupper i politiet, skatterevisorer og NAV-ansatte.

En Unio-streik vil ramme hele landet - les mer


Unio går mot å utrede en foretaksmodell for universiteter og høyskoler

– Jeg ser ikke behovet for å utrede en foretaksmodell. Det er unødvendig å bruke ressurser på dette nå, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unio går mot å utrede en foretaksmodell for universiteter og høyskoler - les mer


Enighet i KS Bedrift

Det ble i natt enighet mellom partene om en anbefalt løsning på HTA for konkurranseutsatte bedrifter i KS bedrift.

Enighet i KS Bedrift - les mer


Forhandlinger i KS Bedrift

Unio leverte krav I til KS Bedrift i dag.

Forhandlinger i KS Bedrift - les mer


Unio enig med Oslo kommune

Natt til tirsdag 1. mai kom Unio til enighet med Oslo kommune i årets lønnsoppgjør. Løsningen innebærer at alle får et generelt tillegg, samt at det avsettes midler til justeringer. Det avsettes også en pott til lokale forhandlinger.

Unio enig med Oslo kommune - les mer


Unio kommune: Forhandlingene fortsetter

Forhandlingene i KS-området fortsatte i dag, og vil pågå fram til frist ved midnatt 30.april.

Unio kommune: Forhandlingene fortsetter - les mer


Lønnsoppgjøret i Oslo: Unio har levert økonomiske krav

I dag leverte Unio Oslo kommune det tredje kravet i årets lønnsoppgjør. Det inneholder økonomi.

Lønnsoppgjøret i Oslo: Unio har levert økonomiske krav - les mer


Endring i aml må bygge på kunnskap

I går gjennomførte Arbeids- og sosialkomiteen høring om endringer i arbeidsmiljøloven som omhandler fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak, Prop. 73 L (2017-2018). I sitt innlegg la Unio-leder Ragnhild Lied vekt på at endringene må stå seg over tid, og ikke føre til økt antall midlertidig ansatte.

Endring i aml må bygge på kunnskap - les mer


Medlemsmøte for Akademikerforbundets seniorer

Sjefsøkonom Erik Orskaug i Unio, var nylig invitert til medlemsmøte for Akademikerforbundets seniorer med Pensjonsreformen som tema. Han venter selv brev fra NAV om hvordan hans pensjon blir i årene framover, fortalte han. Ikke bare er han en senior i Unios organisasjon, men han har også vært sentral i pensjonsforhandlinger gjennom årtier.

Medlemsmøte for Akademikerforbundets seniorer - les mer


Reiseregulativ i staten i nemd

I dag starter prosederingen i særskilt nemd knyttet til reiseregulativene i staten.

Reiseregulativ i staten i nemd - les mer


Konferanse om Statsansatteloven

Det var tung juss og arbeidsrett som advokat Thomas Braut Svendsen skulle formidle til de 42 frammøtte tillitsvalgte fra Akademikerforbundet på forbundets konferanse om Statsansatteloven. Noe han klarte på en godt forståelig måte.

Konferanse om Statsansatteloven - les mer


Forhandlingsstart i KS: Unio krever at ansatte med høyere utdanning prioriteres

Unio kommune overleverte i dag det første kravet i årets lønnsoppgjør i KS-området. – Kampen i årets oppgjør vil stå om rammen og fordelingen av pengene, sier forhandlingsleder Steffen Handal.

Forhandlingsstart i KS: Unio krever at ansatte med høyere utdanning prioriteres - les mer


Spekter-forhandlingene i gang

I dag gikk startskuddet for årets forhandlinger i Spekter. Unio overleverte i går sine krav i A-forhandlingene. Dermed er startskuddet for Unio sine 47.200 medlemmer i Spekter gått.

Spekter-forhandlingene i gang - les mer


Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor: Bedre mulighet til å trappe ned etter 62 år

Mange i offentlig sektor trapper ned på slutten for å strekke yrkeskarrieren. Blant lærere er det for eksempel mange som går ned i 60 prosents stilling og kombinerer det med 40 prosent AFP. Med den nye pensjonsavtalen kan du gjøre det samme og komme godt ut sammenliknet med dagens ordning. Den nye ordningen er også mer fleksibel, pensjonen avkortes ikke hvis du tjener «for mye» slik det er i dagens ordning.

Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor: Bedre mulighet til å trappe ned etter 62 år - les mer


Slik slår den nye avtalen ut

Arbeidsdepartementet har laget en rekke typeeksempler som viser hvordan pensjonen blir med den nye avtalen. Eksemplene er laget for årskullene 1963, 1973, 1983 og 1993.

Slik slår den nye avtalen ut - les mer


– Jeg sparte 5000 kroner i måneden på å bytte bank

Da Signy Svendsen flyttet lånene fra den lokale sparebanken til Storebrand, fikk hun hakeslepp.

– Jeg sparte 5000 kroner i måneden på å bytte bank - les mer


To viktige konferanser i april

Hold deg oppdatert om sentrale temaer som har innvirkning på din hverdag:

Konferanse om statsansatetteloven

Ny lov trådte i kraft 1.7.2017. på  konferansen får du vite det du trenger.

Akademikerforbundets pensjonskonferanse

Hva betyr den nye pensjonsavtalen for deg?
Disse gir deg svar: Sjefsøkonom i Unio, Erik Orskaug, statssekretær i ASD Christl Kvam med flere.


Samarbeid om digital kompetanse i kommunene

Sammen med de øvrige partene i kommunesektoren og Kommunal- og moderniseringsdepartementet var Unio i dag medarrangør for oppstartskonferansen om økt digital kompetanse i kommunene.

Samarbeid om digital kompetanse i kommunene - les mer


Akademikerforbundet vokser i NAV Tromsø

Akademikerforbundet har i organisasjonssammenheng gjerne blitt ansett som en lettvekter og «en av de små». Det er ikke noe i veien med det. Akademikerforbundet skal ikke vokse kun for å vokse, men være et forbund for universitets- og høyskoleutdannede som har felles samfunnsverdier. Likevel, i Tromsø deltar vi i tungvektsklassen.

Akademikerforbundet vokser i NAV Tromsø - les mer


Økt medlemstall i Unio

Unio har det siste året økt antall medlemmer med cirka 10.000, og er nå oppe i 360.000 medlemmer. – De 13 forbundene i Unio jobber aktivt med rekruttering, og bidrar dermed godt til å styrke organisasjonsgraden i Norge, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar.

Økt medlemstall i Unio - les mer


Akademikerforbundet og hovedoppgjøret 2018

Uttrykket «Vårens vakreste eventyr» brukes om så mangt – Holmenkollstafetten, konfirmasjon og bilutstilling – i vår verden dreier det seg om de sentrale forhandlingene. I 2018 er det hovedoppgjør og det innebærer at det ikke bare forhandles om lønn. Eksempelvis kan både sosiale bestemmelse og pensjon bli gjenstand for forhandlinger.

Akademikerforbundet og hovedoppgjøret 2018 - les mer


Skal nå målene i Parisavtalen med gjenbruk av kantinemat?

Da tidligere klima- og miljøminister Vidar Helgesen åpnet Arbeidslivets klimauke nylig, hentet han fram eksemplet om at kantinesjefen i hans eget departement nå kaster mindre av den maten som kom fra kantina. Et praktisk, konkret og forståelig eksempel på en grønnere profil. Er det slike tiltak som skal til for at Norge når de forpliktelser vi har påtatt oss i Parisavtalen?

Skal nå målene i Parisavtalen med gjenbruk av kantinemat? - les mer


– Et godt tegn

- Sentralbanksjefens årstale til Norges Banks representantskap er gode nyheter inn mot årets lønnsoppgjør, sier forbundsleder Alfred Sørbø og sikter til økonomisk vekst og fall i ledigheten. At en forsiktig renteøkning er mulig i slutten av 2018 er også et sunnhetstegn. Dette forsterker forventningene om muligheter for reallønnsvekst i vårens hovedtariffoppgjør.

– Et godt tegn - les mer


Ny rapport: Det uorganiserte Norge

12.02.2018. Under denne overskriften presenterer Klassekampen lørdag 10. februar en rapport som viser hvem de uorganiserte i Norge er. – Regjeringen må framsnakke fagbevegelsen og trepartssamarbeidet, sier Unio-leder Ragnhild Lied til Klassekampen.

Ny rapport: Det uorganiserte Norge - les mer


Forhandlingene om offentlig tjenestepensjon starter i dag

07.02.2018. I dag går startskuddet for de reelle forhandlingene om offentlig tjenestepensjon mellom regjeringen ved Arbeids- og sosialdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor. Etter planen skal forhandlingene være ferdige i begynnelsen av mars. – Vi går inn i forhandlingene med det utgangspunkt at vi ikke nå skal kutte i kostnadene til pensjon. Innsparingene ble tatt da Stortinget vedtok at pensjonen skal levealdersjusteres. Nå skal vi finne gode pensjonsløsninger for neste generasjoner offentlig ansatte, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Forhandlingene om offentlig tjenestepensjon starter i dag - les mer


Brudd i forhandlingene om reiseregulativene i staten

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Unio, LO Stat, YS Stat og Akademikerne brøt i går forhandlingene om særavtalene for inn- og utland. Begge særavtalene går nå til nemndsbehandling.

Brudd i forhandlingene om reiseregulativene i staten - les mer


Norsk industri: Konjunkturraporten 2018

Her kan du laste ned rapporten.


Ikke gå glipp av to unike muligheter!

I perioden 17. februar - 20. mars 2018 kan du kjøpe behandlingsforsikring og obligatorisk forsikring uten helseerklæring.

Ikke gå glipp av to unike muligheter! - les mer


Bli med på årets NAV-konferanse!

NAV-konferansen 2018 avholdes på Lysebu fra 6. - 7. mars 2018. På konferansen tar vi opp dagsaktuelle temaer for deg som jobber i NAV, og det blir lagt opp til gruppearbeid og erfaringsutveksling. Tidligere fylkesdirektør i NAV Stein Rudaa vil holde sitt foredrag «Ett NAV – flere arbeidsgivere». Han tar for seg tematikken knyttet til at arbeidstakere som jobber på samme sted og i samme etat kan ha ulike arbeidsvilkår ut fra hvor de er ansatt. I tillegg kommer blant annet stortingspolitiker og fraksjonsleder for Høyre i arbeids- og sosialkomiteen Heidi Nordby Lunde og Arbeids- og tjenestedirektør i NAV Kjell Hugvik.

Kommer du? Meld deg på via min side innen 28. januar.

For program, se her.


FAGKONFERANSE FOR BARNEVERNSPEDAGOGENE 16.-17. april!

Sett av datoen og bli med på årets fagkonferanse for barnevernspedagogene i Akademikerforbundet i regi av BiA!
Vi skal være på Hotel Bristol, Oslo, og reise og opphold dekkes av Akademikerforbundet for alle.


Les mer om konferansen her.

FAGKONFERANSE FOR BARNEVERNSPEDAGOGENE 16.-17. april! - les mer


Islandsk likelønn?

Island har forsterka lovverket sitt om likestilling og likelønn. Arbeidsgjevarar må dokumentere at dei følgjer prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi – uavhengig av kjønn.

Islandsk likelønn? - les mer


Unio kritisk til mer privatisering og anerkjenning av uorganiserte i arbeidslivet

I den ferske politiske plattformen til den blågrønne regjeringen står det at «regjeringen anerkjenner at mange arbeidstakere velger å være uorganisert». Det får Unio til å reagere.

Unio kritisk til mer privatisering og anerkjenning av uorganiserte i arbeidslivet - les mer


Arbeidslivets Klimauke sparket i gang

Arbeidslivets Klimauke ble innledet med et frokostseminar spekket med erfaringsutvekslinger og gode ideer. «Snakk om klima på jobben» var oppfordringen fra arrangørene og flere av innlederne.

Arbeidslivets Klimauke sparket i gang - les mer


Årets første måneder preges av pensjonsforhandlinger

De reelle forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon mellom regjeringen ved Arbeids- og sosialdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor, starter 1. februar. – Fristen for å komme fram til en løsning er satt til 1. mars, så det blir noen intense uker dersom vi skal klare å komme i mål i god tid for tariffoppgjøret starter. Fra vår side er vi innstilt på å finne løsninger som tilgodeser alle Unios grupper – både de som av helsemessige årsaker må gå tidlig, og de som ønsker å jobbe lenge, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Årets første måneder preges av pensjonsforhandlinger - les mer


Forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren fortsetter

Partene er enige om å fortsette forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren over nyttår.

Forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren fortsetter - les mer


Prosessen knyttet til ny offentlig tjenestepensjon er i gang

Unio, LO, YS og Akademikerne har i dag vært i første møte i en prosess mellom Arbeids- og sosialdepartementet og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i offentlig sektor. Målet er å komme fram til enighet om en ny offentlig tjenestepensjon. – Unio er fornøyd med at prosessen nå er i gang, og er innstilt på å finne løsninger som samlet sett er gode for våre medlemmer, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar.

Prosessen knyttet til ny offentlig tjenestepensjon er i gang - les mer


Muligheter og utfordringer ved hovedoppgjøret i 2018

Lokale lønnsforhandlinger er nå gjennomført i de fleste sektorer der vi har medlemmer. Selv om vi fikk et moderat lønnsoppgjør i 2017 på om lag 2,4 %, ser det ut til at de fleste av våre medlemmer har hatt reallønnsvekst, noe som er ekstra viktig siden det i 2016 var  reallønnsnedgang for de fleste.

Forbundets tillitsvalgte har lagt ned mye arbeid i forberedelser og forhandlinger og vi har forhandlingskoordinatorer og regionstyrer som har bidratt med koordinering og som forhandlere. Akademikerforbundet er godt fornøyd med arbeidet som er gjort. Engasjementet blant våre medlemmer er stort, og dette er vi avhengig av for å kunne oppnå gode resultater.

Muligheter og utfordringer ved hovedoppgjøret i 2018 - les mer


Forhandlingene om ny hovedavtale har startet i kommunesektoren

I dag, 30. november, startet KS og Unio kommune forhandlingene om ny hovedavtale. – Hovedavtalen tar for seg de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Derfor er det spesielt viktig at partene tar en revisjon og forhandler avtalen med jevne mellomrom, sier forhandlingsleder i Unio kommune, Steffen Handal.

Forhandlingene om ny hovedavtale har startet i kommunesektoren - les mer


Planlegger du å bytte jobb?

I forbindelse med skifte av jobb, er det et par ting det kan være smart å være oppmerksom på, og det er arbeidsavtale, lønn og pensjon.

Planlegger du å bytte jobb? - les mer


Bli med på Arbeidslivets Klimauke!

Små og mellomstore virksomheter i Norge har et sterkt engasjement for miljø og klima. Kampanjen «Arbeidslivets Klimauke» er en dugnad for å sette engasjementet ut i konkrete tiltak. Se hvordan du kan bli med på dugnaden her!

Bli med på Arbeidslivets Klimauke! - les mer


Ny fleksitidsavtale for statsansatte

Unio, YS Stat, Akademikerne og LO Stat har blitt enig med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om ny fleksitidsavtale. Den nye avtalen trer i kraft 1. januar neste år.

Ny fleksitidsavtale for statsansatte - les mer


Svekker regjeringen UH-sektorens handlingsrom?

Unio er alvorlig bekymret for at statsbudsjettet vil innebære en svekkelse av universitetene og høyskolenes handlingsrom for å drive og utvikle forskning og undervisning av høy kvalitet. Det var hovedbudskapet fra Unio til Stortingets utdannings- og forskningskomité under høringen om forslaget til statsbudsjett for 2018.

Svekker regjeringen UH-sektorens handlingsrom? - les mer


Likelønnsdagen tema i Stortingets spørretime

I dag markerer Unio likelønnsdagen; Equal Pay Day. Stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV) benyttet anledningen til å stille spørsmål til arbeidsminister Anniken Hauglie om hvilke grep regjeringen har gjennomført for å tette lønnsgapet mellom menn og kvinner.

Likelønnsdagen tema i Stortingets spørretime - les mer


- Ytterligere kutt i staten fører ikke til effektivisering

Forbundsleder Alfred Sørbø støtter Unio-lederens kritikk av regjeringens avbyråkratisering og effektiviseringskutt på  på 0,5 %.
Et gjennomgående kutt i alle statlige budsjetter gir ikke tilsiktet effekt, sier forbundslederen. Dette rammer arbeidsplasser og virksomheter der effektiviseringsgevinsten er tatt ut, noe som i neste omgang gir svekket kvalitet eller redusert tjenesteproduksjon.

- Ytterligere kutt i staten fører ikke til effektivisering - les mer


Bra for alle at det er trygt å varsle

– Mange saker er vanskelige og kompliserte. Fokus bør være på hva det er varslet om, og ikke hvem som varsler, skriver Alfred Søbø og Thomas Bæk Jahreie i Akademikerforbundet.

Bra for alle at det er trygt å varsle - les mer


Støtter ingen «totalpakke»

Unio støtter forslaget til regjeringen om å ta inn en legaldefinisjon av «fast ansettelse» i arbeidsmiljøloven. Begrunnelsen for dette er å sikre større grad av klarhet og forutsigbarhet. - Men dersom regjeringen står fast på at de har lagt fram en «totalpakke» hvor forslagene som fremmes må sees som en helhet, støtter ikke Unio noen av forslagene, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar til regjeringens forslag om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak.

Støtter ingen «totalpakke» - les mer


Unio sier nei til et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg

Kunnskapsdepartementets forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner, hadde høringssvar denne uka. Unio skriver i sitt høringssvar at et generelt nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg kan komme i strid med prinsippet om lik rett og plikt til utdanning.

Unio sier nei til et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg - les mer


Ragnhild Lied skal leie offentleg utval

Regjeringa har sett ned eit offentleg utval som skal sjå nærare på vidaregåande opplæring. I statsråd i dag blei utvalet sett ned, og Unio-leiar Ragnhild Lied har fått i oppgåve å leie utvalet.

Ragnhild Lied skal leie offentleg utval - les mer


Digitalisering: Er vi i utakt med robotene?

Digitaliseringen av samfunnet vårt pågår i stadig raskere tempo. Digitale verktøy blir i stigende grad satt inn i ulike prosesser i arbeidslivet. Spørsmålet er om våre politikere og samfunnet for øvrig er godt nok forberedt på dette. Og hvilket arbeidsliv ser vi for oss om noen års tid?

Digitalisering: Er vi i utakt med robotene? - les mer


Akademikerforbundet vekststrategi

Årets rapport fra teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at andel fagorganiserte sysselsatte i Norge bikket under 50 % i 2016. En stor del av nedgangen skyldes en revisjon av medlemstall i LO, men det illustrer likevel en trend i utviklingen som har ført til at kun halvparten av Norges yrkesaktive nå er en del av fagbevegelsen. På tross av generell nedgang fra 2015 til 2016 i andelen yrkesaktive blant hovedorganisasjonene, har Unio vokst.

Akademikerforbundet vekststrategi - les mer


Flere får vannskader på kjøkkenet

Tryg Forsikring advarer mot flere og mer alvorlige vannskader på kjøkkenet. – Kjøkkenet er blitt det nye våtrommet, men det er få eller ingen krav til sikring mot vannskader her, advarer takstsjef Lars Angell i Tryg.

Flere får vannskader på kjøkkenet - les mer


Digitalisering - hva kreves av ledere?

Hvordan skal du som leder forholde deg til digitalisering?
-Ledere må sette seg i førersetet, sier Linda Lai i en artikkel på ledernytt.no. «Digitalisering» høres kanskje ikke så spennende ut. Det assosieres ofte med effektivisering og rasjonalisering av eksisterende prosesser. Men digital teknologi byr også på store muligheter for innovasjon og forretningsutvikling. Her bør ledere sette seg selv i førersetet hvis de tar lederrollen på alvor. I motsatt fall risikerer de å gå glipp av viktige muligheter til å forbedre måloppnåelse og verdiskaping.

Digitalisering - hva kreves av ledere? - les mer


Arendalsuka

Her er en samleside for artikler fra Arendalsuka

Arendalsuka - les mer


Husk at du kan få ett gratis rettsråd i året i saker av privatrettslig karakter

Alle medlemmer i Akademikerforbundet har ett gratis rettsråd i året (inntil 1 time) hos advokat Bjørn Bråthen i spørsmål/saker av privatrettslig karakter.

Husk at du kan få ett gratis rettsråd i året i saker av privatrettslig karakter - les mer


Mellomlederens rolle i endringsprosesser – det kan bli for mye følelser

Mellomledere er en viktig gruppe ledere når det gjelder realisering av endringer, fordi det ofte er de som påser at endringsprosesser gir faktiske utslag. Men mellomlederen er mer enn det. I en endringssituasjon er mellomlederen ofte både budbringer, mottaker og mekler. De har ofte i oppdrag å videreformidle beslutninger om endring, og må skape tillit og engasjement rundt den, samtidig som de skal mekle mellom ansatte og toppledelsen dersom det oppstår uoverensstemmelser.

Mellomlederens rolle i endringsprosesser – det kan bli for mye følelser - les mer


Hauglie vil gi deltidsansatte fortrinnsrett til nye stillinger

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår å endre arbeidsmiljøloven § 14-3 slik at det blir åpning for at deltidsansatte kan ha fortrinnsrett til en del av en stilling.  

Hauglie vil gi deltidsansatte fortrinnsrett til nye stillinger - les mer


Ap følger pensjonist-råd fra Unio

27.06.2017. – Det er svært gledelig at Arbeiderpartiet velger å følge Unios forslag som skal hindre at pensjonistene får nedgang i kjøpekraften år etter år, sier Unio-leder sier Ragnhild Lied i en kommentar til forslagene Arbeiderpartiet la fram på en pressekonferanse i dag.

Ap følger pensjonist-råd fra Unio - les mer


Seniorpolitikk på din arbeidsplass

Akademikerforbundet undersøker

Akademikerforbundet gjennomførte i løpet av 2016 en arbeidslivsundersøkelse for å forsøke å finne svar på to hovedspørsmål; (i) hvordan oppfatter våre medlemmer sin arbeidsgivers seniorpolitikk og (ii) hvilke ønsker har våre medlemmer for tilrettelegging for senior arbeidstakere. Undersøkelsen ble sendt ut til våre medlemmer mellom 55 og 70 år. Svarene kommer i hovedsak fra offentlig ansatte, flest fra kommunal sektor og flest kvinner. Dette gjenspeiler i stor grad medlemsdemografien i Akademikerforbundet generelt.

Seniorpolitikk på din arbeidsplass - les mer


Akademikerforbundet deltar i Arendalsuka sammen med Unio

Akademikerforbundet har sammen med Unio et arrangement under Arendalsuka torsdag 15. august kl. 13.30-15.00 på Strand Café.

Akademikerforbundet deltar i Arendalsuka sammen med Unio - les mer


God sommer!

Kanskje har du på en rolig sommerdag tid til å invitere en kollega eller venn inn i vårt fellesskap? Om du gjør det, sender vi deg en høyttaler i tillegg til de ordinære vervepremiene.

Ta også en titt på oversikten over høstens kurs- og konferansetilbud – det er fortsatt noen ledige plasser.

Akademikerforbundet ønsker alle medlemmer en god sommer!


Nytt styre i BiA

Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) har i disse dager eksistert i 2 år. - Det har vært en spennende reise så langt og vi gleder oss til å jobbe videre med byggingen av BiA sammen med dere, sier et samlet styre. I forbindelse med oppstarten av BiA ble det oppnevnt et styre bestående av barnevernspedagoger fra ulike felt. Nå har det vært noen endringer i styret. Vi vil takke dere som har gått ut av styret for innsatsen og håper å kunne dra nytte av deres barnevernsfaglige kompetanse videre.

Nytt styre i BiA - les mer


De glemte barnevernsbarna

I diskusjonen om utviklingen av barnevernet, er én gruppe totalt oversett. Det handler om de unge som har et barneverntiltak idet de runder 18 år. Der deres jevnaldrende i den allmenne befolkningen som regel har et godt støtteapparat fra foreldre og nærmiljø gjennom de neste årene, risikerer barnevernungdommene å måtte klare seg alene.

De glemte barnevernsbarna - les mer


Vinmonopolet overtar taxfreee-drift på flyplassene?

Akademikerforbundet i Vinmonopolet er fornøyd med at ledelsen i Vinmonopolet raskt tok tak i Stortingets ønske om at mulig overtakelse skulle vurderes. Det har vært dialog med Avinor og gjennomført betenkninger for å kvalitetssikre prosessen.

Vinmonopolet overtar taxfreee-drift på flyplassene? - les mer


Virke-forhandlingene i havn

13.06.2017. Unio-organisasjonene kom i havn i forhandlingene med Virke i HUK-området etter cirka tre timer med forhandlinger. Unios forhandlingsleder, Kari Tangen, er fornøyd med resultatet.

Virke-forhandlingene i havn - les mer


Fremtidens pensjonsordning for offentlige ansatte – nå må vi ta debatten!

Offentlig ansatte er vant med en pensjon på minst 66 prosent av sluttlønn, forutsatt minst 30 års offentlig tjeneste og fratreden ved 65 år. Mange har fått samme pensjon selv om de går av med AFP tidligere enn dette også. I realiteten er offentlig tjenestepensjon bygd opp ved at folketrygden yter det folketrygden skal, så dekker den offentlige tjenestepensjonen differansen mellom folketrygden og 66 prosent av sluttlønnen din.

Fremtidens pensjonsordning for offentlige ansatte – nå må vi ta debatten! - les mer


Streiken i Akasia er over

Den tvungne meklingen i Akasia førte til at partene ble enige om en ny tariffavtale. Løsningen innebærer at pensjonsstriden er løst og de ansatte får etterbetalt lønnstillegg for 2016 og 2017.

Streiken i Akasia er over - les mer


Full streik i Akasia-barnehagene fra mandag

Unio fortsetter streiken i barnehagene eid av Akasia. Fra mandag 29. mai vil alle Utdanningsforbundets medlemmer i Akasia-barnehager være i streik.

Full streik i Akasia-barnehagene fra mandag - les mer


Kompetansebehovsutvalget er oppnevnt

22.05.2017. Seniorrådgiver Rolf Stangeland representerer Unio i Kompetansebehovsutvalget som ble oppnevnt i statsråd i dag.

Kompetansebehovsutvalget er oppnevnt - les mer


Enighet i KS-bedrift

04.05.2017. Det er enighet i oppgjøret for KS-bedrift - konkurranseutsatte bedrifter. Oppgjøret fikk en ramme i tråd med frontfaget.

Enighet i KS-bedrift - les mer


Kommuneoppgjøret: Løsning i Unio kommune

27.04.2017. Partene i kommunesektoren kom i dag fram til en forhandlingsløsning i årets mellomoppgjør.


-Vi har fått en ansvarlig ramme som muliggjør reallønnsvekst for våre medlemmer i 2017. For mange av forbundets medlemmer vil vi få det endelig resultatet etter at lokale forhandlinger er gjennomført, sier forbundesleder Alfred Sørbø


Kommuneoppgjøret: Løsning i Unio kommune - les mer

Støtte til March for Science

21.04.2017. Unio støtter March for Science, og oppfordrer våre medlemmer til å delta i markeringene rundt omkring i landet den 22. april. - I en tid der den akademiske friheten er under press i flere land, er det viktig at vi forsvarer den frie forskningen her hjemme, og samtidig viser solidaritet med forskere og studenter i andre land som opplever å få sin frihet innskrenket, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Støtte til March for Science - les mer


- Trenger en egen lov for statsansatte

05.04.2017. En ny lov om statens ansatte (statsansatteloven) er i ferd med å se dagens lys, mer enn 30 år etter at Tjenestemannsloven ble endret i 1983.

- Trenger en egen lov for statsansatte - les mer


handlingene mellom Unio og Spekter i gang

04.04.2017. I dag startet forhandlingene mellom Unio og Spekter.

handlingene mellom Unio og Spekter i gang - les mer


Advarer mot foreslått endring i arbeidsmiljøloven

Regjeringen foreslår i endringer i Arbeidsmiljøloven at det skal gjøres enklere å legge arbeid til tiden etter klokken 21.00, for arbeidstakere som ikke skal arbeide gjennom hele natten. Det foreslås derfor en ny bestemmelse om at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om at arbeidstaker, på eget initiativ, kan utføre arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00.

Advarer mot foreslått endring i arbeidsmiljøloven - les mer


Regjeringen styrker varslervernet

31.03.2017. - Regjeringen beveger seg i riktig retning av et bedre varslervern. Det som i dag ble lagt fram, er bra. Men det må følges opp, presiserer fagsjef og advokat i Unio, Henrik Dahle.

Regjeringen styrker varslervernet - les mer


Krever reallønnsvekst i staten

30.03.2017. - 2016 ga reallønnsnedgang for ansatte i staten, i 2017 krever vi reallønnsvekst, sier Petter Aaslestad, leder av Unio Stat. - Dette kravet støttes av Akademikerforbundet, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Krever reallønnsvekst i staten - les mer


Årets lokallag 2017

Prisen deles ut til et lokallag som har hatt en betydelig vekst i prosent og/eller antall medlemmer, eller som har gjort seg bemerket på annen måte.

Det kan være særdeles god ivaretakelse av medlemmene i en omstillingsprosess, sterkt engasjement i en spesiell sak eller liknende.

Forslag sendes til post@akademikerforbundet.no innen 15. desember 2017.

Medlemmene i Årets lokallag vil i januar 2018 få en hyggelig overraskelse.


Mellomoppgjøret 2017

Frontfaget er ferdig. LO og NHO ble enige om en ramme på 2,4 %.

Forhandlingsstart:

 • Statlig sektor: 30. mars
 • Spekter: 4. april
 • KS og Oslo kommune:  27. april
 • Virke: 13. juni

Vet du om en ildsjel i Akademikerforbundet?

Det er mange engasjerte tillitsvalgte og medlemmer som gjør en god jobb på vegne av Akademikerforbundet. Vi ønsker å synliggjøre disse ildsjelene og hvert år hedre én av dem med en pris.

Vet du om en ildsjel i Akademikerforbundet? - les mer


350.000 medlemmer i Unio

09.03.2017. Hovedorganisasjonen Unio har det siste året økt antall medlemmer med cirka 10.000, og er nå oppe i 350.000 medlemmer. - De 13 forbundene i Unio jobber aktivt med rekruttering, og det gir resultater, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar.

350.000 medlemmer i Unio - les mer


Arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon stopper opp

Ragnhild Lied og de andre lederne av arbeidstakerorganisasjonene spør i et felles brev til statsråd Anniken Hauglie hvordan regjeringen vil avslutte arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon.

Arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon stopper opp - les mer


Reallønnsnedgang i alle tariffområder

20.02.2017. I fjor fikk alle områder en reallønnsnedgang. Dette skyldes en prisvekst langt over det som var anslått. – Det har vært en periode med god reallønnsvekst, men fjoråret ble annerledes. Vi må komme tilbake til en normal lønnsvekst der arbeidstakerne får en rettferdig del av verdiskapinga, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar til rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU) som ble lagt fram i dag.

Reallønnsnedgang i alle tariffområder - les mer


Rapport om nytt lønnssystem i staten: - Utdanning og kompetanse må lønne seg

13.02.2017. - Unio arbeider for et rettferdig og forutsigbart lønnssystem i staten, som sikrer at utdanning og kompetanse lønner seg. Denne rapporten blir en del av kunnskapsgrunnlaget for dette arbeidet, sier leder i Unio Stat, Petter Aaslestad.

Rapport om nytt lønnssystem i staten: - Utdanning og kompetanse må lønne seg - les mer


Unio-forbund samlet til stormønstring

Det er utrolig inspirerende og morsomt å møte så mange Unio-medlemmer fra så mange ulike forbund på ett sted, sier Unio-leder Ragnhild Lied idet hun møter tillitsvalgte i Sør-Trøndelag som er samlet på konferanse i dag.

Unio-forbund samlet til stormønstring - les mer


Likestilling bare en myte?

Det har festet seg en oppfatning om at Norge alltid har vært i forkant på likestillingsområdet. Det var en milepæl da Gro Harlem Brundtland ble statsminister for sin «kvinneregjering» på begynnelsen av 80-tallet.

Likestilling bare en myte? - les mer


BiA engasjerer seg

BiA har hatt flere innlegg i pressen. Her finner du lenker til noen av dem.

BiA engasjerer seg - les mer


Ny samarbeidsavtale mellom Unio og LOP

05.01.2017. Unio-leder Ragnhild Lied og leder Torild Ofstad i LOP, Landslaget for offentlige pensjonister, har undertegnet ny samarbeidsavtale

Ny samarbeidsavtale mellom Unio og LOP - les mer


God jul!

Vi legger et år bak oss med mange gode aktiviteter sentralt og lokalt i Akademikerforbundet.

Akademikerforbundet har også nok et år med fin medlemsvekst. Takk til alle som har bidratt! Den 15. desember trakk vi tre vinnere av reisegavekort blant de som har vervet minst 3 medlemmer gjennom året.

Vinnerne er:
Åshild Johnsen (kr 10.000)
Wenche Waal (kr 5.000)
Espen Sjong Slette (kr 5.000)
Vi gratulerer!

Vi ser frem til et nytt år med høyt aktivitetsnivå på våre møteplasser i Akademikerforbundet – på sentrale og regionale kurs, konferanser og møter, samt medlemsmøter i virksomheter over det ganske land!

Ta en titt i kurskalenderen og se om du finner noe av interesse. Meld deg på via «min side». Vi har for eksempel en konferanse om varsling den 16. februar og en konferanse for medlemmer i statlig sektor 22.-23. mars med fokus på endringer i statlig sektor og lønnspolitikk.

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul og et godt nytt år!


Tre særavtaler reforhandlet med KS

02.12.2016. Unio har kommet til enighet med KS i reforhandlingene av tre sentrale generelle særavtaler (SGS).

Tre særavtaler reforhandlet med KS - les mer


Ord betyr noe

22.11.2016. Statsminister Erna Solberg la i går frem regjeringens strategi mot hatefulle ytringer. Unio er opptatt av at man i arbeidet med å gjennomføre strategien involverer arbeidslivets parter og skaffer seg mer kunnskap gjennom forskning. Den enkeltes yrkesutøvelse må kunne skje i trygghet mot å møte hatefulle ytringer for eksempel basert på kjønn.

Ord betyr noe - les mer


Meklingsløsning for Unio-forbundene i Virke (HUK-området)

Partene anbefalte i morgentimene i dag meklingsmannens forslag til løsning gjeldende for Helse, Utdanning og Kulturområdet (HUK) i Virke.

Meklingsløsning for Unio-forbundene i Virke (HUK-området) - les mer


Nyheter og endringer fra Forsikringskontoret i 2017

Vær oppmerksom på noen endringer fra Akademikerforbundets forsikringskontor.

Nyheter og endringer fra Forsikringskontoret i 2017 - les mer


Unio-lederen valgt til leder i nordisk fagbevegelse

17.11.2016. På NFS’ styremøte i København i går, ble Unio-leder Ragnhild Lied valgt til leder i den felles nordiske fagorganisasjonen fra januar 2017.

Unio-lederen valgt til leder i nordisk fagbevegelse - les mer


Enighet i KS Bedrift

03.11.2016. Torsdag 3. november kl. 21.55 ble det enighet om et anbefalt forslag i meklingen mellom KS Bedrift og Unio, LO Kommune, YS Kommune og Akademikerne.
-Akademikerforbundet er fornøyd med resultatet i meklingen, der en god pensjonsordning var viktigst for forbundets medlemmer, sier Alfred Sørbø som deltok i meklingen.

Enighet i KS Bedrift - les mer


HR kastes ut av ledergruppen i offentlige virksomheter


Virksomheter i privat sektor innlemmer stadig flere HR-ledere i toppledelsen. Ferske tall fra NHH viser at 81 prosent av norske HR-ledere har fått innpass i rommet der beslutningene treffes. Utviklingen i offentlig sektor er stikk motsatt.

HR kastes ut av ledergruppen i offentlige virksomheter - les mer


Statsbudsjettet 2017: Etterlyser større sysselsettingseffekt

12.10.2016. - Regjeringens skattelettelser i denne stortingsperioden summerer seg til 21 milliarder kroner. Brukt på målrettede tiltak for omstilling, innovasjon, forskning og offentlig tjenester og vedlikehold ville sysselsettingseffekten vært langt større, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug i en kommentar til forslaget til statsbudsjettet som regjeringen la fram forrige uke.

Statsbudsjettet 2017: Etterlyser større sysselsettingseffekt - les mer


Fra en student

Jeg er student, snart ferdig barnevernspedagog, og er medlem i Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet - Unio.

Fra en student - les mer


Pakkeforløp i barnevernet

BiA ved leder Anne Grønsund har deltatt i rådslag der det har blitt drøftet pakkeforløp i barnevernet. Vi har fått komme med gode innspill på hva BiA tenker rundt dette.

Pakkeforløp i barnevernet - les mer


Mekling i KS Bedrift i november

22.09.2016. 3. juni ble det brudd i hovedoppgjøret for konkurranseutsatte bedrifter i kommunene. Meklingen vil foregå 2. og 3. november.

Mekling i KS Bedrift i november - les mer


Endringer i forhandlingssystemene

Staten har over tid styrt lønnspolitikken i retning av mer virksomhetsbasert lønnsdannelse. Felles for de fleste områder gjelder at frontfaget, den konkurranseutsatte industrien som forhandler først, setter nivået på lønnsveksten. De ulike statlige virksomheter har de senere år lojalt fulgt opp med en lønnsvekst på nivå med konkurranseutsatt industri.

Endringer i forhandlingssystemene - les mer


VOK 2016

I år holdes verneombudskonferansen på Scandic Holmenkollen Park Hotel i Oslo, 7.-8 november. Som tidligere er dette en lunsj til lunsj konferanse. 

 
Programmet for VOK 2016 er lagt ut på IA- appen til Unio.

VOK 2016 - les mer


Stormekling i gang

13.09.2016. I dag gikk startskuddet for en av de mest omfattende meklingene som noen gang har nådd Riksmeklerens bord. — Dette handler først og fremst om retten til å forhandle pensjon, sa Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By rett før meklingen startet.

Stormekling i gang - les mer


Brudd i Virke-forhandlingene

09.09.2016. Unio-forbundene brøt forhandlingene med Virke for medlemmene innen helse-, utdanning- og kultursektoren i natt kl. 01.05. Forbundene i Akademikerne og Lederne brøt samtidig.

-Etter krevenede forhandlinger var det nødvendig for Akademikerforbundet å gå til brudd, sier rådgiver Martin Ølander.

Brudd i Virke-forhandlingene - les mer


Virke-forhandlingene starter igjen

07.09.2016. Forhandlingene i Virke-området har hatt en pause, men vil starte opp igjen i morgen, torsdag 8. september, klokken 10.00. Partene kommer da sammen igjen for å ta opp forhandlingene. Forhandlingsleder i Unio Virke er Kari Tangen.


Unio-studentene har valgt ny ledelse

06.09.2016. Unio-studentene har nå hatt et konstituerende møte hvor Bjørn Roberg er valgt til ny leder.

Unio-studentene har valgt ny ledelse - les mer


Vinmonopolet til riksmekleren

Forhandlingsdelegasjonen til Akademikerforbundet i Vinmonopolet (AV) forbereder seg på mekling som har oppstart 13. september.

Et sentralt tema er pensjon.  –Vi er ennå optimister og tror at vi klarer å finne felles løsning for å unngå en streik, sier leder for AV, Svend Bang Pedersen.


FAKTURERING KOLLEKTIVE MEDLEMSFORSIKRINGER 2. TERMIN 2016

En del av Akademikerforbundets medlemmer har ved fakturering av forsikringspremien for de kollektive medlemsforsikringene, kun mottatt purring  av premien. Det viser seg at ordinært varsel ikke har blitt sendt ut til de berørte medlemmene.

Feilen er av teknisk art og det jobbes med å finne feilkilden til hvordan dette har skjedd.

Akademikerforbundets forsikringskontor beklager det inntrufne.

 


Virke-forhandlingene er i gang

I dag, 23.august,  startet forhandlingene i HUK-området i Virke. Forhandlingsfristen er torsdag 25. august kl. 24.00.

Virke-forhandlingene er i gang - les mer


Viktige valg

Der Akademikerforbundets medlemmer har etablert lokallag og valgt tillitsvalgt får vi bedre kommunikasjon med medlemmene og kan yte bedre service. Medlemmene opplever også å få bedre innblikk i hva som skjer i virksomheten og de får mer innflytelse i saker som angår dem.


Viktige valg - les mer


Under Armour

Under Armour er et amerikansk sportsmerke som ble stiftet i 1996. Det er i dag det fjerde største sportsmerket i verden, og det hurtigst voksende. Unio-medlemmer får 30 prosent avslag på alle produkter.

Armourstore.no ble kåret til årets nykommer blant alle nettbutikkene i 2015.

Under Armour - les mer


Gunstig boliglån for Unio-medlemmer

30.06.2016. Medlemmer i Unio-forbund får tilbud om boliglån til en meget gunstig rente gjennom Storebrand - 1, 95 prosent.

Gunstig boliglån for Unio-medlemmer - les mer


Syv tiltak for å få flyktninger ut i jobb

27.06.2016. Unios leder Ragnhild Lied har sammen med de andre partene i arbeidslivet utarbeidet syv prinsipper som skal få flere flyktninger raskere ut i jobb. Disse ble omtalt i en felles kronikk i VG i helga.

Syv tiltak for å få flyktninger ut i jobb - les mer


God sommer!

Akademikerforbundet ønsker alle sine medlemmer en riktig god sommer og minner om sommervervekampanjen.

Pakken inneholder:

 • Gavekort på Ark
 • Badeball
 • Piknikkteppe

God sommer! - les mer


Hovedoppgjøret 2016 - status og veien videre

I årets hovedoppgjør har vi til nå ikke kommet frem til enighet i forhandlingene med arbeidsgiver. Det innebærer at vi går over i mekling etter at det ble brudd i det som kalles «fase 3-forhandlinger». Nå er det Unio som er part for oss under meklingen,  med Spekter på arbeidsgiversiden.

Hovedoppgjøret 2016 - status og veien videre - les mer


Hovedoppgjøret 2016 - status i de ulike tariffområdene

I stat skal halvparten av lønnsveksten i 2016 være lokale forhandlinger. Det vil gå ut et eget nyhetsbrev rett over sommeren med praktisk informasjon. Det skal også forhandles for store grupper i KS-sektoren som ikke får fastsatt lønn sentralt, dette gjelder kap. 3 og 5.

Under finner du en statusbeskrivelse for oppgjøret i de ulike tariffområdene.

Hovedoppgjøret 2016 - status i de ulike tariffområdene - les mer


Oppgjøret i Unio KA i havn

21.06.2016. Partene i KA-oppgjøret nådde frem til omforent resultat sent mandag 20. juni. Det ble da enighet om fordelingen både for 2016 og 2017. Rammen for oppgjøret i 2016 endte på 2,5%, i tråd med frontfagene.

Oppgjøret i Unio KA i havn - les mer


Enighet med Spekter

15.06.2016. Unio fullførte onsdag kveld fase 3-forhandlingene med Spekter i sykehusene (område 4 og 10). Det ble oppnådd enighet etter krevende og lange forhandlinger.

Enighet med Spekter - les mer


Arbeidslivskriminalitet

Hvitsnippforbrytelser kalles det av noen. Er det så farlig da, spør de, med svart arbeid, å ha verdi-papirer og penger i utenlandske banker – det er jo ingen som blir rammet? Økokrims Trusselvurdering 2015-2016 antyder at det er rundt 150 milliarder kroner som unndras skatt hvert år i Norge.

Arbeidslivskriminalitet - les mer


Brudd i KS Bedrift

03.06.2016. Det er brudd i hovedoppgjøret for konkurranseutsatte bedrifter i kommunene. Oppgjøret går dermed til mekling.

Brudd i KS Bedrift - les mer


Et resultat etter vårt ønske

-Akademikerforbundet er fornøyd med meklingsresultatet, sier forbundsleder Alfred Sørbø. Unio har fått gjennomslag for viktige krav i meklingen som er av stor betydning for våre medlemmer i stat.

Et resultat etter vårt ønske - les mer


Til deg som er tatt ut i streik

20.05.2016. Dersom ikke meklingen fører fram, blir det streik. Meklingsfristen er satt til onsdag 25. mai klokken 24.00, men det er vanlig at fristen overskrides.

Til deg som er tatt ut i streik - les mer


Informasjon i tilfelle konflikt i statlig sektor

De av våre medlemmer som tas ut i en mulig streik fra torsdag 26. mai, vil motta en sms og en e-post om dette fra Unio i løpet av lørdag 21. mai.

Informasjon i tilfelle konflikt i statlig sektor - les mer


Regjeringen bryter pensjonsforliket

13.05.2016. Regjeringen vil frata arbeidstakerorganisasjonene retten til å forhandle om endringer i pensjonsvilkårene for sine medlemmer. Det er i strid med pensjonsforliket i Stortinget, og kan få alvorlige konsekvenser for alle ansatte i offentlig sektor.

Regjeringen bryter pensjonsforliket - les mer


Et visjonært og fremtidsrettet ekspertutvalg

-Det er med stor glede, store forventninger og stor stolthet vi presenterer BiAs ekspertutvalg, sier Anne Grønsund, som leder styret i BiA. Et knippe svært dyktige og kunnskapsrike barnevernspedagoger skal bidra til å utvikle god og fremtidsrettet politikk for utvikling av vår profesjon og for å styrke det kunnskapsbidraget barnevernspedagogen skal ha i samfunnet. Utvalget skal gi råd og innspill til styret i BiA og bidra til å skape debatt og dialog om barnevernspedagogens rolle og bidrag i velferdssamfunnet. Vår overordnede visjon er at vi skal evne å tenke stort om de minste.

Et visjonært og fremtidsrettet ekspertutvalg - les mer


- Et angrep på forhandlingsretten

05.05.2016. - Lite er så viktig for våre medlemmer som pensjonen. Det er åpenbart at vi ikke kan svekke vår mulighet til å forhandle om endringer i pensjonsrettighetene, sier Petter Aaslestad og Sigve Bolstad i forbindelse med at arbeidsministeren stengte 3. mai døra for forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon med arbeidstakerorganisasjonene.

- Et angrep på forhandlingsretten - les mer


Kom nærmere opplevelsen med 60 øre/l i drivstoffrabatt i mai!

Vi feirer våren og gir alle Esso MasterCard kortholdere 60 øre rabatt per liter drivstoff på alle Esso stasjoner i Norge i hele mai.

Kom nærmere opplevelsen med 60 øre/l i drivstoffrabatt i mai! - les mer


Enighet i lønnsoppgjøret i Oslo

-Innretningen på oppgjøret var ikke uventet, sier forbundsleder Alfred Sørbø.
Selv om det ikke blir lokale forhandlinger i år, er dette noe vi kan leve med for denne gang. Samtidig har vi fått gjennom en del endringer i dok 25 som vil få positive konsekvenser for den lokale lønnsutviklingen i virksomhetene. Det er også muligheter for å få uttelling for noen av våre grupper i justeringsoppgjøret.

Enighet i lønnsoppgjøret i Oslo - les mer


Kommuneoppgjøret: Løsning i Unio kommune

30.04.2016. Partene i kommunesektoren kom fram til en forhandlingsløsning i hovedoppgjøret i natt.

Kommuneoppgjøret: Løsning i Unio kommune - les mer


– Omfattende tilbud fra KS

27.04.2016. – Tilbudet som ble lagt fram fra KS i går er omfattende. Det innfrir på noen av våre krav, samtidig som det er kommet inn en del svært krevende elementer, sier Steffen Handal, forhandlingsleder for Unio kommune.

– Omfattende tilbud fra KS - les mer


Sprik i hva folket vil

Etter gårsdagens folkeavstemninger over store deler av landet er det tydelig at det er stort sprik i om innbyggerne i kommune-Norge ønsker sammenslåing eller ikke. 

Sprik i hva folket vil - les mer


Enige om sosiale bestemmelser i Spekter-området

22.04.2016. Forhandlingene i A1 mellom Spekter og de enkelte Unio-forbundene ble i dag avsluttet med enighet.

Enige om sosiale bestemmelser i Spekter-området - les mer


Slik kan lønnssystemet i kommunesektoren bli

19.04.2016. Unio overleverte i dag krav to i forhandlingene med KS. Viktige lønnskrav er like stiger for alle med samme utdanningslengde og utdanningsnivå, og et prosentvis tillegg til lærerne.

Slik kan lønnssystemet i kommunesektoren bli - les mer


Handal om lønnskravet: Solidaritet må gå begge veier

14.04.2016. I Aftenposten i dag går LO hardt ut mot Unios krav og kaller det usolidarisk. Unio kommune mener nok er nok, og at solidaritet må gå begge veier.

Handal om lønnskravet: Solidaritet må gå begge veier - les mer


Lønnsgapet må reduseres og kjøpekraften opprettholdes!

I dag leverte Unio stat kravene i årets hovedoppgjør

-Det er viktig at forskjellen i lønn mellom utdanningsgruppene i privat og offentlig sektor blir redusert, samt at kjøpekraften opprettholdes, sier Eystein Madland Hagesæther, som er Akademikerforbundets representant i Unios forhandlingsutvalg i statlig sektor.

Lønnsgapet må reduseres og kjøpekraften opprettholdes! - les mer


Innledende forhandlinger i mål

06.04.2016. Unio og Spekter brukte ikke lang tid på å komme gjennom de innledende forhandlingene i dag.

Innledende forhandlinger i mål - les mer


- Finanstilsynet har sviktet

- Avsløringene i Aftenposten viser at kampen mot skatteparadiser i stor grad har vært mislykket, sier Sigrid Klæboe, daglig leder Tax Justice Network Norge. Akademikerforbundet støtter arbeidet mot økonomisk kriminalitet gjennom medlemskap i Tax Justice Network Norge. Akademikerforbundet mener Stortinget må kreve en granskning og utforme helhetlig plan for å beskytte samfunnet vårt mot den globale hemmeligholdsindustrien, sier forbundeleder Alfred Sørbø.

- Finanstilsynet har sviktet - les mer


Rentenedsettelse til 1,95

Rentenedsettelsen inntreffer fra i dag (1. april), og gjelder boliglån for unge (under 41 år) og lånekunder som omfattes av foreningsavtalen mellom Storebrand og Unio.

Rentenedsettelse til 1,95 - les mer


Arbeidsløysa på 4,8 prosent

I januar var det 134 000 arbeidslause, justert for sesongvariasjonar. Dette utgjorde 4,8 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsløysa på 4,8 prosent - les mer


Kvinners vern svekkes i ny lov

Regjeringen vil fjerne dagens likestillingslov og heller slå den sammen med tre andre diskrimineringslover. Høringssvarene viser at mange av de som var positive til et felles lovverk nå har snudd. Det er ganske enkelt fordi lovforslaget svekker likestillingen mellom kvinner og menn.  

Kvinners vern svekkes i ny lov - les mer


Fortsatt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

Når lønnen for samtlige yrkesaktive er justert for stillingsbrøker, endte en gjennomsnittlig heltidsarbeidende mann med en månedslønn på 46.200 kroner i tredje kvartal i fjor. På samme tid tjente en kvinne til sammenligning 39.800 kroner i måneden, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvinnelønnen ligger dermed på 86,1 prosent av en manns inntekt, året før lå en kvinnelønn på 86,4 prosent av en mannslønn.

Fortsatt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn - les mer


Barnevernet må ha flere folk og styrket krav til kompetanse

Regjeringen har i dag lagt frem Stortingsmelding 17: Trygghet og omsorg — Fosterhjem til barns beste.

- Det er en melding som tar på alvor barns behov for en stabil omsorgssituasjon og som setter søkelyset på hvordan vi skal lykkes med å ha gode fosterhjem, sier Anne Grønsund, leder i Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA).

 

 

Barnevernet må ha flere folk og styrket krav til kompetanse - les mer


Hovedtariffoppgjør i 2016

Delingsøkonomien blomstrer med akselererende fart. Uber og Airbnb er nå blitt kjent for de fleste og mange har benyttet tjenestene. Myndigheter og samfunn kan tilnærme seg nye trender med å avvise ordningene, innføre forbud og håpe at dette går over. I en globalisert økonomi vil dette være en lite hensiktsmessig strategi.

Hovedtariffoppgjør i 2016 - les mer


TBU som forventet

TBU bekrefter at det forsatt er store lønnsforskjeller mellom universitets- og høyskoleutdannede i privat og offentlig sektor. Dette må bli et tema i årets lønnsoppgjør for offentlig sektor.  - sier forbundsleder Alfred Sørbø

TBU som forventet - les mer


- Må bli forhandlinger mellom partene i offentlig sektor

18.02.2016. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie inviterte partene i arbeidslivet til et møte i dag om offentlig tjenestepensjon. Partene ble her enige om å starte prosessen med forhandlinger om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. - Det som er helt avgjørende, er at dette blir forhandlinger mellom partene i offentlig sektor, understreker Unio-leder Ragnhild Lied.

- Må bli forhandlinger mellom partene i offentlig sektor - les mer


Alle barn har rett på beskyttelse og ingen barn som er under 16 skal leve i forhold der de blir utsatt for seksuelle handlinger.

Anne Grønsund er leder av Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet. Hun er krystallklar på at jenter under 16 år må fjernes fra sine ektemenn.

Les mer på nrk.no.

Les mer på dagbladet.no.


Dobbelt så mange fikk oppsigelsesvarsel i 2015

NAV fikk varsel om nær 50.000 oppsigelser og permitteringer i 2015. Det er dobbelt så mange som i 2014.

Dobbelt så mange fikk oppsigelsesvarsel i 2015 - les mer


NOU 2013:13

NOU 2013: 13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi er forsatt aktuell

NOU 2013:13 - les mer


Usikker vår for kommunereformen

Etter lite bevegelse i kommunereformen gjennom 2015, gikk Sanner ut med et brev til landets kommunestyrer i slutten av oktober hvor han oppfordret til å fortsette arbeidet med kommunereformen. Hvis dette er et forsøk på å blåse nytt liv i prosessen, kan våren 2016 bli nervepirrende for Sanner. Fristen er satt, innen 1. juli 2016 skal alle kommunene ha gjort seg opp en mening. 

Usikker vår for kommunereformen - les mer


Maktforholdet i arbeidslivet må ikke endres

Arbeidstidsutvalget overleverte 6. januar sin innstilling om arbeidstid. Utvalget har gjennomgått og vurdert de samlede arbeidstidsreguleringene, blant annet i lys av behovet for mer arbeidskraft og økt fleksibilitet for den enkelte arbeidstaker og virksomhet.

Maktforholdet i arbeidslivet må ikke endres - les mer


Nå blir det vanskeligere å ansette midlertidig i staten

18.12.2015. - Det er svært positivt at utvalget som nå legger fram forslag til ny tjenestemannslov, har samlet seg om at reglene for å ansette midlertidig skjerpes. Samtidig er mange særbestemmelser som har åpnet opp for midlertidige ansettelser, tatt bort. Det er et stort framskritt. Vi har dermed fått et forslag til en enklere og på mange måter bedre tjenestemannslov, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Nå blir det vanskeligere å ansette midlertidig i staten - les mer


Ragnhild Lied valgt som ny leder av Unio

07.12.2015. Representantskapet i hovedorganisasjonen Unio valgte i dag Ragnhild Lied til ny leder. Hun etterfølger Anders Folkestad som går av etter 14 år som Unio-leder.

Ragnhild Lied valgt som ny leder av Unio - les mer


Exit – likestillingsloven?

01.12.2015. Regjeringen vil fjerne likestillingsloven som egen lov og heller slå den sammen med de andre diskrimineringslovene. Hva gjør dette med likestillingen mellom kvinner og menn? Torsdag 10.desember arrangerer Unio og LO sammen et frokostmøte om lovendringen.

Exit – likestillingsloven? - les mer


Unio uttrykker dyp medfølelse

16.11.2015. Unio-lederen signerte i dag kondolanseprotokoll ved den franske ambassaden og sendte brev til Unios fagforeningskolleger i Frankrike der han uttrykte sin solidaritet med det franske folket og de som ble rammet av terroren.

Unio uttrykker dyp medfølelse - les mer


Vil sikre pensjon ved privatisering

02.11.2015. - Konkurranseutsetting av barnehager og sykehjem kan gi store pensjonstap for offentlig ansatte. Arbeidsgiver kan årlig spare mer enn 1 million kroner i pensjonspremie i en virksomhet med 20 årsverk, sa sjeføkonom Erik Orskaug i Unio i en høring i Stortingets Arbeids- og sosialkomite i dag.

Vil sikre pensjon ved privatisering - les mer


Last ned Unios IA-app!

28.10.2015. Unio lanserer i dag en app om inkluderende arbeidsliv (IA).

Last ned Unios IA-app! - les mer


Mer åpenhet må til!

-Akademikerforbundet støtter kravet fra Tax Justice Network om å få oversikt over hvem som eier norske selskaper, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Mer åpenhet må til! - les mer


Studentsatsning

I går var Akademikerforbundet på plass på karrieredagen ved Universitetet i Agder, campus Kristiansand. Dette er en del av forbundets satsing på studentmedlemmer og bygging av nettverk på tvers av utdanningsinstitusjoner. 

Studentsatsning - les mer


Unio støtter årets TV-Aksjon

13.10.2015. Styret i Unio har bevilget 50.000 kroner til årets TV-aksjon, og oppfordrer medlemmene til å være bøssebærere til søndag.

Unio støtter årets TV-Aksjon - les mer


Statsbudsjettet

-Statsbudsjettes tiltakspakke for økt sysselsetting er et skritt i riktig retning men ikke tilstrekkelig til å motvirke stigenede arbeidsledighet, sier forbundsleder Alfred Sørbø, som også er kritisk til senking av formueskatten. Han mener Unio peker på viktige svakheter i regjeringens budsjettforslag.

Statsbudsjettet - les mer


Kandidat til ny Unio-leder er klar

28.09.2015. Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, har takket ja til å være kandidat til ny leder i Unio.

Kandidat til ny Unio-leder er klar - les mer


Ny personaldirektør i staten

25.09.2015. Gisle Norheim er i statsråd i dag utnemnd til ny personaldirektør i staten. Personaldirektøren er øverste arbeidsgiverrepresentant for ansatte i staten og en sentral representant for arbeidsgiversiden i det statlige tariffområdet.

Ny personaldirektør i staten - les mer


Gir seg etter 14 år

22.09.2015. Anders Folkestad har informert valgkomiteen i Unio om at han ikke tar gjenvalg som leder. – Etter 14 år som leder av Norges nest største hovedorganisasjon, er det tid for å overlate ansvaret til nye krefter, sier Folkestad i en kort kommentar.

Gir seg etter 14 år - les mer


Styrer skuta rett til havs?

Forbundsleder Alfred Sørbø stiller spørsmål ved effekten av arbeids- og sosialministerens tiltak for å fornye, forenkle og forbedre NAV. – Ministeren må presentere bedre strategier for videreutvikling av NAV enn å opprette et ekspertutvalg – dette blir for enkelt, sier Sørbø.


Styrer skuta rett til havs? - les mer


Feriepengene brukt opp? Spar penger – bruk medlemsforsikringene

Mange medlemmer sparer inn hele medlemskontingenten og mer til ved å benytte seg av Akademikerforbundets medlemsforsikringer. Kanskje du også kan gjøre det?

Feriepengene brukt opp? Spar penger – bruk medlemsforsikringene - les mer


Akademikerforbundets Håndbok for tillitsvalgte 2015

Akademikerforbundet har laget ny håndbok for tillitsvalgte. Dette skal være et nyttig verktøy for alle tillitsvalgte i forbundet. 

Akademikerforbundets Håndbok for tillitsvalgte 2015 - les mer


Etterlyser strengere krav til ansatte i barnevernet

10.08.2015. Anne Grønsund, leder for barnevernspedagogene som er organisert i Unio-forbundet Akademikerforbundet, etterlyser strengere kompetansekrav for å få jobbe i barnevernet.

Etterlyser strengere krav til ansatte i barnevernet - les mer