Analyser er ikke nok

-Likestillingsutfordringene skal  ikke bare analyseres, de må bekjempes med konkrete tiltak, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Likestillingsministeren kommer ikke med løsninger som svarer på utfordringene.

Meldingen «Likestilling i praksis» meld.st. 7 (2015-2016)og Unios kommentar finner du her.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as