Mellomoppgjøret 2017

Frontfaget er ferdig. LO og NHO ble enige om en ramme på 2,4 %.

Forhandlingsstart:

  • Statlig sektor: 30. mars
  • Spekter: 4. april
  • KS og Oslo kommune:  27. april
  • Virke: 13. juni 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as