Bra for alle at det er trygt å varsle

– Mange saker er vanskelige og kompliserte. Fokus bør være på hva det er varslet om, og ikke hvem som varsler, skriver Alfred Søbø og Thomas Bæk Jahreie i Akademikerforbundet.

I arbeidslivet ser vi stadig ansatte som varsler om kritikkverdige forhold. De aller fleste sakene passerer uten store overskrifter. Likevel får de alvorligste sakene stor medieoppmerksomhet. Sakene er krevende å håndtere, og setter ikke bare politisk og administrativ toppledelse under et betydelig press, men alle som er direkte eller indirekte involverte, og ikke minst varslerne selv.

 

Les mer i Fredrikstad Blad