Det lønner seg å være medlem i Akademikerforbundet

Alltid kort vei til hjelp! Akademikerforbundet er et ubyråkratisk forbund med kort vei til relevant bistand lokalt/regionalt/sentralt.

Rådgivning

Når du har arbeidslivsrelaterte spørsmål eller utfordringer - det være seg konflikt, nedbemanning eller omorganisering - kan du få bistand i Akademikerforbundet. Første instans er tillitsvalgt på din arbeidsplass. Om det ikke finnes en tillitsvalgt der du er, kan du ta kontakt med din region eller sekretariatet.

Forhandlingsbistand

Akademikerforbundet jobber målrettet og systematisk med bistand i lokale lønnsforhandlinger til de som ønsker det. Om det ikke finnes en forhandler lokalt, vil din region bistå.

Alle medlemmer kan delta gratis på kurs og konferanser

Følg med på vår kurskalender og meld deg på det som er relevant og interessant for deg.

Du sparer penger på Akademikerforbundets fremforhandlede avtaler

Forsikringer

Akademikerforbundet tilbyr konkurransedyktige priser på forsikringer som du og din familie trenger. Ved å kontakte vårt forsikringskontor, vil du få god rådgivning om hvilke forsikringer du bør ha. Om du har en sak, vil de også kunne bistå deg i dialogen med det aktuelle forsikringsselskapet om du ønsker det.

Bankavtale

Som medlem i Akademikerforbundet får du gode låneavtaler på hus og bil.

Det finnes også en rekke andre medlemsfordeler.

Faglig fellesskap lokalt, regionalt og nasjonalt

Det er for alle medlemmer fellesskap på flere plan – i ditt lokallag, i din region og på nasjonale kurs og konferanser.
I tillegg til dette finnes det flere miljøer har etablert seg med fag som fellesnevner. De har egne møteplasser og jobber med saker som opptar deres gruppe.

Pr. i dag har Akademikerforbundet disse fag- og interessegruppene:

  • Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA)
  • Tolkene i Akademikerforbundet (TiA)
  • Dyrepleierne i Akademikerforbundet (DiA)
  • Optikerne i Akademikerforbundet (OiA)

Landsdekkende lokallag statlige virksomheter

Det er flere landsdekkende statlige virksomheter som har etablert seg med faste møteplasser og strukturert arbeid knyttet til lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene, f.eks. NAV, Statens vegvesen, Bufetat og Skatteetaten.

Lederkonferansen

Mange av Akademikerforbundets medlemmer har lederfunksjon. Akademikerforbundet organiserer en årlig lederkonferanse der disse kan få inspirasjon og knytte kontakter til andre ledere.

Fradrag kontingent

Husk at gis fradrag for kontingent på skatt. Pr. 2022 er maksimalt fradrag 5800.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as