DiA-konferansen med årsmøte 2024

Det er nå litt over tre år siden Dyrepleierne i Akademikerforbundet ble stiftet, og mye har vi fått til siden da! En av våre største milepæler har vært å arrangere konferanse for dyrepleiere, som forhåpentligvis kan fortsette som en årlig tradisjon.

Den 20. april i år ble det invitert til kombinert dyrepleierkonferanse og årsmøte for medlemmene i DiA, etter fjorårets suksess. Her møttes vi fra alle kanter på Thon Hotel Storo i Oslo for å gå gjennom litt av arbeidet til DiA i løpet av året. Her hadde vi også innslag fra Akselsens Agenturer, lønnsforhandling med Akademikerforbundets rådgiver Martin Ølander, og gjesteforelesninger fra dyrepleier Mona Philipsen (om venøs tilgang på eksotiske arter), og veterinær Susanna Solbak (om innleggelse og pleie av sentrale venekateter).

På årsmøtet tok vi opp viktige saker som DiA har jobbet med det siste året, og holdt avstemning for styrebesetningen for 2024-2025 for både styre- og varastyremedlemmer.
Velkommen til våre to nye varaer, Julie Thorbjørnsen og Ida Sofie Sommerseth Furuly!
Det var fantastisk å se så mange engasjerte dyrepleiere og studenter møtes på ett sted for faglig påfyll og sosialisering. Vi gleder oss allerede til neste år og håper å se deg der!


- Konferansen er blitt et viktig arrangement der vi endelig kan samles og utveksle kunnskap og erfaringer personlig. Det er også hyggelig å kunne gå ut på noe sosialt etterpå, hvor man kan bli litt bedre kjent med hverandre. Det er så viktig å danne nettverk og minne oss selv på at vi er flere som står sammen i dette yrket. Vi i styret takker for at vi har tillit fra medlemmene til å gjøre denne jobben for våre yrkesrettigheter!” sier styremedlem Julie Ragnhild.

Disse er i DiA-styret:

  • Haldis Hegstad (leder)
  • Maria Prasir Cappelen (nestleder)
  • Maria Forfod (styremedlem)
  • Julie Ragnhild Kjelsrud (styremedlem)
  • Ingebjørg Øren (styremedlem)
  • Julie Thorbjørnsen (vara)
  • Ida Sofie Sommerseth Furuly (vara) 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as