Digitalt kurs om aktivitets- og redegjørelsesplikten

Her får du en innføring i lovverket og konkrete tips til hvordan du kan jobbe med likestilling på arbeidsplassen. LDO-kurset er spesielt rettet mot tillitsvalgte i private og offentlige virksomheter.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) i likestillings- og diskrimineringsloven ble styrket 1. januar i år. 

Arbeidet handler om å fremme likestilling på arbeidsplassen i hele bredden av personalpolitikken og på mange diskrimineringsgrunnlag. Det handler også om hvordan man redegjør for likestillingssituasjonen på arbeidsplassen.

Likestilling og anti-diskrimineringsarbeid får stadig mer vind i seilene. Flere norske virksomheter har satt likestilling og mangfold på sin dagsorden. Sentralt i arbeidet står du som tillitsvalgt.

På kurset går vi gjennom lovverket, gir deg konkrete tips, sjekklister og veiledning i hvordan du kan følge opp ARP-arbeidet.

 

Kursdato: 3. desember 2020
Tid: kl 10-12
Kurset gjennomføres digitalt. Vi vil sende deg link for pålogging før kurset. Etter en innledning om ARP, vil deltakerne involveres gjennom oppgaveløsning og meningsmålinger.

 

For mer info og påmelding, klikk her.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as