Du må like å arbeide med mennesker!

Vi møter HMS-rådgiver Kirsti Paulsen og sosionom Ingrid Waldeland i resepsjonen på Akershus universitetssykehus i Lørenskog. Kirsti Paulsen jobber i HR, mens Ingrid Waldeland jobber i Sosionomtjenesten.

Kirsti Paulsen kom til Ahus fra en biblioteklederstilling i farmasøytisk industri i 2007. Hun opplever at det er mye lettere å identifisere seg med virksomhetens overordnede mål på et sykehus enn det var i privat næringslivs litt ensidige fokus på inntjening og “bunnlinja”.

Er dette en hyggelig arbeidsplass?

-Ja, sier begge to. -Vi jobber sammen med svært mange hyggelig mennesker, forteller Ingrid Waldeland og bekrefter at latteren sitter løst i løpet av arbeidsdagen. Ahus har et motto: «Menneskelig nær - faglig sterk». Dette er vi veldig enige i. Og det er jo slik at når man tar en jobb her på sykehuset, må du være glad i å jobbe med mennesker.

I HR diskuteres ofte ressursstyring, med hensyn til økonomi, logistikk, tjenester og ressurser generelt. At dette er viktig, fikk sykehuset merke i jul- og nyttårshelgen. Da var det «krisemobilisering» her. Plutselig fikk vi betydelig økt antall pasienter pga. en oppblomstring av influensa og omgangssyke. I tillegg var mange ansatte syke av akkurat samme årsak. Fleksibilitet og ressursstyring ble da viktig.

En krevende tid tilbakelagt

-Sykehuset gikk gjennom en krevende periode rett etter innflytting i nytt bygg i 2008, som helt klart påvirket arbeidsmiljøet, slår Kirsti Paulsen fast. Hun viser til at det i perioder ikke var lenge mellom de negative avisoppslagene. Det er noe som unektelig påvirker alle på en arbeidsplass. Vi opplever at dette er et tilbakelagt stadium.

I slike store organisasjoner, som vi er en del av, er det et stort ansvar som hviler på lederne ute i de ulike divisjonene. Det føler jeg at sykehuset har tatt på alvor, Ahus satser nå virkelig på lederopplæring og lederutvikling. Som tillitsvalgt, og ikke minst siden jeg selv har vært leder, ser jeg at lederfunksjonen kan være svært krevende. Kanskje spesielt for de som er rekruttert fra egen enhet. De har tidligere vært kolleger av dem man skal lede, og det er ikke alltid lett. Kompetanse er en viktig forutsetning for klokt og godt lederskap. I tillegg er det «New Public Management» som gjelder i disse tider, så det skal rapporteres på det meste - og det er klart det tar tid.

En positiv ting er at det i offentlig sektor praktiseres stor åpenhet. Det er flott og gjør ting enklere – ikke minst for meg som tillitsvalgt. Dessuten har det vært arbeidet bevisst med å bygge tillit gjennom åpenhet. Blant annet har sykehuset stilt velvillig opp i flere TV-serier.

Hvordan ser Akademikerforbundet ut på Ahus?

-Akademikerforbundet har 37 medlemmer på Ahus og disse jobber i mange ulike deler av sykehusorganisasjonen.
I de lokale lønnsforhandlingene samarbeider vi med Presteforeningen og Forskerforbundet.

Samarbeidet fungerer veldig bra og dialogen med arbeidsgiver har vært veldig god. Vårt inntrykk er at våre medlemmer, som de fleste andre ansatte, opplever økte jobbkrav. Det kommer også tilbakemeldinger som tyder på at arbeidsgiver praktiserer styringsretten litt strengere og strammere enn tidligere. Basert på generelle tilbakemeldinger og konkrete saker som jeg er involvert i som tillitsvalgt ser jeg en trend som tyder på det.  

Vi prøver så godt vi kan å engasjere oss i saker og problemstillinger som tas opp og som er aktuelle for medlemmene i Akademikerforbundet, sier Ingrid Waldeland. Ahus er definitivt en god arbeidsplass og folk trives her, understreker hun.

Tekst: Carl-Erik Christoffersen

Fakta

Akershus universitetssykehus (Ahus) befinner seg på Nordbyhagen i Lørenskog. Det er et helseforetak under Helse Sør-Øst og er et sykehus som yter spesialisthelsetjenester.

  • Sykehuset (tidligere Sentralsykehuset i Akershus (SiA) ble åpnet 15. mai 1961. 1. oktober 2008 ble sykehusets virksomhet flyttet over i nye bygninger, som var plassert ved siden av de gamle bygningene.
  • Ahus er et lokal- og sentralsykehus for Akershus, bortsett fra Asker og Bærum. Utenfor Akershus har sykehuset ansvar for pasientene i bydelene Alna, Stovner og Grorud i Oslo.
  • I 2015 var det 8 999 ansatte på Ahus. Totalt hadde helseforetaket 62 489 somatiske innlagte pasienter i 2015 og 28 300 på dagopphold.
  • Administrerende direktør er Øystein Mæland, tidligere politiker og politidirektør. Han har også medisinsk embetseksamen og er godkjent som spesialist i psykiatri.
  • Sykehuset hadde en omsetning i 2015 på 8,3 mrd. kroner. 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as