Eget varslingshus – en idé for Norge?

I Nederland har varslerne fått et eget fysisk hus. Hit kan de ringe, sende epost eller møte opp personlig for å få råd, veiledning, faglig hjelp og ikke minst hjelp til å etterforske egne sak. Dette kan være et godt tiltak også for Norge, sier Henrik Dahle. Han er fagsjef i Unio, og medlem av regjeringens Varslingsutvalg.

Oddbjørn Lunde er med i gruppen fra Akademikerforbundet.

Unio har nedsatt en egen gruppe som skal jobbe med varsling. Denne gruppa var nylig i Nederland for å ha møter med representanter både fra myndighetene, fagbevegelsen og ansatte ved Huis voor klokkenluiders – Varlingshuset.

- I Nederland har de i en årrekke jobbet aktivt med å få på plass vern av varslerne. Ett av resultatene er Varslingshuset som er plassert i Utrecht. Et imponerende tiltak som vil kunne være til stor hjelp for de som varsler og for virksomhetene, mener Henrik Dahle.

Huset åpnet 1. juli 2016, etter tretten års arbeid. Huset e delt inn i tre enheter; rådgivning, etterforskning og skolering/informasjon.  I løpet av det første halve året fikk huset inn 521 saker, hvorav 58 av dem ble ansett som varslingssaker.
- Dette sier noe om omfanget av problemet, og det er tvilsomt at et lite budsjett på 3 millioner euro som huset er bevilget i sitt første driftsår er nok. Men det er en god begynnelse på et viktig arbeid det skal bli spennende å følge med på videre, sier Dahle, som ikke ser bort ifra at noe liknende kan foreslås i Norge.
- Vi har fått gode tips med på veien, slik at vi kanskje kan unngå å gjøre de feilene som er gjort i Nederland, og i England før dem igjen.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as